Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(16)

Similar a Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta(20)

Anúncio

Mais de THL(20)

Último(19)

Anúncio

Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta

 1. 1 Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta - ajankohtaisia teemoja Merja Saarinen, MMT, erikoistutkija 11.12. 2020 Kansanterveyspäivät 14.12.2020
 2. 22 Sisältö 1. Kestävyys maatalous- ja ruokasektorilla 2. Ruokatuotteiden kestävyysvaikutukset • Kokonaiskestävyyden arvioiminen 3. Maataloustuotannon ympäristövaikutukset • Ilmastovaikutus – maaperän hiili • Luonnon monimuotoisuus 14.12.2020
 3. 3 Kestävä kehitys "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” Gro Harlem Brundtland, 1987 Ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys toteutuvat samanaikaisesti. "Kestävä kehitys on jatkuvaa, ohjattua yhteiskunnallista muutosta eri aluetasoilla, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Keskeistä on kolme ulottuvuutta, ympäristötaloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen, jossa talous on alistettu ekologiselle kestävyydelle. Lähestymistapa korostaa ihmisen henkisesti uudistuvaa kehitystä sekä inhimillisen pääoman että eettisen kasvamisen mielessä.” Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1994/1995 ”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.” YM "Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että jätämme tuleville sukupolville yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meillä on ollut, ellei jopa enemmän." Maailmanpankin pääjohtaja Ismail Serageldin • inhimillinen pääoma (esim. osaaminen, tiede, tutkimus ja kehitys, patentit) • fyysinen pääoma (esim. tuotantokoneistot, infrastruktuuri, rakennettu ympäristö) • sosiaalinen pääoma (esim. lainsäädäntö, hallinto, sosiaaliset verkostot, luottamus ja legitimiteetti) • luontopääoma (uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat) Merja Saarinen, Luke 14.12.2020
 4. 4 Kestävyys ruoka- ja maataloussektorilla (FAO, 2010) Merja Saarinen, Luke 14.12.2020 Kestävä ruokavalio • Alhaiset ympäristövaikutukset • Ruoka- ja ravitsemusturva • Terveellinen elämä nykyisille ja tuleville sukupolville • Suojelee ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta • Kulttuurisesti hyväksyttävä • Saavutettavissa oleva • Taloudellisesti reilu ja edullinen • Ravitsemuksellisesti riittävä • Turvallinen ja terveellinen • Käyttää luonnon ja ihmisten resursseja optimaalisesti Resurssitehokkuus Luonnon resurssien suojelu Maaseudun elinvoima Resilienssin parantaminen Vastuullinen hallinto
 5. 5 14.12.20205 14.12.2020 Ruokatuotteiden kestävyysvaikutukset • Kokonaiskestävyyden arviointi (KILPA2020-hanke) • Tuotteiden elinkaariset vaikutukset
 6. 6 KILPA2020 – Suomalaisen kotieläintuotannon kokonaisvaltainen kilpailukyky (Makera, 2018-2020) Merja Saarinen, Luke 14.12.2020 Kestävä ruokavalio • Luke, HY/HELSUS, Ruokatieto • Vastuullisena johtajana Marketta Rinne • Kotimaisen tuotannon ja tuotteiden vertailu tuontimaiden kanssa: Suomalaisen tuotannon ja tuotteiden ympäristösuorituskyvyn ja kokonaiskestävyyden hyödyntämisen potentiaali ja keinot • Ympäristönä kotimaan markkinat: kuluttaja haluaa ostaa tuotteita, jotka tulevat kestävästä ja resilientistä ruokajärjestelmästä • Maito, kananmuna sekä naudan-, sian- ja broilerin liha • Ruotsi, Tanska, Viro, Puola, Saksa, Alankomaat, Irlanti Eläinten hyvinvointi6.
