O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

De boekhouding van de tijd ♦ dag van chronische zieken (C28 Ten Bos)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 47 Anúncio

De boekhouding van de tijd ♦ dag van chronische zieken (C28 Ten Bos)

Baixar para ler offline

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de achtenentwintigste zondag door het jaar C (C28 2022) op Ten Bos– Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de achtenentwintigste zondag door het jaar C (C28 2022) op Ten Bos– Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a De boekhouding van de tijd ♦ dag van chronische zieken (C28 Ten Bos) (20)

Mais de Ten Bos (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

De boekhouding van de tijd ♦ dag van chronische zieken (C28 Ten Bos)

 1. 1. Mens voor de mensen zijn, herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God. God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam opdat zij toegewijd zijn wegen gaan. Genade zaait Hij als zaad in hun hart, zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart. Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, niet op zichzelf maar op and’ren bedacht. Zieken omarmen, hun tranen verstaan, met hen de kruisweg ten einde toe gaan. Gods woorden spreken aanstekelijk echt, zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. Licht in het duister zijn, laaiende vlam, mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. Van God gezonden zijn, deemoedig en vrij, teken van vrede zijn, zo trouw als Hij.
 2. 2. Weemaes Marcel
 3. 3. Weemaes Marcel
 4. 4. Draag mij, God in barmhartigheid. Til mij op uit al mijn kleinheid. Koester mij in barmhartigheid: Vader, Moeder, God met ons. (Bruynooghe M / Taizé, Berthier Jacques)
 5. 5. Glory to the Father almighty, Glory to his Son Jesus Christ, glory to the Spirit of life, now and forever. Amen! Biep ▼ Eer zij god, de hemelse Vader. Eer aan Jezus, die ons bevrijdt. Eer aan Zijn Geest die ons inspireert nu en altijd. Amen
 6. 6. Je lichaam werd een loden last, getekend was je leven. Zo - mensonterend aangetast - werd jij van huis verdreven. Onrein verklaard en dus gedoemd te leven als een dode werd jij alleen als plaag genoemd en naamloos uitgestoten.
 7. 7. Onrein verklaard en dus gedoemd te leven als een dode werd jij alleen als plaag genoemd en naamloos uitgestoten.
 8. 8. Tot Jezus riep je: raak mij aan, jij kunt mijn leven helen, wees onderhuids met mij begaan, wil in mijn lijden treden.
 9. 9. De mensenzoon trad op je toe om even aan te raken je diepste pijn en God weet hoe hij onrein rein kon maken.
 10. 10. Hij - zo verstrikt in ons bestaan - doorvoelde angst en lijden. Nog raakt de Eeuwige ons aan om zo ons te bevrijden.
 11. 11. [Voorganger] Geloofsbelevenis Ik geloof in God, [Allen] die leven geeft aan mensen, die ons koestert als zijn kinderen en die er zal zijn, al onze dagen..
 12. 12. [Voorganger] Ik geloof in Jezus van Nazareth, [Allen] in wie God zichtbaar is geworden, mens, door een vrouw gebaard, voor mensen geleefd en gestorven.
 13. 13. [Voorganger] Ik geloof in Gods Geest, [Allen] die ons roept tot recht en vrede, om te helen wat gebroken is, om hoop te bieden aan wie lijden moet.
 14. 14. [Voorganger] Ik geloof in een Kerkgemeenschap, die werkt aan de droom van God: arme en kleine mensen een stukje hemel geven op aarde. [Allen] Ik geloof in het leven, ons door God gegeven en dat sterker is dan de dood. Amen.
 15. 15. Jouw hand helpt mij op te staan, jouw voet helpt mij verder gaan en in jou klopt het hart van mijn bestaan. (Hofland Jan / van de Velde J
 16. 16. Brood hier gedeeld om te leven, voedsel om verder te gaan. Teken van liefde gegeven in ons bestaan. Om in Gods naam de weg van Jezus te gaan. Vg: De beker der dankzegging waarover wij de 12 dank uitspreken is gemeenschapmet bloed van Christus Allen zingen: Beker gereikt van uit vreugde wijn in gekleurd door de pijn. Teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn om in Gods naam de weg ten leven te gaan. Handen bereid om te delen mensengeplaatst in het licht. Teken dat breuken wil helen tot ons gericht om in Gods naam de weg van liefde te gaan.
 17. 17. Brood hier gedeeld om te leven, voedsel om verder te gaan. Teken van liefde gegeven in ons bestaan. Om in Gods naam de weg van Jezus te gaan. Vg: De beker der dankzegging waarover wij de 12 dank uitspreken is gemeenschapmet bloed van Christus Allen zingen: Beker gereikt van uit vreugde wijn in gekleurd door de pijn. Teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn om in Gods naam de weg ten leven te gaan. Handen bereid om te delen mensengeplaatst in het licht. Teken dat breuken wil helen tot ons gericht om in Gods naam de weg van liefde te gaan.
