O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1 
ДВНЗ „Ужгородський національний університет” 
Медичний факультет 
Кафедра госпітальної терапії 
Корсак Ю.В. 
Ужгород – ...
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології [Електронний ресурс] / Корсак Ю.В.− 
Ужгород: УжНУ, 2014. − 316 с. 
Кур...
3 
ЗМІСТ 
Стор. 
Лекція 1. Теоретичні основи клінічної імунології............................................... 4 
Лекція...
305 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Основи клінічної імунології 
Тема 1. Теоретичні основи клінічної ...
Тема 11. Імунологічні аспекти аномалій конституції. 
Ексудативно-катаральний, лімфатико-гіпопластичний, алергійний, нервов...
Змістовий модуль 5. Клінічна імунопатологія. 
Тема 23. Імунодефіцити. 
Визначення, класифікація, клінічні прояви дисфункці...
308 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1. Теоретичні основи клінічної імунології. Фактори приро...
309 
САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1. Теоретичні основи клінічної імунології. Фактори природжено...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО 
310 
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
Змістовий модуль 1. Основи клінічної ім...
4. Механізми реакцій гіперчутливості ІІІ типу. 
5. Механізми реакцій гіперчутливості ІV типу. 
6. Фактори ризику розвитку ...
46. Етіологічне лікування бронхіальної астми. 
47. Протизапальна базова терапія бронхіальної астми. 
48. Симптоматичне лік...
28. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування Епштейн-Барр вірусної 
313 
інфекції. 
29. Визначення, ет...
314 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Методичне забезпечення 
1. Максимов, С.Д. Клінічна імунологія та алергологія (навчальний по...
315 
«Медицина», 2012. ― 520 с. 
3. Якобисяк, М. Імунологія / М. Якобисяк / Переклад з польської за ред. проф. В.В. 
Чоп’я...
316 
КУРС ЛЕКЦІЙ ІЗ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ 
Навчально-методичне видання 
КОРСАК ЮРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Електронн...
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Курс лекцій із клінічної імунології та алергології
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Курс лекцій із клінічної імунології та алергології

7.314 visualizações

Publicada em

Курс лекцій для студентів 5-6 курсів медичного факультету

Publicada em: Educação
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Курс лекцій із клінічної імунології та алергології

 1. 1. 1 ДВНЗ „Ужгородський національний університет” Медичний факультет Кафедра госпітальної терапії Корсак Ю.В. Ужгород – 2014
 2. 2. Курс лекцій із клінічної імунології та алергології [Електронний ресурс] / Корсак Ю.В.− Ужгород: УжНУ, 2014. − 316 с. Курс лекцій розроблено згідно робочої програми із дисципліни «Клінічна імунологія і алергологія» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV ступенів акредитації, які навчаються за спеціальністю «лікувальна справа». Автор: Корсак Юрій В’ячеславович – к. мед. н., доцент кафедри госпітальної терапії; Затверджено на засіданні кафедри госпітальної терапії 28 серпня 2014 р., протокол № 1. 2 © Ю.В.Корсак, 2014
 3. 3. 3 ЗМІСТ Стор. Лекція 1. Теоретичні основи клінічної імунології............................................... 4 Лекція 2. Теоретичні основи клінічної алергології............................................. 72 Лекція 3. Медикаментна алергія........................................................................... 132 Лекція 4. Імунологічні аспекти автоімунних захворювань................................ 186 Лекція 5. Трансплантаційний імунітет. Імунологія пухлин. Імунологія репродукції.............................................................................................................. 256 Програма навчальної дисципліни......................................................................... 305 Теми практичних занять......................................................................................... 308 Самостійна робота.................................................................................................. 309 Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю.................................................................................................................. 310 Рекомендована література..................................................................................... 314
