Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)

Thomas Brand
Thomas BrandHead of Institutions, Client Director em Coinmotion

Coinmotion Researchille tuotettu muistio syyskuun puolivälissä koittavasta Ethereumin sulautumisesta, taustavaikuttimista ja mahdollisesta työntodisteketjun ehdottomasta haaraumasta.

Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen
ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Muistio
Thomas Brand
Head of Institutions
thomas.brand@coinmotion.com
Coinmotion Research
Tutkimuksia, selvityksiä ja julkaisuja
3 • 2022
Syyskuu 2022
Noin viikon kuluttua ennakoitavasti tapahtuva Ethereumin sulautuminen on yksi vuoden 2022 suurimmista
tapahtumista kryptomaailmassa ja merkittävä historiallinen käännekohta Ethereumin historiassa. Sulautumisen
myötä Ethereum siirtyy laskentaintensiivisestä työntodistelouhintaan (Proof of Work, PoW) perustuvasta
konsensusmekanismista varantotodistepohjaiseen konsensusmalliin (Proof of Stake, PoS). Sulautuminen ei
välittömästi vaikuta Ethereumin suorituskykyyn tai alenna liiketoimi-/siirtomaksuja, mutta sillä on kuitenkin
välittömästi merkittävä vaikutus verkon energiankulutukseen ja pidemmällä aikavälillä Ethereumin kehitykseen.
Osa nykyisistä Ethereumin louhijoista ei kuitenkaan halua hyväksyä sulautumista. Ethereumlouhinta on ollut
kannattavaa toimintaa, joten työntodistelouhinnan päättyminen ja siirtyminen varantotodisteeseen on louhijoiden
kannalta ikävä tilanne. Ethereumlouhijat haluavat pitää kiinni liiketoiminnastaan, joten eräät louhijat osoittavat
mieltään ja uhkaavat toteuttaa ehdottoman haarauman Ethereumista, jonka tuloksena nykyisestä Ethereumista
haarautuisi Ethereum PoW -verkko.
Kukaan ei voi varmuudella sanoa, millaiseksi Ethereum PoW -verkko kehittyy. On kuitenkin todennäköistä, että
sen arvo on nollaa suurempi. Sulautumisen jälkeinen aika voi olla hurjaa hintaliikettä. On todennäköistä, että
aluksi on myyntipaineita, koska monet kauppiaat haluavat rahaksi uudet ETHPoW-kolikkonsa. Yleisesti ottaen
lähes jokainen PoW-haarukan älysopimus rikkoutuu jollain tavalla. Ajatus siitä, että PoW-konsensuksella
varustettu haarautuminen voisi olla hyödyllistä, jos Merge epäonnistuu, on myös väärä. Se vain viivästyttäisi
prosessia, kunnes ongelmat on korjattu ja sulautuminen tapahtuisi muutamaa viikkoa myöhemmin.
Pidämme ehdotonta Ethereum PoW -haarauman syntyä todennäköisenä, mutta sen lyhyen ja keskipitkän
elinvoimaisuus riippuu useista hyvin epävarmoista tekijöistä. Ethereum PoW:iin sisältyy enemmän riskejä kuin
Ethereum Clasiciin, jolla on taustallaan monivuotinen historia Ethereumin piskuisena kilpailijaverkkona.
Ehdottomaan haaraumaan sisältyy kuitenkin monia riskejä, joiden vuoksi kryptosijoittajien on syytä olla hereillä.
Coinmotion Research – Muistio ┃ 1
Sulautumisen taustat ja tavoitteet
Ethereumin kauan odotettu lopullinen sulautuminen eli siirtymä työntodisteeseen perustuvasta
konsensuksesta varantotodisteeseen perustuvaan konsensukseen1
tapahtuu näillä näkymin 14.–15.
syyskuuta.2
Sulautumisesta – Ethereumin ja Beacon Chain -ketjun yhdistymiseen toisiinsa –
vallitsee useita väärinkäsityksiä, jotka vaikuttavat omalta osaltaan muun muassa
markkinatunnelmiin ja sijoittajien näkemyksiin suurta mielenkiintoa saaneeseen
kryptomaailman tapahtumasarjaan. Prosessi voi olla kuitenkin hieman tätä nopeampi tai
hitaampi, mikäli mitään vakavampaa ongelmaa ei ilmene tällä välin.3
Tämä monimutkainen, vaativa, ajallisesti pirstaloitunut ja osittain varsin uhkarohkea
konsensusmekanismin muutos vaikuttaa suoraan Ethereumin uuden turvallisuusmallin kautta
myös sen energiatehokkuuteen.4
Sulautuminen käytännössä lopettaa fyysisen
työntodistuslouhinnan ja siirtää konsensuksen muodostamisen varantotodisteen luomien uusien
taloudellisten kannustimien varaan.5
Toisin sanoen energiaintensiivisestä grafiikkasuoritinlouhinnasta siirrytään
energiatehokkaampaan validaattorisolmujen johtamaan lohkotuotantoon.6
Sulautuminen siis
kuitenkaan välittömästi ja itsessään vaikuta itse Ethereumin liiketoimi-/siirtomaksuihin (ml.
hajautettujen sovellusten ajaminen)7
, liiketoimien/siirtojen käsittelynopeuteen8
tai muihin
kustannusten/tehokkuuden kannalta merkityksellisiin muuttujiin. Käytännössä Ethereumin
sulautumisen ei pitäisi näkyä peruskäyttäjälle juuri millään tavoin, koska verkolle ei ole
sulautumisen vuoksi suunnitteilla erityistä “seisokkiaikaa”.9
Sulautumiseen on jäljellä enää alle kuukausi, mutta valmistelut ovat jo käynnissä muun muassa
validaattorisolmuja koskevan Bellatrix-päivityksen myötä.10
Bellatrix-päivitys toteutettiin 7.
syyskuuta ja se on ensimmäinen vaihde itse sulautumiseen valmistauduttaessa, joka toteutetaan
10
Decrypt: Ethereum Foundation Confirms Date for Long-Awaited Merge Upgrade
9
Cointelegraph: The Merge: Top 5 misconceptions about the anticipated Ethereum upgrade
8
Sulautuminen ei yksinään juurikaan vaikuta esimerkiksi lohkoaikaan. Ethereumin lohkoaika on ollut viime
vuodet noin 12–14 sekuntia, mutta sulautumisen myötä lohkoaika asettuu tarkalleen 12 sekuntiin.
7
Myöhemmät Ethereumiin tehtävät päivitykset ja toisen kerroksen skaalausratkaisut pyrkivät ratkaisemaan
Ethereumin suorituskykyyn liittyviä haasteita, ks. The Block: Why The Merge won't solve Ethereum's scaling
challenges
6
Ethereum Foundation Blog: Ethereum's energy usage will soon decrease by ~99.95%
5
Dylan LeClair & Sam Rule: The Ethereum Merge: Risks, Flaws and The Pitfalls Of Centralization; Checkmate:
Why The Ethereum Merge is a Monumental Blunder (13 August 2022); Samson Mow: Twitter
4
Coinmotion: Ethereumin tulevaisuus – Beacon Chain, The Merge ja sirpaleketjut
3
Dune: The Merge Tracker; Dune: Ethereum The Merge
2
TTD prediction for The Merge: https://bordel.wtf/; Wen Merge: https://wenmerge.com/; Ethereum Foundation
Blog: Mainnet Merge Announcement
1
Varanto- ja työntodiste ovat konsensusmekanismeja liiketoimi-/siirtotapahtumien käsittelemiseksi ja lohkojen
tuottamiseksi. Konsensusmekanismi on keino hajautetun tietokannan turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi.
Coinmotion Research – Muistio ┃ 2
Paris-haaraumassa.11
Sulautuminen kaikkine esivalmisteluineen ja kenraaliharjoituksineen on
hallinnut markkinatunnelmia kuluneen vuoden aikana, mutta näkynyt erityisen vahvasti
heinäkuun puolivälistä alkaen. Heinäkuun 14. päivä eräs Ethereumin avainkehittäjistä, Tim
Beiko, ennakoi Ethereumin sulautumisen ajoittuvan 19. Syyskuuta. ETHUSD-hinta on tästä
asti noussut voimakkaasti.12
Kaikki eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä ennakoituun muutokseen, jonka vuoksi eräät tahot –
näyttävämmin joukko ethereumlouhijoita – ovat näillä näkymin toteuttamassa ehdotonta
haaraumaa13
Ethereumin sulautumisen tienoilla. Tämän Ethereumista haarautuvan Ethereum
PoW -työnimellä (ETHPoW/ETHW) kulkevan ketjun perusajatus on jatkaa nykymuotoista
työntodistelouhintaa “vanhassa” Ethereum-verkossa.
Ethereumin ehdotonta haarautumista yhteen tai jopa useampaan työntodistepohjaiseen ketjuun
voi pitää hyvinkin todennäköisenä ottaen huomioon sen, että kryptojärjestelmät ovat
luonteeltaan pääsääntöisesti avointa lähdekoodia ja niiden muokkaamiseen ei tarvitse kysyä
lupaa keneltäkään. Käytännössä kuka tahanssa voi milloin tahansa päättää muuttaa
protokollasääntöjä siten, että ketjusta tulee itsenäinen – tällöin ketju haarautuu tietyllä
ajanhetkellä ja kaksi ketjua eivät enää keskustele keskenään tulevaisuuden tapahtumista, vaikka
ne jakavatkin lähtökohtaisesti yhteisen historian.
Ethereumin mahdollinen ehdoton haarautuminen ei ole ennennäkemätön tapaus Ethereumin
historiassa.14
Tunnettuja ehdottomia haaraumia on nähty jo aiemminkin, mutta Ethereumin
mahdollinen haarautuminen sulautumisen yhteydessä ei välttämättä ole yhtä kivuton
tapahtumasarja kuin aiemmin. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, mitä Ethereumin ehdoton voi
tarkoittaa Ethereumin, Ethereum PoW:in ja Ethereum Classicin kannalta ja miltä niiden
tulevaisuus saattaa näyttää.
14
Erilaisia Ethereumin haaraumia tai instansseja ovat muun muassa Ellaism (ELLA), Akroma (AKA), EtherSocial
(ESN) EGEM (EGEM), Expanse (EXP), Etho Protocol (ETHO), Ether Zero (ETZ) ja Ethereum Fog (ETF).
Käytännössä kuka tahansa voi ottaa kopion Ethereumin lähdekoodista ja polkaista pystyyn oman verkkonsa.
Ethereum-verkon natiivit haaraumat ovat osa lohkoketjun historiaa.
13
Ehdoton haarauma on tilannessa, jossa päivitetyt solmuohjelmistot eivät enää seuraa vanhan lohkoketjun
protokollasääntöjä. Ehdoton haarauma johtaa kahden toisistaan erillisen lohkoketjun muodostumiseen. Niiden
historia on haarautumishetkellä samanlainen, mutta haarautumisen jälkeen yhteensopimattomia. Ks. Jonathan Bier:
Lohkokokosota: Taistelu Bitcoinin protokollasääntöjen hallinnasta (Konsensus Network, 2021).
12
Coinmotion Research: Tekninen analyysi (viikko 29/2022): Ethereumin sulautumistapahtuma ja miten treidata
sitä?
11
CryptoSlate: Bellatrix upgrade goes live, sets stage for Ethereum’s Merge
Coinmotion Research – Muistio ┃ 3
Kuvio 1. Ethereumin merkitykselliset ehdottomat haaraumat. Lähde: Ethereplan
Ethereum Classic -lohkoketju15
syntyi sattumalta vuonna 2016 sen jälkeen, kun aiemmin
Ethereumin varaan rakennetun ensimmäisen hajautetun autonomisen organisaation, The
DAO:n (The Genesis DAO, Đ), tukirangan muodostaneesta älysopimuksesta löytyi vakavaksi
osoittautunut bugi.16
The DAO sai alkunsa 30. huhtikuuta 2016 ja se onnistunut keräämään
sijoittajilta lähes 13 miljoonaa ETH toukokuun loppuun mennessä. The DAO:n keräämä
rahoitus vastasi noin 15 prosenttia kaikesta tuolloin kierrosta olleesta ETH:sta.17
Sijoittajat saivat
vastineeksi The DAO (DAO) -tokeneita. Johtajattoman ja hajautetun The DAO:n oli määrä
käyttää sijoittajilta kerätyt ETH-varat Ethereum-liitännäisten hankkeiden rahoitukseen eli kyse
oli eräänlaisesta hajautetusta pääomarahastosta.
Sitten kuitenkin tapahtui jotain, joka johti lopulta Ethereumin ja Ethereum Classicin syntyyn.
Kesäkuun puolivälissä The DAO:n älysopimuksessa olleen bugin havainnut ja sitä
hyväksikäyttänyt hyökkääjä onnistui siirtämään luvassa The DAO:sta lähes 3,6 miljoonaa
ETH:ta The DAO:n vihamieliseen kopioon.18
The DAO:n murtuminen oli vielä vuonna 2016 eksistentiaalinen uhka Ethereumille. The
DAO:n katastrofista käytiin pitkää – ja toisinaan hyvinkin filosofispainotteista – keskustelua.
Ethereumin pääkehittäjäkunta kannatti ehdotonta haaraumaa hyökkääjän toimien
mitätöimiseksi (ja The DAO:sta viedyn ETH:n palauttamiseksi “oikeille” omistajilleen), mutta
osa tuolloisesta Ethereum-yhteisöstä oli sitä mieltä, että lohkoketjua ei pitäisi muuttaa edes tässä
18
CoinDesk: Understanding The DAO Attack
17
CoinDesk: The DAO: Or How A Leaderless Ethereum Project Raised $50 Million
16
CoinDesk: Understanding The DAO Attack; Hacking, Distributed: Analysis of the DAO exploit; Samuel
Falkon: The Story of the DAO – Its History and Consequences
15
Käytännössä kaikkein osaavimmat ja taitavimmat kehittäjät toimivat Ethereumin parissa, joten Ethereum Classic
on monella tavoin Ethereumin vaatimattomampi versio. Ethereum ja Ethereum Classic eroavat merkittävillä
tavoin toisistaan ainakin sekä niiden koodin että yhteisönsä puolesta.
Coinmotion Research – Muistio ┃ 4
valitettavassa tilanteessa. Vähemmistön mukaan The DAO:n ryöstö oli hyväksyttävä
historialliseksi tapahtumaksi (eli osaksi lohkoketjun muuttumattomana pidettyä historiaa), jota
ei välttämättä pitäisi korjata edes ehdollisella, ketjuhistorian kanssa yhteensopivalla, haaraumalla.
Vain pieni joukko äänesti asiasta etukäteen, mutta Ethereumin kehittäjät päättivät tästä
huolimatta toteuttaa ehdottoman haarauman.19
The DAO jäädytettiin hyvin pian hyökkäyksen
jälkeen ja heinäkuun lopussa Ethereum Foundation muutti lohkoketjua koskevia
tulkintasääntöjään siten, että koodi ei enää ollutkaan laki, vaan koettu vääryys piti korjata.
