O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

V mware v_sphere_5_2011

202 visualizações

Publicada em

vmware vsphere 5

Publicada em: Software
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

V mware v_sphere_5_2011

 1. 1. Září 2011 Michal Pázler, VCP,VSP systems engineer VMware vSphere 5 Co je nového od vSphere 4 Vladan Laxa, VCP,VSP,VTSP systems engineer
 2. 2. Hypervisor vSphere 5 Od verze 5 je k dispozici pouze hypervisor ESXi Optimalizace výkonnosti a spolehlivosti, bezpečnosti Nové CLI pro administraci Vylepšený interní firewall Optimalizovaná storage vrstva Podpora 2TB RAM
 3. 3. Virtuální hardware ver.8 Ostatní funkcionality • UI for multi-core virtual CPUs • Extended VMware Tools compatibility • Podpora pro Mac OS X servers Širší podpora zařízení • Client-connected USB devices • USB 3.0 devices • Smart Card Readers for VM Console Access • VM BIOS boot order config API and PowerCLI interface • EFI BIOS • 3D grafika až do 128 MB Optimalizace výkonnosti desktopů • 32 virtual CPUs na VM • 1TB RAM na VM • 4x původní kapacity! Škálovatelnost
 4. 4. ESXi 5.0 firewall Orientovaný na služby, není nad iptables, bezstavový Konfigurace skrze rozhraní VI klienta nebo CLI
 5. 5. vCenter server 5 funkcionality vMotion Storage vMotion Image builder Webový klient Storage DRS VMware HA optimalizace vCenter Server Appliance Vylepšené uživatelské rozhraní Zacíleno na cloud řešení Rozšiřitelné pomocí pluginů Podpora více platforem
 6. 6. vSphere 5 vMotion optimalizace Multi NIC podpora Až 4 x 10Gbit NIC Až 16 1Gbit NIC Jediná vMotion operace může využít více NIC současně Rychlejší vMotion umožňuje více současně běžících migrací vMotion podporovány i na lince s horší odezvou (do 10ms) VMware VMware 4 x 10Gbps vMotion vMotion vMotion vMotion
 7. 7. vSphere 5 HA optimalizace Virtual Machine and Host Monitoring Application Awareness Infrastructure Monitoring
 8. 8. vSphere 5 HA optimalizace Storage Heartbeats APP aware API = HA pro aplikace Vylepšená použitelnost díky zdokonalenému systému logování Podpora IPv6 Architektura Master / Slaves ESX 01 ESX 03 ESX 04ESX 02 vCenter
 9. 9. vSphere 5 HA optimalizace ESX 01 ESX 03 ESX 04ESX 02 vCenter Na každém hostu běží FDM agent (Fault Domain Manager) Jeden z agentů má roli Master, jeho výběr určuje tzv. election proces FDM Master monitoruje ESXi hosty Slave host monitoruje svoje VM a reportuje stav na Master Slaves monitorují funkci Master, při výpadku je určen skrze election proces nový Master
 10. 10. vSphere 5 HA optimalizace ESX 01 ESX 03 ESX 04ESX 02 vCenter Datastore použitý pro monitoring se označuje jako HeartbeatDatastore HeartbeatDatastore se jako komunikační kanál používá pouze v případě výpadku management sítě primárně určené pro HA komunikaci Na VMFS datastore čte Master heartbeat region, na NFS Master monitoruje heartbeat soubor na který je periodicky přistupováno ze Slaves
 11. 11. vSphere 5 HA optimalizace ESX 01 ESX 03 ESX 04ESX 02 vCenter Dostupnost virtuálních serverů je reportována zápisem do souboru všech spuštěných VM od každého Slave Situace více současně běžících Master nodů je ošetřena pomocí file locks na datastore.
 12. 12. vSphere 5 HA optimalizace API pro ochranu aplikaci uvolněno k dispozici pro širokou veřejnost Shodné API co aktuálně využívají produkty: Neverfail vAppHA a Symantec AplicationHA Umožňuje uživatelům a vývojářům programovat vlastní nástroje pro monitoring aplikací
 13. 13. vSphere 5 DRS optimalizace Podpora Agent VM, speciální virtuální servery spojené s konkrétním ESXi hostem Při maintenance mode se vypnou Nejsou ovlivňovány, migrovány funkcionalitami DRS/DPM Maintenance Agent VM Agent VM Dříve Nyní
