O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
КАМПАНІЯ З АДВОКАЦІЇ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ
НА ПОЛІТИКУ
ЩОДО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Київ.2016
Ця публікація була підготовлена за підтримки американського народу, що була надана
через Агентство США з міжнародного розв...
ВСТУП
Шановні представники об’єднань малого та середнього бізнесу! Вашій увазі
пропонується видання, що представляє собою ...
__
Адвокація
Діяльність, спрямована на представництво і захист інтересів
окремих соціальних груп шляхом організації опосер...
Тут слід чітко визначити, що мається на увазі під такими термінами, як
«винагорода», «законний вплив», «замовник».
Отже, б...
5-КРОКОВИЙ ЦИКЛ
КАМПАНІЇ З АДВОКАЦІЇ
Визначення
проблеми
МСБ
Збір
інформаціїї
та анліз
Оцінка
та моніторинг
ПлануванняДія
...
1. Визначення проблеми МСБ - яка проблема (наприклад, регуляторний акт
чи процедура) створює зайві перешкоди для бізнесу?
...
Якого рівня є проблема: локальна, регіональна чи національна?
Від відповіді на це запитання залежить вибір інструментарію ...
Які можливі способи вирішення проблеми?
Які ресурси (гроші, час, обладнання, приміщення) потрібні?
Які стейкхолдери (зацік...
Чим більш аргументовані та підкріплені фактичним матеріалом рекомендації,
тим сильніша позиція представників МСБ у перегов...
організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для
відповідних сфер господарської діяльності, а так...
З метою візуалізації карти стейкхолдерів рекомендуємо використовувати
інструментарій інтернет платформи www.mindmeister.co...
Використовуйте зібрану кількісну
та якісну інформацію для планування.
ПЛАНУВАННЯ
3.
13
3а. Підготуйтеінформаційнеповідомленнядляключовихстейкхолдерів.
Після визначення основних гравців і формування карти стейк...
3б. Визначте союзників та вид коаліції, що найбільше відповідає
вашим потребам.
Інформаційна
мережа
ЗавданнятаціліЧленство...
3в. Оберіть стратегію, що найбільш відповідає цілям
та завданням коаліції.
Коаліційні стратегії можуть ґрунтуватися на різ...
Втілюйте заплановані заходи відповідно до плану кампанії з адвокації та
лобіювання у встановлені строки. Необхідно також п...
Оцінка та моніторинг потрібні на всіх етапах формування та реалізації кампанії,
оскільки в динамічних умовах розвитку сусп...
Програма USAID
"Лідерство в економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ)
вул. Саксаганського, 44, офіс №5, Київ 01033 Україна
Тел....
КАМПАНІЯ З АДВОКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИКУ ЩОДО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

КАМПАНІЯ З АДВОКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИКУ ЩОДО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

1.687 visualizações

Publicada em

Дана публікація має на меті покращити навички бізнес-асоціацій та неурядових органі-зацій з питань проведення адвокаційних кампаній. У цій публікації викладено п’ять
кроків адвокаційного циклу та надано рекомендації з провадження кожного з цих кроків
на практиці.

