O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni

Baixar para ler offline

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Sunin puheenvuoro UKK-instituutin 27. Valtakunnallisilla terveysliikuntapäivillä Helsingissä 11.10.2017. Seminaarin teemana oli vaikuttava elintapaneuvonta.

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Sunin puheenvuoro UKK-instituutin 27. Valtakunnallisilla terveysliikuntapäivillä Helsingissä 11.10.2017. Seminaarin teemana oli vaikuttava elintapaneuvonta.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni (20)

Anúncio

Mais de UKK-instituutti (20)

Mais recentes (15)

Anúncio

Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni

 1. 1. Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu & selkäneuvonta? Naishoitajien selkäkivun pitkittymisen ehkäisytutkimus (NURSE-RCT) Jaana Suni terveystieteiden tohtori, dosentti, ft tutkimus- ja kehittämispäällikkö, UKK-instituutti
 2. 2. • Alaselkäkivun aiheuttamat taloudelliset kustannukset ovat huomattavat maailmanlaajuisesti. • Suomessa alaselkäkipuun liittyvät diagnoosit ovat yleisin syy yli 10 päivän sairauspoissaolopäiviin (Kela, tilastot 2015). • Suurin osa (n. 90%) selkäkivusta luokitellaan epäspesifiseksi, koska kivun syytä ei pystytä tunnistamaan; selkäkipu uusiutuu/toistuu n. 50%:lla potilaista vuoden aikana. • Hoitohenkilöstöllä selkäkivun esiintyvyys ja ilmaantuminen ovat yleisempiä koko väestöön verrattuna; riskiä lisäävät fyysisesti raskaat potilassiirrot ja nostot, ala-selkää muuten kuormittavat työasennot ja psykososiaaliset tekijät. • Eurooppaa uhkaa hoitajapula: sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen ehkäisy on tärkeää. Tausta
 3. 3. • Bio-psykososiaaliseen malliin perustuvia interventio- tutkimuksia on toteutettu vähän selkäpotilailla, joilla on akuutin kivun jälkeinen vaihe (sub-acute) tai toistuva/ajoittainen (recurrent/episodic ) selkäkipu verrattuna potilaisiin, joiden selkäkipu on pitkittynyt (chronic). • Akuutin hoitovaiheen jälkeen aloitetun liikuntaharjoittelun on todettu vähentävän selkäkivun uusiutumista, mutta toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa, millainen harjoittelu on tehokasta. • Kognitiivis-behavioraalisia toimintamalleja soveltavat interventiot vähentävät kipua ja toiminnanrajoituksia, parantavat terveyteen liittyvää elämänlaatua osin kustannustehokkaasti; sisältöjä ja käytännön toteutusta on kuvattu riittämättömästi/epätarkasti.
 4. 4. Physical factors: Phychosocial factors: Taulaniemi A., Kuusinen L., Tokola K., Kankaanpää M., Suni JH. Bio-psychosocial factors are associated with pain intensity, physical functioning and ability to work in female healthcare personnel with recurrent low back pain. J Rehabil Med 2017; 49: 667–676
 5. 5. Hoitohenkilöstön selkäkivun pitkittymisen ehkäisytutkimus: NURSE-RCT, ClinicalTrials.gov. number NCT01465698 Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää (1) yhdistetyn lihaskuntoharjoittelun ja selkäneuvonnan, (2) pelkän lihaskuntoharjoittelun ja (3) pelkän selkäneuvonnan vaikuttavuutta (effectiveness ) selkäkipuun (A=voimakkuuteen, B=kivun haittaan työssä) sekä kivun pelkoon (Fear Avoidance Beliefs) liittyen C=työhön ja D=fyysiseen aktiivisuuteen (4) suhteessa vertailuryhmään, joka osallistui vain tutkimuksen mittauksiin. Tutkimuksen tarkoitus ja tulosmuuttujat
 6. 6. Tutkimus oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu kontrolloitu interventiotutkimus. Protokolla: Suni JH ym: BMJ Open Sports Exerc Med 2016;2:e000098. doi:10.1136/bmjsem-2015-000098. Tutkimuksen mittaukset tehtiin alkutilanteessa, 6 kk:n interventiojakson jälkeen ja 12 kk:n jälkeen. Tutkittavat olivat 30–55-vuotiaita naishoitajia, jotka (1) kokivat ajoittaista (sub-acute/recurrent) epäspesifiä alaselkäkipua, joka ei ollut vielä pitkittynyt (<7kk) (2) kivun intensiteetti asteikolla 1–10 oli vähintään 2 (3) tekivät alaselkää kuormittavaa hoitotyötä (≥1 vuosi) (4) eivät harrastaneet lihaskuntoa kehittävää liikuntaa enempää kuin kerran viikossa. Tutkimusasetelma ja tutkittavat