 14. 14. vCenter server Appliance (VCSA) Založeno na SLES 11 64bit Webové konfigurační rozhraní Využívá enterprise interní DB s možností externí Oracle databáze Podporuje webklienta Autentifikace skrze AD a NIS Podporuje funkcionality VCMS Nepodporuje Linked Mode, IPV6 a vCenter Server HB Automation Scalability Visibility Virtual Appliance VMware vCenter Server
 15. 15. vCenter server Heartbeat v 6.4 Vysoká dostupnost pro VCMS Aktivní a standby node vCenter Heartbeat vCenter Server Data OS PRIMARY SERVER vCenter Heartbeat vCenter Server Data OS SECONDARY SERVER MONITORING REPLICATION FAILOVER SWITCHBACK WAN LAN HEARTBEAT CHANNEL VCENTER.VMWARE.COM SERVER1.VMWARE.COM SERVER2.VMWARE.COM
 16. 16. Image builder ISO Image OEM VIBs ESXi VIBs Generate new image Windows Host with PowerCLI and Image Builder Snap-in Driver VIBs PXE-bootable Image Image Builder Image Profile
 17. 17. vCenter server Auto Deploy Založeno na PXE bootu Využívá Image Builder, vCenter Server a Host Profily PXE nabootuje server ESXi image profile se zavede do paměti z Auto Deploy serveru Nakonfiguruje se z konfiguračního souboru nebo Host Profilu Zaregistruje se do vCenter serveru
 18. 18. vCenter server Auto Deploy Auto Deploy “Waiter” OEM VIBs ESXi VIBs Image Profile Driver VIBs Image Profile Image Profile vCenter Server Host Profile Host Profile Host Profile Image Profile Host Profile Cache Rules Engine TFTP DHCP gPXE image DHCP Request
 19. 19. Webový klient Umožňuje management virtuálních serverů Zpřístupňuje informace o ESXi hostech
 20. 20. vSphere 5 Networking LLDP NetFlow PortMirror NETIOC – nové typy provozu 802.1p tagging = QoS Zvýšení propustnosti sítě
 21. 21. vSphere 5 Networking - LLDP LLDP – vendor neutral discovery protocol 802.1ab
 22. 22. vSphere 5 Networking - NetFlow NetFlow – síťový protokol sbírá informace o IP provozu a zasílá je collectorům třetích stran jako je CA NetQoS, NetScout VDS VM A VM B trunk Fyzický switchCollector NetFlow session Host VM traffic Legend :
 23. 23. vSphere 5 Networking - PortMirror PortMirroring je funkcionalita umožňující mirrorovat pakety z jednoho portu virtuálního switche na monitorovací zařízení připojené k jinému portu VM A VM B trunk Physical switch Monitor Host Legenda : Užívá se pro normální i mirrorovaný provoz, kdy mirrorovaný provoz je zapouzdřený do VLAN Monitor VDS Physical switch Vyhrazeno pro mirrorovaný provoz (Allow Normal I/O disabled)
 24. 24. vSphere 5 Network I/O Control (NETIOC) Alokuje Shares a Limits pro různé druhy provozu Poskytuje izolaci síťového provozu podle druhu Zajišťuje SLA pro priorizované druhy provozu Přináší navíc uživatelem definované druhy network resource poolů Nový Host Based Replication Trafic Type QoS Tagging
 25. 25. vSphere 5 Network I/O Control (NETIOC) Network I/O Control Total BW = 20 Gig 10 GigE VMware vNetwork Distributed Switch VMRG1 VMRG2 VMRG3 VM vMotion iSCSI FT NFS HBR UserDefinedRP VMRG1 VMRG2 VMRG3
 26. 26. vSphere 5 Network I/O Control (NETIOC) Mgmt NFS iSCSI vMotion FT Teaming Policy VR Tenant 2 VMTenant 1 VMs Scheduler Shaper Scheduler Shares enforcement per uplink Limit enforcement per team Load Based Teaming Traffic Shares Limit (Mbps) 802.1p vMotion 5 150 1 Mgmt 30 -- NFS 10 250 -- iSCSI 10 2 FT 60 -- VR 10 -- VM 20 2000 4 Tenant 1 5 -- Tenant 2 15 --
 27. 27. vSphere 5 Networking - 802.1p Tagging 802.1p Tagging – QoS na úrovni MAC adresy Umožní zajistit QoS pro veškerý odchozí provoz z virtuální infrastruktury Značkuje pakety na úrovní vDS Předpokládá podporu 802.1p na fyzických switchích síťové infrastruktury
 28. 28. vSphere 5 storage VMFS 5 vStorage APIs for Array Integration (VAAI) Storage vMotion Storage DRS vStorage APIs for Array Awareness Software FCoE Adaptér Storage Profiles
