Anúncio

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022

THL
Senior Planning officer em THL
7 de Oct de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022(20)

Anúncio

Mais de THL(20)

Último(19)

Anúncio

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 Pia Tuominen 7.10.2022
 2. Ylipuolivuottakiireetöntähoitoaodottaneidenosuussairaanhoitopiiriensairaaloihinodottavista (%) 31.8.2022,30.4.2022ja 31.8.2021 Pia Tuominen 7.10.2022 2 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 3. Hoitoaodottaneidenlukumäärätja odotusajanmediaanivuorokausisairaanhoitopiireissä 31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 3 Hoitoa odottaneet yhteensä Hoitoa odottaneet 1-90 vrk Hoitoa odottaneet 91-180 vrk Hoitoa odottaneet yli 180 vrk Hoitoa odottanee t yli 180 vrk Jäsenkuntien hoitoa yli 180 vrk odottaneet/ 10 000 as, Odotus- ajan mediaani 30.04.2022 hoitoa yli 180 vrk odottaneet Hoitoa yli 180 vrk odottaneiden muutos 04/2022−08/2022 lkm lkm lkm lkm % lkm vrk lkm lkm Etelä-Karjalan shp 1 776 1 410 362 4 0,2 0,3 30 3 1 Etelä-Pohjanmaan shp 5 383 3 617 1 526 240 4,5 12,0 58 94 146 Etelä-Savon shp 3 578 2 822 725 31 0,9 3,1 49 13 18 Helsingin ja Uudenmaan shp 38 063 20 933 9 613 7 517 19,7 39,3 79 5 564 1 953 Itä-Savon shp 1 512 1 220 271 21 1,4 5,0 35 27 -6 Kainuun shp 3 007 1 883 816 308 10,2 43,2 70 135 173 Kanta-Hämeen shp 7 584 4 849 1 961 774 10,2 44,6 63 330 444 Keski-Pohjanmaan shp 4 330 2 772 1 271 287 6,6 27,5 70 232 55 Keski-Suomen shp 9 637 5 650 2 390 1 597 16,6 60,7 76 925 672 Kymenlaakson shp 3 437 2 100 904 433 12,6 8,7 70 101 332 Lapin shp 1 896 1 300 453 143 7,5 11,5 64 90 53 Länsi-Pohjan shp 1 244 833 356 55 4,4 9,2 63 45 10 Pirkanmaan shp 19 224 13 174 4 238 1 812 9,4 31,6 57 1 213 599 Pohjois-Karjalan shp 4 271 1 887 1 419 965 22,6 58,7 62 442 523 Pohjois-Pohjanmaan shp 10 793 5 559 3 152 2 082 19,3 43,0 89 1 113 969 Pohjois-Savon shp 6 465 3 095 1 778 1 592 24,6 61,3 96 1 047 545 Päijät-Hämeen shp 4 707 2 388 1 622 697 14,8 32,6 92 321 376 Satakunnan shp 8 366 5 642 2 044 680 8,1 31,3 62 415 265 Vaasan shp 2 250 1 250 694 306 13,6 16,9 82 142 164 Varsinais-Suomen shp 14 958 10 768 2 912 1 278 8,5 24,4 51 702 576 SAIRAANHOITOPIIRIT 152 481 93 152 38 507 20 822 13,7 34,3 ─ 12 954 7 868 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 4. Yli180vuorokauttahoitoaodottaneidenmääränkehityselokuunlopussa2014-2022 7.10.2022 Pia Tuominen 4 Sairaanhoitopiiri 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 31.8.2022 Muutos 08/2021–08/2022 Etelä-Karjalan shp 10 30 12 1 2 3 457 7 4 -3 Etelä-Pohjanmaan shp 8 36 40 32 47 23 348 32 240 208 Etelä-Savon shp 7 4 6 1 82 2 18 6 31 25 Helsingin ja Uudenmaan shp 964 343 1 275 660 816 1 261 6 879 4 456 7 517 3 061 Itä-Savon shp 12 2 5 4 0 6 42 17 21 4 Kainuun shp 18 14 21 11 2 10 244 87 308 221 Kanta-Hämeen shp 34 36 216 18 26 13 863 238 774 536 Keski-Pohjanmaan shp 28 31 32 27 28 140 563 295 287 -8 Keski-Suomen shp 94 449 89 117 72 112 958 897 1 597 700 Kymenlaakson shp 15 44 48 111 30 305 96 227 