O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

моят живот с форекс Part-9

Free forex e-book

 • Entre para ver os comentários

моят живот с форекс Part-9

 1. 1. С FOREX СТЕФАН АТАНАСОВ ОПИТНОСТИ ОТ ФОРЕКС ПАЗАРА – НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗИ, ПСИХОЛОГИЯ И ТЪРГОВСКИ ПОХВАТИ БЕЗ ИЛЮЗИИ 2016
 2. 2. Моят живот с Форекс СЪДЪРЖАНИЕ І. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФОРЕКС ПАЗАРА 1. Увод: Какво е форекс?Участници на пазара – маркетмейкъри, брокерии трейдъри. …………………….. 2. Основни понятия:Валутна двойка. Спред. Ливъридж. Стандартен договор. Къси и дълги позиции. Още термини. …………………………………………………………………………… 3. Цена: Формиране. Видове графични изображения на цената, японски свещи. …………………………… 4. Поведение на цената (Price Action): Изменения на цената и времеви рамки. ……………………………. 5. Анализ на поведението на цената: Технически (графичен) анализ. Фундаментален анализ. …………….. ІІ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ПАЗАРНАТА ЦЕНА 1. Изобразяване - Японски свещи. Предимства. Видове. Формации от японски свещи. ………………….. 2. Подкрепа и съпротива. Понятие. . …………………………………………………………………………... 2.1. Видове. Времеви рамки. Ключови нива. ……………………………………..…….……………………….. 2.2. Превръщанена подкрепата в съпротива и обратно. ……………... ……………………………………….. 3. Тренд: Понятие – върхове и дъна. Видове. …………………………………………………………………... 3.1. Идентифициране на тренд чрез подкрепа/съпротива. ……………………………………………………... 3.2. Трендът във времето – краткосрочен, средносрочен, дългосрочен. ………….…………………………... 3.3. Анализ на тренда – начало, устойчивост, край. ……………………………………………………………. 4. Рейндж. Понятие. Граници и времеви рамки. ...……………………………………………………………… 4.1. Идентифициране, чрез подкрепа и съпротива. …………………………………………………………….. ІІІ. ГРАФИЧНИ ФИГУРИ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА. 1. Трендпотвърждаващи ………………………………………………………………………………………….. 1.1. Флаг – Образуване, елементи. Значение …………………………………………………………………… 1.2. Вимпел – Характеристики, Отграничаване на випел от флаг …………………………………………….. 1.3. Триъгълник. Видове ………………………………………………………………………………………… 1.3.1. Симетричен триъгълник – Елементи. Белези. Значение. ………………………………………………… 1.3.2. Триъгълник с плосък връх – Белези. Значение. ………………………………………………………….. 1.3.3. Триъгълник с плоско дъно – Белези. Значение. ………………………………………………………….. 2. Трендобръщащи ………………………………………………………………………………………………… 2.1. Двоен връх – Образуване. Елементи. Значение …………………………………………………………… 2.2. Двойно дъно – Образуване. Елементи. Значение. ………………………………………………………… 2.3. Глава и рамене – Образуване. Елементи. Значение. ……………………………………………………… ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИНДИКАТОРИ 1. Същност на индикаторите. Основни видове. …………………………………………………………………. 2. Трендови индикатори 2.1. Пълзящи средни. 50 SMA, 89 SMA, 200 SMA. Приложение. …….…………..…………………………… 2.2. Канал на Болинджър. ………………………………………………………………………………………… 3. Осцилатори. Същност. …………………………………………………………………………………..……. 3.1. Изоставащи индикатори. MACD. Приложение. ……………………….…………………………………… 3.2. Водещи индикатори. Стохастик. ……………………………………………………………………………. 4. Индивидуално изработени индикатори. ATR projection. …………………………………………………. V. ТЕХНИЧЕСКИ (ГРАФИЧЕН) АНАЛИЗ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА 1. Времеви обхват на анализа – дългосрочен, средносрочен, интрадневен. ………………………………… 1.1. Времева рамка на ситуациятя и времева рамка за действие (пазарна лупа). …………………………….. 2. Създаване на пазарни очаквания (предположения). ……………………………………………………… 2.1. Идентифициране на движението на пазарната цена – тренд или рейндж. ……………………………….. 2.2. Идентифициране на ключови хоризонтални и диагонални нива на подкрепа и съпротива. ……………. 2.3. Прилагане на технически индикатори към графиката. ……………………………………………………. 3. Същност и значение на корективните движения на пазарната цена. 3.1. Вълнова теория на Елиът. ……………………………………………………………………………………. 3.2. Корекции на Фибоначи или там, където са парите. ………………………………………………………… 4. Типично поведение на пазарната цена 4.1. Отблъсване от ниво на подкрепа/съпротива (bounce) – разпознаване, белези. ………………………….. 4.2. Пробив на ниво на подкрепа/съпротива (breakout) – разпознаване, белези. ……………………………… 4.3. Ретест на пробито ниво на подкрепа/съпротива (pullback) – значение и възможности. …………………. 5. Нетипично поведение на пазарната цена 5.1. Фалшив (неуспешен) пробив (feak breakout) – разпознаване, белези, възможности. …………….……… 5.2. Пробив и неуспешен ретест – значение. …………………………………………………………….……….