 4. 4. 305 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1. Основи клінічної імунології Тема 1. Теоретичні основи клінічної імунології. Фактори природженого імунітету. Поняття про імунітет. Трансформація уявлень про імунітет в історичному аспекті. Роль фізіологічних бар’єрів у захисті від патогенів. Роль факторів природженого імунітету у захисті від патогенів. Тема 2. Теоретичні основи клінічної імунології. Фактори набутого імунітету. Роль факторів набутого імунітету у захисті від патогенів. Структура і функції системи набутого імунітету. Стратегія і тактика розпізнавання патогенів факторами набутого імунітету. Цитокінова система організму. Антигени головного комплексу гістосумісності. Тема 3. Імунна система слизових оболонок. Імунна система шлунково-кишкового тракту. Імунна система бронхо-легеневого тракту. Тема 4. Апоптоз як регулятор імунної відповіді. Визначення поняття апоптозу. Механізми апоптозу. Індуктори та інгібітори апоптозу. Тема 5. Імунна толерантність. Визначення поняття імунної толерантності. Центральна та периферійна Т-клітинна толерантність. В-клітинна толерантність. Особливі види імунної толерантності. Механізми зриву імунної толерантності. Тема 6. Основи протиінфекційного імунітету. Механізми протибактеріального, противірусного, протигрибкового, протигельмінтного та антипротозойного імунітету. Тема 7. Імуно-нейро-ендокринна регуляція функцій організму. Концепція імуно-нейро-ендокринної регуляції функцій організму. Роль вегетативної нервової системи, нейромедіаторів, клітин APUD-системи та основних гормонів у процесах імуно-нейро-ендокринної регуляції організму. Змістовий модуль 2. Основи лабораторної імунології. Тема 8. Оцінка імунного статусу. Методи лабораторних досліджень в імунології. Принципи оцінки імунного статусу. Діагностичні рівні лабораторної оцінки імунного статусу. Імунохімічні та клітинні методи лабораторної діагностики. Імуногістологічне та імуногенетичне обстеження в імунології. Тема 9. Клініко-імунологічна характеристика стадій гострого запального процесу. Динаміка клінічних та імунологічних змін на різних стадіях гострого запального процесу. Принципи інтерпретації даних загального аналізу крові та імунограми у практиці лікаря. Змістовий модуль 3. Основи вікової імунології. Тема 10. Онтогенез і критичні періоди становлення імунної системи. Механізми підтримання толерантності до антигенів плоду. Антенатальний період розвитку імунної системи. Онтогенез центральних та периферійних імунних органів. Особливості імунної системи у дітей. Критичні періоди становлення імунної системи.
 5. 5. Тема 11. Імунологічні аспекти аномалій конституції. Ексудативно-катаральний, лімфатико-гіпопластичний, алергійний, нервово- артритичний, імунопатичний та автоімунний діатези. Диференційна діагностика аномалій конституції. Тема 12. Клінічні й імунологічні аспекти тимомегалії. Морфологія і фізіологія тимусу. Визначення, етіопатогенез тимомегалії. Гормональне тло при тимомегалії. Діагностика, лікування та імунореабілітація при тимомегалії. Вікова інволюція тимусу. Змістовий модуль 4. Алергійні захворювання. Тема 13. Теоретичні основи клінічної алергології. Типи імунних реакцій та реакцій гіперчутливості (за Джеллом-Кумбсом). Фактори ризику розвитку алергійних захворювань. Класифікація алергенів. Імунопатогенез алергійних захворювань. Методика збирання алергологічного анамнезу. Шкірні та провокаційні алергійні проби. Тема 14. Диференційна діагностика алергії та псевдоалергії. Механізми розвитку псевдоалергійних реакцій. Принципи діагностики та 306 диференційної діагностики псевдоалергій. Тема 15. Основні принципи лікування при алергійних процесах. Основні групи препаратів для лікування алергій та псевдоалергій. Механізми дії, показання та протипоказання для призначення проти алергійних препаратів (глюкокортикоїдів, антигістамінних препаратів, мембраностабілізаторів тощо). Тема 16. Лікарська (медикаментна) алергія. Класифікація побічних дій лікарських препаратів. Механізми реакцій гіперчутливості при вживанні лікарських препаратів. Алергія до пеніцилінів. Алергія до нестероїдних протизапальних препаратів. Алергія до йодовмісних рентгеноконтрастних препаратів. Алергія до антигіпертензійних препаратів (інгібіторів АПФ, бетаадреноблокаторів тощо). Діагностика та способи лікування лікарської алергії. Тема 17. Анафілактичний шок. Визначення, етіопатогенез, клініка різних видів анафілактичного шоку. Діагностика, диференційна діагностика та лікування анафілактичного шоку. Тема 18. Кропив’янка та ангіоневротичний набряк (Квінке). Визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка кропив’янки та ангіоневротичного набряку. Діагностика, диференційна діагностика та лікування кропив’янки та ангіоневротичного набряку. Особливості діагностики та лікування вродженого набряку Квінке. Тема 19. Харчова на інсектна алергія. Визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування харчової та інсектної алергії. Тема 20. Полінози. Алергійні риніти. Визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування полінозів. Визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування алергійних ринітів. Тема 21. Бронхіальна астма. Астматичний статус. Визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування бронхіальної астми. Визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування астматичного статусу. Тема 22. Алергійні альвеоліти. Визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування алергійних альвеолітів.