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

КАМПАНІЯ З АДВОКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИКУ ЩОДО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

 1. 1. КАМПАНІЯ З АДВОКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИКУ ЩОДО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ Київ.2016
 2. 2. Ця публікація була підготовлена за підтримки американського народу, що була надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми "Лідерство в економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ). Погляди, висловлені в цій публікації, можуть не збігатися з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки. Програма USAID ЛЕВ має на меті покращити діловий клімат шляхом втілення вагомих та сталих реформ у секторі МСБ на центральному і на регіональному рівнях. Програма USAID ЛЕВ впроваджується: Дана публікація має на меті покращити навички бізнес-асоціацій та неурядових органі- зацій з питань проведення адвокаційних кампаній. У цій публікації викладено п’ять кроків адвокаційного циклу та надано рекомендації з провадження кожного з цих кроків на практиці. Автор: Денис Базілевич, експерт Програми USAID ЛЕВ, директор Інституту профе- сійного лобіювання та адвокасі. © Програма USAID "Лідерство в економічномуврядуванні", 2016 вул. Саксаганського, 44, оф. 5, Київ 01033 Україна Тел.: +380 44 289-5532 Факс: +380 44 200-3825 eef.org.ua facebook.com/USAIDLEVProgram Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» у партнерстві з: Громадською організацією «Інститут економічних досліджень і політичних консультацій» Громадською організацією «Центр соціально-економічних досліджень «CASE-Україна» Громадською організацією «Київський економічний інститут»
 3. 3. ВСТУП Шановні представники об’єднань малого та середнього бізнесу! Вашій увазі пропонується видання, що представляє собою рекомендації з організації та проведення успішних кампаній з адвокації та лобіювання. На сьогодні в умовах трансформаційних перетворень в нашому суспільстві надзвичайно важливою є конструктивна та компетентна участь бізнес-об’єднань у форму- ванні та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва. Позитивною динамікою є поступова професіоналізація бізнес-об’єднань. Бізнес-об’єднання, виконуючи функції консолідуючих експертних платформ, починають відігравати все серйознішу та більш значущу роль у формуванні державної політики на регіональних та національному рівнях. Представники органів влади все частіше знаходять в бізнес спільнотах джерела цінної інфор- мації, що ґрунтуються на узагальненні практичного досвіду вирішення схожих проблем у світі та урахуванні специфіки того або іншого регіону. А у випадку об’єднання у міжрегіональні коаліції, що базується на консолідації ресурсних можливостей окремих організації МСБ, ймовірність врахування їх аргументо- ваних пропозицій серйозно зростає. Організація ефективного впливу у багатьох країнах є професійною діяльністю, що вимагає практичних знань та навичок у декількох суміжних дисциплінах, як то економіка, соціологія, право, психологія, державне управління та ін., а також потребує високих комунікативних здібностей. Особи ж, які виконують такі функції в бізнес-об’єднаннях, зазвичай називаються лобістами. Діяль- ність, яку здійснюють такі об’єднання щодо впливу на органи влади, назива- ють адвокацією або лобіюванням. 3
 4. 4. __ Адвокація Діяльність, спрямована на представництво і захист інтересів окремих соціальних груп шляхом організації опосередкованого впливу на формування і реалізацію державної політики. Лобіювання Професійна діяльність, яка за винагороду спрямовується безпо- середньо на організацію законного впливу на формування та реалізацію державної політики з метою врахування інтересів замовника. В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ РІЗНИЦЯ МІЖ АДВОКАЦІЄЮ ТА ЛОБІЮВАННЯМ? 4
 5. 5. Тут слід чітко визначити, що мається на увазі під такими термінами, як «винагорода», «законний вплив», «замовник». Отже, будь-яка особа, яка здійснює вплив професійно – заслуговує на винагороду. Винагорода, зазвичай, може мати різні форми. Вона може бути у вигляді гонорару та виплачена в результаті виконання договірних зобов’язань між замовником і лобістом. Крім того, вона може бути у вигляді заробітної плати у разі оформлення трудових відносин між лобістом (штатним або корпоративним) та роботодавцем (замовником). Лобіювання передбачає організацію законного (тобто виключно в рамках правового поля) впливу, що часто не відповідає усталеному в суспільстві сприйняттю цього явища, яке переважно асоціює його з корупцією та хабарництвом. Замовником може виступати будь-яка фізична або юридична особа, в інтересах якої (яких) чиниться