Anúncio
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Anúncio
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Anúncio
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Anúncio
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Anúncio
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Anúncio
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Anúncio
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf
Próximos SlideShares
4 organizarea structurala4 organizarea structurala
Carregando em ... 3
1 de 34
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf(20)

Anúncio

Teme lucrare de licenta business si administrarea afacerielor. teme licenta business si turism. Teme licenta ase management. teme licenta administrarea afacerilor.pdf

 1. Teme lucrare de licenta business si administarea afacerilor Pentru a comanda o lucrare de licenta pe una dintre temele de mai jos sau pentru a comanda o lucrare de licenta pe o tema propusa de tine, rapid, sigur si transparent intra pe www.lucrariexpert.com Nu percepem nici un avans, te bucuri mereu de pretul corect si iti poti vedea lucrarea inainte de cumparare. Ba mai mult, ai prezentarea Power Point 100% Gratuit si Modeificari dupa cumparare tot gratuite. Teme lucrari de licenta business si administrarea afacerii: Eficientizarea procesului managerial în cadrul unei firme Utilizarea planificării strategice în conducerea unei firme Eficientizarea funcțiilor manageriale în cadrul firmei Analiza mediului extern de afaceri în conducerea firmei Impactul mediului extern de afaceri asupra activității firmei Elaborarea strategiei de dezvoltare a firmei Implementarea strategiei organizaționale în cadrul firmei Oportunitatea implementării managementului inovațional în firmele autohtone Eficientizarea procesului managementului inovațional în firma autohtonă Dezvoltarea produsului inovațional în cadrul firmei Implementarea proiectelor inovaționale în cadrul firmei
 2. Atingerea avantajului concurențial prin utilizarea managementului inovațional la întreprindere Implementarea sistemului intraprenorial în cadrul firmei Necesitatea aplicarii metodelor organizării ergonomice a muncii în birou Eficienţa managerială în funcţie de organizarea timpului Impactul procesului de comunicare asupra activităţii organizaţiei Personalitatea în procesul organizaţional al întreprinderii contemporane Conceptualizarea și sfera de cuprindere a procesului managerial Semnificația planificării strategice pentru întreprindere Funcțiile manageriale și rolul lor în management Definirea mediului extern de afaceri Mediul extern de afaceri și impactul asupra afacerii firmei Definirea și esența strategiei manageriale Conceptualizarea noțiunii de strategie organizațională Managementul inovațional: definire, conținut și semnificație Definirea și sfera de cuprindere a procesului managementului inovațional Identificarea produsului inovațional al unei firme Proiectul inovațional: definire, esență și conținut Definirea avantajului concurențial și atingerea lui în baza inovației Definirea și conținutul sistemului intraprenorial Organizarea ergonomică a locurilor de muncă Planificarea timpului de lucru Procesul informațional și de comunicare în organizație
 3. Conducerea formală și informală în organizație Impactul procesului de comunicare asupra formarii microclimatului organizational Perfecţionarea procesului de organizare a muncii în întreprinderi Cultura organizațională Organizarea ergonomică a locurolor de muncă Amenajarea raţională a locului de muncă în birou Metode de soluţionare a conflictelor în organizaţie Negocierea ca metoda eficientă de soluţionare a conflictelor în organizaţie Organizarea ergonomică a locurolor de muncă Conflictele și metodele de soluționare a lor Conflictele și metodele de soluționare a lor Organizarea ergonomică a locurolor de muncă Conducerea formală și informală în organizație Organizarea ergonomică a locurolor de muncă Organizarea ergonomică a locurolor de muncă Abordări metodico-teoretice a managementului sortimentului de producție Productivitatea muncii: fundamente conceptuale și aspecte metodologice Aspecte teoretice a funcțiilor managementului Abordarea climatului social-psihologic, prin prisma comunicării și relațiilor interpersonale în organizație Fundamente teoretice a funcțiunii comerciale Instruirea și perfecționarea personalului: aspecte teoretice Performanța organizațională și factorii săi determinanți: abordări conceptuale Abordări metodico-teoretice a deciziilor în condiții de incertitudine și instabilitate a mediului de afaceri Aspecte generale ce privesc funcția de manager Abordări fundamentale a sistemului decizional al firmei
 4. Planul de afaceri: definire, conținut și destinație Aspecte definitorii a performanțelor angajaților Abordări teoretice a instrumentarului metodologic al firmei Managementul sortimentului de producție Productivitatea muncii și căile de creștere a ei Creșterea eficacității prin perfecționarea funcțiilor managementului Perfecționarea climatului social-psihologic, prin îmbunătățirea comunicării și relațiilor interpersonale în organizație Perfecționarea funcțiunii comerciale și ajustarea la cerințele mediului de afaceri Instruirea și perfecționarea personalului ca factor important în dezvoltarea afacerii Factori determinanți ai performanței organizaționale și modalități de atingere a acesteia Soluții decizionale în condiții de incertitudine și instabilitate a mediului de afaceri Rolul managerilor în conducerea eficientă și efectivă a întreprinderilor moderne Decizii anticriză și adaptarea activității companiei la condițiile mediului de afaceri Planul de afaceri – ca instrument de planificare și atingere a obiectivelor strategice Creșterea performanțelor angajaților prin perfecționarea sistemului motivațional Modernizarea metodelor și tehnicilor de management în companie Perfecționarea sistemului motivațional Organizarea și perfectionarea activității comerciale în cadrul întreprinderii Căi de reducere a fluctuației personalului în cadrul întreprinderii Investiții capitale - sursă pentru dezvoltarea economică a întreprinderii Analiza și modalități de sporire a competitivității întreprinderii Perfecționarea managementului calității în cadrul întreprinderii Modalități de perfecționare a managementului resurselor umane din cadrul întreprinderii Cultura organizațională ca resursă de sporire a performanțelor întreprinderii Eficientizarea procesului de comunicare în procesul de conducere Dezvoltarea business-ului mic și mijlociu și aprecierea eficienței acestuia
