O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Mô Tả Chức Năng & Báo Giá - phần mềm Quản Lý Hệ Thống Phân Phối SmartBiz DMS

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Mô	
  tả	
  chức	
  năng	
  SmartBiz	
  DMS	
  –	
  Phần	
  Mềm	
  Quản	
  Lý	
  Hệ	
  Thống	
  Phân	
  Phối	
       ...
Mô	
  tả	
  chức	
  năng	
  SmartBiz	
  DMS	
  –	
  Phần	
  Mềm	
  Quản	
  Lý	
  Hệ	
  Thống	
  Phân	
  Phối	
       ...
Mô	
  tả	
  chức	
  năng	
  SmartBiz	
  DMS	
  –	
  Phần	
  Mềm	
  Quản	
  Lý	
  Hệ	
  Thống	
  Phân	
  Phối	
       ...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 21 Anúncio

Mô Tả Chức Năng & Báo Giá - phần mềm Quản Lý Hệ Thống Phân Phối SmartBiz DMS

SmartBizDMS - Smart e-Business Distribution Management System: phan mem quan ly doanh nghiep & quan ly he thong phan phoi

SmartBizDMS - Smart e-Business Distribution Management System: phan mem quan ly doanh nghiep & quan ly he thong phan phoi

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Mô Tả Chức Năng & Báo Giá - phần mềm Quản Lý Hệ Thống Phân Phối SmartBiz DMS (11)

Mais de Thanh Nguyen (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Mô Tả Chức Năng & Báo Giá - phần mềm Quản Lý Hệ Thống Phân Phối SmartBiz DMS

 1. 1. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     MÔ  TẢ  CHỨC  NĂNG  &  BÁO  GIÁ   PHẦN  MỀM  QUẢN  LÝ  HỆ  THỐNG   PHÂN  PHỐI  SMARTBIZ  DMS   CHUYÊN  NGÀNH  THỜI  TRANG  &  XÂY  DỰNG   CTY  CP  PHONG  PHÚ  HOME   I.   GIỚI  THIỆU  GIẢI  PHÁP  QUẢN  LÝ  HỆ  THỐNG  PHÂN  PHỐI  DMS   ...........................................  2   I.1   MÔ  HÌNH  QUẢN  LÝ  HỆ  THỐNG  PHÂN  PHỐI  ............................................................................................................  2   I.2   QUẢN  LÝ  KÊNH  PHÂN  PHỐI  SỈ  &  NHÀ  PHÂN  PHỐI  SMARTBIZDMS-­‐ONLINE  ..........................................  3   I.3   QUẢN  LÝ  CHUỖI  CỬA  HÀNG  BÁN  LẺ  SMARTBIZPOS-­‐OFFLINE  +  DMS-­‐ONLINE  .....................................  4   II.   CÁC  CHỨC  NĂNG  CỦA  SMARTBIZDMS-­‐ONLINE  ........................................................................  5   II.1   QUẢN  LÝ  MUA  BÁN  HÀNG  ..............................................................................................................................................  5   II.2   QUẢN  LÝ  KHO  VẬN  ............................................................................................................................................................  7   II.3   QUẢN  LÝ  CÔNG  NỢ  ............................................................................................................................................................  8   II.4   HỆ  THỐNG  BÁO  CÁO  QUẢN  TRỊ  ...................................................................................................................................  9   II.5   TÍCH  HỢP  HỆ  THỐNG  ....................................................................................................................................................  10   II.6   KINH  DOANH  THÔNG  MINH  .......................................................................................................................................  12   III.  CHỨC  NĂNG  CỦA  SMARTBIZPOS  –  QUẢN  LÝ  CỬA  HÀNG  BÁN  LẺ  ....................................  13   III.1   Cashier  POS-­‐Desktop  ....................................................................................................................................................  