O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kotel

Jerusalem, Western Wall

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kotel

 1. 1. AA SSiirraattóóffaallnnááll FFéénnyykkééppeezzttee:: SSzzeeddőő IIvváánn
 2. 2. Siratófal - alagút Siratófal Szikla - mecset Feljáró muszlimok részére Zsidó negyed Arab negyed 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 2
 3. 3. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 3
 4. 4. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 4
 5. 5. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 5
 6. 6. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 6
 7. 7. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 7
 8. 8. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 8
 9. 9. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 9
 10. 10. Belépés az „alagútba”, amely 2000 évvel ezelőtt a Salamoni Templom egy oldalhajója volt. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 10
 11. 11. BBeetteekkiinnttőő aabbllaakk 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 11
 12. 12. Betekintve aa bbeetteekkiinnttőő aabbllaakkbbaa,, lláátthhaattóó,, hhooggyy aa ffaall 1155 mm mmééllyyrrőőll iinndduull,, eennnnyyii aa ffeellttööllttééss 22000000 éévv aallaatttt 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 12
 13. 13. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 13
 14. 14. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 14
 15. 15. A „Könyvtár”, helyi olvasásra kikölcsönözhető könyvek 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 15
 16. 16. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 16 A tóraszekrény A könyvvtár, a könyvek aa ddrraappéérriiaa mmööggöötttt vvaannnnaakk
 17. 17. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 17
 18. 18. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 18
 19. 19. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 19
 20. 20. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 20
 21. 21. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 21
 22. 22. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 22
 23. 23. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 23
 24. 24. VVééggee TToovváábbbbii ddiiaassoorroozzaattaaiimm:: hhttttpp::////wwwwww..qqssll..nneett//hhgg55aaccxx//kkeeppttaarr..hhttmm 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) ÍÍrrjj nneekkeemm!! 24

×