 6. 6. Змістовий модуль 5. Клінічна імунопатологія. Тема 23. Імунодефіцити. Визначення, класифікація, клінічні прояви дисфункцій імунної системи. Вторинні 307 (набуті) імунодефіцити. Принципи лікування імунодефіцитних захворювань. Тема 24. Імунопатогенез автоімунних захворювань. Сучасні теорії розвитку автоімунних захворювань. Етіологія та імунопатогенез, клініка, критерії діагностики та імунотерапії основних автоімунних захворювань (ревматоїдного артриту, множинного склерозу, тяжкої міастенії, цукрового діабету 1 типу, системного червоного вовчка). Тема 25. Імунологія пухлин. Імунологічні аспекти трансплантації. Сучасні теорії розвитку пухлин. Етіологія, імунопатогенез, клініка, критерії діагностики та імунотерапії пухлин. Основні види трансплантації. Етапи селекції пари „донор-реципієнт”. Механізми відторгнення трансплантату. Ведення хворих після трансплантації. Тема 26. Імунологія репродукції. Класифікація імунозалежних форм безпліддя. Етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика імунозалежних форм безпліддя. Тема 27. Епштейн-Барр вірусна інфекція: імунопатогенез, клініка, лікування. Визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування Епштейн-Барр вірусної інфекції. Тема 28. Саркоїдоз. Визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування саркоїдозу. Тема 29. Імунологічні аспекти сепсису. Визначення, етіопатогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування системної запальної реакції, сепсису. Тема 30. Імунотропні препарати. Класифікація, основні властивості, принципи призначення основних груп імунотропних засобів (тимічної групи, синтетичних, природних препаратів, інтерферонів, вакцин тощо).
 7. 7. 308 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ № з/п Назва теми Кількість годин 1. Теоретичні основи клінічної імунології. Фактори природженого імунітету. 2 2. Теоретичні основи клінічної імунології. Фактори набутого імунітету. 2 3. Оцінка імунного статусу. Методи лабораторних досліджень в імунології. 2 4. Онтогенез і критичні періоди становлення імунної системи. 2 5. Теоретичні основи клінічної алергології. 2 6. Диференційна діагностика алергії та псевдоалергії. 2 7. Основні принципи лікування при алергійних процесах. 2 8. Лікарська (медикаментна) алергія. 2 9. Анафілактичний шок. 2 10. Кропив’янка та ангіоневротичний набряк (Квінке). 2 11. Харчова та інсектна алергія. 2 12. Полінози. Алергійні риніти. 2 13. Бронхіальна астма. 2 14. Астматичний статус. 2 15. Алергійні альвеоліти. 2 16. Імунодефіцитні захворювання. 2 17. Імунопатогенез автоімунних захворювань. 2 18. Імунологія пухлин. Основи трансплантаційного імунітету. Імунологія репродукції. 2 19. Імунотропні препарати. 2 20. Підсумковий модульний контроль. 2
 8. 8. 309 САМОСТІЙНА РОБОТА № з/п Назва теми Кількість годин 1. Теоретичні основи клінічної імунології. Фактори природженого імунітету. 1 2. Теоретичні основи клінічної імунології. Фактори набутого імунітету. 1 3. Імунна система слизових оболонок. 1 4. Апоптоз як регулятор імунної відповіді. 1 5. Імунна толерантність. 1 6. Основи протиінфекційного імунітету. 2 7. Імуно-нейро-ендокринна регуляція функцій організму. 1 8. Оцінка імунного статусу. Методи лабораторних досліджень в імунології. 1 9. Клініко-імунологічна характеристика стадій гострого запального процесу. 