Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä

THL
THLSenior Planning officer em THL
RAI-arviointivälineistö
Käytä RAI-välineistöä asiakkaan
palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-,
kuntoutumis- ja palvelusuunnitelman
laatimiseen.
RAI-arviointivälineistö
Kehitä, resursoi, valvo ja johda
organisaatiosi toimintaa
ja palveluja RAI-tiedon avulla.
RAI-arviointivälineistö
Mikä RAI on?
• RAI on välineistö palvelutarpeen
arviointiin sekä palvelujen
johtamisen ja kehittämisen tueksi.
• RAI-välineistöä käytetään erityisesti
iäkkäiden ja vammaisten palveluja
tarjoavissa organisaatioissa.
• RAI tulee sanoista
Resident Assessment Instrument.
RAI-arviointivälineistö
Mistä RAI on tullut?
• RAI-välineistö on peräisin Yhdysvalloista.
• Se kehitettiin 1990-luvulla ensisijaisesti ympärivuorokautisen
hoitoon tulevien iäkkäiden palvelutarpeen arviointiin.
• RAI-välineistön oikeudet omistaa kansainvälinen
tutkijaverkosto interRAI, jossa jäseniä on yli 35 valtiosta.
RAI-arviointivälineistö
RAI-välineistö Suomessa jo 20 vuotta
RAI on tullut Suomeen
vuonna 2000.
Vuonna 2020 uudistuvan
vanhuspalvelulain
myötä RAI-välineistö
otetaan kansallisesti
käyttöön iäkkäiden
palveluissa vuoteen
2023 mennessä.
RAI-arviointivälineistö
RAI-välineistö käytössä jo 176 kunnassa
• RAI on käytössä erityisesti iäkkään väestön
palveluissa.
• RAI-välineistöä käyttävissä kunnissa asuu yli 75
prosenttia 65 vuotta täyttäneestä väestöstä.
• RAI-arviointivälineitä on myös esimerkiksi
vammais- ja mielenterveyspalveluihin.
• Lähes kolmasosa pitkäaikaispalvelujen RAI-
arvioinneista tehdään yksityisellä sektorilla,
ympärivuorokautisessa hoidossa yli puolet.
RAI-arviointivälineistö
Asiakkaiden tarpeet ja voimavarat vaihtelevat.
Ilman kattavaa tietoa palveluja ei voida
suunnitella asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, eikä johto
voi suunnata resursseja asiakaskunnan tarpeiden mukaan.
Hyödynnä RAI-arviointitietoaasiakkaan
yksilöllisiä tarpeita vastaavien palvelujen
suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.
RAI-arviointivälineistö
Organisaation asiakasrakenteessa tapahtuu muutoksia ajan myötä.
Ilman kattavaa tietoa johto ei voi
suunnata resursseja asiakaskunnan tarpeiden mukaan.
Käytä RAI-arviointitiedosta koostettua vertailutietoa
yksikön ja organisaation toiminnan kehittämisessä, resursoinnissa
sekä vertailukehittämisessä palvelujen laadun parantamiseksi.
RAI-arviointivälineistö
Mitä hyötyä RAIsta on asiakkaalle?
• Säännöllisten RAI-arviointien avulla muutokset
asiakkaan toimintakyvyssä ja voinnissa tulevat näkyviksi.
• Arviointitiedon avulla asiakkaalle osataan tarjota
oikeaan aikaan yksilöllisiä tarpeita vastaavia palveluja,
hoitoa ja kuntoutusta.
• Asiakas osallistuu arviointiin, ja myös omaisella on
mahdollisuus osallistua siihen.
RAI-arviointivälineistö
Mitä hyötyä RAIsta on hoitotyön tekijälle?
• RAI-arviointitieto kertoo asiakkaan toimintakyvystä,
terveydentilasta, voimavaroista ja elämäntilanteesta.
• RAI-arviointi auttaa huomaamaan muutokset asiakkaan
toimintakyvyssä ja reagoimaan niihin nopeasti.
• Arviointitieto on perusta palvelu- ja hoitosuunnitelman
laatimiselle ja sen toteutumisen seurannassa.
• Yhdenmukaisten arviointien avulla tietoa saadaan
luotettavasti arvioijasta riippumatta.
RAI-arviointivälineistö
Mitä hyötyä RAIsta on johtajalle?
• RAI-tieto tukee päivittäisissä päätöksissä sekä
kauaskantoisessa suunnittelussa.
• RAI tuottaa luotettavaa ja relevanttia tietoa
laadukkaiden palvelujen tuottamiseksi.
• RAI-vertailutieto
• tarjoaa laajan näkymän asiakaskunnan toimintakykyyn ja tarpeisiin sekä
palvelujen laatuun ja vaikuttavuuteen.
• tukee johtamista sekä strategista suunnittelua
• mahdollistaa vertailun vastaaviin RAI-välineistöä käyttäviin organisaatioihin.
RAI-arviointivälineistö
RAI-välineistön käyttöön tarvitaan
•
• RAI-arviointivälineistö, joka sisältää arviointilomakkeen ja -käsikirjan
sekä herätekäsikirjan.
• Ohjelmisto, johon arviointi kirjataan.
• Koulutus RAI-arvioinnin tekemiseen ja arvioinnin kirjaamiseen ohjelmistoon.
• Perehtymistä arviointitiedon hyödyntämiseen.
• Johdon ja henkilöstön sitoutumisen RAI-välineistön käyttöön.
Alisenssisopimus THL:n kanssa RAI-välineistön käytöstä.
RAI-arviointivälineistö
Ota RAI-välineistö ja RAI-tieto käyttöösi
• THL:n RAI-järjestelmän käyttöönottomalli Innokylässä
• Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön -verkkosivu
RAI-arviointivälineistö
Lue lisää ja ota yhteyttä
rai@thl.fi
029 524 7472
(ark. klo 9–15)
• Verkkosivut: thl.fi/rai
• THL:n RAI-verkkokoulu: verkkokoulut.thl.fi
• RAI-järjestelmän käyttöönottomalli Innokylässä
• Alilisenssisopimus ownCloudissa.
@THLIkaantyminen
#finRAI #RAIseminaari
RAI-arviointivälineistö
1 de 15

