O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kalibrering av fukt- och CO2-mätare för VVS

68 visualizações

Publicada em

Välkommen att delta i vårt kostnadsfria webinar om Underhåll och fältkalibrering av fukt- och CO2-mätare för VVS. Dra nytta av detta webinar på svenska för att fördjupa dina kunskaper kring teori, mätmetoder och optimala rutiner.
Under webinaren kommer du att lära dig:

• Varför skall man kalibrera VVS-mätare?
• Skillnaden mellan kalibrering och justering?
• Vad som kan orsaka avdrift hos fukt- och CO2-mätare?
• Att välja rätt mätinstrument med tanke på dina kalibreringsbehov
• Hur du kan göra tillförlitliga fältmätningar och kalibreringar?
• Gör det själv eller kalibrerings-service?

Publicada em: Engenharia
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kalibrering av fukt- och CO2-mätare för VVS

 1. 1. © Vaisala Kalibrering av fukt- och CO2-mätare för VVS
 2. 2. © Vaisala Vilka är vi? 8/22/2019 2  Lars Stormbom är produktchef på Vaisala och har över 30 års erfarenhet av mätinstrument i VVS-bruk. Han har en lång bakgrund I sensorutevckling, Speciellt HUMICAP® och DRYCAP® sensorer. ​
 3. 3. © Vaisala Dagens huvudpunkter • Varför skall man kalibrera VVS-mätare? • Skillnaden mellan kalibrering och justering? • Vad som kan orsaka avdrift hos fukt- och CO2-mätare? • Att välja rätt mätinstrument med tanke på dina kalibreringsbehov • Hur du kan göra tillförlitliga fältmätningar och kalibreringar? • Gör det själv eller kalibrerings-service? 8/22/2019 3
 4. 4. © Vaisala Varför kalibrera?  Kalibrering är viktigt för att:  Det som är värt att mäta är värt att mäta rätt!  All elektronik och sensorik driver med tiden.  Vilka är de ekenomiska konsekvenserna?  Enligt REHVA ETIAQ projektet kan DCV spara 20-50 % energi i allmänna byggnader  Med felvisande sensorer går du miste om potentiella inbesparingar  Negativa verkningar på personaltrivsel och -prestanda 8/22/2019 4
 5. 5. © Vaisala8/22/2019 5 Fältkalibrering
 6. 6. © Vaisala Kalibrering eller Justering? 8/22/2019 6 Kalibrering = Jämför mätvärdet med ett Referensinstrument och raportera skillnaden Justering = Förändra mätvärdet så det sammanfaller med referensinstrumentet
 7. 7. © Vaisala8/22/2019 Hur ofta ska man kalibrera?  Svaret beror på vilka krav man ställer på mätnoggrannheten och på hur krävande omgivningen är – det finns inget ”rätt” svar!  Har mätinstumentet en drift- specifikation?  Har du erfarenhet hur instrumenten beter sig?  Börja med ett kortare intervall och förläng gradvis
 8. 8. © Vaisala Justera eller inte?  A god strategi är att först göra en jämförelse med ett referensinstrument – helst på ett sätt som är snabbt och smidigt.  Vad som sker sedan beror på skillnaden, till exempel:  <2 %RH skillnad: Gör ingenting  2..4 %RH skillnad: Gör en punktjustering på fältet  >4 %RH skillnad: Skicka instrumentet till tillverkaren för kalibrering/reparation eller byt ut mätmodulen 8/22/2019 8
 9. 9. © Vaisala Punkt- eller Flerpunkts-justering? Punktjustering:  Mätvärdet varierar mindre än 20% av mätområdet  Vanligtvis tillräckligt inom VVS Flerpunktsjustering:  Mätvärdet varierar mycket  Lab-kalibrering krävs vanligtvis  Om fältjämförelsen visar på ett stort justeringsbehov 8/22/2019 9
 10. 10. © Vaisala Att tänka på innan du väljer metod  Fältkalibrering:  Kräver utbildad personal  Kräver verktyg  De valda instrumenten bör vara lätta att justera!  Kan utföras enligt behov  Utbytbara mätmoduler:  Vanligen lätta att byta ut  Kräver mindre utbildning  Mindre tidskrävande  Kan inkludera sertifikat  Service-kalibrering:  Reparationer och ev. Sensorbyte kan ske samtidigt  Inkluderar byte av ev. filter  Du får ett certifikat  Sensorn är en tid ur bruk 8/22/2019 10
 11. 11. © Vaisala8/22/2019 11 Relativ Fuktighet
 12. 12. © Vaisala Vad kan få fuktighets-sensorer att driva? 8/22/2019 12 • Tvättmedel • Golv-vax • Nytillverkade material • Spånskivor • Målfärg • Lim • Lagrade varor • Förpackningsmaterial • Plast En fuktighets-sensor ”andas” luften den mäter – i motsats till t.ex. temperaturesensorer som kan göras hermetiska
 13. 13. © Vaisala Hur ser driften ut? 8/22/2019 13
 14. 14. © Vaisala Kalibrering av fuktighets- sensorer
 15. 15. © Vaisala Alternativ för kalibrering av fuktighets- sensorer  Handinstrument  Mättade saltlösningar - HMK15  Utbytbara mätmoduler eller mäthuvud  Vaisalas service-kalibrering 8/22/2019 15
