O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
O galego abre portas
Oferta de optativas do
Departamento de Lingua
Galega e Literatura
Un dos estereotipos que
máis danan a imaxe do
galego e a dos estudos
baseados nel é aquel
que o presenta como
unha lingua ...
Prexuízo 1.
Crer que a utilidade
dunha lingua é
proporcional ao
número dos seus
falantes.
Segundo isto tod@s
deberíamos fa...
As linguas europeas máis faladas
(Obsevatório da língua portuguesa)
Prexuízo 2.
Crer que o galego é unha
lingua que só serve para
andar por casa.
Segundo isto
portugueses e brasileiros
deber...
A LUSOFONÍA:
O PORTUGUÉS NO MUNDO
Prexuízo 3.
Crer que o galego
profesionalmente couta
as perspectivas de
traballar fóra, que si nos
ofrecen o español ou o
...
O galego estúdase en 37 universidades de fóra de Galiza
Fonte: SXPL
A optatividade,
unha medida de
atención á
diversidade
As materias
optativas deben
contribuír a completar
a formación do
al...
Cremos na pedagoxía
inclusiva, que se centra
nunha formación
integradora que atende á
diversidade do alumnado,
aspecto que...
O alumnado debe
escoller libremente as
optativas que mellor
lle parezan para
configurar unha
formación o máis
global, inte...
Optativas ofertadas polo
Departamento de Galego
O Departamento de Galego
ten o deber de velar porque
as materias referidas...
Optativas ofertadas polo
Departamento de Galego
• Literatura Galega do
século XX e da
actualidade (LGA)
• Segunda Lingua
E...
Literatura Galega do séc.
XX e da actualidade
(LGA)
Esta optativa completa os
coñecementos literarios que ao
longo da ESO ...
Literatura Galega do séc.
XX e da actualidade
(LGA)
Para o desenvolvemento da
competencia comunicativa do
alumno/a a un ni...
Literatura Galega do séc.
XX e da actualidade
(LGA)
Para cumprir unha función
normalizadora, dado que a
Literatura Galega ...
Literatura Galega do séc.
XX e da actualidade
(LGA)
CONTIDOS.
Os contidos desta materia
céntranse nun percorrido pola
Hist...
Literatura Galega do séc.
XX e da actualidade
(LGA)
METODOLOXÍA.
O alumno/a será o protagonista da súa
aprendizaxe, será q...
Literatura Galega do séc.
XX e da actualidade
(LGA)
METODOLOXÍA.
O alumnado realizará na Aula de
Informática un traballo d...
Literatura Galega do séc.
XX e da actualidade
(LGA)
METODOLOXÍA.
O alumnado realizará comentarios,
elaborará artigos ou re...
Literatura Galega do séc.
XX e da actualidade
(LGA)
METODOLOXÍA.
Dos bos lectores nacen os escritores.
Con esta premisa fa...
Literatura Galega do séc.
XX e da actualidade
(LGA)
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E
CUALIFICACIÓN.
O traballo de investigació...
Literatura Galega do séc.
XX e da actualidade
(LGA)
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E
CUALIFICACIÓN.
Os criterios de avaliación ce...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
No mundo actual, cada vez máis
globalizado, a aprendizaxe de linguas
estranxeiras constit...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos
coa lus...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos
coa lus...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos
coa lus...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos
coa lus...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos
coa lus...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
O Portugués no IES Félix Muriel
No curso 2005-06, botou a andar a
experiencia con 5 alumn...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
O Portugués no IES Félix Muriel
O portugués non é unha lingua
estranxeira calquera, senón...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
O Portugués no IES Félix Muriel
A adquisición de contidos e o
desenvolvemento das compete...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
O Portugués no IES Félix Muriel
Na actualidade, cursan Portugués en
Bacharelato 35 alumno...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
O Portugués no IES Félix Muriel
DIDÁCTICA.
1. Aprendizaxe de lecto-
escritura
• Caderno f...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
O Portugués no IES Félix Muriel
DIDÁCTICA.
2. Comprensión e expresión oral
• Escoita en C...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
O Portugués no IES Félix Muriel
DIDÁCTICA.
3. Cultura: países da lusofonía,
música, cinem...
2ª Lingua Estranxeira. Portugués
O Portugués no IES Félix Muriel
DIDÁCTICA.
3. Presenza no centro dunha
persoa Leitora
4. ...
SAÍDAS PROFESIONAIS DE
ESTUDOS CENTRADOS NO
GALEGO e/ou PORTUGUÉS?