 3. 3. VІ. ФУНДАМЕНТАЛЕН (ИКОНОМИЧЕСКИ) АНАЛИЗ НА ПАЗАРА 1. Икономически календар 2. Влияние на икономическите новини върху форекспазара. …………………………….………………. 2.1. Решения на централни банки за промяна на лихвено ниво. ………………………………………………. 2.2. Решение на централни банки за прилагане на финансови стимули. ……………………………………… 2.3. Търговскибаланс. ……………………………………………………………………………………………. 3. Влияние на икономически индикатори върху форекспазара 3.1. PMI. ……………………………………………………………………………………………………………. 3.2. NFP (Non Farm Payrolls). …………………………………………………………………………………… 3.3. Employment rate, Unemployment claims. …………………………………………………………………….. VІІ. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 1. Главни валутни двойки – проблеми на ликвидността и волатилността. ………………………………… 2. Деривативни финансови инструменти. Комодити долари. …………………………………………………. 3. Корелация между финансови инструменти. ………………………………………………………………… VІІІ. ПСИХОЛОГИЯ НА ФИНАНСОВИТЕПАЗАРИ 1. Алчност и страх – двигателите на пазара. …………………………………………………………………… 2. Търпение и дисциплина – ключът към успеха. …………………………………………………………….. 3. Изграждане на психологически автопортрет. ………………………………………………………………… 3.1. Индивидуалните нагласи на личността – връзкас предпочитанията за търговия. …………………… 3.2. Сунгтрейдинг или дейтрейдинг и скалпинг. ………………………………………………….…………….. ІХ. ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕНА КАПИТАЛА 1. Понятие за риска – правилото „шест процента”. ……………………………………………………………. 2. Съотношение риск-печалба – кога да търгуваме и кога – не. ……………………………………………… 3. Проблемът „вземане на решение” – консервативно или агресивно. ……………………………………… 4. Златни правила. ………………………………………………………………………………………………… Х. ТЪРГОВИЯ 1. Търгуване на подкрепа/съпротива. ………………………………………………………………………….. 1.1. Отскок (Bounce) – дуализмът на пазарната цена. …………………………………………………………… 1.2. Пробив (Breakout). 1-2-3 и Breakout-Pullback-Continuation (BPC). ………………………………………… 1.3. Лондон опън брейкаут( LOB). ………………………………………………………………….……………. 2. Търгуванена графични фигури, потвърждавощи тренда. ……………………………………………………. 2.1. Търгуване на Флаг и Вимпел. ……….……………………………………………………………………… . 2.2. Търгуване на Триъгълник. ………………………………………………………………………………….. 3. Търгуванена графични фигури, обръщащи тренда. …………………………………………………………... 3.1. Търгуване на „Двоен връх/дъно” – завършеност, място за вход в позиция, цели. …………….………... 3.2. Търгуване на „Глава и рамене” – завършеност, място за вход в позиция, цели. ……………………….. 4. Търгуванена формации от японски свещи. ……………………………………………………………………. 4.1. Хамър, Шутинг стар. Пинбар. …………………………………………………………………………….….. 4.2. Енгълфинг модели – бичи и мечи. Място за вход в позиция, цели. ……………………………………… 4.3. Инсайд бар (Харами) – място за вход в позиция, цели. ………………………………………….………… 5. The trend is Your friend. Търгуванена тренда. Суинг трейдинг. ……………………………………………. 5.1. Стратегия „Три прости пълзящи средни”. ...……………………………………………………………… 5.1.1. Понятие за „Динамична зона на подкрепа и съпротива”. …………………………………………………. 5.1.2. Идентифициране, определяне на цели, вземане на решение, управление на сделката…………………. . 6. Търгуване на дивергенции. …………………………………………………………………………………... . 6.1. Понятие за дивергенция, класове дивергенции. …………………………………………………………….. . 7. Краят на тренда. Търгуване на края на тренда. …………………………………………………………... . 7.1. The trend collapce strategy. …………………………………………………………………………………… 7.1.1. Белези, взимане на решение, поставяне на цел, управление. ……………………………………………... 8. Фалшив пробив (Fake Breakout)………………………………………………………………………………. 8.1. Подходящи и неподходящи за търговия фалшиви пробиви. ……………………………………………….. 8.2. Откриване на първокласна ситуация – белези. Място за вход в позиция, цели. …………………………... 9. Price Action. ……………………………………………………………………………………………………… ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 4. 4. І. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФОРЕКС ПАЗАРА 1. Какво е FOREX Международният валутен пазар, наричан накратко FOREX или FX, представлява глобална система за търговия с различни валути. С дневен оборот от над 5.3 трилиона долара, това е най-големият и динамичен пазар в света. В същото време FOREX пазарът работи по изключително прости правила. Дали продавам 100 евро на обменно бюро, за да купя долари или голяма банка продава 100 милиона долара срещу японски йени на друга банка, са налице FOREX сделки. Играчите на FOREX пазара варират от огромни финансови институции, които управляват милиарди, до обикновени, „домашни” инвеститори, които търгуват с по няколкостотин долара. Обемите, динамиката и възможностите, които предлага FOREX пазара, са изключителни. Съществува схващането, че това е мястото, което максимално се приближава до термина „перфектен пазар”. Всички участници на него – от индивидуални инвеститори до най-големите банки и професионални инвеститори, търгуват при равни условия, имат достъп до (почти) еднаква информация и за всички пазарът предлага неограничена ликвидност – винаги има купувачи за продажбите и продавачи за покупките, без никакви ограничения за влизане или излизане от пазара. Онлайн FOREX търговия През последните години, благодарение на Интернет, FOREX пазарът вече не е запазена територия само за големите играчи и стана достъпен за всеки, който разполага с компютър и няколкостотин лева, които желае да инвестира. 2. Принципи и основни понятия 2.1.Търговия на форекс пазара На форекс пазара валутите се обменят една срещу друга. Основното и най-важно нещо при този вид търговия е обменният курс на две валути: Валутна двойка Обменен курс EUR/USD 1.1515 GBP/USD 1.4430 Обменният курс се променя почти всяка секунда и затова търговията е много динамична и активна, 24 часа на ден, пет дни в седмицата. Най-общо казано, валутният курс отразява здравето на дадена икономика. Например, ако европейската икономика се развива с по-бързи темпове от американската, то еврото ще поскъпва спрямо долара (EUR/USD ↑) и обратно. Основни валути: USD = Американски долар; EUR = Евро; GBP = Британски паунд; AUD = Австралийски долар; JPY = Японска йена; CHF = Швейцарски франк; CAD = Канадски долар; CAD = Канадски долар. Популярни названия на валутните двойки:
 5. 5. EUR/USD = Евро (Euro); USD/JPY = Долар Йена (Dollar Yen); GBP/USD = Кабел или Паунд (Cable или Pound); USD/CHF = Суиси (Swissy); AUD/USD = Ози Долар (Aussie Dollar); NZD/USD = Киуи (Kiwi); USD/CAD = Долар Канада (Dollar Canada или още Луни - Loonie). Базова валута (Base currency) – Базова цена (първата валута в двойката). Котирана валута(Quote currency) – Втората валута в двойката. 2.2. Спред За всяка валутна двойка се предоставят две цени. Едната е цената, на която може да се купи определена валутната двойка, а другата – на която може да се продаде. Разликата между двете цени се нарича „спред” и представлява печалбата на брокера от всяка сделка, която се сключва на пазара. Трябва да помним, че когато се купува дадена валутна двойка, всъщност се купува първата валута, респективно, се продава втората. 2.3. Предимствата на ливъриджа Или как да търгуваме със 100 пъти повече пари, отколкото имаме. Ливъриджът е едно от най-интересните неща, свързани с FOREX търговията. Ако FOREX брокер предлага ливъридж 1:100, това означава, че можем да търгуваме със сто пъти повече средства, отколкото е нашият депозит. На практика можем да купим 100 000 EUR/USD само 1 000 евро в сметката. Останалата част от сумата е заем, който брокера предоставя. Благодарение на ливъриджа, контролираме 100 пъти повече средства, което означава 100 пъти по-голяма печалба. Разбира се, загубата също може да бъде 100 пъти по-голяма. Най-просто казано, ливъриджът умножава резултатите по 100. Парите, които са налични в една търговска сметка, служат като депозит, който да покрива евентуални загуби. В този смисъл, докато печалбите са неограничени и нямат горна граница, то загубите са ограничени до размера на наличността в сметката. Така никога няма ситуация, в която да има отрицателен баланс по сметка. 2.4. Стандартни договори (обеми) за търговия във Форекс пазара Лот сайз/Контракт лот сайз (Lot Size/Contract Size). На форекс пазара "позиция" се нарича сумата, която брокера ще заложи от името на трейдъра, използвайки ливъридж. Тази позиция се измерва в лотове. Терминът обозначава колко лота (т.е. какъв ще бъде размера) на дадена поръчка (ордер). Те могат да бъдат "стандартни", "мини" и "микро" и се изчисляват в щатски долари. Когато, например, се купува един лот EUR/USD, той струва 100 000 щ. долара. ЛОТ СТОЙНОСТ (USD) Стандартен (Standard) 100 000 Мини (Mini) 10 000 Микро (Micro) 1 000 2.5. Дълги и Къси позиции Лонг (Long/To go long). Откриване на дълга позиция. Означава покупка, т.е. очакване пазарът да поскъпне, така че в по-късен момент продажбата на дългата позиция да е на по-висока цена от тази, на покупката. В този случай се купува първата валута от двойката и се продава втората. Например, лонг GBPUSD, след което паундът поскъпне по отношение на долара, поръчката ще завърши на печалба.
