O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Brief informacyjny dla kandydata

Ad

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje są POUFNE i przeznaczone tylko dla oznaczonego adresata.
Rozpowszechnianie, uja...

Ad

2
Naszym Klientem jest firma Westhill Consulting, projektująca i wdrażająca rozwiązania doradcze i szkoleniowe
w obszarze ...

Ad

3
W związku z rozwojem osobowym struktury Firmy naszego Klienta poszukujemy dojrzałej osoby, nastawionej
na budowanie trwa...

Ad

Ad

Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio
1 de 5 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Anúncio

Brief informacyjny dla kandydata

  1. 1. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje są POUFNE i przeznaczone tylko dla oznaczonego adresata. Rozpowszechnianie, ujawnianie i kopiowanie tych informacji jest zabronione. Jeżeli niniejszy dokument trafił do Państwa przez pomyłkę, bardzo prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie i odesłanie dokumentu lub natychmiastowe jego zniszczenie. Brief informacyjny dotyczący procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Nasz Klient I Stanowisko I Y-Consulting I Kontakt Warszawa, 2016
  2. 2. 2 Naszym Klientem jest firma Westhill Consulting, projektująca i wdrażająca rozwiązania doradcze i szkoleniowe w obszarze zarządzania, obsługi Klienta i sprzedaży, realizująca przede wszystkim rozwiązania w zakresie:  szkoleo menedżerskich *Akademia Menedżera (PGNiG, Scania); program rozwoju talentów menedżerskich (Leroy Merlin, Inter Cars); elitarne programy rozwojowo-inspiracyjne dla Top Menedżment (Kuehne Nagel)+;  doradztwa i szkoleo dotyczących sprzedaży oraz obsługi Klienta [kompleksowe projekty Customer Experience Management (CEM); Standardy obsługi Klienta i Najlepsze Praktyki Sprzedaży (Bank BPH, LOT); Salesman Individual Development (TOTAL), Akademia Sprzedaży (PKO Leasing)+;  doradztwa organizacyjnego [projekty onboardingowe (Polpharma); Coaching w firmie (DB Schenker); Development Center (Kimball)]. Westhill Consulting specjalizuje się w kompleksowych działaniach projektowanych indywidualnie, z uwzględnieniem realnych potrzeb organizacji. Szczególny nacisk kładziony jest przez Firmę na działania między szkoleniami, co znacząco zwiększa efektywnośd wdrażania działao rozwojowych. To niewątpliwie przewaga rynkowa Firmy. Westhill Consulting jest liderem grywalizowania prowadzonych programów rozwojowych, nadając im szczególną formę i wzbudzając zdecydowane zaangażowanie Uczestników, co w efekcie przekłada się na większą skutecznośd wdrożeo. Firma w swojej metodologii pracy kładzie nacisk na nowoczesne rozwiązania i narzędzia, m.in. tworząc zgrywalizowane platformy interaktywne oraz opracowując projektowe ebooki i infografiki, które wspomagają efekty wdrażanych działao doradczych i rozwojowych. Firma posiada także szereg autorskich narzędzi diagnostycznych, opracowanych do wykorzystywania m.in. jako elementy indywidualnych i zespołowych programów rozwojowych, a także narzędzia oceny efektywności zrealizowanych szkoleo. Szczególne znaczenie Westhill Consulting nadaje prowadzeniu działao opierających się o jasne zasady i realizowaniu projektów gwarantujących zbudowanie prawdziwie partnerskich relacji z Klientami i pracownikami. Działania te podejmowane są w oparciu o kluczowe dla Firmy wartości „Uczciwośd” i „Długofalowe relacje z Klientami”. Westhill Consulting chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, o czym świadczą prowadzone działania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) m.in. wsparcie i funkcja Inwestora Społecznego Szlachetnej Paczki, realizacja projektu doradczego dla Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicor, oraz projektu doradczo-szkoleniowego w partnerstwie z Fundacją Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Działania merytoryczne Westhill Consulting spotykają się z uznaniem kapituł konkursowych - już dwukrotnie projekty Klientów realizowane z Westhill Consulting zostały nagrodzone prestiżową nagrodą HR Innovator– za lata 2015 (PZU) i 2016 (Inter Cars). W obecnym roku najwyżej punktowany projekt na drodze do finału (Drabina Rozwoju – Rozwój Talentów) także należał do Klienta Firmy (Leroy Merlin). HR Innovator to ogólnopolski konkurs dla firm, które realizują innowacyjne projekty w zakresie zarządzania ludźmi. Informacje o