433 206 Lapin shp 13 4 10 12 24 27 63 81 143 62 Länsi-Pohjan shp 36 38 1 6 1 5 243 7 55 48 Pirkanmaan shp 75 357 28 125 189 88 1 348 542 1 812 1 270 Pohjois-Karjalan shp 86 15 37 27 16 92 112 167 965 798 Pohjois-Pohjanmaan shp 214 36 31 97 304 239 1 078 732 2 082 1 350 Pohjois-Savon shp 34 120 127 96 187 26 990 344 1 592 1 248 Päijät-Hämeen shp 41 41 150 6 10 130 928 314 697 383 Satakunnan shp 21 42 34 26 22 88 1 574 411 680 269 Vaasan shp 1 20 19 37 7 11 211 107 306 199 Varsinais-Suomen shp 206 171 101 111 145 248 713 572 1 278 706 SAIRAANHOITOPIIRIT 1 917 1 833 2 282 1 525 2 010 2 829 17 728 9 539 20 822 11 283 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 5. Hoitoa91-180vuorokauttaodottaneidenmääränkehityselokuunlopussa2014-2022 sairaanhoitopiirityhteensä 7.10.2022 Pia Tuominen 5 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 6. Kaikkienhoitoaodottaneidenmääränkehityselokuunlopussa2014-2022sekä30.4.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 6 Hoitoa odottaneet yhteensä 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2022 31.8.2022 Etelä-Karjalan shp 3 203 1 585 1 979 1 644 1 678 1 645 3 369 2 119 1 430 1 776 Etelä-Pohjanmaan shp 4 878 5 520 4 810 4 388 4 378 4 882 4 791 5 094 5 324 5 383 Etelä-Savon shp 2 145 1 179 947 1 118 1 236 1 086 2 860 2 611 2 898 3 578 Helsingin ja Uudenmaan shp 41 311 39 774 45 364 42 560 42 070 43 389 43 878 48 754 49 315 38 063 Itä-Savon shp 1 816 1 479 961 1 132 1 298 1 511 1 224 1 445 1 498 1 512 Kainuun shp 2 619 2 385 2 185 2 154 2 173 2 438 2 326 2 250 2 564 3 007 Kanta-Hämeen shp 4 866 4 766 5 057 5 268 5 123 6 330 6 465 5 942 6 513 7 584 Keski-Pohjanmaan shp 3 583 3 848 3 367 3 763 3 632 4 420 4 341 4 301 3 752 4 330 Keski-Suomen shp 2 932 6 943 5 785 5 979 6 001 5 787 7 014 8 674 8 800 9 637 Kymenlaakson shp 3 852 3 645 2 129 2 816 3 041 4 548 1 112 947 715 3 437 Lapin shp 1 065 891 1 021 1 048 1 087 890 834 1 060 1 493 1 896 Länsi-Pohjan shp 974 1 014 937 882 852 900 1 123 1 203 1 216 1 244 Pirkanmaan shp 7 999 8 708 6 934 10 504 12 556 13 180 15 421 16 068 17 663 19 224 Pohjois-Karjalan shp 2 005 2 145 2 074 1 914 2 290 2 313 2 566 2 624 3 598 4 271 Pohjois-Pohjanmaan shp 7 726 6 599 6 893 7 883 8 154 8 698 7 923 7 983 9 830 10 793 Pohjois-Savon shp 3 271 3 861 2 755 2 997 2 761 3 037 5 768 4 874 6 307 6 465 Päijät-Hämeen shp 2 385 2 725 3 105 2 585 2 826 3 525 4 317 3 416 4 324 4 707 Satakunnan shp 3 257 4 437 4 907 5 788 6 486 7 644 8 930 6 952 7 250 8 366 Vaasan shp 1 305 1 510 1 207 1 171 1 252 1 655 1 838 1 656 2 063 2 250 Varsinais-Suomen shp 11 897 10 594 10 904 11 223 12 193 13 676 11 065 12 059 13 210 14 958 SAIRAANHOITOPIIRIT 113 089 113 608 113 321 116 817 121 087 131 554 137 165 140 032 149 763 152 481 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 7. Hoitoasairaanhoitopiiriensairaaloihinodottavienodotusajanmediaani(vrk) 31.8.2021ja 31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 7 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 8. Käsitellytkiireettömätlähetteet(lkm)sairaanhoitopiireissä2014-2022 