2 10. Онтогенез і критичні періоди становлення імунної системи. 1 11. Імунологічні аспекти аномалій конституції. 1 12. Клінічні й імунологічні аспекти тимомегалії. 1 13. Теоретичні основи клінічної алергології. 1 14. Диференційна діагностика алергії та псевдоалергії. 1 15. Основні принципи лікування при алергійних процесах. 1 16. Лікарська (медикаментна) алергія. 1 17. Анафілактичний шок. 1 18. Кропив’янка та ангіоневротичний набряк (Квінке). 1 19. Харчова на інсектна алергія. 1 20. Полінози. Алергійні риніти. 1 21. Бронхіальна астма. Астматичний статус 2 22. Алергійні альвеоліти. 1 23. Імунодефіцити. 1 24. Імунопатогенез автоімунних захворювань. 1 25. Імунологія пухлин. Імунологічні аспекти трансплантації. 0,5 26. Імунологія репродукції. 0,5 27. Епштейн-Барр вірусна інфекція: імунопатогенез, клініка, лікування. 1 28. Саркоїдоз. 1 29. Імунологічні аспекти сепсису. 1 30. Імунотропні препарати. 1 31. Підсумковий модульний контроль 3
 9. 9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО 310 МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ Змістовий модуль 1. Основи клінічної імунології. 1. Клінічна імунологія як клінічна дисципліна. Предмет і завдання клінічної імунології. 2. Органи імунної системи. 3. Роль механічних бар’єрів та їх фізіологічних функцій в імунітеті. 4. Гуморальні фактори природженого імунітету. 5. Клітинні фактори природженого імунітету. 6. Імунокомпетентні клітини. 7. Цитокінова система організму. 8. Будова і функція антитіл. 9. Характеристика класів антитіл. 10. Механізми клітинної імунної відповіді. 11. Механізми гуморальної імунної відповіді. 12. Антигени головного комплексу гістосумісності. 13. Імунна система слизових оболонок. 14. Визначення та механізми апоптозу. 15. Визначення та види імунної толерантності. 16. Механізми протибактеріального імунітету. 17. Механізми противірусного імунітету. 18. Механізми протигрибкового імунітету. 19. Механізми протигельмінтного імунітету. 20. Механізми антипротозойного імунітету. 21. Поняття про імуно-нейро-ендокринну регуляцію організму. Змістовий модуль 2. Основи лабораторної імунології. 1. Принципи оцінювання імунного статусу. 2. Діагностичні рівні оцінювання імунного статусу. 3. Імунохімічні методи лабораторної діагностики. 4. Клітинні методи лабораторної діагностики. 5. Імуногістологічні та імуногенетичні методи лабораторної діагностики. 6. Клініко-лабораторні ознаки різних стадій запального процесу. Змістовий модуль 3. Основи вікової імунології. 1. Механізми підтримання імунної толерантності до антигенів плоду. 2. Онтогенез центральних імунних органів. 3. Онтогенез периферичних імунних органів. 4. Онтогенез факторів природженого імунітету. 5. Онтогенез факторів специфічного імунітету. 6. Особливості імунного статусу дітей. 7. Фізіологічні перехрести лейкоцитарної формули у дітей. 8. Критичні періоди становлення імунної системи. 9. Диференційна діагностика аномалій конституції у дітей. 10. Визначення і етіопатогенез тимомегалії. 11. Діагностика і лікування тимомегалії. 12. Вікові зміни тимусу. Змістовий модуль 4. Алергійні захворювання. 1. Класифікація імунних реакцій (реакцій гіперчутливості) за Джеллом і Кумбсом. 2. Механізми реакцій гіперчутливості І типу. 3. Механізми реакцій гіперчутливості ІІ типу.