 6. 6. Шорт (Short/To go short). Откриване на къса позиция. Означава продажба, т.е. очакване пазарът да поевтинее, така че по-късно закупуването на същата позиция да е на по-ниска цена от тази, в момента на продажбата. В този случай се продава първата валута в двойката и се купува втората. Например, ако след продажба EURUSD, еврото поевтинее по отношение на долара, сделката ще бъде печеливша. Важно е да се знае, че печалбите и загубите винаги се изчисляват във втората валута от двойката. В този случай печалбата се изчислява в долари. 2.6. Още термини Както всяка друга дисциплина и Форекс оперира със свои собствени термини и език. Всички те идват от английски и една част от тях са преведени на български, но повечето от тях тук са представени с оригиналното им звучене, макар и в българска транскрипция, защото така са популярни в цял свят. Обменен курс (от англ. Exchange Rate) – Дава стойността на една валута, изразена чрез друга. Ако EURUSD = 1.1500, това означава, че за да закупим 1 евро ще трябва да заплатим 1.15 долара. Пресечен курс (от англ. Cross Rate) – Това е обменният курс между две валути, нито една от които не е официалната валута на страната, която го обявява. Бичи пазар (от англ. Bullish Market) – Обозначение за ситуация на пазара, при която стойността на дадена валута спрямо друга (т.е стойността на дадена валутна двойка) расте. Мечи пазар (от англ. Bearish Market) – Обозначение за ситуация на пазара, при която стойността на дадена валута спрямо друга (т.е. стойността на дадена валутна двойка) намалява. Пип (от англ. Pip) – Най-малката стойност на изменение на цената при нейното движение. Нарича се още "точка". Например 1 пип за EURUSD = 0.0001; 1 пип за USDJPY = 0.01. Цена (на англ. Price) – Във Форекс понятието "Цена" има смисъл на "Пазарна цена". Тези тръговци, които в определен момент мислят, че цената на дадена валута е подценена и във времето ще се повиши - купуват от нея, за да я продадат по-късно и да реализират печалба. Това са "биковете". И обратно, когато търговците решат, че дадена валута в определен момент е надценена, те продават със същата цел. Това са "мечките". Когато цената на биковете се изравни с цената на мечките, това е моментът на сключване на сделки. Накратко – когато купувачите са повече от продавачите, цената расте (наличие на бичи пазар), а когато продавачите са повече от купувачите - цената пада (мечи пазар). Нещо много важно. Когато се говори за цена, се разбира стойността на цената при затваряне. Това е последната цена за дадена времева рамка (таймфрейм). Бид (от англ. Bid Price) – Цената, на която пазарът ще купи дадена валута от трейдъра чрез неговия брокер, т.е. това е цената, на която дадена валута бива продавана на брокера. Аск (от англ. Ask Price) – Цената, на която пазарът, чрез брокера ще продаде определена валута. На практика, това е цената, на която дадена валута бива купувана от брокера. Спред (от англ. Spread) – Разликата между бид и аск. Варира за различните брокери. Ливъридж (от англ. Leverage) – Означава "лост", с който на практика брокерът дава възможност на трейдърите да участват на валутния пазар с малки депозити. Например, сметка с авоар 1000 USD може да купи или продаде 100 000 USD, защото е с ливъридж 1:100, т.е. тя е подкрепена от кредино рамо, което в този пример позволява търговия със сто пъти по-голям обем, отколкото е размера на сметката. Трябва да се знае, че
 7. 7. увеличаването на обема на сделките, благодарение на ливъриджа, води до увеличаване както на печалбите, така и на загубите. Марджин (от англ. Margin) – Това е депозитът, необходим да се стартира и поддържа една поръчка. Може да бъде "free - свободен" или "used - използван". Използваният марджин е сумата, която се използва за поддържане на отворена поръчка, а свободният марджин е наличната сума, достатъчна за отваряне на нова поръчка. Ако например балансът на сметка е 1000 USD, при 1% марджин изискване да се стартира поръчка и ливъридж 1:100, ще можете да се купува и продава в размер до 100 000 USD Маркет ордър (Market Order) – Поръчка за незабавно изпълнение на покупка или продажба, която дава на брокера. Лимит ентри ордър (Limit Entry Order) – Отложена във времето поръчка, при която на брокера се укава да купи при достигане на по-ниска от текущата цена или да продаде при достигане на по-висока от текущата цена. Стоп ентри ордър (Stop Entry Order) – Отложена във времето поръчка, при която на брокера се възлага да купи при достигане на по-висока от текущата цена или да продаде при достигане на по-ниска от текущата цена. Стоп лос ордър (Stop Loss Order) – Една от най-важните поръчки! Чрез нея на брокера се указва да закрие вече отворена позиция при определена фиксирана стойност и по този начин да предотврати по-нататъшни загуби или да гарантира печелби, в случай, че цената не се движи в желаната посока. Трейлинг стоп (Trailing Stop/Trailing stop loss order) – Плаващ стоп. По същество това е Стоп Лос Ордер, но стойността му не е фиксирана, а "се движи" паралелно с текущата цена в желаната посока. 3. Цена – терминът “цена” тук ще използвам в смисъл на пазарна цена. Харакнерна за форекс пазара е променливостта на пазарната цена. Нейните стойности са различни във всяка секунда. Както и при останалите пазари, така и при форекс пазарната цена е отражение на търсенето и предлагането в определен период от време. Търсенето (предлагането) пък е резултат от сложен комплекс фактори, водещи от които са: нагласи и очаквания на пазарните участници; състояние на икономиката в определен район (държава); важни икономически новини със силно, непосредствено влияние (high impact) на пазара; технически показатели и др. - Обичайно цената се изобразява по три основни начина – линейно, чрез стълбове (барове) или японски свещи http://www.markets.com/bg/education/technical-analysis/charts.html В този курс ще обърна по-специално внимание на графичното изображение на цената чрез японски свещи като най-разпространен и предпочитан от трейдърите метод. 4. Поведение на цената ( Price Action) – според мнозина, поведението на пазарната цена е само по себе си най-сигурния показател за нейното бъдещо движение. Те считат, че в поведението на цената са кодирани всички признаци и сигнали, необходими за разчитане на нейния по-нататъшен ход. Добре е да припомня неписаната аксиома, съгласно която на форекс пазара оцеляват едва пет, десет от всеки сто търговци. Казвам това, за да подчертая, че тълкуването на прайс акшън е само едно от многобройните направления за анализ на пазара и съвсем не е единственото, което гарантира успех на пазара. Въпреки това, умението да се извлича информация от самото поведение на цената, без допънителни индикатори и математически изчисления е може би най- чистият път към сърцевината на пазарните настроения и нагласи.