 5. Managementul aprovizionării - ca o componentă a funcționării eficiente a întreprinderii Analiza politicii de sortiment în cadrul intreprinderii Soluții manageriale pentru creșterea rentabilității întreprinderii Implicațiile manageriale asupra motivării și satisfacției personalului în cadrul întreprinderii Planificarea strategică în asigurarea dezvoltării de durată a firmei Modalităţi de dezvoltare a culturii ,eticii şi responsabilităţii colective in managementul afacerilor Modalităţi de planificare, organizare şi dezvoltare a afacerilor în condiţiile economiei concurențiale Eficiența și rolul afacerilor online ca alternativa a business-ului clasic Administrarea surselor de finanțare a companiei și rolul lor in dezvoltarea afacerilor Conceptul de sistem motivațional și rolul lui în organizație Aspectele generale a activității comerciale a întreprinderii Fundamentele teoretice ale problemei fluctuației personalului și modalitățile de reducere a acesteia Fundamentele teoretice ale investițiilor capitale Aspecte teoretice ale competitivităţii întreprinderii Sistemul de management al calității-factor determinant în asigurarea competitivității întreprinderii Managementul resurselor umane-elemente teoretice Соnсерtul tеоrеtіс аl сulturіі оrgаnіzаţіоnаlе Noțiuni generale asupra organizațiilor și comunicării organizaționale Considerații teoretice privind businessul mic și mijlociu Bazele teoretice ale logisticii și a lanțurilor de aprovizionare Aspecte teoretice ale politicii de sortiment Abordări conceptuale privind rеntаbilitatea întreprinderii și a imраctului acesteia asuрra competitivității Abordări teoretice a conceptului de mitivație și satisfacție a personalului
 6. Fundamentarea teoretico-metodologică a strategiei și analiza procesului de planificare strategică Concepte teoretice privind evolutia si utilitatea culturii ,eticii şi responsabilităţii colective in managementul afacerilor Aspecte teoretice privind planificarea, organizarea şi dezvoltarea afacerilor în condiţiile economiei concurenţiale Abordări fundamentale privind eficienţa şi rolul afacerilor online Consideraţii teoretice privind administrarea surselor de finanţare a companiei şi rolul acestora în dezvoltarea afacerilor Modalităţi de eficientizare a activităţii de desfacere în cadrul organizaţiei Abordări fundamentale a activității de desfacere în organizație Perfecţionarea managementului activității de marketing în organizație Esenţa şi conţinutul managementului activităţii de marketing în organizație Impactul mediului de afaceri asupra activităţii firmei Aspecte teoretico-ştiinţifice privind mediul de afaceri Modalități de eficentizare a funcțiunii de producție în cadrul organizației Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind funcțiunea dе рrоduсţiе Modalităţi de raţionalizare a sistemului decizional în organizaţie Conceptul de sistem decizional și rolul lui în organizație Modalități de raţionalizare a structurii organizatorice în cadrul întreprinderii Fundamentele teoretice ale structurii organizatorice Modalităţi de gestiune a riscurilor în condiţiile asigurării unor rezultate eficiente Abordări teoretico metodologice privind gestiunea riscurilor unei afaceri Raţionalizarea sistemului informaţional în cadrul întreprinderii Sistemul informațional al organizației: aspecte teoretice Evaluarea eficienței gestiunii canalelor de distribuție a produselor în cadrul întreprinderii Gestiunea canalelor de distribuție în întreprinderile moderne: repere general – teoretice Eficientizarea funcţiei de planificare în cadrul întreprinderii
 7. Considerații teoretice privind specificul funcției de planificare în cadrul unei întreprinderi Modalităţi de eficientizare a activităţii de desfacere şi logistică în cadrul organizaţiei Aspecte teoretice privind activitatea de desfacere și logistică în cadrul întreprinderii Strategii de dezvoltare a întreprinderii în cadrul mediului concurenţial Aspecte conceptuale privind strategiile de dezvoltare a firmei în cadrul mediului concurențial Modalităţi de eficientizare a activităţii de desfacere în cadrul organizaţiei Abordări fundamentale a activității de desfacere în organizație Perfecţionarea managementului activității de marketing în organizație Esenţa şi conţinutul managementului activităţii de marketing în organizație Impactul mediului de afaceri asupra activităţii firmei Aspecte teoretico-ştiinţifice privind mediul de afaceri Modalități de eficentizare a funcțiunii de producție în cadrul organizației Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind funcțiunea dе рrоduсţiе Modalităţi de raţionalizare a sistemului decizional în organizaţie Conceptul de sistem decizional și rolul lui în organizație Modalități de raţionalizare a structurii organizatorice în cadrul întreprinderii Fundamentele teoretice ale structurii organizatorice Modalităţi de gestiune a riscurilor în condiţiile asigurării unor rezultate eficiente Abordări teoretico metodologice privind gestiunea riscurilor unei afaceri Raţionalizarea sistemului informaţional în cadrul întreprinderii Sistemul informațional al organizației: aspecte teoretice Evaluarea eficienței gestiunii canalelor de distribuție a produselor în cadrul întreprinderii Gestiunea canalelor de distribuție în întreprinderile moderne: repere general - teoretice
