Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, Basel III ja makrovakaus(20)

Anúncio

Mais de Suomen Pankki(20)

Último(20)

Anúncio

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, Basel III ja makrovakaus

 1. Johtokunta, Suomen Pankki Eurooppalainen pankkivalvonta, Basel III ja makrovakaus Finanssiala ry:n hallituksen kokous 25.5.2021 Marja Nykänen
 2. Johtokunta, Suomen Pankki Eurooppalainen pankkivalvonta Marja Nykänen
 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n pankkivalvonnan prioriteetit 2021 • Luottoriskin hallinta • Pääoman riittävyys • Liiketoimintamallin kestävyys • Luotettava hallinto 25.5.2021 3
 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Heijastuuko todellinen tilanne pankkien taseissa ja kertovatko luottoriskin indikaattorit totuuden vai onko yllätyksiä edessä? 25.5.2021 4 Järjestämättömät luotot jatkaneet laskuaan – toisaalta kasvavat tyypillisestikin viiveellä talouden negatiivisten shokkien jälkeen Tukitoimien piirissä olevien luottojen laatu keskimääräistä heikompi – riskinä ongelmaluottojen ja luottotappioiden kasvu, kun tukitoimet päättyvät
 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ilmastonmuutoksen liittyvät riskit nousemassa vahvemmin esiin • EKP julkisti marraskuussa odotukset ilmasto ja ympäristöriskeihin liittyen (ECB Guide on Climate-related and Environmental risks). • EKP on edellyttänyt pankeilta itsearviota kuinka hyvin ne noudattavat ohjeistusta. Valvoja arvioi osana valvontaa pankkien edistymistä ja antaa palautetta. • EKP (keskuspankki) laatii parhaillaan nk. top-down stressitestiä • EKP (pankkivalvonta) valmistelee vuoden 2022 stressitestiä. 25.5.2021 5
 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n sisäisten mallien arviointihanke (TRIM) on päättynyt • Arvioinnin kohteena olivat kaikki EKP:n valvomat pankit, jotka käyttävät vakavaraisuuslaskennassaan sisäisiä malleja. • TRIM tuki laajempia sisäisten mallien parantamiseen tähtääviä tavoitteita ja palautti sisäisten mallien uskottavuutta SSM-alueella. • Arvioinnin perusteella sisäisten mallien käyttöä vakavaraisuusvaatimusten perustana voidaan yleisesti ottaen jatkaa. • pankeilla on kuitenkin erittäin suuri työ saattaa tietojen hallinta, prosessit ja mallit sääntelyn ja valvojan edellyttämälle tasolle ja ylläpitää niitä jatkuvasti • EKP:n asettamat rajoitukset pienentävät vakavaraisuusvaatimusten ei-riskiperusteista vaihtelua. • Huomioitava myös mallimuutosten kautta muodostuvat epäsuorat vaikutukset • EKP on julkaissut hankkeesta loppuraportin 19.4.2021. 25.5.2021 6
 7. Johtokunta, Suomen Pankki Basel III - riskipainouudistukset Marja Nykänen
 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Basel III:n riskipainouudistukset kasvattavat pankkien riskipainotettuja saamisia ja euromääräisiä pääomavaatimuksia • Finanssivalvonnan arvio: suomalaisten pankkien riskipainotetut saamiset kasvavat n. 40 mrd. eurolla (+ 17 %) • Kasvu pääasiassa output floor -rajoitteesta ja markkinariskien riskipainovaatimusten muutoksista. Muut muutokset kokoisuudessaan pienentävät riskipainotettuja eriä. • Kokonaispääomavaatimusten arvioitu kasvu: 2,5 – 6,2 mrd € (7,4 –18,7 %) • Finanssivalvonnan aiempi arvio (2020): 0,7 – 7,1 mrd. € (2,0 – 19,8 %) • Pääomavaatimusten kasvu riippuu siitä, kuinka output floor otetaan huomioon pääomavaatimusten laskennassa 25.5.2021 8
 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Tavoiteltavia lähtökohtia Basel III:n riskipaino- uudistuksen täytäntöönpanossa • Pääomavaatimusten laskennan liiallista monimutkaistamista tulisi välttää • Pääomavaatimuksissa tulisi säilyttää riittävä riskiperusteisuus ja siten ylläpitää luottolaitosten kannustimia kehittää riskienhallintaansa • Makrovakausvaatimusten kohtelun tulisi olla neutraalia • Eurooppalaisten vaatimusten ei tulisi merkittävästi poiketa Baselin komitean suosituksista 25.5.2021 9
