Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Presentatie CloudBilling (20)

Anúncio

Presentatie CloudBilling

 1. MOVING TOWARDS THE PUBLIC CLOUD
 2. 1. Visie op de public cloud CloudBilling : visie & toekomst Solvinity : visie & kennis 2. Stellingen onderzoek en uitkomsten 3. De public cloud & CloudBilling Welkom & Agenda
 3. 1. Over 5 jaar bestaat er geen hybrid cloud meer. Het is of public of private. 2. Pay-per-use heeJ geen bestaansrecht want klantorganisaLes willen voorspelbaarheid van kosten. Stellingen
 4. Visie op public cloud 1.  Terug naar de basis 2.  Publieke cloud 3.  De toekomst van cloud compuNng
 5. Cloud CompuLng Een IT service die wordt afgenomen tegen een “betaal voor wat je gebruikt” model via een netwerk verbinding. Wat is….? Private Cloud Een klantgerichte maatwerk IT service met alle aspecten van de public cloud. Public Cloud IT Service, waarbij de provider per gebruik resources beschikbaar stelt aan iedereen via het Internet. Hybride Iets wat twee componenten heeV en hetzelfde of vergelijkbaar resultaat oplevert. Hybrid Cloud Een mix van on-premises, private, 3rd-party en/of public cloud services.
 6. Tijdsreis: waar komt de cloud vandaan?
 7. •  Providers voor netwerken, housing, (web)hosNng, internet (ISP) en applicaNes (ASP) en/of combinaNes •  ‘Lokale’ datacenters •  Dedicated hardware omgevingen •  Technologie & netwerk gedreven •  Technologie kennis gebaseerde levering en beheer •  Technologische customer lock-in •  Hoog investeringsniveau •  Contracten van 3 jaar, 5 jaar of langer •  StaNsche prijs eenheden: servers, Mb/s, GB,….. De tradiLonele service provider
 8. Cloud drivers Technologie Mensen
 9. Technologische drivers VirtualisaLe Internet & VPN’s Load balancing
 10. De ‘cloud’ generaLes GeneraLe Geboren in KarakterisLeken SNlle GeneraNe 1930 - 1945 •  Plichts- en gezagsgetrouw •  Harde werkers Baby boomers 1945 - 1960 •  Gewend aan hiërarchie en structuur •  Ontlenen status en idenNteit aan hun werk •  Loyaal: werk en familie komen eerst. GeneraNe X 1960 - 1980 •  PragmaNsch, zelfstandig en flexibel •  Streven naar kwaliteit en duurzame processen •  Worden gemoNveerd door beloning GeneraNe Y 1981 – 1995 •  Flexibel samenwerken in sfeervolle omgeving •  Werk en privé lopen door elkaar heen •  Werken vanuit passie, talent en verbinding •  Hechten niet aan status en hiërarchie GeneraNe Z 1995 - 2000 •  Vertrouwd met technologie, snel met informaNeverwerking en informaNe delen •  Output telt, status is niet relevant •  Werken graag samen in zelfsturende teams
 11. GeneraLes en de verandering in gebruik van ICT
 12. Tijdsreis: Let’s go public
 13. 2002 - start AWS cloud diensten 2006 - start S3 en EC2 2016 - samenwerking VMware De public compuLng cloud 2008 - lancering MicrosoV Azure 2014 - lancering CSP 2008 - start Google Cloud Services 2016 - Google koopt Apigee, API en Cloud Management
 14. Waarom (nog) geen public? •  Gebrek aan kennis en mensen bij de public cloud organisaNes •  Geen vertrouwen in de service organisaNes •  Security is niet goed geregeld •  Governance van mijn klanten laat het niet toe •  Beheersbaarheid komt in het geding •  Desinvesteringen in eigen omgevingen •  Nog veel te duur •  Beheersbaarheid van kosten •  Hoe reken ik mijn klant af?
 15. Waarom zou je via de public cloud willen leveren? •  Snelheid van leveren •  Schaalbaarheid •  Geen limiet aan middelen •  Financiële model •  Minder complexiteit •  Kostenbesparing •  …......................
 16. Tijdsreis: the future of cloud
 17. De toekomst van public
 18. ObservaLes voor de toekomst •  De huidige public cloud leveranciers zijn nog kort bezig, en leren in razendsnel tempo hoe ze een cloud dienst moeten leveren •  De middelen van deze parNjen zijn een veelvoud van de middelen en kennis bij de tradiNonele parNjen •  MicrosoV MarkeNng Machine •  Kennis wordt schaars •  De nieuwe generaNes zipen aan twee kanten •  This is the age of the API
 19. De impact van public •  De tradiNonele service provider bestaat niet meer (lang) •  De service provider van de toekomst heeV geen middelen meer •  Technologie is niet meer onderscheidend •  Onderscheid maak je in je klant of marktgerichte oplossingen •  Dirigeren en regisseren i.p.v. beheren •  P *Q * T wordt de basis •  Verdienmodellen veranderen •  Sturing op marges en inkoop •  Je klantrelaNe wordt jouw toegevoegde waarde
 20. •  Pay-per-use is hét prijsmodel van de toekomst, wat alleen kan als je klanten: •  volledig in controle zijn over wat ze verbruiken •  inzage hebben in hoeveel ze daarvoor moeten betalen •  Hybride cloud dienstverlening wordt de toekomst, maar dan over alle publieke clouds heen à privately public CloudBilling’s overtuiging
 21. Stellingen DE UITKOMSTEN
 22. Over 5 jaar bestaat er geen hybrid cloud meer. Het is of public of private. 14% eens 86% oneens Pay-per-use heeJ geen bestaansrecht want klantorganisaLes willen voorspelbaarheid van kosten. 0% eens 100% oneens
Anúncio