 7. 7. A Tasapainon kehittäminen eri asennoissa ja liikkeissä B Selän tukevuuden/stabiliteetin lisääminen 1) Parannetaan liikehallintaa harjoituksilla, jotka aiheuttavat useiden vartalonlihasten yhtaikaisen supistumisen (co-contraction). • Selkä kestää hyvin puristavaa kuormitusta (vrt. purjeveneen masto). • Epäsymmetriset liikkeet aiheuttavat automaattisesti yhtäaikaisen supistuksen. 2) Vältetään liikkeitä, jotka lisäävät puristavaa kuormitusta. • lonkan koukistajalihasten aktiivisuus • vartalon kiertoliike (etenkin, jos iliopsoas aktiivinen) • puhtaat ojennussuuntaiset liikkeet C Vartalonlihasten kestävyysvoiman parantaminen D Rintarangan liikkuvuuden lisääminen Lihaskuntoharjoittelun tavoitteet 7
 8. 8. Piirretty lähteestä: Kavcic et al. 2004 Spine 29:2319-2329 Puristava kuormitus lannerangassa selkäoireiselle sopivissa harjoituksissa 8
 9. 9. Selän tukevuuden/stabiliteetin lisääminen Rintarangan liikkuvuuden lisääminen Vartalon lihasten kestävyyden lisääminen Tasapainon hallinnan kehittäminen
 10. 10. E ”Building squat patterns” eli opetellaan kyykistysmalleja, joissa hallitaan lannerangan neutraalialue (McGill 2002, 2004). 1) lonkan koukistuksen erottaminen lannerangan pyöristymisestä erilaisissa kyykistysharjoituksissa 2) lonkan ojentajien, loitontajien ja ulkokiertäjien tehokas aktivointi liikkeen aikana 3) Lonkkanivelten liikkuvuuden lisääminen. (Dolan ja Adams 1993) 10
 11. 11. NURSE –selkäneuvontaohjelman sisältö 1. Miksi selkä kipeytyy? 2. Selän keskiasennon hallinta vähentää alaselän kuormitusta 3. Selkäkipua ei tarvitse pelätä 4. Liikkumattomuus on ”myrkkyä” selälle Annostelu: kerrat 1–4 kerran viikossa 5. Sama selkä 24 tuntia vuorokaudessa 6. Mitä teen, kun selkäkipu yllättää 7. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen 8. Onko istuminen ongelma, väsyykö selkä seistessä? 9. Opitko mitä odotit? 10. Näkemiin syksyyn 201X Annostelu: kerrat 5–10 joka kolmas viikko
 12. 12. NURSE –selkäneuvonta: keskustelut & kotitehtävät 1. Miksi selkä kipeytyy? • Mieti hetki miksi/missä sinun selkäsi on kipeytynyt viimeksi/yleensä  Kirjaa omasta mielestäsi selkää eniten kuormittavat työtehtävät.  Mikä niissä on pahinta selkäsi kannalta? 2. Selän keskiasennon hallinta vähentää alaselän kuormitusta • Miten voit hyödyntää alaselän keskialueen hallintaa työtehtävissä?  Kokeile selän keskialueen hallintaa 1-2 työtehtävässä (kirjaa työtehtävä)  Miten toteutit ja onnistuit alaselän keskialueen hallinnassa? 3. Selkäkipua ei tarvitse pelätä • Mitä toimintoja/työtehtäviä pelkäät tai vältät selkäkivun vuoksi eniten? 4. Liikkumattomuus on ”myrkkyä” selälle • Henkilökohtainen liikkumisen suunnitelma tyhjään Liikuntapiirakkaan
 13. 13. HAITALLINEN KUORMITUS Alaselän pyöristys (flexion) liikelaajuuden äärialueella esim. tavaroiden nostaminen lattialta, sukan pukeminen, pitkäaikainen istuminen autossa Stress-relaxation = toistuva kuormitus-rentoutus nivelsiteissä ja muissa pehmeissä kudoksissa  altistaa välilevyn pullistumalle (prolapse) Creep into more flexion = hidas viruminen  mekanoreseptorien toiminta häiriintyy  reflektorinen lihastoiminta häiriintyy …haitallinen alaselän kuormitus jatkuu • krooninen tulehdustila • sidekudosten rakenteen heikkeneminen • liikkeiden hallinnan strategioiden muuttuminen  pitkittynyt selkäkipu 13 Hypoteesi selkäkivun synnystä ja pitkittymisestä