•DOCENTE DE LINGUAS
•TRADUTOR/A PROFESIONAL XENERALISTA...
SAÍDAS PROFESIONAIS DE
ESTUDOS CENTRADOS NO
GALEGO e/ou PORTUGUÉS?
• SERVIZOS LINGÜISTICOS E CULTURAIS.
Empresas de base t...
SAÍDAS PROFESIONAIS DE
ESTUDOS CENTRADOS NO
GALEGO e/ou PORTUGUÉS?
•PARTICIPACIÓN DAS INSTITUCIÓNS EN
FOROS LUSÓFONOS DE T...
O galego abre portas
Oferta de optativas do
Departamento de Lingua
Galega e Literatura
Oferta de optativas do departamento de lgl
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Oferta de optativas do departamento de lgl

3.146 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Oferta de optativas do departamento de lgl

 1. 1. O galego abre portas Oferta de optativas do Departamento de Lingua Galega e Literatura
 2. 2. Un dos estereotipos que máis danan a imaxe do galego e a dos estudos baseados nel é aquel que o presenta como unha lingua pouco útil. Unha lingua que pecha portas nun mundo aberto e globalizado. Na base desta imaxe atopamos prexuízos e falsidades moi estendidos nos tempos que corren.
 3. 3. Prexuízo 1. Crer que a utilidade dunha lingua é proporcional ao número dos seus falantes. Segundo isto tod@s deberíamos falar chinés! Ou portugués?
 4. 4. As linguas europeas máis faladas (Obsevatório da língua portuguesa)
 5. 5. Prexuízo 2. Crer que o galego é unha lingua que só serve para andar por casa. Segundo isto portugueses e brasileiros deberían estar obrigados a aprenderen español ou inglés para comunicárense “fóra das súas casas”!
 6. 6. A LUSOFONÍA: O PORTUGUÉS NO MUNDO
 7. 7. Prexuízo 3. Crer que o galego profesionalmente couta as perspectivas de traballar fóra, que si nos ofrecen o español ou o inglés. Segundo isto, resulta incomprensible que os nosos emigrantes foran quen de sobreviviren fóra das súas aldeas!.
 8. 8. O galego estúdase en 37 universidades de fóra de Galiza Fonte: SXPL
 9. 9. A optatividade, unha medida de atención á diversidade As materias optativas deben contribuír a completar a formación do alumnado ou ampliar a propia formación xeral.
 10. 10. Cremos na pedagoxía inclusiva, que se centra nunha formación integradora que atende á diversidade do alumnado, aspecto que se pode e se debe abordar a través dunha oferta ampla e diversa de optativas. A optatividade, unha medida de atención á diversidade
 11. 11. O alumnado debe escoller libremente as optativas que mellor lle parezan para configurar unha formación o máis global, integral e humanística posible. A optatividade, unha medida de atención á diversidade
 12. 12. Optativas ofertadas polo Departamento de Galego O Departamento de Galego ten o deber de velar porque as materias referidas á lingua, cultura e medio galegos, materias ao servizo da normalización da lingua e cultura galegas, sexan ofertadas como optativas a todo o alumnado do IES Félix Muriel.
 13. 13. Optativas ofertadas polo Departamento de Galego • Literatura Galega do século XX e da actualidade (LGA) • Segunda Lingua Estranxeira: Portugués (2ªLE-P)
 14. 14. Literatura Galega do séc. XX e da actualidade (LGA) Esta optativa completa os coñecementos literarios que ao longo da ESO e do Bacharelato son abordados na materia LINGUA GALEGA e LITERATURA. Pero, ademais, está ao servizo doutros obxectivos fundamentais. PARA QUE SERVE A LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE?
 15. 15. Literatura Galega do séc. XX e da actualidade (LGA) Para o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumno/a a un nivel superior. Esta materia optativa preparará extraordinariamente ao alumnado para superar a proba de acceso á Universidade. PARA QUE SERVE A LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE?
 16. 16. Literatura Galega do séc. XX e da actualidade (LGA) Para cumprir unha función normalizadora, dado que a Literatura Galega é a Literatura dunha lingua non normalizada, sofre ela tamén as eivas provocadas pola minorización, os prexuízos e as actitudes lingüísticas dos falantes desta lingua. PARA QUE SERVE A LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE?
 17. 17. Literatura Galega do séc. XX e da actualidade (LGA) CONTIDOS. Os contidos desta materia céntranse nun percorrido pola Historia da Literatura Galega desde que se inicia o século XX até hoxe. CONTIDOS, METODOLOXÍA, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA DE LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE.