 29. 29. Porovnání VMFS 5 versus VMFS 3 Funkcionalita VMFS-3 VMFS-5 2TB+ VMFS Volumes Ano (užitím extentů) Ano Podpora pro 2TB+ Physical RDMs Ano Ano Unifikovaný Block size (1MB) Ne Ano Atomic Test & Set Enhancements (součást VAAI, locking mechanismu) Ne Ano Sub-blocky pro efektivní hospodaření 64KB (max ~3k) 8KB (max ~30k) Podpora malých souborů Ne 1KB Online Nedestruktivní Upgrade N/A Ano
 30. 30. vSphere storage - VAAI vStorage API for Array Integration Snižuje zátěž prováděním operací s využitím funkcionalit diskového pole napřímo (hardwarová akcelerace) Nově podporuje NAS storage V novém standartním pluginu rozšířenapodpora na primitives z: Write Same dále o ATS a Full Copy dle standardu T10 Application Hypervisor Fabric Array LUN 01 LUN 02 VI-3 Non-VAAI VAAI
 31. 31. vSphere 5 storage vMotion optimalizace Podporuje virtuální servery které mají snapshot Umožňuje relokaci linkovaných klonů Uplatňuje se u Storage DRS, Storage maintenance Mode a Storage load balancing (dle zátěže a kapacity) Využívá novou mirrorovací architekturu vSphere VMFS volume A VMFS volume B
 32. 32. vSphere 5 storage I/O Control (SIOC) Pro zajištění lepšího řízení storage byl ve vSphere 4.1 implementován algoritmus SIOC pro blokové storage zařízení, který zajišťuje alokaci I/O zdrojů per VM Ve vSphere 5 přicházíme s podporou pro NFS Toto je zásadní pro I/O náročné aplikace jako jsou databáze, Exchange
 33. 33. vSphere 5 storage I/O Control (SIOC) Neutěšený stav NFS / VMFS Datastore online store data mining Microsoft Exchange Optimalizovaný stav NFS / VMFS Datastore online store data mining Microsoft Exchange VIP VIP VIP VIP
 34. 34. vSphere 5 storage DRS (SDRS) Optimalizuje rozložení I/O zátěže generované virtuálními servery na datastore clusteru s využitím Storage vMotion 2TB datastore cluster datastores 500GB 500GB 500GB 500GB
 35. 35. vSphere 5 – Profile Driven Storage vSphere/vCenter Vendor 2Vendor 1 vStorage APIs vSphere Admin using vCenter Heterogeneous storage backend EMC, EQL, NTAP, … “<vendor1>_Type1” = “RAID 5, replicated” “<vendor2>_TypeA = “RAID 10, non-replicated” System Capability User-defined Datastore Capability Importance_Level1 = “DR protected” VMDK storage profiles Create VMDK tiers PRODUCTION DATA VMDK, PRODUCTION OS VMDK + PRODUCTION DATA VMDK  vendor1_Tier1 OR vendor2_Tier1 VM operations
 36. 36. vSphere 5 storage - FCoE Hardware FCoE podporováno od verze 4.0 Nově zařazena podpora pro Software FCoE Vyžaduje podporovanou NIC s částečným FCoE offloadingem
 37. 37. vSphere storage Appliance (VSA) Každý ESXi host má vlastní virtuální VSA appliance Využívá lokálních disků na ESXi a zprostředková replikovaný NFS svazek jako sdílený storage. vSphere vSphere vSphere NFS NFS NFS vSphere Client VSA ManagerVSA VSA VSA
 38. 38. VSA – 2 nodová konfigurace VSA cluster 2 nodový Volume 1 Volume 1 (Replica) VSA Datastore 1 VSA Datastore 2 VSA Manager VSA Cluster Service vCenter Server Management Volume 2 (Replica) Volume 2
 39. 39. VSA – 3 nodová konfigurace Volume 3 (Replica) VSA Manager vCenter Server Management VSA Datastore 1 Volume 1 (Replica)Volume 2 VSA cluster 3 nodový VSA Datastore 3 Volume 1 VSA Datastore 2 Volume 3 Volume 2 (Replica)
 40. 40. VSA cluster failover Failover na VSA clusteru se 2 hosty VSA Manager VSA Cluster Service vCenter Server VSA Datastore 1 VSA Datastore 2 Management Volume 1 (Replica) Volume 2Volume 1 Volume 2 (Replica)
 41. 41. Co můžeme přednášet příště? VMware Zimbra - silná konkurence pro Exchange emailové řešení VMware View 5 – virtuální desktopy Aktuality z VMWORLD Europe 2011 Děkujeme za pozornost!

×