 8. Modalități de creștere a avantajelor concurențiale în companiile autohtone Abordări conceptuale privind concurenţa Modalităţi de sporire a eficacităţii şi eficienţii managementului firmei Aspecte teoretice privind eficacitatea şi eficienţa managementului firmei Diagnosticarea stării managementului la întreprindere și modalități de sporire a eficacității sale Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind diagnosticarea stării managementului la întreprindere Managerul modern: locul și rolul lui în managementul companiei din Romania, calitățile principale, metodele de lucru, organizarea muncii Conceptul de managerul modern și rolul lui în managementul companiei Elaborarea sistemului de stimulare a personalului întreprinderii și evaluare eficacității acestuia Fundamentele teoretice ale sistemului de stimulare a personalului întreprinderii Organizarea sistemului de salarizare în cadrul companiei și evaluarea a eficienței sale Conceptele sistemului de salarizare în cadrul companiei Etapele procesului și schema organizării business planificării în întreprinderile mici și mijlocii Aspecte conceptuale privind elaborarea și aplicarea planului de afaceri Strategia de proiectare a structurii organizatorice a întreprinderilor Republicii Romania Fundamentele teoretice ale proiectării structurii organizatorice ale întreprinderilor
 9. Mecanismele motivaţionale şi căile de sporire a nivelului motivaţiei personalului în cadrul întreprinderilor dîn RM Aspecte teoretico-ştiinţifice privind mecanismele motivaţionale şi nivelul motivaţiei personalului Perfecţionarea aplicării metodelor managementului în firma Aspecte teoretice a metodelor managementului Diagnosticarea şi apricierea resurselor umane în cadrul întreprinderii Abordări tеоrеtiсo-metodologice privind diagnosticarea şi apricierea resurselor umane în cadrul întreprinderii Dezvăluirea și transparența informației - principiu de bază al managementului corporativ Aplicarea principiilor de guvernare corporativa Perfecționarea procesului de raportare în structurile corporative ale companiilor din Romania Aspecte teoretice si metodologice privind administrarea corporativa Rolul indicatori de performanta in dezvoltarea companiile din Romania Teorii, concepte si metode de stabilire a indicatorilor de performanta Aplicarea principiilor de guvernare corporativă în societățile pe acțiuni din Romania Aplicarea principiilor de guvernare corporativa Costurile calității și noncalității în cadrul companiilor din domeniul Aspecte teoretice si metodologice privind costurile calitatii
 10. Formarea bugetului în cadrul managementului de proiect Concepte, teorii si metodologii de formare a bugetului in cadrul managementului de proiect Eficientizarea deciziilor manageriale în companiile autohtone Teorii si metodologii de fundamentare a deciziilor manageriale Metode și tehnici de planificare utilizate în managementul proiectelor Teorii, tehnici si metodologii de planificare utilizate in managementul proiectelor Căile şi modalităţile de rezolvare a problemelor turbulente din activitatea întreprinderilor micului business în Romania O privire generală teoretică asupra căilor și modalităților de rezolvare a problemelor din activitatea întreprinderilor Managementul funcţionării întreprinderilor în condiţiile economiei concurenţiale în Romania Tendințe și provocări teoretice în managementul funcţionării întreprinderilor în condiţiile economiei concurenţiale Aplicarea funcțiilor manageriale în cadrul organizației Aplicarea teoriilor motivaţionale în organizaţiile autohtone Formarea unor comunicaţii eficiente în cadrul organizaţiei Analiza comparativă a managerului, întreprinzătorului, leaderului Caracteristica stilului propriu omului de afaceri din Romania Rolul și perfecționarea sistemului informațional al organizației Procesul decizional în managementul întreprinderii Perfecționarea structurii organizatorice a întreprinderii Analiza si perfecționarea procesului decizional în întreprinderile naționale Dezvoltarea stimulentelor nonfinanciare în cadrul întreprinderii
 11. Strategii antreprenoriale în cadrul afacerii mici în condițiile pandemiei Sistemul managerial naţional: caracteristici şi perspective de dezvoltare în condițiile crizei economice Probleme actuale şi de perspectivă privind salarizarea în Romania Modalități de implementare eficientă a managementului riscurilor în întreprindere Riscuri specifice în afacerile start-up Modalităţi de diminuare a riscurilor în afaceri Politici comerciale a întreprinderii în condiții de criză Crizele economice și impactul asupra afacerii Evoluţii macroeconomice şi riscuri aferente activităţii la nivel microeconomic Riscuri actuale caracteristice întreprinderilor autohtone Finanțarea afacerilor start-up și riscuri caracteristice Modalități economice și managerale de eficientizare a activității întreprinderii Dezvoltarea afacerii prin intermediul leasing -ului Politici de creştere a eficienţei comerciale în întreprindere Impactul mediului de afaceri asupra activității firmei Politici și strategii de resurse umane la nivel orgabizațional Evaluarea politicii de personal la nivel organizațional Rolul şi importanţa strategiilor resurselor de muncă în cadrul organizaţiei Probleme ale asigurării organizaţiilor cu resurse umane în condiţiile economiei concurenţiale Conţinutul politicii de resurse umane în cadrul organizaţiei Managementul timpului în cadrul organizației Evaluarea politicii de personal la nivel organizațional Metode de diminuare a riscurilor Activitatea comercială a firmei în mediul concurențial Crizele economice și instabilitatea mediului de afaceri Aspecte macroeconomice și mediul de afaceri