 10. Johtokunta, Suomen Pankki Makrovakauspolitiikka Marja Nykänen
 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Makrovakauspolitiikan ajankohtaisia teemoja • Asuntomarkkinoiden riskit kasvaneet ja kotitalouksien velkaantuminen jatkunut • Liiallisen velkaantumisen hillintään tarvitaan uusia välineitä • Makrovakauspolitiikan ”uusi normaali” 25.5.2021 11
 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntokauppa ja asuntolainananto toipuivat Suomessa nopeasti pandemian ensimmäisestä aallosta 25.5.2021 12 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2018 2019 2020 2021 Milj. euroa Lähde: Suomen Pankki. @38215 Suomessa luottolaitoksista nostetut uudet asuntolainat kuukausittain 75 100 125 150 175 200 225 2000 2005 2010 2015 2020 Helsingin kantakaupunki Koko Helsinki Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu Turku Tampere Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu Reaali-indeksi, 2000 = 100 Lähteet: Tilastokeskus, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Asuntojen reaaliset hinnat alueittain neljännesvuosittain
 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitalouksien velkaantuneisuus suhteessa tuloihin kasvanut pitkään 0 25 50 75 100 0 40 80 120 160 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainat Suomen luottolaitoksilta Lainat taloyhtiöiden kautta Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Asumiseen liittyvät lainat (oikea asteikko) % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon Osuus velasta, % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215 Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja velan rakenne 25.5.2021 13
 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uusilla asuntolainanottajilla yhä enemmän velkaa suhteessa tuloihin • Aiempaa suurempi osa uusista asuntolainoista* myönnetty tuloihinsa nähden runsaasti velkaantuneille • Suuret velka-tulosuhteet yleisempiä kasvukeskuksissa kuin muualla Suomessa 25.5.2021 14 * Uusien asuntolainojen euromäärästä
 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU VM:n työryhmän ehdottamat keinot käyttöön • Velkakatolla rajoitettaisiin kotitalouden kokonaisvelkojen kasvamista suuriksi suhteessa tuloihin • Asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäispituudet ylläpitäisivät hyviä luotonhoitokäytäntöjä • Erittäin suurten taloyhtiölainojen rajoittaminen ehkäisisi asuntorahoituksen riskien kasvua • Ehdotettuihin rajoitteisiin sisältyy myös joustovaraa • Ehdotetut uudet keinot koskisivat kaikkia lainanantajia, ei pelkästään pankkeja – tärkeä tulevaisuuden kannalta 25.5.2021 15
 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vaikutukseltaan neutraali velkakatto noussut aiempaa korkeammalle • Velkakatto asettuisi nyt 500 prosenttiin, jos vaikutukset lainanantoon pyrittäisiin pitämään vähäisinä • Ehdotettu 15 prosentin joustovara keskeinen velkakaton ominaisuus • Velkakatto ei estä lainan saamista eikä se kohdistuisi erityisesti ensiasuntojen rahoitukseen • Velkakatto kohdistuisi laajasti eri velkoihin ja luottolaitosten lisäksi myös muihin luotonantajiin • Vaikutukset pitkän aikavälin talouskasvuun olisivat maltilliset • Rajoite vaimentaisi talouden suhdannevaihteluita tehokkaammin kuin nykyinen enimmäisluototussuhde • Velkakatolla erisuuntaisia vaikutuksia muuttoliikkeeseen 25.5.2021 16
 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Makrovakauspolitiikan ”uusi normaali” • Koronapandemia on opettanut politiikan joustavuuden tarvetta, mutta samalla on muistettava olemassa olevat rakenteelliset riskit ja haavoittuvuudet • Uuteen normaaliin siirryttävä varovaisesti ja asteittain • Makrovakauspolitiikan uuteen normaaliin vaikuttavat jo toteutuneet ja odotettavissa olevat sääntelymuutokset 25.5.2021 17
 18. suomenpankki.fi Kiitos!
Anúncio