O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fertilization for commodity

365 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Fertilization for commodity

 1. 1. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 2. 2. We are proud to present• Best fertilizers• Best soil conditioner * Varietyproducts• Competitive price * Best Results• High-Tech Production• Friendly to environmentwww.cleanagent.net E-mail: zaini@cleanagent.netzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 3. 3. 05101520253035401 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25Tree age (years)Yield(tan/hk/th)MaturingMaturityAgingPalm oil yield over the tree age35 yearsTHAILANDMALAYSIAzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 4. 4. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 5. 5. Latex yieldRubber clone Yield/ha Number of trees/haRRIM 600 1875KG/year 470 (3X7)RRIT 251 2800KG/year 470 (3X7)RRIM 2002 ? 470RRIM 2025 ? 470Note: Total tapping days = 15 – 20 days / monthzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 6. 6. Age Year Monthgram / treeMineral & organic fertilizer20-8-20 20-8-20 20-10-12Clay loam Sandy loam Campur12 70 100 600.5kg/tree/year5 100 140 8011 130 170 100214 150 200 1101 kg /tree/year16 150 210 11023 150 210 120328 230 320 1802kg /tree/year36 230 320 180440 240 330 1802 kg /tree/year47 240 330 180552 260 360 2002 kg /tree /year59 260 360 200664 270 370 2002-3 kg /tree / year71 270 370 200778 300 500 2502-3 kg /tree/year84 300 500 250Rubber tree fertilizer applicationFoliar fertilizer application: 3 times/yearzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 7. 7. KADAR PENGGUNAAN BAJAUNTUK TANAMAN SAWIT (THAILAND)Tahun BulanKadar penggunaan bajaBaja semburanBaja kimiaBaja mineralsemulahjadi1(25:7:7)0.5 kg/2X/TAHUNFoliar 4xsetahun2 2006 20010 20014 2002(25:7:7)1 kg/2X/TAHUNFoliar 4xsetahun18 50022 50026 5003(15:5:35)1.5 kg/2X/TAHUNFoliar 4xsetahun30 1 kg34 1 kg38 1 kg4(15:5:35)1.5 kg/2X/TAHUNFoliar 4xsetahun40 1.3 kg44 1.3 kg48 1.3 kg5(15:5:35)2.0 kg/2X/TAHUNFoliar 4xsetahun52 1.5kg56 1.5kg60 1.5kg6(15:5:35)2.0 kg/2X/TAHUNFoliar 4xsetahun64 2.0 kg68 2.0 kg72 2.0 kgzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 8. 8. Baja Pulih Tanah dari ThailandPERANAN & FUNGSIBERASAS MINERAL & DOLOMITE•Membantu memulih dan meningkat tahap kesuburan tanah•Menguraikan jisim organik•Meningkatkan kadar mineral sedia ada kepada tumbuhan•Menguraikan toksin•Menggalakkan pertumbuhan akar yang sihat•Membantu mengurangkan FUNGAL, PATHOGEN, NEMATODE danLAIN-LAIN PENYAKIT dalam tanah•Membantu tanaman mempunyai daya tahan penyakit dan cuacapanas & kemarau•Membantu meningkatkan pH tanah
 9. 9. Kajian Saintis Thailand terhadap PermasalahanPetani dan Cara Mengatasinya• Tahap pengetahuan petani terhadap amalan pertanian serta kefahamanterhadap pentingnya tanah adalah rendah – mereka perlu di didik.• Penggunaan secara berterusan baja kimia telah memusnahkan kehidupanorganisma dalam tanah dan menjadikan tanah makin tandus.• Penggunaan baja NPK membantu memberi makanan terus kepadatanaman, dan dengan hanya segelintir bahan NPK tidak mempunyainutrien yang lengkap untuk membantu tanaman dan tanah yang subur.• Semakin banyak organisma dan mikro organisma di dalam tanah semakinbanyak menyumbang keperluan nutrien dan mineral kepada tanaman.• Organisma dan mikro organisma juga mamu meningkatkan daya tahanserangan penyakit dan tanaman makin sihat.• Baja kimia NPK adalah makanan kepada tanaman dan bukannya makanankepada mikrob dalam tanah.zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 10. 10. APAKAH LANGKAH PERTAMA YANGPERLU DIBUAT UNTUK MENGATASIMASALAH PETANI ?• PENDEDAHAN PETANI KEPADA PENGETAHUANASAS TANI• MEMPERBAIKI STRUKTUR TANAH TELAHROSAK• MENGEMBALIKAN NUTRIENT YANG TELAHSUSUT/HABIS DALAM TANAHzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 11. 11. Kajian Saintis Thailand terhadap PermasalahanPetani dan Cara Mengatasinya• Tahap pengetahuan petani terhadap amalan pertanian serta kefahamanterhadap pentingnya tanah adalah rendah – mereka perlu di didik.• Penggunaan secara berterusan baja kimia telah memusnahkan kehidupanorganisma dalam tanah dan menjadikan tanah makin tandus.• Penggunaan baja NPK membantu memberi makanan terus kepadatanaman, dan dengan hanya segelintir bahan NPK tidak mempunyainutrien yang lengkap untuk membantu tanaman dan tanah yang subur.• Semakin banyak organisma dan mikro organisma di dalam tanah semakinbanyak menyumbang keperluan nutrien dan mineral kepada tanaman.• Organisma dan mikro organisma juga mamu meningkatkan daya tahanserangan penyakit dan tanaman makin sihat.• Baja kimia NPK adalah makanan kepada tanaman dan bukannya makanankepada mikrob dalam tanah.zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 12. 