вплив. До замовників можна віднести, зокрема, комерційні підприємства (інтереси власника (ків)), громадські організації та бізнес-об’єднання (інтереси їхніх членів) тощо. Часто представники громадських організацій та бізнес-об’єднань називають свою діяльність щодо організації впливу адвокацією замість лобіювання саме через причини негативної конотації цього терміну. Адвокаційну діяльність щодо існуючих проблем малого та середнього бізнесу (МСБ) має бути спрямовано на створення умов для підвищення обізнаності суспільства, державних органів, громадських та комерційних організацій щодо існуючої проблематики. Іноді може вистачити адвокаційної кампанії для спонукання органів державної влади до вирішення проблеми без використання інструментів безпосереднього впливу у формі лобіювання. Проте у більшості випадків адвокаційна кампанія комбінується з лобістською з метою організації комплексного впливу на органи державної влади (через суб’єктів владних повноважень) з метою врахування інтересів замовників. 5
 6. 6. 5-КРОКОВИЙ ЦИКЛ КАМПАНІЇ З АДВОКАЦІЇ Визначення проблеми МСБ Збір інформаціїї та анліз Оцінка та моніторинг ПлануванняДія 1. 2. 5. 3.4. 6
 7. 7. 1. Визначення проблеми МСБ - яка проблема (наприклад, регуляторний акт чи процедура) створює зайві перешкоди для бізнесу? 2. Збір інформації та аналіз - як ця проблема вирішується в інших країнах та чи існує ринковий механізм її розв'язання? 3. Планування - формулювання цілей та способів досягнення цих цілей, індикаторів успіху, ризиків та припущень, послідовності дій у часі та відповідальних осіб за кожний крок. Також необхідно визначити потенційних союзників для формування коаліції. 4. Дія – реалізація всього комплексу запланованих заходів. 5. Оцінка та моніторинг - визначення чи потрібні додаткові дії Не дивлячись на простоту викладення циклу, кожен з етапів може бути самодостатнім, багатокроковим та ресурсномісткім. Стисло розглянемо кожний з них. 7
 8. 8. Якого рівня є проблема: локальна, регіональна чи національна? Від відповіді на це запитання залежить вибір інструментарію для пошуку рішення ідентифікованої проблеми. Дуже часто проблема, визначена як локальна або регіональна, є типовою для переважної більшості інших регіонів України, а відтак – може потребувати втручання на національному рівні. Яка сфера компетенції проблеми: законодавча, виконавча, судова? Тобто чи пов’язані причини виникнення проблеми із недосконалою законодавчою базою, або вони знаходяться на рівні підзаконних актів? У будь-якому випадку до ідентифікації проблеми необхідно ставитись достатньо серйозно, щоб не переплутати симптоми проявлення проблеми із її корінням. У іншому випадку увесь подальший процес пошуку варіантів її вирішення та витрати ресурсів на організацію кампаній з її просування будуть мати доволі обмежений результат. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 1. 8
 9. 9. Які можливі способи вирішення проблеми? Які ресурси (гроші, час, обладнання, приміщення) потрібні? Які стейкхолдери (зацікавлені сторони) мають вплив (негативний, нейтральний чи позитивний)? 2а. Підготуйте резюме проблеми у форматі: ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА АНАЛІЗ 2. Проблема Чітко визначте проблему та причини її виникнення словами, зрозумілими для пересічного громадянина Важливість проблеми Поясніть, як проблема впливає на МСБ, використовуючи факти, графіки та кількісні показники Вирішення Запропонуйтеможливістратегічнішляхивирішенняпроблеми та оцініть кількісний ефект відкожноговаріанту 9
 10. 10. Чим більш аргументовані та підкріплені фактичним матеріалом рекомендації, тим сильніша позиція представників МСБ у переговорних процесах з органами влади. Задля посилення позицій бізнес-об’єднань в організації кампаній з адвокації рекомендуємо використовувати такі додаткові інструменти, як: • проведення М-тесту; • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативних актів; • розробка правил професійної етики у конкуренції. Використання методики оцінки нормативно-правових документів (М-тесту), затвердженої Постановою КМУ № 1151 від 15.12.2015 р., дозволяє максимально доступно і комплексно оцінити обсяги прямих і адміністративних (інформаційних) витрат, які понесе малий та мікробізнес при виконанні відповідного регулювання. М-тест дозволяє виявити та вчасно відкоригувати або зупинити регулювання, що руйнують малий бізнес. М-тест є частиною аналізу регуляторного впливу і застосовується у випадку, якщо частка малого та мікробізнесу перевищує 10% у загальній кількості суб’єктів підприємницької діяльності, на яких поширюватиметься регулювання. Яскравим прикладом ефективного використання М-тесту стало скасування Верховною Радою України обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій для підприємців з річним доходом до 1 млн. грн. Проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, що передбачене статтею 15 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції», дозволяє виявити вигідні для посадовців прогалини та положення, що сприяють корупційним правопорушенням. Поряд з доволі складною методикою проведення антикорупційної експертизи, затвердженої Міністерством юстиції України, низка неурядових організацій на чолі з Trans- parency International та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні розробили більш доступні Методичні рекомендації з проведення громадської антикорупційної експертизи. Використання такого інструменту впливу, як розробка правил професійної етики у конкуренції є недооціненим та найменш розповсюдженим у практиці застосування. Потенціал статті 33 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» за № 236/96-ВР від 7.07.1996 р. до сих пір мало використовується бізнесом. Зокрема, статтею передбачено, що суб'єкти господарювання при сприянні Торгово-промислової палати України та інших заінтересованих 10
 11. 11. організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер господарської діяльності, а також для певних галузей економіки. Правила професійної етики у конкуренції погоджуються Антимонопольним комітетом України в установленому ним порядку. На сьогодні ознайомитись із такими правилами або їх проектами можна на прикладах взаємовідносин підприємств з виготовлення та реалізації кондитерських, харчових концентратів і кави; взаємовідносин між торговими мережами, що здійснюють свою діяльність з роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах переважно продовольчими товарами та постачальниками; на ринку платного телебачення; на ринку картонно-паперової продукції; ведення виставкової діяльності та ін. 2б. Складіть карту стейкхолдерів Після проведення попереднього вивчення проблеми, а також варіантів її вирішення стає зрозумілим, хто, на якому рівні і яку роль може відігравати у кампанії з адвокації та лобіювання. Таких гравців прийнято називати стейкхолдерами. На сьогодні існує багато різних підходів до визначення стейкхолдерів, методики проведення оцінок їхнього впливу на формування політики, у відкритому доступі знаходяться навіть програмні продукти для візуалізації карт стейкхолдерів. Наведемо найбільш поширені підходи. Отже, стейкхолдери розподіляються на союзників, супротивників та таких, що займають нейтральну позицію. За ступенем впливу та інтересу стейкхолдерів можна представити у вигляді квадранту. Очевидно, що ключові гравці мають бути об’єктами найбільш пильної уваги у процесі планування кампанії з огляду на існування максимального рівня як інтересу у зазначеній сфері, так і інструментів для впливу. Слід зазначити, що вони можуть виступати як вашими союзниками, так і опонентами. Стратегією будь-якої кампанії є максимально можливий перехід ваших союзників з категорії «важливі гравці» до «ключових гравців», а «потенційні гравці» відповідно до «гравців». Серед ключових гравців зазвичай виділяють органи влади, до сфери компетенції яких входять повноваження щодо вирішення ідентифікованої бізнес-об’єднанням проблеми. Проте важливо розуміти, що навіть в одному органі влади рівень підтримки ваших рішень може бути різнополярним: від повної підтримки до повного несприйняття. 11
 12. 12. З метою візуалізації карти стейкхолдерів рекомендуємо використовувати інструментарій інтернет платформи www.mindmeister.com Потенційні гравці Гравці Важливі гравці Ключові гравці Інтерес стейкхолдерів Впливстейкхолдерів 12
 13. 13. Використовуйте зібрану кількісну та якісну інформацію для планування. ПЛАНУВАННЯ 3. 13
 14. 14. 3а. Підготуйтеінформаційнеповідомленнядляключовихстейкхолдерів. Після визначення основних гравців і формування карти стейкхолдерів необхідно розробити пакет інформаційних повідомлень, який структурно може бути представлений у такому вигляді: Рівень 1 Ключові проблеми Простий перелік пріоритетних питань лобіювання в Порядку денному організації, які фіксуються одним коротким реченням кожний. Рівень 2 Звуковий фрагмент Опис одним або двома реченнями кожної проблеми, який покликаний привернути уваги вищих політиків або ЗМІ. Рівень 3 Ключові факти Небільш п’яти найважливішихфактів,якіможнашвидко пояснити та використовуватиякаргументупідтримкусвоєї позиції. Рівень 4 Стислий опис проблеми Опис проблеми на одній сторінці з наведенням основних фактів, основних протилежних точок зору та запропонованих рішень. Рівень 5 Детальний опис передісторії питання Повний та всебічний аналіз проблеми,їїпередісторія,супутні проблеми (з даними), можливірішення(ізпорівняльним аналізом вигід та витрат), точокзорупротивників, аргументація їхпомилковості,пропонованірішення 14