7.10.2022 Pia Tuominen 8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm Etelä-Karjalan shp 12 059 13 232 13 154 15 899 16 677 16 507 13 122 24 484 19 772 Etelä-Pohjanmaan shp 30 572 31 823 31 210 32 278 32 101 33 105 29 770 31 560 32 065 Etelä-Savon shp 15 311 17 346 19 941 19 968 20 406 21 878 18 611 20 950 21 399 Helsingin ja Uudenmaan shp 184 830 192 596 199 711 212 508 218 326 223 818 198 712 214 907 221 392 Itä-Savon shp 7 565 7 696 8 498 8 493 8 582 8 724 7 781 9 039 8 121 Kainuun shp 11 525 12 663 14 934 14 492 14 200 14 488 13 211 15 907 16 068 Kanta-Hämeen shp 22 811 23 874 24 761 26 136 27 553 30 575 27 138 30 057 30 909 Keski-Pohjanmaan shp 13 445 13 687 13 623 18 682 17 736 19 049 18 268 19 635 0 Keski-Suomen shp 34 390 32 258 32 354 35 119 41 174 42 038 35 077 37 910 38 558 Kymenlaakson shp 18 458 18 961 21 988 20 948 38 597 34 182 35 028 31 717 29 587 Lapin shp 17 377 17 604 10 785 12 058 12 368 12 536 11 505 12 241 12 192 Länsi-Pohjan shp 8 482 8 993 10 563 10 428 10 272 10 593 9 367 10 811 11 140 Pirkanmaan shp 48 618 45 519 41 929 48 909 72 199 74 130 65 858 74 902 72 812 Pohjois-Karjalan shp 22 316 22 995 24 050 25 696 25 638 27 388 25 210 27 430 26 016 Pohjois-Pohjanmaan shp 43 562 48 693 58 076 61 693 65 150 67 862 62 196 66 874 62 918 Pohjois-Savon shp 35 688 40 872 42 684 44 380 44 768 43 978 37 918 42 503 41 579 Päijät-Hämeen shp 23 994 26 264 25 984 26 958 34 264 34 270 31 759 32 758 31 814 Satakunnan shp 24 832 34 221 35 839 38 044 38 452 40 366 39 067 39 559 39 610 Vaasan shp 20 295 22 695 23 644 25 490 26 255 26 787 25 525 27 712 27 258 Varsinais-Suomen shp 47 451 50 389 49 817 64 948 65 939 68 673 61 216 66 519 65 048 SAIRAANHOITOPIIRIT 643 581 682 381 703 545 763 127 830 657 850 947 766 339 837 475 808 258 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 9. Hoidontarpeenarviointiaodottavienlukumäärät31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 9 Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 90 vrk Yli 90 vrk Odotusajan mediaani Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm lkm % vrk Etelä-Karjalan shp 325 305 16 4 20 6,2 28 Etelä-Pohjanmaan shp 1 879 1 587 255 37 292 15,5 48 Etelä-Savon shp 152 116 36 36 23,7 51 Helsingin ja Uudenmaan shp 27 855 18 073 5 707 4 075 9 782 35,1 65 Itä-Savon shp 90 64 12 14 26 28,9 43 Kainuun shp 915 654 261 0 261 28,5 56 Kanta-Hämeen shp 129 72 17 40 57 44,2 77 Keski-Suomen shp 2 065 1 467 414 184 598 29,0 58 Kymenlaakson shp 666 539 74 53 127 19,1 47 Lapin shp 2 386 1 877 395 114 509 21,3 47 Länsi-Pohjan shp 1 556 1 412 140 4 144 9,3 34 Pirkanmaan shp 4 316 3 279 899 138 1 037 24,0 58 Pohjois-Karjalan shp 4 885 3 658 941 286 1 227 25,1 38 Pohjois-Pohjanmaan shp 8 562 6 211 1 769 582 2 351 27,5 57 Pohjois-Savon shp 4 813 4 221 466 126 592 12,3 27 Päijät-Hämeen shp 7 3 2 2 4 57,1 127 Satakunnan shp 1 174 944 173 57 230 19,6 41 Vaasan shp 3 687 2 711 734 242 976 26,5 55 Varsinais-Suomen shp 2 882 2 523 312 47 359 12,5 44 SAIRAANHOITOPIIRIT 68 344 49 716 12 623 6 005 18 628 27,3 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 10. Hoitoaodottaneidenmääränkehityssairaanhoitopiireissäsekäperusterveydenhuollonyksiköissä, joissaerikoissairaanhoitoa,erikoisaloittainelokuunlopussa2014-2022sekä30.4.