O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Hyvinvointia työstä
© Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi
Krista Pahkin
© Työterveyslaitos | Krista Pahkin | www.ttl.fi
Ajatuksia uudistumiskykyisyydestä
Ajatuksia uudistumiskykyisyydestä
© Työterveyslaitos | Krista Pahkin | www.ttl.fi
• Terve ja joustava organisaatio (Health...
Uudistumiskykyisessä johtamisessa ja
organisaatiokulttuurissa korostuu (1/2)(http://www.resorgs.org.nz/, mukautettu Lee, V...
Uudistumiskykyisessä johtamisessa ja
organisaatiokulttuurissa korostuu (2/2)
(http://www.resorgs.org.nz/, mukautettu Lee, ...
Työntekijä selviää työelämän pyörteissä
parhaiten, kun…
• Oma tunne-elämä on tasapainossa ja luottaa omaa
selviytymiseen
•...
Hyvinvoiva (työn imuinen) henkilöstö on
tärkeää myös tuottavuuden näkökulmasta!
Työn imu
• on myönteisessä yhteydessä asia...
Yksilön vastuu & mahdollisuus
Jokainen voi itse lisätä oman
työnsä mielekkyyttä ja siten omaa
työhyvinvointiaan muokkaamal...
Kiitos!
Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa meitä Twitterissä
facebook.com/tyoterveyslaitos
twitter.com/tyoterveys ja twi...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin Slide 1 Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin Slide 2 Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin Slide 3 Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin Slide 4 Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin Slide 5 Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin Slide 6 Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin Slide 7 Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin Slide 8 Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin Slide 9
Próximos SlideShares
Work&lifecafe uniikkiura oy_kaisavälivehmas_7.4.2016
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0 gostaram

Compartilhar

Baixar para ler offline

Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin

Baixar para ler offline

Innovaatiot ja tuottavuus työpaikoilla, toimialahankkeiden kehittämisseminaari 3.12.2015