 12. Activitatea întreprinderii în condiții de instabilitate economică Caracteristica surselor de finanțare a afacerilor Eficiența afacerii și rolul managementului organizațional Caracteristica leasing-ului financiar și operațional ca sursă de finanțare Funcțiunea comercială și influențe asupra activității firmei Caracteristica mediului intern și extern al afacerii Abordăei teoretive privind politi și strategii de resurse umane Noțiuni teoretice privind evaluarea politicii de personal la nivel organizațional Concepte și teorii privind strategiile resurselor de muncă în cadrul organizaţiei Noțiuni conceptuale privind asigurării organizaţiilor cu resurse umane Aspecte teoretice și metodologice privind politicile de resurse umane Elaborarea strategiei organizaționale în dependență de factorii mediului extern Necesitatea implementării managementului inovațional în cadrul firmei Analiza strategică și dezvoltarea afacerii firmei Dezvoltarea firmei prin diversificarea afacerilor Dezvoltarea produsului inovațional în cadrul unei firme Globalizarea în economia autohtona Adoptarea deciziilor prin consens în firmele autohtone Impactul managementului japoneze în organizarea producţiei asupra intreprinderilor autohtone Perfecționarea sistemelor manageriale în contextul schimbarii organizatorice Identificarea problemelor pentru o schimbare organizatorică Perfecționarea strategiei ca element esențial în dezvoltarea dinamică și durabilă a companiei Căi de creștere a competitivității întreprinderii Modalități de dezvoltare a întreprinderilor micro și mici din Romania Raționalizarea activității comerciale a întreprinderii
 13. Planul de afaceri ca instrument de dezvoltare dinamică a afacerii Instrumente și metode moderne de optimizare a calității Raționalizarea managementului activității de desfacere a întreprinderii Analiza și perfecționare metodelor decizionale în grup – eficiența deciziilor colective Modalități de îmbunătățire a procesului decizional în cadrul companiei Rolul negocierii în soluționarea unui conflict Valorificarea şi utilizarea Planului de afaceri – ca metodă de depistare a oportunităților în mediul antreprenoriali Modalități şi tehnici de administrare a business-ului în condițiile de pandemie şi schimbărilor organizaționale Diversificarea genurilor de activitate a firmei în contextul unei economii concurenţiale - o modalitate de dezvoltare durabilă a firmei în condiţii de incertitudine Modalităţi de integrare şi globalizare a mediului de afaceri din RM în UE Modalități de atragere a investițiilor in afacerile mici si mijlocii din RM si rolul lor in iniţierea şi dezvoltarea durabila a unei afaceri Modalități de creștere a competitivității firmei prin perfecționarea activității de marketing Eficientizarea funcţiunii comerciale în cadrul întreprinderii Modalități de evitare a riscurilor în întreprindere prin prisma planificării strategice Auditul intern in cadrul entitatilor publice Fundamentarea deciziilor manageriale de grup Управление стрессоустойчивостью персонала организации, поддержание работоспособности и производительности трудовой деятельности Управление динамическими процессами развития коллектива предприятия и применение технологии командообразования в менеджменте Premise ale dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în Romania Retehnologizarea şi restructurarea organizaţiilor – factor de creştere a performanţelor economice Managementul aprovizionării în cadrul întreprinderilor autohtone
 14. Elaborarea business proceselor – parte componentă a managementului strategic Modalităţi de dezvoltare a afacerii prin intermediul franchising-ului Managementul riscurilor în condiții de criză Insolvabilitatea firmei: cauze și repercursiuni economice și sociale Eficientizarea proceselor de aprovizionare şi desfacere în întreprindere Specificul managementului în întrepriderile mici și mijlocii Eficientizarea managementul timpului-cheia succesului în asigurarea performanțelor economice a firmei Modalități de asigurare a concurenței și caltății serviciilor prestate Managementul carierei profesionale în organizațiile mari Evaluarea sistemului de motivare financiară a personalului în cadrul organizațiilor Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații Analiza influenței procesului de digitalizare a proceselor de business asupra managementului resurselor umane Transpunerea unei idei de afaceri într-un model Business Canvas Politica comercială a Republicii Romania din perspectiva aderării la UE Creşterea avantajului competitiv al întreprinderii prin inovaţie Analiza metodelor de promovare a exporturilor mărfurilor autohtone și diminuarea importurilor produselor străine Formarea culturii de afaceri și importanța ei în procesul de pătrundere pe piața internațională Factorii de influență a culturii corporative asupra activității inovaționale și antreprenoriale a managerului Studiul comparat al instrumentelor de analiză a intensității concurențiale Necesitatea și impactul principiilor operaționale bazate pe circularitate, durabilitate și reziliență asupra performanței întreprinderii Realități și perspective în sustenabilitatea economiei colaborative Analiza impactului părților interesate asupra gestiunii întreprinderii Dezvoltarea companiei prin elaborarea și aplicarea a planului de afaceri
 15. Analiza riscurilor în întreprinderile mici și mijlocii și metode de gestiune a lor Teorii și concepte privind managementul timpului în cadrul organizației Teorii și concepte privind evaluarea politicii de personal la nivel organizațional Concepte și teorii de motivare a personalului în cadrul organizaţiei Conţinutul sistemului de instruire profesională a personalului în cadrul firmei Concepte și metode de instruire profesională a personalului în cadrul firmei Planificarea carierei profesionale în cadrul organizaţiei Aspecte teoretice și metodologice privind planificarea carierei profesionale Managementul resurselor umane în firmele mici și mijlocii Caracteristici definitorii ale managementului resurselor umane Analisa strategiilor și politicilor de personal în cadrul organizațiilor Fundamentele strategiilor și politicilor de resurse umane Organizarea funcțiunii de resurse umane în cadrul organizațiilor Conținutul funcțiunii de resurse umane Mediul de afaceri în Romania: - bariere de intrare și ieșire în situația de pandemie COVID- Abordări teoretice privind managementul afacerii Direcții de perfecționare a managementului remunerării muncii în condiţiile actuale Noțiuni teoretice privind managementul resurselor umane Antreprenoriatul social – formă de implicare a persoanelor aparținând grupurilor defavorizate în activități economice Concepte şi teorii privind Antreprenoriatul social Modalități de îmbunătăţire a profitabilității întreprinderilor prin eficientizarea managementului resurselor umane Generalizări teoretico-conceptuale asupra profitabilității întreprinderilor prin eficientizarea managementului resurselor umane Relаțile de pаrteneriаt și rolul lor în dezvoltаreа mаnаgementului firmelor mici inovаtive Noțiuni fundamentale ale parteneriatelor în afaceri și rolul lor Analiza mixului de marketing la firma