Ethereumin haarautuminen tapahtui lopulta 20. heinäkuuta 2016 lohkokorkeudessa
#192000020
, jonka seurauksena tuolloisen ketjun ehdoton haarauma – siis se, jonka mukaan
The DAO:n ryöstöä ei ollut tapahtunut – sai nimekseen Ethereum (ETH) ja ehdotonta
haaraumaa vastustanut “alkuperäinen” ketju – siis se, jonka mukaan The DAO:n ryöstö piti
hyväksyä tapahtuneeksi – sai nimekseen Ethereum Classic (ETC).21
Loppu on historiaa, johon
voit tutustua lukemalla esimerkiksi Matthew Leisingin Out of the Ether: The Amazing Story of
Ethereum and the $55 Million Heist that Almost Destroyed It All (John Wiley, 2021) tai Laura
Shinin The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency
Craze (Hachette, 2022).
Ethereum oli saanut alkunsa vain vaille vuosi ennen vakavia vaikeuksia. Ethereumin
haarautumisen jälkeen siitä on kuitenkin kehittynyt tunnetuin, luotettavin, laajin ja vakain
pohjakerrostason ekosysteeminomainen kryptojärjestelmä lukemattomien erilaisten
käyttötapauksien täyttämiseksi. Ethereumista on tullut vuosien varrella lukemattomien
hajautettujen sovellusten22
tukiranka ja se on onnistunut – kiitos muun muassa Ethereum
Foundationin ja Infuran23
– houkuttelemaan ekosysteemin pariin osaavia kehittäjiä ja
arvolupauksesta kiinnostuneita käyttäjiä.
Ethereum Classic on puolestaan säilynyt hyvin pitkälti samanlaisena kuin Ethereum oli vielä
vuonna 2016. Käyttäjien ja kehittäjien lukumäärä näiden kahden välillä ei ole enää millään
muotoa vertailukelpoinen – ja Ethereum Classic on kaikkinensa vain murto-osa Ethereumin
vastaavista luvuista.24
Kryptojärjestelmiä arvioitaessa on olennaista tarkastella sekä
lohkoketjutason että lohkoketjujen ulkopuolisten tekijöiden merkitystä. Ethereum ja Ethereum
Classic ovat käyneet läpi hyvin erilaisen kehityskaaren. Ethereum on jatkanut marssiaan entistä
24
Ethereumin markkina-arvo on tätä kirjoittaessani 207 miljardia dollaria . Ethereum Classic on tästä noin kaksi
prosenttia.
23
CryptoBriefing: Infura: Developers Best Friend Or Centralized Hazard?
22
Hajautetut sovellukset koostuvat älysopimuksista ja käyttöliittymistä. Niitä käytetään lompakoiden avulla.
21
Ethereum Classic: The Ethereum Classic Declaration of Independence
20
Etherscan: Block #1920000
19
Quartz: Everything you need to know about the Ethereum “hard fork”
Coinmotion Research – Muistio ┃ 5
laajempien käyttötapausten kattamiseksi, kun taas Ethereum Classic on jäänyt lapsipuolen
asemaan satunnaisia suurpomppuja25
lukuun ottamatta.
Kuluvan vuoden maaliskuussa kuitenkin levisi jossain määrin uskottavia huhuja siitä, että
ethereumlouhijat saattaisivat siirtyä sulautumisen myötä Ethereum Classicin pariin. ETC:n
hinta raketoi huhumyllyssä muutamassa päivässä muutoin jokseenkin pehmeässä markkinassa
lähemmäs 100 prosenttia. Euforia kuitenkin kaikkosi markkinaturbulenssissa hyvin nopeasti,
kunnes heinäkuun puolivälissä – kryptomarkkinoiden jo muutoinkin elpyessä – ETC raketoi
noin 200 prosenttia. Tämä kaikki, kuten alla olevasta kuviosta näkyy, ethereumlouhinnan
tulevaisuutta koskevien spekulaatioiden voimistuessa ja sulautumisvalmistelujen onnistumisten
vanavedessä.
Kuvio 1. ETC/USD-hintakehitys vuoden 2022 alusta alkaen. Spekulatiiviset markkinatilanteet ympyröity.
Lähde: CoinMarketCap, 7.9.2022
Sulautumispekulaatiot ovat johtaneet siihen, että ETC on – mustana hevosena – noussut
vuoden alusta katsottuna lähes 200 prosenttia. Samaan aikaan bitcoinin, kryptovarojen (ETH,
ADA, SOL, DOT jne.) ja monien tokenien hinta on edelleen huomattavasti vuoden alkua
matalammalla tasolla (ks. Kuvio 2). ETC:n vaihtomäärät ovat olleet kuluneen vuoden ajan
varsin korkealla tasolla.
25
Stevan Lohja: What is going on with Ethereum Classic? — May 2021 — Oped
Coinmotion Research – Muistio ┃ 6
Kuvio 2. Eri kryptovarojen tuottokehitystä vuoden 2022 alusta alkaen. ETC punaisella, ETH ruskealla ja
BTC oranssilla. ETC:n spekulatiivinen ralli näkyy voimakkaina nousuina maalis-huhtikuussa ja heinäkuun
alusta alkaen. Lähde: TradingView, 18.8.2022
Historiallisesti tarkasteltuna haarautuneet kryptovarat voivat olla spekulatiivisemmille sijoittajille
tuottoisia, ja osa markkina-arvoltaan TOP50-listoilla pyörivistä kryptovaroista onkin bitcoin-
tai ethereum-haaraumia. Esimerkiksi heinäkuussa 2016 Ethereumin haarautuessa Ethereumiksi
(ETH) ja Ethereum Classiciksi (ETC), kaikki ne, joilla oli tuolloin alkuperäisen
Ethereum-lohkoketjun kolikoita hallussaan, saivat haarautumishetkellä vastaavan määrän
kolikoita uudesta lohkoketjusta. Elokuussa 2016 Ethereum Classicin markkina-arvo oli 200
miljoonaa dollaria ja se oli markkina-arvoltaan viidenneksi suurin digitaalinen omaisuuserä.
Ethereumin markkina-arvo oli tuolloin noin 900 miljoonaa dollaria26
Vain noin vuotta
myöhemmin kryptosyklin vahvistuessa ETC:n markkina-arvo oli noin 1,5 miljardia dollaria ja
Ethereumin 18,4 miljardia dollaria.27
Nyt Ethereum Classicin markkina-arvo on noin 5,7
miljardia dollaria ja se asettuu markkina-arvoltaan sijalle 20 (tai sijalle 15, kun vakaavaluutat ja
käärityt kryptovarat poistetaan tarkastelusta).
Tällainen tarkastelu ei tietenkään huomioi ehdottomiin haaraumiin liittyviä muita tekijöitä.
Ethereumin nykytilanne on hyvin erilainen kuin aiemmin ja ei ole mitenkään varmaa, että
Ethereum PoW -ketjusta tulisi yhtä menestyksekäs kuin Ethereum Classicista historiallisesti
tarkasteltuna spekulatiivisempana omaisuuseränä.
27
Cointelegraph: Ethereum Classic Hits $1.3 Billion Market Cap, Boosted By Consensus, Silbert
26
Cointelegraph: Roger Ver: Market Viewed Ethereum Fork As Good
Coinmotion Research – Muistio ┃ 7
Markkinat ovat innoissaan kauan odotetusta Ethereumin sulautumisesta, mutta samaan aikaan
keskusteluissa on noussut esiin monenlaisia huolia sulautumisen vaikutuksesta Ethereumin
pidemmän aikavälin elinkelpoisuuteen ja kasvunäkymiin selvästi kiristyvässä globaalissa
sääntely- ja valvontaympäristössä. Markkinoilla odotetaan lisäksi, että sulautumisen jälkeen
ETH:n tarjonta vähenee merkityksellisellä tavalla28
, koska työntodistelouhinnan loppumisen (ja
lohkopalkkioiden) poistuessa liiketoimien ja siirtojen vahvistamisesta (= lohkotuotannosta)
vastaavat validaattorisolmut. Käytännössä transaktioiden vahvistamiseen ja verkon
turvallisuuteen pantatun ETH:n määrä vaikuttaa uuden tarjonnan syntyyn ja viime elokuussa
käyttöönotettu EIP-1559-päivitys29
polttaa tasaisella tahdilla ETH:ta kierrosta. ETH:n
kokonaistarjonta muuttunee siis PoW:ia deflatorisemmaksi, koska varantotodistemallissa
validaattorien ansaitsemat palkkiot vähenevät ja eräiden arvioiden mukaan uutta ETH:ta
lasketaan liikkeelle noin kolmasosa nykyisestä.30
30
Blockworks Research: The Merge: What effects will it have on ETH? (Twitter); vrt. PoW vs. PoS -muutos
uuden ETH:n liikkeeseenlaskussa on merkityksellinen, Checkmate: Post-Merge Issuance (Twitter)
29
Coin Metrics: State of the Network #166
28
Ethereumin rahapoliittinen regiimi muuttuu, ks. EthHub: Monetary Policy
Coinmotion Research – Muistio ┃ 8
Ethereumin monet kasvot
Ethereum tänään on jotain aivan muuta kuin Ethereum-verkon haarautuessa vuonna 2016
ensimmäisen kerran Ethereumiksi ja Ethereum Classiciksi. Ethereum on nykyisin
huomattavasti kehittyneempi ja monimutkaisempi käyttötapauksien suhteen. Kehittäjät ovat
luoneet lukuisia suhteellisen monimutkaisia “tuotesukupolvia” Ethereumin varaan, joista
näkyvimpiä ovat olleet muun muassa EIP-20, EIP-721, EIP-1155 ja EIP-1559. Samaan aikaan
Ethereumia ympäröivä infrastruktuuri on kehittynyt merkittävästi. Harva muistaa, kuinka
kankea ja vaikeakäyttöinen Ethereum oli vielä vain joitakin vuosia sitten. Sulautuminen on
tärkeä osa Ethereumin monivuotista kehityskaarta, mutta se on tärkeä maamerkki.31
Nykymuotoisen Ethereumin haarautuminen kahteen eri verkkoon toisi mukanaan kaikkien
olemassa olevien kryptovarojen kaksoiskappaleet myös Ethereum PoW -verkkoon, mikä
saattaa aiheuttaa merkittäviä haasteita sekä kehittäjille että vakiintuneille markkinatoimijoille. Jo
yksinään hajautetun rahoituksen kasvava monimutkaisuus ja hajautetun rahoituksen lukuisiin
protokolliin sidottujen niin sanottujen omaisuusvakuudellisten tai johdannaismaisten tokenien
määrä aiheuttaa merkittävän riskin ETHW-ketjun elinkelpoisuudelle, jos ja kun PoW-ketjussa
olevia varoja ryhdytään likvidoimaan.
Nykytilan hahmottamiseksi on hyvä tarkastella Ethereum-ketjussa toimivia vakaavaluuttoja,
jotka ovat keskeinen ja vakiintunut rakennuspalikka hajautetun rahoituksen ratkaisuissa.
Vakaavaluutat olivat vasta tulossa, kun Ethereumin haarautuminen tapahtui vuonna 2016.
Esimerkiksi Tetherin USD₮-vakaavaluutta lanseerattiin Ethereum-ketjussa syyskuussa 2017,
Circlen USDC ja Paxosin PAX vuonna 2018 ja Binancen BUSD vuonna 2019.32
Vakaavaluuttojen markkina-arvo on kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi eli niillä on entistä
suurempi merkitys Ethereum-ekosysteemissä.33
Esimerkiksi Tether, Circle ja Paxos ovat jo ilmoittaneet tukevansa Ethereumin siirtymistä
varantotodisteeseen, joten niiden liikkeeseen laskemat vakaavaluutat (tai omaisuusvakuudelliset
tokenit) ovat lunastettavissa vain varantotodisteketjussa mahdollisen haarauman jälkeen.34
Tämä
tarkoittaa sitä, että missä tahansa uudessa Ethereum PoW -ketjussa edellä mainitut digitaaliset
omaisuuserät (Ethereum PoW -ketjun “USDTPoW, “USDCPoW” jne.) ovat käytännössä
arvottomia. Sama koskee myös monia muita tokeneita, kuten Lidon synteettistä likvidin
34
Blockworks: Stablecoins Will Only Have Value on PoS Ethereum Post-Merge
33
Messari: The Flippening of ETH: The Rise of Stablecoins on Ethereum; Messari: DeFi Market Health: A
Stablecoin Perspective
32
Vakaavaluutat alkoivat yleistyä Ethereumissa vasta vuoden 2015 jälkeen, kun ERC-20-tuki otettiin käyttöön.
Ks. Crypto Curry Club: Stablecoins in the Crypto Market
31
Decrypt: Ethereum Merge? Get Ready for the 'Surge, Verge, Purge, and Splurge', Says Vitalik Buterin
Coinmotion Research – Muistio ┃ 9
panttauksen tokenia (stETH), algoritmistä vakaavaluutta DAI:ta, käärittyä bitcoinia (wBTC),
kultavakuudellista PAX Goldia (PAXG) ja niin edelleen. Niin sanottu tokenisoitu kääritty ether
(wETH) säilyy sekä vanhassa (PoS) että uudessa (PoW) ketjussa, koska kryptovavarojen
tilisaldot säilyvät molemmissa ketjuissa.35
Kuvio 3. Kryptovarat mahdollisessa Ethereum PoW -haaraumassa käyttäytyvät eri tavoin riippuen niiden
luonteesta. Huomaa, että NFT:iden osalta esimerkiksi OpenSea on jo ilmoittanut tukevansa vain PoS-ketjua.36
Lähde: Huobi Research
Erilaisille Ethereumin varassa eläville omaisuusvakuudellisille tokeneille löytyy useita
käyttötapauksista hajautetun rahoituksen parista, kun niitä käytetään eri yhteyksissä muun
muassa kaupankäynnissä lainavakuuksina ja -vipuna, likviditeetin tarjoamiseen ja
vakuuttamiseen. Vuonna 2016 tätä koko ekosysteemiä ei käytännössä ollut olemassa, jonka
vuoksi Ethereum PoW -ketjua kannattavat ovat ehdottaneet rajuilta kuulostavia toimia
mahdollisen PoW-haarauman suojelemiseksi.37
Nyky-Ethereumin ympärille rakentuva
hajautetun rahoituksen ekosysteemi koostuu useista sadoista erilaisista hankkeista aina
37
Cointelegraph: EthereumPoW team plans to freeze selected contracts, community pushes back
36
CryptoSlate: OpenSea to exclusively support Ethereum PoS NFTs following Merge
35
AmbCrypto: Ethereum: Here’s how the Merge may put other tokens at risk
Coinmotion Research – Muistio ┃ 10
kaupankäynnistä maksuliikenteeseen ja ketjuinfrastruktuuriin.38
Ethereumin älysopimuksiin on
sidottu nykykurssein arvoa lähes 38 miljardia dollaria39
ja 21,2 miljoonaa ETH.
Kuvio 4. Eri älysopimuskeskeisiin lohkoketjujärjestelmiin sidottu kokonaisarvo (TVL) vuodesta 2020 alkaen.