Kliencie Nazwa Firmy Westhill Consulting Rok założenia 2004 Branża / Sektor Doradztwo i Szkolenia Wielkośd zatrudnienia 20 osób Forma prawna Spółka z o.o. Lokalizacja Falenty Nowe, k. Warszawy Pochodzenie kapitału Polski Specjalizacja / Produkty Rozwiązania doradcze i szkoleniowe w obszarach: zarządzanie, obsługa Klienta, sprzedaż Informacje o Stanowisku Ogólny cel stanowiska Budowa i zarządzanie długofalowymi relacjami z Klientami oraz wzmacnianie pozycji Firmy na rynku Bezpośredni przełożony Prezes Zarządu Wymiar pracy Pełny etat Zapewnione narzędzia pracy Laptop, telefon komórkowy Lokalizacja miejsca pracy Zdalny tryb pracy z możliwością pracy w siedzibie Firmy
  3. 3. 3 W związku z rozwojem osobowym struktury Firmy naszego Klienta poszukujemy dojrzałej osoby, nastawionej na budowanie trwałych relacji, z doświadczeniem w sprzedaży doradczej wśród Klientów biznesowych w segmencie produktów i rozwiązao HRM/HRD. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za budowanie oraz efektywne zarządzanie relacjami z Klientami Firmy w segmencie B2B oraz realizację celów sprzedaży zgodnie z przyjętymi planami sprzedaży i strategią Firmy. Będzie miała także możliwośd merytorycznej współpracy przy projektach realizowanych dla Klientów Firmy w roli Konsultanta/Trenera/Coacha. Zadania i obowiązki:  Samodzielne prowadzenie całościowych procesów sprzedażowych:  nawiązywanie kontaktów oraz budowanie i zarządzanie relacjami biznesowymi z Klientami;  analiza kontekstu biznesowego i potrzeb rozwojowych firm Klientów;  zarządzanie procesem ofertowania i negocjowanie warunków współpracy;  aktywna opieka posprzedażowa i stałe monitorowanie Klientów pod kątem przyszłych potrzeb i okazji sprzedażowych.  Doradztwo w zakresie budowania rozwiązao biznesowych/szkoleniowych/coachingowych dla Klientów Firmy.  Wzmacnianie pozycji Firmy poprzez analizę trendów i identyfikowanie możliwości biznesowych na rynku.  Współudział w doskonaleniu oferty Firmy, z uwzględnieniem bieżących trendów i potrzeb rynkowych.  Promowanie marki Firmy na rynku poprzez networkingowy udział w konferencjach, spotkaniach branżowych, podczas których Firma występuje w roli eksperta. Oczekiwania:  Potwierdzone osiągnięciami minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży doradczej w branży usług doradczo-szkoleniowych.  Doświadczenie w prowadzeniu długofalowej współpracy z Klientami przy realizacji projektów doradczych i/lub szkoleniowych.  Dobra znajomośd specyfiki pracy doradczej i procesów HRM/HRD.  Mile widziane doświadczenie pracy w roli Konsultanta/Trenera/Coacha.  Rozwinięte umiejętności badania realnych potrzeb Klienta i syntetycznego rekomendowania optymalnych rozwiązao.  Rozwinięte umiejętności dokonywania bieżącej analizy rynkowej i oceny potencjału firmy Klienta.  Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, w tym orientacja na cel, samodzielnośd, zarządzanie zadaniami, zwracanie uwagi na szczegóły, proaktywnośd oraz nastawienie na poszukiwanie rozwiązao i usprawnieo.  Wysoka kultura osobista i doskonałe umiejętności komunikacyjne.  Działanie w oparciu o najwyższe standardy etyki i profesjonalizmu.  Znajomośd i gotowośd do pogłębiania wiedzy nt. technicznych aspektów projektowania procesów grywalizacji i zarządzania wiedzą.  Praktyczna znajomośd obsługi nowoczesnych rozwiązao informatycznych (np.CRM, pliki współdzielone w chmurze).  Praktyczna znajomośd pakietu MS Office.  Prawo jazdy kategorii B. Firma oferuje:  Otwartą i dostosowaną ścieżkę rozwoju kompetencji, pozwalającą na łączenie celów Firmy z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami Współpracownika.  Wysoki poziom autonomii w organizacji pracy.  Możliwośd rozwoju merytorycznego, wiążącego się z zadaniami Trenera/Coacha/Konsultanta i uczestnictwem w takiej roli w realizowanych projektach.  Atrakcyjne warunki stałego wynagrodzenia oraz prowizję od sprzedanych projektów.  Elastycznośd w formie zatrudnienia (współpraca firma-firma albo umowa o pracę).  Cykliczne szkolenia wewnętrzne i możliwośd rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedażowych i doradczych.  Współpracę w Firmie nagradzanej za innowacyjne projekty dla Klientów.  Współpracę w Firmie wyznającej najwyższe standardy etyczne i wartości biznesowe oraz realizującej szereg działao społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).  Współpracę z zespołem chętnie dzielącym się wiedzą i doświadczeniem.  Współpracę z zespołem nastawionym na proaktywnośd oraz efektywnośd i optymalizację codziennego współdziałania.
