O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Presentatie vvbad mei 2010

4.015 visualizações

Publicada em

Voorstelling VVBAD

 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Presentatie vvbad mei 2010

 1. 1. Voorstelling VVBAD<br />mei 2010<br />Presentatie VVBAD<br />
 2. 2. Historisch overzicht<br />voettekst<br />26/05/2010<br />ontstaan<br />
 3. 3. Ontstaan - 1<br />Opgericht in 1921 als ‘Verbond der boekbewaarders van het Vlaamsche land’<br />Ledenvereniging<br />Eerste voorzitter: LodeBaekelmans<br />Eerste Bibliotheekgids: “een kloeke hefboom voor de ontwikkeling van ons volk!”<br />Accent uitsluitend op boeken en bibliotheken<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />3<br />
 4. 4. Ontstaan - 2<br />1931: ‘Vereniging van bibliothecarissen en bibliotheekbeambten<br />Aantal leden op 15 maart 1931: 128 <br />In 1930: slechts één vrouwelijke bibliothecaris: Alice Nahon in Mechelen<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />4<br />
 5. 5. Ontstaan - 3<br />Oorlogsperiode<br />Vereniging: nauwelijks activiteit<br />geen papier => geen druk<br />moeilijk transport => geen congressen<br />Bibliotheken platgegooid (UB Leuven)<br />1942: eerste lichting afgestudeerd aan Antwerpse bibliotheekschool<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />5<br />
 6. 6. Ontstaan - 4<br />1946: Naoorlogse periode: nieuwe start <br /> Voor het eerst sprake van secties:<br />Sectie bibliothecarissen van OB’s<br />Sectie bibliotheekbedienden<br />Sectie bibliotheekambtenaren<br />Sectie bibliothecarissen van Middelbare Bibliotheken<br />Sectie Hogere (of wetenschappelijke) bibliotheken<br />Vermenging van functies en types bibliotheken<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />6<br />
 7. 7. Ontstaan - 5<br />1949: Vereniging wordt lid van IFLA<br />1965: Mededelingen van het secretariaat = ledenblad<br /> => Bibinfo (1975) => Info (1984)<br />Begin jaren tachtig: rol in ontwikkeling van vakopleidingen<br />Bijv. colloquium in 1981: Naar een vernieuwde bibliotheekopleiding in Vlaanderen<br />1982: Fusie met Vlaamse vleugel van de ‘Vereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen van België’<br />Sectie Archief<br />Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen<br />Bibliotheek- & archiefgids (1984)<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />7<br />
 8. 8. Historisch overzicht<br />voettekst<br />26/05/2010<br />professionalisering<br />
 9. 9. Professionalisering - 1<br />1978: Eerste stafmedewerker<br />1983: Eerste voltijdse stafmedewerker<br />Geleidelijk: uitbouw secretariaat<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />9<br />
 10. 10. professionalisering - 2<br />Van 1 stafmedewerker naar 6 secretariaatsmedewerkers<br />Van gehuurde kamer naar eigen verenigingshuis<br />Van 2 secties (OB en WB) naar 4 (+ AHD + SB) en 2 commissies (OKBV en Erfgoedbibliotheken)<br />Van 400 leden (persoonlijke) naar 1200 (personen en instellingen)<br />Van 40 bestuursleden naar 200<br />Uitdeinend werkveld: steunpunten, samenwerkingsverbanden, overlegorganen<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />10<br />
 11. 11. VVBAD vandaag<br />doelstellingen<br />voettekst<br />26/05/2010<br />
 12. 12. Missie<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />12<br />De VVBAD is dé beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten. Onze ledenvereniging, ondersteund door een professioneel team, stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld, met zin voor verdieping en vernieuwing.<br />Voor al onze leden, zowel personen als organisaties, zijn we een platform voor uitwisseling van kennis en expertise. Door te netwerken, te informeren en activiteiten te organiseren, streven we naar de verdere professionalisering en ontwikkeling van de sector. <br />De VVBAD vertegenwoordigt de sector bij overheden en andere partners. Wij treden op als adviseur en belangenbehartiger. Zo ijveren we ervoor dat alle burgers nu en in de toekomst gebruik kunnen maken van goed bewaarde en toegankelijke informatie.<br />
 13. 13. Waarden<br /><ul><li> Recht op vrije toegang tot informatie
 14. 14. Belangenbehartiging van de sector en zijn gebruikers
