Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
Rahatalous vuonna 2020
Rahamuseo 25.2.2020
Lauri Kajanoja
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin lakisääteiset tehtävät
1. Suomen keskuspankki:
• Laki Suomen Pankista (LSP): ”Suomen Pankin
ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintavakautta.”
• lisäksi: ”tuettava muidenkin talouspolitiikan tavoitteiden
saavuttamista vaarantamatta hintavakautta”
• rahoitusvakaus, rahahuolto, maksuliikenne
2. Eurojärjestelmän jäsen:
• EU:n perussopimus: ensisijassa hintavakaus
• lisäksi: tukea yleistä talouspolitiikkaa, joilla pyritään
kestävään kehitykseen, tasapainoiseen talouskasvuun,
täystyöllisyyteen… hintavakautta vaarantamatta
• rahapolitiikka, pankkiunioni
225.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio Suomessa
-5
0
5
10
15
20
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Kuluttajahintojen muutos vuotta aiemmasta, %
Lähde: Tilastokeskus. 14728
Inflaatio Suomessa
325.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahajärjestelmä
• Mitä käytetään rahana
• Miten sen liikkeeseen lasku ja arvon määräytyminen on järjestetty
425.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskeiset rahajärjestelmät
Metallikanta
• Rahan arvo määritelty jalometallin avulla
• Paperista tehtyjä seteleitä käytössä
Paperirahajärjestelmä
• Paperirahan arvo irtosi jalometallista
• Ongelma: miten arvoon voi luottaa?
525.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahan arvo ja rahapolitiikan tavoite
• Metallikantajärjestelmässä rahan arvo oli määritelty
jalometallimääränä
• Mitä käyttää ”ankkurina” paperirahajärjestelmän vallitessa?
• Valuuttakurssin kiinnittäminen
• Inflaatiotavoite
• Eurojärjestelmän tavoite: hintavakaus
625.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Korko
Korko kertoo hinnan, jolla nykyistä rahaa voi vaihtaa tulevaan
rahaan.
• Voi vaihtaa säästämällä tai tallettamalla
• Mitä korkeampi on korko, sitä enemmän tulevaa rahaa saa
nykyisellä
”Yleinen korkotaso” kuvaa jotakuinkin riskitöntä korkoa.
Käytännössä korko riippuu osin lainasopimukseen liittyvistä
riskeistä.
725.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Reaalikorko
• Nimellinen korko miinus odotettu inflaatiovauhti
• Kertoo tulevien hyödykkeiden odotetun hinnan nykyisissä
hyödykkeissä mitattuna
• Vaikuttaa yritysten ja kotitalouksien päätöksiin
825.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eri mittaiset korot
• Keskuspankki pystyy vaikuttamaan suoraan vain lyhyeen korkoon
• Mikä määrää pitkän koron?
Vastaus 1: Se heijastaa odotettuja tulevia lyhyitä korkoja
Vastaus 2: Se riippuu lainojen kysynnästä ja tarjonnasta
925.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pitkä ja lyhyt korko euroalueen maissa
Euron käyttöönotto 1999
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
1990 2000 2010 2020
10 vuoden korko 3 kuukauden korko
%
Lähde: Reuters. 14799
1025.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahan liikkeeseen lasku ja korko
• Keskuspankki laskee liikkeeseen rahaa lainaamalla sitä pankeille
• Pankit lainaavat sitä edelleen yrityksille ja kotitalouksille
• Näin keskuspankin pankeilta vaatima korko määrää yleisen lyhyen
korkotason
1125.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen rahapolitiikasta päättää EKP:n neuvosto
12
Pääjohtaja
Christine Lagarde
Sihteeri
Mario Vella
Fabio Panetta
Carlos Costa
Constantinos Herodotou
Madis Müller
Philip Lane
Klaas Knot
Boštjan Vasle
Olli Rehn
Pablo Hernandéz de CosPeter Kažimír
Yves Mersch
Robert Holzmann
François Villeroy de Galhau
Pierre Wunsch
Yannis Stournaras
Gaston Reinesch
Vitas Vasiliauskas
Jens Weidmann
Varapääjohtaja
Luis de Guindos
Isabel Schnabel
Ignazio Visco
Mārtiņš Kazāks
Gabriel Makhlouf
1225.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Korko, kasvu ja inflaatio 1/3
• Keskuspankin korkopäätös vaikuttaa lyhyeen reaalikorkoon
• Koronnosto tekee lainaamisen kalliimmaksi
• Se lykkää yritysten investointeja ja kotitalouksien
kulutuspäätöksiä
• Korkomuutos vaikuttaa talouteen myös
• valuuttakurssien ja varallisuushintojen välityksellä ja
• ns. varallisuusvaikutuksen välityksellä
1325.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Korko, kasvu ja inflaatio 2/3
• Koronnosto tyypillisesti hidastaa talouskasvua lyhyellä aikavälillä
• Koronnosto vaimentaa inflaatiota
• Vaikutukset noin ½–2 vuoden viiveellä
1425.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Korko, kasvu ja inflaatio 3/3
• Keskuspankin korkopäätökset vaikuttavat yleensä talouskasvuun
vain lyhyellä aikavälillä
• Pitkällä aikavälillä kasvun määräävät teknologinen kehitys ja
talouden instituutiot
• Epäonnistunut rahapolitiikka kuitenkin hidastaa pitkän aikavälin
talouskasvua
1525.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskuspankkien ohjauskorkoja
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Euroalue Yhdysvallat Iso-Britannia Japani
%
Lähde: Macrobond. 30288
1625.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Nopean inflaation haitat 1/2
Jos inflaatio on nopeaa,
• se pitää ottaa erikseen huomioon taloudellisissa suunnitelmissa
• se yleensä myös vaihtelee voimakkaasti ja on vaikeasti
ennustettavissa
• rahan hallussapitoa pyritään välttämään
1725.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Nopean inflaation haitat 2/2
Nopea inflaatio merkitsee epävakautta raha- ja
rahoitusjärjestelmässä
• Nopean inflaation vallitessa korot ovat korkeat, usein myös
reaalikorot
• Inflaation vaihtelu siirtää varallisuutta pankkien, yritysten ja
kotitalouksien välillä
• Nopean inflaation seuraukset ovat usein pahimmat ”tavallisille
ihmisille”
1825.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Saksalaisia postimerkkejä vuosilta 1921-1923
Hyperinflaatio
1925.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Deflaatio
• Deflaatio = tavaroiden ja palveluiden hintojen yleinen aleneminen
• Deflaatiokierteessä hinnat laskevat ja deflaation odotetaan
jatkuvan
• Deflaatio rajoittaa keskuspankin mahdollisuuksia ohjata inflaatiota
ja vaimentaa suhdannevaihteluita
• Nimellinen korko ei voi olla paljon nollaa alempi. Siten deflaatio-
odotusten vallitessa keskuspankki ei voi painaa reaalikorkoa
odotettua deflaatiovauhtia alemmaksi
• Positiivisella mutta liian hitaalla inflaatiolla on saman suuntaisia
vaikutuksia. Lisäksi se vaikeuttaa työmarkkinoiden toimintaa.
2025.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Viimeaikainen hintakehitys ja rahapolitiikka
• Inflaatio ollut monessa maassa pitkäaikaisesti tavoitteita
hitaampaa vuoden 2008 jälkeen
• Keskuspankkien ohjauskorot matalat, monessa tapauksessa
lähellä nollaa
• Useat keskuspankit ovat vauhdittaneet inflaatiota
”epätavanomaisilla rahapolitiikan keinoilla”
• Arvopaperien osto-ohjelmat
• Ennakoiva viestintä
• Negatiiviset ohjauskorot
2125.2.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen inflaatio
2 %
0 %
-1
0
1
2
3
4
5
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
%
Lähde: Eurostat. 27383
2225.2.2020
suomenpankki.fi
Kiitos!
1 de 23