12. Apakah MIKROB dan Apakah PerananMIKROB• Mikrob adalah bentuk kehidupan yang tertua di bumi ( lebih daripada 3.8billion tahun)• Mikrob adalah organisma mikro skopik, kulat, bakteria, protozoa dan virusjenis mikrob yang berbeza.• Terdapat mikrob pemusnah (pathogen). Mikrob yang baik membantuhaiwan dan manusia.• Kombinasi antara mikrob-mikrob yang baik membantu petani-petanimenghasilkan tanaman yang banyak.• Mikrob mampu mengubah kompaun organik yang komplek seperti tanin,linguin, protein karbohidrat, selulos, pektin dan sebagainya kepada bentukyang boleh digunakan oleh tumbuhan dalam proses pertumbuhan.• Mikrob membantu menghasilkan tanah dengan menggabungkan secarafizikal jisim tanah. Mereka menghasilkan glomalin yang bertindak sebagaigam untk mencantum jisim tanah liat dan bahan organik.zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 13. 13. FAKTOR PENTING YANG MENYEBABKANTANAH TANAMAN YANG SIHATMIKROB• MEMPERBAIKI PENGEMBURAN TANAH• MENGURAIKAN JISIM TANAH• MENINGKATKAN KADAR TAKUNGAN AIR• MEMPROSES MINERAL SEDIA ADA & MENGELUARKAN NUTRIENKEPERLUAN ASAS UTK TANAMAN• MENINGKATKAN DAYA KETAHANAN TANAMAN DARI SERANGANSERANGGA DAN PENYAKIT• MENGALAKKAN PERTUMBUHAN AKAR YANG SIHAT• MENGURAIKAN TOKSINzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 14. 14. MIKROB MAMPU MEMPROSES MINERALSEDIA ADA & MENGELUARKAN NUTRIENASAS UNTUK TANAMAN• NITROBACTER N• PDO COCCUS N• BACILLUS SUBTITUS P• ASPERGILLUS P• BACILLUSSERCULENSE K• MICORRYSA K• POLYPEROUS Kzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 15. 15. Penggunaan Baja diThailand & MalaysiaTHAILAND9 MILLION TONSChemical Fertilizer50%Mineral OrganicFertilizer 50%MALAYSIA4 MILLION TONSChemical Fertilizer90%Mineral OrganicFertilizer 10%zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 16. 16. Control plot Test plotafter 2 monthszaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 17. 17. Test plot control plotafter 2 monthszaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 18. 18. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 19. 19. OIL PALM TREE 32 YEARS OLDzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 20. 20. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 21. 21. PERBEZAAN SAIZ POKOKKAWALANGANDAGANDA +TONMAIzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 22. 22. LOTKAWALANGANDA TONMAI+GANDALOT TABUR-Akar banyak &lebih panjang.zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 23. 23. GANDA +GANDAKAWALANTANAH PLOT PERCUBAAN(SUBUR & BERSINAR)zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 24. 24. GANDA + KAWALANDADENGAN PENGGUNAAN BAJA TONMAIKEADAAN TANAH LEBIH SUBURzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net 24
 25. 25. SATUN PALMzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 26. 26. OIL PALM TREE 32 YEARS OLDzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 27. 27. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 28. 28. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 29. 29. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 30. 30. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 31. 31. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 32. 32. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 33. 33. 8000 raizaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 34. 34. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 35. 35. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 36. 36. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 37. 37. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 38. 38. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 39. 39. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 40. 40. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 41. 41. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 42. 42. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 43. 43. 32 years 3zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 44. 44. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 45. 45. Good soilzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 46. 46. Lot pui small palmzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 47. 47. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 48. 48. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 49. 49. Control plot Test plotzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 50. 50. Control plot Test plotafter 2 monthszaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 51. 51. Test plot control plotafter 2 monthszaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 52. 52. 8 days after applicationOf dolomite(test plot)Control plotzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net 53
