SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 12
Baixar para ler offline
Ikäihmisten ohjaaminen
1
Koostaneet
Pauliina Husu ja Katriina Ojala, UKK-instituutti
versio 2 kevät 2020
Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa: osa 5
Liikuntaryhmien ohjaaminen osana
järjestötoimintaa
Koostaneet
Pauliina Husu ja Katriina Ojala
UKK-instituutti
versio 2 kevät 2020
• 1: Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä
• 2: Ohjaajana liikuntaryhmässä
• 3: Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus
• 4: Musiikin käyttö liikuntaryhmässä
• 5: Ikäihmisten ohjaaminen
• 6: Ohjaustaitojen itsearviointi
3
Vertaisohjaajan tietopaketti
Ikääntymisen vaikutuksia
• Lihastoiminta heikkenee.
• Tasapaino ja koordinaatio heikkenevät.
• Havaintomotoriikka hidastuu.
• Kestävyys heikkenee.
• Kehon koostumus muuttuu.
• Luusto haurastuu.
• Kognitiiviset toiminnot heikkenevät.
• Aistitoiminnot heikkenevät.
Liikkumiskyky heikkenee.
Fyysinen toimintakyky heikkenee.
Kaatumiset ja kaatumistapaturmat (mm.
luunmurtumat) lisääntyvät.
Tärkeimmät harjoitettavat kunnon osa-alueet
• lihasvoima
➢ reiden etuosa
➢ reiden takaosa
➢ pakaralihakset
➢ yläraajojen lihasvoima
• voimantuottonopeus
• liikehallinta
➢ tasapaino
➢ koordinaatio
➢ reaktiokyky
5
• liikkuvuus
➢ nilkkanivel
➢ lonkkanivel
➢ olkanivel
➢ selkäranka
• kestävyyskunto ja liikkumiskyky
Monipuolinen harjoittelu
6
Lisätietoa:
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liiku monipuolisesti.
Joka päivä.
VIREYTTÄ LIIKKUMALLA
Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa:
havaintomotoriset muutokset
• Liikkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus vie enemmän aikaa.
• Kyky ennakoida tilanteita muuttuu.
• Liikkeen ajoitus muuttuu (hidastumista).
• Automatisoituminen hidastuu, uusien liikkeiden oppiminen vie enemmän aikaa.
• Varovaisuus lisääntyy.
7
• Useat yhtäaikaiset ohjeet vaikeuttavat liikkeen tekemistä.
• Työmuistin (lyhytkestoinen muisti) toiminta heikkenee.
• Aiemmin opitut kielelliset taidot ja asiatiedot yleensä säilyvät hyvin.
• Pinnallinen oppiminen (ulkoa oppiminen, pienten yksityiskohtien
muistaminen) heikkenee, syvällinen oppiminen säilyy tai jopa kehittyy.
• Aiemmin opitun mieleen palauttaminen vaikeutuu, samoin uuden mieleen
painaminen.
• Liikemallien siirtyminen pitkäkestoiseen muistiin hidastuu.
Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa:
kognitiiviset tekijät
8
• Tyypillisiä terveydentilaan liittyviä haasteita ikäihmisillä:
o tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja oireet, mm. nivelrikko, selkäkipu, polvi- ja lonkkavaivat
o hengitys- ja verenkiertoelimistön vaivat ja oireet, mm. kohonnut verenpaine, sydänoireet,
hengenahdistus
• Terveydentila, vireystila ja kipu voi vaihdella päivästä toiseen.
Ohjaamisessa huomioitavaa
➢ Harkitse alkuasennot ja siirtymät huolellisesti. Vältä mm. turhia lattiatasoon menemisiä ja
sieltä ylösnousemisia.
➢ Varaa siirtymiin riittävästi aikaa.
➢ Vältä yläraajojen pitkäaikaista kannattelua hartiatason yläpuolella.
➢ Suosi dynaamisia liikkeitä ja tasaista hengitysrytmiä.
➢ Kipu ja sen pelko voi haitata uuden oppimista.
➢ Anna liikkeille vaihtoehtoisia suoritustapoja, eriytä harjoitusta tarpeen mukaan.
Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa:
terveydentila
9
• osallistujien voimavarojen korostaminen vaivojen ja puutteiden sijaan
• osallistujien huomioiminen yksilöinä
➢ Iän lisääntyessä yksilöiden väliset erot lisääntyvät.
• psykologisten perustarpeiden huomioiminen liikuntaryhmässä ja niiden
tukeminen jokaisella harjoituskerralla
➢ pätevyys: onnistumisen kokemukset ja omien vahvuuksien hyödyntäminen
➢ autonomia: itsemääräämisoikeus ja aito osallisuus
➢ yhteenkuuluvuus: turvallinen ja salliva ilmapiiri, yhteiset tavoitteet, toisten
tukeminen, me-henki
Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa:
yksilöllisyys
10
11
Ikäihmisten ohjaamista helpottavat
• tilanteen kiireettömyys ja rauhallisuus
• liikkeiden liittäminen aiemmin opittuun ja/tai muuhun elämään
➢esimerkiksi tuttujen mielikuvien käyttö
• liikkeiden ja ohjeiden jakaminen sopiviin osiin
• useiden aistikanavien käyttö ohjauksessa
➢esimerkiksi sanallinen ohjaaminen, mallin näyttäminen, kädestä pitäen ohjaaminen
• kertaaminen
• harjoittelun merkityksellisyyden ymmärtäminen
• pienryhmien käyttö
• ohjaajan myönteinen asenne
Kiitos
ukkinstituutti.fi
12
Katso myös muut tietopaketin osat.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
THL
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Anu Ylitalo
 

