O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

БДП 1клас-Веселка Спасова-ОбУ-Вълчитрън.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Посрещане1.pptx
Посрещане1.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

БДП 1клас-Веселка Спасова-ОбУ-Вълчитрън.pdf

  1. 1. Иновативен урок по Безопасност на движението по пътищата Име: Веселка Божидарова Спасова Клас: І клас Тема: Пешеходците пресичат Брой часове: 1час Вид на урока: Практически за формиране на умения за оценка на опасносно и безопасно поведение на пътя Задачи: 1. Уточняване знанията на децата за:  светофари и тяхното действие;  за видовете пешеходни пътеки, като безопасно място за пресичане. 2. Умение да откриват грешки на пешеходци при пресичане. Принципи: нагледност, съзнателност, активност. Методи: разказ, беседа, демонстрация, индивидуален подход, упражнение. Място на провеждане: на кръстовище със светофори и на улица без пешеходни пътеки или с изтрита вече боя. Ход на урока Учителят казва на децата следната гатан- ка: Зная три добри светулки мигат все на пресекулки. Да преминем път ни дават и на кръстопът остават. (светофар) Учителят показва на децата действието на светофар за автомобили на кръстовище и подчертава специално, че неговите сигнали не се отнасят за пешеходци, а само за шофьорите. Децата с учителя известно време наблюдават действието на свето- фарите и поведението на пешеходците, особено ако пресичат пред дви- жещи се автомобили. След това учителят и децата наблюдават действието на пешеходни- те светофари.
  2. 2. Учителят специално подчертава, че техните сигнали са задължителни за пешеходците. Децата отново наблюдават поведението на пешеходци, ко- ито не спазват сигналите на светофара. Учителят отбелязва, че това е много опасно за живота на децата. Децата се разделят на две групи с конкретни задачи:  едната група брои колко пешеходци спазват зеления и червения сигнал;  другата група брои колко пешеходци не спазват сигналите. Задачата е за определено време. След това децата съобщават резулта- тите от наблюдението и ги коментират. Като допълнителна задача те може да измерят с броене продължителността на работа на светлини- те на автомобилния светофар. След това учителят насочва вниманието на децата към пешеходните пътеки и коментират разликата между двата вида пътеки. Той посочва, че при пресичането учениците трябва да спазват няколко правила:  да пресичат само върху пешеходните пътеки;  да пресичат бързо, без да тичат;  да се оглеждат наляво и надясно, когато пресичат;  да се движат вдясно, когато пресичат. Децата на групи правят упражнения за пресичане, като се стараят да спазват посочените правила. Учителят дава преценка индивидуално, като поощрява правилните из- пълнения и поправя грешките. Нова задача: Децата трябва да наблюдават и открият грешки на пеше- ходците при движение по пешеходната пътека. Показатели:  По пътеката или около нея ли пресичат?  Бързо или бавно ли пресичат?  Оглеждат ли се?  Вдясно ли се движат по пешеходната пътека? В края на урока учителят отново обобщава и затвърдява с децата нау- ченото и прави индивидуална преценка. Участие на ДУСОП: раздават им се работни листи с илюстрации и със задачи да оцветят сфетофара така че:1.автомобилите да спрат,а пешеходците да тръгнат;2.автомобилите да тръгнат,а пешеходците да спрат. Дава им се задача за домашно:Нарисувай твоята улица така както изглежда и правилното място,където можеш и трябва да пресечеш.

×