  4. 4. 4 Osobami odpowiedzialnymi za proces są: KAMILA M. DUDEK Konsultant HR, Diagnosta i Trener. Partner grupy doradczej Y-Consulting. Psycholog, praktyk efektywności procesów operacyjnych i rozwojowych (szkoleniowych i mentoringowych). Doświadczenie zawodowe związała z pracą nad zagadnieniami kompetencji, zarówno w wewnętrznych strukturach korporacyjnych, jak i konsultingu. Specjalizuje się w obszarach Employer Branding, rekrutacji i selekcji personelu współpracy w zespole i motywowania pracowników. Wykładowca akademicki i autor artykułów w mediach branżowych (m.in. w Personel i Zarządzanie, Benefit, NF.pl) z zakresu efektywności procesów HRD oraz publikacji nt. systemów zarządzania kompetencjami. Posiada doświadczenie w identyfikowaniu poziomu i rozwijaniu kompetencji menedżerskich i sprzedażowych oraz w wypracowywaniu zmian podnoszących efektywnośd procesów organizacyjnych. Współrealizowała projekt dotyczący wypracowania wskaźników efektywności i jakości procesów szkoleniowych w organizacji dla jednej z największych firm w Polsce. Współtworzy i współprowadzi kompleksowy program rozwoju młodych talentów - trzykrotnie wyróżniony tytułem Dobrej Praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu – za lata 2013, 2014 i 2015 - opierając go na standardach rozwojowych odpowiednich dla reprezentantów pokoleo Y i Z. Realizowała projekty m.in. dla: Dolby Laboratories Inc., Henkel, Colgate-Palmolive Poland, Federal Mogul, Poczta Polska, Köngskilde, FORTUM, Clear Channel, Bureau Veritas, ODL, Izodom 2000, T.I.P. GmbH, Aller Aqua, Youth Business Poland, FIRR. KAMIL RAJTARSKI Konsultant HR i Employer Branding. Doświadczony Headhunter, Analityk Rynku Pracy. Trener zarządzania, sprzedaży i kompetencji trenerskich. Certyfikowany Konsultant Zarządzania, Doradca Rozwoju Organizacji. Przedsiębiorca i Menedżer. Partner Zarządzający firmy doradczej Y-Consulting. Aktualnie również Dyrektor Generalny rozwijanego StartUp’u w branży e-commerce oraz Dyrektor ds. Operacyjnych i Rozwoju Organizacji firmy produkcyjnej Izodom 2000 Polska. W Polish Society for Training & Development (PSTD) koordynował ogólnopolski projekt badania jakości i efektywności procesów szkoleniowych. Ekspert rynku pracy i sprzedaży doradczej. Facylitator i Konsultant merytoryczny projektowania i efektywności metod i procesów szkoleniowych. Mentor przedsiębiorców i przedsiębiorczości. Praktyk oceny poziomu i rozwoju kompetencji pracowników. Od kooca 2006 roku w consultingu biznesowym w obszarze projektów HRD i HRM. Od 2007r. zajmuje się sprzedażą usług i rozwiązao B2B (wcześniej sprzedaż produktów w placówkach handlowych oraz w terenie). W latach 2008-2011 doradzał i uczestniczył w budowie kilkudziesięciu struktur sprzedaży - zespołów handlowych i działów wsparcia sprzedaży określając potrzeby personalne i weryfikując procesy zarządzania sprzedażą. W swoim dorobku zrealizował przeszło 170 projektów przy współpracy z takimi organizacjami jak m.in.: FORTUM Power&Heat, Boeringer Ingelheim, Johnson & Johnson, Egis, Ewopharma, Harper Hygenics, Unilever, Federal Mogul, TVN, Dolby Laboratories, Hüttinger Elektronik, Bureau Veritas, Halcrow Group, Mayr-Melnhof Packaging Neupack, Karrena, CNH, Kongskilde, Peek & Cloppenburg, IKEA, Praktiker. Filozof, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Uzyskał certyfikaty: Diploma in Management Consulting (DMC), wg. standardów ICMCI; „Coaching zespołu w metodologii wielopoziomowej” (Studium Coachingu MLC); „Rola konsultanta procesu grupowego w pracy trenerskiej”; Dyplomowany trener zmiany zachowao i postaw (program „Kompetentny Trener Biznesu”, Grupa SET); CoachWise Essentials™, akredytowany przez ICF; Mentoring Essentials™ wg. standardów EMCC oraz IAM. Ponadto przebył przeszło 2000h szkoleo i warsztatów nt. procesów zarządzania talentami, projektami i zmianą, coachingu, przywództwa i umiejętności menedżerskich u najlepszych trenerów w kraju i konsultantów korporacji doradczych (m.in. KPMG, Ernst&Young, SHL, Morgan Int., Noble-Manhattan, Mercuri Int., Accenture).
  5. 5. 5 Tel.: E-mail: W imieniu całego zespołu Y-Consulting dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do składania aplikacji. Tel.: E-mail:

×