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 10 Erikoisala 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2021 31.8.2022 SISÄTAUDIT 12 772 12 902 13 216 14 760 13 505 16 307 14 978 16 576 14 219 14 324 ANESTESIOLOGIA 360 354 380 325 550 673 566 544 438 368 KIRURGIA 48 438 47 794 45 712 46 182 46 263 47 866 55 424 53 239 60 488 63 348 20 Kirurgia 6 434 6 377 5 306 4 991 1 925 2 009 9 263 1 758 1 735 1 804 20G Gastroenterologinen kirurgia 7 572 7 484 7 024 7 151 7 930 8 392 8 246 10 197 12 826 13 295 20J Käsikirurgia 3 684 3 339 3 144 3 319 3 747 3 994 4 230 3 570 4 649 5 010 20L Lastenkirurgia 1 459 1 801 1 642 1 771 1 626 1 644 1 594 1 678 2 004 2 089 20O Ortopedia ja traumatologia 16 745 16 756 16 331 16 025 16 310 16 228 17 778 22 190 24 464 24 819 20P Plastiikkakirurgia 3 287 3 175 3 047 3 304 3 966 4 212 3 817 3 834 4 459 4 861 20R Sydän- ja rintaelinkirurgia 575 696 647 591 717 787 790 543 598 621 20U Urologia 4 230 4 061 4 170 4 494 5 151 5 669 5 075 4 895 5 481 5 941 20V Verisuonikirurgia 2 824 2 681 2 849 2 992 3 363 3 487 3 248 3 272 2 726 3 085 20Y Yleiskirurgia 1 628 1 424 1 552 1 544 1 528 1 444 1 383 1 302 1 546 1 823 NEUROKIRURGIA 2 156 2 615 2 254 1 937 1 985 2 312 2 204 2 622 2 862 2 769 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 8 290 8 480 7 650 8 294 8 408 8 131 8 256 9 013 8 562 8 146 LASTENTAUDIT 1 839 1 986 1 899 2 275 2 463 2 786 2 472 2 249 2 384 2 177 SILMÄTAUDIT 21 004 20 874 21 469 21 762 23 289 24 934 25 000 23 581 26 205 26 773 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 12 645 13 684 16 058 15 241 14 074 15 774 14 442 11 988 13 287 13 420 FONIATRIA 204 349 458 341 577 552 563 420 231 317 HAMMAS- SUU- JA LEUKASAIRAUD 1 760 2 132 2 064 2 265 2 783 3 648 4 509 3 655 4 140 4 075 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 4 032 3 273 3 719 3 769 3 888 4 580 3 812 4 023 2 925 3 580 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 478 447 402 428 434 624 562 640 495 533 PSYKIATRIA 1 632 1 754 2 126 2 522 2 718 3 089 3 361 5 535 5 796 5 991 NUORISO- JA LASTENPSYKIATRIA 490 419 625 798 791 1 014 1 140 1 765 1 674 1 035 NEUROLOGIA 2 291 2 388 2 397 2 836 3 029 2 904 3 114 3 667 2 638 2 267 LASTENNEUROLOGIA 558 565 579 574 418 452 436 685 702 568 KEUHKOSAIRAUDET 2 489 2 179 2 821 3 369 4 196 6 267 5 717 4 925 5 473 6 101 AKUUTTILÄÄKETIEDE 0 0 0 0 2 7 4 3 2 MUUT 2 947 2 735 2 283 2 770 3 110 2 924 2 985 2 981 3 759 2 971 Hoitoa odottaneet yhteensä 124 385 124 930 126 112 130 448 132 481 144 839 149 548 148 112 156 281 158 765 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 11. Yli180vuorokauttaodottaneidenmääränkehityssairaanhoitopiireissäerikoisaloittainelokuun lopussa2014-2022sekä30.4.