O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Lazarus en de rijke vrek(C26_2022)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 45 Anúncio

Lazarus en de rijke vrek(C26_2022)

Baixar para ler offline

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de zesentwintigste zondag door het jaar C (C26 2022) op Ten Bos – Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de zesentwintigste zondag door het jaar C (C26 2022) op Ten Bos – Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Ten Bos (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Lazarus en de rijke vrek(C26_2022)

 1. 1. De vreugde voert ons naar dit huis waar ’t Woord aan ons geschiedt. God roept zijn Naam over ons uit en wekt in ons het lied. Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn? Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat, waar Gij ons met uw eng’len troost, waar Gij U vinden laat? Onthul ons dan uw Aangezicht, uw Naam, die met ons gaat en heilig ons hier met uw licht,^ uw voorbedachte raad. Vervul ons met een nieuw verstaan van ’t Woord, waarin Gij spreekt, en reik ons zelf als leeftocht aan het Brood, dat Gij ons breekt. Dit huis slijt met ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht.
 2. 2. Kome over ons Uw Geest, Uw kracht tot vrede. Geef het kwaad geen macht, over ons. ( (Desoete Carlos)
 3. 3. Taizé)
 4. 4. 1 Mijn volk, mijn volk, ik klaag je aan, het is voorgoed met jou gedaan, je schiet te kort als volk van God, omdat je met zijn wetten spot. Laat het recht, het recht als water stromen, dan pas, dan pas zal er vrede komen. 2 Want God de Heer Hij weet, Hij weet, Hoe je het recht met voeten treedt, de armen uitbuit en verdrukt en stuk maakt ieder klein geluk. Laat het recht, het recht als water stromen, dan pas, dan pas zal er vrede komen. 3 Hij weet, hoe je met valse maat het koren uitweegt op de straat en hoe je voor een schoen, een slof je arme broeders hebt verkocht. Laat het recht, het recht als water stromen, dan pas, dan pas zal er vrede komen. 4 Al zing je alle dagen lang, God luistert niet naar jou gezang, Hij haat de offers die je geeft, omdat je zonder liefde leeft. Laat het recht, het recht als water stromen, dan pas, dan pas zal er vrede komen. 5 Er is geen hoop, alleen verdriet, je hoort Gods woord, maar doet het niet! En 't leven komt pas tot zijn recht wanneer je doet wat God je zegt. Laat het recht, het recht als water stromen, dan pas, dan pas zal er vrede komen.
 5. 5. (Hanna Lam / Peter Biesbrouck)
 6. 6. (Hanna Lam / Peter Biesbrouck)
 7. 7. [Voorganger] Ik geloof dat het leven mij geschonken werd door God, onze Vader, bron van liefde. Ik geloof dat ik geroepen ben om mee te werken aan een toekomst die voor elke mens menswaardig is.
 8. 8. [Al] Ik geloof in die uitzonderlijke mens die niet geleefd heeft voor zichzelf. Ik geloof in die mens die wij kennen als Zoon van mensen en Zoon van God, die een ereplaats gaf aan mensen die over het hoofd werden gezien.
 9. 9. [Voorganger] Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt als wij in zijn naam samen zijn en wij elkaar levenskansen geven.
 10. 10. [Al] Ik geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort om naar elkaar om te zien en zo mensen te worden met en voor elkaar
 11. 11. [Voorganger] Ik geloof dat ons leven niet zal eindigen in het zinloze niets [Allen] Maar dat wij eens zullen leven bij de bron van liefde die voor ons dit leven schonk. Amen.
 12. 12. (Taizé)
 13. 13. Wij die onszelf verhardden, verzwegen wie wij zijn: verduisterden, verwarden, verdwaald in schone schijn, wij die ons geld ons leven verkozen bovenal — wie zal er om ons geven, of kennen ons getal Diep in ons hart verraden woont licht van eeuwigheid, en al wat wij aanbaden blijkt angst, onzekerheid. Wat zou ik dan verlangen dan, koste wat het kost, niet meer te zijn gevangen: kind van dat licht, verlost.
 14. 14. Wij die onszelf verhardden, verzwegen wie wij zijn: verduisterden, verwarden, verdwaald in schone schijn, wij die ons geld ons leven verkozen bovenal — wie zal er om ons geven, of kennen ons getal Diep in ons hart verraden woont licht van eeuwigheid, en al wat wij aanbaden blijkt angst, onzekerheid. Wat zou ik dan verlangen dan, koste wat het kost, niet meer te zijn gevangen: kind van dat licht, verlost. (Stufkens Hein/ Strategier Herman)
 15. 15. Vg. Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te geven, voor hen die hun huis gastvrij openstellen. Rond de tafel
 16. 16. Al. Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; voor mensen die kunnen troosten.
 17. 17. Vg. Wij danken Jou, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.
 18. 18. Al. Wij danken Jou, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening, die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus.
 19. 19. Vg. Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, dan op weg te zijn naar Jou. Ons zoeken naar Jou maakt ons tot mensen onderweg. Mensen die worden toegesproken door Jezus, Jouw zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. [rechtstaan]
 20. 20. Vg. Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat, gaf Hij hun een heilig teken: … [consecratie]… Als wij straks eten van dit brood tonen ook wij, hoe wij voortaan willen leven: Hem achterna.
 21. 21. Al. Wij bidden Jou, Heer God, stuur ook ons op weg in de geest van Jezus, Jouw zoon: dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, wegen van onderlinge vrede en gerechtigheid; Vg. dat wij het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons egoïsme..
 22. 22. Al. Dat wij mensen zijn die het vuur van uw goedheid brandend houden, en uw licht laten stralen ook in de donkere momenten van ons leven.
 23. 23. Vg. En dat wij zo elkaar durven zalven, op moeilijke en mooie momenten, met tranen en geurende olie. Dat wij durven knielen, om het stof van elkaars voeten te wassen, als broers en zussen van elkaar, als kinderen van één en dezelfde vader…
 24. 24. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen.
 25. 25. Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede. (Taizé)
 26. 26. Zeg nooit: "onze wereld is gebroken en de mens tot weinig goeds in staat." Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen, alles gaat nu eenmaal als het gaat." Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit hun slavernij tot ze juichen, met tranen in de ogen "Lieve God, we zijn er eind'lijk vrij !"
 27. 27. Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, er is niemand hier die ons bevrijdt." Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten." Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd." Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit hun slavernij tot ze juichen, met tranen in de ogen "Lieve God, we zijn er eind'lijk vrij !" (van Opbergen Jan / Joods-Poolse melodie)
 28. 28. Deze powerpoint kan je vinden via www.KerKembodegem.be : Ten Bos - vieringen
 29. 29. Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, er is niemand hier die ons bevrijdt." Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten." Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd." Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit hun slavernij tot ze juichen, met tranen in de ogen "Lieve God, we zijn er eind'lijk vrij !" (van Opbergen Jan / Joods-Poolse melodie)
 30. 30. Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, er is niemand hier die ons bevrijdt." Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten." Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd." Want een land, een land om van te dromen stuwt de mensen uit hun slavernij tot ze juichen, met tranen in de ogen "Lieve God, we zijn er eind'lijk vrij !" (van Opbergen Jan / Joods-Poolse melodie) (van der Velden Mar/ Jan-Willem Vandevelde)

×