Lähde: The Block, 24.8.2022
Ethereumin älysopimuksiin on siis sidottu suuria määriä sekä ETH:ta että lukuisia erilaisia
Ethereumin varassa eläviä tokeneita. Ethereum PoW -ketjussa saatetaan nähdä valtavia
myyntiaaltoja, kun samaan aikaan (1) Ethereum PoW -ketjussa realisoidaan positioita
ETHW:ksi ja (2) Ethereum PoW -airdropista40
maksutta saatuja tokeneita myydään muita
omaisuuseriä vastaan ETHW:n listanneilla markkinapaikoilla. Sulautumisajankohdan ympärillä
on syytä valmistautua todennäköisiin markkinahäiriöihin ja/tai mahdollisiin ongelmatilanteisiin
muun muassa markkinoiden hinnanmuodostuksen venyessä äärimmilleen.41
Toistaiseksi Ethereum PoW -verkon synty on spekulaatiota. Jotkin markkinapaikat ovat jo
kuitenkin listanneet synteettiset ETHW- ja ETHS-haaraumatokenit kaupankäynnin kohteeksi.
Toistaiseksi spekulatiiviset markkinat eivät signaloi kovinkaan vahvaa kannatusta ennakoidulle
ehdottomalle haaraumalle. ETHW:n hintakehitys ETHS:n suhteen on ennustemarkkina, joka
41
Vastaavanlainen lievästi kaoottinen tilanne koettiin myös vuonna 2017, kun bitcoinista haarautui bcash.
40
Airdrop on tokenien massajakelumekanismi, joita voidaan toteuttaa monin eri tavoin, ks. Bitcoinkeskus.com:
FAQ
39
Lukittu kokonaisarvo on mahdollista laskea eri tavoin riippuen sitä, mitä kokonaisarvoa pyritään hahmottamaan.
Yksinkertaisimmillaan Ethereumiin on lukittu tällä hetkellä arvoa 35,3 miljardia dollaria, mutta sisällyttämällä
tarkasteluun eri osatekijöitä (esim. steikkaus), TVL nousee. Korkeimmillaan arviot ovat tällä hetkellä noin 85
miljardin dollarin hujakoilla.
38
Defiprime.com: Ethereum DeFi Ecosystem; DeFi Pulse: The DeFi List
Coinmotion Research – Muistio ┃ 11
kuvaa epäsuoralla tavalla sitä, kuinka vahva kannatus ehdottomalla haaraumalla on. Poloniex
käynnisti kaupankäynnin 10. elokuuta ja lyhytaikaisen hintapiikin jälkeen ETHW:n hinta
ETHS:n suhteen romahti tämänhetkiseen 50–60 dollarin (0,03–0,04 ETH) ikkunaan.
Kuvio 5. Ethereum PoW:in (ETHW/ETH1) hinta suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja etheriin. Lähde:
TradingView, 24.8.2022
Käytännössä ETH PoW:in markkina-arvon määrittämiseksi on kaksi tärkeää datapistettä.
Ensinnäkin on Ethereum Classic, mutta Ethereum Classicilla ei ole tilaa, koska vuonna 2016
hajautetut sovellukset, NFT:t ja hajautettu rahoitus olivat vasta työpöydällä. Ethereum Classicin
markkina-arvo on tällä hetkellä noin 8,6 miljardia dollaria. Teoreettisesti ETHPoW:in hinnan
tulisi olla lähellä tätä, jonka lisäksi hintakertoimessa pitäisi olla nousuvaraa NFT:istä ja
hajautetuista sovelluksista.
Toisekseen on välilliset ennustemarkkinat Poloniexin, BitMEX:in ja Gate.io:n kautta, jotka
tarjoavat käytännössä futuurikaupankäyntiä ja IOU-tyyppistä mahdollisella tulevalla Ethereum
PoW-verkon tokenilla. Tällä hetkellä hinta on noin 53 dollaria, joten Ethereum PoW:in
markkina-arvo on tällä hetkellä noin 6,5 miljardia dollaria.
ETHW:llä käytiin kauppaa korkeimmillaan kaupankäynnin alkaessa noin 0,08 ETH:ssa, jonka
jälkeen hinta on pudonnut nopeasti nykyisille tasoilleen. Markkinatilanne elää, mutta ETHW:n
hinta viittaa itsessään siihen, että toistaiseksi ETHW:lle ei juurikaan vaikuta löytyvän juurikaan
laajemman Ethereum-yhteisön kannatusta. Ei mitenkään yllättäen ETHW:n hinta on laskenut
yli 60 prosenttia kaupankäynnin alettua Poloniexissa ja samaan aikaan ETC:n hinta on laskenut
vain noin vajaat 15 prosenttia ja ETH:n noin 10 prosenttia.
Coinmotion Research – Muistio ┃ 12
Kuvio 6. ETH:n, ETC:n ja ETHW:n hintakehitys 9. elokuuta 2022 alkaen. Lähde: TradingView, 24.8.2022
Stetson-Harrison-menetelmää noudattaen tämä on vain arvailua. Kukaan ei voi sanoa
varmuudella, millaiseksi Ethereumin PoW-haarauman markkina-arvo asettuu lyhyellä,
keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Pidän kuitenkin 100 % todennäköisyydellä varmana, että
sen arvo on nollaa suurempi. Varsinkin alkuvaiheessa hintaheilunta voi olla aikamoista. Hyvin
todennäköistä on myös, että alussa nähdään massiivista myyntipainetta, koska monet haluavat
muuttaa ETHPoW-tokeninsa johonkin muuhun.
Yleisesti ottaen lähes kaikki PoW-haarauman älysopimukset tulevat menemään jollain tavoin
solmuun. Ajatus siitä, että PoW-konsensukseen nojaava ehdoton haarauma on hyvä juttu, jos
sulautuminen jostain syystä epäonnistuu, on mielestäni täysin väärä. Käytännössä
epäonnistuminen vain viivästyttäisi varantotodisteeseen siirtymistä sen aikaa, että ongelmat
saadaan korjattua ja sulautuminen toteutettaisiin niin pian kuin mahdollista.
Sulautumista seuraavan mahdollisen ehdottoman haarauman jälkeen jokainen ETH:n haltija
saisi ETHPoW-tokeneita 1:1-suhteessa jokaista sulautumishetkellä hallussaan pitämäänsä
ETH:ta kohden.
Bitcoinissa vastaava tapahtumasarja koettiin syksyllä 2017 suuren lohkokokosodan
huipentuessa. Bitcoin haarautui, jonka seurauksena BTC:n haltijat saivat maksutta/korvauksessa
haltuunsa BCH:ta (Bcash). Bitcoinin ehdoton haarautuminen on kuitenkin huomattavasti
suoraviivaisempi prosessi kuin Ethereumin haarautuminen, koska Ethereumin mukana
Coinmotion Research – Muistio ┃ 13
haarautuu kokonainen Amazonin sademetsä kaikkine hajautettuine sovelluksineen ja muine
erikoisuuksineen. Eli siis käytännössä koko verkon “maantiede” haarautuu uuteen verkkoon,
joten mukana tulee satoja erilaisia kryptovaroja ja protokollia, joista osa on vuorovaikutuksissa
muiden ketjujen kanssa.
Coinmotion Research – Muistio ┃ 14
Kehittäjien kohtaama epävarmuus ja arvostelukyky
ehdottomassa haaraumassa
Uusi Ethereum PoW -ketju tuo mukanaan hyvin monenlaisia haasteita Ethereumin varassa
eläville protokollille. Ethereum PoW -ketjun varaan jäävät likvidin steikkauksen tokenit,
vakaavaluutat ja useimmat omaisuusvakuudelliset tokenit menettävät väistämättä arvonsa.
Ehdottoman haarauman tapahtuessa kierrossa olevan ETH:n määrä tai käyttäjien hallussaan
pitämät ETH-saldot eivät muutu. PoW-haaraumassa protokolla kuitenkin “monistuu”, jonka
myötä syntyy uusi varantotodisteeseen siirtyvästä Ethereumista erillinen verkko. Tämä
tarkoittaa sitä, että kahden ketjun tokenien välillä nähtäneen merkittävääkin hintaeroa.
Protokolla kopioituu ehdottomaan Ethereumin PoW -haaraumaan, jonka vuoksi – kuten jo
edellä kuvailtiin – myös kaikki Ethereumin varassa eläneet tokenit kopioituvat
älysopimuksineen Ethereum PoW -ketjuun. Toisaalta on tärkeä muistaa, että lohkoketjun
ulkopuolella (off-chain) on paljon asioita, joita ei voi yksinkertaisesti kopioida (vrt. käyttäjät,
kehittäjät, infrastruktuuri ja palveluntarjoajat). Ketjun voi kopioida, mutta verkostovaikutuksia,
suhdespesifejä investointeja, lock-in-vaikutuksia ja yhteisöä ei. Ethereum PoW:in on kyettävä
kasvattamaan mindsharensa riittävän suureksi, jotta sen pariin päätyisi pitkällä tähtäimellä riittävä
määrä käyttäjiä, osaavia kehittäjiä ja taitavia palveluntarjoajia.
Ethereumin ehdoton haarauma on kehittäjätiimeille uusi haaste itse sulautumiseen liittyvien
valmisteluiden lisäksi, koska useiden toisistaan riippuvien toimijoiden on epävarmassa
toimintaympäristössä määriteltävä, miten ne hallinnoivat kahdessa (Ethereum = Ethereum PoS
ja kopioitu Ethereum PoW) tai jopa vielä useammassa Ethereum-ketjussa olevia kryptovaroja.
Tämä siksi, että kryptovaroja on lukittuina myös monenlaisiin Ethereumin älysopimuksiin, ml.
sillattuna muihin lohkoketjuihin. Päätöksiä on tehtävä niin kryptovaluuttojen (ETH PoS vs.
ETH PoW) kuin myös erilaisten ehdottomassa haaraumassa uuteen ketjuun erillistyneiden
ERC-20-tokenien ja mahdollisesti ei-lajiesinemäisten tokenien (NFT) suhteen (ks. kuvio 3, s.
10).
Protokollakehittäjät joutuvat nyt ratkaisemaan monia käytännön asioita sulautumiseen liittyen,
mutta tämän lisäksi kysymyksiä herättävät muun muassa hallintotokenit (engl. governance token),
jotka tuplaantuvat mahdollisessa Ethereum PoW -verkon ehdottomassa haarautumisessa. Tämä
herättää kysymyksiä siitä, että voisiko joku ostaa hallintotokenia x todennäköisesti
edullisemmasta PoW-ketjusta ja toteuttaa sen turvin ei-haluttuja päätöksiä. Toisaalta
kehittäjätiimien on lisäksi pohdittava, mitä esimerkiksi protokollan varannoissa oleville
Coinmotion Research – Muistio ┃ 15
tokeneille pitäisi tehdä ja miten esimerkiksi ETH PoW:in likviditeetti taataan, jos se tuodaan
tarjolle.
Ideaalitilanteessa Ethereum-verkosta haarautuisi vain yksi PoW-haarauma, joten käytännössä
ethereumlouhijoilla olisi vain yksi “uudempi” Ethereum louhittavanaan jo olemassa olevan
Ethereum Classicin ja useamman nyky-Ethereumista mahdollisesti syntyvän haarauman
sijaan.42
Tämä – selkeä yksi uusi Ethereum-verkon PoW-haarauma – voisi vaikuttaa
myönteisesti myös ETC:n hintaan, koska tällöin ethereumlouhijoiden on tarvittaessa
helpompaa optimoida kahden suurimman grafiikkasuorittimilla louhittavan verkon välillä.
Pidän hyvin todennäköisenä, että ainakin osa ethereumlouhijoista tulee siirtymään Ethereum
Classicin pariin (ja osa on ainakin hetkellisesti jo tehnyt näin).
Tällä hetkellä Ethereum Classicin laskentateho on noin 44 TH/s, joka on vain vajaat viisi
prosenttia Ethereumin nykyisestä laskentatehosta. Ethereumista ei tarvitsisi sulautumisen
aiheuttaman louhijoiden muuttoliikkeen myötä saapua kuin vain muutama prosentti sen
nykyisestä laskentatehosta Ethereum Classicin pariin ETC-louhinnan kannattavuuden lähes
täydelliseksi romuttamiseksi. Isossa kuvassa näyttää siis siltä, että merkittävä osa sulautumisen
jälkeen jäljelle jäävistä ethereumlouhijoista hakeutuu Ethereum PoW -verkon pariin, koska
verkon oletettava arvo on lanseeraushetkellä nykykursseilla noin 2x Ethereum Classiciin
verrattuna. Ethereum Classicin käyttäjä- ja kehitysyhteisö on lisäksi jo lähtökohtaisesti
huomattavasti Ethereum PoW:ia pienempi.
42
CoinDesk: Miner Chandler Guo Repeats Support for Ethereum Fork Post-Merge
Coinmotion Research – Muistio ┃ 16
Kuvio 7. Ethereumin ja Ethereum Classicin laskentateho ja louhinnan kannattavuus dollarimääräisesti
tarkasteltuna. Lähde: BitInfoCharts, 25.8.2022
Yksi PoW-verkon haarauma voisi myös helpottaa sitä, että ainakin osa hajautetuista
markkinapaikoista ja/tai kryptolainausprotokollista tukisi myös ETHW-tokenia. Pidän
todennäköisenä, että ainakin osa keskitetyistä kryptovaluuttapörsseistä tulee tukemaan
ETHW-tokenia, mutta ETHW:n likviditeetti tulee olemaan ainakin alussa huomattavasti
ETH:ta heikompi.
Lopputulokseen vaikuttaa useita taustatekijöistä, koska on hyvinkin mahdollista, että
sulautumisen yhteydessä syntyy useampi kuin yksi Ethereumin PoW-haarauma – ja tällöin
kehittäjien on lopulta päätettävä, aikovatko ne tukea yhtä, useampaa vai eivät yhtäkään
haaraumaa. Toisaalta jo edellä mainitut ongelmat koskevat myös muita kilpailevia Ethereum
PoW -ketjuja.
Toisaalta on myös hyvin perusteltavissa, että osaavimmat, kokeneimmat ja motivoituneimmat
ethereumkehittäjät haluavat jatkaa ensisijaisesti lupaavimman varantotodisteeseen pohjautuvan
Ethereumin kehittämisen parissa. Ethereum PoW:in olisi erottauduttava selkeästi Ethereumista
(PoS), Ethereum Classicista ja muista L1-ketjuista, mutta miten riittävä kannatus saavutettaisiin
kilpailun koko ajan kiristyessä?
Coinmotion Research – Muistio ┃ 17
Ethereum Classic nousi kuolleista, kuolemallaan
kuoleman voitti…
Sulautumisen lähestyessä spekulaatiot mahdollisesta ehdottomasta haarautumisesta yhteen tai
useampaan niin sanottuun ETHPoW-ketjuun ovat voimistuneet. Lähtökohtaisesti Ethereumin
siirtymä PoS-konsensusmekanismiin olisi pitänyt olla riidaton protokollapäivitys (toisin kuin
Ethereum Classicin haarauma vuonna 2016). Ethereumin ympärillä käytävässä keskustelussa
ehdottomalla haaraumalla uhkaaminen on ikään kuin mielenosoitus ja toteutuessaan eroaminen
toisen ketjun “visiosta”. Ethereum tulee olemaan mahdollisesta haarautumisesta riippumatta
Ethereum, ETH on ETH ja käytännössä “vain” konsensusmekanismi on muuttunut.