 16. Marketing mix analysis at the company Studiu privind preferințele consumatorilor digitali de Research study on the preferences of digital consumers of Studiu privind consumul experențial în destinațiile turistice pe piața Research study regarding experiential consumption in tourist destinations on the market Analiza procesului de alegere a destinației turistice Research study on the choosing process of the tourist destination Analiza comparativă a performanțelor destinațiilor turistice tematice (de vinuri, de film, gastronomice, green etc) Comparative analysis of the performances of the thematic destinations (wine, film, gastronomic, green, etc) Orice altă temă stabilită în colaborare cu studenţii Any other topic set in collaboration with students Contează genul persoanei în managementul ospitalității și în afacerile hoteliere? Does gender matter in hospitality management and hotel business? Studiu privind identificarea factoriilor de succes ale restaurantelor specializate de pe piata X Study on the success factors for the speciality restaurants from market X Analiza motivelor si atitudinii tinerilor în selectarea serviciilor de alimentatie in timpul festivalurilor Study of motives and attitudes of food and drink young festival participants Studiu privind avantajele concurentiale ale lanțului hotelier in piata din Romania (concept, localizare, tarif, strategii de piata, analiza Porter ) Analysis of the competitive advantages of hotel chain in the Romanian market (concept, location, price, market strategy, Porter analysis) Analiza gradului de satisfacție a studenților internaționali înscriși în programe de schimb în universitățile românești
 17. Analysis of satisfaction of international students enrolled in exchange programs in romanian universities Orice altă temă de interes Any other topic of interest Comportamentul consumatorilor legat de citirea etichetei produselor alimentare Consumer behavior related to readinf the food labels Comportamentul consumatorilor legat de risipa alimentara Consumber behavior related to food waste Atitudinea consumatorilor fata de ambalajele alimentare din plastic Consumers' attitude regarding plastic packaging for food Atitudinea consumatorilor fata de etichetele care semnalizeza gradul de condimentare al alimentelor Consumers' attitude related to food spiciness intensity Tactici de negociere folosite de firma pentru a atinge obiective legate de protectia mediului negotiation tactics used by the company to achieve objectives related to environmental protection Identificarea intereselor comune si opuse dintre parteneri legate de protectia mediului in cadrul negocierilor de afaceri Identification of common and opposing interests between partners related to environmental protection in business negotiations Orice altă temă de interes Any other topic of interest Orice tema listata la nivel licenta poate fi aleasa si la masterat si invers Any topic listed at Orice tema listata la nivel licenta poate fi aleasa si la masterat si invers Any topic listed at the the bachelor's level can also be chosen at the master's level and vice versa bachelor's level can also be chosen at the master's level and vice versa Impactul Pandemiei asupra modalităţilor de petrecere a timpului liber The impact of the pandemic situation on leisure activities Industria de timp liber pre şi post COVID
 18. Leisure industry before and post COVID Imbunătăţirea procesului de dezvoltare de noi produse în cadrul companiei “X” Improving the new product development process in company “X” Utilizarea neuromarketingului în cercetările de marketing Neuromarketing and marketing research Influenţa muzicii din magazin în decizia de cumpărare The influence of music from the store in buying decision Profilul consumatorului roman de produse turistice The profile of the Romanian consumer of touristic products Orice altă temă de interes Any other topic of interest Studiu cu privire la potențialul și valorificarea resurselor turistice ale destinației ABC Research study regarding the potential and valorization of the tourism resources of destination ABC Studiu cu privire la impactul activității agențiilor de turism asupra destinației ABC Research study regarding the impact of the travel agencies' impact on destination ABC Dezvoltarea de produse turistice sustenabile The development of sustainable toruism products Perspective de valorificare a potențialului gastronomic în turism Perspectives of gastronomic heritage valorization in tourism Analiza strategiilor de marketing la The analysis of marketing strategies at Impactul pandemiei asupra strategiilor de marketing a firmei
 19. The impact of the pandemic on the company's marketing strategies Studiu privind strategia de diferențiere și poziționare pe piață a firmei Research study on the differentiation and positioning strategy on the market of the company Analiza efectelor conținutului online generat de consumatori asupra strategiilor de marketing The analysis of the effects of online consumer-generated content on marketing strategies Studiu privind modalitățile de penetrare a piețelor internaționale Research study on posibilities to penetrate international markets Orice altă temă stabilită în colaborare cu studenţii Any other topic set in collaboration with students Analiza impactului factorilor push și pull în alegerea hotelului de vacanță An analysis of the push and pull factors in selecting the holiday hotel Factori care afectează selecția restaurantelor într-o ieșire de vineri seara Factors affecting restaurant selections on a Friday night out Studiu privind indetificarea factorilor de success ce influenteaza gradul de ocupare a unui hotel Empirical analysis regarding the successful factors for occupancy rate