Recomendados

Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää? por
Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?
Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?THL
2.4K visualizações30 slides
RAI-esittely por
RAI-esittelyRAI-esittely
RAI-esittelyTHL
6.3K visualizações22 slides
Vanhuspalvelujen tila 2018 por
Vanhuspalvelujen tila 2018Vanhuspalvelujen tila 2018
Vanhuspalvelujen tila 2018THL
6.7K visualizações30 slides
RAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi Ranta por
RAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi RantaRAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi Ranta
RAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi RantaTHL
530 visualizações17 slides
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät, henkilöstö ja johtami... por
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät, henkilöstö ja johtami...Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät, henkilöstö ja johtami...
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät, henkilöstö ja johtami...THL
5.3K visualizações25 slides
Miten rokottaminen suojaa yksilöä por
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöäTHL
19.8K visualizações52 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä por
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäElisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäTHL
1.6K visualizações23 slides
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido... por
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...THL
2.7K visualizações25 slides
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp... por
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...THL
2.2K visualizações11 slides
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä por
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäEsa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäTHL
3.9K visualizações42 slides
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta... por
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...THL
5.7K visualizações17 slides
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössä por
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössäRAI:n hyödyntäminen asiakastyössä
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössäTHL
708 visualizações25 slides

Mais procurados(20)

Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä por THL
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäElisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
THL1.6K visualizações
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido... por THL
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
Vanhuspalvelujen tila toukokuussa 2021: Ympärivuorokautisen hoidon, kotihoido...
THL2.7K visualizações
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp... por THL
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
THL2.2K visualizações
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä por THL
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäEsa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
THL3.9K visualizações
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta... por THL
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
THL5.7K visualizações
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössä por THL
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössäRAI:n hyödyntäminen asiakastyössä
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössä
THL708 visualizações
Iäkkäiden perhehoidon nykytila por THL
Iäkkäiden perhehoidon nykytilaIäkkäiden perhehoidon nykytila
Iäkkäiden perhehoidon nykytila
THL1.6K visualizações
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018 por THL
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
THL1.4K visualizações
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen por Työterveyslaitos
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminenPotilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
Työterveyslaitos22.9K visualizações
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017 por THL
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
THL8.8K visualizações
Mielenterveys ja työ por Työterveyslaitos
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos172 visualizações
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik... por THL
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...
THL1.7K visualizações
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 por THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 visualizações
Askeleet RAI-arvioinnista asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan - Tiina Pa... por THL
Askeleet RAI-arvioinnista asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan - Tiina Pa...Askeleet RAI-arvioinnista asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan - Tiina Pa...
Askeleet RAI-arvioinnista asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan - Tiina Pa...
THL640 visualizações
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit... por THL
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
Sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Virtsarakon kestokatetrin asettaminen ja käsit...
THL2K visualizações
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus por THL
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
THL3.8K visualizações
Transnationaalinen osaaminen por THL
Transnationaalinen osaaminenTransnationaalinen osaaminen
Transnationaalinen osaaminen
THL2K visualizações
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus por Kristian Wahlbeck
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusMielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Kristian Wahlbeck728 visualizações
Aivohalvauspotilaan avustaminen por Työterveyslaitos
Aivohalvauspotilaan avustaminenAivohalvauspotilaan avustaminen
Aivohalvauspotilaan avustaminen
Työterveyslaitos10.9K visualizações

Similar a Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä

Lähtoselvityksestä kohteeseen - Vantaan RAI-matkakertomus - Minna Lahnalampi-... por
Lähtoselvityksestä kohteeseen - Vantaan RAI-matkakertomus - Minna Lahnalampi-...Lähtoselvityksestä kohteeseen - Vantaan RAI-matkakertomus - Minna Lahnalampi-...
Lähtoselvityksestä kohteeseen - Vantaan RAI-matkakertomus - Minna Lahnalampi-...THL
459 visualizações14 slides
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI... por
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...THL
201 visualizações16 slides
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet por
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeetIsaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeetSitra / Hyvinvointi
2.7K visualizações8 slides
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössä por
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössäRAI:n hyödyntäminen asiakastyössä
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössäTHL
432 visualizações23 slides
Kuinka tulla hyvaksi, ellei jopa paremmaksi, Rita Oinas, RAI-webinaari 17.11.... por
Kuinka tulla hyvaksi, ellei jopa paremmaksi, Rita Oinas, RAI-webinaari 17.11....Kuinka tulla hyvaksi, ellei jopa paremmaksi, Rita Oinas, RAI-webinaari 17.11....
Kuinka tulla hyvaksi, ellei jopa paremmaksi, Rita Oinas, RAI-webinaari 17.11....THL
157 visualizações10 slides
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho... por
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...THL
1.1K visualizações13 slides

Similar a Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä(20)