Osa nykyisen Ethereum-ketjun louhijoista ei kuitenkaan jaa näkemystä tulevasta
muutoksesta.43
Ethereumlouhinta on kasvanut suureksi toimialaksi44
muutaman vuoden
kuluessa, jonka vuotuinen liikevaihto on ollut kymmeniä miljardeja dollareita45
.
Ethereumlouhinnan liikevaihto on ollut kuukausitasolla ollut satoja miljoonia (ja toisinaan jopa
miljardeja46
) dollareita. Sulautumisen jälkeen louhijoiden perinteinen liiketoiminta kuitenkin
romuttuu, joten (1) grafiikkasuorittimille pitää keksiä muuta käyttöä ja (2) erikoistuneille
ASIC-laitteille ei ole niiden suhdespesifien investointien vuoksi muuta käyttöä kuin
Ethash-algoritmilla tehtävä kryptolouhinta. Ethereumlouhijoilla on siis ainakin jossain määrin
vahvat kannustimet pyrkiä jatkamaan voimakkaan spesifiä liiketoimintaansa. Ethereumlouhijat
siis haluaisivat haarauttaa uuden Ethereum PoW -ketjun, jotta konsensusmekanismi ei
muuttuisi nykyisestä työntodisteestä. PoW-ketjun tukena on kuitenkin vain pieni joukko
kehittäjiä. Siirtyminen vuonna 2016 haarautuneeseen Ethereum Classiciin ei ole kuitenkaan
isossa mittakaavassa mielekästä.
Ethereum PoW -haarauman menestys edellyttää käyttäjien ja kehittäjien lisäksi pääomia,
protokollatiimien sitoutumista ja riittävää tukea jo olemassa olevalta kryptoinfratoimijoilta.
Suuret kryptomarkkinapaikat, -pörssit, -säilyttäjät ja DeFi-protokollat tekevät parhaillaan
tärkeitä päätöksiä sulautumista koskien. Osa toimijoista – etunenässä Justin Sunin johtama
46
The Block: Ethereum mining revenue breaks $1 billion for the first time in February
45
AMBCrypto: Ethereum [ETH] miners’ revenue check amid ‘Merge’ anticipation
44
Techradar: Ethereum miners spent $15 billion on GPUs in the last two years
43
Työntodiste on paras keino varmistaa hajautetun verkon sensuroimattomuus ja turvallisuusbudjetti.
Työntodistetta ei voi ylikirjoittaa napinpainalluksella. Varantotodiste on kuitenkin hyvin energiatehokas, toimii
perustana nopeammalle siirtoverkolle ja siirtää turvallisuusmallin sisäsyntyiseksi (ts. turvallisuus luodaan ETH:ta
verkon käyttöön pantanneiden käyttäjien avulla). Tornado Cashin OFAC-pakotteiden myötä on kuitenkin
herännyt huolia siitä, että varantotodiste voisi johtaa sensuuriin L1-kerroksessa. Varantotodisteen ytimessä oleva
panttaustoiminta on keskittynyttä, mutta louhinta on maantieteellisesti hajautunutta. Steikkauksen keskittyneisyys
on toistaiseksi merkittävin uhka Ethereumin pohjakerroksen eheydelle ja riippumattomuudelle.
Coinmotion Research – Muistio ┃ 18
Poloniex-kryptovaluuttapörssi – kertoi jo elokuun alussa epäsuorasti tuestaan ETHW:lle
lanseeraamalla synteettisen ETHW- ja ETHS-kaupankäynnin.47
Ethereumlouhijoilla on nyt tärkeä rooli, kun Ethereum PoW -haarauma on suhteellisen
todennäköinen. Ethereumin sulautumisen jälkeen louhijoiden työntodistepohjaiselle
lohkotuotannolle ei ole enää varantotodistemallissa kysyntää, joten ethereumlouhijat
valmistautuvat parhaillaan erilaisiin skenaarioihin.48
Käytännössä louhijoille on ollut tarjolla
useita eri vaihtoehtoja, jotka eivät välttämättä ole toisensa poissulkevia (tai yhtä todennäköisiä):
1. Louhijat optimoivat laskentatehonsa Ethereum Classic - ja/tai Ethereum PoW
-verkkoon (tai niiden välillä);
2. Louhijat vaihtavat toisten laitteillaan louhittavien PoW-kolikoiden pariin;
3. (Isot) louhijat ryhtyvät tarjoamaan laskentatehoa datakeskuspalveluina;49
4. (Isot) louhijat siirtyvät Web3-protokollien laskentapalveluiden pariin;
5. Louhijat keskeyttävät louhinnan osittain tai kokonaan;
6. Louhijat myyvät kaikki tai osan louhintalaitteista (ja panttaavat ETH-varojaan Beacon
Chainin ETH2-talletussopimukseen50
);
7. Louhijoita siirtyy (ainakin osittain) L2-tason työntodistelouhinnan pariin;51
ja/tai
8. Louhijat luovat uuden vaihtoehtoisen grafiikkasuorittimin louhittavan kryptoverkon.
Sulautumiseen on enää aikaa muutamia viikkoja, mutta Ethereum PoW -ketjuun mahdollisesti
siirtyville ethereumlouhijoille ei ole vielä tarjolla selväpiirteistä tiekarttaa sille, miten niiden
tulisi mukauttaa louhintatoimintansa Ethereum PoW -verkkoa silmällä pitäen.52
Toisaalta
Ethereum Classic on jo olemassa oleva ketju, mutta sen ekosysteemi on hyvin piskuinen.
Ethereumlouhijat saattavat osittain siirtyä sen pariin vaikeuspommin aktivoituessa Classicin
vähäisestä aktiviteetista ja aiemmin koetuista vakavista ongelmista huolimatta.53
Toisaalta tällä
hetkellä näyttää siltä, että ethereumlouhijat saattavat jatkaa ethereumlouhintaa niin kauan kuin
53
CoinDesk: What the Merge Means for Ethereum Miners
52
EthereumPoW
51
Scroll Overview
50
Toistaiseksi Beacon Chain -ketjuun ETH-varojen sitominen on paikallisesti lopullinen päätös, ts.
ETH2-talletussopimukseen sidottuja ETH-varoja ei voi nostaa ennen kuin ehkä noin 6–12 kuukautta
sulautumisen jälkeen eli aikaisintaan joskus ensi vuoden keväällä. Lisäksi on tärkeä muistaa, että ETH-varojen
lunastaminen verkon käytöstä on kaksivaiheinen prosessi ja voi viedä ainakin jonkin verran aikaa (ei ole ns.
on-demand -tyylinen nostotoiminnallisuus), ks. CoinShares: Ethereum Merge Updates
49
Ks. esim. HIVE: HIVE Announces Long Term HPC Computing Strategy Beyond Ethereum 2.0
48
Messari: What Will Ethereum Miners do After The Merge?
47
Decrypt: Another Crypto Exchange Signals Support for Miner-Led Ethereum Hard Fork
Coinmotion Research – Muistio ┃ 19
suinkin mahdollista.54
Ethereumlouhijoiden ja -louhintasyndikaattien tuki uudelle
nyky-Ethereumista haarautuneelle työntodisteketjulle ei ole kirkossa kuulutettu.55
Ethereum Classic jatkaa olemassaoloaan täysin riippumatta mahdollisen Ethereum PoW
-haarauman syntymästä. Ethereum PoW -verkkoon liittyy monia epävarmuuksia, jotka
saattavat vakuuttaa ainakin osan louhijoista siirtymään nykytilanteessa vakaammalta vaikuttavan
Ethereum Classicin pariin. Osaa käyttäjistä ja louhijoista saattaa innostua tulevasta airdropista
eli helikopteritokeneista, mutta samaan aikaan ongelmana on odotettavissa oleva vähintään
lyhytaikainen hypervolatiliteetti ja mahdollinen likviditeetin kuivuminen markkinapaikoilla.
Tyypillisesti haarautunut verkko voi menestyä vain, jos se on mielenkiintoinen ja lupaava
käyttäjien ja kehittäjien kannalta, ja vain mikäli Ethereum PoW -verkko (tai -verkot) onnistuu
vakuuttamaan tärkeimmät sidosryhmät elinkelpoisuudestaan, sillä voi olla jotain arvoa sitä
käyttävien silmissä muussakin kuin puhtaan spekulatiivisessa mielessä.
55
The Defiant: Ethermine To Drop PoW Ethereum Post-Merge
54
Thomas Brand: Ethereumlouhijoiden ETH-varannot ovat kasvaneet merkittävästi viime kesästä alkaen
Coinmotion Research – Muistio ┃ 20
Yhteenveto
Ethereumin kauan odotettu siirtymän varantotodisteeseen on määrä käynnistyä näillä näkymin
ensi viikolla. Pitkään näytti siltä, että sulautuminen on vain taivaanrannan maalailua, mutta nyt
– lukuisten viivästysten ja lupausten jälkeen – Ethereum lähestyy historiallista tapahtumasarjaa.
Ethereum-verkosta saattaa irtautua ehdottoman haarauman kautta Ethereum PoW -verkko.
Uusi työntodistetta jatkava Ethereum PoW kohtaa kuitenkin äärimmäisiä haasteita, koska se
haarautuu suureksi ja monimutkaiseksi kehittyneestä Ethereumista. Bitcoinissa vastaavaa
haastetta ei ole, mutta Ethereumissa on kyse monimuotoisesta ja dynaamisesta järjestelmästä,
jonka keskinäisriippuvuudet tekevät sen haarauttamisesta riskialtista (vaikka PoS-verkko
jatkaisikin häiriötöntä toimintaansa sulautumisen jälkeen)
Ethereum PoW:in tulevaisuus ei vaikuta ensi alkuun valoisalta, koska sen on onnistuttava
voittamaan nopeasti keskeisten sidosryhmien, mukaan lukien mielekkään
ethereumlouhijayhteisön, kryptovaluuttapörssien ja -markkinapaikkojen ja varhaisten
kehittäjien, luottamus.
Keskipitkällä aikavälillä uudelle ketjulle on oltava vakaat ja riittävän syvät markkinat
ekosysteemiin sitoutuneiden käyttäjien, kehittäjien ja varojen lisäksi. Pitkällä aikavälillä, mikäli
Ethereum PoW onnistuu vakuuttamaan markkinat, siitä voi tulla kilpailukykyinen pohjakerros
L2-tason ratkaisuille. Ethereum PoW:iin kätkeytyy monia riskejä muun muassa
nyky-Ethereumin moniulotteisen älysopimusten käytön vuoksi, ja mikäli älysopimukset eivät
toimi, PoW-ekosysteemissä on odotettavissa lukuisia häiriöitä ainakin alkuvaiheessa. Ethereum
PoW on ainakin alussa kuin aavekaupunki erämaassa.56
Toistaiseksi kaupankäynti ETHW:llä on äärimmäisen spekulatiivista ja sen hinta on laskenut yli
50 prosenttia sitten elokuun alun listauksien. ETH:n hinta on laskenut samalla tarkasteluvälillä
noin 10 prosenttia ja ETC:n 15 prosenttia.
Kaiken kaikkiaan varsin harvat näyttävät uskovan Ethereum PoW -haaraumaan, mikäli
mittarina käytetään sen samaaa ekosysteemitukea tai sen välillistä odotettavaa alkuvaiheen
markkina-arvoa. Useat tunnetut Ethereum-protokollat ja suuret toimijat, kuten Tether
(USDT), Circle (USDC), OpenSea (NFT:t) ja Chainlink (oraakkelipalvelut), ovat jo ilmaisseet
tukevansa yksinomaan Ethereumin varantotodistepohjaista verkkoa. Jää nähtäväksi, mitä
DeFi-protokollille tapahtuu mahdollisessa ehdottomassa haaraumassa, koska käytännössähän
monet niistä tukevat jo nykyisellään moniketjuisuutta.
56
CoinDesk: Ethereum Proof-of-Work Forks: Gift or Grift?
Coinmotion Research – Muistio ┃ 21
Lisäksi on mahdollista, että käynnissä oleva spekulaatio työntodistepohjaisesta Ethereumista
saattaa ohjata osan käyttäjistä, kehittäjistä ja louhijoista harkitsemaan Ethereum Classicin
tarjoamia mahdollisuuksia sen sijaan, että ne satsaisivat merkittävästi nyky-Ethereumista
haarautettuun suhteettoman monimutkaiseen työntodistekopioon.
Ammattimaiselle sijoittajalle Ethereumin sulautuminen saattaa vaikuttaa
erikoistilannesijoittamiselta.57
Seuraavaksi muutamia yleisiä havaintoja, joita on syytä pohtia
sulautumisen nyt lähestyessä, sillä jo aiemmin on ollut lukuisia palveluntarjoajia, jotka eivät
syystä tai toisesta kykene tai halua tarjota airdrop-mahdollisuutta kaikissa mahdollisissa
haaraumissa.58
● Tukeeko palveluntarjoajasi ja/tai käyttämäsi lompakkosovellus mahdollista uutta
ehdotonta haaraumaa?
● Aiotko pitää ETH-varoja kiinni mahdollisissa siltauksissa tai hajautetun rahoituksen
protokollissa myös sulautumisen ajan?
● Onko mahdollinen kryptovarojen säilyttäjäsi halukas tukemaan uutta ehdotonta
haaraumaa ja/tai ilmoittanut tarkempia tietoja näihin tilanteisiin liittyen?
58
Bobby Ong: Bitcoinin ehdottomat haaraumat (Twitter)
57
Skenaarioita on monia jopa ilman mahdollista ETHW-airdropia, vrt. ETH-lainamarkkinat ja stETH/ETH-pari.
Erikoistilanteita voi avautua enemmän, mikäli yksi tai useampi ehdoton PoW-haarauma kuitenkin käy toteen.
Coinmotion Research – Muistio ┃ 22
Kirjoittaja(t)
Thomas Brand
Head of Institutions
Tärkeää tietoa
Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin
varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan.
Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatioksi omaan käyttöön niille, jotka ovat kiinnostuneita
edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen sijoituskohteen hinta voi
vaihdella suuresti eri tekijöiden vuoksi.
Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitus-/verosuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää
sellaiseksi. Kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin ja vastaaviin sijoittamiseen
liittyy merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Materiaali pitää sisällään tulevaisuutta koskevia näkemyksiä, jotka
liittyvät mahdollisiin tulevaisuuden tiloihin tai tapahtumiin, jotka ovat vain mielipiteitä ja hypoteeseja
mahdollisista tapahtumista, lopputulemista ja/tai tuloksista. Todelliset kehityskulut voivat poiketa olennaisesti
esitetysti.
Tavoitteena on tarjota mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta kirjoittajat ja/tai Coinmotion ei takaa
materiaalissa olevien tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä.
Materiaaliin kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia. Materiaali pitää sisällään kuvia, kuvaajia ja
vastaavia, jotka on koottu kirjoittajien kulloisellakin ajanhetkellä ja/tai tilanteessa luotettavina pitämistä lähteistä.