 10. 10. 4. Механізми реакцій гіперчутливості ІІІ типу. 5. Механізми реакцій гіперчутливості ІV типу. 6. Фактори ризику розвитку алергії. 7. Класифікація і будова алергенів. 8. Методика збирання алергологічного анамнезу. 9. Шкірні діагностичні алергійні проби. 10. Провокаційні діагностичні алергій проби. 11. Механізми розвитку псевдоалергійних реакцій. 12. Диференційна діагностика алергій та псевдоалергій. 13. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції антигістамінних препаратів 1 311 покоління. 14. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції антигістамінних препаратів 2 покоління. 15. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції антигістамінних препаратів 3 покоління. 16. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції системних глюкокортикостероїдів. 17. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції топічних глюкокортикостероїдів. 18. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції мембраностабілізаторів. 19. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції антилейкотрієнових препаратів. 20. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції адреноміметиків. 21. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції холінолітиків. 22. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції метилксантинів. 23. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції деконгестантів. 24. Класифікація побічних дій лікарських засобів. 25. Алергія до пеніцилінів. 26. Алергія до ацетилсаліцилової кислоти. 27. Алергія до йодовмісних рентгеноконтрастних препаратів. 28. Алергія до бетаадреноблокаторів. 29. Алергія до інгібіторів АПФ. 30. Методика специфічної десенсибілізації при лікарській алергії. 31. Етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування багатоформної еритеми(синдрому Стівена-Джонсона). 32. Етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування токсичного епідермального некролізу (синдрому Лайелла). 33. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування анафілактичного шоку. 34. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування кропив’янки. 35. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування ангіоневротичного набряку. 36. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування вродженого ангіоневротичного набряку. 37. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування харчової алергії. 38. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування інсектної алергії. 39. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування полінозів. 40. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування алергійних ринітів. 41. Визначення, етіопатогенез бронхіальної астми. 42. Класифікація бронхіальної астми. 43. Клініка й діагностика бронхіальної астми. 44. Критерії ступенів важкості перебігу бронхіальної астми. 45. Критерії ступенів важкості нападів бронхіальної астми.
 11. 11. 46. Етіологічне лікування бронхіальної астми. 47. Протизапальна базова терапія бронхіальної астми. 48. Симптоматичне лікування бронхіальної астми. 49. Метод ступінчастої терапії бронхіальної астми. 50. Визначення, етіопатогенез та класифікація астматичного стану. 51. Клініка і діагностика різних стадій астматичного стану. 52. Лікування І стадії астматичного стану. 53. Лікування ІІ стадії астматичного стану. 54. Лікування ІІІ стадії астматичного стану. 55. Лікування анафілактичного варіанту астматичного стану. 56. Лікування анафілактоїдного варіанту астматичного стану. 57. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування алергійних та токсичних 312 альвеолітів. 58. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування ідіопатичного фіброзивного альвеоліту. Змістовий модуль 5. Клінічна імунопатологія. 1. Визначення, етіологія, патогенез, класифікація дисфункцій імунної системи. 2. Скринінгові клініко-анамнестичні критерії для виявлення дисфункцій імунної системи. 3. Клінічні прояви імунодефіцитних захворювань. 4. Основні насторожуючи ознаки імунодефіцитних захворювань. 5. Механізми розвитку вторинної імунної недостатності. 6. Принципи лікування імунодефіцитних захворювань. 7. Види і методи імунотерапії. 8. Сучасні теорії розвитку автоімунних захворювань. 9. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування ревматоїдного артриту. 10. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування множинного склерозу. 11. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування тяжкої міастенії. 12. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування цукрового діабету 1 типу. 13. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування системного червоного вовчка. 14. Сучасні теорії розвитку пухлин. 15. Імунні механізми протипухлинного захисту. 16. Імунотерапія пухлин. 17. Поняття та основні види трансплантації. 18. Етапи селекції пари „донор-реципієнт”. 19. Механізми відторгнення трансплантату. 20. Ведення хворих після трансплантації (діагностичні та лікувальні заходи). 21. Класифікація імунозалежних форм безпліддя. 22. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування безпліддя, обумовленого близькою генетичною спорідненістю батьків. 23. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування безпліддя, обумовленого наявністю антиспермальних антитіл. 24. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування безпліддя, обумовленого наявністю антиовоцитарних антитіл. 25. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування безпліддя, обумовленого наявністю антифосфоліпідних антитіл. 26. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування безпліддя, обумовленого конфліктом за системою АВО та резус-фактором. 27. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування безпліддя, обумовленого імунодефіцитним захворюванням жінки.
 12. 12. 28. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування Епштейн-Барр вірусної 313 інфекції. 29. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування саркоїдозу. 30. Визначення, етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування системної запальної реакції. 31. Класифікація імунотропних препаратів. 32. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції препаратів тимічної групи. 33. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції синтетичних імунотропних препаратів. 34. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції імунотропних препаратів природного походження. 35. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції препаратів інтерферонів. 36. Механізм дії, показання, протипоказання, побічні реакції вакцин.