Lähtoselvityksestä kohteeseen - Vantaan RAI-matkakertomus - Minna Lahnalampi-... por THL
Lähtoselvityksestä kohteeseen - Vantaan RAI-matkakertomus - Minna Lahnalampi-...Lähtoselvityksestä kohteeseen - Vantaan RAI-matkakertomus - Minna Lahnalampi-...
Lähtoselvityksestä kohteeseen - Vantaan RAI-matkakertomus - Minna Lahnalampi-...
THL459 visualizações
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI... por THL
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...
Valtava-hankkeella kohti RAI-tiedon kansallista käyttöä, Janne Asikainen, RAI...
THL201 visualizações
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet por Sitra / Hyvinvointi
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeetIsaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Sitra / Hyvinvointi2.7K visualizações
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössä por THL
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössäRAI:n hyödyntäminen asiakastyössä
RAI:n hyödyntäminen asiakastyössä
THL432 visualizações
Kuinka tulla hyvaksi, ellei jopa paremmaksi, Rita Oinas, RAI-webinaari 17.11.... por THL
Kuinka tulla hyvaksi, ellei jopa paremmaksi, Rita Oinas, RAI-webinaari 17.11....Kuinka tulla hyvaksi, ellei jopa paremmaksi, Rita Oinas, RAI-webinaari 17.11....
Kuinka tulla hyvaksi, ellei jopa paremmaksi, Rita Oinas, RAI-webinaari 17.11....
THL157 visualizações
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho... por THL
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...
THL1.1K visualizações
Rauha Heikkilä: Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen & RAI-vertailutieto por THL
Rauha Heikkilä: Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen & RAI-vertailutietoRauha Heikkilä: Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen & RAI-vertailutieto
Rauha Heikkilä: Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen & RAI-vertailutieto
THL385 visualizações
Laatuseniorit 30.10.2012 por Matti Leskinen
Laatuseniorit 30.10.2012Laatuseniorit 30.10.2012
Laatuseniorit 30.10.2012
Matti Leskinen415 visualizações
Tunne asiakkaasi kognitio ja arkisuoriutuminen – avaimet toimijuuteen, Maarit... por THL
Tunne asiakkaasi kognitio ja arkisuoriutuminen – avaimet toimijuuteen, Maarit...Tunne asiakkaasi kognitio ja arkisuoriutuminen – avaimet toimijuuteen, Maarit...
Tunne asiakkaasi kognitio ja arkisuoriutuminen – avaimet toimijuuteen, Maarit...
THL304 visualizações
Anna Haverinen: RAI-tiedon hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä por THL
Anna Haverinen: RAI-tiedon hyödyntäminen palvelujen järjestämisessäAnna Haverinen: RAI-tiedon hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä
Anna Haverinen: RAI-tiedon hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä
THL394 visualizações
RAI-vertailukehittämisen tarina - Anja Noro - RAI-juhlawebinaari 9.9.2020 por THL
RAI-vertailukehittämisen tarina - Anja Noro - RAI-juhlawebinaari 9.9.2020RAI-vertailukehittämisen tarina - Anja Noro - RAI-juhlawebinaari 9.9.2020
RAI-vertailukehittämisen tarina - Anja Noro - RAI-juhlawebinaari 9.9.2020
THL313 visualizações
Myötätuulessa kohti RAIn laajaa käyttöä - Seija Meripaasi 8.12.2020 por THL
Myötätuulessa kohti RAIn laajaa käyttöä - Seija Meripaasi 8.12.2020Myötätuulessa kohti RAIn laajaa käyttöä - Seija Meripaasi 8.12.2020
Myötätuulessa kohti RAIn laajaa käyttöä - Seija Meripaasi 8.12.2020
THL280 visualizações
RAI-erityisasiantuntijan rooli palvelutarpeen arviointien edistämisessä ja hy... por THL
RAI-erityisasiantuntijan rooli palvelutarpeen arviointien edistämisessä ja hy...RAI-erityisasiantuntijan rooli palvelutarpeen arviointien edistämisessä ja hy...
RAI-erityisasiantuntijan rooli palvelutarpeen arviointien edistämisessä ja hy...
THL660 visualizações
Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessa por THL
Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessaAsiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessa
Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessa
THL1.3K visualizações
Suunnistusta RAI-tiedolla Eksotessa - Pia Mälkiä - RAI-juhlawebinaari 6.11.2020 por THL
Suunnistusta RAI-tiedolla Eksotessa - Pia Mälkiä - RAI-juhlawebinaari 6.11.2020Suunnistusta RAI-tiedolla Eksotessa - Pia Mälkiä - RAI-juhlawebinaari 6.11.2020
Suunnistusta RAI-tiedolla Eksotessa - Pia Mälkiä - RAI-juhlawebinaari 6.11.2020
THL282 visualizações
Kokemuksia sosiaalisen tilanteen arvioinnista RAISA-välineellä, Katja Kuunsalo por THL
Kokemuksia sosiaalisen tilanteen arvioinnista RAISA-välineellä, Katja KuunsaloKokemuksia sosiaalisen tilanteen arvioinnista RAISA-välineellä, Katja Kuunsalo
Kokemuksia sosiaalisen tilanteen arvioinnista RAISA-välineellä, Katja Kuunsalo
THL644 visualizações
Palvelunjärjestäjän haastava rooli muuttuvassa maailmassa – mistä tietoa päät... por THL
Palvelunjärjestäjän haastava rooli muuttuvassa maailmassa – mistä tietoa päät...Palvelunjärjestäjän haastava rooli muuttuvassa maailmassa – mistä tietoa päät...
Palvelunjärjestäjän haastava rooli muuttuvassa maailmassa – mistä tietoa päät...
THL275 visualizações
Kommenttipuheenvuoro, Maarit Lind por THL
Kommenttipuheenvuoro, Maarit LindKommenttipuheenvuoro, Maarit Lind
Kommenttipuheenvuoro, Maarit Lind
THL235 visualizações
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi por THL
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointiMarika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
THL323 visualizações