Kirjoittaja(t) ja/tai Coinmotion ei vastaa tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta tai ajantasaisuudesta.
Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia
materiaaliin.
Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet ovat kirjoittajien valikoimia, eikä
niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin sisältö ei välttämättä vastaa
Coinmotionin kulloisiakin näkemyksiä materiaalissa käsitellyistä asioista.
Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista tämän
materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen.
Raportti on tarkoitettu vain vastaanottajan käyttöön.
Don’t trust. Verify.
Päivämäärä
v1.0: 7. syyskuuta 2022
Palaute ja yhteydenotot
institutions@coinmotion.com
Coinmotion Research – Muistio ┃ 23

Mais conteúdo relacionado

Mais de Thomas Brand(16)

Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Thomas Brand168 visualizações

Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)

 • 1. Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW) Muistio Thomas Brand Head of Institutions thomas.brand@coinmotion.com Coinmotion Research Tutkimuksia, selvityksiä ja julkaisuja 3 • 2022 Syyskuu 2022 Noin viikon kuluttua ennakoitavasti tapahtuva Ethereumin sulautuminen on yksi vuoden 2022 suurimmista tapahtumista kryptomaailmassa ja merkittävä historiallinen käännekohta Ethereumin historiassa. Sulautumisen myötä Ethereum siirtyy laskentaintensiivisestä työntodistelouhintaan (Proof of Work, PoW) perustuvasta konsensusmekanismista varantotodistepohjaiseen konsensusmalliin (Proof of Stake, PoS). Sulautuminen ei välittömästi vaikuta Ethereumin suorituskykyyn tai alenna liiketoimi-/siirtomaksuja, mutta sillä on kuitenkin välittömästi merkittävä vaikutus verkon energiankulutukseen ja pidemmällä aikavälillä Ethereumin kehitykseen. Osa nykyisistä Ethereumin louhijoista ei kuitenkaan halua hyväksyä sulautumista. Ethereumlouhinta on ollut kannattavaa toimintaa, joten työntodistelouhinnan päättyminen ja siirtyminen varantotodisteeseen on louhijoiden kannalta ikävä tilanne. Ethereumlouhijat haluavat pitää kiinni liiketoiminnastaan, joten eräät louhijat osoittavat mieltään ja uhkaavat toteuttaa ehdottoman haarauman Ethereumista, jonka tuloksena nykyisestä Ethereumista haarautuisi Ethereum PoW -verkko. Kukaan ei voi varmuudella sanoa, millaiseksi Ethereum PoW -verkko kehittyy. On kuitenkin todennäköistä, että sen arvo on nollaa suurempi. Sulautumisen jälkeinen aika voi olla hurjaa hintaliikettä. On todennäköistä, että aluksi on myyntipaineita, koska monet kauppiaat haluavat rahaksi uudet ETHPoW-kolikkonsa. Yleisesti ottaen lähes jokainen PoW-haarukan älysopimus rikkoutuu jollain tavalla. Ajatus siitä, että PoW-konsensuksella varustettu haarautuminen voisi olla hyödyllistä, jos Merge epäonnistuu, on myös väärä. Se vain viivästyttäisi prosessia, kunnes ongelmat on korjattu ja sulautuminen tapahtuisi muutamaa viikkoa myöhemmin. Pidämme ehdotonta Ethereum PoW -haarauman syntyä todennäköisenä, mutta sen lyhyen ja keskipitkän elinvoimaisuus riippuu useista hyvin epävarmoista tekijöistä. Ethereum PoW:iin sisältyy enemmän riskejä kuin Ethereum Clasiciin, jolla on taustallaan monivuotinen historia Ethereumin piskuisena kilpailijaverkkona. Ehdottomaan haaraumaan sisältyy kuitenkin monia riskejä, joiden vuoksi kryptosijoittajien on syytä olla hereillä. Coinmotion Research – Muistio ┃ 1
 • 2. Sulautumisen taustat ja tavoitteet Ethereumin kauan odotettu lopullinen sulautuminen eli siirtymä työntodisteeseen perustuvasta konsensuksesta varantotodisteeseen perustuvaan konsensukseen1 tapahtuu näillä näkymin 14.–15. syyskuuta.2 Sulautumisesta – Ethereumin ja Beacon Chain -ketjun yhdistymiseen toisiinsa – vallitsee useita väärinkäsityksiä, jotka vaikuttavat omalta osaltaan muun muassa markkinatunnelmiin ja sijoittajien näkemyksiin suurta mielenkiintoa saaneeseen kryptomaailman tapahtumasarjaan. Prosessi voi olla kuitenkin hieman tätä nopeampi tai hitaampi, mikäli mitään vakavampaa ongelmaa ei ilmene tällä välin.3 Tämä monimutkainen, vaativa, ajallisesti pirstaloitunut ja osittain varsin uhkarohkea konsensusmekanismin muutos vaikuttaa suoraan Ethereumin uuden turvallisuusmallin kautta myös sen energiatehokkuuteen.4 Sulautuminen käytännössä lopettaa fyysisen työntodistuslouhinnan ja siirtää konsensuksen muodostamisen varantotodisteen luomien uusien taloudellisten kannustimien varaan.5 Toisin sanoen energiaintensiivisestä grafiikkasuoritinlouhinnasta siirrytään energiatehokkaampaan validaattorisolmujen johtamaan lohkotuotantoon.6 Sulautuminen siis kuitenkaan välittömästi ja itsessään vaikuta itse Ethereumin liiketoimi-/siirtomaksuihin (ml. hajautettujen sovellusten ajaminen)7 , liiketoimien/siirtojen käsittelynopeuteen8 tai muihin kustannusten/tehokkuuden kannalta merkityksellisiin muuttujiin. Käytännössä Ethereumin sulautumisen ei pitäisi näkyä peruskäyttäjälle juuri millään tavoin, koska verkolle ei ole sulautumisen vuoksi suunnitteilla erityistä “seisokkiaikaa”.9 Sulautumiseen on jäljellä enää alle kuukausi, mutta valmistelut ovat jo käynnissä muun muassa validaattorisolmuja koskevan Bellatrix-päivityksen myötä.10 Bellatrix-päivitys toteutettiin 7. syyskuuta ja se on ensimmäinen vaihde itse sulautumiseen valmistauduttaessa, joka toteutetaan 10 Decrypt: Ethereum Foundation Confirms Date for Long-Awaited Merge Upgrade 9 Cointelegraph: The Merge: Top 5 misconceptions about the anticipated Ethereum upgrade 8 Sulautuminen ei yksinään juurikaan vaikuta esimerkiksi lohkoaikaan. Ethereumin lohkoaika on ollut viime vuodet noin 12–14 sekuntia, mutta sulautumisen myötä lohkoaika asettuu tarkalleen 12 sekuntiin. 7 Myöhemmät Ethereumiin tehtävät päivitykset ja toisen kerroksen skaalausratkaisut pyrkivät ratkaisemaan Ethereumin suorituskykyyn liittyviä haasteita, ks. The Block: Why The Merge won't solve Ethereum's scaling challenges 6 Ethereum Foundation Blog: Ethereum's energy usage will soon decrease by ~99.95% 5 Dylan LeClair & Sam Rule: The Ethereum Merge: Risks, Flaws and The Pitfalls Of Centralization; Checkmate: Why The Ethereum Merge is a Monumental Blunder (13 August 2022); Samson Mow: Twitter 4 Coinmotion: Ethereumin tulevaisuus – Beacon Chain, The Merge ja sirpaleketjut 3 Dune: The Merge Tracker; Dune: Ethereum The Merge 2 TTD prediction for The Merge: https://bordel.wtf/; Wen Merge: https://wenmerge.com/; Ethereum Foundation Blog: Mainnet Merge Announcement 1 Varanto- ja työntodiste ovat konsensusmekanismeja liiketoimi-/siirtotapahtumien käsittelemiseksi ja lohkojen tuottamiseksi. Konsensusmekanismi on keino hajautetun tietokannan turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi. Coinmotion Research – Muistio ┃ 2
 • 3. Paris-haaraumassa.11 Sulautuminen kaikkine esivalmisteluineen ja kenraaliharjoituksineen on hallinnut markkinatunnelmia kuluneen vuoden aikana, mutta näkynyt erityisen vahvasti heinäkuun puolivälistä alkaen. Heinäkuun 14. päivä eräs Ethereumin avainkehittäjistä, Tim Beiko, ennakoi Ethereumin sulautumisen ajoittuvan 19. Syyskuuta. ETHUSD-hinta on tästä asti noussut voimakkaasti.12 Kaikki eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä ennakoituun muutokseen, jonka vuoksi eräät tahot – näyttävämmin joukko ethereumlouhijoita – ovat näillä näkymin toteuttamassa ehdotonta haaraumaa13 Ethereumin sulautumisen tienoilla. Tämän Ethereumista haarautuvan Ethereum PoW -työnimellä (ETHPoW/ETHW) kulkevan ketjun perusajatus on jatkaa nykymuotoista työntodistelouhintaa “vanhassa” Ethereum-verkossa. Ethereumin ehdotonta haarautumista yhteen tai jopa useampaan työntodistepohjaiseen ketjuun voi pitää hyvinkin todennäköisenä ottaen huomioon sen, että kryptojärjestelmät ovat luonteeltaan pääsääntöisesti avointa lähdekoodia ja niiden muokkaamiseen ei tarvitse kysyä lupaa keneltäkään. Käytännössä kuka tahanssa voi milloin tahansa päättää muuttaa protokollasääntöjä siten, että ketjusta tulee itsenäinen – tällöin ketju haarautuu tietyllä ajanhetkellä ja kaksi ketjua eivät enää keskustele keskenään tulevaisuuden tapahtumista, vaikka ne jakavatkin lähtökohtaisesti yhteisen historian. Ethereumin mahdollinen ehdoton haarautuminen ei ole ennennäkemätön tapaus Ethereumin historiassa.14 Tunnettuja ehdottomia haaraumia on nähty jo aiemminkin, mutta Ethereumin mahdollinen haarautuminen sulautumisen yhteydessä ei välttämättä ole yhtä kivuton tapahtumasarja kuin aiemmin. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, mitä Ethereumin ehdoton voi tarkoittaa Ethereumin, Ethereum PoW:in ja Ethereum Classicin kannalta ja miltä niiden tulevaisuus saattaa näyttää. 14 Erilaisia Ethereumin haaraumia tai instansseja ovat muun muassa Ellaism (ELLA), Akroma (AKA), EtherSocial (ESN) EGEM (EGEM), Expanse (EXP), Etho Protocol (ETHO), Ether Zero (ETZ) ja Ethereum Fog (ETF). Käytännössä kuka tahansa voi ottaa kopion Ethereumin lähdekoodista ja polkaista pystyyn oman verkkonsa. Ethereum-verkon natiivit haaraumat ovat osa lohkoketjun historiaa. 13 Ehdoton haarauma on tilannessa, jossa päivitetyt solmuohjelmistot eivät enää seuraa vanhan lohkoketjun protokollasääntöjä. Ehdoton haarauma johtaa kahden toisistaan erillisen lohkoketjun muodostumiseen. Niiden historia on haarautumishetkellä samanlainen, mutta haarautumisen jälkeen yhteensopimattomia. Ks. Jonathan Bier: Lohkokokosota: Taistelu Bitcoinin protokollasääntöjen hallinnasta (Konsensus Network, 2021). 12 Coinmotion Research: Tekninen analyysi (viikko 29/2022): Ethereumin sulautumistapahtuma ja miten treidata sitä? 11 CryptoSlate: Bellatrix upgrade goes live, sets stage for Ethereum’s Merge Coinmotion Research – Muistio ┃ 3
 • 4. Kuvio 1. Ethereumin merkitykselliset ehdottomat haaraumat. Lähde: Ethereplan Ethereum Classic -lohkoketju15 syntyi sattumalta vuonna 2016 sen jälkeen, kun aiemmin Ethereumin varaan rakennetun ensimmäisen hajautetun autonomisen organisaation, The DAO:n (The Genesis DAO, Đ), tukirangan muodostaneesta älysopimuksesta löytyi vakavaksi osoittautunut bugi.16 The DAO sai alkunsa 30. huhtikuuta 2016 ja se onnistunut keräämään sijoittajilta lähes 13 miljoonaa ETH toukokuun loppuun mennessä. The DAO:n keräämä rahoitus vastasi noin 15 prosenttia kaikesta tuolloin kierrosta olleesta ETH:sta.17 Sijoittajat saivat vastineeksi The DAO (DAO) -tokeneita. Johtajattoman ja hajautetun The DAO:n oli määrä käyttää sijoittajilta kerätyt ETH-varat Ethereum-liitännäisten hankkeiden rahoitukseen eli kyse oli eräänlaisesta hajautetusta pääomarahastosta. Sitten kuitenkin tapahtui jotain, joka johti lopulta Ethereumin ja Ethereum Classicin syntyyn. Kesäkuun puolivälissä The DAO:n älysopimuksessa olleen bugin havainnut ja sitä hyväksikäyttänyt hyökkääjä onnistui siirtämään luvassa The DAO:sta lähes 3,6 miljoonaa ETH:ta The DAO:n vihamieliseen kopioon.18 The DAO:n murtuminen oli vielä vuonna 2016 eksistentiaalinen uhka Ethereumille. The DAO:n katastrofista käytiin pitkää – ja toisinaan hyvinkin filosofispainotteista – keskustelua. Ethereumin pääkehittäjäkunta kannatti ehdotonta haaraumaa hyökkääjän toimien mitätöimiseksi (ja The DAO:sta viedyn ETH:n palauttamiseksi “oikeille” omistajilleen), mutta osa tuolloisesta Ethereum-yhteisöstä oli sitä mieltä, että lohkoketjua ei pitäisi muuttaa edes tässä 18 CoinDesk: Understanding The DAO Attack 17 CoinDesk: The DAO: Or How A Leaderless Ethereum Project Raised $50 Million 16 CoinDesk: Understanding The DAO Attack; Hacking, Distributed: Analysis of the DAO exploit; Samuel Falkon: The Story of the DAO – Its History and Consequences 15 Käytännössä kaikkein osaavimmat ja taitavimmat kehittäjät toimivat Ethereumin parissa, joten Ethereum Classic on monella tavoin Ethereumin vaatimattomampi versio. Ethereum ja Ethereum Classic eroavat merkittävillä tavoin toisistaan ainakin sekä niiden koodin että yhteisönsä puolesta. Coinmotion Research – Muistio ┃ 4
