Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a พื้นฐานชีวิต 32.pptx(20)

Anúncio

Último(20)

พื้นฐานชีวิต 32.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 32 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 27/10/2565 09.34น.
 2. #ในเล่ม 32 ห ้าธาตุ สละดิถีตามโชค ม.เหมืองแร่ คุณธรรมทั้ง 5 อาชีพ สละดิถีตาม อานาจ ทิศหลังพิง 12 ภพ ฤดูทั้ง 4 สองบุคลิก คลังสมบัติ โยเซฟ คู่สมพงษ์ปีเกิด ฮวงจุ้ยหน้าร ้าน ฟาโรห์ การชง ลานหงษ์แดง ปะทะ 六冲 ลักชง
 3. ดวงสละดิถี & 五合 “โหงวฮะ” การภาคีแปรธาตุราศีบน 5 ธาตุทั้งห ้ากับอาชีพ 32 รูปดวงจับซิ้งที่ให ้คุณกับอาชีพ 38 +=長生 “จับยี่เชี่ยงแซ” 12 ภพ 49 เวลาเรากาลังหาคาตอบว่า ใครคิดถูกที่สุด สานักไหนวิชาดีสุด 87 โยเซฟ: วีรบุรุษในตานาน หรือ ร่องรอยประวัติศาสตร์อิสราเอลใน ถิ่นฟาโรห์ 120 ตาแหน่งคลังสมบัติ 204 อาจารย์มาศ ซินแสชื่อดัง วิเคราะห์ "ผู้กากับโจ ้" ดวงเพชฌฆาตสองบุคลิก 223 คุณธรรมทั้ง 5 240 ฤดูทั้ง 4 250 ร ้านคุณเปิดหน้าร ้านแบบไหนเอ่ย? 265 ตาแหน่งทิศเดียวกัน วางแผงขายอาหารที่เดียวกัน แต่มี คนขายดี และคนขายเจ๊ง 271 ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของกระแสพลังของหยินหยางสมดุลเป็นหลัก 277 ลานหงษ์แดงที่ดีถึงจะรับกระแสพลังดีๆ ถึงจะมีโอกาสดีๆเข ้ามา 285 สารบัญ
 4. ดวงสละดิถี & 五合 “โหงวฮะ” การภาคีแปรธาตุราศีบน • ดวงสละดิถี คือ ดวงที่มีธาตุดิถี เป็นธาตุเพียงหนึ่งเดียวในดวง โดยที่ไม่มีคู่ธาตุ และไม่มีธาตุที่ให ้กาเนิดดิถีเลย • เป็นดวงพิเศษ • เป็นดวงตามกระแส ไปตามธาตุอื่นๆ ในดวง https://bit.ly/3U21rNK เนื้อห า ตัวอย่างดวงตามก
 5. เกิดเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2489 (แต่ไม่ รู้เวลาเกิด) เสริ ม https://bit.ly/3CUoYJF
 6. ดวงนี้ • มีพี่น้อง..ถึง 5 คน จึงน่าจะมีคู่ธาตุเดียวกับดิถี อยู่เท่ากับจานวนพี่น้องที่มี • ดังนั้นเวลาเกิดของดวงนี้ จึงน่าจะเป็นเวลา 己巳 เสริ ม https://bit.ly/3CUoYJF
 7. ดวงนี้..มีพี่น้องถึง 5 คน จึงน่าจะมีคู่ธาตุเดียวกับดิถี อยู่เท่ากับ..จานวนพี่น้อง..ที่มี เสริ ม https://bit.ly/3CUoYJF
 8. คุณสมบัติของธาตุ (ราศีบน-ล่าง) แสดงตาม..พลัง(หยินหยาง)ที่ปรากฎ ทอง+ ทอง- น้า+ น้า- ไม้+ ไม้- ไฟ+ ไฟ- ดิน+ ดิน- 庚 辛 壬 癸 甲 乙 丙 丁 戊 己 申 酉 子 亥 寅 卯 午 巳 辰 丑 戌 未 เสริ ม https://bit.ly/3CUoYJF
 9. นอกจากนี้ • ยังมี..ดาวเจียกัว (甲) อยู่ที่..ราศีฟ้า และยัง “ฮะ” กับ..ดิถี (己) ร่วมแปรธาตุ..เป็นธาตุดิน ซึ่งเป็น..ธาตุที่ให ้คุณกับดวง..อีก • จึงทาให ้..เป็นคนที่มีอานาจและชื่อเสียง เสริ ม https://bit.ly/3CUoYJF
 10. ดาว 10 จับซิ้ง เสริ ม
 11. ภาคีราศีบน http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html เสริ ม
 12. ข ้อสังเกต • ในแต่ละคู่จะเป็นธาตุที่พิฆาตกัน ตัวหนึ่งจะเป็นพลัง เอี๊ยง และอีกตัวหนึ่งจะเป็น พลัง อิม อาจเรียกว่า เป็นคู่ ”พิฆาตต่างพลัง” • ผลจากการรวมธาตุในแต่ละคู่ เราจะไม่สนใจว่า ธาตุใหม่ นั้นเป็น อิม หรือ เอี๊ยง เสริ ม
 13. 1,2 3,4 5,6 7,8 9,10 เสริ ม
 14. เสริ ม
 15. + = + = + = + = + = 1+ 2- 3+ 4- 5+ 6- 7+ 8- 9+ 10- ดิ น ท อง น้า ไม ้ ภาคีราศี บน เสริ ม
 16. ดูจาก..ถนนชีวิต (โชค 10 ปี) เสริ ม https://bit.ly/3CUoYJF
 17. ถนนชีวิต (โชค 10 ปี-รายปี) เสริ ม
 18. ดูจาก..ถนนชีวิต (โชค 10 ปี) • เดินกระแสธาตุไฟ..ตั้งแต่เกิด • ตามด ้วย..ธาตุไม ้และธาตุดิน จึงได ้แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่และครอบครัว เสริ ม https://bit.ly/3CUoYJF
 19. ดวงสละดิถี..ตาม..โชคลาภ เนื้อห า
 20. ตัวอย่างเช่น ยาม วัน เดือน ปี 乾 己 甲 己 戊 巳 申 未 申 เนื้อห า
 21. คุณสมบัติของธาตุ (ราศีบน-ล่าง) แสดงตาม..พลัง(หยินหยาง)ที่ปรากฎ ทอง+ ทอง- น้า+ น้า- ไม้+ ไม้- ไฟ+ ไฟ- ดิน+ ดิน- 庚 辛 壬 癸 甲 乙 丙 丁 戊 己 申 酉 子 亥 寅 卯 午 巳 辰 丑 戌 未 เสริ ม
 22. ดิถี คือ ธาตุไม ้甲 เป็นดวงสละดิถี • เพราะ ไม่มีคู่ธาตุ และ ไม่มีธาตุที่ให ้กาเนิดดิถีเลย • ธาตุที่ให ้คุณ คือ ธาตุไฟ ธาตุดิน และ ธาตุทอง • ธาตุที่ให ้โทษคือ ธาตุน้า และ ธาตุไม ้ เนื้อห า
 23. ราศีบน แถวยาม 己 ภาคีกับแถววัน 甲 แปรธาตุเป็น (ธาตุดิน戊) เนื้อห า
 24. ภาคีราศีบน http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html เสริ ม
 25. + = + = + = + = + = 1+ 2- 3+ 4- 5+ 6- 7+ 8- 9+ 10- ดิ น ท อง น้า ไม ้ ภาคีราศี บน เสริ ม
 26. *** สิ่งสาคัญคือ ตัวดิถียังคงเป็น ธาตุไม ้甲 มิได ้เปลี่ยนเป็นธาตุดิน *** เนื้อห า
 27. ธาตุดินในดวงนี้ หมายถึง เงิน พ่อ เมีย • และธาตุดินก็ให ้คุณกับดวงนี้ • ก็พยากรณ์ได ้ว่า ดวงนี้มีพ่อรวย ได ้เมียรวย เนื้อห า https://www.youtube.com/watch?v=yzIT03tkWYE
 28. *** ดิถี..ไม่มีวันเปลี่ยน เพียงแต่ว่า..ธาตุที่แปรนั้น..ให ้คุณหรือ ให ้โทษ *** เนื้อห า
 29. เนื้อห า https://bit.ly/3U21rNK
 30. ธาตุทั้งห ้ากับอาชีพ • การวิเคราะห์อาชีพให ้เหมาะสมและส่งเสริมกับดวง ชะตา • สามารถพิจารณาได ้จากธาตุทั้งห ้า และ รูปดวงจับซิ้ง เนื้อห า https://bit.ly/3gPh1hH
 31. ธาตุทั้งห ้าที่ให ้คุณกับอาชีพ 1.ธาตุไม ้ • กิจการโรงไม ้ขายไม ้เฟอร์นิเจอร์ จัดสวน ขาย ดอกไม ้ • กระดาษ หนังสือ เครื่องเขียน โรงพิมพ์ สานักพิมพ์ • ขายผ ้า เสื้อผ ้า ขายยา ใบชา สมุนไพร พลาสติก ฟิล์มติดรถยนต์ • นักประพันธ์ ครู อาจารย์ เกี่ยวกับศาสนา นักบวช นักพรต เนื้อห า
 32. 2.ธาตุไฟ • เชื้อเพลิง ปั้มน้ามัน ปั้มแก๊ส • เครื่องใช ้ไฟฟ้า ช่างเดินสายไฟ ช่างเชื่อม ช่างอ๊อก ช่างเสริมสวย • ร ้านขายโคมไฟ ร ้านถ่ายรูป • ร ้านอาหาร ปิ้ง ย่าง ทอด เนื้อห า
 33. 3.ธาตุดิน • อสังหาริมทรัพย์ ค ้าขายเกี่ยวกับที่ดิน นายหน้า • ทาเหมืองหิน เหมืองแร่ เซรามิค • วัสดุก่อสร ้าง อิฐ หิน ปูน ทราย • เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ เนื้อห า