Mais de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 visualizações12 slides
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 visualizações6 slides
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 visualizações5 slides
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 visualizações32 slides
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 visualizações17 slides
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 visualizações15 slides

Mais de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 visualizações
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 visualizações
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 visualizações
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 visualizações
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 visualizações
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 visualizações
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf por THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 visualizações
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf por THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 visualizações
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 por THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 visualizações
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto por THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 visualizações
Synthetic Opioid Preparedness in Europe por THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL239 visualizações
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 por THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 visualizações
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf por THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 visualizações
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer por THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 visualizações
Förvaring av vacciner por THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 visualizações
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... por THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 visualizações
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu por THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 visualizações
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 por THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 visualizações
Tietoisku eri rokotteista por THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 visualizações
Rokotteiden säilyttäminen por THL
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL451 visualizações

Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä

 • 2. Käytä RAI-välineistöä asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-arviointivälineistö
 • 3. Kehitä, resursoi, valvo ja johda organisaatiosi toimintaa ja palveluja RAI-tiedon avulla. RAI-arviointivälineistö
 • 4. Mikä RAI on? • RAI on välineistö palvelutarpeen arviointiin sekä palvelujen johtamisen ja kehittämisen tueksi. • RAI-välineistöä käytetään erityisesti iäkkäiden ja vammaisten palveluja tarjoavissa organisaatioissa. • RAI tulee sanoista Resident Assessment Instrument. RAI-arviointivälineistö
 • 5. Mistä RAI on tullut? • RAI-välineistö on peräisin Yhdysvalloista. • Se kehitettiin 1990-luvulla ensisijaisesti ympärivuorokautisen hoitoon tulevien iäkkäiden palvelutarpeen arviointiin. • RAI-välineistön oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI, jossa jäseniä on yli 35 valtiosta. RAI-arviointivälineistö
 • 6. RAI-välineistö Suomessa jo 20 vuotta RAI on tullut Suomeen vuonna 2000. Vuonna 2020 uudistuvan vanhuspalvelulain myötä RAI-välineistö otetaan kansallisesti käyttöön iäkkäiden palveluissa vuoteen 2023 mennessä. RAI-arviointivälineistö