 8. 8. - Измененията на пазарната цена образуват на различни графични фигури и формации. С оглед на тяхната повтаряемост и последиците от тяхната поява, анализаторите и участниците на пазара са ги нарекли с имена, съответстващи на формата им: Глава и рамене, Падаща звезда, Чук и т.н. Именно тези различни графични фигури, както и специфичните нива, които цената многократно тества при своето движение, са основа за анализ и изграждане на нагаси. - Времеви рамки (Time frames) – често наблюдателят на движенията на пазарната цена се озадачава от факта, че е възможно да идентифицира едновременно както покачване, така и спад на цената. Това е възможно, в случай че наблюдателят следи едновременно движението на цената на една и съща валутна двойка в две различни времеви рамки. Този вид ограничение в графичното представяне на пазарната цена е всъщност огромно улеснение за анализа и създаването на нагласа, посредством фактора време. И действително – идеята за покупка на даден инструмент би била напълно оправдана в рамките на деня, макар в същото време пазара да бележи многоседмично понижение. В тази връзка са разработени и широко разпространени следните времеви интервали: едноминутен, петминутен, петнадесетминутен, тридесетминутен, едночасов, четиричасов, еднодневен, седмичен, месечен. Характерно е, че всеки от тях представлява един единствен бар (една японска свещ, респективно). Така например, в петминутния таймфрейм една свещ изобразява изменението на цената в рамките на пет минути, а в седмичния – една свещ представлява изменението на цената в рамките на една седмица. 5. Анализ на поведението на пазарната цена – вече отбелязах, че измененията на цената в границите на отделните времеви рамки са основа за тълкуване на поведението на цената. От друга страна – важни икономически и политически явления също оказват непосредствено влияние върху стойностите на пазарната цена и са отделен фактор със самостоятелно значение за анализ на пазара. Това формира двете основни аналитични направления в търговията с финансови инструменти: - Технически анализ. Този метод се основава на тълкуване на исторически данни за цената т.е. това, което вече е факт: форма на завършен бар (свещ), показание на технически индикатор, достигната пазарна стойност, образувана фигура и т.н. Нека да напомня, че пазарна история е и всяка завършена свещ на едноминутната графика, например. Ето защо, говорейки за исторически данни, нямам предвид единствено отдалечени назад във времето събития, а по-скоро актуалните завършени явления. Този вид анализ често бива наричан „графичен”, защото всичко изброено по-горе може да бъде видяно на графиката, отразяваща поведението на който и да е финансов инструмент. Привържениците на Price Action обикновено разчитат само на последователността, формата и нивата на баровете (свещите) в графиката. Други изграждат своите търговски стратегии въз основа на показания на техническите индикатори. Не са малко и онези, които използват комбинация от всичко това. - Фундаментален анализ. С това понятие се обозначава влиянието на важните икономически и политически събития върху форекс пазара. Важни икономически събития можем да наречем онези, които водят до съществени изменения на пазарната цена. Такива, например, са решенията на централни банки относно монетарната им политика; съобщения на правителства и неправителствени организации по повод състоянието на пазара на труда, на ръста на ипотечното кредитиране и т.н. В тази връзка е разработен подробен икономически календар на значимите икономически събития в световен мащаб http://www.forexfactory.com/index.php .
 9. 9. Крайният резултат на анализите на форекс пазара винаги цели създаването на обосновани предположения за бъдещето на пазарната цена в непосредствен, средносрочен или дългосрочен план. По-нататък в този курс ще разгледам двата вида анализ по същество. ІІ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ПАЗАРНАТА ЦЕНА 1. Японски свещи (Candlesticks ). Те са най-разпространеният начин във форекс пазара за графично представяне на пазарната цена. Защо „свещи” и защо „японски” са въпроси, чийто отговор литературата свързва с търговец на ориз в Япония от 17-ти век, който започнал да изобразява ежедневните промени в цената на своята стока посредством знаци, напомнящи свещ. В действителност японските свещи са съвкупност от едно огромно разнообразие на форми и значения, които сами по себе си са обект на изследвания и база за самостоятелен анализ. - Основни елементи – всяка свещ се състои от тяло ( real body) и опашка, сянка (shadow). - Значения на елементите на японската свещ. Горната и долната страна на тялото изразяват съответно цената, при която свещта е започнала да се образува (цена на отваряне) и цената, при която свещта е завършена (цена на затваряне). В случай, че цената на затваряне е по-висока от цената на отваряне, ние сме свидетели на едно възходящо движение. На графиката това възходящо движение обичайно се отразява с бял или зелен цвят. В обратния случай, когато цената на затваряне е по-ниска от цената на отваряне, е налице понижение, изобразявано в черен или червен цвят. Върхът на горната сянка обозначава най-високата достигната цена за времето на образуване на тази свещ, а дъното на долната сянка – най-ниската. - Четири са непосредствените данни, които можем да почерпим от една завършена свещ: цена на отваряне, най-висока цена, най-ниска цена и цена на затваряне. Отделно от това, цветът на тялото на свещта е допълнителна информация за това каква е била посоката на движение на цената в конкретната времева рамка. Предимствата на японските свещи пред другите начини за изобразяване на цената на графиката не се изчерпват само с цвета им. По-важно от него дори е формата и размера на тялото на свеща, дали свещта има само тяло без сенки или пък е свещ с една сянка. В зависимост от това различаваме множество различни видове свещи, всеки от който има и свое популярно наименование. http://www.candlesticker.com/Introduction.aspx?lang=en тяло сянка сянка най-висока цена най-ниска цена цена на затваряне цена на отваряне цена на отваряне цена на затваряне