 34. 4.ธาตุทอง • ธนาคาร เงินทุน • โลหะ วัสดุเหล็ก วัสดุก่อสร ้าง เครื่องจักร • เกี่ยวกับรถยนต์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี • เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ • มือถือ สัญญาณเครือข่าย คลื่นวิทยุ โทรทัศน์ ความถี่ ต่างๆ • ร ้านทอง เพชรพลอย หยก ทับทิม เนื้อห า
 35. 5.ธาตุน้า • การประมง อาหารทะเล ห ้องเย็น น้าแข็ง ไอศกรีม เครื่องดื่ม น้าดื่ม น้าสมุนไพร • กิจการการขนส่ง โลจีสติก บริษัทเดินเรือ เดินรถ ทัวร์ นาเข ้า ส่งออก • คอฟฟี่ช๊อป ไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สปา นวด • อาชีพอิสระ อาชีพบริการ ที่ปรึกษา ทนายความ • มัคคุเทศก์ นักพูด นักประชาสัมพันธ์ ทอล์กโชว์ เนื้อห า
 36. รูปดวงจับซิ้งที่ให ้คุณกับอาชีพ 1.ปีเกย งานที่ต ้องรวมกลุ่มอยู่กับผู้คน เช่น การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ นักล็อบบี้ หุ้นส่วน ร่วมทุน หรือ นักกีฬาที่เล่นเป็นทีม เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เนื้อห า
 37. เนื้อห า
 38. 2.เกี๊ยบไช ้ • อาชีพที่มีการแข่งขันต่อสู้ เช่น นักกีฬา นักมวย นักแข่งรถ เนื้อห า
 39. 3.เจี้ยะซิ้ง งานบริการ อาหารการกิน ท่องเที่ยว เนื้อห า
 40. 4.เซียกัว งานอิสระ • ออแกนไนเซอร์ งานเอ๊กซ์ฮิบิชั่นโชว์ • งานแสดง ดารา นักร ้อง นักแสดง นักเต ้น เนื้อห า
 41. เนื้อห า 5.เพียงไช ้นักลงทุน นักธุรกิจเสี่ยงโชค หุ้น คาสิโน คอมเพล็กซ์ 6.เจี่ยไช ้นักการธนาคาร การเงิน นักธุรกิจ พ่อค ้า แม่ค ้า
 42. 7.ฉิกสัวะ งานที่เป็นผู้นา ผู้ดูแล เช่น ทหาร ตารวจ หมอ 8.เจี่ยกัว ข ้าราชการ นักปกครอง ผู้พิพากษา ทนายความ ผู้ ตรวจสอบบัญชี เนื้อห า
 43. เนื้อห า 9.เพียงอิ่ง นักวางแผน ผู้ให ้คาปรึกษา ครู อาจารย์ นักพยากรณ์ นักบวช นักพรต 10.เจียอิ่ง งานที่เป็นผู้มีความรู้..เป็นผู้นา เช่น นักบริหาร ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์
 44. เจียอิ่ง งานที่เป็นผู้มีความรู้..เป็นผู้นา เนื้อห า
 45. สิ่งสาคัญ คือต ้องเป็นผู้ดารงอยู่ใน.. สัมมาอาชีวะ เว ้นจากมิจฉาอาชีวะทั้งห ้า ได ้แก่ 1.เว ้นจากการค ้าสัตว์ 2.เว ้นจากการค ้ามนุษย์ 3.เว ้นจากการค ้าอาวุธ 4.เว ้นจากการค ้ายาพิษ 5.เว ้นจากการค ้าสุรา ของมึนเมา สิ่งเสพติด เนื้อห า
 46. สิ่งที่สาคัญที่สุด ที่อยู่เหนือสิ่งอื่น ใด คือ จิตใจ *** รักในสิ่งที่ทา ทาในสิ่งที่รัก (สิ่งที่เป็นกุศล) *** เนื้อห า https://bit.ly/3gPh1hH
 47. +=長生 “จับยี่เชี่ยงแซ” 12 ภพ หมายถึง 12 ภพ , 12 ราศีชีวิต หรือ โชคชะตาทั้ง 12 ราศี • เป็นปฏิกิริยาระหว่าง ราศีบน สัมพันธ์ ราศีล่าง 12 ภพ (12 ราศี) ในฤดูกาลทั้ง 4 หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนสลับกันไป เนื้อห า https://bit.ly/3gMjOrO
 48. อักษรหรืออักขระในภาษาจีนนั้น ถูกเขียนขึ้นอิงจากธรรมชาติ เนื้อห า
 49. ความหมายของตัวอักษร หรือตัว อักขระนั้น • อักษร 1 ตัว สามารถแทนความหมาย ครอบคลุมได้หลายอย่าง และจะยึดหลักโดยอิงกับธรรมชาติ • แต่ในขณะเดียวกัน อักษรเพียง 1 ตัว ก็ไม่สามารถครอบคลุมความหมาย ได้ทั้งหมด เนื้อห า
 50. เนื้อห า
 51. นี่ก็คือสาเหตุหนึ่ง • ที่ทาให ้การพยากรณ์ ในความหมาย ถูกตีความต่างกันออกไป • และ เกิดเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆ แตกแขนงเป็นวิชาต่างๆ ออกมา อย่างมากมาย เนื้อห า
 52. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551 เสริ ม
 53. ดังนั้น • การพยากรณ์ในความหมายที่ถูกต ้องและใกล ้เคียงนั้น จะต ้องเข ้าใจและเข ้าถึง กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยมี..หลักหยิน – หยาง เป็นพื้นฐาน เนื้อห า
 54. เคยได ้ยินมาว่า..ที่..ประเทศพม่า เนื้อห า • มีผู้ที่สามารถท่องจาพระไตรปิฎกได ้ทั้งหมด • แต่ประโยชน์คืออะไร • ถ ้าไม่สามารถเข ้าใจและไม่เข ้าถึงสภาพธรรมใน ขณะนี้ได ้
 55. ฉันใดก็ฉันนั้น • ถ ้าผู้ที่ศึกษาดวงจีน สามารถท่องจาในกฎเกณฑ์และตารางต่างๆได ้ • แต่ประโยชน์คืออะไร • ถ ้าไม่เข ้าใจและไม่เข ้าถึง หลักแห่งหยิน – หยาง และ กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เนื้อห า
 56. เนื้อห า • 長生 เชี่ยงแซ เจริญเติบโต ก่อเกิด ก ้าวหน้า • 沐浴 มกยก ชาระ ขัดเกลา • 冠帯 กวงตั่ว ชื่อเสียง ความสาเร็จ • 臨官 นิ้มกัว เกียรติยศ มีเกียรติตาแหน่ง • 帝旺 ตี่อ๋วง อานาจ เจริญสูงสุด • 衰 ซวย เสื่อมถอย ปัญหาอุปสรรค • 病 แป่ ป่ วย อ่อนแอ • 死 ซี่ ตาย ล ้มเหลว • 墓 หมอ สุสาน เก็บเนื้อเก็บตัว • 絶 เจาะ ว่างเปล่า อิสระ สันโดษ • 胎 ท ้อ ครรภ์ การเปลี่ยนแปลง • 養 เอี้ยง ริเริ่ม ริเริ่มก่อตั้ง จับยี่เชี่ยงแซ 12 ภพ คาแปล นัยหมายถึง https://bit.ly/3gMjOrO
 57. +=長生 “จับยี่เชี่ยงแซ” 12 ภพ อยู่ภายใต ้หลักหยิน – หยาง และ กฏเกณฑ์ของธรรมชาติ เนื้อห า
 58. เมื่อพิจารณาก็จะสังเกตเห็นว่า • 甲丙戊庚壬 เป็น..พลังหยาง หมุนเวียน..ตามฤดูกาล..ตามเข็มนาฬิกา • 乙丁己辛癸 เป็น..พลังหยิน หมุนเวียน..ย ้อนฤดูกาล..ทวนเข็มนาฬิกา เนื้อห า
 59. เสริ ม
 60. 甲丙戊庚壬 เป็น..พลังหยาง หมุนเวียน..ตามฤดูกาล..ตามเข็ม นาฬิกา เสริ ม
 61. 乙丁己辛癸 เป็น..พลังหยิน หมุนเวียน..ย ้อน ฤดูกาล ..ทวนเข็มนาฬิกา เสริ ม
 62. ดังนั้น การที่จะอ่าน..ความหมาย..ของ..ตาราง 12 ภพ..นี้ จะต ้องพิจารณา..หลายปัจจัย ประกอบกันด ้วย 1.หลักหยิน – หยาง 2.ฤดูกาล 3.ความอ่อนแข็งของดิถี เนื้อห า
 63. ถึงแม ้จะเป็น..ตัวดิถี..ตัวเดียวกัน แต่ถ ้า..ความอ่อนแข็ง..ต่างกัน ความหมาย..ย่อมต่างกัน เนื้อห า • อุปมาเหมือน ผลไม ้ บางชนิดเจริญเติบโตและให ้ผลได ้ดี ในพื้นที่หนึ่งและ ฤดูกาลหนึ่ง • เช่น พวกมะม่วง ทุเรียน เติบโตได ้ดีในพื้นที่ร ้อนชื้น และให ้ผลได ้ดีในฤดูร ้อน ลาไย ลิ้นจี่ เติบโตได ้ดีในพื้นที่หนาวเย็นและให ้ผลได ้ดี ในฤดูหนาว ไม ้ดอก ไม ้ประดับ บางชนิดต ้องการน้า ไม่ชอบแดด ไม ้ดอก ไม ้ประดับ บางชนิดต ้องการแดด ไม่ชอบน้า