14   III.2   POS  Report  ........................................................................................................................................................................  15   III.3   Order  POS-­‐Online  ...........................................................................................................................................................  15   III.4   Module  Chương  Trình  Khuyến  Mãi  ........................................................................................................................  16   IV.  BÁO  GIÁ  ..............................................................................................................................................  17   IV.1   BÁO  GIÁ  ..............................................................................................................................................................................  17   IV.2   THANH  TOÁN  &  NGHIỆM  THU  DỰ  ÁN  .................................................................................................................  17   V.   TRIỂN  KHAI  DỰ  ÁN  ........................................................................................................................  18   V.1   PHƯƠNG  PHÁP  TRIỂN  KHAI  ......................................................................................................................................  18   V.2   PHẠM  VI  &  THỜI  GIAN  TRIỂN  KHAI  .......................................................................................................................  19   V.3   BAN  QUẢN  LÝ  DỰ  ÁN  ....................................................................................................................................................  19   VI.  BẢO  HÀNH  &  DỊCH  VỤ  KHÁC  .......................................................................................................  20   VI.1   BẢO  HÀNH  .........................................................................................................................................................................  20   VI.2   DỊCH  VỤ  KHÁC   .................................................................................................................................................................  20     Bảng   mô   tả   chức   năng   hệ   thống   SmartBizDMS   (Smart   e-­‐Business   Distribution   Management   System)  có  các  thông  tin  riêng  tư  của  Sunflower  (www.sunflowervn.vn  |  www.smartbiz.vn)  và   Khách  Hàng,  vì  vậy  cần  được  bảo  mật  thích  đáng.  Bảng  mô  tả  dự  án  này  là  sở  hữu  trí  tuệ  của   Sunflower  và  chỉ  được  lưu  hành  nội  bộ  giữa  Sunflower  và  Khách  Hàng.     Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   1   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 2. 2. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     I. GIỚI  THIỆU  GIẢI  PHÁP  QUẢN  LÝ  HỆ  THỐNG  PHÂN  PHỐI  DMS   I.1 MÔ  HÌNH  QUẢN  LÝ  HỆ  THỐNG  PHÂN  PHỐI   TRỤ  SỞ   CÔNG  TY   TRUNG  TÂM     CHUỖI  CỬA  HÀNG     PHÂN  PHỐI   /  SHOWROOM       CỬA  HÀNG   SHOWROOM   NPP  MIỀN  NAM   NPP  MIỀN  BẮC   HCM   HN     Nhằm   đáp   ứng   nhu   cầu   triển   khai   hệ   thống   tích   hợp   quản   lý   kênh   phân   phối   &   quản   lý   chuỗi  cửa  hàng  trên  khu  vực  địa  lý  trải  rộng,  Sunflower  hân  hạnh  giới  thiệu  giải  pháp  Smart   e-­‐Business  DMS    áp  dụng  cho  5  phòng  ban  cơ  bản  (và  nhân  sự  tương  ứng)  