O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Good Scrutiny? Craffu Da?
Good Question! Cwestiwn Da!
Dave Mckenna
About Swansea Scrutiny
Craffu Abertawe
Here is one example of good scrutiny
(but definitely not the only one)
Good
examples
all over
Enghreifftiau
da ym
mhobman
...
The wheel of good scrutiny
proposals
listening
outcomes
canlyniadau
questions
investigations
responses
ymatebion
good
da
p...
Our review of support for care leavers
Ein hadolygiad o gefnogaeth
i bobl sy’n gadael gofal
A good outcome for care leavers....
Canlyniad da i bobl sy’n gadael gofal…
... and a good outcome for the peer mentors
…a chanlyniad da i’r cyfoedion sy’n mentora
…follow from a good response by Cabinet and
senior officers
…yn dilyn ymateb da gan y cabinet
ac uwch-swyddogion
…to a good proposal
…i gynnig da
…from a good investigation
…o ymchwiliad da
…from a good investigation
…o ymchwiliad da
…from a good investigation
Redbridge
LONDON LLUNDAIN
…o ymchwiliad da
…into a good question
…i gwestiwn da
Our formula for a good question
Issue of
concern
Something
strategic
Good use
of time
Good
Question
Mater sy’n
peri pryder...
Our formula for a good question
Issue of
concern
Something
strategic
Good use
of time
Good
Question
Cwestiwn
Da
Ein fformi...
…from a good team
…o dîm da
...that won an award…
…a enillodd wobr…
...due to their commitment and knowledge.
They also had good support!
…o ganlyniad i’w hymrwymiad a’u gwybodaeth.
Roedd ga...
It all comes back to the wheel of good scrutiny
proposals
listening
outcomes
canlyniadau
questions
investigations
response...
...and everything goes full circle
…ac mae’r cyfan yn cwblhau’r cylch
...in more ways than one
…mewn mwy nag un ffordd
Good Scrutiny? Craffu Da?
Good Question! Cwestiwn Da!
Dave Mckenna
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Good Scrutiny? Good Question! Swansea's Example

519 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Good Scrutiny? Good Question! Swansea's Example

 1. 1. Good Scrutiny? Craffu Da? Good Question! Cwestiwn Da! Dave Mckenna
 2. 2. About Swansea Scrutiny Craffu Abertawe
 3. 3. Here is one example of good scrutiny (but definitely not the only one) Good examples all over Enghreifftiau da ym mhobman Dyma un enghraifft o graffu da (ond nid yr unig un)
 4. 4. The wheel of good scrutiny proposals listening outcomes canlyniadau questions investigations responses ymatebion good da proposals investigations questions proposals investigations listening gwrando questions cwestiynau proposals cynigion investigations ymchwiliadau Yr olwyn craffu da
 5. 5. Our review of support for care leavers Ein hadolygiad o gefnogaeth i bobl sy’n gadael gofal
 6. 6. A good outcome for care leavers.... Canlyniad da i bobl sy’n gadael gofal…
 7. 7. ... and a good outcome for the peer mentors …a chanlyniad da i’r cyfoedion sy’n mentora
 8. 8. …follow from a good response by Cabinet and senior officers …yn dilyn ymateb da gan y cabinet ac uwch-swyddogion
 9. 9. …to a good proposal …i gynnig da
 10. 10. …from a good investigation …o ymchwiliad da
 11. 11. …from a good investigation …o ymchwiliad da
 12. 12. …from a good investigation Redbridge LONDON LLUNDAIN …o ymchwiliad da
 13. 13. …into a good question …i gwestiwn da
 14. 14. Our formula for a good question Issue of concern Something strategic Good use of time Good Question Mater sy’n peri pryder Rhywbeth strategol Defnydd da o amser Cwestiwn Da Ein fformiwla ar gyfer cwestiwn da
 15. 15. Our formula for a good question Issue of concern Something strategic Good use of time Good Question Cwestiwn Da Ein fformiwla ar gyfer cwestiwn da Mater sy’n peri pryder Rhywbeth strategol Defnydd da o amser
 16. 16. …from a good team …o dîm da
 17. 17. ...that won an award… …a enillodd wobr…
 18. 18. ...due to their commitment and knowledge. They also had good support! …o ganlyniad i’w hymrwymiad a’u gwybodaeth. Roedd ganddynt gefnogaeth dda hefyd!
 19. 19. It all comes back to the wheel of good scrutiny proposals listening outcomes canlyniadau questions investigations responses ymatebion good da proposals investigations questions proposals investigations listening gwrando questions cwestiynau proposals cynigion investigations ymchwiliadau Daw popeth yn ôl at yr olwyn craffu da
 20. 20. ...and everything goes full circle …ac mae’r cyfan yn cwblhau’r cylch
 21. 21. ...in more ways than one …mewn mwy nag un ffordd
 22. 22. Good Scrutiny? Craffu Da? Good Question! Cwestiwn Da! Dave Mckenna

×