O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
7/24/2015
Email: vantd.thanhs@gmail.com
Mục tiêu của khóa đào tạo
Mục tiêu quan trọng nhất của
bất kỳ chiến lược nào là chiến
thắng đối thủ cạnh tranh trực
diện v...
Mục tiêu của khóa đào tạo
1.Tăng trưởng Doanh thu
2.Gia tăng nhận biết thương hiệu
doanh nghiệp
3.Cùng đồng hành sáng tạo ...
7/24/2015
Modun 1
Nghiên cứu
Insight
Tổng quan
Hiểu rõ bản
thân
Hiểu biết đối
thủ
Thấu hiểu
khách hàng
Trăm trận
không bại
Modun 2
C...
7/24/2015
Thương
hiệu là
gì?
7/24/2015
Thương hiệu là hình ảnh lý
tính hoặc cảm tính, trực
quan, độc quyền mà khách
hàng liên tưởng tới khi
nhắc đến mộ...
Hữu hình
• Logo
• Màu sắc nhận biết
• Hình ảnh nhận
biết
• Font chữ
• Biển hiệu…
Vô hình
• Slogan
• Sứ mệnh
• Lời hứa
• …
...
Thành tố hữu hình
• Thành tố hữu hình của Thương hiệu là những dấu hiệu nhận biết mà công
chúng và khách hàng mục tiêu có ...
Thành tố vô hình
• Thành tố vô hình của thương hiệu là những dấu hiệu và công chúng và
Khách hàng mục tiêu chỉ có thể nhận...
Thành tố vô hình
• Thành tố vô hình của thương hiệu là những dấu hiệu và công chúng và
Khách hàng mục tiêu chỉ có thể nhận...
Khi các dấu hiệu nhận biết hữu hình được kết hợp hài hoà
với thông điệp/ lời hứa/ cam kết (dấu hiệu vô hình) của
thương hi...
Mối quan hệ giữa thương hiệu và
sở hữu trí tuệ?
7/24/2015
Đây là THƯƠNG HiỆU
HAY LÀ
Tài sản SỞ HỮU TRÍ TUỆ?
VÌ SAO PHẢI ĐĂNG KÝ SHTT?
7/24/2015
Đăng ký SHTT đảm bảo các thành tố hữu
hình của thương hiệu được pháp luật
công nhận và...
Triết lý thương hiệu. Sứ mệnh và tầm nhìn.
Hệ thống giá trị cốt lõi
7/24/2015
QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HiỆU – Giai đoạn 3 – Cất cánh Thương hiệuCÁ NHÂN HÓA THƯƠNG HiỆU
7/24/2015
7/24/2015
7/24/2015
Mô hình các phong cách thương hiệu điển hình – D. AAker
7/24/2015
CHIẾN LƯỢC HÌNH ẢNH
THƯƠNG HIỆU
CHIẾN LƯỢC HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU
- Logo và Hệ thống nhận diện thương
hiệu: Màu sắc, font chữ, hình ảnh đặc
trưng
- Hình tượ...
7/24/2015
7/24/2015
7/24/2015
CHIẾN LƯỢC KiẾN TRÚC THƯƠNG HiỆU
7/24/2015
7/24/2015
Văn hóa THƯƠNG HiỆU & Thương hiệu biểu
tượng
7/24/2015
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
LÀ XÂY DỰNG VÀ THỰC THI
LỜI HỨA
Lời hứa thương hiệu
Lời hứa thương hiệu
Lời hứa của thương hiệu có giá trị
hay không phụ thuộc vào việc
doanh nghiệp tạo ra niềm tin
cho khách hàng như thế nào.
L...
7/24/2015
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
7/24/2015
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
KHÔNG PHẢI LÀ
XÁC ĐỊNH VỊ THẾ CẠNH TRANH
TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG
7/24/2015
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
BÁM RỄ MỘT CÁCH
GỢI CẢM VÀ KHÁC BIỆT
TRONG TÂM TRÍ KHÁCH HÀNG
Mô hình Quản trị tài sản thương hiệu CBBE –
Customer Base brand Equity – Kevin Keller
Khi sự kỳ vọng của khách hàng mục tiêu
được đáp ứng một cách vượt trên cả
mong đợi, họ sẽ trở nên yêu mến và trung
thành v...
3 quy tắc bất biến
• Tính kiên định mọi thông điệp và lời hứa phải được thực
hiện trước sau như một. Không phụ sự tin cậy ...
Xây dựng niềm tin vào thương hiệu từ bên
trong tổ chức
• Nhân viên và các thành viên của tổ chức phải là/ sẽ là những
ngườ...
Xây dựng thương hiệu
từ Bên ngoài tổ chức
TỐI QUAN TRỌNG
THƯƠNG HIỆU
Nằm trong TÂM TRÍ KHÁCH HÀNG
DO KHÁCH HÀNG QUYẾT ĐỊNH...
7/24/2015
Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh nghiệp SME
Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh nghiệp SME
Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh nghiệp SME
Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh nghiệp SME
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh nghiệp SME

Bài giảng buổi 1 của SmeBRAND. Chiến lược thương hiệu dẫn đầu dành cho doanh nghiệp Vừa và nhỏ.