 15. 15. 3б. Визначте союзників та вид коаліції, що найбільше відповідає вашим потребам. Інформаційна мережа ЗавданнятаціліЧленствоСтруктураФінансування Координаційна рада Кампанія Постійно діюча коаліція Асоціація Обмін інформацією між однодумцями Сприяння просуванню конкретних груп або осіб Координація роботи з конкретних питань між групами Колективні дії з досягнення мети у встановлені строки Просування групи суміжних інтересів протягом більш тривалої перспективи Вільна система комунікації між членами Погоджена структура на волонтерських засадах або із штатними одиницями На мережевій основі з одним або декількома лідерами Керівний комітет та комітети із штатними одиницями Більш структурована із своїм правлінням та штатом Відкрито для усіх бажаючих Відкрито для усіх на основі членських внесків Формальне членство або союз активних лідерів Стратегічне партнерство між різними групами з декількома схожими інтересами Довгострокові зобов'язання різних партнерських організацій Невеликі членські внески, гранти, волонтерство Внески, гранти та різні фандрейзингові стратегії Різне - як із членськими внесками, так і без них Часто залежить від зовнішнього фінансування або грантів Більш високі внески учасниками коаліції. Спільна участь у грантових проектах 15
 16. 16. 3в. Оберіть стратегію, що найбільш відповідає цілям та завданням коаліції. Коаліційні стратегії можуть ґрунтуватися на різних підходах та принципах. Стратегії умовно можна розподілити на такі, що побудовані на досвіді, стратегії лідерського типу, проблемно-орієнтовані стратегії, програмні стратегії або стратегії повного охоплення, проектні стратегії, стратегії орієнтовані на цільову групу та стратегії приєднання. Найбільшими помилками, що найчастіше зустрічається у вітчизняних умовах, є надмірна формалізація стосунків, а також відсутність достатнього бажання та досвіду вибору такої коаліційної стратегії, як приєднання. У першому випадку відбувається надмірна концентрація уваги та часу коаліціантів навколо самого процесу (часто довготривалого) створення формалізованих умов для існування коаліції. Таким чином, відволікаються ресурси для оперативного реагування на існуючу проблему. Іноді навіть на момент досягнення домовленостей щодо основних принципів існування коаліції, розподілу зобов’язань між її членами, проблема трансформується у більш загрозливу форму, ніж на початку процесу об’єднання. У другому випадку певні внутрішні, ментальні та психологічні бар’єри можуть перешкоджати можливостям об’єднання та синергії задля вирішення спільної мети, досягнення якої вимагає поступок своєю гордістю та амбіціями. Часто приєднання до існуючих коаліцій є доволі складним. Досвід провідних демократичних країн навпаки демонструє поширену практику спонтанного (ad-hoc) об’єднання в коаліції вже практично на фінальному етапі кампанії з адвокації та лобіювання. Досягнувши мети такі коаліції розпускаються, зберігаючи відповідно досвід спільної роботи, і готові до швидкої консолідації зусиль у випадку виникнення наступної необхідності для цього. 3в. Підсумуйте ключові цілі, дії, індикатори успіху, союзників та відповідальні сторони у форматі Плану дій адвокаціної кампанії. Приклад плану дій кампанії з адвокації Мета, завдання Необхідні ресурси Союзники, стейкхолдери Відповідальна сторона Строк виконання Статус виконання Індикатор успіху 16
 17. 17. Втілюйте заплановані заходи відповідно до плану кампанії з адвокації та лобіювання у встановлені строки. Необхідно також пам’ятати про деякі основні фактори реалізації кампанії, а саме: довіру та людські відносини всередині бізнес-об’єднання та коаліції; інтереси, бачення та цінності, що розділяються членами бізнес-об’єднання та коаліції; спільний підхід до планування та оцінки результатів; взаємну звітність; вміле управління бізнес-об’єднанням та коаліцією. ДІЯ 4. 17
 18. 18. Оцінка та моніторинг потрібні на всіх етапах формування та реалізації кампанії, оскільки в динамічних умовах розвитку суспільних процесів дуже важко точно передбачити ступінь впливу усіх факторів та стейкхолдерів на існуючу проблему, а також на кампанію з її вирішення. Оцінка і моніторинг потрібні і тоді, коли, здавалося б, мета кампанії досягнута. Ретельної уваги та спостереження, а іноді і окремої кампанії, потребує контроль за виконанням рішень в органах державної влади та місцевого самоврядування, схвалених на вищому державному рівні. ОЦІНКА ТА МОНІТОРИНГ 5. 18
 19. 19. Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ) вул. Саксаганського, 44, офіс №5, Київ 01033 Україна Тел.: +380 44 289-5532 Факс: +380 44 200-3825 lev_info@eef.org.ua eef.org.ua facebook.com/USAIDLEVProgram

×