imenice 2. razred broj imenica rod imenica pisanje imenica vrste imenica vlastite imenice zajednicke imenice semafor vrste saobracajni znaci saobracajac музеј африка култура професионална оријентациј пекар вулканизер апотекар саобраћајац лекар фризер мере заштите од загађења ва загађивачи ваздуха шта је енергија обновљиви извори енергије чисти извори енергије необновљиви извори енергиј климатске промене прљави извори енергије стефан немања цар душан свети сава династија немањића стефан првовенчани задужбине немањића рас бела србија кнез властимир јужни словени рашка властимировићи србија стари словени рибњак пчелињак култивисана станишта фарма livada pasnjak prirodna stanista kvadar povrsina povrsina kvadar вуновлачар стари занати
Ver mais