CẤT CÁNH THƯƠNG HIỆU - ĐỘT PHÁ DOANH THU

 • Entre para ver os comentários

Bài giảng khóa huấn luyện SmeBrand - Chiến lược thương hiệu dành cho doanh nghiệp SME

 1. 1. 7/24/2015
 2. 2. Email: vantd.thanhs@gmail.com
 3. 3. Mục tiêu của khóa đào tạo Mục tiêu quan trọng nhất của bất kỳ chiến lược nào là chiến thắng đối thủ cạnh tranh trực diện và/hoặc tăng trưởng doanh thu, phát triển doanh nghiệp.
 4. 4. Mục tiêu của khóa đào tạo 1.Tăng trưởng Doanh thu 2.Gia tăng nhận biết thương hiệu doanh nghiệp 3.Cùng đồng hành sáng tạo chiến lược phát triển thương hiệu riêng có của mỗi doanh nghiệp.
 5. 5. 7/24/2015
 6. 6. Modun 1 Nghiên cứu Insight Tổng quan Hiểu rõ bản thân Hiểu biết đối thủ Thấu hiểu khách hàng Trăm trận không bại Modun 2 Chiến lược thương hiệu Nghiên cứu chiến lược Triết lý thương hiệu PODs và USP Tính cách Hình mẫu Định vị thương hiệu Cấu trúc và Mô hình thương hiệu Modun 3 Hình ảnh thương hiệu Hệ thống nhận diện Đặt tên thương hiệu Sáng tạo Slogan Hình tượng thương hiệu – linh vật Modun 4 Truyền thông thương hiệu Chiến lược truyền thông Big Idea Concept Event Modun 5 Xây dựng lòng trung thành Mô hình văn hóa thương hiệu Mô hình Lover Brand Xây dựng lòng trung thành Lời hứa thương hiệu Giá trị thương hiệu Bản sắc – tinh túy thương hiệu
 7. 7. 7/24/2015 Thương hiệu là gì?
 8. 8. 7/24/2015 Thương hiệu là hình ảnh lý tính hoặc cảm tính, trực quan, độc quyền mà khách hàng liên tưởng tới khi nhắc đến một sản phẩm, doanh nghiệp hay tổ chức.
 9. 9. Hữu hình • Logo • Màu sắc nhận biết • Hình ảnh nhận biết • Font chữ • Biển hiệu… Vô hình • Slogan • Sứ mệnh • Lời hứa • … Các thành tố của Thương hiệu
 10. 10. Thành tố hữu hình • Thành tố hữu hình của Thương hiệu là những dấu hiệu nhận biết mà công chúng và khách hàng mục tiêu có thể nhìn thấy để phân biệt giữa các thương hiệu khác nhau.
 11. 11. Thành tố vô hình • Thành tố vô hình của thương hiệu là những dấu hiệu và công chúng và Khách hàng mục tiêu chỉ có thể nhận biết thông qua sự cảm nhận. Thành tố vô hình thường đem lại nhiều cảm xúc và gia tăng sự lôi cuốn. SmeBRAND đem lại cho bạn cảm nhận như thế nào?
 12. 12. Thành tố vô hình • Thành tố vô hình của thương hiệu là những dấu hiệu và công chúng và Khách hàng mục tiêu chỉ có thể nhận biết thông qua sự cảm nhận. Thành tố vô hình thường đem lại nhiều cảm xúc và gia tăng sự lôi cuốn. SmeBRAND đem đến thông điệp về TOÀN TÂM VÀ?
 13. 13. Khi các dấu hiệu nhận biết hữu hình được kết hợp hài hoà với thông điệp/ lời hứa/ cam kết (dấu hiệu vô hình) của thương hiệu, lúc đó hình ảnh nhận biết về thương hiệu sẽ trở nên rõ ràng và đặc trưng. Các thành tố của Thương hiệu
 14. 14. Mối quan hệ giữa thương hiệu và sở hữu trí tuệ? 7/24/2015 Đây là THƯƠNG HiỆU HAY LÀ Tài sản SỞ HỮU TRÍ TUỆ?
 15. 15. VÌ SAO PHẢI ĐĂNG KÝ SHTT? 7/24/2015 Đăng ký SHTT đảm bảo các thành tố hữu hình của thương hiệu được pháp luật công nhận và bảo vệ; không chỉ ở riêng Việt Nam mà có thể trên toàn thế giới. Đăng ký SHTT là phương thức hữu hiệu giúp các doanh nghiệp bảo vệ được tính “ĐỘC QUYỀN” của thương hiệu.