 10. 10. 1.1. Видове японски свещи и техните основни значения – появата на определен вид свещ на графиката носи не само конвенционалната статистическа информация за стойност на цената, но и много повече. Често формата на тялото и разположенито на сенките са знак за настроенията и нагласите на пазара. По-долу ще се спра на най- емблематичните видове японски свещи и най-важните значения от тяхната поява. 1.1.1. Доджи (Doji) – основната характеристика на доджи е нейното малко тяло, а в класическия случай – липса на тяло. С други думи, цената на отваряне и цената на затваряне са с почти еднакви стойности. Ясно е, че липсата на тяло предопределя значението на доджи да се тълкува според нейните сенки. В зависимост от тях различаваме няколко вида доджи свещи: - Доджи звезда (Doji star) – както и при обичайната доджи свещ появата на доджи звезда е знак за нерешителност. Независимо от всички повишения или спадове на цената по време на изграждането на свещта, в крайна сметка, нито купувачите, нито продавачите са установили превес и цената е затворила там, където е отворила. Ако доджи звездата се образува след продължително възходящо движение на цената, можем да направим извод, че купувачите се оттеглят от пазара, че желанието за покупки на този инструмент е намаляло чувствително или пък мястото на купувачите заемат достатъчно много продавачи, така че цената не бележи развитие в никоя посока.Често тази нерешителност води до появата да втора последователна доджи звезда. Аналогична е ситуацията при продължително низходящо движение, но, разбира се, с обратен знак. Появата на доджи звезда във висок таймфрейм усилва значението й и дава сигнал, че е възможно прекратяване на продължителното възходящо/низходящо движение на цената. - Водно конче (Dragon fly) – в зависимост от мястото на тялото на доджи спрямо нейните сенки, респективно сянка, можем да отличим свещи с дълга сянка под тялото и къса над него; свещи с къса долна и дълга горна сянка. Всички тези свещи по същество са звезди и, в зависимост от това дали тялото се намира в горната или в долната им част, участниците на пазара правят своите изводи за съотношението продавачи/купувачи към този конкретен момент във времето. По-интересен тук е онзи екстремен случай, когато тялото на доджи се намира на самия връх на свещта. Не малко западни анализатори наричат тази свещ „пинбар“ (игла). Появата на драгънфлай не е случайна. Където и да е мястото й в ценовия обхват, тя е важна. Нека разгледаме какъв е механизма на формиране на тази специфична доджи. Нейното начало започва със спад в цената, който би могъл и да е чувствителен – да показва изявен превес на продавачите. Но при драгънфлай в никакъв случай не можем да говорим за нерешителност, както при обичайната доджи свещ. Напротив. Завършекът на изграждането на драгънфлай е стремително покачване на цената, което разкрива, че в крайна сметка купувачите имат пълен контрол. Това е силен знак, че спадът на цената е приключил и предстои повишение. Ако тази свещ се появи на графиката след продължително понижение на цената, всички на пазара са наясно, че вероятността цената да обърне посоката си на движение е твърде голяма. Ако драгънфлай се появи в хода на продължително Доджи Доджи стар Драгън флай Грейв стоун
 11. 11. покачване, тя е сигнал, че временното понижение е прекъснато и цената е в готовност да продължи своя път нагоре. Високият таймфрейм (H4, D, W, M) и голямата дължина на сянката усилват значението на всичко, изброено по-горе и имат определящ характер за дълготрайността и бързината на промяната. - Надгробен камък (Grave stone). Тази доджи е реципрочният екстремум на драгънфлай и процесите, които я формират са идентични, но в противоположната посока. Тя е логичният завършек на едно продължително поскъпване или пък потвърждава, че временният превес на купувачите е прекъснат, в сучаите кагато грейвстоун се появи в хода на продължително поевтиняване. 1.1.2. Марубозу (Marubozu). Докато доджи е свещ с малко тяло, то марубозу е нейният антипод. Харатерно за нея е издълженото плътно тяло, без или с едва забележими сенки (цената на отваряне и най- ниската цена съвпадат; цената на затваряне и най-високата цена съвпадат – бяла марубозу). Марубозу е сивмол на стремителното, еднопосочно движение. Ако марубозу е оцветена в бяло, то значи тя е свещ на купувачите, на силния импулс, на оптимизма. Обикновено марубозу пресича ключови за цената нива и затваря далеч отвъд тях. След марубозу обичайно следва друга свещ със същия цвят. За участниците на пазара тази свещ е като покана да се присъединят в нейната посока. Можем да видим тази свещ на всеки таймфрейм. Тя не рядко се образува след съобщаване на важна новина или събитие и обикновено е оцветена според неговото съдържание и значение. Когато марубозу се образува след свещ със същата големина и обратен цвят или след доджи, вероятността да видим обръщане на посоката на цената е немалка. 1.1.3. Чук (Hаmmer) – този вид е получил името си заради своята форма. Свещта е с малко тяло, без значение с какъв цвят е то и дълга долна сянка. Подобно на драгънфлай, хамърът съобщава, че купувачите контролират пазара в момента на завършване на свещта. Появата на хамър е равнозначна на появата на драгънфлай. Важно, според мен, е да повторя, че цветът на тялото на хамъра е без значение – по-важна е дължината на сянката му. Колкото е по- дълга тя, толкова повече се усилва значението на апетита за покупки в края на формирането на свещта. Съществена е и времевата рамка. 1.1.4. Падаща звезда (Shooting star). Тя е огледалната форма на хамър, съответно на грейвстоун. Огледално е и нейното съдържание. 1.1.5. Въртящ се връх (Spinning top). Тази свещ, съдейки и по нейното име, се образува на графиката след продължително възходящо движение. Тя е с малко тяло, без значение с какъв цвят, има горна и долна сянка. Би могла да бъде и доджи звезда. За да разпознаем въртящия се връх е необходимо той да бъде предхождан от бяла свещ с голямо тяло, а след него Чук Падаща звезда Марубозу Въртящ се връх Утринна звезда