Recomendados

Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... por
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Suomen Pankki
803 visualizações26 slides
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... por
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Suomen Pankki
886 visualizações26 slides
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... por
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Suomen Pankki
503 visualizações26 slides
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen por
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha KilponenSuomen Pankki
236 visualizações20 slides
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio por
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioSuomen Pankki
612 visualizações30 slides
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon... por
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Suomen Pankki
528 visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana por
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaSuomen Pankki
979 visualizações34 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Suomen Pankki
1.8K visualizações20 slides
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p... por
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Suomen Pankki
552 visualizações18 slides
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenSuomen Pankki
781 visualizações11 slides
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... por
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Suomen Pankki
597 visualizações39 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
968 visualizações17 slides

Mais procurados(20)

Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana por Suomen Pankki
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki979 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Suomen Pankki1.8K visualizações
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p... por Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Suomen Pankki552 visualizações
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por Suomen Pankki
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki781 visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki597 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki968 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020 por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Suomen Pankki827 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki568 visualizações
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant... por Suomen Pankki
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Suomen Pankki753 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Suomen Pankki776 visualizações
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019 por Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Suomen Pankki646 visualizações
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla por Suomen Pankki
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki405 visualizações
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki427 visualizações
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko... por Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Suomen Pankki519 visualizações
Johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske: Sijoittamisen ilmastotavoittee... por Suomen Pankki
Johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske: Sijoittamisen ilmastotavoittee...Johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske: Sijoittamisen ilmastotavoittee...
Johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske: Sijoittamisen ilmastotavoittee...
Suomen Pankki276 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K visualizações
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite... por Finanssivalvonta
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Finanssivalvonta359 visualizações
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo... por Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Suomen Pankki462 visualizações