 16. 16. Triết lý thương hiệu. Sứ mệnh và tầm nhìn. Hệ thống giá trị cốt lõi
 17. 17. 7/24/2015
 18. 18. QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HiỆU – Giai đoạn 3 – Cất cánh Thương hiệuCÁ NHÂN HÓA THƯƠNG HiỆU
 19. 19. 7/24/2015
 20. 20. 7/24/2015
 21. 21. 7/24/2015
 22. 22. Mô hình các phong cách thương hiệu điển hình – D. AAker
 23. 23. 7/24/2015 CHIẾN LƯỢC HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU
 24. 24. CHIẾN LƯỢC HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU - Logo và Hệ thống nhận diện thương hiệu: Màu sắc, font chữ, hình ảnh đặc trưng - Hình tượng thương hiệu - Hình mẫu thương hiệu 7/24/2015
 25. 25. 7/24/2015
 26. 26. 7/24/2015
 27. 27. 7/24/2015
 28. 28. CHIẾN LƯỢC KiẾN TRÚC THƯƠNG HiỆU
 29. 29. 7/24/2015
 30. 30. 7/24/2015
 31. 31. Văn hóa THƯƠNG HiỆU & Thương hiệu biểu tượng
 32. 32. 7/24/2015
 33. 33. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU LÀ XÂY DỰNG VÀ THỰC THI LỜI HỨA
 34. 34. Lời hứa thương hiệu
 35. 35. Lời hứa thương hiệu
 36. 36. Lời hứa của thương hiệu có giá trị hay không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp tạo ra niềm tin cho khách hàng như thế nào. Lời hứa thương hiệu
 37. 37. 7/24/2015 ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
 38. 38. 7/24/2015 ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU KHÔNG PHẢI LÀ XÁC ĐỊNH VỊ THẾ CẠNH TRANH TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG
 39. 39. 7/24/2015 ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU BÁM RỄ MỘT CÁCH GỢI CẢM VÀ KHÁC BIỆT TRONG TÂM TRÍ KHÁCH HÀNG
 40. 40. Mô hình Quản trị tài sản thương hiệu CBBE – Customer Base brand Equity – Kevin Keller
 41. 41. Khi sự kỳ vọng của khách hàng mục tiêu được đáp ứng một cách vượt trên cả mong đợi, họ sẽ trở nên yêu mến và trung thành với thương hiệu. KHMT sẽ tiếp tục phát triển niềm tin, sự thừa nhận và bảo vệ thương hiệu. Họ sẽ chọn Thương hiệu bất kể tác động từ những thương hiệu khác
 42. 42. 3 quy tắc bất biến • Tính kiên định mọi thông điệp và lời hứa phải được thực hiện trước sau như một. Không phụ sự tin cậy của Khách hàng và công chúng • Sự kiên trì – xây dựng thương hiệu là chặng đường dài, không phải là một chiến lược ngắn hạn. Những thương hiệu trường tồn là kết quả của nhiều thế hệ nỗ lực không ngừng. • Sự cẩn trọng – xây dựng thương hiệu đòi hỏi sự cẩn trọng. Đừng để thương hiệu của bạn mở rộng quá xa so với tính cách cốt lõi của thương hiệu.
 43. 43. Xây dựng niềm tin vào thương hiệu từ bên trong tổ chức • Nhân viên và các thành viên của tổ chức phải là/ sẽ là những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho thương hiệu • Đào tạo chính những thành viên nội bộ sự hiểu biết đầy đủ về thương hiệu • Đưa ra các lý do thuyết phục họ vì sao nên tin tưởng và trung thành với thương hiệu. Nếu nhân viên của bạn tin tưởng vào Lời hứa thương hiệu, họ sẽ ủng hộ và trung thành với thương hiệu và tổ chức.
 44. 44. Xây dựng thương hiệu từ Bên ngoài tổ chức TỐI QUAN TRỌNG THƯƠNG HIỆU Nằm trong TÂM TRÍ KHÁCH HÀNG DO KHÁCH HÀNG QUYẾT ĐỊNH KHÔNG PHẢI do Doanh nghiệp quyết định
 45. 45. 7/24/2015

×