Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf(20)

Mais de THL(20)

Anúncio

Último(19)

Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf

  1. Ehkäisevän päihdetyön vaikutusten ennakkoarviointi tulevaisuudessa Ylitarkastaja Sanna Ylitalo 27.9.2022 POL, Sanna Ylitalo 27.9.2022 1
  2. EVA:n TOP 10 27.9.2022 2 1. Päätös EVA:n käytöstä (lautakunnat, hallitus, valtuusto) kunta ja hyvinvointialue 2. Kirjattu valtuustokausittain talouden - ja toiminnan suunnitelmaan 3. Vastuuhenkilö / yhdyshenkilö, esim. hyvinvointikoordinaattori 4. Toimintaohjeet, Kuntaliiton opas- https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2011/1418- vaikutusten-ennakkoarviointi-kunnallisessa-paatoksenteossa 5. Prosessikuvaus, lomakkeet 6. Yhteistyö eri organisaatioiden välillä kunta / hyvinvointialue 7. Tiedottaminen 8. Osallistaminen; kuntalaiset, kokemusasiantuntijat, järjestöt, yrittäjät 9. Seuranta ja arviointi 10. Koulutus / osaaminen
  3. Yksi EPT- päätösesitys vuodessa arvioitavaksi EVA:lla 27.9.2022 3 Paikallinen ilmiö, johon halutaan muutosta tai (Esim. kuntalausunto ravintolan anniskelulupaan) Yhteistyö ja aloite EVA:n käytöstä EPT- päätösasiassa lautakuntaan, hallitukseen, valtuustoon (ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön, hyvinvointikoordinaattori, EPT-toimielin, valmistelija ja PJ:) Taustatietoja, indikaattoreita ja nykytilakuvaus Osallistaminen, kuntalaiset, järjestöt, tai Selkeä päätösesitys, tavoitteet, tietopohja, päätösvaihtoehdot Vaikutukset ja näkökulmat (ihminen, ympäristö, talous, organisaatio, henkilöstö) Vaihtoehtojen vertailu Päätösesitys Aikataulutus Tiedottaminen Seuranta ja arviointi, mikä onnistui, mikä ei
  4. Keskusteluissa esille nousseita asioita 27.9.2022 4 Miten voimme tukea teitä tässä työssä? (THL, Kuntaliitto, AVI) https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136834/EVA6_pysty_tulostus.pdf?sequence=1&isAllowed=y https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2011/suositus-vaikutusten-ennakkoarvioinnista-kunnallisessa-paatoksenteossa Peukuta _ Kunnassa tai alueella käytetään EVA:aa (10) Aina kun alkoholi ja päihteet sivuavat päätöksentekoa, tulisi tehdä EVA ja huomioida erityisesti myös lapsivaikutukset Onko kunnassa olemassa EVAuksen ohjeet? – tekeillä uudet, samoin lomake muokkauksessa 40 % kunnista on EVA käytössä Peukuta, jos olet itse käyttänyt omassa työssäsi EVAa (3) Siilinjärvellä on lomake, jaana.niiranen@siilinjarvi.fi , jota voi pyytää ja josta voi ottaa mallia https://www.pelastakaalapset.fi/lapsilta-opittua/lapsivaikutusten-arviointia-lasten-kanssa-opas/ Miten jatkossa yhteistyö Hyvinvointialueen ja kunnan välillä? Lupalausunto, https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon/toimivat- kaytannot-ja-tyokalut/lupalausunto
  5. KIITOS ! 27.9.2022 5 ”Hyvin suunniteltu, valmisteltu ja arvioitu päätös on puoliksi tehty”
Anúncio