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 11 Erikoisala 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2022 31.8.2022 SISÄTAUDIT 584 244 153 283 318 560 879 509 424 708 ANESTESIOLOGIA 35 1 2 2 35 5 110 100 111 133 KIRURGIA 1 009 805 755 706 1 017 1 349 7 141 3 785 5 764 10 442 20 Kirurgia 124 233 63 122 33 43 1 774 123 127 223 20G Gastroenterologinen kirurgia 189 145 223 93 190 170 875 765 1 311 2 448 20J Käsikirurgia 59 25 19 16 22 57 630 298 302 649 20L Lastenkirurgia 30 42 34 26 40 56 91 135 258 328 20O Ortopedia ja traumatologia 186 99 140 130 227 364 2 037 1 427 2 290 4 137 20P Plastiikkakirurgia 281 121 161 178 254 350 729 563 783 1 358 20R Sydän- ja rintaelinkirurgia 23 24 11 10 21 13 60 11 38 62 20U Urologia 40 49 35 57 124 165 394 211 378 735 20V Verisuonikirurgia 67 52 64 59 33 75 400 185 151 227 20Y Yleiskirurgia 10 15 5 15 73 56 151 67 126 275 NEUROKIRURGIA 97 59 111 13 44 47 254 296 337 544 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 20 51 53 171 87 59 400 113 398 618 LASTENTAUDIT 5 13 12 24 97 148 216 167 78 103 SILMÄTAUDIT 518 647 760 279 518 697 5 867 2 531 2 859 3 775 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 130 119 432 149 266 469 2 780 494 482 963 FONIATRIA 0 19 5 2 20 3 53 6 1 0 HAMMAS- SUU- JA LEUKASAIRAUDE 17 26 42 44 394 809 1 737 597 724 780 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 4 0 6 28 24 47 93 64 59 221 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 0 0 0 2 2 1 5 5 5 11 PSYKIATRIA 63 42 26 38 37 190 111 702 1 417 1 997 NUORISO- JA LASTENPSYKIATRIA 10 2 3 13 9 28 53 161 108 94 NEUROLOGIA 20 18 8 54 71 143 108 51 46 62 LASTENNEUROLOGIA 7 12 14 9 2 7 19 24 20 23 KEUHKOSAIRAUDET 5 7 17 61 227 292 802 93 147 453 AKUUTTILÄÄKETIEDE 0 0 0 0 0 0 1 0 2 MUUT 22 56 14 37 186 249 420 175 319 331 Hoitoa odotttaneet yhteensä 2 546 2 121 2 413 1 915 3 354 5 103 21 048 9 874 13 299 21 260 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 12. Hoitoayli180vuorokauttaodottaneet/10000asukastasairaanhoitopiireittäin 7.10.2022 Pia Tuominen 12 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 13. Alle 23-vuotiaidenlasten-januortenmielenterveyspalveluja(psykiatrianerikoisaloille)yli90 vuorokauttahoitoaodottaneidenmääränkehityssairaanhoitopiireissäjaperusterveydenhuollon yksiköissäelokuunlopussa2014-2022sekä30.4.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 13 Yli 90 vrk hoitoa odottaneet 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2021 31.8.2022 70 Psykiatria 46 16 7 31 24 42 80 188 371 479 74 Nuorisopsykiatria 13 9 17 36 26 44 90 387 162 155 75 Lastenpsykiatria 37 18 29 28 41 122 70 194 118 137 Psykiatrian erikoisalat yht. 96 43 53 95 91 208 240 769 651 771 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 14. Kaihileikkaukseen31.8.2022odottaneetsairaanhoitopiireittäin 7.10.2022 Pia Tuominen 14 Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 180 vrk Yli 90 vrk Yli 90 vrk Odotusajan mediaani Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm % lkm % vrk Etelä-Karjalan shp 509 234 274 1 0,2 275 54,0 98 Etelä-Pohjanmaan shp 623 