 14. 14. Suuri yksittäinen kuormituspiikki 14 Toistuva kuormituksen sietokyky-rajan alittava kuormitus • kudoksen väsyminen johtaa kuormituksen sietokykyrajan alenemiseen • tästä seuraa n toiston jälkeen kudosvaurio Pitkäaikainen kuormitus • selän passiivisissa pehmytkudoksissa
 15. 15. Lähde: Izzo et al. European Journal of Radiology 2013;82: 118-26. KIPU NIVELTEN JA LIHASTEN YLIKUOMITUS VAMMA MEKANO- RESEPTOREISSA TULEHDUSREAKTIO KESKUS- HERMOSTO MUUTOS LIHASTEN VASTEESSA 1. 2. 3. 4. Kudosvaurio -nivelsiteet -välilevyt -nivelkapselit 5.6. 7.
 16. 16. Alaselälle haitallisen kuormituksen välttäminen Lannerangan keskiasennon hallinta on tehokas keino välttää alaselälle haitallista kuormitusta, kipua ja kivun uusiutumista: • Kun lanneranka on turvallisella keskialueella, sen asento on samanlainen kuin luonnollisessa seisoma-asennossa. Tällöin lanneranka ei ole kokonaan pyöristynyt tai ojentunut ja selässä on pieni notko. • Erityisesti lannerangan liiallisen pyöristymisen välttäminen suojaa alaselän nivelsidevammoilta ja taaksepäin suuntautuvilta välilevyn pullistumilta. • Kun alaselkä on voimakkaasti pyöristynyt, selän syvät ojentajalihakset eivät tue lannerankaa ja vamma-alttius lisääntyy. 16
 17. 17. PYRI TÄHÄN VÄLTÄ TÄTÄ Käyntiasento, jossa toinen polvi tukee maahan , estää tehokkaasti lannerangan liiallisen pyöristymisen. Lannerangan liiallinen pyöristyminen kuormittaa erityisesti nivelsiteitä ja välilevyn takaosaa. Lannerangan keskiasennon hallinta arkielämässä 17
 18. 18. Kivun pelkoon liittyvä välttämis- ja pelko- käyttäytyminen
 19. 19. Yhteenveto tuloksista Yhdistetty liikunta ja neuvonta (L+N) oli tehokas vähentämään • alaselästä johtuvaa kivun voimakkuutta • alaselkäkivun häiritsevyyttä työssä • kivun pelkoon liittyvää välttämiskäyttäytymistä työssä. Liikunta yksinään (L) vähensi kivun pelkoon liittyvää välttämiskäyttäytymistä työssä ja fyysisessä aktiivisuudessa; Neuvonta (N) ei ollut tehokasta. Kokonaiskustannukset 0‒12 kk olivat: L+N 476€ , L 1982€ , N 1071€ ja Vertailu 1062€ (p<0.001). Liikunta ja neuvonta yhdistettynä oli kustannusvaikuttavaa suhteessa alaselästä johtuvien sairauspoissaolopäivien vähenemiseen.
 20. 20. Kiitos mielenkiinnosta!
 21. 21. UKK-instituutin tutkimuksissa kehitettyjä toiminnallisia selkäharjoitusohjelmia SELKÄ KUNTOON selkäharjoitusohjelma (Kuntoveturi) http://tule-liikunta.fi/wp-content/uploads/UKK-instituutti- selka-kuntoon-opas.pdf TULTA-liikuntaohjelma varusmiesten tulevaisuuden taistelukuntoon (VASTE) http://tule-liikunta.fi/wp-content/uploads/UKK-instituutti- TULTA-liikuntaohjelma.pdf Tule-KUNTOMITTA: tasapaino, ketteryys ja liikenopeus, hartianseudun liikkuvuus. alaraajojen lihasvoima, vartalon lihaskestävyys ja keskivartalon hallinta, venyttely 21
 22. 22. http://www.ukkinstituutti.fi/filebank /657-Selka_kunnossa_-opas.pdf http://tule-liikunta.fi/wp- content/uploads/UKK-instituutti- TULTA-liikuntaohjelma.pdf
 23. 23. Spine 2006;31:E611-E620 Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää 12 kk:n mittaisen lihaskuntoharjoitus- ja neuvontaintervention vaikuttavuutta alaselkäkivun intensiteettiin, toiminnanhaittoihin, työkykyyn sekä liikehallintakykyyn ja lihaskuntoon. Intervention keskeinen tavoite oli alaselän keskiasennon hallinta lihaskuntoharjoittelussa ja kaikissa päivittäisissä toiminnoissa.
 24. 24. Ensimmäiset 8 viikkoa (peruskoulutuskausi): 3 kertaa viikossa, 30—45 min, kohtuullisella kuormituksella osana tavanomaista varus- miespalvelusta interventio- komppanioissa. Sisätiloissa 40 miehen ryhmissä, joita ohjasi kaksi naispuolista, erikseen koulutettua ohjaajaa. Kaikki harjoitukset edellyttävät alaselän keskiasennon hallintaa. Tavoitteena oli erityisesti välttää alaselän täydellistä pyöristymistä kyykistymisessä. TULTA-LIIKUNTAOHJELMA

×