 64. 4.เข ้าใจในการหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนของฤดูทั้ง 4 (กระแส ของฤดู) • 寅卯辰 ฤดูใบไม ้ผลิ คือ ธาตุไม ้ • 巳午未 ฤดูร ้อน คือ ธาตุไฟ • 申酉戌 ฤดูใบไม ้ร่วง คือ ธาตุทอง • 亥子丑 ฤดูหนาว คือ ธาตุน้า • 丑辰未戌 ปลายฤดูทั้ง 4 คือ ธาตุดิน เนื้อห า
 65. • 亥寅 巳申 ตัวแทนของ..ต ้นฤดู หมายถึง การเริ่มต ้น • 子卯 午酉 ตัวแทนของ..กลางฤดู หมายถึง เติบโต แข็งแรง • 丑辰 未戌 ตัวแทนของ..ปลายฤดู หมายถึง เสื่อมโทรม (นัยหมายถึง “โขว่” คือ คลัง ด ้วย) • เก็บเกี่ยวพืชผลเข ้ายุ้ง เข ้าโกดัง และรอการมาของการเปลี่ยนฤดูกาลใหม่ เนื้อห า
 66. Joseph (1995) เสริ ม
 67. https://www.blockdit.com/posts/60351e55554c9c0a60928684 เสริ ม
 68. 丑辰 未戌 ตัวแทนของปลายฤดู เสริ ม
 69. 5.ธาตุใดให ้คุณ และ ธาตุใดให ้ โทษ (ต ้องการธาตุใด และ ไม่ต ้องการ ธาตุใด) ตัวอย่างเช่น x 甲 x x x x 亥 x เนื้อห า 甲 亥
 70. 長生 “เชี่ยงแซ” เจริญเติบโต หมายถึง ก่อเกิด ก ้าวหน้า สู่ความสาเร็จ เปรียบเหมือนทารกแรกเกิด อ่อนที่สุดกลับแข็งที่สุด (หยิน - หยาง) • สมมติว่าเป็น..ดวงอ่อน • ธาตุที่ให ้คุณคือ ธาตุทอง ธาตุน้า และธาตุไม ้ • ธาตุที่ให ้โทษคือ ธาตุไฟ และ ธาตุดิน • เมื่อ ราศีบน สัมพันธ์ ราศีล่าง จึงพยากรณ์ได ้ว่า..เป็นการก่อเกิด เป็นการเริ่มต ้นสิ่ง ใหม่ที่ดี เนื้อห า
 71. เนื้อห า
 72. 長生 “เชี่ยงแซ” เจริญเติบโต หมายถึง ก่อเกิด ก ้าวหน้า สู่ความสาเร็จ เปรียบเหมือน..ทารกแรกเกิด อ่อนที่สุดกลับแข็งที่สุด (หยิน - หยาง) • สมมติว่าเป็น..ดวงแข็ง • ธาตุที่ให ้คุณคือ ธาตุไฟ และ ธาตุดิน • ธาตุที่ให ้โทษคือ ธาตุทอง ธาตุน้า และ ธาตุไม ้ • พยากรณ์ได ้ว่า..เป็นการล ้มเลิก เป็นการหยุดไม่ทา อะไร..เพราะมัวแต่คิดลังเล และวิตกกังวล..จนไม่กล ้าทาอะไรใหม่ *** ดวงแข็ง ไม่เอา “อิ่ง” ไม่ชอบ “อิ่ง” (ธาตุที่ให ้กาเนิด ดิถี) เนื้อห า
 73. เนื้อห า
 74. ตัวอย่างเช่น x 甲 x x x x 未 x เนื้อห า 甲 未
 75. 墓 “หมอ” สุสาน เก็บ ฝัง คลังสมบัติ หมายถึง เก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง รอทะนุบารุง • สมมติว่าเป็น..ดวงอ่อน • ธาตุที่ให ้คุณคือ ธาตุทอง ธาตุน้า และธาตุไม ้ • ธาตุที่ให ้โทษคือ ธาตุไฟ และ ธาตุดิน • เมื่อ ราศีบน สัมพันธ์ ราศีล่าง จึงพยากรณ์ได ้ว่า..เป็นการเก็บเนื้อเก็บตัว รอ ทะนุบารุง ไม่ดิ้นรนมาก..จะเป็นผลดีกับดวงมากกว่า *** ดวงอ่อน..ไม่ควร..ถ่ายเท..มาก “เจี้ย –เซีย” และ “ไช ้” (ธาตุที่ดิถีไปพิฆาต) ยกเว ้น..ถ ้ามีธาตุที่ให ้คุณมาช่วยสนับสนุน เนื้อห า
 76. 墓 “หมอ” สุสาน เก็บ ฝัง คลังสมบัติ หมายถึง เก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง รอทะนุบารุง • สมมติว่าเป็น..ดวงแข็ง • ธาตุที่ให ้คุณคือ ธาตุไฟ และ ธาตุดิน • ธาตุที่ให ้โทษคือ ธาตุทอง ธาตุน้า และ ธาตุไม ้ • พยากรณ์ได ้ว่า เป็นการเปิดคลังสมบัติ ได ้มาซึ่งทรัพย์สินจากการทา ธุรกิจหรือธุรกรรมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือการขยาย ทาสิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติม นามาซึ่งผลกาไรต่างๆ *** ดวงแข็ง..ต ้องถ่ายเท ชอบ “เจี้ย –เซีย” และ “ไช ้” (ถ ้าอยู่นิ่ง..กลับไม่เป็นผลดี เนื้อห า
 77. *** การพยากรณ์ต ้องอิงหลักหยิน – หยาง และ กฎเกณฑ์ของ ธรรมชาติ *** เนื้อห า https://bit.ly/3gMjOrO
 78. เนื้อห า https://bit.ly/3gMjOrO
 79. ไตรทิศ (ซาหวย) เนื้อห า https://bit.ly/3gMjOrO
 80. ไตรทิศไม ้(ซาหวย) • ราศีล่างไม ้寅 เป็น ไม ้พลังหยาง ในฤดูกาลไม ้ ดังนั้นไม ้กะ 甲 ที่แฝงจึงเป็นพลังแท ้正气 • ไม ้卯 มี ไม ้อิก 乙 พลังหยิน เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินซิ้ง 辰 มี ดินโบ่ว 戊 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ เสริ ม
 81. ไตรทิศไฟ (ซาหวย) • ไฟจี๋ 巳 มีไฟเปี้ย 丙 เป็นไฟหยางในฤดูกาลไฟ ไฟเปี้ยจึงเป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ไฟโง่ว 午 มีไฟเต็ง 丁 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินบี่ 未 มีดินกี้ 己 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ เสริ ม
 82. ไตรทิศทอง (ซาหวย) • ทองซิม 申 มีทองแก 庚 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ทองอิ้ว 酉 มีทองซิง 辛 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินสุก 戌 มีดินโบ่ว 戊 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ เสริ ม
 83. ไตรทิศน้า (ซาหวย) • น้าไห 亥 มีน้ายิ้ม 壬 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • น้าจื้อ 子 มีน้ากุ่ย 癸 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินทิ่ว 丑 มีดินกี้ 己 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ เสริ ม
 84. ราศีล่าง ราศีแฝง 子 癸 丑 己辛癸 寅 甲丙戊 卯 乙 辰 乙戊癸 巳 丙戊庚 午 丁己 未 乙丁己 申 戊庚壬 酉 辛 戌 丁戊辛 亥 甲壬 ตัวอย่า งรูป ดวง เสริ ม
 85. เนื้อห า https://bit.ly/3DdfBox เวลาเรากาลังหาคาตอบว่า ใครคิดถูกที่สุด สานักไหนวิชาดีสุด
 86. ถ ้าผมถามว่าในสายตาคุณแล ้ว ช ้าง..นั้น..รูปร่างเหมือนอะไร • คุณจะตอบว่าเหมือนอะไรครับ • ถ ้าคิดไม่ออก • ผมจะลองยกตัวอย่าง คาตอบของคนสมัยก่อน มาให ้อ่านกันดู เนื้อห า
 87. สมัยก่อน มีบางคนว่า ช ้างมีรูปร่าง เหมือน.. หม ้อ เนื้อห า • บ ้างว่า เหมือนกระด ้ง เหมือนตอไม ้ เหมือนงอนไถ เหมือนยุ้งข ้าว เหมือนเสา เหมือนครก เหมือนสากตาข ้าว เหมือนไม ้กวาด • คุณอ่านมาตรงนี้แล ้ว..อาจจะสงสัย • ทาไม..ช ้างเหมือนสิ่งเหล่านั้น..ที่ว่ามาได ้
 88. ที่สาคัญ • ทาไมแต่ละคน บรรยาย..รูปร่างช้าง..ออกมา ไม่เหมือนกัน..สักคนเลย • บางคนว่า เหมือนตอไม ้ บางคนว่า เหมือนหม ้อ เหมือนไม ้กวาด • สิ่งพวกนี้ รูปร่างเหมือนกัน..เสียที่ไหน เนื้อห า