Similar a Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020

Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...Suomen Pankki
617 visualizações30 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Suomen Pankki
145 visualizações20 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Suomen Pankki
747 visualizações10 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...Suomen Pankki
946 visualizações16 slides
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... por
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
1.6K visualizações20 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Suomen Pankki
230 visualizações14 slides

Similar a Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Suomen Pankki617 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki145 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki747 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Suomen Pankki946 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, ...
Suomen Pankki742 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki68 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki213 visualizações
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne por Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 visualizações
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka por Suomen Pankki
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki704 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki215 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Suomen Pankki668 visualizações
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik... por Suomen Pankki
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Suomen Pankki144 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Suomen Pankki770 visualizações
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... por Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Suomen Pankki330 visualizações
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015 por Suomen Pankki
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Suomen Pankki827 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Suomen Pankki704 visualizações

Mais de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 visualizações7 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
53 visualizações11 slides
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 visualizações15 slides
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
46 visualizações20 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 visualizações8 slides

Mais de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki53 visualizações
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki46 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 visualizações
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki98 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 por Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki285 visualizações
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki148 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 visualizações
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna por Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki106 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 visualizações
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... por Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 visualizações

Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020

 • 1. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Rahatalous vuonna 2020 Rahamuseo 25.2.2020 Lauri Kajanoja
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin lakisääteiset tehtävät 1. Suomen keskuspankki: • Laki Suomen Pankista (LSP): ”Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintavakautta.” • lisäksi: ”tuettava muidenkin talouspolitiikan tavoitteiden saavuttamista vaarantamatta hintavakautta” • rahoitusvakaus, rahahuolto, maksuliikenne 2. Eurojärjestelmän jäsen: • EU:n perussopimus: ensisijassa hintavakaus • lisäksi: tukea yleistä talouspolitiikkaa, joilla pyritään kestävään kehitykseen, tasapainoiseen talouskasvuun, täystyöllisyyteen… hintavakautta vaarantamatta • rahapolitiikka, pankkiunioni 225.2.2020
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio Suomessa -5 0 5 10 15 20 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Kuluttajahintojen muutos vuotta aiemmasta, % Lähde: Tilastokeskus. 14728 Inflaatio Suomessa 325.2.2020
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahajärjestelmä • Mitä käytetään rahana • Miten sen liikkeeseen lasku ja arvon määräytyminen on järjestetty 425.2.2020
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskeiset rahajärjestelmät Metallikanta • Rahan arvo määritelty jalometallin avulla • Paperista tehtyjä seteleitä käytössä Paperirahajärjestelmä • Paperirahan arvo irtosi jalometallista • Ongelma: miten arvoon voi luottaa? 525.2.2020
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahan arvo ja rahapolitiikan tavoite • Metallikantajärjestelmässä rahan arvo oli määritelty jalometallimääränä • Mitä käyttää ”ankkurina” paperirahajärjestelmän vallitessa? • Valuuttakurssin kiinnittäminen • Inflaatiotavoite • Eurojärjestelmän tavoite: hintavakaus 625.2.2020
