O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

05.C&C_CautaogiatrongXD by Lân1.2.2023.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 05.C&C_CautaogiatrongXD by Lân1.2.2023.pptx (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

05.C&C_CautaogiatrongXD by Lân1.2.2023.pptx

 1. 1. PHÂN TÍCH CẤU TẠO GIÁ TRONG XÂY DỰNG Phòng C&C, Tháng 1/2023
 2. 2. NỘI DUNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẤU TẠO GIÁ I CÁC BƯỚC CẤU TẠO GIÁ CHI TIẾT II ÁP DỤNG THỰC HÀNH III THẢO LUẬN IV
 3. 3. 1 3 2 Định nghĩa về giá trong xây dựng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẤU TẠO GIÁ Phân loại giá trong xây dựng Nguyên tắc cấu tạo giá
 4. 4. ĐỊNH NGHĨA VỀ GIÁ TRONG XÂY DỰNG Giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp, là cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng. Đơn giá xây dựng chi tiết được xác định trên cơ sở định mức xây dựng: giá vật tư/vật liệu, giá nhân công, giá ca máy/thiết bị thi công và các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình. Giá xây dựng tổng hợp được xác định trên cơ sở tổng hợp từ các đơn giá xây dựng chi tiết cho một đơn vị tính của nhóm công tác.
 5. 5. Xác định chính thức vốn đầu tư xây dựng công trình Tính toán hiệu quả kinh tế đầu tư, để có cơ sở so sánh lựa chọn giải pháp thiết kế, phương án tổ chức thi công Làm cơ sở để xác định giá gói thầu, giá hợp đồng, ký kết hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp Làm cơ sở để nhà thầu lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung cấp vật tư, kế hoạch lao động tiền lương, năng lực xây dựng, đánh giá kết quả hoạt động kinh tế của đơn vị mình VAI TRÒ CỦA GIÁ TRONG XÂY DỰNG
 6. 6. NGUYÊN TẮC CẤU TẠO GIÁ Giá vật tư 71% Giá nhân công 13% Chi phí Prelim 5% Chi phí quản lý hành chính 7% Chi phí máy thi công 3% Chi phí chung khác 1% Gía BOQ = giá vật tư + giá nhân công, giá máy thi công + chi phí prelim + chi phí head office + chi phí dự phòng + chi phí quản lý hành chính (lợi nhuận) Giá vật tư Giá nhân công Chi phí Prelim Chi phí quản lý hành chính Chi phí máy thi công Chi phí chung khác
 7. 7. • Là chi phí có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quá trình thi công xây lắp công trình CHI PHÍ TRỰC TIẾP PHÂN LOẠI GIÁ TRONG XÂY DỰNG Giá vật tư Giá nhân công Giá máy thi công • Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển (ván khuôn, đà giáo...) phụ tùng, bán thành phẩm cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp • Là chi phí về lương chính, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ chính sách đối với công nhân trực tiếp xây dựng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp • Là chi phí sử dụng ca máy hoạt động tại hiện trường để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp
 8. 8. PHÂN LOẠI GIÁ TRONG XÂY DỰNG • Là mục chi phí không liên quan trực tiếp đến quá trình thi công xây lắp công trình nhưng lại cần thiết để phục vụ cho công tác thi công, cho việc tổ chức bộ máy quản lý và chỉ đạo sản xuất xây dựng của doanh nghiệp xây dựng. CHI PHÍ CHUNG Chi phí quản lý hành chính Chi phí prelim Chi phí dự phòng Chi phí hiệu quả của doanh nghiệp…… Là toàn bộ những khoản chi phí cần thiết nhằm đảm bảo cho việc tổ chức bộ máy quản lý và chỉ đạo sản xuất xây dựng hoạt động gồm lương, phụ cấp lương, công tác phí, điện nước, văn phòng phẩm, bưu chính, điện thoại... Là những khoản chi phí cần thiết để phục vụ cho quá trình thi công, cải tiến kỹ thuật, tăng cường chất lượng sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ thi công ... chi phí di chuyển điều động công nhân ... Là các chi phí dự phòng về những khoản phát sinh có tính chất phục vụ cho toàn doanh nghiệp như bảo hành, bảo trì, các chi phí khác,…
 9. 9. 1. GIÁ KẾT CẤU Thép Bê tông Coffa II. CÁC BƯỚC CẤU TẠO GIÁ CHI TIẾT
 10. 10. 2. GIÁ HOÀN THIỆN Xây tô Cán nền Sơn nước II. CÁC BƯỚC CẤU TẠO GIÁ CHI TIẾT Ốp lát
 11. 11. 3. GIÁ TRỌN GÓI 1. Cấu tạo giá MEP tạm II. CÁC BƯỚC CẤU TẠO GIÁ CHI TIẾT - Đơn giá vật tư = Giá vật tư * % tỷ lệ thanh toán vật tư (theo tiến độ dự án) - Đơn giá nhân công = áp dung bảng đơn giá nhân công quy chế (Chi tiết xem bảng đơn giá nhân công quy chế) - Đơn giá nhân công trực = áp dụng theo bảng đơn giá nhân công trực quy chế ban hành (Chi tiết xem bảng tính đơn giá nhân công trực chi tiết)
 12. 12. 3. GIÁ TRỌN GÓI II. CÁC BƯỚC CẤU TẠO GIÁ CHI TIẾT - Tổng tiền công nhân trực = tiền nhân công/giờ̀ * số giờ làm việc * hệ số tăng ca * số công nhân trực* số ngày làm việc
 13. 13. 3. GIÁ TRỌN GÓI 2. Cấu tạo giá đặt ống chờ MEP II. CÁC BƯỚC CẤU TẠO GIÁ CHI TIẾT - Đơn giá vật tư = Giá vật tư net + hao hụt vật tư + chi phí gia công & vận chuyển vật tư + chi phí tận dụng vật tư tái sử dụng - Đơn giá nhân công = nhân công lắp đặt + nhân công trực + nhân công rút ống chờ  Đơn giá đặt ống chờ = Đơn giá vật tư + Đơn giá nhân công
 14. 14. 3. GIÁ TRỌN GÓI 2. Cấu tạo giá MEP chính II. CÁC BƯỚC CẤU TẠO GIÁ CHI TIẾT - Đơn giá vật tư = Đơn giá net vật tư + chi phí phụ kiện + chi phí vật tư phụ + chi phí hao hụt/ vận chuyển - Đơn giá nhân công - Đơn giá tổng = (Đơn giá vật tư + Đơn giá nhân công + chi phí prelim + chi phí head office + chi phí dự phòng + chi phí quản lý hành chính (lợi nhuận) Đính kèm thêm hình ảnh minh họa về cấu tạo giá (vật tư theo data đấu thầu) + đơn giá nhân công quy chế
 15. 15. 3. GIÁ TRỌN GÓI II. CÁC BƯỚC CẤU TẠO GIÁ CHI TIẾT
 16. 16. 1. Đề bài cho phần xây dựng III. ÁP DỤNG THỰC HÀNH
 17. 17. 1. Đề bài cho phần MEP III. ÁP DỤNG THỰC HÀNH
 18. 18. IV. THẢO LUẬN
 19. 19. Q&A

×