 13. 13. 314 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Методичне забезпечення 1. Максимов, С.Д. Клінічна імунологія та алергологія (навчальний посібник) / С.Д. Максимов, С.А. Цьока. — Ужгород, 2010. — 208 с. 2. Навчальний посібник з клінічної імунології та алергології для аудиторної роботи студентів / В.Є. Казмірчук, Г.М. Драннік, Д.В. Мальцев та ін. — К.: ТОВ „Поліграф плюс”, 2008. — 263 с. 3. Навчальний посібник з клінічної імунології та алергології для позааудиторної роботи студентів / В.Є. Казмірчук, Г.М. Драннік, Д.В. Мальцев та ін. — К.: ТОВ „Поліграф плюс”, 2008. — 183 с. 4. Міастенія гравіс (методичні розробки для студентів) / В.Є.Казмірчук, Д.В.Мальцев. — Київ, 2004. — 28 с. 5. Імунологія аутоімунних захворювань / В.Є.Казмірчук, Н.С.Храмова, Д.В.Мальцев. — Київ, 2005. — 42 с. 6. Принципы интерпретации данных общего анализа крови в практике клинического иммунолога (методические рекомендации) / В.Є.Казмірчук, Д.В.Мальцев. — Київ, 2007. — 26 с. 7. Принципы интерпретации данных иммунограммы в практике клинического иммунолога (методические рекомендации) / В.Є.Казмірчук, Д.В.Мальцев. — Київ, 2007. — 24 с. 8. Поліноз: імунопатогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика / Г.М.Драннік, І.Ю.Муратова, О.В.Свідро — Київ, 2004. — 17 с. 9. Диференційна діагностика алергії і псевдоалергії. Тактика лікування (методичні рекомендації) / В.Є.Казмірчук, Д.В.Плахотная. — Київ, 2004. — 20 с. 10. Оцінка імунного статусу пацієнта (методичні рекомендації) / В.Є.Казмірчук, Д.В.Мальцев. — Київ, 2004. — 24 с. 11. Сепсис (методичні розробки для студентів) / В.Є.Казмірчук, І.Є.Барна, Д.В.Мальцев, Н.О.Гуменюк. — Київ, 2005. — 26 с. 12. Апоптоз як регулятор імунної відповіді (методичні розробки для студентів) / В.Є.Казмірчук, Д.В.Мальцев. — Київ, 2005. — 20 с. 13. Імуно-нейро-ендокринна регуляція функцій організму (методичні розробки для студентів) / В.Є.Казмірчук, Д.В.Мальцев. — Київ, 2005. — 20 с. 14. Морфологія і фізіологія тимусу. Клінічні і імунологічні аспекти тимомегалії, принципи імунореабілітації (методичні рекомендації) / В.Є.Казмірчук, М.І.Мірошникова, Д.В.Мальцев та ін. — Київ, 2004. — 20 с. 15. Саркоїдоз (методичні розробки для студентів) / В.Є.Казмірчук, М.І.Мірошникова, Д.В.Мальцев. — Київ, 2004. — 22 с. Базова 1. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник / Г.М. Драннік, О.С. Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін.; за ред. проф. Г.М. Дранніка. — К.: Здоров’я, 2006. — 888 с. 2. Казмірчук, В.Є. Клінічна імунологія і алергологія / В.Є. Казмірчук, Л.В. Ковальчук. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. — 528 с. Допоміжна 1. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология: пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. – 4-е изд., доп. − К., 2010. − 552 с.; с ил. 2. Казмирчук, В.Е. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями / В.Е. Казмирчук, Л.В. Ковальчук, Д.В. Мальцев. ― К.: ВСИ
 14. 14. 315 «Медицина», 2012. ― 520 с. 3. Якобисяк, М. Імунологія / М. Якобисяк / Переклад з польської за ред. проф. В.В. Чоп’як. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. — 672 с. Інформаційні ресурси 1. http://www.booksmed.com/allergologiya-immunologiya/2063-klinichna-imunologiya-ta-alergologiya- drannik-pidruchnik-rus-ukr.html 2. http://userdocs.ru/geografiya/104183/index.html 3. http://kiai.com.ua/issues/ 4. http://www.jacionline.org/home 5. http://www.aacijournal.com/
 15. 15. 316 КУРС ЛЕКЦІЙ ІЗ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ Навчально-методичне видання КОРСАК ЮРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ Електронний ресурс Ужгород: УжНУ, 2014 Режим доступу: http://immunoallergologyuzhnu.blogspot.com/2014/11/blog-post.html

×