O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

de

Antti närhinen tiedeverkosto 040315 Slide 1 Antti närhinen tiedeverkosto 040315 Slide 2 Antti närhinen tiedeverkosto 040315 Slide 3 Antti närhinen tiedeverkosto 040315 Slide 4 Antti närhinen tiedeverkosto 040315 Slide 5 Antti närhinen tiedeverkosto 040315 Slide 6 Antti närhinen tiedeverkosto 040315 Slide 7 Antti närhinen tiedeverkosto 040315 Slide 8
Próximos SlideShares
Työelämä2020 innovaatiot ja_tuottavuus_20151203_ruotsalainen
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0 gostaram

Compartilhar

Baixar para ler offline

Antti närhinen tiedeverkosto 040315

Baixar para ler offline

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Antti närhinen tiedeverkosto 040315

 1. 1. Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä/ESR Tilannekatsaus 4.3.2015 Antti Närhinen
 2. 2. Hankkeen taustaa • Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto- ohjelma • Valtakunnallinen toimenpideohjelma – Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä • Toimintalinja – 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus • Erityistavoite – 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen • Hämeen ELY-keskus vastaa valtakunnallisesta koordinaatiosta ml. hankerahoitus • Ohjausryhmässä ministeriöt, ELY, työmarkkinajärjestöt 13.3.2015Etunimi Sukunimi
 3. 3. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen • Erityistavoitteella parannetaan työhyvinvointia ja samalla tuottavuutta hankkeisiin osallistuvissa yrityksissä ja organisaatioissa. […]Hankkeissa tuotetaan uusia työelämää kehittäviä toimintatapoja, esimerkiksi työn organisoinnissa ja johtamisessa, tai hyödynnetään hyviä olemassa olevia malleja. Toimilla voidaan tukea organisaatiolähtöistä osaamisen kehittämistä […] Toimenpiteillä voidaan myös edistää työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. […]Erityishuomiota kiinnitetään osatyökykyisten työssä pysymiseen ja ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyyn. 13.3.2015Etunimi Sukunimi3
 4. 4. 13.3.2015Etunimi Sukunimi4 Kohderyhmät: mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml yrittäjät; kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat; julkiset työorganisaatiot Tuensaajat: työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, kunnat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät järjestöt ja säätiöt
 5. 5. Ensimmäinen hankehaku I • Haku päättyi 1.12.2014 • Suositusaika (max) hakemusten käsittelylle 4 kk jättöpäivästä • Haussa saapui 44 hakemusta • Yleiset valintakriteerit läpäisi 14 hakemusta, joista käynnissä jatkoneuvottelut 5 hakemuksen kanssa • Jatkokäsittelyyn esitettävät hankkeet hakevat rahoitusta yhteensä 2 260 476 euroa, vuoden 2014 myöntövaltuutta on n. 1,6 miljoona euroa 13.3.2015Etunimi Sukunimi5
 6. 6. Ensimmäinen hankehaku II – Sisällöllisesti haettiin – Hankkeen tulee edistää samanaikaisesti tuottavuutta ja työhyvinvointia huomioiden myös työelämän kehittämisstrategian muut ulottuvuudet: osaava työvoima, luottamus ja yhteistyö, innovointi sekä tulevaisuuden työpaikat. Edistäminen voi olla välitöntä, suoraan työpaikkoihin kohdistuvaa tai kumpaakin niistä. – Hankkeen tulee kehittää uudenlaisia ratkaisuja tai tuottaa erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Hankkeessa haetaan luovia uusia toimintamalleja. – Lisäksi hankkeiden tulee edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja. – RR-Ohjelmanmukaisuus 13.3.2015Etunimi Sukunimi6
 7. 7. Ensimmäinen hankehaku III - Erityiset arviointiperusteet  Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta välittömästi tai välillisesti  Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi  Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja  Hanke edistää - erityisesti ikääntyvien - työurien pidentämistä ja työllisyyttä  Hankkeen toimenpiteet edistävät vähähiilistä taloutta  Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa  Hanke tukee yhdenvertaisuutta  Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita  Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 13.3.2015Etunimi Sukunimi7
 8. 8. Ajankohtaiset • Ohjausryhmä aloittanut toiminnan syyskuussa 2014 ja valmistellut ensimmäisen rahoitushaun • Tarkoitus saada ensimmäiset hankkeet käyntiin pikkuhiljaa • 17.3.2015 informaatiotilaisuus ELY-keskuksille ja Työelämä 2020 – hankkeen alueverkostoille • Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen projektipäällikkö aloittanut työt nyt maaliskuussa • Toiminnan, viestinnän ja seuraavan haun suunnittelun aloitus projektipäällikön johdolla Lisätietoja www.rakennerahastot.fi 13.3.2015Etunimi Sukunimi8

Vistos

Vistos totais

422

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

3

Ações

Baixados

3

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×