 15. 15. Alert voor culturele, economische, juridische, politieke, sociale, technologische ontwikkelingen
 16. 16. Democratisch en pluralistisch, politiek en levensbeschouwelijk ongebonden, gelijke behandeling van mannen en vrouwen</li></ul>Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />13<br />
 17. 17. Doelstellingen<br />Belangen behartigen<br />Intersectorale samenwerking bevorderen<br />Sectorale beroepsvereniging<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />14<br />
 18. 18. Belangen behartigen<br />Recht op informatieVrije toegang tot informatie<br />VVBAD representatief voor de sector<br />Overheid:<br />Vlaams, federaal, Europees<br />Cultuur, Onderwijs, …<br />Andere sectoren:<br />BoekenOverleg<br />Cultureel-Erfgoedoverleg<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />15<br />
 19. 19. Belangen behartigen: voorbeelden<br />Regelgeving voor archieven en bibliotheken<br />Auteursrecht, o.a.:<br />Games (en e-books) in openbare bibliotheken<br />Verlenging beschermingstermijn<br />Verweesde werken<br />Bibliotheek- en archiefopleidingen<br />Besparingen<br />Beroepscompetentieprofielen<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />16<br />
 20. 20. Intersectorale samenwerking<br />Publicaties<br />Bibliotheek- & archiefgids<br />Info<br />www.vvbad.be<br />Studiedagen: Focus, Informatie aan Zee<br />Studiereizen: In juni 2010 naar Barcelona<br />Onderzoek: Proeflijst Topstukken<br />Beroepscode<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />17<br />
 21. 21. Sectorale beroepsvereniging<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />18<br /><ul><li>Sectorale studiedagen / studiereizen
 22. 22. Klemtoon op beroep en opleiding
 23. 23. Aanvullend t.o.v. steunpunten e.d. </li></li></ul><li>VVBAD vandaag<br />structuur<br />voettekst<br />26/05/2010<br />
 24. 24. Structuur - 1<br />VZW<br />ALV bepaalt beleid<br />RvB heeft leiding<br />DB: lopend beheer, coördinerend en beleidsvoorbereiding<br />Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en redactievoorzitter<br />Secties en commissies vertegenwoordigd in RvB<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />20<br />
 25. 25. Structuur - 2<br />Ledenvereniging:<br />Personen en instellingen<br />Werkende (actieve) en toegetreden leden<br />ca. 1200 leden<br />50% instellingen, 50% personen<br />20 geledingen<br />200 actieve informatieprofessionals<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />21<br />
 26. 26. Structuur - 3<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />22<br />WAU<br />SECRETARIAAT<br />WLOA<br />WPA<br />VJB<br />LEDEN<br />WWB<br />VMB<br />OKBV<br />OB<br />SB<br />WDI<br />AHD<br />RED<br />EBV<br />RvB<br />
 27. 27. VVBAD vandaag<br />middelen<br />voettekst<br />26/05/2010<br />
 28. 28. Middelen: Inkomsten (2009)<br />26/05/2010<br />voettekst<br />24<br />
 29. 29. Middelen: Uitgaven (2009)<br />26/05/2010<br />voettekst<br />25<br />
 30. 30. VVBAD vandaag<br />netwerk<br />voettekst<br />26/05/2010<br />
 31. 31. Netwerk: Internationaal<br />Beroepsverenigingen<br />Overkoepelend: IFLA, Eblida<br />Sectoraal: ICA, IASL<br />Buitenland: NVB, KVAN, Cilip …<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />27<br />
 32. 32. Netwerk: Vlaams/Belgisch<br />Overheid (administraties en kabinetten)<br />Beroepsverenigingen uit de sector (ABD-BVD, Prodoc.edu …)<br />Steunpunten (LOCUS, FARO …)<br />Belangenbehartigers (VVSG, VVP, VMV …)<br />FWI’s (KBR en ARA)<br />belendende sectoren (Stichting Lezen, Canon Cultuurcel, Fonds voor de Letteren …)<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />28<br />
 33. 33. Netwerk: Regionaal<br />Overheid (Provinciaal)<br />Beroepsverenigingen uit de sector (BVL …)<br />Steunpunten (SBB’s)<br />Samenwerkingsverbanden (KAPA, OB’s)<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />29<br />
 34. 34. Netwerk: Lokaal<br />Hoofdzakelijk via onze leden (instellingen én personen)<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />30<br />
 35. 35. Vooruitblik & accenten<br />Verdere professionalisering<br />Nieuw communicatiebeleid<br />Belangenbehartiging<br />Intersectoraal werken<br />Sectoraal werken<br />Het ‘beroep’<br />Presentatie VVBAD<br />26/05/2010<br />31<br />

×