Bảng tra tương hợp - tương kỵ
Há 5 anos 0 Visualizações
Bảng dị ứng kháng sinh chéo
Há 5 anos 0 Visualizações
English for pharmacist
Há 5 anos 0 Visualizações
Độc tính trên da của thuốc trị ung thư
Há 5 anos 0 Visualizações
Quản lý ADR hóa trị liệu ung thư
Há 5 anos 0 Visualizações
Quản lý sử dụng kháng sinh
Há 5 anos 0 Visualizações
Bệnh động mạch chi dưới - khuyến cáo 2010
Há 5 anos 0 Visualizações
Bảng tra tương hợp-tương kỵ
Há 5 anos 0 Visualizações
Bảng dị ứng chéo kháng sinh
Há 5 anos 0 Visualizações
Quản lý thuốc LASA-BV ĐH Y Dược Huế
Há 5 anos 0 Visualizações
Slide Quản lý thuốc nguy cơ cao
Há 5 anos 0 Visualizações
Ứng dụng Cephalosphorin trong điều trị
Há 5 anos 0 Visualizações
Nhóm kháng sinh carbapenem
Há 6 anos 0 Visualizações
Chân dung dược sĩ dược lâm sàng
Há 6 anos 0 Visualizações
Hướng dẫn pha tiêm kháng sinh
Há 6 anos 0 Visualizações
Bài giảng Tương kỵ thuốc tiêm
Há 6 anos 0 Visualizações
Chuyên đề glucocorticoid
Há 6 anos 0 Visualizações
Ca xuất huyết tiêu hóa
Há 6 anos 0 Visualizações