 89. ถ ้าผมเล่าต่อว่า • คนเหล่านั้นก็ กาหมัด ยืนเถียงกัน ด ้วยยืนกรานว่า ตนเองนั้นหละ พูดถูกที่สุดอีกหละ • “อย่างนี้คือช ้าง อย่างนี้มิใช่ช ้าง ช ้างต ้องไม่เป็นอย่างนี้ ช ้างต ้องเป็นอย่างนี้” • คุณคิดว่าคล ้ายๆกับ..เหตุการณ์สมัยนี้..ที่เกิดขึ้นไหม • นี่แสดงว่า ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลย กับ..เหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน เนื้อห า
 90. งั้นก็แปลว่า เราไม่ได ้ก ้าวเท ้า..ออก จากป่ าเดิมๆ ที่เรากาลังหลงทางกันนี้ • พวกเรา..กาลังแค่เดินวนๆ อยู่ในป่ าเดิมๆกันนี้เอง • ความคิด..ที่นึกว่า..พัฒนานั้น ก็เพราะสิ่งต่างๆรอบตัว..ดูเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง แลดู..มีความสะดวกสบาย..มากขึ้น • แต่เราก็ยังพากันอยู่ป่ า..และเดินวนในป่ า..แบบเดิม ด ้วยความคิด การกระทา และคาพูดที่มีต่อกัน จนภาพเดิมๆ คล ้ายว่า..ย ้อนกลับมาทาบกับภาพ ปัจจุบันนี้แล ้ว แนบสนิทไร ้รอยต่อ แทบจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ณ ตอนนี้เลยจริงๆ เนื้อห า
 91. เหตุที่คนสมัยก่อนเหล่านั้น ยืนกรานแบบนั้น • แล ้วยังเถียงกันอีกด ้วย ก็เพราะเขาเหล่านั้น ล ้วนตาบอด • แล ้วถูกพระราชา..บอกให ้ลองไปคลาช ้างดูสิ • แล ้วบอกออกมาที ที่สัมผัสได ้ว่า ช ้างมีรูปร่างแบบไหน เหมือนกับอะไร • แต่ละคนดันไปจับไปคลากันคนละที่ • ก็แน่นอนหละ คนเราเชื่อความคิดและประสบการณ์ ตัวเองที่สุด • และนั่นคือ ผลที่ออกมา เนื้อห า
 92. ตาบอด คลาช ้าง เนื้อห า
 93. คนตาดีอย่างเราท่านทั้งหลาย..ว่า อย่างไร • คาตอบนั้น มีข ้อไหนถูกบ ้าง • ไม่ถูกเลยสักข ้อ..ใช่หรือไม่ เนื้อห า
 94. คุณอาจคิดว่าก็แน่นอน ก็เขาตา บอด เนื้อห า • หากเขาตาดี คงจะไม่พูดแบบนั้น • และในเมื่อเห็นช ้าง..ได ้ถนัดตา ก็คงไม่ต ้องมาทะเลาะกัน หรือยืนกรานว่าตนเองถูกที่สุด • เรื่องกลับ..ไม่เป็นแบบนั้น
 95. ในเมืองเดียวกันนี้ • สมัยต่อมา ก็เกิดเรื่องกรณีเช่นเดียวกันอีก • แต่คราวนี้เป็นคนตาดี และมีความฉลาด เป็นเหล่านักคิดด ้วย • สมัยก่อนถูกเรียกว่า สมณพราหมณ์ เป็นคนรู้หนังสือ เป็นนักคิด เป็นคนมีความรู้และมีตา ดี • เหตุการณ์นี้..ก็เกิดใน..เมืองสาวัตถี อีกรอบ เนื้อห า
 96. เมืองสาวัตถี เนื้อห า
 97. คนแต่ละพวก แต่ละสานัก • ต่างชอบ ต่างคิดว่าต ้องเป็นแบบนี้ แบบนั้น • และเชื่อมากๆ ว่า..สิ่งที่ตนเอง..กาลังเชื่อถือยึดถืออยู่นั้นหละ ถูกต ้องที่สุด • แล ้วก็ยังคง เถียงกันเหมือนเดิม • คราวนี้ รุนแรง..กว่า..คนตาบอด..อีก • เพราะคนตาบอด..กาหมัด..เถียงกัน เนื้อห า
 98. แต่คนตาดี..เหล่าที่ว่านี้ • หลายเหล่า..มากนะ ไม่ใช่แค่..สองเหล่า..สองแนวคิด • คิดกันไปต่างๆ เชื่อกันไปต่างๆ • แบ่งกัน..เป็นเหล่าเป็นกลุ่ม..สมณพราหมณ์ • เกิดบาดหมางกัน ใช ้อาวุธที่เหมือนหอก คือ ปาก นี่หละ..ทิ่มแทงกัน ว่า “อย่างนี้เป็นธรรม อย่างนี้มิใช่ธรรม ธรรมต ้องไม่เป็นอย่างนี้ ธรรมต ้องเป็นอย่างนี้” เนื้อห า
 99. จึงไม่แปลกและไม่ควรตั้งคาถาม อีกเลย • ท่านทั้งหลาย ว่า มีคนคิดแบบนี้..ได ้อย่างไร • ทาไมคนพวกนี้..คิดแบบนี้ ทาไมคนพวกนั้น..คิดแบบนั้น • ทาไม..เราคิดไม่เหมือนคนอื่น ไม่เหมือนคนนั้น ไม่เหมือนคนพวกนั้น • และยิ่งไม่ควรคิดว่า จะทาอย่างไรให ้ คนทุกคน หันมาคิดเหมือนกัน หันหน้าเข ้าหากัน..แล ้วพูดคุยกัน อาจจะช่วยแก ้ปัญหา..หรือ ทาให ้คิดเหมือนกันได ้ เนื้อห า
 100. กระนั้นหรือ • ต่อให ้..ตาบอด..ก็เถียงกัน ตาดี..มีการศึกษา มีความรู้ก็แล ้ว • ด ้วยว่า ชอบต่างกัน เชื่อต่างกัน ยังไงก็คิดต่าง และ เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนคิด • ขั้นกาหมัดเถียง ขั้นใช ้ปากคอ วาจาทิ่มแทงกัน • นี่คือคนตาดีทางร่างกาย แต่ตาบอดทางใจ ทางสติปัญญา เนื้อห า
 101. เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได ้ ที่จะทาให ้คนทั้งหลาย เชื่อและ เห็นตรงกัน • หรือยิ่งยากมาก ที่จะมาให ้เห็นตรงกับเราทั้งหมด • แม ้แต่สมัยพุทธกาล ทั่วทั้งชมพูทวีป ก็ยัง..ไม่ได ้นับถือ..พระพุทธศาสนา..กัน..ทุกคนเลย • นี่เป็นความสาคัญว่า ทาไมเรียนอะไรก็ตาม ควรศึกษาหลายสานัก หลายแบบ ฟังหลายอาจารย์ เพื่อคุณจะได ้เอามาประมวลความ ว่า จริงๆแล ้ว.. เป็นอย่างไรแน่ เนื้อห า
 102. แต่ก็ยังไม่อาจแน่ใจได ้เสียทีเดียว หรอก • เหมือนไปเอาข ้อมูล..คนตาบอด..พวกแรก มาจับใจความ • คุณจะรู้ชัดได ้..ก็ต่อเมื่อ คุณตาดี..มองเห็นได ้จริง เท่านั้น • หาก..ว่า..คุณตาบอด ทีนี้ยากละ • เว ้นแต่..เลือกเชื่อถือ..คนตาดี..คนนึงที่รู้จริง • แล ้วจะแน่ใจอย่างไรว่า เขาคนนั้นรู้จริง เนื้อห า
 103. คาถาม..มากมาย..พวกนี้ • จะได ้รับคาตอบ..ไปทีละตอน เมื่อคุณ..ไม่หยุดที่จะ..พิสูจน์ เรียนรู้จดจา และนาเอามาทาดู • แต่จะเสียเวลา..มากๆ ถ ้าไปตั้งคาถามว่า ทาไมๆ เหล่านั้น หรือไปวางเป้าหมาย ว่า ต ้องหาคนเหล่านั้น ให ้กลับมาเชื่อตามแบบนี้..ให ้ ได ้ เนื้อห า
 104. ขอให ้อยู่อย่างสบายใจเถอะว่า โลกไม่แตก บ ้านเมืองไม่แยกหรอก • โลกนี้แตก..ก็มีโลกใหม่ บ ้านนี้แยก..ก็มีบ ้านใหม่ • ยังไงคนเรา..ต ้องมีใครที่คิด และเชื่อเหมือนๆกับเรา อยู่แน่ๆ • ทั้งหมด..เพื่อมาเตือนใจคุณ ว่า ไม่ว่าจะตาบอด ตาดี มีความรู้มีการศึกษาดี มี ประสบการณ์ดี หรือมีตาแหน่ง..แห่งที่..อะไรๆในสังคม ก็มีสิทธิ..เห็นต่าง เนื้อห า
 105. ซึ่งอาจจะรวมถึง ต่างไปจากความจริง..หรือ..เชื่อ แบบผิดๆด ้วย • ดังนั้น ไม่อาจ..ไปถือเอาคนที่สร ้างตัวสาเร็จ คนที่เรียนสาเร็จ คนที่สร ้างความยิ่งใหญ่สาเร็จ..มาเป็นแบบอย่างชีวิต ได ้เลย • ไม่มีใครสามารถทาตามใครอีกคนนึง แล ้วจะเป็นเหมือนคนๆนั้นได ้ ไปเสียทั้งหมด • ความเห็นต่าง..พวกนี้ ก็ไม่ใช่..เรื่องใหม่ และไม่มีอะไร..น่าไปกังวลใจ..ทั้งนั้น เนื้อห า
 106. ถ ้าเมื่อไหร่..คุณกังวลใจ • เหมือนตกอยู่ในที่ๆไม่มีใคร ..เห็นเหมือนคุณ ทาแบบคุณ เชื่อแบบคุณ หรือพูดจากับคุณรู้เรื่อง • ทางเดียวที่จะแนะนาให ้คุณทา คือ ออกมาเสีย..แบบเงียบๆ และต ้องออกมา..ให ้เร็วที่สุด..เท่าที่จะทาได ้ • หรือไม่ออกมาก็ได ้ หากแน่ใจ..ว่า ใจของคุณมีเพื่อนอยู่ หมายถึง มีที่พึ่งว่า..เราเชื่อถืออะไรอยู่ ทาเพื่ออะไร อยู่ เนื้อห า