 18. 18. Brood hier gedeeld om te leven, voedsel om verder te gaan. Teken van liefde gegeven in ons bestaan. Om in Gods naam de weg van Jezus te gaan. Vg: De beker der dankzegging waarover wij de 12 dank uitspreken is gemeenschapmet bloed van Christus Allen zingen: Beker gereikt van uit vreugde wijn in gekleurd door de pijn. Teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn om in Gods naam de weg ten leven te gaan. Handen bereid om te delen mensengeplaatst in het licht. Teken dat breuken wil helen tot ons gericht om in Gods naam de weg van liefde te gaan.
 19. 19. [Voorganger] Omdat Gij, God, ons zoveel geluk, vriendschap en vreugde schenkt, zijn we dankbaar voor uw Zoon Jezus, die ons vertelde wie Gij voor ons zijt. Wij danken U om de velen die nog steeds luisteren naar zijn Woord en het trouw behartigen, vaak moedig en vindingrijk. Gebed rond de tafel
 20. 20. [Allen] Wij danken U om de velen die altijd weer, ongezien en zonder veel gedruis, goed zijn en goed doen, mensen die dienstbaar zijn en beschikbaar in Jezus’ naam.
 21. 21. [Voorganger] Wij danken U, om de velen die bij leed en lijden de moed niet verliezen en zelfs bij anderen de hoop levend houden. Wij danken U om uw Zoon Jezus, die Mens werd met ons, opdat wij het leven zouden bezitten in overvloed. Hij leerde ons luisteren naar de verlangens van anderen en ons in te zetten voor een kwaliteitsvol bestaan. Daarom brengen wij U lof, en zingen U toe met de woorden:
 22. 22. Heilig, heilig, heilig, geheiligd zij de Heer. De hemel en de aarde, getuigen van zijn eer. Heilig, heilig, heilig, de Naam van onze Heer, U loven alle machten, hosanna voor de Heer
 23. 23. [Voorganger] Wij kunnen niet onder woorden brengen, Heer, wat Gij voor ons hebt voorbereid.
 24. 24. [Allen] Gij zijt ons overgeleverd als een God die ervan droomt dat mensen volop zouden leven in vrede, vreugde en vriendschap. Ook als wij verscheurd worden door kleinheid en gebrokenheid, kent uw barmhartigheid geen grenzen.
 25. 25. [Voorganger] Daarom, God, gedenken wij Jezus’ leven en dood, en in Hem allen die lijden en sterven, allen die zijn weg zijn gegaan ten einde toe. In zijn voetspoor willen ook wij verder gaan. [consecratie] Zijn naam roepen wij aan: de Levende, de Verrezene voor altijd, Jezus, de Gezalfde, uw Dienstknecht. En wij bidden: zend ons uw heilige Geest, opdat Hij ons krachtig en vrij zou maken, opdat Hij in ons hart een plaats zou vrijhouden voor elke mens in nood.
 26. 26. [Allen] Verwarm ons hart, opdat wij het wonder van ons leven mogen beschermen voor elkaar. Schenk ons wat van uw mildheid en mededogen, opdat wij elkaar van dag tot dag met nieuwe ogen zouden zien, opdat wij elkaars tekorten zouden dragen.
 27. 27. [Vg] Maak ons krachtig en sterk, opdat wij wegen mogen zoeken van vrede, opdat wij in elkaar uw gelaat zouden ontdekken, opdat we voor elkaar zouden zorgen, wie we ook zijn.
 28. 28. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen.
 29. 29. Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.
 30. 30. 1. Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar. Liefde verlicht dan je schreden 2. Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. Er zal genoeg zijn voor velen. 3. Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. Als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioen liefde en warmte uitstralen. (Roelofs - van der Linden Jacqueline / 'Dit is de dag‘)
 31. 31. [Voorganger] God, in ieder huis staat een tafel, een tafel met stoelen. Huiselijke kring van eten en drinken, van deelnemen aan elkaars lief en leed. Ook hier staat een tafel, gedekt met brood en wijn, de tafel van Jezus, waar Hij zijn laatste uur beleefde. Als leden van één gezin riep Hij zijn vrienden samen en Hij zei: ‘Zou een moeder haar kind vergeten!? God vergeet U nooit’. Dat was de zin van zijn leven: aan de mensen zeggen en tot de dood bevestigen dat God geen mens vergeet, en dat wij elkaar evenmin mogen vergeten, maar voor elkaar als brood en wijn moeten zijn.
 32. 32. [Voorganger] Communiedelen bij mensen thuis, is gezonden worden om te zeggen: “Vertrouw er maar op, God vergeet U nooit.” Communiedelen bij wie ziek of oud is, herinnert ons aan de zending die elk van ons heeft: dat wij elkaar nooit mogen vergeten, maar voor elkaar als brood en wijn moeten zijn. Daarom willen we jullie die de communie aan huis brengen, dit gebed meegeven op jullie tocht:
 33. 33. [Samen] God van liefde, Jij bent vol zorg voor de gemeenschap die Jij samenroept. Schenk jouw zegen aan ieder van ons. Mogen deze mensen gelovig en trouw het brood dat leven geeft, ronddelen. Laat wie de communie ontvangt, kracht vinden in dit sacrament om verbonden te leven met Jou en zich verbonden te weten met deze gemeenschap. Zo bidden wij door Christus onze Heer. Amen.

×