 12. 12. да се е образувала свещ с черно тяло. Появата на спининг топ дава знак за изтощение на купувачите, за намаляване на тяхната убеденост и, в крайна сметка, за тяхното оттегляне от този пазар. Когато видим свещ с малко тяло след продължителен възход на цената, в никакъв случай не следва да обявяваме край на поскъпването – така или иначе това не е връх, а по-скоро продължение. Задължително е да видим последваща черна свещ, за да е налице спининг топ. 1.1.6. Утринна звезда (Morning star) – тя се появява в края на продължително понижение на цената на един инструмент. Нейното значение има смисъла и съдържанието на спининг топ, но с обратен знак. И тук, появата на бяла или черна свещ с малко тяло не е достатъчно условие, за да считаме поевтиняването за приключило – морнинг стар (както и спининг топ) е съвкупност от три свещи. Японските свещи са предмет на много изследвания и класификации, като например: http://www.investor.bg/strategii/127/a/iaponski-sveshti-35189/ http://www.babypips.com/school/elementary/japanese-candle-sticks/basic-candlestick-patterns.html http://www.babypips.com/school/elementary/japanese-candle-sticks/lone-rangers-single-candlestick- patterns.html http://fxtrade.oanda.com/learn/intro-to-currency-trading/technical-analysis/candlesticks Вижда се, че последните два, разгледани по-горе, вида свещи имат значение само в тяхната комбинация с други свещи, т.е. те са формация от свещи със значение за поведението на цената. 1.2. Основни формации от японски свещи – с течение на времето, в практиката на на форекс пазара са идентифицирани специфични комбинации от свещи, след появата на които обичайно настъпват очаквани и предвидими промени в поведението на пазарната цена. Също както самостоятелните свещи, така и най-важните за пазара формации са получили свои популярни имена. В зависимост от състава им, различаваме комбинации от две и комбинации от три японски свещи. 1.2.1. Биче поглъщане (Bullish engulfing). Булиш енгълфинг се състои от три взаимно необходими елемента. На първо място, трябва да е налице низходящо движение на пазарната цена. Тази формация се състои от две свещи с противоположен цвят като първата от тях е черна. Третото, задължително условие е тялото на втората (поглъщащата) свещ да бъде с по-голям абсолютен размер от тялото на първата (погълнатата). Булиш енгълфинг можем да открием във всеки тайм фрейм. Надеждността на модела се усилва, ако той се появи на ключово за цената ниво или пък в някоя от големите времеви рамки. Допълнителна сила му придава големината на тялото на втората, бяла свещ. Колкото по-голям е размерът на поглъщането, толкова повече е и доверието в него. Бяла марубозу би била идеалната поглъщаща свещ. Така е и когато погълнатата свещ, от своя страна, изразява нерешителност. Значението на този модел се обяснява с появата на интерес за покупки. Този интерес може да е породен както от достигането на ключово за цената ниво, така и от липсата на увереност у мечките в по-нататъшната рентабилност на техните продажби. Резултат на всичко това е пълния контрол на биковете, изразен от формираната последна бяла свещ. Биковете владеят пазара в този конкретен времеви отрязък и държат инициативата в свои ръце. Мече поглъщанеБиче поглъщане
 13. 13. 1.2.2. Мече поглъщане (Bearish engulfing) – това е точно обратният на булиш енгълфинг случай. Разновидност на беъриш енгълфинг е "Dark cloud cover" (Надвиснал тъмен облак). Моделът е завършен, когато вместо поглъщаща черна свещ, видим черна свещ, чието тяло се спуска далеч под половината от големината на тялото на предходната бяла свещ. Реципрочен е вариантът при низходящо движение, а неговото име е "Piercing line" (Пробождаща линия). Значението на тези разновидности е същото като на поглъщащите модели, но тук не е налице онази увереност, способна да изгради свещ с по-голямо тяло. 1.2.3. Харами (Harami). Харами е модел с особено място сред формациите от японски свещи. Първо, защото харами се среща в множество разновидности, с различни за пазарните нагласи значения и второ, защото харами е формация с огромно влияние в школата на Price action трейдърите. Харами е формация от две свещи. Тялото и ценовия обхват на втората свещ трябва да са вместват в обема на предходната свещ. Цветово са възможни различни комбинации. В далекоизточната аналитична традиция харами означава бременна жена и нейния плод, в западната – това е популярния модел "Inside bar" (вътрешен бар/свещ). http://www.candlesticker.com/BullishPatterns.aspx?lang=en http://www.candlesticker.com/BearishPatterns.aspx?lang=en 2. Подкрепа и съпротива (Support, Resistance) – двете понятия са ключови за пазарната цена и въобще във форекс търговията. Мнозина са на мнение, че всичко на пазара е въпрос на подкрепа и съпротива. И така, що е подкрепа и що е съпротива? - Подкрепа е специфично ниво, до което цената може да се понижи многократно, без да може да го преодолее и от което се отблъсква в посока нагоре. Dark cloud cover Piercing line Харами Bullish haramiBearish harami Harami piercing
 14. 14. - Съпротива е специфично ниво, до което цената може да се повиши многократно, без да може да го преодолее и от което се отблъсква в посока надолу. Колкото повече пъти цената не успява да преодолее нивото на подкрепа/съпротива, към което се приближава, толкова по-стабилно става то. Тъй като пазарът не е перфектен до пип, нивата на подкрепа/съпротива рядко са точно определена ценова линия. Те са по-скоро тесен диапазон, в който цената променя своята посока на движение. Нивото на подкрепа бива наричано още "зона на търсене", заради повишения апетит за покупки. Обратно – съпротивата се нарича "зона на предлагане". Защо обаче едно ниво има потенциал да се превърне в подкрепа или съпротива? Нерядко причина за това е психологията на пазара – достигането на определена кръгла стойност (round number), например съотношението EUR/USD = 1.3000. Анализаторите наричат такива стойности "важно психологическо ниво". Друга причина е очакването от пазарните участници на важни събития от икономическия календар, настъпването на които отклонява цената от определено ниво. 2.1. Видове подкрепа и съпротива. В зависимост от геометрията, подкрепата/съпротивата бива хоризонтална и диагонална. Според това в каква времева рамка се формират специфичните нива на подкрепа/съпротива, различаваме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. 2.1.1. Хоризонтална и диагонална подкрепа/съпротива. Горната илюстрация е пример за хоризонтална подкрепа и съпротива. Опитите на цената да се повиши приключват на ниво, равно или близко до нивото от предходния опит. Причина за този последователен неуспех може да бъде всяка от изброените по- горе. Съединяването на най-високите достигнати стойности при тези опити очертава една хоризонтална линия (зона), която дава и име на този вид в, случая съпротива. Обратно – последователните неуспешни опити на цената за понижение формират хоризонтална линия (зона) на подкрепа.