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_pahkin

  1. 1. Hyvinvointia työstä © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi
  2. 2. Krista Pahkin © Työterveyslaitos | Krista Pahkin | www.ttl.fi Ajatuksia uudistumiskykyisyydestä
  3. 3. Ajatuksia uudistumiskykyisyydestä © Työterveyslaitos | Krista Pahkin | www.ttl.fi • Terve ja joustava organisaatio (Healthy and Resilient Organization) kehittää suunnitellusti, systemaattisesti ja proaktiivisesti työntekijöiden hyvinvointia ja organisaation taloudellista tilannetta. Voimavarat kohdistetaan työskentely-ympäristön kehittämiseen. (Salanova ym. 2012) • Innostavissa työpaikoissa a) epäonnistuminen ei ole ainoastaan hyväksyttävää, vaan jopa suotavaa, b) niissä vallitsee ystävällisyyden ja vastavuoroisuuden ilmapiiri ja c) että jokainen ottaa omasta tahdostaan vastuuta yhteisestä ilmapiiristä (Innostuksen Spiraali – hanke, 2015) • Organisaation kyky selviytyä kriiseistä ja kukoistaa epävarmuudessa perustuu a) johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin, b) muutosvalmiuteen ja c) verkostoihin (http://www.resorgs.org.nz/)
  4. 4. Uudistumiskykyisessä johtamisessa ja organisaatiokulttuurissa korostuu (1/2)(http://www.resorgs.org.nz/, mukautettu Lee, Vargo & Seville, 2013) © Työterveyslaitos | Krista Pahkin | www.ttl.fi • Selkeä ja yhteisesti jaettu visio, joka heijastaa organisaation arvoja ja mahdollistaa organisaation tulevaisuuden tarkastelun (myönteisesti) • Eri toimijoiden yhteistyötä estävien toimintatapojen vähyys; eri toimijoiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen sujuvuus (siilojen minimisointi) • Hyvä johtajuus: ml. toiminnan arviointia suhteessa organisaation tavoitteisiin, selkeä päätöksenteko • Henkilöstön sitoutuminen ja osallistuminen: henkilöstö on tietoinen oman toiminnan merkityksestä organisaation pitkäntähtäimen menestyksen kannalta, he käyttävät osaamistaan ongelmien ratkaisemiseksi
  5. 5. Uudistumiskykyisessä johtamisessa ja organisaatiokulttuurissa korostuu (2/2) (http://www.resorgs.org.nz/, mukautettu Lee, Vargo & Seville, 2013) © Työterveyslaitos | Krista Pahkin | www.ttl.fi • Tiedosta ja osaamisesta huolehtiminen: olennainen tieto on tunnistettu ja sen säilymisestä on huolehdittu, kriittinen osaaminen on jaettu useammalle henkilölle (osaamisriskienhallinta) • Jaettu päätöksenteko: henkilöstö voi tehdä työtään koskevia päätöksiä ja heidän asiantuntijuutta arvostetaan päätöksenteossa • Innovatiivinen ilmapiiri: henkilöstöä kannustetaan osaamisen hyödyntämiseen innovatiivisilla tavoilla ja ongelmien ratkaisemiseksi • Tilannetietoisuus, jatkuva arviointi ja ennakointi: henkilöstöä kannustetaan valppauteen ja avoimuuteen organisaation toimintaan liittyvistä tekijöistä, heitä palkitaan hyvien ja huonojen uutisten kertomisesta johdolle
  6. 6. Työntekijä selviää työelämän pyörteissä parhaiten, kun… • Oma tunne-elämä on tasapainossa ja luottaa omaa selviytymiseen • On varma omasta osaamisestaan työssä ja sitä kautta tietoinen, että selviää muuttuvistakin työtehtävistä • Kehittää omaa osaamistaan ja ylläpitää ammattitaitoaan jatkuvasti • Tukena on hyvä työyhteisö ja johtaminen © Työterveyslaitos | Krista Pahkin | www.ttl.fi (PSYRES: Wiezer ym. 2011, Pahkin 2015)
  7. 7. Hyvinvoiva (työn imuinen) henkilöstö on tärkeää myös tuottavuuden näkökulmasta! Työn imu • on myönteisessä yhteydessä asiakasuskollisuuteen ja arvioihin työntekijöiden hyvästä työsuorituksesta (Salanova ym. 2005) • ennustaa vähäisempiä toistuvia sairauspoissaoloja (Schaufeli ym. 2009) • ennustaa kassatuloja (Xanthopoulou ym. 2009) • ennustaa pitkälläkin aikavälillä aloitteellisuutta ja työyhteisön innovatiivisuutta (Hakanen ym. 2008a), suurempaa sitoutumista työpaikkaan (Hakanen ym. 2008b) ja aikomuksia pidempään työuraan (Hakanen & Perhoniemi 2008) © Työterveyslaitos | Krista Pahkin | www.ttl.fi
  8. 8. Yksilön vastuu & mahdollisuus Jokainen voi itse lisätä oman työnsä mielekkyyttä ja siten omaa työhyvinvointiaan muokkaamalla toimenkuvansa puitteissa työnsä sisältöä, sen tekemisen ympäristöä tai työtä koskevaa ajatteluaan paremmin itselleen sopivaksi! www.ttl.fi/inspi Aloita seuraavilla askeleilla: 1) mieti omaan tilanteeseesi sopivia tapoja tuunata työtäsi 2) aseta itsellesi tavoitteita 3) seuraa toimintaasi, ja 4) arvioi sen vaikutuksia © Työterveyslaitos | Krista Pahkin | www.ttl.fi
  9. 9. Kiitos! Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa meitä Twitterissä facebook.com/tyoterveyslaitos twitter.com/tyoterveys ja twitter.com/fioh

Innovaatiot ja tuottavuus työpaikoilla, toimialahankkeiden kehittämisseminaari 3.12.2015

Vistos

Vistos totais

316

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

14

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×