Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18(19)

Anúncio

Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18

 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBDELOVALEC/OBDELOVALKA LESA NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • razvijanje sposobnosti in spretnosti za kakovostno poklicno delo, • si pridobijo praktično uporabno znanje, • se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno in kakovostno izdelovanje enostavnih mizarskih izdelkov, • se usposobijo za sestavljanje bivalnega pohištva in vgrajevanje stavbnega pohištva. OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA POKLICNE KOMPETENCE
 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA SLOVENŠČINA NARAVOSLOVJE MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE ŠPORTNA VZGOJA
 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA TEMELJNA ZNANJA LESARSTVA PRIPRAVA IN IZDELAVA IZDELKA ROČNA OBDELAVA LESA STROJNA OBDELAVA LESA
 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA ODPRTI KURIKUL PRAKTIČNE VEŠČINE FURNIRANJE PLOŠČ Na regionalni oziroma lokalni ravni šola v sodelovanju s socialnimi partnerji določi vsebino tega dela.
 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR: 985 ur/izobraževanje • 1. letnik: 16 ur/teden • 2. letnik: 15,5 ur/teden OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA
 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU CILJI: • spoznavanje delovnih procesov, • spoznavanje organiziranosti podjetij, • pridobivanje pravilnega odnosa do dela, • timsko delo, ŠTEVILO UR: 152/izobraževanje • 1. letnik 76 ur / 10 dni • 2. letnik 76 ur / 10 dni OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA
 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INTERESNE DEJAVNOSTI MIZAR ŠTEVILO UR: 96 ur/izobraževanje • 1. letnik: 64 ur/leto • 2. letnik: 32 ur/leto So sestavni del predmetnikov izobraževalnega programa (športni dnevi, gledališke, filmske in glasbene predstave, metode učenja, ogledi sejmov in podjetij, kulturnih znamenitosti…)
 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Izdelek oz. storitev in zagovor ZAKLJUČNI IZPIT OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA
 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DIJAKI, KI USPEŠNO ZAKLJUČIJO NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – OBDELOVALEC LESA, SE LAHKO VPIŠEJO V: • SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - MIZAR, KI TRAJA 3 LETA IN • SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – LESARSKI TEHNIK, KI TRAJA 4 LETA. MOŽNOST NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA
 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA
 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA
 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV… OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA
 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI…
 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV ZI Šolsko leto 2016/17 Izdelek z zagovorom OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA
 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto V S A K O L E T N E R A Z S T A V E I Z D E L K O V Z I OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA
 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Prihodnost lesa je brezčasna in brezmejna. Naj postane tudi tvoja prihodnost. Bogata prihodnost! ZA KONEC … OBDELOVALEC LESA/ OBDELOVALKA LESA
Anúncio