285 337 1 0,2 338 54,3 93 Etelä-Savon shp 260 199 61 0 0,0 61 23,5 59 Helsingin ja Uudenmaan 1 903 1 129 523 251 13,2 774 40,7 75 Itä-Savon shp 259 129 130 0 0,0 130 50,2 91 Kainuun shp 342 89 139 114 33,3 253 74,0 126 Kanta-Hämeen shp 329 0 252 77 23,4 329 100,0 150 Keski-Pohjanmaan shp 87 0 83 4 4,6 87 100,0 132 Keski-Suomen shp 687 410 242 35 5,1 277 40,3 76 Kymenlaakson shp 457 235 216 6 1,3 222 48,6 88 Lapin shp 216 163 51 2 0,9 53 24,5 64 Länsi-Pohjan shp 145 79 65 1 0,7 66 45,5 86 Pirkanmaan shp 1 397 742 641 14 1,0 655 46,9 89 Pohjois-Karjalan shp 948 270 350 328 34,6 678 71,5 146 Pohjois-Pohjanmaan shp 213 28 171 14 6,6 185 86,9 127 Pohjois-Savon shp 947 382 356 209 22,1 565 59,7 114 Päijät-Hämeen shp 695 404 291 0 0,0 291 41,9 81 Satakunnan shp 1 135 499 468 168 14,8 636 56,0 106 Vaasan shp 108 100 8 0 0,0 8 7,4 27 Varsinais-Suomen shp 235 138 45 52 22,1 97 41,3 30 SAIRAANHOITOPIIRIT 11 495 5 515 4 703 1 277 11,1 5 980 52,0 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 15. Polventailonkantekonivelleikkausta31.8.2022odottaneetsairaanhoitopiireittäin 7.10.2022 Pia Tuominen 15 Hoitoa odottaneet yhteensä 1-90 vrk hoitoa odottaneet 91-180 vrk hoitoa odottaneet Yli 180 vrk hoitoa odottaneet Yli 180 vrk, %, hoitoa odottaneet Yli 90 vrk hoitoa odottaneet Yli 90 vrk, %, hoitoa odottaneet Mediaani odotusaika hoitoa odottaneilla Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm % lkm % vrk Etelä-Karjalan shp 265 114 146 5 1,9 151 57,0 98 Etelä-Pohjanmaan shp 163 108 55 0 0,0 55 33,7 78 Etelä-Savon shp 139 88 51 0 0,0 51 36,7 66 Helsingin ja Uudenmaan shp 2 533 792 762 979 38,6 1 741 68,7 151 Itä-Savon shp 115 79 36 0 0,0 36 31,3 63 Kainuun shp 229 81 98 50 21,8 148 64,6 118 Kanta-Hämeen shp 126 0 63 63 50,0 126 100,0 180 Keski-Pohjanmaan shp 38 0 36 2 5,3 38 100,0 133 Keski-Suomen shp 248 122 117 9 3,6 126 50,8 91 Kymenlaakson shp 38 15 12 11 28,9 23 60,5 113 Lapin shp 122 95 27 0 0,0 27 22,1 49 Länsi-Pohjan shp 60 41 18 1 1,7 19 31,7 57 Pirkanmaan shp 1 109 822 285 2 0,2 287 25,9 48 Pohjois-Karjalan shp 337 55 81 201 59,6 282 83,7 209 Pohjois-Pohjanmaan shp 806 308 341 157 19,5 498 61,8 107 Pohjois-Savon shp 1 053 313 214 526 50,0 740 70,3 180 Päijät-Hämeen shp 353 126 167 60 17,0 227 64,3 114 Satakunnan shp 429 187 167 75 17,5 242 56,4 99 Vaasan shp 222 88 71 63 28,4 134 60,4 116 Varsinais-Suomen shp 538 418 95 25 4,6 120 22,3 75 SAIRAANHOITOPIIRIT 8 923 3 852 2 842 2 229 25,0 5 071 56,8 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 16. Saapuneetjakäsitellytlähetteetja niidenkäsittelyajatperusterveydenhuollon erikoissairaanhoidonyksiköissä1.1.