 15. 15. За да бъде идентифицирана една подкрепа/съпротива, трябва да са налице поне две точки, които да бъдат съединени в хоризонтална линия. Колкото повече са тези точки, толкова по-надеждна е подкрепата/съпротивата. При по-внимателно вглеждане в зоната на една хоризонтална подкрепа, често откриваме свещи от вида хамър, доджи, ивнинг стар или модели булиш енгълфинг и пиърсинг лайн, които са сигнал за нарастващо присъствие на биковете. В зоната на хоризонталната съпротива идентифицираме падаща звезда, беъриш енгълфинг, дарк клауд кавър, отразяващи интереса на мечките към настъпилата ситуация. Появата на току що изброените свещи и модели в зоните на подкрепа, респективно съпротива, с по-голяма сигурност пораждат своя обръщащ посоката на движение на цената ефект. 2.1.2. Диагонална подкрепа/съпротива. Съединяването на две или повече най-ниски последователни точки, но на различни нива, до който цената се е понижавала за определен период време, образуват наклонена линия, която се нарича диагонална подкрепа. По същия начин, но съединявайки най- високите последователни точки, до които цената се е повишавала за даден период от време, получаваме линия на диагонална съпротива. Също както при хоризонталната подкрепа/съпротива, така и тук, колкото са повече опорните точки, толкова е по-надеждна диагоналната линия. Друго разпространено правило е: хоризонтално > диагонално. 2.1.3. Дългосрочна подкрепа – времето е същностен критерий за определяне на характера на една подкрепа/съпротива. Както се вижда на илюстрацията, дългосрочната
 16. 16. съпротива е задържала цената под себе си в продължение на три години и шест месеца (виж стрелките на илюстрацията). Средносрочната подкрепа (на илюстрацията) действа в продължение на три месеца. Що се отнася до краткосрочните нива на подкрепа/съпротива – те попълват диапазона от два-три дни до месец. Бихме могли да отделим в самостоятелна категория и интрадневните нива, но те не могат да служат като маркер за тенденции на пазара, а са по-скоро ориентир за моментните флуктуации на пазарната цена. - Дългосрочната подкрепа/съпротива се идентифицира чрез седмичен или месечен тайм фрейм. Дневната графика е най-подходяща за установяване на средносрочно ниво. Тя би могла да служи, заедно с едночасовата и четиричасовата, за очертаване и на краткосрочните граници на цената. 2.1.4. Способността на едно ниво да задържа цената под или над себе си го утвърждава като маловажно или ключово (key or strong level). Вече споменах, че колкото пъвече пъти това се е случвало „исторически“, толкова по-силно е то. В този смисъл би могло да се говори за ключова дългосрочна, средносрочна или краткосрочна подкрепа/съпротива. 2.2. Превръщане на подкрепата в съпротива и обратно – веднъж преодоляна, подкрепата се превръща в съпротива и обратно. Макар и да звучи малко объркващо, това е едно от ключовите понятия във форекс пазара. Същината му е свързана с процеса на преодоляване на едно ниво на подкрепа/съпротива. Механизмът на този процес се състои от три елемента: - Щом нивото вече не е в състояние да задържи цената, тя преминава през него и се отдалечава в своята посока; - Онези участници на пазара, които са заложили на обръщане на посоката на цената, закриват своите позиции, защото те трупат загуби и по този начин я връщат към стойностите на преодоляното ниво; - Приближавайки отново вече преминатото ниво, цената или пак преминава през него в обратна посока и в този случай сме свидетели на фалшив пробив или успява да се задържи в новата територия, а преминатото ниво вече служи за нейна подкрепа, ако е било съпротива (нейна съпротива, ако е било подкрепа). Това е валидно както за
 17. 17. хоризонталните, така и за диагоналните нива на подкрепа/съпротива. 3. Тренд – ако превърнем израза "движение на пазарната цена", така както го използвах до сега, в "насочено движение на пазарната цена", вече имаме кратко определение за тренд. В зависимост от посоката на движение, различаваме възходящ (Uptrend ), низходящ (Downtrend) и хоризонтален тренд или диапазон (Range). За да е възможно да се разграничават помежду си видовете тренд, например, възходящ от низходящ, е необходимо изясняването на понятията "връх" (High) и "дъно" (Low). - В своето движение цената се отклонява нагоре или надолу, образувайки фигури, които визуално напомнят върхове и дъна. Във форекс пазара се счита, че връх е онази свещ, която от двете си страни е обиколена от поне две свещи, с по-ниски цени на затваряне и най-високи стойности. Същото е и определението за дъно като изискването е за по-високи цени на затваряне и най-ниски стойности. Ясно е, че за да е налице връх или дъно, са необходими най- малко пет свещи. Правилното идентифициране на връх/дъно е с огромно значение в техническия анализ – некоректното определяне би могло да доведе до напълно грешна представа за текущото поведение на цената. Така например, погрешната представа за формиран връх би могла да създаде невярна представа за предстоящо понижение… - Възходящ тренд е насочено движение, при което цената образува последователни по-високи дъна и по-високи върхове. Низходящ тренд е насочено движение, при което последователно се образуват по-ниски върхове и по-ниски дъна. Тези условия са задължителни в тяхната съвкупност. Неизпълнението им на графиката е предпоставка за нарушаване и дори обръщане на посоката на тренда. 3.1. Идентифициране на тренда чрез подкрепа/съпротива – когато става дума за тренд е необходимо да разполагаме с поне две дъна или два върха, които да свържем с линия – трендлиния. Важно е последователността от върхове и дъна да съответства на условията за формиране на възходящ/низходящ тренд, изложени по-горе. 3.1.1. Възходящият тренд се дефинира посредством своите последователни по- високи дъна и по-високи върхове. Друг важен елемент е неговата трендлиния. По Връх Дъно Възходящ тренд Низходящ тренд
 18. 18. правило тренд линията на възходящия тренд свързва неговите дъна. По-внимателно вглеждане в тази линия разкрива, че тя, по същество, е една диагонална подкрепа (линия на търсене, която при възходящия тренд отлично пояснява името си). След това уточнение може да се допълни, че за възходящата тренд линия са валидни и всички правила за диагоналната подкрепа. 3.1.2. Тренд линията при низходящия тренд свързва неговите върхове и практически е диагонална съпротива (линия на предлагане). 3.2. Трендът във времето – и тук времевите рамки са не само показател за продължителността на тренда, но и критерий за прецизното му идентифициране. 3.2.1. Принадлежност на тренда към времева рамка – щом един тренд (една подкрепа, съпротива, графична фигура и т.н.) е идентифициран с всичките си елементи в определен таймфрейм (например седмичен), то той принадлежи към него и е невъзможно да го идентифицираме в друг – по-нисък или по-висок. Така например, в месечната рамка този тренд въобще не би имал необходимите върхове или дъна, а в дневната – необходимата последователност от върхове и дъна. Трендът принадлежи на точно определен таймфрейм. Със същата сила това се отнася за всички линии и фигури в графиката. Времевите рамки са в отношение на субординация помежду си – по-широката е с по-голямо значение за поведението на цената, а по-тясната не би следвало да се разглежда извън контекста на по-широката (по-широките, респективно). 3.2.2. Видове тренд, според неговата продължителност – аналогично на подкрепата и съпротивата, трендът може да се разглежда като интрадневен, краткосрочен, средносрочен и дългосрочен. На илюстрацията горе (вляво) се вижда продължителността на един средносрочен тренд, който трае от един до шест-осем месеца и е относим към дневната и седмичната графика. Дългосрочните трендове продължават от няколко месеца до повече от една година. Те се откриват на седмична и GBP/CAD – 04.11.2014-25.01.2015. Хармоничен ъптренд на седмична графика (в ляво). Ъптренд и даунтренд в очертания времеви отрязък, но на дневна графика (в дясно)
 19. 19. месечна графика. Съответно, краткосрочните трендове се виждат на графика от един и четири часа. 3.3. Анализ на тренда. Прецизното определяне на това дали едно движение на пазарната цена има характер на тренд има ключово значение. Всяка грешка би мотла да доведе до дезориентация на очакванията за последващото поведение на цената. Ето защо, когато става дума за възходящ тренд, е задължително да се откриват последователности от по-високи дъна и по-високи върхове, респективно – по ниски върхове и по-ниски дъна в един потенциален низходящ тренд. 3.3.1. Начало на тренда. То е първата и най-трудно определима опорна точка на анализа. Как да бъде разпознато началото на едно ново движение на цената? Изразът "обръщане на тренда" е широко разпространен и добре познат дори в бита, но в себе си той носи съществена насока – обръщане – това е смяна на посоката, на настроенията, на очакванията и прочее. Във форекс пазара тъкмо това е мястото, моментът, където трябва да търсим признаци на промяна. В този раздел ще дам пример с възходящ тренд, но всичко казано за него може да се прилага с обратен знак при анализ на низходящ. И така. В търсене на началото, най-напред трябва се убедим в съществуването на предходно низходящо движение и да проверим дали вече не е започнал нов възходящ тренд и ние сме някъде в него. Два са подходите, които ще посоча тук: - Източните школи използват традиционно метода на изследване от дясно на ляво, т.е. от края към началото. Този специфичен начин има своите предимства, главното от които е актуалността. Проучването на графиката от края към началото дава възможност фокусът да се насочи към последните факти. Релевантните за нас факти са наличието на нов, по-висок от предходния връх. Откриването на такъв, след последователност от по-ниски върхове е важен сигнал, че поведението на цената се променя. В случай че дъното след последния по-висок връх е също по-високо от предходните, сме свидетели на движение с нова посока, на движение, с потенциал на възходящ тренд. - Успешното преодоляване на ключова съпротива, също би могло да бъде начало на възходящ тренд. В този случай ние само трябва да наблюдаваме дали ще се образува нов, по-висок връх, в сравнение с тези ограничавани от преодоляната съпротива. И тук от съществено значение е образуването на по-висок от предходния връх, да се следва от образуването на ново, по-високо от предходното дъно. Край на тренда. Начало на тренда. След поредица от по-ниски върхове (в червено) и преодолявайки ключова хоризонтална съпротива, цената образува по-висок от предходния връх (в зелено) и по-високо дъно (в зелено).