 7. 7 Kestävyyden vertailun viitekehys Arviointi tehdään useilla eri järjestelmätasoilla  Ruokajärjestelmä ja maataloussektori  Kotieläintuotannon tuotantoalat ja tuotteet Kokonaiskestävyys sisältää useita näkökulmia ja osa-alueita  Resilienssi  Ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset kestävyysvaikutukset Merja Saarinen, Luke 14.12.2020 Indeksit ja esitystavat: Järjestelmätasokohtaiset indeksit eri tuotteille/kohdemaille Useita kestävyyden teemakohtaisia alaindeksejä
 8. 8 Ruokajärjestelmän resilienssi ja kestävyysvaikutukset A. Resilienssi 1. Ruokavalio / ravitsemus 2. Ruokaturva 3. Peltomaan laatu / kasvukunto 4. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 5. Tuotannon monimuotoisuus 6. Tuottajien taloudellinen asema 7. Maaseudun elinvoimaisuus 8. Osaaminen ja työvoima 9. Kulttuurinen resilienssi/kestävyys B. Kestävyysvaikutukset 1. Ruokavalio / ravitsemus 2. Kulttuurisesti hyväksyttävät tuotteet 3. Ruokaturva 4. Ilmastovaikutus ja ravinnekuormitus 5. Luonnon monimuotoisuus 6. Ympäristöntila 7. Tuottajien taloudellinen asema 8. Maaseudun elinvoimaisuus 9. Vastuullinen hallinto 14.12.2020 0 20 40 60 80 100 120 Combined comparative indicator of food system resilience in agricultral soil quality Average soil erosion below the maximum sustainable boundary Fielda area not susceptible to erosion
 9. © Luonnonvarakeskus Tuotteiden ja tuotannonalojen kestävyysvaikutukset Tuotteet 1. Resurssitehokkuus 2. Elinkaariset ympäristövaikutukset 3. Eläinten hyvinvointi 4. Tuotteiden laatu ja terveellisyys Tuotannonalat 1. Resurssitehokkuus 2. Paikallinen ympäristökuormitus 3. Eläinten hyvinvointi 4. Tuotteiden laatu ja terveellisyys 5. Työympäristön turvallisuus ja terveellisyys 9
 10. 10 Tuotteiden elinkaariarviointi E-LCA, ympäristövaikutusten elinkaariarviointi S-LCA, sosiaalisten vaikutusten elinkaariarviointi LCCA, elinkaarikustannusten arviointi 14.12.2020 Arviointi voidaan tehdä  Yleisellä tasolla käyttäen yleistä dataa  Seuraten tiettyä tuotantoketjua käyttäen spesifiä dataa Vaikutukset ilmoitetaan toiminnallista yksikköä kohti. Toiminnallinen yksikkö on vertailun perusta.
 11. 11 Ruoan elinkaariset ympäristövaikutukset Ruoan ravitsemuksellisen laadun huomioonottaminen on edelleen LCA:n nykykäytännön erityisenä haasteena. 14.12.2020 Ilmastovaikutuksen suuruusluokkia, kg CO2-ekv per 100 g
 12. 12 Proteiininlähteiden ilmastovaikutukset suhteessa ravitsemukselliseen laatuun 14.12.2020 Tonnikala Muikku, paistettu Kirjolohi, paistettu Possun suikale, paistettu Vertailuvirta (RF) FINprot7 -indeksille – Saksanpähkinä 2.0 g – Hampun siemenet 2.2 g – Muut pähkinät 3.2 – 3.6 g – Juusto 3.9 – 4.0 g – Sianliha 5.1 g – Poro 5.7 g – Soijapapu 6.3 g – Silakka 6.6 g – Kirjolohi 6.9 g – Naudanliha 7.1 g – Muna 7.2 g – Muikku 8.0 g – Suolattu silakka 8.4 g – Broilerin liha 8.8 – 9.0 g – Makkara 8.8 g – Lampaanliha 8.8 g – Kidney papu 9.7 g – Tonnikala 10.8 g – Härkäpapu 12.5 g – Herne 12.8 g – Muut kalat 12.2 – 14.0 g – Katkarapu 13.1 g 0 1 2 3 4 5 6 0 0,1 0,2 0,3 LIM2/RF(FNIprot7) GWP/FNIprot7 Suolattu silakka Lampaanliha, vähärasvainen, keitetty Juusto, Edam, rasvaa 24-27 % Grillattu makkara, lihaisa Juusto, Emmental, rasvaa 27-30 % Turska, pakaste, paistettu Broilerin rinta, paistettuu nahkoineen KatkarapuPoro, paahdettu Hauki, paistettu voissa Ahven, paistettu voissa Siika, paistettu voissa Broilerin suikale, paistettu Naudanliha, paistettu Huom! Tulokset ovat menetelmän kehittämisen tueksi tehdyistä testilaskennoista, joten niitä pitää tulkita varoen!
 13. 13 14.12.202013 14.12.2020 Maataloustuotannon ympäristövaikutukset • Tärkein vaihe elinkaarisissa ympäristövaikutuksissa • Ilmastovaikutus – maaperän hiilikysymys • Luonnon monimuotoisuus