 • 5. valitettavassa tilanteessa. Vähemmistön mukaan The DAO:n ryöstö oli hyväksyttävä historialliseksi tapahtumaksi (eli osaksi lohkoketjun muuttumattomana pidettyä historiaa), jota ei välttämättä pitäisi korjata edes ehdollisella, ketjuhistorian kanssa yhteensopivalla, haaraumalla. Vain pieni joukko äänesti asiasta etukäteen, mutta Ethereumin kehittäjät päättivät tästä huolimatta toteuttaa ehdottoman haarauman.19 The DAO jäädytettiin hyvin pian hyökkäyksen jälkeen ja heinäkuun lopussa Ethereum Foundation muutti lohkoketjua koskevia tulkintasääntöjään siten, että koodi ei enää ollutkaan laki, vaan koettu vääryys piti korjata. Ethereumin haarautuminen tapahtui lopulta 20. heinäkuuta 2016 lohkokorkeudessa #192000020 , jonka seurauksena tuolloisen ketjun ehdoton haarauma – siis se, jonka mukaan The DAO:n ryöstöä ei ollut tapahtunut – sai nimekseen Ethereum (ETH) ja ehdotonta haaraumaa vastustanut “alkuperäinen” ketju – siis se, jonka mukaan The DAO:n ryöstö piti hyväksyä tapahtuneeksi – sai nimekseen Ethereum Classic (ETC).21 Loppu on historiaa, johon voit tutustua lukemalla esimerkiksi Matthew Leisingin Out of the Ether: The Amazing Story of Ethereum and the $55 Million Heist that Almost Destroyed It All (John Wiley, 2021) tai Laura Shinin The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze (Hachette, 2022). Ethereum oli saanut alkunsa vain vaille vuosi ennen vakavia vaikeuksia. Ethereumin haarautumisen jälkeen siitä on kuitenkin kehittynyt tunnetuin, luotettavin, laajin ja vakain pohjakerrostason ekosysteeminomainen kryptojärjestelmä lukemattomien erilaisten käyttötapauksien täyttämiseksi. Ethereumista on tullut vuosien varrella lukemattomien hajautettujen sovellusten22 tukiranka ja se on onnistunut – kiitos muun muassa Ethereum Foundationin ja Infuran23 – houkuttelemaan ekosysteemin pariin osaavia kehittäjiä ja arvolupauksesta kiinnostuneita käyttäjiä. Ethereum Classic on puolestaan säilynyt hyvin pitkälti samanlaisena kuin Ethereum oli vielä vuonna 2016. Käyttäjien ja kehittäjien lukumäärä näiden kahden välillä ei ole enää millään muotoa vertailukelpoinen – ja Ethereum Classic on kaikkinensa vain murto-osa Ethereumin vastaavista luvuista.24 Kryptojärjestelmiä arvioitaessa on olennaista tarkastella sekä lohkoketjutason että lohkoketjujen ulkopuolisten tekijöiden merkitystä. Ethereum ja Ethereum Classic ovat käyneet läpi hyvin erilaisen kehityskaaren. Ethereum on jatkanut marssiaan entistä 24 Ethereumin markkina-arvo on tätä kirjoittaessani 207 miljardia dollaria . Ethereum Classic on tästä noin kaksi prosenttia. 23 CryptoBriefing: Infura: Developers Best Friend Or Centralized Hazard? 22 Hajautetut sovellukset koostuvat älysopimuksista ja käyttöliittymistä. Niitä käytetään lompakoiden avulla. 21 Ethereum Classic: The Ethereum Classic Declaration of Independence 20 Etherscan: Block #1920000 19 Quartz: Everything you need to know about the Ethereum “hard fork” Coinmotion Research – Muistio ┃ 5
 • 6. laajempien käyttötapausten kattamiseksi, kun taas Ethereum Classic on jäänyt lapsipuolen asemaan satunnaisia suurpomppuja25 lukuun ottamatta. Kuluvan vuoden maaliskuussa kuitenkin levisi jossain määrin uskottavia huhuja siitä, että ethereumlouhijat saattaisivat siirtyä sulautumisen myötä Ethereum Classicin pariin. ETC:n hinta raketoi huhumyllyssä muutamassa päivässä muutoin jokseenkin pehmeässä markkinassa lähemmäs 100 prosenttia. Euforia kuitenkin kaikkosi markkinaturbulenssissa hyvin nopeasti, kunnes heinäkuun puolivälissä – kryptomarkkinoiden jo muutoinkin elpyessä – ETC raketoi noin 200 prosenttia. Tämä kaikki, kuten alla olevasta kuviosta näkyy, ethereumlouhinnan tulevaisuutta koskevien spekulaatioiden voimistuessa ja sulautumisvalmistelujen onnistumisten vanavedessä. Kuvio 1. ETC/USD-hintakehitys vuoden 2022 alusta alkaen. Spekulatiiviset markkinatilanteet ympyröity. Lähde: CoinMarketCap, 7.9.2022 Sulautumispekulaatiot ovat johtaneet siihen, että ETC on – mustana hevosena – noussut vuoden alusta katsottuna lähes 200 prosenttia. Samaan aikaan bitcoinin, kryptovarojen (ETH, ADA, SOL, DOT jne.) ja monien tokenien hinta on edelleen huomattavasti vuoden alkua matalammalla tasolla (ks. Kuvio 2). ETC:n vaihtomäärät ovat olleet kuluneen vuoden ajan varsin korkealla tasolla. 25 Stevan Lohja: What is going on with Ethereum Classic? — May 2021 — Oped Coinmotion Research – Muistio ┃ 6
 • 7. Kuvio 2. Eri kryptovarojen tuottokehitystä vuoden 2022 alusta alkaen. ETC punaisella, ETH ruskealla ja BTC oranssilla. ETC:n spekulatiivinen ralli näkyy voimakkaina nousuina maalis-huhtikuussa ja heinäkuun alusta alkaen. Lähde: TradingView, 18.8.2022 Historiallisesti tarkasteltuna haarautuneet kryptovarat voivat olla spekulatiivisemmille sijoittajille tuottoisia, ja osa markkina-arvoltaan TOP50-listoilla pyörivistä kryptovaroista onkin bitcoin- tai ethereum-haaraumia. Esimerkiksi heinäkuussa 2016 Ethereumin haarautuessa Ethereumiksi (ETH) ja Ethereum Classiciksi (ETC), kaikki ne, joilla oli tuolloin alkuperäisen Ethereum-lohkoketjun kolikoita hallussaan, saivat haarautumishetkellä vastaavan määrän kolikoita uudesta lohkoketjusta. Elokuussa 2016 Ethereum Classicin markkina-arvo oli 200 miljoonaa dollaria ja se oli markkina-arvoltaan viidenneksi suurin digitaalinen omaisuuserä. Ethereumin markkina-arvo oli tuolloin noin 900 miljoonaa dollaria26 Vain noin vuotta myöhemmin kryptosyklin vahvistuessa ETC:n markkina-arvo oli noin 1,5 miljardia dollaria ja Ethereumin 18,4 miljardia dollaria.27 Nyt Ethereum Classicin markkina-arvo on noin 5,7 miljardia dollaria ja se asettuu markkina-arvoltaan sijalle 20 (tai sijalle 15, kun vakaavaluutat ja käärityt kryptovarat poistetaan tarkastelusta). Tällainen tarkastelu ei tietenkään huomioi ehdottomiin haaraumiin liittyviä muita tekijöitä. Ethereumin nykytilanne on hyvin erilainen kuin aiemmin ja ei ole mitenkään varmaa, että Ethereum PoW -ketjusta tulisi yhtä menestyksekäs kuin Ethereum Classicista historiallisesti tarkasteltuna spekulatiivisempana omaisuuseränä. 27 Cointelegraph: Ethereum Classic Hits $1.3 Billion Market Cap, Boosted By Consensus, Silbert 26 Cointelegraph: Roger Ver: Market Viewed Ethereum Fork As Good Coinmotion Research – Muistio ┃ 7
 • 8. Markkinat ovat innoissaan kauan odotetusta Ethereumin sulautumisesta, mutta samaan aikaan keskusteluissa on noussut esiin monenlaisia huolia sulautumisen vaikutuksesta Ethereumin pidemmän aikavälin elinkelpoisuuteen ja kasvunäkymiin selvästi kiristyvässä globaalissa sääntely- ja valvontaympäristössä. Markkinoilla odotetaan lisäksi, että sulautumisen jälkeen ETH:n tarjonta vähenee merkityksellisellä tavalla28 , koska työntodistelouhinnan loppumisen (ja lohkopalkkioiden) poistuessa liiketoimien ja siirtojen vahvistamisesta (= lohkotuotannosta) vastaavat validaattorisolmut. Käytännössä transaktioiden vahvistamiseen ja verkon turvallisuuteen pantatun ETH:n määrä vaikuttaa uuden tarjonnan syntyyn ja viime elokuussa käyttöönotettu EIP-1559-päivitys29 polttaa tasaisella tahdilla ETH:ta kierrosta. ETH:n kokonaistarjonta muuttunee siis PoW:ia deflatorisemmaksi, koska varantotodistemallissa validaattorien ansaitsemat palkkiot vähenevät ja eräiden arvioiden mukaan uutta ETH:ta lasketaan liikkeelle noin kolmasosa nykyisestä.30 30 Blockworks Research: The Merge: What effects will it have on ETH? (Twitter); vrt. PoW vs. PoS -muutos uuden ETH:n liikkeeseenlaskussa on merkityksellinen, Checkmate: Post-Merge Issuance (Twitter) 29 Coin Metrics: State of the Network #166 28 Ethereumin rahapoliittinen regiimi muuttuu, ks. EthHub: Monetary Policy Coinmotion Research – Muistio ┃ 8
 • 9. Ethereumin monet kasvot Ethereum tänään on jotain aivan muuta kuin Ethereum-verkon haarautuessa vuonna 2016 ensimmäisen kerran Ethereumiksi ja Ethereum Classiciksi. Ethereum on nykyisin huomattavasti kehittyneempi ja monimutkaisempi käyttötapauksien suhteen. Kehittäjät ovat luoneet lukuisia suhteellisen monimutkaisia “tuotesukupolvia” Ethereumin varaan, joista näkyvimpiä ovat olleet muun muassa EIP-20, EIP-721, EIP-1155 ja EIP-1559. Samaan aikaan Ethereumia ympäröivä infrastruktuuri on kehittynyt merkittävästi. Harva muistaa, kuinka kankea ja vaikeakäyttöinen Ethereum oli vielä vain joitakin vuosia sitten. Sulautuminen on tärkeä osa Ethereumin monivuotista kehityskaarta, mutta se on tärkeä maamerkki.31 Nykymuotoisen Ethereumin haarautuminen kahteen eri verkkoon toisi mukanaan kaikkien olemassa olevien kryptovarojen kaksoiskappaleet myös Ethereum PoW -verkkoon, mikä saattaa aiheuttaa merkittäviä haasteita sekä kehittäjille että vakiintuneille markkinatoimijoille. Jo yksinään hajautetun rahoituksen kasvava monimutkaisuus ja hajautetun rahoituksen lukuisiin protokolliin sidottujen niin sanottujen omaisuusvakuudellisten tai johdannaismaisten tokenien määrä aiheuttaa merkittävän riskin ETHW-ketjun elinkelpoisuudelle, jos ja kun PoW-ketjussa olevia varoja ryhdytään likvidoimaan. Nykytilan hahmottamiseksi on hyvä tarkastella Ethereum-ketjussa toimivia vakaavaluuttoja, jotka ovat keskeinen ja vakiintunut rakennuspalikka hajautetun rahoituksen ratkaisuissa. Vakaavaluutat olivat vasta tulossa, kun Ethereumin haarautuminen tapahtui vuonna 2016. Esimerkiksi Tetherin USD₮-vakaavaluutta lanseerattiin Ethereum-ketjussa syyskuussa 2017, Circlen USDC ja Paxosin PAX vuonna 2018 ja Binancen BUSD vuonna 2019.32 Vakaavaluuttojen markkina-arvo on kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi eli niillä on entistä suurempi merkitys Ethereum-ekosysteemissä.33 Esimerkiksi Tether, Circle ja Paxos ovat jo ilmoittaneet tukevansa Ethereumin siirtymistä varantotodisteeseen, joten niiden liikkeeseen laskemat vakaavaluutat (tai omaisuusvakuudelliset tokenit) ovat lunastettavissa vain varantotodisteketjussa mahdollisen haarauman jälkeen.34 Tämä tarkoittaa sitä, että missä tahansa uudessa Ethereum PoW -ketjussa edellä mainitut digitaaliset omaisuuserät (Ethereum PoW -ketjun “USDTPoW, “USDCPoW” jne.) ovat käytännössä arvottomia. Sama koskee myös monia muita tokeneita, kuten Lidon synteettistä likvidin 34 Blockworks: Stablecoins Will Only Have Value on PoS Ethereum Post-Merge 33 Messari: The Flippening of ETH: The Rise of Stablecoins on Ethereum; Messari: DeFi Market Health: A Stablecoin Perspective 32 Vakaavaluutat alkoivat yleistyä Ethereumissa vasta vuoden 2015 jälkeen, kun ERC-20-tuki otettiin käyttöön. Ks. Crypto Curry Club: Stablecoins in the Crypto Market 31 Decrypt: Ethereum Merge? Get Ready for the 'Surge, Verge, Purge, and Splurge', Says Vitalik Buterin Coinmotion Research – Muistio ┃ 9
 • 10. panttauksen tokenia (stETH), algoritmistä vakaavaluutta DAI:ta, käärittyä bitcoinia (wBTC), kultavakuudellista PAX Goldia (PAXG) ja niin edelleen. Niin sanottu tokenisoitu kääritty ether (wETH) säilyy sekä vanhassa (PoS) että uudessa (PoW) ketjussa, koska kryptovavarojen tilisaldot säilyvät molemmissa ketjuissa.35 Kuvio 3. Kryptovarat mahdollisessa Ethereum PoW -haaraumassa käyttäytyvät eri tavoin riippuen niiden luonteesta. Huomaa, että NFT:iden osalta esimerkiksi OpenSea on jo ilmoittanut tukevansa vain PoS-ketjua.36 Lähde: Huobi Research Erilaisille Ethereumin varassa eläville omaisuusvakuudellisille tokeneille löytyy useita käyttötapauksista hajautetun rahoituksen parista, kun niitä käytetään eri yhteyksissä muun muassa kaupankäynnissä lainavakuuksina ja -vipuna, likviditeetin tarjoamiseen ja vakuuttamiseen. Vuonna 2016 tätä koko ekosysteemiä ei käytännössä ollut olemassa, jonka vuoksi Ethereum PoW -ketjua kannattavat ovat ehdottaneet rajuilta kuulostavia toimia mahdollisen PoW-haarauman suojelemiseksi.37 Nyky-Ethereumin ympärille rakentuva hajautetun rahoituksen ekosysteemi koostuu useista sadoista erilaisista hankkeista aina 37 Cointelegraph: EthereumPoW team plans to freeze selected contracts, community pushes back 36 CryptoSlate: OpenSea to exclusively support Ethereum PoS NFTs following Merge 35 AmbCrypto: Ethereum: Here’s how the Merge may put other tokens at risk Coinmotion Research – Muistio ┃ 10
