Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx

 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE VAJENIŠTVO zidar / zidarka
 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR IZOBRAŽEVALNA SHEMA VAJENIŠTVA izobraževalni program (SPI) šolska oblika individualna pogodba vajeništvo šolska oblika kolektivna pogodba Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR CILJI VAJENIŠTVA • Zgodnejše zaposlovanje mladih – usklajenost ponudbe in povpraševanja po kadrih. • Lažji prehod z izobraževanja na delo – zgodnejša poklicna socializacija. • Boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva. Zakon o vajeništvu je bil sprejet 8. 5. 2017, v veljavo stopil 3. 12. 2017. https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017025.pdf Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR PREDNOSTI VAJENIŠTVA ZA DIJAKE Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREDNOSTI VAJENIŠTVA ZA PODJETJA MIZAR
 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA • Najmanj 50 % izobraževanja na praktičnem usposabljanju z delom in najmanj 40 % na šoli. • Pogoj ob vpisu v srednjo šolo je sklenjena vajeniška pogodba (delodajalec – dijak). • Praktično delo v podjetju, ko vajenec dopolni 15 let. • Obremenitev vajenca: – 36 ur/teden, – v času šolskih počitnic vsaj 6 tednov neprekinjenih počitnic ter 8 dni ostalih počitnic, – med 22.00 in 6.00 se ne sme usposabljati, – 6 dni priprave na zaključni izpit. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA Obveznosti vajenca: • Po navodilih mentorja opravlja praktično usposabljanje z delom. • Redno vodi vajeniški dnevnik. • Redno izpolnjuje obveznosti in dosega zahtevane standarde izobraževanja. • Obvešča delodajalca. • Varuje osebne podatke in poslovne skrivnosti. • Varnost in zdravje pri delu. Obveznosti delodajalca: • V skladu s programom zagotavlja kakovostno praktično usposabljanje. • Zagotavlja varno in zdravo delo. • Ščiti vajenčevo zasebnost. • Vajencu nalaga le dela iz izobraževalnega programa. • Zagotovi zdravstveni pregled, ki ustreza tveganju za varnost in zdravje pri delu. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Vajeniška nagrada (v neto zneskih) za čas, ko se vajenec usposablja z delom:  1. LETNIK: 250 €  2. LETNIK: 300 €  3. LETNIK: 400 € Izplača se sorazmerni delež mesečne nagrade glede na mesečni obseg dela pri delodajalcu. Ostale opcije izplačil delodajalcev vajencu: • zdravniški pregled, prehrana, prevoz, terenski dodatek … • Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke vajenca in njegove družine. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto KAKO POTEKA IZBIRA VAJENCA IN VPIS V ŠOLO Podjetja pošljejo zbornicam najavo vajeniških mest. Zbornice objavijo vajeniška mesta. Učenci pošljejo vlogo delodajalcem / osebni obisk. Delodajalec izbere vajenca. Delodajalec in vajenec podpišeta vajeniško pogodbo (pogodbo se registrira pri zbornici). Vajenec se vpiše v šolo na podlagi registrirane pogodbe. Delodajalci in šola se dogovorijo za način izvedbe izobraževanja in usposabljanja vajenca. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR VERIFIKACIJA VAJENIŠKIH UČNIH MEST • Vsa vajeniška učna mesta v podjetjih morajo biti verificirana. • Članstvo v zbornicah ni pogoj za verifikacijo, zbornice izvajajo to nalogo na podlagi javnega pooblastila. Vsi postopki so brezplačni. Verifikacije vajeniških učnih mest izvajata • Gospodarska zbornice Slovenije (GZS), • Obrtno-podjetniška zbornice Slovenije (OZS). MIZAR Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR VERIFIKACIJA VAJENIŠKIH UČNIH MEST Materialni pogoji: • Zbornica glede na izobraževalni program zagotavlja materialne pogoje, ki jih določijo za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom (preverjajo ustreznost delovnih pogojev in opreme na vajeniških učnih mestih). Kadrovski pogoji: • Srednja strokovna izobrazba, 3 leta delovnih izkušenj in PA. • Mojstrski, delovodski ali poslovodski naziv s področja, za katerega se vajenec usposablja. • Izjemoma srednja poklicna izobrazba, 5 let delovnih izkušenj in PA. Mentor najmanj 20 % časa usposablja, spremlja, nudi pomoč in ocenjuje vajenca. Načrt izvajanja vajeništva: • opredelitev in uskladitev ciljev praktičnega usposabljanja z delom, časovnica, • delodajalec – šola – pristojna zbornica. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INFORMACIJE O VERIFIKACIJI Gospodarska zbornica Slovenije Spletna stran GZS: https://www.gzs.si/vajenistvo Kontaktni osebi Andreja Sever: 01 58 98 235, andreja.sever@gzs.si Ana Žemva Novak: 01 58 98 531, ana.zemva.novak@gzs.si Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Spletna stran OZS: WWW.ozs.si/Začlane/Vajeništvo.aspx Kontaktna oseba Mitja Korunovski: 01 58 30 818, mitja.korunovski@ozs.si Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR OBJAVA UČNIH MEST Gospodarska zbornica Slovenije Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Seznam delodajalcev se bo še dopolnjeval.
 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE • Prijavnica za vpis v 1. letnik srednje šole s pripisom: ZIDAR – VAJENIŠKA OBLIKA • Ob vpisu v srednjo šolo morajo predložiti vajeniško pogodbo • V primeru omejitve vpisa ima prednost pred šolsko obliko. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Svetovalna delavka Mirjam Žnidarčič tel.: 07 39 32 165 http://www.sc-nm.si/ http://www.sc-nm.si/sglvs/ INFORMACIJE O VAJENIŠTVU IN VPISU MIZAR Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Notas do Editor

 1. DODATI FB
Anúncio