 107. ผมต ้องพูด • เพราะต่อไปพวกเราทุกคน ไม่ว่าใคร จะตกอยู่ภายในวงล ้อมแบบนี้ และอาจจะ บ่อยขึ้น • เพราะพวกเรา กาลังเข ้าสู่..ยุคสมัยแห่งนักคิด นักพูด และคนมี ความรู้ แต่เรียนรู้มาแบบต่างๆกัน และมีเป้าหมายต่างกัน..ในลู่ทางที่หารายได ้และมี ชีวิตได ้ต่างกัน • วันใดที่คุณรู้ตัวว่าหลงเข ้าไปในกลุ่มคนที่ต่างจากคุณ มากๆแบบนั้น ขอให ้มีมารยาท ขอให ้มีศีลครบห ้าข ้อเป็นอย่างน้อย เนื้อห า
 108. ที่สาคัญคือ มีที่พึ่ง • แล ้วไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ หรือเดินออกมา • ทุกอย่างจะเรียบร ้อย ดีงาม ที่สุดเท่าที่จะดีได ้เสมอ • พร ้อมกับควร..ตัด..ความกังวลใจไป ณ ตอนนั้นทันที ว่า ทาไมต ้องเป็นแบบนั้น แบบนี้ • ให ้สรุปลงที่ ก็เห็นต่าง เท่านั้นเอง เนื้อห า
 109. แล ้วหันกลับมามองตัวเอง..ให ้เร็ว ที่สุด..ว่า 1.ตัวเองเป็นใคร 2.ทาหน้าที่อะไร 3.การเป็นใครและทาหน้าที่แบบนี้ ทาให ้เป้าหมายตัวเอง ยังคงมั่นคงอยู่ใช่หรือไม่ และ 4.เป้าหมายนั้น 4.1 ดีงาม 4.2 รอบคอบ และ 4.3 เป็นประโยชน์ใช่ ไหม เนื้อห า
 110. ถ ้าทาแบบนี้ได ้ ก็ไม่ต ้องแสดงจุดยืนอะไรทั้งนั้น • เพราะ สี่ข ้อนี้จะทาให ้ขาคุณก ้าวเดินไปเรื่อยๆ แบบ ไม่ยืนตรงไหนแน่นิ่ง จะทาให ้พัฒนาไปในทางที่มีความสุข และเรียบร ้อย ได ้ เนื้อห า
 111. คาตอบนี้ • ตอบคนที่ชอบถามบ่อยๆด ้วย ว่า สานักไหนดีสุด ตาราไหนเชื่อได ้ที่สุด วิชาไหนที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด • เรื่องนี้ เป็นคาตอบแล ้วว่า จะตอบได ้ ก็ต่อเมื่อ..คุณได ้เลือก..สักกลุ่ม สักสานัก หรือสักความเชื่อ..ลงก่อน • แล ้วคาตอบ จะปรากฏเองว่า คุณชอบไหมหละ..แบบนี้ เนื้อห า
 112. คุณคิดว่านี่มีเหตุผลไหม • คุณคิดว่าสานักนี้ หรือตารานี้ เชื่อถือและเป็นเหตุเป็นผล โดยชอบธรรม..รึเปล่า • ดังนั้น คาตอบพวกนี้ มีทางเดียวที่จะได ้ คุณต ้องเอาตัว..ลงเป็น..ผู้เล่นผู้เรียน • อย่ามัวแต่ ฟังคนมาพูดไปเรื่อยๆ ว่าแบบนั้นดี ไปที่นี่สิ หาคนนั้นสิ อ่านเล่มนี้สิ เชื่อคนนี้สิ เนื้อห า
 113. ต่อให ้เขาจะคือคนในบ ้าน หรือ เพื่อน • หรือตัวเราเอง จะค ้นเจอเอง..ก็ตาม • พิสูจน์และจบไปเป็นตอนๆ เป็นที่ๆ เป็นคนๆ เสีย • ไม่เสียเวลาหรอก และคุ้มค่าต่อเงินทอง หรือใจที่ลงไปด ้วย • เพราะทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่า กาลังโง่ หรือ กาลังถูก หลอก ตอนนั้นคุณฉลาดขึ้นเสมอ และความฉลาด หรือการได ้รู้ความจริงนั้น คุ้มค่ากว่า เวลา เงินทอง และจิตใจ เนื้อห า
 114. ถ ้าคุณจะมองหาอะไรที่ ฉลาดสุด จริงที่สุด • ให ้คุณไปหาดู ว่า กลุ่มไหน หรือคนที่เชื่อแบบไหน ที่เขายอมสละ เวลา ชีวิต เงินทอง และจิตใจเป็นตัวของตัวเอง ลงไปทาตามใครหรือความเชื่อใดบางสิ่ง • นั้นหละ ของมีค่ามาก ฉลาด และจริงที่สุดของคนๆนึงที่จะจริงได ้ ฉลาดได ้ • แต่นั้น..ก็อาจจะไม่ใช่ ตัวเลือกของคุณ..อีก เนื้อห า
 115. พูดมาใกล ้จบ • เพื่อจะบอกว่า อย่าเชื่อคาสรรเสริญ คาชมมากมาย หรือ ไปเชื่อคานินทา คาเล่าขาน ของใครคนนึง ที่พูดถึงใครอีกคนนึงเลย • เชิญทาใจให ้กว ้างๆ เบาๆ สะอาดๆ ไปเผชิญหน้าจริงๆ ไปเรียนรู้สักหน • ตัวคุณเองนั้นหละ..จะรู้ได ้เอง เนื้อห า
 116. หรือไม่บางที..ก็ไม่จาเป็นต ้องทิ้ง อะไร เพื่อไปหาอะไรนี่ • แค่ เอาอะไรที่ดีๆ มาต่อกัน • ส่วนที่ไม่ดี เราก็วางลง หรือไปบอกเขาสักหน่อย • ถ ้าเขาจะยินดีรับฟัง เท่านั้น ก็พอแล ้ว • สบตาเขาสักครั้ง ถ ้าเขายังมีชีวิตและเจอได ้ง่าย • คุณจะรู้ด ้วยใจเอง อ่านหรือฟังที่เขาพูดบ่อยๆ เนื้อห า
 117. ถ ้าเขาเสียชีวิตไปแล ้ว..หรือพบเจอ ได ้ยาก • คุณจะค่อยๆ เห็นใจ ความฉลาด ความจริง นั้นเอง ทั้งหมด • คุณคือคนได ้ประโยชน์ และประสบความสาเร็จ • ใช่แล ้ว ในโลกนี้ ไม่มีใคร ได ้ประโยชน์ และประสบความสาเร็จจากการกระทาของคุณ ไป มากกว่า ตัวของคุณเอง • คุณจึงไม่ได ้มีประโยชน์น้อย หรือ ยังไม่ประสบ ความสาเร็จอะไรทั้งนั้น • คุณเข ้าใจผิดแล ้ว ที่ควรถามบ่อยๆ • ถ ้ามีเรื่องพวกนี้มาในหัวให ้ถามว่า ตอนนี้ คุณทาอะไร เนื้อห า https://bit.ly/3DdfBox
 118. โยเซฟ: วีรบุรุษในตานาน หรือ ร่องรอยประวัติศาสตร์อิสราเอลใน ถิ่นฟาโรห์ “บัดนี้..โยเซฟ..ถูกนามาถึง..อียิปต์ คนอิชมาเอล..ได ้ขายเขา ให ้กับ..โปทิฟาร ์...ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ซึ่งเป็น..ขุนนาง..คนหนึ่ง..ของ...ฟาโรห์ (ปฐมกาล 39: 1) เนื้อห า
 119. เนื้อห า
 120. “ดังนั้น..ฟาโรห์ จึงตรัสแก่..โยเซฟ ว่า ‘บัดนี้เราขอตั้งเจ ้าให ้ดูแลทั่ว แผ่นดินอียิปต์’ แล ้ว..ฟาโรห์ ทรงถอดแหวน..ตราประจาพระองค์ ..จาก..นิ้ว..มาสวมที่นิ้วของโยเซฟ...” (ปฐมกาล 41:41-42) เนื้อห า
 121. เรื่องราวของ..บรรพบุรุษ..ชาว อิสราเอล ผู้ซึ่งได ้รับเกียรติยศสูงส่ง บนแผ่นดิน..ฟาโรห์ • ข ้อความในพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเก่า ในตอนท ้ายของบทปฐมกาล ถูกนามาสร ้างเป็นภาพยนตร์และการ์ตูนหลายครั้ง ได ้แก่ Joseph (1995) และ Joseph: King of Dreams (2000) • เรียกได ้ว่า..ไม่แพ ้..ตอนยอดฮิต ที่มีเนื้อเรื่อง..ตาม..บทอพยพ..ตอนต ้น อย่าง The Ten Commandments เลยทีเดียว เนื้อห า
 122. Joseph: King of Dreams (2000) เนื้อห า
 123. แต่สาหรับนักวิชาการ • โดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีพระ คัมภีร์ • ตลอดจน นักโบราณคดีที่สนใจอาณาบริเวณซีเรีย-ปาเลสไตน์ (Syro-Palestinian archaeology) แล ้ว • เรื่องราวของโยเซฟนั้น ไม่ได ้ให ้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและคติสอนใจ.. ดังในหนังและการ์ตูน • ทว่า..นามของ “บุรุษ” ผู้นี้ ได ้กลายเป็น..อีกหนึ่ง..ปริศนา และก่อให ้เกิด..ข ้อถกเถียง..ตามมา..อย่างไม่สิ้นสุด เนื้อห า