 20. 20. Началото на тренда е ситуация, в която цената е в състояние да образува нови, по-високи от предходните връх и дъно (примерът е за възходящ тренд). 3.3.2. Устойчивост на тренда – вече споменах, че е необходима последователност от поне два модела "по-висок връх, по-високо дъно", за да говорим за възходящ тренд. Свързването на дъната с трендлиния ни дава представа за посоката и мястото, където биковете ще съсредоточават своя интерес към бъдещи покупки. Подобно на диагоналната подкрепа и тук е валидно правилото, че колкото повече пъти цената се приближи към трендлинията и се отблъсне от нея, толкова по-надежден е възходящия тренд. - Тренд линия, значение – очертаването й е едно от най-важните умения на трейдъра. Тя трябва да свързва само последователност от по-високи дъна (при възходящ тренд, по-ниски върхове – при низходящ). Съединяването с линия на дъно, което е по-високо от предишни дъна в тренда, но по-ниско от предходното е съществена грешка, която може да доведе до изкривено виждане на посоката на тренда и дори да прикрие неговия евентуален край. 3.2.3. Край на тренда. Никой тренд не трае вечно. Признаци на изтощение на тренда могат да бъдат образуването на Шутинг стар, Грейвстоун доджи, Беъриш енгълфинг модел; особено ако това се случва в някой от високите таймфреймове и в близост до ключова, средносрочна или дългосрочна съпротива при възходящ тренд. При низходящ тренд появата на Хамър, Драгънфлай, Булиш енгълфинг в близост до ключова подкрепа са сигнал, че мечките не виждат повече смисъл в продажбите и отстъпват мястото си на бикове, привлечени от наближаващата линия на хоризонтална подкрепа. Точно тук е моментът за внимателно наблюдение на построената трендлиния. - Щом цената образува нов, по-нисък от предхождащия връх (при възходящ тренд) или ново, по-високо дъно (при низходящ тренд) и след това пресече тренд линията, то по всяка вероятност трендът е приключил и пазарът евентуално ще промени посоката на своето движение… На илюстрацията по-горе ясно се вижда как цената образува нов, по нисък връх, пресича възходящата тренд линия и променя посоката си на движение. 4. Рейндж (диапазон, Range). Това е третият вид, след възходящ и низходящ, тренд. Бива наричан още хоризонтален тренд. Статистиката сочи, че почти половината от времето цената се движи в рейндж. Ето защо е важно да се проучва и този вид тренд. Определящи за понятието „рейндж“ са неговите граници. За разлика от възходящия и низходящия тренд, диапазонът може да бъде идентифициран чрез една хоризонтална подкрепа и една хоризонтална съпротива. Между тях рейнджът образува върхове и дъна, чиито най-високи (за върховете), респективно, най-ниски (за дъната) стойности са разположени на едни и същи хоризонтални ценови нива или зони (виж „подкрепа“ и „съпротива“). За да говорим за рейндж въобще, необходимо е да са образувани поне два върха и две дъна, които да съединим с хоризонтални линии на подкрепа и съпротива. Обичайно цената
 21. 21. влиза в рейндж след приключване на възходящ или низходящ тренд и обратно – след рейндж започва нов низходящ или възходящ тренд. 4.1. Рейндж се образува на всеки таймфрейм. Той, както и останалите видове тренд, съпротивите и подкрепите, също може да бъде краткосрочен, средносрочен или дългосрочен. ІІІ. ГРАФИЧНИ ФИГУРИ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА По време на развитието на един тренд е възможно да се образуват специфични графични фигури, които форекс пазарът е каталогизирал и наименувал: Флаг (Flag), Вимпел (Pennant), Триъгълник (Triangle), Двоен връх/дъно (Double top/bottom), Глава и рамене (Head & Shoulders). Флагът и вимпелът са фигури, изграждащи един връх или едно дъно в хода на тренда. В други случаи настъпват отклонения от класическата последователност – по- високи дъна, по-високи върхове; съответно по-ниски върхове, по-ниски дъна. Те представляват своеобразно усложнение на тренда, след преодоляването на което, трендът или продължава своето изграждане, или се прекратява. Условно фигурите се делят на такива, които потвърждават развитието на тренда и такива, които го прекратяват. 1. Трендпотвърждаващи фигури – 1.1.Флаг е трендпотвърждаваща, корективна фигура, която се формира след резки движения на пазарната цена. Състои се от дръжка и тяло. - За дръжка на флага приемаме рязкото движение на цената, чието начало е белязано от силен пазарен импулс, независимо дали в посока нагоре или надолу. - Тялото пък е съставката, която изразява корекцията на пазарната цена и подлежи на по-сериозно обследване. Формата на тялото често напомня успоредник или правоъгълник, с посока, обратна на тренда, в който се образува. - За да сме убедени, че сме идентифицирали тяло на флаг, е необходимо да разполагаме с поне четири опорни точки – две дъна и два върха, които цената е образувала. Съдинявайки опорните точки, ние получаваме две трендлинии, с посока обратна на главния тренд. - Пробивът на така начертаната контра трендлиния е с основно значение за същността на флага. Наличието на действителен пробив е знак, че пазарната цена подновява своето движение в посока на главния тренд. Пробивът на флага често се

×