 20. Analiza comparativa restaurant de hotel si restaurant independent ( concept, preturi, meniu, clienti, vanzari, eficienta economica) Diferențele culturale dintre clienții X și Y influențează deciziile de cumpărare pentru hoteluri de agrement? Do cultural diferences between X and Y customers influence buying decisions for leisure hotels? Orice altă temă de interes Any other topic of interest Disponibilitatea consumatorilor de a accepta masuri de protectie a mediului in hoteluri Consumers' willingness to accept environmental protection measures in hotels Influenta pandemiei asupra criteriilor folosite in alegerea hotelurilor pentru vacanta The influence of the pandemic on the criteria used in choosing hotels for the holiday Importanta criteriilor legate de sanatate in alegerea meniului in cadrul sejurului la un hotel The importance of health-related criteria in choosing the menu during a hotel stay
 21. Comportamentul consumatorului legat de risipa alimentara in hotel si restaurant Consumer food waste behavior in hotels and restaurants Suportul consumatorilor fata de masurile de reducere a risipei alimentare aplicate de hoteluri si restaurante Consumer support for food waste reduction measures applied by hotels and restaurants Identificarea oportunitatilor de negociere a intereselor legate de protectia mediului in ospitalitate si turism Identifying opportunities for negotiation of interests related to environmental protection in hospitality and tourism Orice altă temă de interes Any other topic of interest Impactul evenimentelor asupra mediului Environmental impacts of the events Evenimente online vs offline Online vs offline events Modalităţi de inovare în cadrul produselor turistice Ways to innovate in tourism products l Eficienta economica a îmbunatatirii folosirii resurselor material — tehnice la întreprindere Metodele de intensificare a procesului de producere în cadrul întreprinderii anal izate Optimizarea utilizarii materiei prime la întreprindere Organizarea producerii noilor tipuri de produse la întreprindere Optimizarea procesului de producere la întreprindere reiesind din conjunctura pietei Perfectionareamanagementului subdiviziunilor auxiliare de deservire la întreprindere
 22. Perfectionarea managementului transportului la întreprindere Identificarea rezervelor capacitatii de producere caile de sporire a utilizarii lor la întreprindere Perfectionarea organizarii remunerarii muncii la întreprindere I ORezervele sporirii productivitatii muncii folosirea lor la întreprindere I I Managementul activitatii financiare la întreprindere Gestionarea activitatilor curente la întreprindere Rezervele de reducere a costurilor de productie folosirea lor la întreprindere Specificul procesului de comunicare în domeniul responsabilitatii sociale corporative Formele structurile functionale de motivare în organizatiile din Romania Metodele de gestionare a riscurilor în întreprinderile mici mijlocii din Romania Negocierea afacerilor la întreprindere — activitatea necesara în asigurarea competitivitatii Rolul comertului electronic în lumea afacerilor Probleme ala implementarii managementului calitatii serviciilor în cadrul întreprinderilor, Factorii de influenta asupra politicilor sociale ale companiilor
 23. Dezvoltarea carierei profesionale specialistului în marketing în cadrul firmei orientate spre client Particularitatile strategiilor de vânzare ale întreprinderii Cercetarile a mediului concurential a firmei Specificul departamentului de marketing în structura organizatorica a firmei -Particularitatile gestionarii proiectelor de inovare în economia circulara Necesitatea contextul adoptarii deciziilor strategice Dezvoltarea managementului întreprinderilor cu capital strain Planificarea strategica în sistemul de management al companiei Competitivitate manageriala factor important în managementul inovarii Asigurarea cu resurse umane cresterea eficientei unitatilor economice in conditii actuale Managementul financiar al întreprinderii prin prisma gestiunii valorice Estimarea factorilor de influenta a activitatii financiare a întreprinderii în conditiile pandemiei Particularitatile strategiei de performanta a întreprinderii Caracteristica proceselor de comercializare a marfurilor în economia contemporana particularitatile recrutarii personalului în cadrul întreprinderii
 24. Specificul proceselor comunicarii în cadrul întreprinderii Rolul controlului calitatii productiei în dezvoltarea pozitiei concurentiale pe piata Modalitatile de perfectionare a dirijarii carierei managerului Modalitati de optimizare a cheltuielilor la întreprindere Particularitatile crearii dezvoltarii întreprinderilor de tip start-up Activitatea de inovare a întreprinderilor din Romania specificul acesteia Particularitatile motivarii personalului ca func!ie manageriala -Calitatile personale a conducatorului asupra stilului de conducere, Perfectionarea structurii de conducere la întreprindere Sporirea performantelor entita!ii prin elementele culturii organizationale Analiza competitivita!ii produselor în cadrul întreprinderilor autohtone Managementul conflictelor de munca ca factor al performantei organiza!iei Managementul culturii organizationale ca factor al sustenabilitatii organizationale Analiza si îmbunatatirea sistemului de management al calitatii în cadrul întreprinderii Contributia sistemului decizional în managementul firmei Semnificatia managementului calitatii în cadrul întreprinderii autohtone Analiza mediului extern impactul asupra firmei Planul de afaceri-baza valorificarii oportunitatilor în mediul antreprenorial Profesionalismul managerului-garantia eficientei firmei E-marketingul şi strategia de dezvoltare organizaţională în domeniul turismului Turismul inteligent şi orientarea către client Modele de afaceri în e-turism şi/sau e-comerţ – analiză comparativă Tehnologia informaţiei şi a comunicării şi turismul în contextul actual Structurarea forţei de vânzare la SC Posibilităţi de eficientizare a acesteia Analiza managementului relaţiilor cu clienţii la nivelul unei agenţii de turism Relaţia dintre comerţul internaţional, distribuţia PIB şi balanţa de plăţi a unei ţări România încotro?