 124. ยาโคบ หรือ อิสราเอล • ผู้เป็นบุตร..ของ..อิสอัค ซึ่งเป็น..บุตร..ของ..อับราฮัม • ยาโคบ มีบุตร 12 คน • โยเซฟ..เป็นบุตรคนรองสุดท ้องที่บิดารักมาก ก่อให ้เกิดความริษยาในหมู่พี่ ๆ จนเกิดการสมคบคิด กันกาจัดเขา โดยการขาย..โยเซฟ..ให ้..ชาวอิชมาเอล (มุสลิม) เพื่อไปเป็นทาส • ซึ่ง..ชาวอิชมาเอล..กลุ่มที่ซื้อตัวเขามานั้น ได ้เดินทางต่อไปยัง..อียิปต์..และขายเขาให ้เป็นทาส รับใช ้ของ..โปทิฟาร์ เนื้อห า
 125. ต่อมา • นายหญิงภรรยาของโปทิฟาร์ พอใจในตัวโยเซฟ และพยายามลักลอบ..มีความสัมพันธ์กับเขา • ทว่า..เขาปฏิเสธและสั่งสอนนาง • จนนาง..เกิดความไม่พอใจ กล่าวหาว่า..โยเซฟ..พยายามปลุกปล้า • เป็นเหตุให ้เขา..ถูกขังลืมในคุก เนื้อห า
 126. จนกระทั่งวันดีคืนดี..ฟาโรห์ทรง สุบิน รับสั่งหา..คนทานายฝัน • จากกิตติศัพท์..อันลือชื่อ..ของ..โยเซฟ ในการทานายฝันให ้กับ..หัวหน้าพนักงานขนมของ ฟาโรห์..ที่เคยต ้องโทษ • จึงได้รับโอกาสให้เข้าเฝ ้ า และทานายความฝัน..ของ..ฟาโรห์ ที่ว่า ขณะทรงประทับอยู่ริมน้าไนล์ มีโคสมบูรณ์ขึ้นมาจากแม่น้า 7 ตัว และยืนกินใบอ ้ออยู่ เป็นเวลาเดียวกับที่โคซูบผอมอีก 7 ตัว ขึ้นมาจากน้า และกินโคสมบูรณ์ทั้งหมด เนื้อห า
 127. แต่ปรากฏว่า โค..ก็ยังคงซูบผอมอยู่ดี • นอกจาก..สุบินถึงโคแล ้ว • ยังมีเรื่องต ้นข ้าว 1 ต ้น ที่ออกรวง 7 รวงด ้วยกัน ซึ่ง งามสมบูรณ์ดี • แต่แล ้วข ้าวอีกต ้นหนึ่ง..ก็ออกรวง 7 รวง..เช่นเดียวกัน ทว่ากลับเหี่ยวแห ้งและข ้าวนี้ ก็กลืน..รวงดี..ไปจนหมดสิ้น เนื้อห า
 128. โยเซฟ..ตีความ แล ้วทูลว่า..หมายถึง • ตลอด 7 ปี ต่อไปนี้ดินแดนอียิปต์ จะมีข ้าวปลาอาหารบริบูรณ์ไปทั่วอาณาบริเวณ • ทว่าหลังจากนั้นต่อไปอีก 7 ปี จะตามมาด ้วยความกันดารแล ้งแค ้นไปทั่วแผ่นดิน เนื้อห า
 129. ดังนั้น ฟาโรห์..จึงให ้เขาจัดการรับมือกับ สิ่งที่จะเกิดขึ้น • โยเซฟ ดาเนินการ..เรียกเก็บผลผลิตทางการเกษตร.. บางส่วน ในปีที่อุดมสมบูรณ์..มาเก็บสะสมไว ้ เพื่อนาไปแจกจ่ายให ้ในยามแล ้ง • ทาให ้ชาวอียิปต์ สามารถผ่านพ ้นช่วงแห ้งแล ้งยาวนานไปได ้ • นั่นเป็นเหตุให ้..โยเซฟ..ได ้รับความไว ้วางใจจาก ฟาโรห์ และได ้ขึ้นสู่..ตาแหน่งสูงสุดของอียิปต์ คือ “วิเซียร์” เนื้อห า
 130. นั่นเป็นเหตุให ้..โยเซฟ..ได ้รับความ ไว ้วางใจจากฟาโรห์ และได ้ขึ้นสู่..ตาแหน่งสูงสุดของ อียิปต์ คือ “วิเซียร์” เนื้อห า
 131. ดินแดน..คานาอัน • ซึ่งได ้รับผลกระทบจากความแห ้งแล ้ง เช่นเดียวกับ..อียิปต์ • เป็นเหตุให ้..ชาวอิสราเอล อพยพเข ้ามาใน..อียิปต์ รวมถึง..ครอบครัวของโยเซฟ ซึ่งนี่ก็เป็น..จุดเริ่มต ้นเรื่องราว..ใน..บทอพยพ เนื้อห า
 132. ความจริงเรื่องของโยเซฟ • ถูกเปิดเผยต่อหน้า..ยาโคบ • พ่อและลูกได ้พบหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากพลัดพรากมานาน • ชาวอิสราเอล ก็ได ้อาศัยอยู่ใน..แผ่นดินอียิปต์..ต่อไป • นั่นเป็น..เรื่องราวที่ปรากฏในพระคัมภีร์ • แต่..เรื่องราว..สาหรับ..นักประวัติศาสตร์..ไม่ได ้จบลง ..แค่นั้น เนื้อห า
 133. ย ้อนกลับมา พิจารณาข ้อมูลในพระคัมภีร์..กับ.. ร่องรอย • หรือ..เบาะแส ที่..นักโบราณคดี จะนาไปใช ้เพื่อไขข ้อข ้องใจ เกี่ยวกับ..เรื่องราวและตัวตนของ..โยเซฟ วิเซียร ์แห่งอียิปต์ เนื้อห า
 134. คือ ความอุดมสมบูรณ์และความ แห ้งแล ้งของอียิปต์ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ปรากฏใน พระคัมภีร์ • ร่องรอย..การอพยพของ..ชาวอิสราเอล..จาก..คานา อัน • และเบาะแส..ชาวอิสราเอล..ใน..อียิปต์ • นอกจาก..ร่องรอย..เรื่องราวของโยเซฟ..แล ้ว • นักโบราณคดี..พระคัมภีร ์ ก็มีความพยายามพิสูจน์การมีตัวตนของอับราฮัม ผู้เป็ นปฐมอัครบิดร (Patriarch) ของ..ชาวอิสราเอล..ด้วย เนื้อห า
 135. นักโบราณคดี..พระคัมภีร์..อเมริกัน • นาม วิลเลียม อัลไบรท์ (William F. Albright) • ผู้เชื่อมั่นในพื้นฐานประวัติศาสตร์ จากเรื่องราวในพระคัมภีร์ • ได ้ออกสารวจ..ดินแดนพื้นที่สูง..คานาอัน เพื่อเสาะหา ร่องรอยของกลุ่มชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ ของอับราฮัมและทายาท • ซึ่งประมาณการอายุ อยู่ในช่วง 2,100 ปีก่อนคริสตกาล เนื้อห า
 136. เนื้อห า
 137. คานวณจากระยะเวลาที่ระบุในพระ คัมภีร์ • นั่นคือ การอพยพเกิดขึ้น ก่อนที่..กษัตริย์..โซโลมอน จะสร้างวิหารในปีที่ 4 ของรัชกาล เป็นเวลา 480 ปี • (นี่ถือเป็น..จุดอ ้างอิง เพราะทราบระยะเวลาที่แท ้จริง โดยเปรียบเทียบจากหลักฐานในดินแดนอื่น ๆ ที่มีการ อ ้างถึง) เนื้อห า
 138. และการที่ชาวอิสราเอล ตกเป็นทาสในอียิปต์ • ก่อนหน้า..การอพยพ อีกกว่า 430 ปี • บวกเพิ่มด ้วย..ค่าประมาณอายุ..ของ..อัครบิดร 200 ปี • เราจะสามารถคานวณเวลาคร่าว ๆ ช่วงที่..อับราฮัม มีชีวิตเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ ดุจเดียวกับ..ชาวเบดูอิน..ได ้ ตามที่..อัลไบรท์..อ ้างอิง เนื้อห า
 139. ชาวเบดูอิน เนื้อห า
 140. แต่ความพยายามของ..อัลไบรท์ ต ้องพบกับความผิดหวัง • เมื่อไม่พบร่องรอย ของ..การอพยพ..ออกจาก..เมโสโปรเตเมีย มาทางทิศตะวันตก ยังดินแดน..คานาอัน • ตามเรื่องราวการอพยพของอับราฮัม..ในพระคัมภีร์ • เมื่อไม่สามารถหาหลักฐานทางโบราณคดี มายืนยันการอพยพดังกล่าวได ้ เนื้อห า
 141. ทาให ้ความน่าเชื่อถือ ในการเป็น “บุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์” ของ..อับราฮัม แทบหมดสิ้นไปโดยปริยาย • นั่นรวมถึงลูกหลานของเขาด ้วย ซึ่งก็คือ โยเซฟด ้วย • แม ้จะมีความพยายามของนักโบราณคดี..อีกหลาย ท่าน ที่เสาะหาร่องรอย ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป • แต่ก็ได ้ผลที่น่าผิดหวัง..เช่นเคย เนื้อห า
 142. สาหรับ..เรื่องราวของโยเซฟ ตาม..พระคัมภีร์..กล่าวถึง • การที่เขาถูกขาย ให้กับ..กองคาราวานสินค้า..ของ..ชาวอิชมาอิล ที่ใช้..อูฐ..เป็ น..พาหนะลากจูง • และจากหลักฐานทางโบราณคดี ทาให ้เราทราบว่า..อูฐ..ไม่เคยถูกนามาเลี้ยงและใช ้ งาน จนกระทั่งหลัง 2,000 ปี..ก่อนคริสตกาลไปแล ้ว • และไม่นิยม ใช ้แพร่หลายในดินแดนตะวันออกกลาง จนกระทั่ง 1,000 ปี..ก่อนคริสตกาล เนื้อห า
