O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

20190808 kagu eesti s av2

Ametnike välitööd toimuvad 8.–16. augustil Kagu-Eestis: Põlva, Valga ja Võru maakonnas. Välitöid veab eest rahandusministeerium koostöös kohalike omavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ning paljude ministeeriumite ja teiste riigiasutustega.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

20190808 kagu eesti s av2

 1. 1. KAGU-EESTI ANDMEPILT Mart Mägi Peadirektor, Statistikaamet 8. august 2019
 2. 2. Kagu-Eesti. Rahvastik Statistikaamet on märgatavamalt optimistlikum kui Postimees. Teemad: - Rahvastik - Sotsiaalelu - Majandus - Ressursid - Keskkond
 3. 3. Kagu-Eesti. Rahvastik. Rahvaarv On olnud 2017. aasta haldusreform ja on olnud muutusi Statistikaameti rahvastiku arvestamise metoodikas, aga võib öelda, et Kagu-Eesti rahva arv ja Kagu-Eesti rahvastiku osatähtsus kogu Eesti rahvastikus on kogu taasiseseisvunud Eesti aja olnud lineaarses languses ja selle trendi jätkumist prognoosib Statistikaamet vähemalt aastani 2045. Aastal 2045 on Kagu-Eestis pea kaks korda vähem elanikke kui aastal 1990.
 4. 4. Kagu-Eesti. Rahvastik. Rahva arvu muutus Vaatamata rahvaarvu lineaarsele langustrendile leidub Kagu-Eestis ruudukesi, kus rahvaarv on kasvanud.
 5. 5. Kagu-Eesti. Rahvastik. Loomulik iive
 6. 6. Kagu-Eesti. Rahvastik. Elussünnid  Kagu-Eestis sünnib suhteliselt rohkem neljandaid lapsi ja suhteliselt vähem teisi lapsi  Kagu-Eestis sünnitavad emad nooremana kui Eestis keskmiselt  Elussünde 1000 elaniku kohta on Kagu-Eestis vähem kui Eestis keskmiselt, aga 1000 20-44- aastase naise koht Eesti keskmisega võrdselt
 7. 7. Kagu-Eesti. Rahvastik. Tervena elada jäänud aastad
 8. 8. Kagu-Eesti. Rahvastik. Tervena elada jäänud aastad  Kagu-Eesti inimestel jääb sünnimomendil elada vähem kui Eestis keskmiselt.  Kagu-Eesti inimestel jääb sünnimomendil tervena elada vähem kui Eestis keskmiselt.  Kui lahutada elada jäänud aastatest tervena elatavad aastad, siis selle tehte vahe on Kagu- Eestis suurem kui Eestis keskmiselt!
 9. 9. Kagu-Eesti. Rahvastik. Ränne
 10. 10. Kagu-Eesti. Rahvastik. Ränne  Tänu positiivsele välisrände saldole oli Kagu-Eesti rändesaldo 2018. aastal suures osas vanusrühmades positiivne. Kogu rändesaldo on negatiivne, sest märkimisväärset miinust vanusrühmades 20-24-aastased, 25-29-aastased ja 30- 34-aastased muud vanusrühmad ei tasakaalusta.  Võib arvata, et üheks oluliseks Kagu- Eestist lahkumise põhjuseks 20-29- aastaste vanusrühmas on õppima asumine. See ei ole negatiivne nähtus. Küsimus on, miks õppimise lõpetamise järel Kagu-Eesti piisavalt väljakutseid ei suuda pakkuda?
 11. 11. Kagu-Eesti. Rahvastik. Ränne  Kagu-Eesti „vaenlased“ konkurentsis elanike pärast on Tartu maakond ja Harju maakond. See pole üllatus, sest neis maakondades on parimad edasiõppimise võimalused. Küsimus on ikkagi õppimisjärgses tagasipöördumises, mida piisavas mahus ei toimu.  Kagu-Eesti välisrände saldo on enamuse piirkondade osas väikeses plussis. Küsida võiks ehk, kas saab mõjutada, et Soome lahkujaid poleks aastas 200.
 12. 12. Kagu-Eesti. Rahvastik. Soo- ja vanuskoosseis
 13. 13. Kagu-Eesti. Rahvastik. Soo- ja vanuskoosseis
 14. 14. Kagu-Eesti. Rahvastik haridustasemete järgi
 15. 15. Kagu-Eesti. Sotsiaalelu. Haridus
 16. 16. Kagu-Eesti. Sotsiaal. Tööhõive
 17. 17. Kagu-Eesti. Sotsiaalelu. Leibkondade sissetulek
 18. 18. Kagu-Eesti. Sotsiaalelu. Vanaduspensionärid
 19. 19. Kagu-Eesti. Sotsiaalelu. Vaesus Materiaalse ilmajäetuse määr näitab isikute osatähtsust, kes ei saa endale võimaldada vähemalt kolme komponenti üheksast: 1) üüri- ja kommunaalkulude tasumist, 2) kodu piisavalt soojana hoidmist, 3) ettenägematuid kulutusi, 4) üle päeva liha, kala või nendega samaväärseid valke sisaldava toidu söömist, 5) nädalast puhkust kodust eemal, 6) autot, 7) pesumasinat, 8) värvitelerit või 9) telefoni.
 20. 20. Kagu-Eesti. Kuritegevus
 21. 21. Arvud ei valeta, aga kuidas neid tõlgendada?
 22. 22. Kagu-Eesti. Majandus. SKP
 23. 23. Kagu-Eesti. Majandus. Tootlikkus
 24. 24. Kagu-Eesti. Majandus. Ettevõtete arv. Struktuur
 25. 25. Kagu-Eesti. Majandus. Eksport
 26. 26. Kagu-Eesti. Majandus. Palk
 27. 27. Kagu-Eesti. Majandus. Ehitus
 28. 28. Kagu-Eesti. Majandus. Majutus
 29. 29. Kagu-Eesti. Majandus. Majutus
 30. 30. Kagu-Eesti. Keskkond. Mets
 31. 31. Kagu-Eesti. Keskkond. Mets
 32. 32. Kagu-Eesti. Keskkond. Maavarad
 33. 33. Kagu-Eesti. Keskkond. Maavarad
 34. 34. 9.08.2019 Esitluse või esitleja nimi

×