O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
UN MATÍ EN LA FEDERACIÓ UNA MAÑANA EN LA   FEDERACIÓN    Segueix-nos en     Siguenos en
UN MATÍ EN LA FEDERACIÓEl dijous passat vaig estar pel matí amb la gent que treballa enla Federació, amb la finalitat de c...
UNA MAÑANA EN LA FEDERACIÓNEl jueves pasado estuve por la mañana con la gente que trabajaen la Federación, con el fin de c...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Un matí en la federació/Una mañana en la federación

Una matí a la Federació de triatló de la Comunitat Valenciana

Una mañana en la federación de triatlón de la Comunidad Valenciana

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Un matí en la federació/Una mañana en la federación

 1. 1. UN MATÍ EN LA FEDERACIÓ UNA MAÑANA EN LA FEDERACIÓN Segueix-nos en Siguenos en
 2. 2. UN MATÍ EN LA FEDERACIÓEl dijous passat vaig estar pel matí amb la gent que treballa enla Federació, amb la finalitat de conèixer les seues inquietudsi la seua problemàtica sobre el terreny.Des de primera hora del matí no para de sonar el telèfon, dos otres cridades al mateix temps, lactivitat és frenètica, entretrucada i trucada vaig poder anar parlant amb cadascun delstreballadors de la Federació.Ana atenent incidències enles inscripcions i les altes dellicències, ja estem prop dels2.000 federats enguany,cadascun ambla seua problemàtica, tot açò estàaguditzat amb lengegada de larevisió mèdica i els molts que estanutilitzant la Targeta Esportivaper a realitzar gratuïtament aquesta revisió, al ser el primerany,hi ha molts caps que lligar, la veritat és que Ana té moltahabilitat i tremp per anar solucionant un a un aquestsproblemes.Mikel solucionant problemes de les proves, que no són poques,documentació, confirmació i assignació doficials, partsdaccident i ajudant a Ana amb lassessorament a federats. Mikeles va integrant molt bé en lequip.Sara, ja té preparat el dossier sobre el patrocini de laFederació, ara a treballar i a la recerca de patrocinadors, enla setmana vinent anem a cridar a totes les portes. Sara tambéporta la coordinació de voluntaris per al Tri LD de València jahi ha més de 300, no és fàcil, endavant, esperem el millor detu.Arturo coordina lequip i es preocupa pels problemes econòmicsde la federació i la forma de canalitzar el pressupost delpresent any, amb un projecte per a la millora de la gestió.La setmana vinent tenim la Junta Directiva on debatrem elprograma dactivitats del 2012 i el seu pressupost, a mésdaprovar els fons trialètics per a poder fer front a la faltade liquiditat, per no complir la Generalitat amb el pagament deles subvencions, com ja us vaig comentar no fa molt.Un matí en la Federació Valenciana de Triatló és frenètic, no espara, el temps passa ràpid i cal donar ànim als quals esteu ací,us agraïm la labor que realitzeu.I paciència, doncs des de laltre costat del telèfon nosentenen aquestes situacions.LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE TRIATLÓ SEGUIM ENDAVANT!
 3. 3. UNA MAÑANA EN LA FEDERACIÓNEl jueves pasado estuve por la mañana con la gente que trabajaen la Federación, con el fin de conocer sus inquietudes y suproblemática sobre el terreno.Desde primera hora de la mañana no para de sonar el teléfono,dos o tres llamadas al mismo tiempo, la actividad es frenética,entre llamada y llamada pude ir hablando con cada uno de lostrabajadores de la Federación.Ana atendiendo incidenciasen las inscripciones y las altasde licencias, ya estamos cercade los 2.000 federados este año,cada uno con su problemática, todoesto está agudizado con la puestaen marcha de la revisión médica ylos muchos que están utilizando laTargeta Esportiva para realizargratuitamente esta revisión, al ser el primer año, hay muchoscabos que atar, la verdad es que Ana tiene mucha habilidad ytemple para ir solucionando uno a uno estos problemas.Mikel solucionando problemas de las pruebas, que no son pocas,documentación, confirmación y asignación de oficiales, partes deaccidente y ayudando a Ana con el asesoramiento a federados.Mikel se va integrando muy bien en el equipo.Sara, ya tiene preparado el dossier sobre el patrocinio de laFederación, ahora a trabajar y buscar patrocinadores, en lapróxima semana vamos a llamar a todas las puertas. Sara tambiénlleva la coordinación de voluntarios para el Tri LD de Valenciaya hay más de 300, no es fácil, adelante, esperamos lo mejor deti.Arturo coordina el equipo y se preocupa por los problemaseconómicos de la federación y la forma de encauzar elpresupuesto del presente año, con un proyecto para la mejora dela gestión.La próxima semana tenemos la Junta Directiva donde debatiremosel programa de actividades del 2012 y su presupuesto, además deaprobar los fondos trialéticos para poder hacer frente a lafalta de liquidez, por no cumplir la Generalitat con el pago delas subvenciones, como ya os comenté no hace mucho.Una mañana en la Federación Valenciana de Triatlón es frenética,no se para, el tiempo pasa rápido y hay que dar animo a los queestáis ahí, os agradecemos la labor que realizáis.Y paciencia, pues desde el otro lado del teléfono no seentienden estas situaciones.LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE TRIATLÓN SEGUIMOS ADELANTE!

×