 143. นั่นสะท ้อนให ้เห็นว่า เรื่องราวของโยเซฟนั้น • ไม่ว่าจะมีพื้นฐานความจริงทางประวัติศาสตร์หรือไม่ก็ ตาม • แต่ได ้ถูกเขียนขึ้น หลัง 1,000 ปีก่อนคริสตกาลอย่างแน่นอน • เพราะสิ่งที่พระคัมภีร์ อธิบายถึง เป็นภาพของการค ้าแถบทะเลอาระเบีย ในช่วง 800-700 ปี..ก่อนคริสตกาล..นั่นเอง • เห็นได ้จากการขุดค ้นแหล่งโบราณคดี ที่เทล เจ็มเมแฮ่มน์ (Tell Jemmeh) เนื้อห า
 144. จากความพยายามดังกล่าวข ้างต ้น • จะเห็นว่า..เรื่องราวของอับราฮัม จนกระทั่ง..เรื่องราวของโยเซฟวิเซียร์แห่งอียิปต์นั้น • ดูยาก..ที่จะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ • เนื่องจาก..ไม่สามารถหาหลักฐานทางโบราณคดี..มา ยืนยันได ้ • ทั้งยังพบ..หลักฐานที่ขัดแย ้งกัน จนเป็นเหตุให ้..แวดวงวิชาการ เริ่มจะยอมรับว่า..เรื่องราวเหล่านี้ เป็นเพียง “ตานานของชนเผ่าอิสราเอล” มากกว่า..จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ เนื้อห า
 145. แต่ไม่ใช่สาหรับนักโบราณคดี อียิปต์ • ผู้พยายามปลุกกระแส ความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ ในฐานะ “บันทึกประวัติศาสตร์” • อย่าง เดวิด โรห์ล (David Rohl) • เขามุ่งโจมตี ลาดับเวลา..ทางประวัติศาสตร์เดิม ที่บรรดานักโบราณคดีอียิปต์..ยึดถือ • ถึงกับกล่าวว่า “เรากาลังเดินทางค ้นหาร่องรอยตาม พระคัมภีร์ได ้ถูกที่แล ้ว แต่ทว่าผิดเวลา” เนื้อห า
 146. เดวิด โรห์ล (David Rohl) เนื้อห า
 147. ดังนั้น • แหล่งโบราณคดีและเรื่องราวในพระคัมภีร์ สอดคล ้องต ้องกัน เพียงแต่ขยับเวลาให ้ตรงกันมากขึ้น • กล่าวให ้เข ้าใจโดยง่าย ก็คือ ตามลาดับเวลาเดิม นักวิชาการเชื่อกันว่า ฟาโรห์รามเสสที่ 2 หรือ รามเสสมหาราชแห่งราชวงศ์ที่ 19 ของอียิปต์นั้น เป็นองค์เดียวกับ ฟาโรห์แห่งการอพยพ (pharaoh of the exodus) เนื้อห า
 148. นั่นเท่ากับว่า • พระองค์ทรงเกิดร่วมสมัยกับ..โมเสส • (หากเชื่อว่า..โมเสส..มีตัวตนทางประวัติศาสตร์จริง) • ในช่วงเวลา 1294-1213 ก่อนคริสตกาล เนื้อห า
 149. แต่..โรห์ล..เชื่อว่า รามเสส.. มหาราช ไม่ใช่..ฟาโรห์แห่งการอพยพ เนื้อห า • แต่เป็นฟาโรห์ ผู้กรีฑาทัพเข ้าทาลาย..กรุงเยรูซาเล็ม ในสมัยกษัตริย์โซโลมอน • โดยอ ้างหลักฐานสาคัญ คือ จารึกที่ปรากฏคาว่า “Shalem” (Sh-a-l-m) หรือ Jerusalem (เยรูซาเล็ม) • เป็ นหนึ่งในสถานที่..ที่..รามเสส..ยกทัพเข้ารุกราน
 150. โดยจารึกดังกล่าว อยู่ที่..วิหารของรามเสสที่ 2 ใน.. ลักซอร์ • อีกหนึ่งข ้อกล่าวอ ้างของเขา คือ เรื่องชื่อของ Ramesses ใน..ภาษาฮิบรู สอดคล ้องกับ..ชื่อของ..ฟาโรห์ Shishak ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ • ดังนั้น ตามลาดับเวลาใหม่ของเขา รามเสสที่ 2 จะมีชีวิตอยู่ในช่วง 943- 877 ก่อนคริสตกาล เนื้อห า
 151. นั่นทาให ้ • ช่วงเวลา..ก่อนหน้า..รัชสมัยของรามเสส ต ้องได ้รับการพิจารณาใหม่ทั้งหมด • (ในหนังสือ Pharaohs and Kings A Biblical Quest หรือ A Test of Time: The Bible—from Myth to History ของ..โรห์ล มีคาอธิบายและโน้มน้าวใจเรื่องนี้ อย่างน่าสนใจ) เนื้อห า
 152. ภาพที่ 1 หน้าปกหนังสือ A Test of Time ของเดวิด โรห์ล แสดงภาพกราฟิกที่สร ้างจากชิ้นส่วนรูปสลักที่โรห์ลเชื่อ ว่าเป็น “วิเซียร์โยเซฟ” เนื้อห า
 153. โรห์ล • ใช ้ชุดคาอธิบายดังกล่าวนี้ ในการพิสูจน์เรื่องราวของโยเซฟด ้วยเช่นกัน • ตามการวิเคราะห์และลาดับเวลาใหม่ของเขา • โยเซฟ ควรจะมีชีวิตอยู่ในอียิปต์ ช่วงระหว่าง 1683- 1662 ก่อนคริสตกาล • ตรงกับ..รัชสมัยของฟาโรห์..อเมเนมเฮตที่ 3 (Amenemhat III) แห่งราชวงศ์ที่ 12 เนื้อห า
 154. โดยนับถอยหลัง • จากการที่..กษัตริย์โซโลมอน อยู่ร่วมสมัยกับ..ฟาโรห์รามเสสที่ 2 • โรห์ล อ ้างอิงจาก..บันทึกของโยเซฟัส (Josephus) ที่เชื่อว่าเขาได ้พบเห็นหลักฐาน ในช่วงศตวรรษแรกของคริสตกาล เนื้อห า
 155. บันทึกของโยเซฟัส (Josephus)
 156. ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เขาเขียน บันทึกนี้ขึ้น • (ดังนั้น บันทึกของเขา น่าจะเก่าแก่กว่าพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเก่า ฉบับภาษาฮิบรู) • กล่าวถึง ระยะตั้งแต่..อับราฮัม เดินทางเข ้ามาสู่..ดินแดนคานาอัน จนกระทั่งถึง..เหตุการณ์อพยพ..รวมเวลาทั้งสิ้น 430 ปี • โดยนับเป็นเวลา หลังจาก..ยาโคบ..อพยพเข ้าสู่อียิปต์แล ้ว 215 ปี เนื้อห า
 157. • ดังนั้น ชาวอิสราเอล จึงใช ้เวลาอยู่ใน..อียิปต์..ทั้งหมด 215 ปี • บันทึกของโยเซฟัส กล่าวตรงกับ..พระคัมภีร์ ฉบับภาษากรีก (Septuagint) เนื้อห า
 158. ดังนั้น โรห์ล..จึงเริ่มนับถอยหลัง..จาก.. จุดตั้งต ้น เนื้อห า • คือ ปีที่..รามเสสที่ 2 ทาลาย..วิหารโซโลมอน ในปี 925 ก่อนคริสตกาล • นับถอยหลัง ไปจนกระทั่งถึง..การอพยพที่..โมเสส..นาชาว อิสราเอล ออกจากอียิปต์ ประมาณปี 1447 ปีก่อนคริสตกาล • จากนั้น..จึงบวกเพิ่ม..ระยะเวลา 215 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่..ชาวอิสราเอล..อยู่ในอียิปต์
 159. ดังนั้น • โรห์ล..จะได ้ระยะเวลาที่..ยาโคบ และพวกพ ้อง อพยพเข ้าสู่..อียิปต์ และได ้อยู่ร่วมกับ..วิเซียร์โยเซฟ..อีกครั้งหนึ่ง • นั่นคือ 1662 ปีก่อนคริสตกาล • ตรงกับ..รัชสมัยของฟาโรห์..อเมเนมเฮตที่ 3 พอดี • โรห์ล จึงเริ่มหา..ร่องรอย..ของ..โยเซฟ ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื้อห า
 160. เมื่อโรห์ล..เชื่อว่า โยเซฟ..เป็นบุคคลที่มีตัวตนทาง ประวัติศาสตร์ • เขาจึงค ้นหาร่องรอย ของ..ความอุดมสมบูรณ์และความแห ้งแล ้ง..ครั้งใหญ่ • ดังที่ในพระคัมภีร์ได ้กล่าวเอาไว ้ • และเขาได ้นาเสนอหลักฐาน ที่สามารถโน้มน้าว ให ้บรรดาผู้อ่านของเขา • เชื่อว่า..โยเซฟ น่าจะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างแท ้จริง ที่ สาคัญมีดังนี้ เนื้อห า