 25. Particularităţi ale comerţului internaţional actual Comunicarea integrată de marketing la SC Dimensionarea optimă a forţei de vânzare la SC Metode, tehnici şi instrumente de analiză strategică a firmei şi a mediului său concurenţial Studiu de caz la SC Diagnosticarea strategică a mediului intern al SC şi formularea de recomandări în scopul eficientizării activităţii sale Analiza strategiei de aprovizionare a SC şi formularea de propuneri în scopul optimizării sale Fundamentarea deciziei de selecţie a furnizorilor de materii prime şi echipamente tehnice Studiu de caz la SC Analiza procesului de comunicare într-o firmă de turism Analiza corelaţiei motivare – eficienţă în cadrul Stimularea resursei umane prin motivare Managementul proiectelor ca premisă a succesului organizaţionalStudiu de caz Cultura antreprenorială şi mediul corporatistStudiu de caz Cultura antreprenorială în contextul economiei bazate pe cunoaştere Studiu de caz Metode de implementare a proiectelor de servicii publice – parteneriatul public-privat Studiu de caz Strategii de comercializare a produselor turistice elaborate de agenţia de turism Tehnici de stabilire a preţurilor în alimentaţie – studiu de caz Analiza indicatorilor circulaţiei turistice în regiunea Dezvoltarea şi promovarea turismului gastronomic în judeţul Argeş Studiu privind implicaţiile platformelor de rezervări în dezvoltarea industriei ospitalităţii Cercetare de marketing privind preferinţele românilor asupra destinaţiilor turistice naţionale Cercetare de marketing privind principalele destinaţii internaţionale alese de turiştii români Tendinţe ale turismului balnear în regiunea de dezvoltare Dezvoltarea şi promovarea turismului de sănătate în România Turismul de aventură (tipologie, servicii oferite, clientelă) - studiu de caz la alegere
 26. Rolul Organizaţiilor de Management al Destinației (OMD) în succesul şi performanţa destinaţiilor turistice Competitivitatea organizațiilor din domeniul serviciilor prin cultura organizațională și cultura calității Strategia de dezvoltare organizațională în domeniul serviciilor – studiu de caz Evoluția organizațiilor din domeniul turismului/educației/serviciilor financiare în perioada crizei sanitare Sistemul de management al calității in domeniul serviciilor; analiză comparativă Simularea participării unei organizații din domeniul serviciilor la obținerea unui premiu de excelență în afaceri Coordonatele administrării unei organizații din domeniul serviciilor Utilizarea metodelor de analiză strategică a activității întreprinderii în mediul său concurențial pentru identificarea direcțiilor strategice de evoluție a SC Identificarea unor propuneri privind îmbunătățilrea eficienței activității SC pe baza diagnosticului intern şi a analizei influenței factorilor micromediului său Analiza raționalității sistemului de management implementat în cadrul SC şi identificarea de propuneri privind perfecționarea lui Diagnosticarea strategiei comerciale a SC şi formularea de propuneri privind îmbunătățilrea sa Perfecţionarea sistemului organizatoric al aprovizionării şi optimizarea procesului constituirii şi gestionării stocurilor de resurse materiale la SC Analiza relației dintre consum și salariul mediul în România în perioada – Politica de resurse umane la SC Metode de motivare a resurselor umane în situația pandemiei cu Coronavirus Studiu de caz:
 27. Analiza percepției studenților economiști cu privire la cariera profesională Analiza procesului de comunicare la SC Contribuţia comerţului la dezvoltarea economiei naţionale şi la creşterea calităţii vieţii Caracteristici actuale ale comerţului românesc Diferenţierea prin preţ, la SC Obiectivele şi strategiile de distribuţie ale SC Impactul crizei sanitare asupra activităţii agenţiei de turism SC Efectele crizei covid asupra turismului din judeţul Argeş Dezvoltarea agrementului turistic pe litoralul românesc Tehnici de stabilire a tarifelor hoteliere în cadrul SC Analiza indicatorilor de eficienţă economică specifici activităţii de cazare la SC Tehnici de promovare utilizate în vânzările serviciilor de alimentaţie publică la SC Turismul rural în – model de amenajare turistică a zonei rurale Potenţialul balneoclimateric al staţiunii şi valorificarea acestuia Turismul pentru cumpărături – cheie a marketingului destinațiilor turistice Studiu de caz: (la alegere New York, Tokyo, Paris, Londra etc) Tendințe ale turismului balnear în regiunea de dezvoltare Tendinţe ale pieţei ecoturismului Rolul statului și al asociaţiilor de ecoturism în promovarea și dezvoltarea destinațiilor ecoturistice Studiu privind îmbunătăţirea si diversificarea serviciilor medicale la Posibilităţi de dezvoltare şi diversificare a serviciilor de în regiunea/zona/judeţul
 28. Metode şi tehnici de promovare a vânzărilor utilizate de SC Perspective de dezvoltare a serviciilor de tratament balnear în staţiunea Managementul performanţei unui proiect prin metoda Balanced Scorecard Studiu de caz Antreprenoriatul și inovarea – studiu de caz Analiza dinamicii sectorului IMM-urilor la nivel național/european Oportunități antreprenoriale în contextul crizei sanitare Afaceri de succes în România- analiză comparativă Planul de afaceri, instrument de obținere a finanțării afacerii Strategia de piață, componentă esențială a strategiei afacerii de succes Fundamentarea financiară a afacerii – studiu de caz Caracterizarea mediului de afaceri românesc în perioada crizei sanitare Analiza mediului extern general și a mediului extern competițional la SC Utilizarea Metodei Electre în vederea optimizării deciziilor la SC Vânzarea on-line o soluție eficiență de îmbunătățire a activității de vânzare la SC Implicațiile Pandemiei Covid- asupra activității de vânzare la SC Cercetare cantitativă privind identificarea preferințelor tinerilor pentru stilurile de management Analiza mediului de marketing al companiei Cercetare de marketing privind identificarea preferințelor consumatorilor: mărci naționale vs mărci internaționale Analiza strategiei de marketing Studiu de caz Elaborarea unui program de marketing pentru lansarea produsuluipe piața Cercetare de marketing pentru măsurarea reactivității naționale față de campaniile multinaționale Analiza evoluției salarizării în România în perioada - Studiu privind motivarea resurselor umane la SC