 53. 53. Control plotTest plotafter 2 monthszaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 54. 54. Berikut adalah gambar cerita benar yangtelah terjadi di ladang sawitpekebun kecil En MD NOORdi Sg Besar,Sabak Bernam,Selangor.Pembajaan pertamaTonmai telahdiaplikasikan pada bulan Februari 2008zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 55. 55. 13/07/08 13/07/zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 56. 56. 13/07/08zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 57. 57. Kejayaan di kgsungai besar,selangorzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 58. 58. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 59. 59. ..BAJA TONMAI MEMBANTU MENINGKATKAN KUALITI HASILSAYA….MD NOORLAWATAN PEGUNJUNG DARI SARAWAKzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 60. 60. BERBUAH TIDAK BERBUAHzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 61. 61. BERBUAH TIDAK BERBUAHzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 62. 62. NILAI SEPOKOK SAWIT YANG BERKUALITITempoh NilaiSebulan17 kgRM 10.20Setahun200 kgRM 12020 tahun4.0 tanRM 2,400Harga BTS: RM600.00/tanzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 63. 63. NILAI SEHEKTAR POKOK SAWIT BERKUALITITempoh NilaiSebulan2.5 tanRM 1500.00Setahun30 tanRM 18,000.0020 tahun600 tanRM 360,000.00Harga BTS : RM 600.00/taDensiti tanaman : 148 pokokzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 64. 64. KOS PEMBAJAAN SAWIT PADA USIAMELEBIHI 5 TAHUN DI THAILAND• NPK 15:5:35 5KG/TAHUN RM?.??• SOIL CONDITIONER 4KG/TAHUN RM 3.80• KESERITE 1KG/TAHUN RM 1.20• BORON 75GRM/TAHUN RM 0.50• FOLIAR 3X/TAHUN RM O.50JUMLAH RM?.??INSYAALAH HASIL MENINGKAT 20 – 30%zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 65. 65. KOS PEMBAJAAN GETAH PADA USIAMELEBIHI 7 TAHUN DI THAILAND• NPK 20:8:20 0.6-1 KG/TAHUN RM?.??• SOIL CONDITIONER 2KG/TAHUN RM2.40.• FOLIAR 3X/TAHUN RM O.20JUMLAH RM?.??INSYAALAH HASIL MENINGKAT 20 – 30%zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 66. 66. KADAR PENGGUNAAN BAJA TUNGGAL(POHON/TAHUN)JENIS BAJA KADAR/POHON/TAHUN RMMOP 2.5KG - 3.5KG (2X) 7.5 – 10.5AS 5.0KG – 7.0KG (2X) 7.5 – 10.5RP 1.0KG - 2.0KG (1X) 1.5 – 3.0KESERITE 1.0KG (1X) 1.5BORON 100GRAM (1X) 0.3JUMLAH(A) 18.3 – 25.8Mineral fertilizer(B) 4KG (2X) 6.0PENJIMATAN BAJA KIMIA 35% (C) 6.4 – 9.0JUMLAH KOS BARU (A)-(C)+(B) 17.9 – 22.8zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 67. 67. KADAR PENGGUNAAN BAJA KOMPOUNF1 (N:10, P:5.4, K:16.2+2.7Mgo+0.5B)(POHON/TAHUN)USIA SAWIT KADAR POHON/TAHUN RM1 TAHUN 3.5KG 7.02 TAHUN 5.0KG 10.03 TAHUN 6.0KG 12.04 TAHUN 7.5KG 15.05 TAHUN 8.0KG 16.0>6 TAHUN 9.5KG 19.0NOTA;JUMLAH YANG DICADANGKAN OLEH MPOB :BAGI HASIL ANTARA 25MT – 30MT JUMLAH F1 SEPOHON ADALAH10KG – 11KG (RM20.00 – 22.00)zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 68. 68. KADAR & KOS PENGGUNAAN BAJA KOMPOUN F1(SEPOHON/TAHUN)SELEPAS APLIKASI BAJAPULIH TANAHUSIA SAWIT KADAR RM PENGGUNAAN BAJA PULIH TANAH JUMLAH KOSSEPOHON/TAHUN BARUASAL BARU ASAL BARU KADAR/TAHUN RM RM1 TAHUN 3.5KG 2.2KG 7.0 4.4 1KG 1.5 5.92 TAHUN 5.0KG 3.3KG 10.0 6.6 2KG 3.0 9.63 TAHUN 6.0KG 4.0KG 12.0 8.0 3KG 4.5 12.54 TAHUN 7.5KG 4.9KG 15.0 9.8 4KG 6.0 15.85 TAHUN 8.0KG 5.2KG 16.0 10.4 4KG 6.0 16.4>6 TAHUN 9.0KG 5.9KG 18.0 11.8 4-5KG 6.0 17.8NOTA;HARGA F1 1MT=RM2000HARGA BAJA PULIH TANAH 1MT=RM1500PENGGUNAAN F1 BERKURANG SEBANYAK 35% SELEPAS APLIKASA BAJA PP INTERCROPzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 69. 69. Krabi organic palm
 70. 70. 7 years old palm( 10 – 12 talai )zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 71. 71. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 72. 72. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 73. 73. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 74. 74. Nakhon Srithamaratzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 75. 75. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 76. 76. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 77. 77. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 78. 78. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 79. 79. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 80. 80. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 81. 81. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 82. 82. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 83. 83. LAYOUT PALM TREE7.8 M2.4 M2.4 M3.0 M9.0 Mzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 84. 84. RRIM 600 RRIM 20025 BULAN 4 TAHUNzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 85. 85. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 86. 86. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 87. 87. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 88. 88. zaini@cleanagent.net www.cleanagent.net
 89. 89. THANK YOUKOP KUN KAPzaini@cleanagent.net www.cleanagent.net

×