 161. จาก..ระดับน้า • ที่ถูกบันทึกใน..จารึก..เซมนา (the Semna inscriptions) อยู่ทาง..ตอนใต ้ของอียิปต์ • ที่ได ้ก่อสร ้างเป็นป้อมปราการ เพื่อป้องกันการรุกราน จาก..อาณาจักรคุช (Kingdom of Kush) • โดยระบุระดับน้า และระบุว่าเป็นปีที่เท่าไหร่..ในการครองราชย์ของ ฟาโรห์ • ทาให ้..โรห์ล เชื่อว่านี่เป็นร่องรอยของช่วงปีที่อุดมสมบูรณ์และปีที่ ขาดแคลน..ตามพระคัมภีร์ เนื้อห า
 162. จารึก..เซมนา เนื้อห า
 163. the Semna inscriptions เนื้อห า
 164. Kingdom of Kush เนื้อห า
 165. ในช่วงหน้าร ้อน ระดับน้าในลาน้าไนล์ จะสูงกว่าระดับปกติหลายเมตร • ทาให ้เอ่อท่วม..บริเวณรอบข ้าง..เป็นวงกว ้าง • การบันทึกระดับน้าในลักษณะดังกล่าวนี้ • พบในสมัย..อาณาจักรกลาง (Middle Kingdom) เนื้อห า
 166. Middle Kingdom เนื้อห า
 167. โรห์ล และนักโบราณคดีอียิปต์..หลาย ท่าน • ได ้ตั้งข ้อสังเกตว่า ที่..ชาวอียิปต์ ต ้องบันทึกและเปรียบเทียบระดับน้า ..โดยละเอียด..ทุกปีนั้น • เป็นเพราะในช่วงสมัยดังกล่าว มีสภาพระดับน้า ที่ผิดแผกไปจากที่เคยและไม่คงเส ้นคงวา • เมื่อลองเปรียบเทียบ..ระดับน้าของแม่น้าไนล์..ตามที่ บันทึกไว ้ กับระดับน้าในปัจจุบัน เนื้อห า
 168. ภาพที่ 2 แสดงตาแหน่งป้อม ปราการเซมนา ที่พบจารึกบันทึกระดับน้าในแม่น้า ไนล์ • ภาพจากหนังสือ A Test of Time ของ David Rohl เนื้อห า
 169. สาหรับในปัจจุบัน เนื้อห า • ช่วงที่น้าขึ้นสูงสุด (เดือนสิงหาคม) จะสูงถึง 12 เมตร จากระดับน้าปกติ • แต่เมื่อย ้อนกลับไป พิจารณาจากที่บันทึกในสมัยฟาโรห์..อเมเนมเฮตที่ 3 พบว่า..ระดับน้าในแม่น้าไนล์ เคยขึ้นสูงถึง 19 เมตร จากระดับน้าปกติ • สาหรับระดับน้า ที่มีการบันทึกก่อนหน้านั้น คือ ในราชวงศ์ที่ 12 จะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 11.3 เมตร
 170. จะเห็นได ้ว่า • ระดับน้า..ใน..รัชสมัยของอาเมเนมเฮต..นั้น สูงกว่าปกติ • จึงช่วยยืนยันความคิดของ..โรห์ล เกี่ยวกับ..การมีตัวตนของโยเซฟ ร่วมสมัยกับ..อาเมเนมเฮตที่ 3 • ซึ่งมีช่วงเวลาที่น้าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลการเกษตร ให ้ได ้ผลผลิตจานวนมาก เนื้อห า
 171. ข ้างต ้นเป็นร่องรอย ที่แสดงถึงน้าท่าและอาหารบริบูรณ์ • ทว่าหลังจากนั้น ในรัชสมัยของฟาโรห์องค์เดิม พบว่าระดับน้าในลาน้าไนล์ ขึ้นสูงจนถึง 21 เมตร จากระดับน้าช่วงปกติ • แต่นั่นเกินระดับของความอุดมสมบูรณ์ และเข ้าสู่..สภาวะอุทกภัย • สะท ้อนให ้เห็น..ช่วงเวลาที่ยากลาบาก • ไร่นา..ถูกน้าท่วม..ไม่สามารถเพาะปลูกได ้ เนื้อห า
 172. เสริ ม
 173. แม ้จะไม่ใช่ความแห ้งแล ้ง ดังที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ • ทว่าก็เป็นสภาวะที่ทาให ้ขาดแคลนอาหาร ไม่ต่างกับในพระคัมภีร์ • อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไป ก็คือ ช่วงระยะเวลาระหว่างปีที่น้าอุดมสมบูรณ์ กับปีที่น้าท่วมนั้นไม่ได ้ห่างกันเพียง 7 ปี ตามบทปฐม กาล • ทว่าห่างกันถึง 20 ปี • อย่างไรก็ตาม โรห์ล..ไม่ได ้อธิบายถึงความแตกต่างเหล่านี้เอาไว ้ เนื้อห า
 174. นอกจาก • การเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ ระดับน้าในแม่น้าไนล์ อย่างใกล ้ชิดแล ้ว • โรห์ล พบหลักฐานที่พอจะสนับสนุนความเชื่อของเขาอีก อย่างหนึ่ง • นั่นคือ ในรัชสมัยของอเมเนมเฮตที่ 3 ได ้สร ้างพีระมิดเอาไว ้ถึง 2 แห่ง ได ้แก่ พีระมิดแห่งฮาวารา (Hawara) ที่อยู่บริเวณแอ่งไฟยุม (Faiyum basin) เนื้อห า
 175. และพีระมิดแห่งดาชูร์ (Dashur) • หรือที่เรียกกันทั่วไป ว่า “พีระมิดดา” (The Black Pyramid) • อยู่บริเวณตอนล่างของอียิปต์ • โรห์ล เชื่อว่า พีระมิดดังกล่าวนี้ นอกจากสร ้างเพื่อเป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์แล ้ว เนื้อห า
 176. Dashur เนื้อห า
 177. ก่อนหน้านั้น • ยังใช ้งานในการเก็บสะสมผลผลิตในที่เก็บเกี่ยวได ้ ในช่วงปีที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อสารองไว ้ใช ้ในยามที่ขาดแคลน • เขายังเชื่ออีกว่า ผู้ที่ดูแลพีระมิดเหล่านี้ ไม่ใช่ใครอื่น นอกจาก “วิเซียร์โยเซฟ” นั่นเอง เนื้อห า
 178. กระนั้นก็ตาม เนื้อห า • ข ้อสันนิษฐานนี้ ของ..โรห์ล ก็ยังไม่ได ้รับ..การยืนยันที่น่าเชื่อถือ..มากพอ • แต่ก็นับว่า..น่าสนใจ..ไม่น้อย เมื่อพิจารณาจาก..ร่องรอย..ที่จะกล่าวถึง..ต่อไป
 179. หลักฐานอีกอย่างหนึ่ง ที่..โรห์ล..พยายามนาเสนอ และสอดคล ้องกับ..เรื่องราวของโย เซฟ..เป็นอย่างดี เนื้อห า • ก็คือ ระบบการจัดการน้า ในสมัยฟาโรห์..อเมเนมเฮตที่ 3 ที่มีการขุดคลองระบายน้า ระหว่าง..แอ่งไฟยุม ไปสู่ทะเลสาบมอริส (Lake Moeris) • คลอง..ดังกล่าว ขุดคู่ขนานไปกับลาน้าไนล์ เป็นระยะทางยาวกว่า 200 กิโลเมตร
 180. Lake Moeris เนื้อห า
 181. นั่นไม่สาคัญ..เท่ากับ..ชื่อของมัน เนื้อห า • ที่ชาวอียิปต์ รู้จักกันในปัจจุบัน ว่า “Bahr Yussef” หรือ “waterway of Joseph” ในภาษาอังกฤษ • ใช่แล ้ว !! พวกเขาเรียกมันว่า “ทางน้าของโยเซฟ” • นี่ช่วยสนับสนุนข ้อกล่าวอ ้างทั้ง 2 ข ้อ ข ้างต ้นของ เดวิด โรห์ล • แต่ชื่อเรียกเช่นนี้ ปราฏกตั้งแต่เมื่อไหร่ ? • อันนี้เป็นปัญหาสาคัญต่อความน่าเชื่อถือของข ้ออ ้าง
 182. waterway of Joseph เนื้อห า
 183. ที่ผู้เขียนกล่าวว่า ชื่อเรียก “ทางน้าของโยเซฟ” • เริ่มมีการเรียก..มาตั้งแต่หนไหนนั้น มีความสาคัญมาก • เพราะว่า นี่อาจไม่ได ้เป็นชื่อเรียกดั้งเดิม ที่เก่าแก่ถึง..สมัยของฟาโรห์อเมเนมเฮต ที่โรห์ล เชื่อว่า..วิเซียร์โยเซฟ มีตัวตนอยู่จริง • แต่ถ ้ามันเก่าแก่มากพอ..ก่อนยุคสมัยที่อารยธรรม โรมัน จะแพร่เข ้าไปในอียิปต์ ก็นับว่าเรื่องราวของโยเซฟ เป็นที่เล่าขานมาช ้านานและอาจมีมูลความจริง เนื้อห า
 184. แต่ถ ้าหลังจากนั้น • น้าหนักและความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ก็จะลดลง • เมื่อพิจารณาว่า ครั้งหนึ่งในช่วงยุคที่นักประวัติศาสตร์ เรียกว่า ยุคโบราณตอนปลาย (Late Antiquity) • บริเวณตอนเหนือของแอฟริกา ได ้รับอิทธิพลของศาสนาคริสต์และศาสนายูดาย เนื้อห า
Anúncio