 29. Evaluarea performanțelor profesionale în sectorul serviciilor Analiza carierei profesionale la SC Studiu privind raționalizarea procesului de asigurare a resurselor materiale la SC Analiza particularilăților pieţei resurselor materiale şi a influenţei lor asupra strategiei de aprovizionare a SC Evoluţii recente ale investiţiilor străine directe (ISD) în România Etape ale internaţionalizării SC Aspecte specifice managementului din SUA Studiu de caz Managementul japonez – model de performanță și adaptabilitate Studiu de caz Managementul în Uniunea Europeană – provocări și perspective în contextul actual Managementul stress-ului în contextul organizațional contemporan Studiu de caz Comunicarea eficientă în organizațiile contemporane Planificarea și dezvoltarea carierei angajaților în cadrul organizațiilor Studiu de caz Diferențele culturale și influența lor asupra managementului Gestionarea cheltuileilor Staului în contextul Covid Etapele procedului decizonal în administraţia publică Integrarea conceptului de ecotehnologie în strategia organizațiilor
 30. Percepția consumatorilor din Romania asupra produselor ecologice Cultura organizaţională – premisă în succesul asigurării calităţii Metode şi tehnici utilizate în îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor în cadrul sistemului de management al calităţii la SC Auditarea sistemului de management al calităţii la SC Analiza SWOT – instrument de analiză strategică Impactul inovării asupra performanţei economice Studiu de caz la SC Etica afacerilor – condiție a dezvoltării întreprinderii Studiu de caz Analiza dimensiunii etice a marketingului social Studiu de caz Etica în raport cu mixul de marketing Studiu de caz Analiza dimensiunii etice a relaţiei manager-angajat Studiu de caz Analiza rolului managementului proiectelor în dezvoltarea firmei Managementul destinaţiilor turistice în contextul pandemiei COVID- Oferta versus cererea de servicii de sănătate în contextul demografic actual din România Calitatea serviciilor de telefonie mobilă oferite de operatorii români privită din perspectiva consumatorilor Posibilităţi de îmbunătăţire a etalării produselor la Studiu privind organizarea spaţiului de vânzare la hipermarketul Probleme ale asigurarii organizatiilor cu resurse umane Aspectele social-psihologice ale leadership-ului autoritatii Modalitati de eficientizare a activitatii de desfacere logistica în cadrul organizatiei Rolul si locul comertului electronic în dezvoltarea micilor afaceri în contextul pandemiei de Covid- Managementul calitatii totale ca factor de sporire al performan!elor întreprinderii Perfec!ionarea managementului calitatii în cadrul întreprinderii Analiza impactului turismului cultural asupra destinației ABC The analysis of the impact of cultural tourism on ABC destination
 31. Perspective de dezvoltare a turismului cultural in destinația ABC Development perspectives of cultural tourism in destination ABC Challenges of international businesses Teme din sfera antreprenoriatului Entrepreneurship retalted topics Provocari ale turismului de litoral montan balnear Challenges of seaside mountain spa tourism Agențiile de turism, încotro? Travel agencies, where to? Imaginеa brandului dе ţară în promovarеa еxportului şi asigurarеa compеtitivităţii la nivеl mondial Conceptul brăndului de țară și impactul asupra competitivității întreprinderii Strategii și programe guvernamentale de finanțare a activității de antreprenoriat în Romania Abordări conceptuale privind suportul de stat a IMM Utilizarea metodelor manageriale pentru analiza mediului exterior al firmelor naţionale Aspecte teoretice privind metodele manageriale Matricea Space - modelul de dezvoltare a strategiei întreprinderii Concepte și metode de elaborare a strategiei Inovațiile strategice ca factor cheie a succesului managementului organizației Conceptualizarea inovațiilor strategice ca factor important in dezvoltarea afacerilor Analiza practicii intеrnaționalе și naționalе oriеntatе sprе susținеrеa activității de antreprenoriat Aspecte conceptuale ale practecii naționale și internaționale de susținere a antreprenoriatului
 32. Strategia de pătrundere pe piețele externe și mixul de marketing Fundamentele strategiei de patrundere pe piețele externe și importanța mixului de marketing Forme și metode de aplicare a inovațiilor în condițiile contemporane Concepte teoretice ale formelor și metodelor de inovații Implementarea sistemelor de calitate în caddrul întreprinderilor din Romania Concepte și teorii ale sistemelor de calitate Alianțe strategice ale managementului internațional în condițiile globalizării: analiza și perspective Aspecte conceptuale ale alianțelor strategice Dezvoltаreа comerţului interior în Republicа Moldovа: bariere și metode de depășire Conceptul comerțului intern și importanța lui în economia țării Studiul corelării responsabilității sociale și a performanței financiare corporative Abordări conceptuale ale responsabilității sociale și ale performanței financiare corporative Impactul capitalului social asupra performanței antreprenoriale Noțiuni teoretice despre capitalul social și performanța antreprenorială Magementul schimbării organizaționale – abordări manageriale inovative Concepte și metode ale managementului schimbării organizaționale Realități și perspective a antreprenoriatului social și a obiectivelor dezvoltării durabile pentru economia Republicii Romania Conceptualizarea antreprenoriatului social în contextul dezvoltării comunitare Impactul relației dintre leadership, responsabilitate socială corporativă și valoarea mărcii asupra eficienței businessului de familie Elemente introductive privind leadershipul, responsabilitatea socială corporativă și valoarea mărcii
 33. Leadership și inovare în IMM-uri internaționalizate târziu Aspecte teoretice privind leadershipul, procese de inovare și IMM-uri Studiu al modelelor de afaceri circulare pe piața Republicii Romania Abordări teoretico-metodicce ale modelelor de afaceri circulare Efectul de creștere a productivității și inovarea modelului de afaceri Considerații teoretice privind productivitatea și modelele de afaceri Importanța și rolul clienților în modelele de afaceri circulare Concepte cheie privind valoarea și etica clienților și privind modele de afaceri circulare Inteligența artificială și impactul său în transformarea afacerii Perspectiva funcțională și contextuală a inteligenței artificiale Noi abordări manageriale ale modelelor de afaceri în economia colaborativă Aspecte teoretico-metodice ale modelelor de afaceri și ale economiei colaborative Impactul managementului total al calității asupra activității economice a întrerprinderilor prestatoare de servicii Aspecte conceptuale ale managementului total al calității și ale specificității întrerprinderilor prestatoare de servicii Impactul externalizării serviciilor asupra eficacității gestiunii operaționale a întreprinderii Aspecte definitorii ale proceselor de externalizare și ale gestiunii operaționale a întreprinderii
Anúncio