 18. 18. Literatura Galega do séc. XX e da actualidade (LGA) METODOLOXÍA. O alumno/a será o protagonista da súa aprendizaxe, será quen deba buscar e seleccionar a información necesaria para convertila en coñecemento propio, polo que a metodoloxía coa que se desenvolverán eses contidos será eminentemente práctica. CONTIDOS, METODOLOXÍA, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA DE LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE.
 19. 19. Literatura Galega do séc. XX e da actualidade (LGA) METODOLOXÍA. O alumnado realizará na Aula de Informática un traballo de investigación arredor de diferentes temas, que posteriormente exporá ante os seus compañeiros/as e para o cal deberá servirse das novas tecnoloxías. CONTIDOS, METODOLOXÍA, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA DE LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE.
 20. 20. Literatura Galega do séc. XX e da actualidade (LGA) METODOLOXÍA. O alumnado realizará comentarios, elaborará artigos ou redactará informes arredor dos textos literarios que se propoñan para o seu estudo na Aula, tratando sempre de vinculalos a outras manifestacións artísticas (música, pintura, cinema...). CONTIDOS, METODOLOXÍA, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA DE LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE.
 21. 21. Literatura Galega do séc. XX e da actualidade (LGA) METODOLOXÍA. Dos bos lectores nacen os escritores. Con esta premisa favorecerase a creación artística propia, a produción de textos novos partindo dos textos dos nosos escritores/as máis relevantes. CONTIDOS, METODOLOXÍA, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA DE LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE.
 22. 22. Literatura Galega do séc. XX e da actualidade (LGA) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. O traballo de investigación, os comentarios e as produción literarias propias serán os tres instrumentos para cualificar a materia. Os tres terán o mesmo peso (30%). Reservarase un 10% para o labor normalizador do alumnado. CONTIDOS, METODOLOXÍA, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA DE LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE.
 23. 23. Literatura Galega do séc. XX e da actualidade (LGA) CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. Os criterios de avaliación centraranse no grao de desenvolvemento das competencias básicas así como na actitude do alumnado cara á Lingua e a Literatura Galegas. CONTIDOS, METODOLOXÍA, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA DE LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE.
 24. 24. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués No mundo actual, cada vez máis globalizado, a aprendizaxe de linguas estranxeiras constitúe unha necesidade de achegamento á información, ao coñecemento e ás tecnoloxías, así como a distintas formas de vida e maneiras de pensar de diferentes culturas. A necesidade de coñecer outras linguas faise cada vez máis evidente na Europa de hoxe, que se define a si mesma como unha comunidade multilingüe. Decreto 133/2007, Currículo de ESO. LOE
 25. 25. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. A lingua propia de Galicia, polo feito de ser intercomprensible co portugués, outorga unha valiosa vantaxe competitiva á cidadanía galega en moitas vertentes, nomeadamente na cultural pero tamén na económica.
 26. 26. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. Artigo 1 Os poderes públicos galegos promoverán o coñecemento da lingua portuguesa e das culturas lusófonas para afondar nos vencellos históricos que unen Galicia cos países e comunidades de lingua portuguesa e polo carácter estratéxico que para Galicia teñen as relacións económicas e sociais no marco da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
 27. 27. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. Artigo 2 O Goberno galego incorporará progresivamente a aprendizaxe da lingua portuguesa no ámbito das competencias en linguas estranxeiras nos centros de ensino da Comunidade Autónoma de Galicia.
 28. 28. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. Artigo 3 Deberán ser promovidas, así mesmo, as relacións a todos os niveis cos países de lingua oficial portuguesa, constituíndo este un obxectivo estratéxico do Goberno galego. De maneira especial, fomentarase o coñecemento desta lingua por parte dos empregados públicos, a participación das institucións en foros lusófonos de todo tipo – económico, cultural, ambiental, deportivo, etc.–, así como a organización na Comunidade Autónoma galega de eventos con presenza de entidades e persoas de territorios que teñan o portugués como lingua oficial.
 29. 29. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. O portugués, nacido na vella Gallaecia, é: • idioma de traballo de 20 organizacións internacionais, incluída a Unión Europea; • lingua oficial de 9 países e do territorio de Macau, na China; • lingua oficial de potencias económicas como o Brasil e outras economías emerxentes; •a lingua máis falada no conxunto do Hemisferio Sur.