 16. 16. © Vaisala Handinstrument  Handinstrument är speciellt bra för snabb granskning om fältinstrumenten behöver åtgärdas, men med rätt handhavande kan man också göra fältkalibreringar.  Kom framför allt ihåg att det behövs en tillräckligt lång stabiliseringstid för att utjämna temperaturskillnader. 1°C skillnad i temperaturen motsvarar upp till 6%RF.  Använd den grafiska displayen för att följa upp stabiliseringen.  Värm inte upp handinstrumentet, speciellt mäthuvudet.  Andas inte mot handinstrumentet eller fältinstrumenetet du granskar  Vissa vägg-sensorer alstrar en hel del värme – håll handinstrumentet under en väggsensor.  Gå tillräckligt nära – temperaturskillnaderna kan vara rätt stora inom rummet  Planera i förväg hur du tänker granska kanalmonterade instrument – ett färdigt hål för referensmäthuvudet täckt med tejp är en god idé. 8/22/2019 16
 17. 17. © Vaisala Mättade saltlösningar  Mättade saltlösningar är utmärkta för kalibrering vid rumstemperatur och 2-3 fuktighetsnivåer  Vissa bestämda fixpunkter är tillgängliga (11%, 33%, 54%, 75%, 85%, 97%)  Det går bra att kombinera med ett ackrediterat referensinstrument vid behov.  Är lämpligt bara för instrument med mäthuvud  Rätt enkelt handhavande  Ger rätt använda tillförlitliga resultat med relativt enkla medel  Sensorer flyttas vanligen till ett lämpligt utrymme med relative stabil temperatur – kan man egentligen tala om fältkalibrering?  Det tar ca 30 min per fuktighetspunkt  Det är en god idé att föra fältinsturmenten till samma rum som kalibratorn i god tid  Kom ihåg att följa med hur sensorn har stabiliserat sig i salt-kammaren. 8/22/2019 17
 18. 18. © Vaisala Utbytbara mätmoduler eller mäthuvud 8/22/2019 18  Utbytbara mätmoduler eller mäthuvuden kan vara det lättaste sättet att upprätthålla mätnogrannheten och spårbarheten – speciellt om du bara har några instrument.  Försäkra dig om att bytesmodulen leveras komplett med kalibrationssertifikat  En nackdel med bytesmoduler är att du inte får någon information om hur mycket instrumentet drivit. Borde bytet ske oftare eller mer sällan?  Metoden kan kombineras med punkt-granskning med ett handinstrument
 19. 19. Kalibrering för CO2
 20. 20. © Vaisala Alternativ för CO2 fältkalibrering  Referens-gas  Referens-instrument – ett handinstrument  Utbyte av mätmodul eller mäthuvud  Skicka instrumentet till Vaisala för service 8/22/2019 20
 21. 21. © Vaisala Så gör du en god CO2 mätning  Välj en referens av hög kvalité– antingen referens- gas eller handinstrument  Tag god tid på dig så mätvärdena blir stabila  Kalibrering görs med fördel i stabila förhållanden  Granska tryck- och temperatur-inställningar på referens och fältinstrument. Viktigt att bägge är lika! 8/22/2019 21
 22. 22. © Vaisala CO2 fältjustering med gas  CO2 justering mot kalibrerad gas  Flerpunktsjustering är i princip möjligt!  Med gasflaska:  0.3 ... 0.5 l/min gasflöde till gasporten  Ungefär 2 minuter stabilisation  Vaisala förmedlar inte gasflaskor 8/22/2019 22
 23. 23. © Vaisala CO2 fältjustering 8/22/2019 23 En lösning vi har prövat: Linde gas Ecocyl Integrerad flödesjustering med förvalda inställningar: 0.25, 0.3, 0.5, 1 l/min On/Off ventil Tryckmätare Den lätta aluminium-cylindern drar 150 l gas med ±0.5% specifierad noggrannhet. Det räcker till ca. 75 justeringar med 2 min stabilisationstid vid 0.5 l/min
 24. 24. © Vaisala Handinstrument  Kalibrera mot ett nyligen kalibrerat handinstrument  Lätt handhavande!  Vaisala CARBOCAP® GM70  Lägg till ett HMP70 –mäthuvud så kan du justera också fuktighetsinstrument  Självklart men viktigt: Andas inte mot instrumenten! 8/22/2019 24
 25. 25. © Vaisala Byte av mätmoduler 8/22/2019 25
 26. 26. © Vaisala8/22/2019[Name] 26 Vaisala service Kalibrering Underhåll Modernisering Förlängd garanti Service kontrakt Tekniskt stöd
 27. 27. © Vaisala8/22/2019 27 +50K Transaktioner årligen +130 Experter Vaisala service center Beställ direkt på nätet Eller ta kontakt
 28. 28. © Vaisala Garanti & Reparationer 8/22/2019 28  Förläng fabriksgarantin med upp till 5 år  Snabb och behändig behandling vi retur Förlängd garanti Reparation  Vanligen fast pris  Alltid originaldelar  Med erforderlig kalibrering
 29. 29. © Vaisala Calibration Care - avtal 8/22/2019[Name] 29 Fördelar Care Avtal Planenliga kalibreringar för flere år Fast pris Gratis transport till och från Vaisala Högre prioritet Enklare retur-process på online portalen Inkluderar kalibreringar för ett visst antal år: Modifiera enligt behov: 1 Kalibrering  Standard ISO 9001  Ackrediterad ISO/IEC 17025 2 Antal kalibrewringar  3 st eller fler 3 Avtalets längd  Minst 3 år
 30. 30. © Vaisala Sammanfattning  Bestäm dig först för vilken mätnoggrannhet du behöver  Det finns flera olika sätt att upprätthålla mätnogrannheten – välj det som passar dig bäst 8/22/2019 30
 31. 31. © Vaisala8/22/2019 31 Tack för att deltog!

×