O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

схулухія презентація (1)+

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Kravchenko m
Kravchenko m
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (14)

Semelhante a схулухія презентація (1)+ (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

схулухія презентація (1)+

  1. 1. * МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 84 СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України» Тематична платформа «Інновації в управлінні публічним сектором економіки» 25-27 квітня 2017 року Круглий стіл «Антикризове управління економікою публічного сектору України» Схулухія Юлія студент IV курсу факультету економіки та управління спеціальності «Менеджмент державних установ» yul2753022@yandex.ua Науковий керівник: В.І.Усик наук.ступінь к.е.н., доцент , кафедра макроекономіки та державного управління КНЕУ
  2. 2. *Актуальність. Освіта є однією з фундаментальних основ розвитку суспільства. Важливість вищої освіти важко переоцінити, особливо в період прогресивного розвитку наукового та інформаційного простору. Проблема корупції у вищій освіті має ознаки національної загрози, саме тому дана діяльність входить в ряд проблемних питань та потребує публічного обговорення і вирішення. *Мета: з’ясувати причини та основні мотиви до здійснення корупційної діяльності у сфері вищої освіти в Україні 2
  3. 3. * 3
  4. 4. * Згідно даних Державного комітету статистики[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 4
  5. 5. * Згідно даних аналітичного центру CEDOS [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.cedos.org.ua/ 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Серед завкафедр, деканів, проректорів та ректора Серед найвищого керівництва (ректор та проректори) Заробітна плата на посаді ректора Серед деканів Серед завідувачів кафедр Рис.3. Середня заробітна плата у національних ВНЗ 2014 р., грн* * 5
  6. 6. *Дослідження в рамках проекту «Боротьба з корупцією в Україні» – спільної ініціативи Міністерства юстиції Канади та Міністерства юстиції України «Гендерні аспекти корупції у вищій освіті» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nazk.gov.ua 6
  7. 7. *Мотивація навчання у ВНЗ – один із головних факторів, які визначають академічну культуру * Рис. 5. Мотивація студентів навчання у ВУЗі, у %* * Дані результатів анкетування за проектом «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку» (Східноукраїнський центр соціальних досліджень, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Міжнародний фонд “Відродження”) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2015-07-17/2015.pdf 33% 41% 26% на отримання професійного знання відсутня домінуюча мотивація на отримання стипендії, диплому, схвалення батьків 7
  8. 8. * *Недофінансування вищої освіти *Зменшення трудової цінності випускників *Зменшення прямих інвестицій *Падіння ВВП *Погіршення якості освіти *Зменшення рівня грамотності населення *Дерградація моральних устоїв *Зростання організованої злочинності Корупція Економічне зростання 8
  9. 9. * * За роки існування корупція в системі вищої освіти набула багатьох форм прояву, що може свідчити про її розвиненість та відпрацьованість певних корупційних схем. Деякі форми прояву корупції навіть не вважаються протиправними діями згідно чинного законодавства, що унеможливлює покарання порушника. * Наявний стан рівня корупції зумовлений дією факторів, що мають різне спрямування. Проте, економічні фактори сприяння корупції мають більшу вагомість при мотивації особи до здійснення корупційних дій, адже саме вони мають безпосередній вплив на зміну добробуту громадянина. * Окрім очевидних наслідків, таких як зменшення якості освіти та трудової привабливості студента, корупція несе в собі більш катастрофічні, що мають негативний вплив на економічне зростання в країні. Адже кваліфіковані кадри – це запорука якісного розвитку, а витрати на освіту – це інвестиції в майбутнє. Корупція ж позбавляє цього. 9
  10. 10. * *1. Заброда Д.Г. Державна антикорупційна політика в Україні: теорія, правова основа, інституціалізація : монографія / Д. Г.Заброда ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Сімф. :Крим навчпеддержвидав, 2013. – 367с. *2. Дані аналітичного центру CEDOS [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.cedos.org.ua/ *3. Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України» початок 2013/14 навчального року © Схулухія Ю.В. 2017 10

×