Mais procurados (20)

Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
 
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäEsa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
 
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
 
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
 
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
 
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
 
Suvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminen
Suvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminenSuvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminen
Suvi Virtanen: Imetys ja kiinteiden ruokien aloittaminen
 
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
 
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
 
Aivohalvauspotilaan avustaminen
Aivohalvauspotilaan avustaminenAivohalvauspotilaan avustaminen
Aivohalvauspotilaan avustaminen
 
Avustustapoja eri tilanteissa
Avustustapoja eri tilanteissaAvustustapoja eri tilanteissa
Avustustapoja eri tilanteissa
 
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
 
Suomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatuSuomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatu
 
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...
 
Tasapaino- ja lihasvoimajumppa: keskitaso
Tasapaino- ja lihasvoimajumppa: keskitasoTasapaino- ja lihasvoimajumppa: keskitaso
Tasapaino- ja lihasvoimajumppa: keskitaso
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
 
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
 
Tuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosiTuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosi
 

Semelhante a Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5

Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_OrtonLiikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Mehiläinen NEO
 
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.20107 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
SYL
 

Semelhante a Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5 (20)

TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
 
Käytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina Ojala
Käytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina OjalaKäytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina Ojala
Käytännön vinkkejä vaihdevuosi-ikäisten liikuntaan. Katriina Ojala
 
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
 
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUrheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
 
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari ParkkariNuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari
 
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksiKilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
 
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi MansikkamäkiLiikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
 
Sfu fitnesselämäntapa ja terveys
Sfu fitnesselämäntapa ja terveysSfu fitnesselämäntapa ja terveys
Sfu fitnesselämäntapa ja terveys
 
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinenRavitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
 
Kodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEO
Kodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEOKodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEO
Kodin ja urheiluseuran yhteispeli | Sairaala NEO
 
Päivitetty liikkumisen suositus aikuisille
Päivitetty liikkumisen suositus aikuisillePäivitetty liikkumisen suositus aikuisille
Päivitetty liikkumisen suositus aikuisille
 
Elämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitäElämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitä
 
Soveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositusSoveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositus
 
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
 
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_OrtonLiikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
 
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
 
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
 
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 SallinenRavitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
 
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.20107 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
7 partinen elamantaitokurssi_30.11.2010
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
 

Mais de UKK-instituutti

Mais de UKK-instituutti (20)

Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
 
Physical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after delivery
 
Physical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancy
 
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
 
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsPhysical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
 
Motionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringarMotionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringar
 
Anpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationerAnpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationer
 
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
 
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynSuositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
 
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenPaluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
 
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
 
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleLiikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
 
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
 
Motionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravidaMotionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravida
 
Motionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningenMotionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningen
 
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli KattilakoskiYleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
 
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari LeppänenLasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
 
Lasten ja nuorten urheiluvammojen yleisyys. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen yleisyys. Mari LeppänenLasten ja nuorten urheiluvammojen yleisyys. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen yleisyys. Mari Leppänen
 
Digitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafina
Digitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafinaDigitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafina
Digitaalinen elintapaneuvonta – hankekooste infograafina
 
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
Ohjaustaitojen itsearviointi – vertaisohjaajan tietopaketti osa 6
 

Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5

 • 1. Ikäihmisten ohjaaminen 1 Koostaneet Pauliina Husu ja Katriina Ojala, UKK-instituutti versio 2 kevät 2020 Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa: osa 5
 • 2. Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa Koostaneet Pauliina Husu ja Katriina Ojala UKK-instituutti versio 2 kevät 2020
 • 3. • 1: Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä • 2: Ohjaajana liikuntaryhmässä • 3: Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus • 4: Musiikin käyttö liikuntaryhmässä • 5: Ikäihmisten ohjaaminen • 6: Ohjaustaitojen itsearviointi 3 Vertaisohjaajan tietopaketti
 • 4. Ikääntymisen vaikutuksia • Lihastoiminta heikkenee. • Tasapaino ja koordinaatio heikkenevät. • Havaintomotoriikka hidastuu. • Kestävyys heikkenee. • Kehon koostumus muuttuu. • Luusto haurastuu. • Kognitiiviset toiminnot heikkenevät. • Aistitoiminnot heikkenevät. Liikkumiskyky heikkenee. Fyysinen toimintakyky heikkenee. Kaatumiset ja kaatumistapaturmat (mm. luunmurtumat) lisääntyvät.
 • 5. Tärkeimmät harjoitettavat kunnon osa-alueet • lihasvoima ➢ reiden etuosa ➢ reiden takaosa ➢ pakaralihakset ➢ yläraajojen lihasvoima • voimantuottonopeus • liikehallinta ➢ tasapaino ➢ koordinaatio ➢ reaktiokyky 5 • liikkuvuus ➢ nilkkanivel ➢ lonkkanivel ➢ olkanivel ➢ selkäranka • kestävyyskunto ja liikkumiskyky Monipuolinen harjoittelu
 • 6. 6 Lisätietoa: Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille Liiku monipuolisesti. Joka päivä. VIREYTTÄ LIIKKUMALLA
 • 7. Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa: havaintomotoriset muutokset • Liikkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus vie enemmän aikaa. • Kyky ennakoida tilanteita muuttuu. • Liikkeen ajoitus muuttuu (hidastumista). • Automatisoituminen hidastuu, uusien liikkeiden oppiminen vie enemmän aikaa. • Varovaisuus lisääntyy. 7
 • 8. • Useat yhtäaikaiset ohjeet vaikeuttavat liikkeen tekemistä. • Työmuistin (lyhytkestoinen muisti) toiminta heikkenee. • Aiemmin opitut kielelliset taidot ja asiatiedot yleensä säilyvät hyvin. • Pinnallinen oppiminen (ulkoa oppiminen, pienten yksityiskohtien muistaminen) heikkenee, syvällinen oppiminen säilyy tai jopa kehittyy. • Aiemmin opitun mieleen palauttaminen vaikeutuu, samoin uuden mieleen painaminen. • Liikemallien siirtyminen pitkäkestoiseen muistiin hidastuu. Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa: kognitiiviset tekijät 8
 • 9. • Tyypillisiä terveydentilaan liittyviä haasteita ikäihmisillä: o tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja oireet, mm. nivelrikko, selkäkipu, polvi- ja lonkkavaivat o hengitys- ja verenkiertoelimistön vaivat ja oireet, mm. kohonnut verenpaine, sydänoireet, hengenahdistus • Terveydentila, vireystila ja kipu voi vaihdella päivästä toiseen. Ohjaamisessa huomioitavaa ➢ Harkitse alkuasennot ja siirtymät huolellisesti. Vältä mm. turhia lattiatasoon menemisiä ja sieltä ylösnousemisia. ➢ Varaa siirtymiin riittävästi aikaa. ➢ Vältä yläraajojen pitkäaikaista kannattelua hartiatason yläpuolella. ➢ Suosi dynaamisia liikkeitä ja tasaista hengitysrytmiä. ➢ Kipu ja sen pelko voi haitata uuden oppimista. ➢ Anna liikkeille vaihtoehtoisia suoritustapoja, eriytä harjoitusta tarpeen mukaan. Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa: terveydentila 9
 • 10. • osallistujien voimavarojen korostaminen vaivojen ja puutteiden sijaan • osallistujien huomioiminen yksilöinä ➢ Iän lisääntyessä yksilöiden väliset erot lisääntyvät. • psykologisten perustarpeiden huomioiminen liikuntaryhmässä ja niiden tukeminen jokaisella harjoituskerralla ➢ pätevyys: onnistumisen kokemukset ja omien vahvuuksien hyödyntäminen ➢ autonomia: itsemääräämisoikeus ja aito osallisuus ➢ yhteenkuuluvuus: turvallinen ja salliva ilmapiiri, yhteiset tavoitteet, toisten tukeminen, me-henki Ikäihmisten ohjaamisessa huomioitavaa: yksilöllisyys 10
 • 11. 11 Ikäihmisten ohjaamista helpottavat • tilanteen kiireettömyys ja rauhallisuus • liikkeiden liittäminen aiemmin opittuun ja/tai muuhun elämään ➢esimerkiksi tuttujen mielikuvien käyttö • liikkeiden ja ohjeiden jakaminen sopiviin osiin • useiden aistikanavien käyttö ohjauksessa ➢esimerkiksi sanallinen ohjaaminen, mallin näyttäminen, kädestä pitäen ohjaaminen • kertaaminen • harjoittelun merkityksellisyyden ymmärtäminen • pienryhmien käyttö • ohjaajan myönteinen asenne