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korko Korko kertoo hinnan, jolla nykyistä rahaa voi vaihtaa tulevaan rahaan. • Voi vaihtaa säästämällä tai tallettamalla • Mitä korkeampi on korko, sitä enemmän tulevaa rahaa saa nykyisellä ”Yleinen korkotaso” kuvaa jotakuinkin riskitöntä korkoa. Käytännössä korko riippuu osin lainasopimukseen liittyvistä riskeistä. 725.2.2020
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Reaalikorko • Nimellinen korko miinus odotettu inflaatiovauhti • Kertoo tulevien hyödykkeiden odotetun hinnan nykyisissä hyödykkeissä mitattuna • Vaikuttaa yritysten ja kotitalouksien päätöksiin 825.2.2020
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eri mittaiset korot • Keskuspankki pystyy vaikuttamaan suoraan vain lyhyeen korkoon • Mikä määrää pitkän koron? Vastaus 1: Se heijastaa odotettuja tulevia lyhyitä korkoja Vastaus 2: Se riippuu lainojen kysynnästä ja tarjonnasta 925.2.2020
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pitkä ja lyhyt korko euroalueen maissa Euron käyttöönotto 1999 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 1990 2000 2010 2020 10 vuoden korko 3 kuukauden korko % Lähde: Reuters. 14799 1025.2.2020
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahan liikkeeseen lasku ja korko • Keskuspankki laskee liikkeeseen rahaa lainaamalla sitä pankeille • Pankit lainaavat sitä edelleen yrityksille ja kotitalouksille • Näin keskuspankin pankeilta vaatima korko määrää yleisen lyhyen korkotason 1125.2.2020
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen rahapolitiikasta päättää EKP:n neuvosto 12 Pääjohtaja Christine Lagarde Sihteeri Mario Vella Fabio Panetta Carlos Costa Constantinos Herodotou Madis Müller Philip Lane Klaas Knot Boštjan Vasle Olli Rehn Pablo Hernandéz de CosPeter Kažimír Yves Mersch Robert Holzmann François Villeroy de Galhau Pierre Wunsch Yannis Stournaras Gaston Reinesch Vitas Vasiliauskas Jens Weidmann Varapääjohtaja Luis de Guindos Isabel Schnabel Ignazio Visco Mārtiņš Kazāks Gabriel Makhlouf 1225.2.2020
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korko, kasvu ja inflaatio 1/3 • Keskuspankin korkopäätös vaikuttaa lyhyeen reaalikorkoon • Koronnosto tekee lainaamisen kalliimmaksi • Se lykkää yritysten investointeja ja kotitalouksien kulutuspäätöksiä • Korkomuutos vaikuttaa talouteen myös • valuuttakurssien ja varallisuushintojen välityksellä ja • ns. varallisuusvaikutuksen välityksellä 1325.2.2020
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korko, kasvu ja inflaatio 2/3 • Koronnosto tyypillisesti hidastaa talouskasvua lyhyellä aikavälillä • Koronnosto vaimentaa inflaatiota • Vaikutukset noin ½–2 vuoden viiveellä 1425.2.2020
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korko, kasvu ja inflaatio 3/3 • Keskuspankin korkopäätökset vaikuttavat yleensä talouskasvuun vain lyhyellä aikavälillä • Pitkällä aikavälillä kasvun määräävät teknologinen kehitys ja talouden instituutiot • Epäonnistunut rahapolitiikka kuitenkin hidastaa pitkän aikavälin talouskasvua 1525.2.2020
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskuspankkien ohjauskorkoja -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Euroalue Yhdysvallat Iso-Britannia Japani % Lähde: Macrobond. 30288 1625.2.2020
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Nopean inflaation haitat 1/2 Jos inflaatio on nopeaa, • se pitää ottaa erikseen huomioon taloudellisissa suunnitelmissa • se yleensä myös vaihtelee voimakkaasti ja on vaikeasti ennustettavissa • rahan hallussapitoa pyritään välttämään 1725.2.2020
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Nopean inflaation haitat 2/2 Nopea inflaatio merkitsee epävakautta raha- ja rahoitusjärjestelmässä • Nopean inflaation vallitessa korot ovat korkeat, usein myös reaalikorot • Inflaation vaihtelu siirtää varallisuutta pankkien, yritysten ja kotitalouksien välillä • Nopean inflaation seuraukset ovat usein pahimmat ”tavallisille ihmisille” 1825.2.2020
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Saksalaisia postimerkkejä vuosilta 1921-1923 Hyperinflaatio 1925.2.2020
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Deflaatio • Deflaatio = tavaroiden ja palveluiden hintojen yleinen aleneminen • Deflaatiokierteessä hinnat laskevat ja deflaation odotetaan jatkuvan • Deflaatio rajoittaa keskuspankin mahdollisuuksia ohjata inflaatiota ja vaimentaa suhdannevaihteluita • Nimellinen korko ei voi olla paljon nollaa alempi. Siten deflaatio- odotusten vallitessa keskuspankki ei voi painaa reaalikorkoa odotettua deflaatiovauhtia alemmaksi • Positiivisella mutta liian hitaalla inflaatiolla on saman suuntaisia vaikutuksia. Lisäksi se vaikeuttaa työmarkkinoiden toimintaa. 2025.2.2020
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Viimeaikainen hintakehitys ja rahapolitiikka • Inflaatio ollut monessa maassa pitkäaikaisesti tavoitteita hitaampaa vuoden 2008 jälkeen • Keskuspankkien ohjauskorot matalat, monessa tapauksessa lähellä nollaa • Useat keskuspankit ovat vauhdittaneet inflaatiota ”epätavanomaisilla rahapolitiikan keinoilla” • Arvopaperien osto-ohjelmat • Ennakoiva viestintä • Negatiiviset ohjauskorot 2125.2.2020
 • 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaatio 2 % 0 % -1 0 1 2 3 4 5 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 % Lähde: Eurostat. 27383 2225.2.2020