 14. 14 Ruontuotannon ilmastovaikutus: Maatalouden osuus kasvihuonekaasuista Suomessa Maatalouden LULUCF-päästöt, 8,1 Mt/v 14.12.2020 https://www.tilastokeskus.fi Suomen päästöjen kehitys 1990-20128 Maataloussektori 6,6 Mt/v (2019)
 15. 15 Maatalousektorin päästöjen lähteet Ruoantuotannon ilmastovaikutus: Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet (ilman LULUCF) Merja Saarinen, Luke 14.12.2020 Kaikkien sektoreiden päästölähteet (ei LULUCF) https://www.tilastokeskus.fi
 16. 16 Ruoantuotannon ilmastovaikutukset: Maatalouden LULUCF-päästöt  Orgaanisen aineksen hajoamisesta aiheutuvat CO2-päästöt olemassa olevilta pelloilta  Pellonraivauksen kasvihuonekaasupäästöt Merja Saarinen, Luke 14.12.2020 https://www.tilastokeskus.fi
 17. 17 Ruoantuotannon ilmastovaikutukset: Maataloustuotannon päästöt yhteensä Merja Saarinen, Luke 14.12.2020 https://www.tilastokeskus.fi
 18. 18 7,9 Mt CO2-ekv Orgaanisten viljelysmaiden päästöt - orgaanisten maiden osuus viljelysmaista on n. 10% CO2-päästöt N2O-päästöt Merja Saarinen, Luke 14.12.2020 6,3 Mt CO2-ekv 1,5 Mt CO2-ekv+ Maataloussektorin päästöt 6,6 Mt CO2-ekv Maatalouden LULUCF-päästöt 8,1 Mt CO2-ekv+ 14,7 Mt CO2-ekv Orgaanisten maiden orgaanisen aineksen hajoamisesta aiheutuvien päästöjen osuus kaikista päästöistä on n. 54 % https://www.tilastokeskus.fi
 19. 19 Ruokavalioiden ilmastovaikutukset Tuotevalinnat Maankäyttö Peltojen maalajit Tuotantotavat Merja Saarinen, Luke/RuokaMinimi 14.12.2020
 20. 20 Ruoantuotannon rooli luonnon monimuotoisuuden vähenemisessä Merja Saarinen, Luke 14.12.2020 Globaali tilanne – Suomi Uhanalaiset lajit – tavanomaisten lajien runsaus Maankäyttö – maankäyttöintensiteetti
 21. 21 Maatalouden rooli luonnon monimuotoisuudessa Uhanlaiset lajit vs. tavanomaiset lajit Perinnebiotoopit ovat tärkeitä uhanalaisille lajeille  Noin neljännes Suomen uhanalaisista lajeista  Niittyjen rehevöityminen  Laidunnuksen väheneminen  Kaikkien Suomessa esiintyvien perinnemaisematyyppien tila on nykyisin heikko; pinta-alan kymmenkertaistaminen riittäisi pysäyttämään useimpien nyt uhanalaisten perinnebiotooppilajien harvinaistumisen ja estämään monien vielä nykyisin yleisten lajien taantumisen. Merja Saarinen, Luke 14.12.2020
 22. 22 Maatalouden rooli luonnon monimuotoisuudessa Uhanlaiset lajit vs. tavanomaiset lajit Maatalouden rakennemuutos on vaikuttanut lajien runsauteen ja lajistosuhteisiin laaja-alaisesti 60-luvulta lähtien.  lypsykarjavaltaisen sekaviljelystä erikoistuneeseen viljojen ja juurikkaiden viljelyyn  syyskylvöisistä viljoista kevätkylvöisiin  salaojitus  karjanlannasta väkilannoitteisiin  kemialliset torjunta-aineet  maatalouskoneiden käyttö Merja Saarinen, Luke 14.12.2020
 23. 23 Luonnonarvoiltaan rikas maatalousmaa (High Nature value farmland, HNV) Tyypillistä etenkin kotieläintilojen ja luonnonlaitumien suuri määrä sekä pienipiirteinen maisemarakenne. Kuvastaa niiden alueiden määrää, joilla on edellytykset ylläpitää jatkossakin monipuolista kasvi- ja eläinlajistoa. HNV-maan osuuden väheneminen vähentää todennäköiesti viiveellä myös maatalousluonnon monimuotoisuutta. Merja Saarinen, Luke 14.12.2020
 24. 24 Maatalouden rooli luonnon monimuotoisuudessa Maankäyttö (pinta-ala) vs. viljelyn intensiteetti (viljelytapa) Esimerkkinä rikkakasvit  Tärkeä ravinnonlähde monille eläimille  Torjunta-aineet  Luomu suosii  Suorakylvö  Geneettisesti satoisammat viljelykasvit  Typpilannoitus Merja Saarinen, Luke 14.12.2020
 25. 25 Ruoantuotannon monimuotoisuusvaikutukseen vaikuttaminen Merja Saarinen, Luke 14.12.2020 Ympäristökorvausjärjestelmä ohjaa maataloutta Miten ruokavalio vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen?
 26. Kiitos!
Anúncio