-31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 16 Terveyskeskusyksikkö Lähetteet yhteensä Lähetteitä käsitelty yhteensä Lähete käsitelty 3 vrk:ssa Lähete käsitelty 4–21 vrk:ssa Lähete käsitelty yli 21 vrk:ssa Lähete käsitelty yli 21 vrk:ssa, % Forssan seudun tk 6 990 7 064 4 965 2 065 34 0,5 Heinolan tk 2 368 2 405 1 345 1 060 0 0,0 Helsingin tk Jämsän tk 0 5 969 4 086 1 854 29 0,5 Kuopion tk 2 469 2 472 2 209 256 7 0,3 Kuusamon tk 3 236 3 265 1 955 1 254 56 1,7 Nokian tk 259 269 159 110 0 0,0 Oulun tk 0 Pietarsaaren SOTE 6 260 6 311 4 679 1 506 126 2,0 Raahen seudun tk 0 5 560 4 250 1 281 29 0,5 Sisä-Savon thky 0 276 176 100 0 0,0 Turun tk 6 199 5045 4392 580 73 1,4 Varkauden tk 5542 5 668 3 823 1 804 41 0,7 Ylä-Savon SOTE 3 173 3 105 2 219 865 21 0,7 Yhteensä 36 496 47 409 34 258 12 735 416 0,9 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 17. Hoidontarpeenarviointiaodottavienmääräja odotusajatperusterveydenhuollon erikoissairaanhoidonyksiköissä31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 17 Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 180 vrk Yli 90 vrk Yli 90 vrk Terveyskeskusyksikkö lkm lkm lkm lkm % lkm % Forssan seudun tk 13 12 1 0 0,0 1 7,7 Heinolan tk 22 22 0 0 0,0 0 0,0 Kuopion tk 11 6 0 5 45,5 5 45,5 Kuusamon tk 32 30 2 0 0,0 2 6,3 Raahen seudun tk 365 332 31 2 0,5 33 9,0 Sisä-Savon thky 2 2 0 0 0,0 0 0,0 Turun tk 36 33 3 0 0 3 8,3 Ylä-Savon SOTE 43 43 0 0 0,0 0 0,0 Yhteensä 524 480 37 7 1,3 44 8,4 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 18. Hoitoaodottavienmääräja odotusajatperusterveydenhuollonerikoissairaanhoidonyksiköissä 31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 18 Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 180 vrk Odotusajan mediaani 30.4.2022 yli 180 vrk hoitoa odottaneet Terveyskeskusyksikkö lkm lkm lkm lkm % vrk lkm Forssan seudun tk 729 648 81 0 0,0 23 16 Heinolan tk 133 133 0 0 0,0 2 Jämsän tk 377 347 26 4 1,1 13 0 Kuopion tk 533 318 160 55 10,3 42 Kuusamon tk 589 413 43 133 22,6 30 107 Nokian tk 50 50 0 0 0,0 0 Oulun tk 440 159 110 171 38,9 125 Pietarsaaren SOTE 849 611 210 28 3,3 9 Raahen seudun tk 1 060 747 285 28 2,6 27 Sisä-Savon thky 17 17 0 0 0,0 0 Turun tk 594 488 101 5 0,8 16 14 Varkauden tk 453 381 58 14 3,1 23 2 Ylä-Savon SOTE 460 402 58 0 0,0 1 Yhteensä 6 284 4 714 1 132 438 7,0 345 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 19. Päälöydökset • Elokuun lopussa 2022 152481 potilasta odotti kiireettömään erikoissairaanhoitoon. • Elokuussa 2022 yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli yli 20000. • Verrattuna vuotta aikaisempaan tilanteeseen yli puoli vuotta odottaneiden määrä lisääntyi yli 11000 potilaalla. • Suhteellisesti eniten yli puoli vuotta odottaneita oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä ja vähiten Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä • Yli puoli vuotta odottaneiden määrä oli laskenut Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. • Potilaat odottivat 31.8.2022 kiireetöntä sairaanhoitoa keskimäärin 65,5 vuorokautta, mikä on noin kahdeksan vuorokautta pidempään kuin elokuussa 2021. • Yli kolme kuukautta mielenterveyspalveluita odottaneiden lasten ja nuorten määrä noussut. • Kaihileikkaukseen odotti sairaanhoitopiirien sairaaloissa elokuun lopussa noin 11500 potilasta. • Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottaneita elokuun lopussa oli 8900 potilasta. 7.10.2022 Pia Tuominen 19
Anúncio