Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Umguullin Mongol Umguulugch(20)

Último(14)

Anúncio

ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНД ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

  1. 2023-03-10 ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНД ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА Бэлтгэсэн: Б.Оюунтуул Т.Түвшинжаргал
  2. АГУУЛГА 1.ХУУЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА; 2.ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ БОЛСОН ҮНДЭСЛЭЛ, ШААРДЛАГА; 3.ОНЦЛОГ ЗОХИЦУУЛАЛТ.
  3. Товч танилцуулга 6 бүлэг 12 зүйлтэй уг хуулийг Засгийн газар 2023- 01-18-нд УИХ-д өргөн барьсан бөгөөд УИХ 2023-01- 20-ны өдөр баталсан боловч Ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тус хуульд хориг тавьсан. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  4. ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ БОЛСОН ҮНДЭСЛЭЛ, ШААРДЛАГА Цагдаагийн байгууллагаас авсан тоон мэдээллээр 2022 онд цахим орчинд үйлдэгдсэн нийт 8563 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. залилах гэмт хэрэг 99.8% завших гэмт хэрэг 95.2% кибер орчинд хууль бусаар халдах гэмт хэрэг 70.7% хулгай 37%, хүүхэд садар самуунд суртчилах, уруу татах гэмт хэрэг 18.5% Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд өссөн Иймд цахим орчинд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн
  5. ОНЦЛОГ ЗОХИЦУУЛАЛТ 3.2. Олон нийтийн сүлжээгээр гурваас доош тооны хэрэглэгч хоорондоо харилцахад энэ хууль үйлчлэхгүй. 4.1.5. “ногоон суваг” гэж олон нийтийн сүлжээний үйлчилгээ эрхлэгчтэй зөрчилтэй контентыг шийдвэрлэх, харилцан мэдээлэл солилцох чиглэлээр хамтран ажиллах сувгийг; 4.1.7. “Олон нийттэй харилцах нэгж” гэж Кибер халдлага, зөрчилтэй тэмцэх нийтийн төвийн бүтцийн нэгжийг;
  6. ОНЦЛОГ ЗОХИЦУУЛАЛТ 6.2.2. Контент нь хувь хүн, хуулийн этгээд, эсхүл нийгмийн тодорхой бүлгийн эсрэг чиглэсэн байдал; 6.2.4. Контентын үүсгэсэн, түгээсэн арга хэлбэр, давтамж. 6.2.3. Контентын агуулга, түүнийг илэрхийлсэн хэлбэр, хэв маяг, ашигласан үг хэллэг; КОНТЕНТЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ЭСЭХИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХЭД ХАРГАЛЗАН ҮЗЭХ НӨХЦӨЛҮҮД
  7. ОНЦЛОГ ЗОХИЦУУЛАЛТ 7.1.4. Монгол улсаас бүртгэлтэй 300,000 буюу түүнээс дээш тооны хэрэглэгчтэй бол төлөөлөгчийн газар байгуулах; 7.1.7. Зөрчилтэй контентын талаарх хүсэлтийг 7 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэх; 7.1.5. Хэрэглэгчийг утасны дугаар, эсхүл цахим шуудангийн хаягаар баталгаажуулан бүртгэх; ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 7.1.8. Олон нийттэй харилцах нэгжийн саналаар хэрэглэгчийн хаягийг баталгаажуулах.
  8. ОНЦЛОГ ЗОХИЦУУЛАЛТ 10.2.1. хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзах; 10.2.3. харьяаллын дагуу эрх бүхий байгууллагад шилжүүлж, хамтран ажиллах. 10.2.2. хүсэлтийг шийдвэрлэж, шийдвэр, зөвлөмж, шаардлагыг ногоон сувгийг хариуцан ажиллаж байгаа байгууллага эрхлэгч болон олон нийтийн сүлжээний үйлчилгээ эрхлэгчид хүргүүлэх; ЗӨРЧИЛТЭЙ КОНТЕНТЫН ТАЛААРХ ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ 10.2. Олон нийттэй харилцах нэгж нь энэ хуулийн 6-р зүйлд заасан мэдээллийн агуулга, нөхцөлийг харгалзан 72 цагийн дотор хянан шийдвэрлэх бөгөөд гарсан санал, дүгнэлтийг үндэслэн Кибер халдлага, зөрчилтэй тэмцэх нийтийн төв нь дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргаж, хүсэлт гаргасан хүнд даруй мэдэгдэнэ:
  9. ОНЦЛОГ ЗОХИЦУУЛАЛТ ХАМТ ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХУУЛИУД ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
  10. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА Website www.advocate.mn Facebook Mongol-Advocates Law firm Email info@advocate.mn Phone +976 7011-9206, 7012-9206
Anúncio