 • 7. RAI-välineistö käytössä jo 176 kunnassa • RAI on käytössä erityisesti iäkkään väestön palveluissa. • RAI-välineistöä käyttävissä kunnissa asuu yli 75 prosenttia 65 vuotta täyttäneestä väestöstä. • RAI-arviointivälineitä on myös esimerkiksi vammais- ja mielenterveyspalveluihin. • Lähes kolmasosa pitkäaikaispalvelujen RAI- arvioinneista tehdään yksityisellä sektorilla, ympärivuorokautisessa hoidossa yli puolet. RAI-arviointivälineistö
 • 8. Asiakkaiden tarpeet ja voimavarat vaihtelevat. Ilman kattavaa tietoa palveluja ei voida suunnitella asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, eikä johto voi suunnata resursseja asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Hyödynnä RAI-arviointitietoaasiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaavien palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. RAI-arviointivälineistö
 • 9. Organisaation asiakasrakenteessa tapahtuu muutoksia ajan myötä. Ilman kattavaa tietoa johto ei voi suunnata resursseja asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Käytä RAI-arviointitiedosta koostettua vertailutietoa yksikön ja organisaation toiminnan kehittämisessä, resursoinnissa sekä vertailukehittämisessä palvelujen laadun parantamiseksi. RAI-arviointivälineistö
 • 10. Mitä hyötyä RAIsta on asiakkaalle? • Säännöllisten RAI-arviointien avulla muutokset asiakkaan toimintakyvyssä ja voinnissa tulevat näkyviksi. • Arviointitiedon avulla asiakkaalle osataan tarjota oikeaan aikaan yksilöllisiä tarpeita vastaavia palveluja, hoitoa ja kuntoutusta. • Asiakas osallistuu arviointiin, ja myös omaisella on mahdollisuus osallistua siihen. RAI-arviointivälineistö
 • 11. Mitä hyötyä RAIsta on hoitotyön tekijälle? • RAI-arviointitieto kertoo asiakkaan toimintakyvystä, terveydentilasta, voimavaroista ja elämäntilanteesta. • RAI-arviointi auttaa huomaamaan muutokset asiakkaan toimintakyvyssä ja reagoimaan niihin nopeasti. • Arviointitieto on perusta palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiselle ja sen toteutumisen seurannassa. • Yhdenmukaisten arviointien avulla tietoa saadaan luotettavasti arvioijasta riippumatta. RAI-arviointivälineistö
 • 12. Mitä hyötyä RAIsta on johtajalle? • RAI-tieto tukee päivittäisissä päätöksissä sekä kauaskantoisessa suunnittelussa. • RAI tuottaa luotettavaa ja relevanttia tietoa laadukkaiden palvelujen tuottamiseksi. • RAI-vertailutieto • tarjoaa laajan näkymän asiakaskunnan toimintakykyyn ja tarpeisiin sekä palvelujen laatuun ja vaikuttavuuteen. • tukee johtamista sekä strategista suunnittelua • mahdollistaa vertailun vastaaviin RAI-välineistöä käyttäviin organisaatioihin. RAI-arviointivälineistö
 • 13. RAI-välineistön käyttöön tarvitaan • • RAI-arviointivälineistö, joka sisältää arviointilomakkeen ja -käsikirjan sekä herätekäsikirjan. • Ohjelmisto, johon arviointi kirjataan. • Koulutus RAI-arvioinnin tekemiseen ja arvioinnin kirjaamiseen ohjelmistoon. • Perehtymistä arviointitiedon hyödyntämiseen. • Johdon ja henkilöstön sitoutumisen RAI-välineistön käyttöön. Alisenssisopimus THL:n kanssa RAI-välineistön käytöstä. RAI-arviointivälineistö
 • 14. Ota RAI-välineistö ja RAI-tieto käyttöösi • THL:n RAI-järjestelmän käyttöönottomalli Innokylässä • Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön -verkkosivu RAI-arviointivälineistö
 • 15. Lue lisää ja ota yhteyttä rai@thl.fi 029 524 7472 (ark. klo 9–15) • Verkkosivut: thl.fi/rai • THL:n RAI-verkkokoulu: verkkokoulut.thl.fi • RAI-järjestelmän käyttöönottomalli Innokylässä • Alilisenssisopimus ownCloudissa. @THLIkaantyminen #finRAI #RAIseminaari RAI-arviointivälineistö