 • 11. kaupankäynnistä maksuliikenteeseen ja ketjuinfrastruktuuriin.38 Ethereumin älysopimuksiin on sidottu nykykurssein arvoa lähes 38 miljardia dollaria39 ja 21,2 miljoonaa ETH. Kuvio 4. Eri älysopimuskeskeisiin lohkoketjujärjestelmiin sidottu kokonaisarvo (TVL) vuodesta 2020 alkaen. Lähde: The Block, 24.8.2022 Ethereumin älysopimuksiin on siis sidottu suuria määriä sekä ETH:ta että lukuisia erilaisia Ethereumin varassa eläviä tokeneita. Ethereum PoW -ketjussa saatetaan nähdä valtavia myyntiaaltoja, kun samaan aikaan (1) Ethereum PoW -ketjussa realisoidaan positioita ETHW:ksi ja (2) Ethereum PoW -airdropista40 maksutta saatuja tokeneita myydään muita omaisuuseriä vastaan ETHW:n listanneilla markkinapaikoilla. Sulautumisajankohdan ympärillä on syytä valmistautua todennäköisiin markkinahäiriöihin ja/tai mahdollisiin ongelmatilanteisiin muun muassa markkinoiden hinnanmuodostuksen venyessä äärimmilleen.41 Toistaiseksi Ethereum PoW -verkon synty on spekulaatiota. Jotkin markkinapaikat ovat jo kuitenkin listanneet synteettiset ETHW- ja ETHS-haaraumatokenit kaupankäynnin kohteeksi. Toistaiseksi spekulatiiviset markkinat eivät signaloi kovinkaan vahvaa kannatusta ennakoidulle ehdottomalle haaraumalle. ETHW:n hintakehitys ETHS:n suhteen on ennustemarkkina, joka 41 Vastaavanlainen lievästi kaoottinen tilanne koettiin myös vuonna 2017, kun bitcoinista haarautui bcash. 40 Airdrop on tokenien massajakelumekanismi, joita voidaan toteuttaa monin eri tavoin, ks. Bitcoinkeskus.com: FAQ 39 Lukittu kokonaisarvo on mahdollista laskea eri tavoin riippuen sitä, mitä kokonaisarvoa pyritään hahmottamaan. Yksinkertaisimmillaan Ethereumiin on lukittu tällä hetkellä arvoa 35,3 miljardia dollaria, mutta sisällyttämällä tarkasteluun eri osatekijöitä (esim. steikkaus), TVL nousee. Korkeimmillaan arviot ovat tällä hetkellä noin 85 miljardin dollarin hujakoilla. 38 Defiprime.com: Ethereum DeFi Ecosystem; DeFi Pulse: The DeFi List Coinmotion Research – Muistio ┃ 11
 • 12. kuvaa epäsuoralla tavalla sitä, kuinka vahva kannatus ehdottomalla haaraumalla on. Poloniex käynnisti kaupankäynnin 10. elokuuta ja lyhytaikaisen hintapiikin jälkeen ETHW:n hinta ETHS:n suhteen romahti tämänhetkiseen 50–60 dollarin (0,03–0,04 ETH) ikkunaan. Kuvio 5. Ethereum PoW:in (ETHW/ETH1) hinta suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja etheriin. Lähde: TradingView, 24.8.2022 Käytännössä ETH PoW:in markkina-arvon määrittämiseksi on kaksi tärkeää datapistettä. Ensinnäkin on Ethereum Classic, mutta Ethereum Classicilla ei ole tilaa, koska vuonna 2016 hajautetut sovellukset, NFT:t ja hajautettu rahoitus olivat vasta työpöydällä. Ethereum Classicin markkina-arvo on tällä hetkellä noin 8,6 miljardia dollaria. Teoreettisesti ETHPoW:in hinnan tulisi olla lähellä tätä, jonka lisäksi hintakertoimessa pitäisi olla nousuvaraa NFT:istä ja hajautetuista sovelluksista. Toisekseen on välilliset ennustemarkkinat Poloniexin, BitMEX:in ja Gate.io:n kautta, jotka tarjoavat käytännössä futuurikaupankäyntiä ja IOU-tyyppistä mahdollisella tulevalla Ethereum PoW-verkon tokenilla. Tällä hetkellä hinta on noin 53 dollaria, joten Ethereum PoW:in markkina-arvo on tällä hetkellä noin 6,5 miljardia dollaria. ETHW:llä käytiin kauppaa korkeimmillaan kaupankäynnin alkaessa noin 0,08 ETH:ssa, jonka jälkeen hinta on pudonnut nopeasti nykyisille tasoilleen. Markkinatilanne elää, mutta ETHW:n hinta viittaa itsessään siihen, että toistaiseksi ETHW:lle ei juurikaan vaikuta löytyvän juurikaan laajemman Ethereum-yhteisön kannatusta. Ei mitenkään yllättäen ETHW:n hinta on laskenut yli 60 prosenttia kaupankäynnin alettua Poloniexissa ja samaan aikaan ETC:n hinta on laskenut vain noin vajaat 15 prosenttia ja ETH:n noin 10 prosenttia. Coinmotion Research – Muistio ┃ 12
 • 13. Kuvio 6. ETH:n, ETC:n ja ETHW:n hintakehitys 9. elokuuta 2022 alkaen. Lähde: TradingView, 24.8.2022 Stetson-Harrison-menetelmää noudattaen tämä on vain arvailua. Kukaan ei voi sanoa varmuudella, millaiseksi Ethereumin PoW-haarauman markkina-arvo asettuu lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Pidän kuitenkin 100 % todennäköisyydellä varmana, että sen arvo on nollaa suurempi. Varsinkin alkuvaiheessa hintaheilunta voi olla aikamoista. Hyvin todennäköistä on myös, että alussa nähdään massiivista myyntipainetta, koska monet haluavat muuttaa ETHPoW-tokeninsa johonkin muuhun. Yleisesti ottaen lähes kaikki PoW-haarauman älysopimukset tulevat menemään jollain tavoin solmuun. Ajatus siitä, että PoW-konsensukseen nojaava ehdoton haarauma on hyvä juttu, jos sulautuminen jostain syystä epäonnistuu, on mielestäni täysin väärä. Käytännössä epäonnistuminen vain viivästyttäisi varantotodisteeseen siirtymistä sen aikaa, että ongelmat saadaan korjattua ja sulautuminen toteutettaisiin niin pian kuin mahdollista. Sulautumista seuraavan mahdollisen ehdottoman haarauman jälkeen jokainen ETH:n haltija saisi ETHPoW-tokeneita 1:1-suhteessa jokaista sulautumishetkellä hallussaan pitämäänsä ETH:ta kohden. Bitcoinissa vastaava tapahtumasarja koettiin syksyllä 2017 suuren lohkokokosodan huipentuessa. Bitcoin haarautui, jonka seurauksena BTC:n haltijat saivat maksutta/korvauksessa haltuunsa BCH:ta (Bcash). Bitcoinin ehdoton haarautuminen on kuitenkin huomattavasti suoraviivaisempi prosessi kuin Ethereumin haarautuminen, koska Ethereumin mukana Coinmotion Research – Muistio ┃ 13
 • 14. haarautuu kokonainen Amazonin sademetsä kaikkine hajautettuine sovelluksineen ja muine erikoisuuksineen. Eli siis käytännössä koko verkon “maantiede” haarautuu uuteen verkkoon, joten mukana tulee satoja erilaisia kryptovaroja ja protokollia, joista osa on vuorovaikutuksissa muiden ketjujen kanssa. Coinmotion Research – Muistio ┃ 14
 • 15. Kehittäjien kohtaama epävarmuus ja arvostelukyky ehdottomassa haaraumassa Uusi Ethereum PoW -ketju tuo mukanaan hyvin monenlaisia haasteita Ethereumin varassa eläville protokollille. Ethereum PoW -ketjun varaan jäävät likvidin steikkauksen tokenit, vakaavaluutat ja useimmat omaisuusvakuudelliset tokenit menettävät väistämättä arvonsa. Ehdottoman haarauman tapahtuessa kierrossa olevan ETH:n määrä tai käyttäjien hallussaan pitämät ETH-saldot eivät muutu. PoW-haaraumassa protokolla kuitenkin “monistuu”, jonka myötä syntyy uusi varantotodisteeseen siirtyvästä Ethereumista erillinen verkko. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden ketjun tokenien välillä nähtäneen merkittävääkin hintaeroa. Protokolla kopioituu ehdottomaan Ethereumin PoW -haaraumaan, jonka vuoksi – kuten jo edellä kuvailtiin – myös kaikki Ethereumin varassa eläneet tokenit kopioituvat älysopimuksineen Ethereum PoW -ketjuun. Toisaalta on tärkeä muistaa, että lohkoketjun ulkopuolella (off-chain) on paljon asioita, joita ei voi yksinkertaisesti kopioida (vrt. käyttäjät, kehittäjät, infrastruktuuri ja palveluntarjoajat). Ketjun voi kopioida, mutta verkostovaikutuksia, suhdespesifejä investointeja, lock-in-vaikutuksia ja yhteisöä ei. Ethereum PoW:in on kyettävä kasvattamaan mindsharensa riittävän suureksi, jotta sen pariin päätyisi pitkällä tähtäimellä riittävä määrä käyttäjiä, osaavia kehittäjiä ja taitavia palveluntarjoajia. Ethereumin ehdoton haarauma on kehittäjätiimeille uusi haaste itse sulautumiseen liittyvien valmisteluiden lisäksi, koska useiden toisistaan riippuvien toimijoiden on epävarmassa toimintaympäristössä määriteltävä, miten ne hallinnoivat kahdessa (Ethereum = Ethereum PoS ja kopioitu Ethereum PoW) tai jopa vielä useammassa Ethereum-ketjussa olevia kryptovaroja. Tämä siksi, että kryptovaroja on lukittuina myös monenlaisiin Ethereumin älysopimuksiin, ml. sillattuna muihin lohkoketjuihin. Päätöksiä on tehtävä niin kryptovaluuttojen (ETH PoS vs. ETH PoW) kuin myös erilaisten ehdottomassa haaraumassa uuteen ketjuun erillistyneiden ERC-20-tokenien ja mahdollisesti ei-lajiesinemäisten tokenien (NFT) suhteen (ks. kuvio 3, s. 10). Protokollakehittäjät joutuvat nyt ratkaisemaan monia käytännön asioita sulautumiseen liittyen, mutta tämän lisäksi kysymyksiä herättävät muun muassa hallintotokenit (engl. governance token), jotka tuplaantuvat mahdollisessa Ethereum PoW -verkon ehdottomassa haarautumisessa. Tämä herättää kysymyksiä siitä, että voisiko joku ostaa hallintotokenia x todennäköisesti edullisemmasta PoW-ketjusta ja toteuttaa sen turvin ei-haluttuja päätöksiä. Toisaalta kehittäjätiimien on lisäksi pohdittava, mitä esimerkiksi protokollan varannoissa oleville Coinmotion Research – Muistio ┃ 15
 • 16. tokeneille pitäisi tehdä ja miten esimerkiksi ETH PoW:in likviditeetti taataan, jos se tuodaan tarjolle. Ideaalitilanteessa Ethereum-verkosta haarautuisi vain yksi PoW-haarauma, joten käytännössä ethereumlouhijoilla olisi vain yksi “uudempi” Ethereum louhittavanaan jo olemassa olevan Ethereum Classicin ja useamman nyky-Ethereumista mahdollisesti syntyvän haarauman sijaan.42 Tämä – selkeä yksi uusi Ethereum-verkon PoW-haarauma – voisi vaikuttaa myönteisesti myös ETC:n hintaan, koska tällöin ethereumlouhijoiden on tarvittaessa helpompaa optimoida kahden suurimman grafiikkasuorittimilla louhittavan verkon välillä. Pidän hyvin todennäköisenä, että ainakin osa ethereumlouhijoista tulee siirtymään Ethereum Classicin pariin (ja osa on ainakin hetkellisesti jo tehnyt näin). Tällä hetkellä Ethereum Classicin laskentateho on noin 44 TH/s, joka on vain vajaat viisi prosenttia Ethereumin nykyisestä laskentatehosta. Ethereumista ei tarvitsisi sulautumisen aiheuttaman louhijoiden muuttoliikkeen myötä saapua kuin vain muutama prosentti sen nykyisestä laskentatehosta Ethereum Classicin pariin ETC-louhinnan kannattavuuden lähes täydelliseksi romuttamiseksi. Isossa kuvassa näyttää siis siltä, että merkittävä osa sulautumisen jälkeen jäljelle jäävistä ethereumlouhijoista hakeutuu Ethereum PoW -verkon pariin, koska verkon oletettava arvo on lanseeraushetkellä nykykursseilla noin 2x Ethereum Classiciin verrattuna. Ethereum Classicin käyttäjä- ja kehitysyhteisö on lisäksi jo lähtökohtaisesti huomattavasti Ethereum PoW:ia pienempi. 42 CoinDesk: Miner Chandler Guo Repeats Support for Ethereum Fork Post-Merge Coinmotion Research – Muistio ┃ 16
 • 17. Kuvio 7. Ethereumin ja Ethereum Classicin laskentateho ja louhinnan kannattavuus dollarimääräisesti tarkasteltuna. Lähde: BitInfoCharts, 25.8.2022 Yksi PoW-verkon haarauma voisi myös helpottaa sitä, että ainakin osa hajautetuista markkinapaikoista ja/tai kryptolainausprotokollista tukisi myös ETHW-tokenia. Pidän todennäköisenä, että ainakin osa keskitetyistä kryptovaluuttapörsseistä tulee tukemaan ETHW-tokenia, mutta ETHW:n likviditeetti tulee olemaan ainakin alussa huomattavasti ETH:ta heikompi. Lopputulokseen vaikuttaa useita taustatekijöistä, koska on hyvinkin mahdollista, että sulautumisen yhteydessä syntyy useampi kuin yksi Ethereumin PoW-haarauma – ja tällöin kehittäjien on lopulta päätettävä, aikovatko ne tukea yhtä, useampaa vai eivät yhtäkään haaraumaa. Toisaalta jo edellä mainitut ongelmat koskevat myös muita kilpailevia Ethereum PoW -ketjuja. Toisaalta on myös hyvin perusteltavissa, että osaavimmat, kokeneimmat ja motivoituneimmat ethereumkehittäjät haluavat jatkaa ensisijaisesti lupaavimman varantotodisteeseen pohjautuvan Ethereumin kehittämisen parissa. Ethereum PoW:in olisi erottauduttava selkeästi Ethereumista (PoS), Ethereum Classicista ja muista L1-ketjuista, mutta miten riittävä kannatus saavutettaisiin kilpailun koko ajan kiristyessä? Coinmotion Research – Muistio ┃ 17