 30. 30. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués O Portugués no IES Félix Muriel No curso 2005-06, botou a andar a experiencia con 5 alumn@s en 1ºBacharelato, que non puideron continuar en 2º dado que non todos promocionaron e non se puido constituír grupo. No curso 2006-07, o número de alumn@s aumentou en 1º e xa houbo tamén grupo en 2ºBacharelato. Nos seguintes cursos, mantívose esta optativa e estendeuse á ESO, se ben de forma irregular, constituíndose sempre un grupo en 4º ESO.
 31. 31. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués O Portugués no IES Félix Muriel O portugués non é unha lingua estranxeira calquera, senón unha lingua irmá: •Doada comprensión escrita •Doada comprensión oral De aí que o índice de aprobados se sitúe no 99% e mesmo, algúns anos, no 100%.
 32. 32. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués O Portugués no IES Félix Muriel A adquisición de contidos e o desenvolvemento das competencias básicas por parte do alumnado: •O alumnado que se achega por primeira vez ao portugués, habitualmente, non aprende só o bloque de contidos referido ao 1º curso, senón tamén ao 2º e ás veces ao 3º. •O alumnado que se achega por segundo ano xa atende ao nivel de contidos de 4º ESO e ás veces a algún de 1º Bacharelato.
 33. 33. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués O Portugués no IES Félix Muriel Na actualidade, cursan Portugués en Bacharelato 35 alumnos/as. • Poden realizar a Selectividade examinándose de Portugués como Lingua Estranxeira, en lugar de Inglés. •Poden entrar a través da proba de acceso en calquera titulación que esixa o B1 (Na Universidade, para calquera titulación, esixen o B1 nunha Lingua Estranxeira (B2 para Erasmus).
 34. 34. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués O Portugués no IES Félix Muriel DIDÁCTICA. 1. Aprendizaxe de lecto- escritura • Caderno fotocopiado (4-5€) • Aula virtual
 35. 35. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués O Portugués no IES Félix Muriel DIDÁCTICA. 2. Comprensión e expresión oral • Escoita en CD de textos e cancións • Visionado de debuxos animados, filmes, reportaxes…
 36. 36. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués O Portugués no IES Félix Muriel DIDÁCTICA. 3. Cultura: países da lusofonía, música, cinema, TV, debuxos animados, historia, literatura…. • Investigación a través de internet • Reportaxes en vídeo e papel
 37. 37. 2ª Lingua Estranxeira. Portugués O Portugués no IES Félix Muriel DIDÁCTICA. 3. Presenza no centro dunha persoa Leitora 4. Realización, na fin de curso, dunha saída didáctica a unha cidade portuguesa.
 38. 38. SAÍDAS PROFESIONAIS DE ESTUDOS CENTRADOS NO GALEGO e/ou PORTUGUÉS? •DOCENTE DE LINGUAS •TRADUTOR/A PROFESIONAL XENERALISTA •MEDIADOR/A LINGÜÍSTICO E CULTURAL •INTÉRPRETE •LECTOR/A EDITORIAL •REDACTOR/A •CORRECTOR/A •REVISOR/A •LEXICÓGRAF@ E XESTOR/A LINGÜÍSTICOS •SERVIZOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
 39. 39. SAÍDAS PROFESIONAIS DE ESTUDOS CENTRADOS NO GALEGO e/ou PORTUGUÉS? • SERVIZOS LINGÜISTICOS E CULTURAIS. Empresas de base tecnolóxica que nacen como cooperativas e que atenden unha crecente demanda de servizos especializados por parte de institucións públicas e empresas privadas: • empresas de novas tecnoloxías (desenvolvemento de software, hosting, servizos web…), • empresas do mundo editorial, •medios de comunicación, • empresas de xestión cultural, • empresas de produción audiovisual
 40. 40. SAÍDAS PROFESIONAIS DE ESTUDOS CENTRADOS NO GALEGO e/ou PORTUGUÉS? •PARTICIPACIÓN DAS INSTITUCIÓNS EN FOROS LUSÓFONOS DE TODO TIPO – ECONÓMICO, CULTURAL, AMBIENTAL, DEPORTIVO, ETC. (A partir da Lei 1/2014, nacida ao abeiro da ILP Valentín Paz-Andrade) • EMPREGABILIDADE ALÉN DAS NOSAS FRONTEIRAS (Porque, a través do portugués, o galego é unha lingua internacional)
 41. 41. O galego abre portas Oferta de optativas do Departamento de Lingua Galega e Literatura

×