Anúncio

Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5

UKK-instituutti
15 de May de 2020
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5(20)

Anúncio

Mais de UKK-instituutti(20)

Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5

 1. Ikäihmisten ohjaaminen 1 Koostaneet Pauliina Husu ja Katriina Ojala, UKK-instituutti versio 2 kevät 2020 Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa: osa 5
 2. Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa Koostaneet Pauliina Husu ja Katriina Ojala UKK-instituutti versio 2 kevät 2020
 3. • 1: Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä • 2: Ohjaajana liikuntaryhmässä • 3: Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus • 4: Musiikin käyttö liikuntaryhmässä • 5: Ikäihmisten ohjaaminen • 6: Ohjaustaitojen itsearviointi 3 Vertaisohjaajan tietopaketti
 4. Ikääntymisen vaikutuksia • Lihastoiminta heikkenee. • Tasapaino ja koordinaatio heikkenevät. • Havaintomotoriikka hidastuu. • Kestävyys heikkenee. • Kehon koostumus muuttuu. • Luusto haurastuu. • Kognitiiviset toiminnot heikkenevät. • Aistitoiminnot heikkenevät. Liikkumiskyky heikkenee. Fyysinen toimintakyky heikkenee. Kaatumiset ja kaatumistapaturmat (mm. luunmurtumat) lisääntyvät.
 5. Tärkeimmät harjoitettavat kunnon osa-alueet • lihasvoima ➢ reiden etuosa ➢ reiden takaosa ➢ pakaralihakset ➢ yläraajojen lihasvoima • voimantuottonopeus • liikehallinta ➢ tasapaino ➢ koordinaatio ➢ reaktiokyky 5 • liikkuvuus ➢ nilkkanivel ➢ lonkkanivel ➢ olkanivel ➢ selkäranka • kestävyyskunto ja liikkumiskyky Monipuolinen harjoittelu
 6. 6 Lisätietoa: Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille Liiku monipuolisesti. Joka päivä. VIREYTTÄ LIIKKUMALLA
 7. Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa: havaintomotoriset muutokset • Liikkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus vie enemmän aikaa. • Kyky ennakoida tilanteita muuttuu. • Liikkeen ajoitus muuttuu (hidastumista). • Automatisoituminen hidastuu, uusien liikkeiden oppiminen vie enemmän aikaa. • Varovaisuus lisääntyy. 7
 8. • Useat yhtäaikaiset ohjeet vaikeuttavat liikkeen tekemistä. • Työmuistin (lyhytkestoinen muisti) toiminta heikkenee. • Aiemmin opitut kielelliset taidot ja asiatiedot yleensä säilyvät hyvin. • Pinnallinen oppiminen (ulkoa oppiminen, pienten yksityiskohtien muistaminen) heikkenee, syvällinen oppiminen säilyy tai jopa kehittyy. • Aiemmin opitun mieleen palauttaminen vaikeutuu, samoin uuden mieleen painaminen. • Liikemallien siirtyminen pitkäkestoiseen muistiin hidastuu. Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa: kognitiiviset tekijät 8
 9. • Tyypillisiä terveydentilaan liittyviä haasteita ikäihmisillä: o tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja oireet, mm. nivelrikko, selkäkipu, polvi- ja lonkkavaivat o hengitys- ja verenkiertoelimistön vaivat ja oireet, mm. kohonnut verenpaine, sydänoireet, hengenahdistus • Terveydentila, vireystila ja kipu voi vaihdella päivästä toiseen. Ohjaamisessa huomioitavaa ➢ Harkitse alkuasennot ja siirtymät huolellisesti. Vältä mm. turhia lattiatasoon menemisiä ja sieltä ylösnousemisia. ➢ Varaa siirtymiin riittävästi aikaa. ➢ Vältä yläraajojen pitkäaikaista kannattelua hartiatason yläpuolella. ➢ Suosi dynaamisia liikkeitä ja tasaista hengitysrytmiä. ➢ Kipu ja sen pelko voi haitata uuden oppimista. ➢ Anna liikkeille vaihtoehtoisia suoritustapoja, eriytä harjoitusta tarpeen mukaan. Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa: terveydentila 9
 10. • osallistujien voimavarojen korostaminen vaivojen ja puutteiden sijaan • osallistujien huomioiminen yksilöinä ➢ Iän lisääntyessä yksilöiden väliset erot lisääntyvät. • psykologisten perustarpeiden huomioiminen liikuntaryhmässä ja niiden tukeminen jokaisella harjoituskerralla ➢ pätevyys: onnistumisen kokemukset ja omien vahvuuksien hyödyntäminen ➢ autonomia: itsemääräämisoikeus ja aito osallisuus ➢ yhteenkuuluvuus: turvallinen ja salliva ilmapiiri, yhteiset tavoitteet, toisten tukeminen, me-henki Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa: yksilöllisyys 10
 11. 11 Ikäihmisten ohjaamista helpottavat • tilanteen kiireettömyys ja rauhallisuus • liikkeiden liittäminen aiemmin opittuun ja/tai muuhun elämään ➢esimerkiksi tuttujen mielikuvien käyttö • liikkeiden ja ohjeiden jakaminen sopiviin osiin • useiden aistikanavien käyttö ohjauksessa ➢esimerkiksi sanallinen ohjaaminen, mallin näyttäminen, kädestä pitäen ohjaaminen • kertaaminen • harjoittelun merkityksellisyyden ymmärtäminen • pienryhmien käyttö • ohjaajan myönteinen asenne
 12. Kiitos ukkinstituutti.fi 12 Katso myös muut tietopaketin osat.
Anúncio