 • 18. Ethereum Classic nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti… Sulautumisen lähestyessä spekulaatiot mahdollisesta ehdottomasta haarautumisesta yhteen tai useampaan niin sanottuun ETHPoW-ketjuun ovat voimistuneet. Lähtökohtaisesti Ethereumin siirtymä PoS-konsensusmekanismiin olisi pitänyt olla riidaton protokollapäivitys (toisin kuin Ethereum Classicin haarauma vuonna 2016). Ethereumin ympärillä käytävässä keskustelussa ehdottomalla haaraumalla uhkaaminen on ikään kuin mielenosoitus ja toteutuessaan eroaminen toisen ketjun “visiosta”. Ethereum tulee olemaan mahdollisesta haarautumisesta riippumatta Ethereum, ETH on ETH ja käytännössä “vain” konsensusmekanismi on muuttunut. Osa nykyisen Ethereum-ketjun louhijoista ei kuitenkaan jaa näkemystä tulevasta muutoksesta.43 Ethereumlouhinta on kasvanut suureksi toimialaksi44 muutaman vuoden kuluessa, jonka vuotuinen liikevaihto on ollut kymmeniä miljardeja dollareita45 . Ethereumlouhinnan liikevaihto on ollut kuukausitasolla ollut satoja miljoonia (ja toisinaan jopa miljardeja46 ) dollareita. Sulautumisen jälkeen louhijoiden perinteinen liiketoiminta kuitenkin romuttuu, joten (1) grafiikkasuorittimille pitää keksiä muuta käyttöä ja (2) erikoistuneille ASIC-laitteille ei ole niiden suhdespesifien investointien vuoksi muuta käyttöä kuin Ethash-algoritmilla tehtävä kryptolouhinta. Ethereumlouhijoilla on siis ainakin jossain määrin vahvat kannustimet pyrkiä jatkamaan voimakkaan spesifiä liiketoimintaansa. Ethereumlouhijat siis haluaisivat haarauttaa uuden Ethereum PoW -ketjun, jotta konsensusmekanismi ei muuttuisi nykyisestä työntodisteestä. PoW-ketjun tukena on kuitenkin vain pieni joukko kehittäjiä. Siirtyminen vuonna 2016 haarautuneeseen Ethereum Classiciin ei ole kuitenkaan isossa mittakaavassa mielekästä. Ethereum PoW -haarauman menestys edellyttää käyttäjien ja kehittäjien lisäksi pääomia, protokollatiimien sitoutumista ja riittävää tukea jo olemassa olevalta kryptoinfratoimijoilta. Suuret kryptomarkkinapaikat, -pörssit, -säilyttäjät ja DeFi-protokollat tekevät parhaillaan tärkeitä päätöksiä sulautumista koskien. Osa toimijoista – etunenässä Justin Sunin johtama 46 The Block: Ethereum mining revenue breaks $1 billion for the first time in February 45 AMBCrypto: Ethereum [ETH] miners’ revenue check amid ‘Merge’ anticipation 44 Techradar: Ethereum miners spent $15 billion on GPUs in the last two years 43 Työntodiste on paras keino varmistaa hajautetun verkon sensuroimattomuus ja turvallisuusbudjetti. Työntodistetta ei voi ylikirjoittaa napinpainalluksella. Varantotodiste on kuitenkin hyvin energiatehokas, toimii perustana nopeammalle siirtoverkolle ja siirtää turvallisuusmallin sisäsyntyiseksi (ts. turvallisuus luodaan ETH:ta verkon käyttöön pantanneiden käyttäjien avulla). Tornado Cashin OFAC-pakotteiden myötä on kuitenkin herännyt huolia siitä, että varantotodiste voisi johtaa sensuuriin L1-kerroksessa. Varantotodisteen ytimessä oleva panttaustoiminta on keskittynyttä, mutta louhinta on maantieteellisesti hajautunutta. Steikkauksen keskittyneisyys on toistaiseksi merkittävin uhka Ethereumin pohjakerroksen eheydelle ja riippumattomuudelle. Coinmotion Research – Muistio ┃ 18
 • 19. Poloniex-kryptovaluuttapörssi – kertoi jo elokuun alussa epäsuorasti tuestaan ETHW:lle lanseeraamalla synteettisen ETHW- ja ETHS-kaupankäynnin.47 Ethereumlouhijoilla on nyt tärkeä rooli, kun Ethereum PoW -haarauma on suhteellisen todennäköinen. Ethereumin sulautumisen jälkeen louhijoiden työntodistepohjaiselle lohkotuotannolle ei ole enää varantotodistemallissa kysyntää, joten ethereumlouhijat valmistautuvat parhaillaan erilaisiin skenaarioihin.48 Käytännössä louhijoille on ollut tarjolla useita eri vaihtoehtoja, jotka eivät välttämättä ole toisensa poissulkevia (tai yhtä todennäköisiä): 1. Louhijat optimoivat laskentatehonsa Ethereum Classic - ja/tai Ethereum PoW -verkkoon (tai niiden välillä); 2. Louhijat vaihtavat toisten laitteillaan louhittavien PoW-kolikoiden pariin; 3. (Isot) louhijat ryhtyvät tarjoamaan laskentatehoa datakeskuspalveluina;49 4. (Isot) louhijat siirtyvät Web3-protokollien laskentapalveluiden pariin; 5. Louhijat keskeyttävät louhinnan osittain tai kokonaan; 6. Louhijat myyvät kaikki tai osan louhintalaitteista (ja panttaavat ETH-varojaan Beacon Chainin ETH2-talletussopimukseen50 ); 7. Louhijoita siirtyy (ainakin osittain) L2-tason työntodistelouhinnan pariin;51 ja/tai 8. Louhijat luovat uuden vaihtoehtoisen grafiikkasuorittimin louhittavan kryptoverkon. Sulautumiseen on enää aikaa muutamia viikkoja, mutta Ethereum PoW -ketjuun mahdollisesti siirtyville ethereumlouhijoille ei ole vielä tarjolla selväpiirteistä tiekarttaa sille, miten niiden tulisi mukauttaa louhintatoimintansa Ethereum PoW -verkkoa silmällä pitäen.52 Toisaalta Ethereum Classic on jo olemassa oleva ketju, mutta sen ekosysteemi on hyvin piskuinen. Ethereumlouhijat saattavat osittain siirtyä sen pariin vaikeuspommin aktivoituessa Classicin vähäisestä aktiviteetista ja aiemmin koetuista vakavista ongelmista huolimatta.53 Toisaalta tällä hetkellä näyttää siltä, että ethereumlouhijat saattavat jatkaa ethereumlouhintaa niin kauan kuin 53 CoinDesk: What the Merge Means for Ethereum Miners 52 EthereumPoW 51 Scroll Overview 50 Toistaiseksi Beacon Chain -ketjuun ETH-varojen sitominen on paikallisesti lopullinen päätös, ts. ETH2-talletussopimukseen sidottuja ETH-varoja ei voi nostaa ennen kuin ehkä noin 6–12 kuukautta sulautumisen jälkeen eli aikaisintaan joskus ensi vuoden keväällä. Lisäksi on tärkeä muistaa, että ETH-varojen lunastaminen verkon käytöstä on kaksivaiheinen prosessi ja voi viedä ainakin jonkin verran aikaa (ei ole ns. on-demand -tyylinen nostotoiminnallisuus), ks. CoinShares: Ethereum Merge Updates 49 Ks. esim. HIVE: HIVE Announces Long Term HPC Computing Strategy Beyond Ethereum 2.0 48 Messari: What Will Ethereum Miners do After The Merge? 47 Decrypt: Another Crypto Exchange Signals Support for Miner-Led Ethereum Hard Fork Coinmotion Research – Muistio ┃ 19
 • 20. suinkin mahdollista.54 Ethereumlouhijoiden ja -louhintasyndikaattien tuki uudelle nyky-Ethereumista haarautuneelle työntodisteketjulle ei ole kirkossa kuulutettu.55 Ethereum Classic jatkaa olemassaoloaan täysin riippumatta mahdollisen Ethereum PoW -haarauman syntymästä. Ethereum PoW -verkkoon liittyy monia epävarmuuksia, jotka saattavat vakuuttaa ainakin osan louhijoista siirtymään nykytilanteessa vakaammalta vaikuttavan Ethereum Classicin pariin. Osaa käyttäjistä ja louhijoista saattaa innostua tulevasta airdropista eli helikopteritokeneista, mutta samaan aikaan ongelmana on odotettavissa oleva vähintään lyhytaikainen hypervolatiliteetti ja mahdollinen likviditeetin kuivuminen markkinapaikoilla. Tyypillisesti haarautunut verkko voi menestyä vain, jos se on mielenkiintoinen ja lupaava käyttäjien ja kehittäjien kannalta, ja vain mikäli Ethereum PoW -verkko (tai -verkot) onnistuu vakuuttamaan tärkeimmät sidosryhmät elinkelpoisuudestaan, sillä voi olla jotain arvoa sitä käyttävien silmissä muussakin kuin puhtaan spekulatiivisessa mielessä. 55 The Defiant: Ethermine To Drop PoW Ethereum Post-Merge 54 Thomas Brand: Ethereumlouhijoiden ETH-varannot ovat kasvaneet merkittävästi viime kesästä alkaen Coinmotion Research – Muistio ┃ 20
 • 21. Yhteenveto Ethereumin kauan odotettu siirtymän varantotodisteeseen on määrä käynnistyä näillä näkymin ensi viikolla. Pitkään näytti siltä, että sulautuminen on vain taivaanrannan maalailua, mutta nyt – lukuisten viivästysten ja lupausten jälkeen – Ethereum lähestyy historiallista tapahtumasarjaa. Ethereum-verkosta saattaa irtautua ehdottoman haarauman kautta Ethereum PoW -verkko. Uusi työntodistetta jatkava Ethereum PoW kohtaa kuitenkin äärimmäisiä haasteita, koska se haarautuu suureksi ja monimutkaiseksi kehittyneestä Ethereumista. Bitcoinissa vastaavaa haastetta ei ole, mutta Ethereumissa on kyse monimuotoisesta ja dynaamisesta järjestelmästä, jonka keskinäisriippuvuudet tekevät sen haarauttamisesta riskialtista (vaikka PoS-verkko jatkaisikin häiriötöntä toimintaansa sulautumisen jälkeen) Ethereum PoW:in tulevaisuus ei vaikuta ensi alkuun valoisalta, koska sen on onnistuttava voittamaan nopeasti keskeisten sidosryhmien, mukaan lukien mielekkään ethereumlouhijayhteisön, kryptovaluuttapörssien ja -markkinapaikkojen ja varhaisten kehittäjien, luottamus. Keskipitkällä aikavälillä uudelle ketjulle on oltava vakaat ja riittävän syvät markkinat ekosysteemiin sitoutuneiden käyttäjien, kehittäjien ja varojen lisäksi. Pitkällä aikavälillä, mikäli Ethereum PoW onnistuu vakuuttamaan markkinat, siitä voi tulla kilpailukykyinen pohjakerros L2-tason ratkaisuille. Ethereum PoW:iin kätkeytyy monia riskejä muun muassa nyky-Ethereumin moniulotteisen älysopimusten käytön vuoksi, ja mikäli älysopimukset eivät toimi, PoW-ekosysteemissä on odotettavissa lukuisia häiriöitä ainakin alkuvaiheessa. Ethereum PoW on ainakin alussa kuin aavekaupunki erämaassa.56 Toistaiseksi kaupankäynti ETHW:llä on äärimmäisen spekulatiivista ja sen hinta on laskenut yli 50 prosenttia sitten elokuun alun listauksien. ETH:n hinta on laskenut samalla tarkasteluvälillä noin 10 prosenttia ja ETC:n 15 prosenttia. Kaiken kaikkiaan varsin harvat näyttävät uskovan Ethereum PoW -haaraumaan, mikäli mittarina käytetään sen samaaa ekosysteemitukea tai sen välillistä odotettavaa alkuvaiheen markkina-arvoa. Useat tunnetut Ethereum-protokollat ja suuret toimijat, kuten Tether (USDT), Circle (USDC), OpenSea (NFT:t) ja Chainlink (oraakkelipalvelut), ovat jo ilmaisseet tukevansa yksinomaan Ethereumin varantotodistepohjaista verkkoa. Jää nähtäväksi, mitä DeFi-protokollille tapahtuu mahdollisessa ehdottomassa haaraumassa, koska käytännössähän monet niistä tukevat jo nykyisellään moniketjuisuutta. 56 CoinDesk: Ethereum Proof-of-Work Forks: Gift or Grift? Coinmotion Research – Muistio ┃ 21
 • 22. Lisäksi on mahdollista, että käynnissä oleva spekulaatio työntodistepohjaisesta Ethereumista saattaa ohjata osan käyttäjistä, kehittäjistä ja louhijoista harkitsemaan Ethereum Classicin tarjoamia mahdollisuuksia sen sijaan, että ne satsaisivat merkittävästi nyky-Ethereumista haarautettuun suhteettoman monimutkaiseen työntodistekopioon. Ammattimaiselle sijoittajalle Ethereumin sulautuminen saattaa vaikuttaa erikoistilannesijoittamiselta.57 Seuraavaksi muutamia yleisiä havaintoja, joita on syytä pohtia sulautumisen nyt lähestyessä, sillä jo aiemmin on ollut lukuisia palveluntarjoajia, jotka eivät syystä tai toisesta kykene tai halua tarjota airdrop-mahdollisuutta kaikissa mahdollisissa haaraumissa.58 ● Tukeeko palveluntarjoajasi ja/tai käyttämäsi lompakkosovellus mahdollista uutta ehdotonta haaraumaa? ● Aiotko pitää ETH-varoja kiinni mahdollisissa siltauksissa tai hajautetun rahoituksen protokollissa myös sulautumisen ajan? ● Onko mahdollinen kryptovarojen säilyttäjäsi halukas tukemaan uutta ehdotonta haaraumaa ja/tai ilmoittanut tarkempia tietoja näihin tilanteisiin liittyen? 58 Bobby Ong: Bitcoinin ehdottomat haaraumat (Twitter) 57 Skenaarioita on monia jopa ilman mahdollista ETHW-airdropia, vrt. ETH-lainamarkkinat ja stETH/ETH-pari. Erikoistilanteita voi avautua enemmän, mikäli yksi tai useampi ehdoton PoW-haarauma kuitenkin käy toteen. Coinmotion Research – Muistio ┃ 22
 • 23. Kirjoittaja(t) Thomas Brand Head of Institutions Tärkeää tietoa Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan. Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatioksi omaan käyttöön niille, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tekijöiden vuoksi. Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitus-/verosuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää sellaiseksi. Kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin ja vastaaviin sijoittamiseen liittyy merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Materiaali pitää sisällään tulevaisuutta koskevia näkemyksiä, jotka liittyvät mahdollisiin tulevaisuuden tiloihin tai tapahtumiin, jotka ovat vain mielipiteitä ja hypoteeseja mahdollisista tapahtumista, lopputulemista ja/tai tuloksista. Todelliset kehityskulut voivat poiketa olennaisesti esitetysti. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta kirjoittajat ja/tai Coinmotion ei takaa materiaalissa olevien tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä. Materiaaliin kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia. Materiaali pitää sisällään kuvia, kuvaajia ja vastaavia, jotka on koottu kirjoittajien kulloisellakin ajanhetkellä ja/tai tilanteessa luotettavina pitämistä lähteistä. Kirjoittaja(t) ja/tai Coinmotion ei vastaa tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta tai ajantasaisuudesta. Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia materiaaliin. Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet ovat kirjoittajien valikoimia, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin kulloisiakin näkemyksiä materiaalissa käsitellyistä asioista. Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen. Raportti on tarkoitettu vain vastaanottajan käyttöön. Don’t trust. Verify. Päivämäärä v1.0: 7. syyskuuta 2022 Palaute ja yhteydenotot institutions@coinmotion.com Coinmotion Research – Muistio ┃ 23