O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu
ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM .........................................
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Tổng Hợp Các Công Thức Toán 10-11-12

145.065 visualizações

Publicada em

Tổng Hợp Các Công Thức Toán 10-11-12

 1. 1. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 PHẦN ĐẠI SỐ 1.Tam thức bậc 2: ( ) ( ( )  { *  { ( ) ( )  { { ( ) ( ) ( ) ( ) { ( ) ( )  ( )  { ( ) ( )  { ( ) [  ( ) ( )  { ( )  { ( ) ( ) 2. Bất Đẳng Thức CôSy (CauChy): a,b 0 thì √ , dấu “=” xảy ra  a = b a,b,c 0 thì √ , dấu “=” xảy ra  a = b = c 3.Cấp Số Cộng: a/ Định nghĩa: Dãy gọi là 1 CSC có công sai d, nếu
 2. 2. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 b/ Số hạng thứ n: ( ) c/ Tổng n số hạng đầu tiên: ( ) ( ) 4.Cấp Số Nhân: a/ Định nghĩa: Dãy gọi là 1 CSN có công bội q, nếu b/ Số hạng thứ n: c/ Tổng n số hạng đầu tiên: (q ) Nếu -1<q<1 thì 5. Phương trình, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối :    {  *  { 6.Phương trình, bất phương trình chứa căn: √ √  { √  { √  { √  [ { { √ √  {
 3. 3. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 7.Phương trình, bất phương trình Logarit: ( ) ( )  { ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( )  { ( ) ( ) ( )[ ( ) ( )] 8.Phương trình,Bất phương trình Mũ: ( ) ( )  { ( ) ( ) v { ( ) ( ) ( ) ( )  {( )[ ( ) ( )] 9.Lũy thừa: ( ) ( ) ( ) √ √ √ √ 10.Logarit: , , và 0  ( )
 4. 4. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ( ) 11.Công Thức Lượng Giác: (xem trên VietTriEdu.net/công-thức-lượng- giác-đầy-đủ) 12.Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác: 1.Định lý hàm số Cosin: 2.Định lý hàm số Sin: 3.Công Thức Độ Dài Đường Trung Tuyến: √ √ √ Với 4.Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác: ; √ ( )( )( )
 5. 5. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 Với PHẦN ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN 1.Bảng đạo hàm: ( ) ( ) (√ ) √ (√ ) √ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2.Bảng nguyên hàm: ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
 6. 6. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ∫ ∫ ∫ ∫ 3.Diện tích hình phẳng_Thể tích khối tròn xoay: Làm theo các bước sau:  Viết phương trình các đường giới hạn hình phẳng  Chọn công thức tính diện tích: ∫ hoặc là ∫  Chọn công thức tính thể tích: -Hình phẳng quay quanh Ox : ∫ -Hình phẳng quay quanh Oy : ∫  Biến x thì cận là cho trong các giả thiết hoặc hoành độ các giao điểm  Biến y là cận thì cho trong các giả thiết hoặc tung độ các giao điểm PHẦN HÌNH HỌC Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng: ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ( ) ⃗⃗⃗⃗⃗ ( )  1.Đường thẳng: a.Phương trình đường thẳng : -Phương trình tổng quát: (Véc tơ pháp tuyến ⃗ ( ) ) -Phương trình tham số : { (t ) (véc tơ chỉ phương ⃗ ( ) ( ) ) -Phương trình chính tắc : -Phương trình đoạn chắn:
 7. 7. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 ( ( ) ( ) b.Góc giữa 2 đường thẳng ( ): ⃗ ⃗ ⃗ ⃗ √ √ c.Khoảng cách từ điểm ( ) đến đường thẳng : ( ) √ d.Phương trình đường phân giác tạo bởi 2 đường thẳng: √ √ e.Hai điểm ( ) và ( ) nằm cùng phía sao với  Hai điểm ( ) và ( ) nằm khác phía sao với  (Với √ ; √ ) 2.Đường Tròn: Phương trình đường tròn: Dạng 1: Đường tròn (C) có tâm ( ) bán kính R ( ) ( ) Dạng 2: Với điều kiện Là phương trình đường tròn (C) có tâm ( ) bán kính R √ Phương tích của 1 điểm đối với 1 đường tròn: ( ) 3.Elip:  Phương trình chính tắc Elip (E): , (a>b)  Tiêu điểm: ( ) ( )  Đỉnh: ( ) ( )  Tâm sai:
 8. 8. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268  Phương trình đường chuẩn:  Phương trình tiếp tuyến của (E) tại ( )  Điều kiện tiếp xúc của (E) và ( ): , II.Phương pháp tọa độ trong không gian: 1.Tích có hướng 2 véctơ: a.Định nghĩa: ⃗ ( ) ( ) [⃗ ] (| | | | | |) ( ) b.Các ứng dụng của tích có hướng 2 véctơ:  ⃗  [⃗ ] ⃗  ⃗ ⃗⃗  [⃗ ]⃗⃗  |[⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ]|  ABCD là tứ diện  [⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ]⃗⃗⃗⃗⃗  |[⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ]⃗⃗⃗⃗⃗ | 2.Mặt phẳng: a.Phương trình mặt phẳng ( ): -Phương trình tổng quát: Với vtpt ⃗ ( ) ( ) -Phương trình đoạn chắn: { ( ) qua ( ) ( ) ( ) } b.Góc giữa 2 mặt phẳng : ( ) : ( ) : ⃗ ⃗ ⃗ ⃗ √ √ c.Khoảng cách từ điểm ( ) đến mặt phẳng ( ): ( ( )) √ 3.Đường thẳng:
 9. 9. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 a.Ba dạng phương trình của đường thẳng:  Phương trình dạng tham số của qua điểm ( ), có vtcp ⃗ ( ) : { ( )  Phương trình dạng chính tắc:  Phương trình dạng tổng quát: { Với ( ) b .Góc giữa 2 đường thẳng: ⃗ ⃗ ⃗ ⃗ √ √ c .Khoảng cách từ A đến đường thẳng ( ⃗ ) ( ) |[⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ]| ⃗ d .Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau: ⃗ ( ) |[⃗ ]⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | [⃗ ] e .Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng ( ) ⃗ ⃗ ⃗ ⃗ √ √ 4.Mặt cầu: a.Phương trình mặt cầu: Dạng 1: mặt cầu (S) có tâm ( ) bán kính R ( ) ( ) ( ) Dạng 2:
 10. 10. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 Với điều kiện Là phương trình mặt cầu (S) có tâm ( ) bán kính R √ b.Sự tương giao giữa mặt cầu và mặt phẳng:  ( ( ))  ( ) ( ) (C): { ( ) ( ) ( ) -Tâm của (C) là hình chiếu của ( ) ( ) -Bán kính (C) : √  ( ( ))  ( ) ( )  ( ( ))  ( ) ( ) NHỊ THỨC NEWTON ( ) ∑ ( ) ∑ ( ) ( ) ∑( ) Tính chất: Công thức: ( ) ( )
 11. 11. ViệtTríEdu-Nâng tầm tri thức Biên Soạn: Thầy Huỳnh Tấn Hiếu ĐH Bách Khoa-ĐHQG TPHCM ..............................................ĐH Kinh Tế TPHCM www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268

×