O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Kalkulacija nabavne
vrijednosti trgovačke
robe

Powerpoint Templates

Page 1
Nabavnu vrijednost čine
Fakturna vrijednost
Fakturna vrijednost

Zavisni troškovi
Zavisni troškovi

Nabavna vrijednost
Nab...
Primjer br.1
• Prema fakturi dobavljača br. 15 Trgovačko
društvo "Dekor" Sarajevo nabavilo je 500 m
zavjesa po cijeni od 2...
Kalkulacija nabavke
(prosta kalkulacija)
Red.br

Elementi kalkulacije

Iznos

1.

Faktura dobavljača

10 000,00

2.

+Troš...
Primjer br.2

• Ako je "Dekor" Sarajevo (prethodni
primjer) pored 500 m zavjesa po cijeni 20
KM/m nabavilo još i 100 m meb...
Kalkulacija troškova

% zavisnih troškova
% zavisnih troškova

Powerpoint Templates

500 x 100
11 500

4,34%

Page 6
Kalkulacija nabavke
(složena kalkulacija)
Zavjese
Red.
Elementi kalkulacije
broj

Ukupno
1m

500m

1m

100m

10 000

15

1...
Kalkulacija prodajne vrijednosti
trgovačke robe
• Kada je sastavljena kalkulacija nabavne
vrijednosti trgovačke robe prist...
Prodajna vrijednost
• Prodajna vrijednost je ona po kojoj se roba
prodaje, a dobiva se tako što se nabavnoj
vrijednosti do...
Kalkulacija prodajne vrijednosti u trgovini na
veliko
Nabavna vrijednost kao I stupanj kalkulacije
+ razlika u cijeni ( tr...
Knjiženje nabavke robe u
trgovini na veliko

Powerpoint Templates

Page 11
(1)Knjiženje nabavke robe po nabavnoj cijeni
Primjer:
10.07. Prema fakturi dobavljača br. 90 nabavljeno je robe u
vrijedno...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Kalkulacije

3.375 visualizações

Publicada em

Publicada em: Carreiras
 • Seja o primeiro a comentar

Kalkulacije

 1. 1. Kalkulacija nabavne vrijednosti trgovačke robe Powerpoint Templates Page 1
 2. 2. Nabavnu vrijednost čine Fakturna vrijednost Fakturna vrijednost Zavisni troškovi Zavisni troškovi Nabavna vrijednost Nabavna vrijednost Powerpoint Templates Page 2
 3. 3. Primjer br.1 • Prema fakturi dobavljača br. 15 Trgovačko društvo "Dekor" Sarajevo nabavilo je 500 m zavjesa po cijeni od 20,00 KM po metru što iznosi 10 000,00 KM za robu i 1 700,00 KM za uračunati PDV-ukupna vrijednost fakture je 11 700,00 KM • Za troškove prijevoza ispostavljena je faktura od "Autoprevoza" na 500,00 KM za usluge prijevoza, a za PDV iznos je 85,00 KM-ukupno 585,00 KM Powerpoint Templates Page 3
 4. 4. Kalkulacija nabavke (prosta kalkulacija) Red.br Elementi kalkulacije Iznos 1. Faktura dobavljača 10 000,00 2. +Troškovi prevoza 500,00 I Nabavna vrijednost Nabavna cijena po 1m = Nabavna cijena po 1m = 10 500,00 10 500 21 KM Powerpoint Templates 500 Page 4
 5. 5. Primjer br.2 • Ako je "Dekor" Sarajevo (prethodni primjer) pored 500 m zavjesa po cijeni 20 KM/m nabavilo još i 100 m mebl štofa po cijeni 15 KM/m što iznosi 1500,00KM za robu i 255,00KM za PDV sa istim troškovima prijevoza, tj. 500,00 KM. Powerpoint Templates Page 5
 6. 6. Kalkulacija troškova % zavisnih troškova % zavisnih troškova Powerpoint Templates 500 x 100 11 500 4,34% Page 6
 7. 7. Kalkulacija nabavke (složena kalkulacija) Zavjese Red. Elementi kalkulacije broj Ukupno 1m 500m 1m 100m 10 000 15 1500 1. Fakturna vrijednost 20 2. + zavisni troškovi 0,87 Nabavna vrijednost 20,87 10435 I Mebl štof 435 Powerpoint Templates 0,65 65 15,65 1565 11 500 500 12 000 Page 7
 8. 8. Kalkulacija prodajne vrijednosti trgovačke robe • Kada je sastavljena kalkulacija nabavne vrijednosti trgovačke robe pristupa se izradi kalkulacije prodajne vrijednosti trgovačke robe. • Ova kalkulacija se sastavlja u trgovini na veliko i u trgovini na malo. Powerpoint Templates Page 8
 9. 9. Prodajna vrijednost • Prodajna vrijednost je ona po kojoj se roba prodaje, a dobiva se tako što se nabavnoj vrijednosti dodaje razlika u cijeni. • Ako je roba namijenjena prodaji neposrednom kupcu, dodaje se još i porez na dodanu vrijednost . Powerpoint Templates Page 9
 10. 10. Kalkulacija prodajne vrijednosti u trgovini na veliko Nabavna vrijednost kao I stupanj kalkulacije + razlika u cijeni ( trgovačka marža) Prodajna vrijednost bez PDV-a + PDV ( ako je roba namijenjena krajnjem potrošaču) Prodajna vrijednost sa PDV-om Powerpoint Templates Page 10
 11. 11. Knjiženje nabavke robe u trgovini na veliko Powerpoint Templates Page 11
 12. 12. (1)Knjiženje nabavke robe po nabavnoj cijeni Primjer: 10.07. Prema fakturi dobavljača br. 90 nabavljeno je robe u vrijednosti od 95 000,00 KM, od toga 81 196,58 KM za robu i 13 803,42 za PDV (17%) 15.07. Faktura "Autoprevoza" za prijevoz navedene robe glasi na 1 000,00 KM, od toga 854,70 KM za usluge a 145,70 KM za PDV . 25.07. Fakture su odmah plaćene, sa žiro računa čiji je saldo 175 000,00 KM. Izvod br. 15 Za knjigovodstveno praćenje nabavke koristio se konto Obračun nabavke. Powerpoint Templates Page 12

×