như  sau:   KHÁCH  HÀNG   KINH  DOANH   KẾ  TOÁN   KHO  VẬN   VĂN  PHÒNG   ĐỐI  TƯỢNG   -­‐ Bán   Sỉ   nội   bộ   :     -­‐ Nhân   Viên   Mua   &   -­‐ Kế   Toán   Công   Nợ     -­‐ Nhân   Viên   Kho   &   -­‐ Ban  Giám  Đốc   Nhà  Phân  Phối   Bán  Hàng   &  Thu  Ngân     Thủ  Kho   -­‐ Hội  Đồng  Quản  Trị   -­‐ Bán   Lẻ   trực   tiếp   :   -­‐ Quản   Lý   XNK   &   -­‐ Kế  Toán  Trưởng  &   -­‐ Nhân   Viên   Giao   Chuỗi  Cửa  Hàng   Kinh  Doanh     Tài  Chính  CFO   Hàng  &  Tài  Xế     SỬ  DỤNG  HỆ  THỐNG  SMARTBIZDMS  –  ONLINE   -­‐ Đặt   Hàng   POS   -­‐ Nhận,   xét   duyệt   -­‐ Ghi  Hoá  Đơn  TC     -­‐ Nhận   đơn   hàng   &   -­‐ Quản  lý  danh  mục:   (offline  -­‐  bán  lẻ)   Đơn  Đặt  Hàng  Sỉ   -­‐ Xác   nhận   Thanh   Hủy  Đơn  Hàng   Đối   Tác,   Sản   Phẩm   -­‐ Đặt   Hàng   DMS   -­‐ Xét   duyệt   Đơn   Toán   Tiền   &   quản   -­‐ Quản  lý  Kho:  Kiểm   ,  Giá  &  CTKM   (online  -­‐  bán  sỉ)   Hàng  Lẻ  từ  POS   lý   Công   Nợ   Phải   Kê   Kho,   Chuyển   -­‐ Báo  cáo  Phân  Tích   -­‐ Thanh   Toán   $   và   -­‐ Kiểm   soát   tình   Thu  &  Phải  Trả   Kho,  Tồn  Kho   Số   Liệu:   Mua   Bán,   Ngân  Hàng     trạng   Giao   Hàng,   -­‐ Các   Báo   Cáo   Kế   -­‐ Phân   phối   vận   Công  Nợ  Tồn  Kho   Hoá  Đơn,  Tồn  Kho   Toán  Quản  Trị   chuyển,  giao  hàng   -­‐ Báo   cáo   KPI   -­‐   DN   &  Mua  Hàng   Thông  Minh   I.1.1 MỤC  TIÊU  QUẢN  LÝ  HỆ  THỐNG  PHÂN  PHỐI   Một  Hệ  Thống  Phân  Phối  hoạt  động  thành  công  cần  quản  lý  tốt  5  yếu  tố  sau:   v DANH  MỤC:     Ø Thông  tin  nhanh  &  có  tổ  chức  tốt:  tìm  kiếm  dễ  dàng  &  nhanh  chóng,  cấu  trúc  tổ  chức   dữ  liệu  đơn  giản  &  dễ  hiểu,  thỏa  mãn  quy  trình  &  nghiệp  vụ  của  Doanh  Nghiệp.   Ø Giá  cả  hợp  lý  và  linh  hoạt  như:  giá/số  lượng,  giá/công  nợ,  giá  theo  loại  khách  hàng.   Ø Quản  lý  khách  hàng:  chính  sách  giá,  công  nợ  riêng  biệt  cho  từng  khách  hàng.   v MUA  BÁN  HÀNG   Ø Quản  lý  đơn  mua  bán  hàng;  In  hóa  đơn  đỏ  -­‐  Hóa  đơn  tự  in.   Ø Quản  lý  khuyến  mãi,  hàng  trưng  bày.   Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   2   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 3. 3. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     v KHO  VẬN:     Ø Chuẩn  bị  &  giao  hàng  nhanh,  đúng  nhu  cầu  Khách  Hàng,  kể  cả  yêu  cầu  đặc  biệt.     Ø Chất  lượng  hàng  hóa  tốt,  tồn  kho  hợp  lý.   v CÔNG  NỢ   Ø Thu  chi  rõ  ràng  và  có  kiểm  soát  tốt.   Ø Công  nợ  phải  thu  &  phải  trả  rõ  ràng,  chính  xác.   Ø Tối  thiểu  hóa  mất  tiền  do  tính  toán  sai,  hoặc  gian  lận  của  nhân  viên,  khách  hàng.   v NHÂN  SỰ   Ø Quản  lý  tốt  năng  lực  của  nhân  viên  (doanh  số,  chấm  công)     I.2 QUẢN  LÝ  KÊNH  PHÂN  PHỐI  SỈ  &  NHÀ  PHÂN  PHỐI  SMARTBIZDMS-­‐ONLINE     Hình  1:  Quy  trình  quản  lý  Phân  Phối  Sỉ  -­‐  SmartBizDMS-­‐Online   1 Hiệu  Quả:  thông  tin  nhanh,  triển  khai  nhanh                          4         An  Toàn:  mã  hoá,  lưu  trữ  &  phục  hồi  dữ  liệu                                   Đơn  Giản:  web-­‐based  thân  thiện,  dễ  sử  dụng Tiêu  Chuẩn:  quy  trình  &  chuẩn  kế  toán  GAAP                                   2                          5         Linh  Hoạt:  truy  cập  24/7,  mọi  lúc  &  mọi  nơi 3                        6           Mở  Rộng:  ERP  –  CRM  –  BI  –  POS  –  DMS  -­‐  ECM                                     Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   3   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 4. 4. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     I.3 QUẢN  LÝ  CHUỖI  CỬA  HÀNG  BÁN  LẺ  SMARTBIZPOS-­‐OFFLINE  +  DMS-­‐ONLINE     Hình  2:  Quy  trình  quản  lý  chuỗi  cửa  hàng  SmartBizPOS-­‐Offline  kết  hợp  SmartBizDMS-­‐Online   Ưu  Điểm:  với  khả  năng  mở  rộng,  bổ  sung  dễ  dàng  khi  thay  đổi  cơ  cấu  tổ  chức.  Hệ  thống  thao   tác,  quản  trị  và  báo  cáo  hoạt  động  tốt  và  bảo  mật  trên  môi  trường  WAN  hoặc  Internet.     v Từ  các  Đơn  vị  đến  Trụ  sở  chính:   Ø Báo  cáo  bán  hàng  &  kết  quả  kinh  doanh.   Ø Báo  cáo  hàng  tồn  kho  &  định  giá  hàng  tồn  kho.   Ø Báo  cáo  thông  tin  khách  hàng.   v Từ  Trụ  sở  chính  đến  Đơn  vị:   Ø Chương  trình  khuyến  mãi  &  dịch  vụ  khách  hàng.   Ø Danh  sách  sản  phẩm  &  giá.   v Đối  với  người  Quản  Lý  đơn  vị:   Ø Tăng  tốc  độ  và  độ  chính  xác  cho  thao  tác  giao  dịch.   Ø Báo  cáo  bán  hàng  của  đơn  vị  và  của  nhân  viên.   Ø Báo  cáo  tồn  kho  của  đơn  vị  và  yêu  cầu  nhập  hàng.   Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   4   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 5. 5. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     II. CÁC  CHỨC  NĂNG  CỦA  SMARTBIZDMS-­‐ONLINE     Hình  3:  Các  phân  hệ    SmartBizDMS-­‐online   II.1 QUẢN  LÝ  MUA  BÁN  HÀNG      MODULE  MUA  BÁN  HÀNG   v Nghiệp  vụ  Mua  Bán  Hàng:   v Quy  trình  bán  hàng  linh  hoạt   Ø Giá   cả:   áp   dung   nhiều   bảng   giá   tùy  theo  Khách  Hàng    &  thời  điểm   Ø Khuyến   mãi:   giảm   giá   trừ   tiền,   chiết  khấu  %     Ø Đơn   hàng:   giám   sát   mức   giá   cho   phép,   tình   trạng   tồn   kho,   tình   trạng  công  nợ  Khách  Hàng  /  Nhà   Cung  Cấp   v Xuất  Kho  &  Hóa  Đơn:     Ø Tự  động  phát  sinh  Hóa  Đơn  theo   Đơn  Hàng     Ø Quản  lý  tình  trạng  thanh  toán     Ø Hỗ  trợ  in    Hóa  Đơn  đỏ   Ø Tự   động   tạo   Phiếu   Xuất/Nhập   v Quản  lý  Khách  Hàng  thân  thiết:  tiền  hoa  hồng   Kho  theo  Đơn  Hàng   đại  lý,  nhân  viên  kinh  doanh  theo  doanh  số   v Quản  lý  trả  hàng   v Báo  cáo  bán  hàng:     Ø Khách   Hàng:   giảm   công   nợ,   cộng   Ø Báo  cáo  so  sánh  bán  hàng  từng  tháng   kho   Ø Giám  sát  tình  trạng  của  đơn  hàng   Ø Nhà   Cung   Cấp:   giảm   công   nợ,   Ø Theo  dõi  kết  quả  bán  hàng   giảm  kho   Ø Theo  dõi  trả  hàng  theo  đối  tác   v Máy   đọc   mã   vạch   &   cảnh   báo   bằng   e-­‐ Ø Báo  Cáo   Đơn  Hàng  chưa  giao,  Đơn  Hàng  đã   mail  và  SMS   giao  nhưng  chưa  ghi  Hoá  Đơn   Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   5   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 6. 6. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0         Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   6   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 7. 7. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     II.2 QUẢN  LÝ  KHO  VẬN     MODULE  QUẢN  LÝ  KHO   v Hỗ  trợ  nhiều  nhà  kho  &  khu  chứa  hàng     v Thuộc  tính  hàng  hóa:  màu,  kích  cỡ,  chất  lượng,  số  lô,  số  seri,  hạn  bảo  hành   v Nhập  &  Xuất  Kho:     Ø Giám  sát  tồn  kho   Ø Định  giá  hàng  tồn  kho:  bình  quân  hoặc  theo  giá    chuẩn  (tự  nhập)   Ø Luân  chuyển  kho   Ø Kiểm  kê  tồn  kho  thực  tế   v Xử  lý  hàng  trả  về   v Báo  cáo:   Ø Báo  cáo  định  giá  hàng  tồn  kho   Ø Báo  cáo  nhật  ký  kho   Ø Báo  cáo  các  giao  dịch  trong  kho:  xuất,  nhâp,  chuyển  kho,  kiểm  kho       Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   7   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 8. 8. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     II.3 QUẢN  LÝ  CÔNG  NỢ        MODULE  QUẢN  LÝ  CÔNG  NỢ     - Báo  cáo  công  nợ  &  cáo  doanh  thu  đa  chiều:     o Công  ty   o Chi  nhánh,   o Đại  điện  kinh  doanh   o Địa  bàn   o Khách  hàng   o Loại  sản  phẩm/Sản  phẩm   - Phải  thu  &  phải  trả  (AR/AP):       o Kế  hoạch  thu  nợ,  trả  nợ     o Công  nợ  tổng  hợp  &  công  nợ  chi  tiết   - Quản  lý  tiền  mặt  &  tài  khoản  ngân  hàng:   o Quản  lý  nhiều  tài  khoản  ngân  hàng   o Quản  lý  sổ  quỹ  mua  bán  hàng/chi  phí  khác   - Chế  độ  quy  đổi  tiền  tệ     Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   8   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 9. 9. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     II.4 HỆ  THỐNG  BÁO  CÁO  QUẢN  TRỊ         ODULE  BÁO  CÁO  QUẢN  TRỊ   M   v Hệ  thống  phân  tích  báo  cáo  đa  chiều   v Xuất  báo  cáo  ra  nhiều  dạng  như:  HTML  /  PDF  /  Excel       Mua  Hàng   v Hệ  thống  báo  cáo  đa  chiều:   Ø Báo  Cáo  Số  Liệu  Mua  Hàng     Ø Báo  Cáo  Số  Liệu  Phiếu  Nhập  Kho     Ø Báo  Cáo  Số  Liệu  Hóa  Đơn  Mua  Hàng   Bán  Hàng   v Hệ  thống  báo  cáo  đa  chiều:   Ø Báo  Cáo  Số  Liệu  Bán  Hàng     Ø Báo  Cáo  Số  Liệu  Phiếu  Xuất  Kho   Ø Báo  Cáo  Số  Liệu  Hóa  Đơn  Bán  Hàng   v Đơn  Hàng:   Ø Báo  Cáo  Số  Liệu  Hóa  Đơn  Bán  Hàng   Ø Báo  Cáo  Các  Đơn  Hàng  Chờ  Xuất  Kho     Ø Báo  Cáo  Các  Đơn  Hàng  Chờ  Hóa  Đơn   v Xuất  Kho:   Ø Báo  Cáo  Các  Đơn  Hàng  Chờ  Xuất  Kho   Ø Báo  Cáo  Xuất  Kho  Chờ  Hóa  Đơn   v Hóa  Đơn:   Ø Chi  Tiết  Hóa  Đơn   Kho  Vận   v Báo  Cáo  Định  Giá  Hàng  Tồn  Kho  (Giai  Đoạn  kế  tiếp)   v Báo  Cáo  Hàng  Tồn  Kho       v Báo  Cáo  Giao  Dịch  Hàng  Hóa   v Báo  Cáo  Luân  Chuyển  Hàng  Hóa   Công  Nợ   v Công  Nợ  Tổng  Hợp   (  Phải  Thu  /  Phải  Trả  )     v Công  Nợ  Chi  Tiết   v Theo  Dõi  Thanh  Toán  (Đối  Chiếu  Công  Nợ)   Kế  Toán  Quản  Trị   v Bảng  Cân  Đối  Kế  Toán  (Balance  Sheet)   v Báo  Cáo  Kết  Quả  Kinh  Doanh  (Income  Statement)   Tiền  Mặt  &  Ngân  Hàng   v Báo  Cáo  Tiền  Mặt   v Báo  Cáo  Ngân  Hàng   Danh  Mục  Tổng  Thể   v Bảng  Giá   v Danh    Sách  Khách  Hàng         Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   9   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 10. 10. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     II.5 TÍCH  HỢP  HỆ  THỐNG        TÍCH  HỢP  HỆ  THỐNG II.5.1 Tích  hợp  Hệ  Thống     v Đầu  vào  mua  hàng   Kê  Khai  Thuế  3.0.1   v Đầu  vào  bán  hàng     II.5.2 Tính  năng  nâng  cao   v Hỗ  trợ  đa  ngôn  ngữ  &  đa  người  dùng   v Quản  lý  khách  hàng  &  nhà  cung  cấp  theo  phân  cấp   v Quản  lý  sản  phẩm  theo  phân  cấp   v Báo  cáo  mẫu  hệ  thống  Việt  NAM   Ø Phiếu  Thu/Phiếu  Chi   Ø Ủy  Nhiệm  Thu/Chi   Ø Hóa  Đơn  Đỏ   v Khả  năng  đính  kèm  tài  liệu,  hình  ảnh  hoặc  tập  tin   v Xác  lập  thời  hạn  thanh  toán,  đơn  vị  đo  lường  &  chuyển   đổi  đơn  vị   Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   10   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 11. 11. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     II.5.3 Alert  Email/SMS   Configure  rules     Email  &  SMS   Easy  configure  alert   rules     II.5.4 Product  Attributes  (Color,  Size,  Serial,  Lots)       Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   11   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 12. 12. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     II.6 KINH  DOANH  THÔNG  MINH   II.6.1 Sales  Performance  Dashboard     II.6.2 Business  Overview  Dashboard     KPI  Dashboard,  Real-­‐time  Interaction       Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   12   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 13. 13. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     II.6.3 Báo  Cáo  Phân  Tích  Số  Liệu  Đa  Chiều  OLAP           III. CHỨC  NĂNG  CỦA  SMARTBIZPOS  –  QUẢN  LÝ  CỬA  HÀNG  BÁN  LẺ   Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   13   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 14. 14. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     III.1 Cashier  POS-­‐Desktop   Vui  lòng  tham  khảo  tài  liệu  hướng  dẫn  sử  dụng  SmartBizPOS-­‐Cashier:   http://smartbiz.vn/category/phan-­‐mem-­‐quan-­‐ly-­‐ban-­‐hang-­‐pos/                           Hình  2:  Màn  hình  bán  hàng  SmartBizPOS     CHỨC NĂNG POS - Bán   hàng   chuyên   ngành   Nhà   Hàng,   Thời  Trang,  Siêu  Thị.   - Quản  lý  danh  mục  hàng  hóa   - Chính   sách   giá:   áp   dụng   bảng   giá   bán   hàng   thống   nhất   cho   các   cửa   hàng  –  có  thể  thay  đổi  chính  sách  giá   theo  thời  điểm  bán  hàng   - Khuyến   mãi:   giảm   giá   trừ   tiền,     chiết  khấu  %     - Thiết   kế   cho   thiết   bị   màn   hình   cảm   ứng:  thao  tác  nhanh,  dễ  sử  dụng   - Hỗ   trợ   Barcode,   Máy   In   Nhiệt,   Thẻ   Từ,  Hộc  Tiền  Cashdrawer.       Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   14   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 15. 15. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     III.2 POS  Report   Detail  functions  of  Report   Menu     III.3 Order  POS-­‐Online     Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   15   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 16. 16. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     III.4 Module  Chương  Trình  Khuyến  Mãi     Chương  Trình  Khuyến  Mãi:     Sắm  Dế  Hiệu  Điệu  Cùng  Quà  Xinh   • Ngày  bắt  đầu   • Ngày  kết  thúc   • Kích  hoạt   Luật  1,  Luật  2,  v.v...     Giảm  giá  40%  khi  mua  Nokia  1200   • Kích  hoạt   • Hành  động  kích  hoạt:  Thêm/Sửa,  Thanh  Toán   Loại  Thẻ  Khách  Hàng:   Tập  Điều  Kiện:     Quà  Tặng:     Thẻ  VIP   Nokia  1200  sau  ngày   Giảm  giá  40%  hoặc   30/11/2010   Tặng  phẩm   • Tổng  Tiền  Tối  Thiểu   • Loại   Điều  kiện  1:     • Giá  Trị   Thẻ  Khách  Hàng:     Khách  Hàng  A,  B,  v.v...   • Đối  tượng:  Ticket   • Số  Điểm   • Thuộc  tính:  Date   •  SL  Tối  Đa   • Số  tiền  hiện  tại   • Phép  toán:  >=   • Tổng  số  tiền   tích  lũy   • Giá  trị:    30/11/2010   Tặng  phẩm  1:       • Ngày  hết  hạn   Điều  kiện  2:     Giảm  giá  40%       • Đối  tượng:  Line   • Thuộc  tính:   ProductName   Tặng  phẩm  2:     • Phép  toán:  =   Tặng  Thẻ  nhớ  1GB   • Giá  trị:    Nokia  1200           Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   16   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 17. 17. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     IV. BÁO  GIÁ   IV.1 BÁO  GIÁ   STT   Nội  Dung   Số  Lượng   Thành  Tiền   Giải  Pháp  SmartBizDMS  -­‐  Online  (Discount  50%  cho  NPP  Intel)     01   Module  Quản  Lý  Mua  Bán  Hàng   01   $1,000  à  $500   02   Module  Quản  Lý  Kho  Vận   01   $1,000  à  $500   03   Module  Quản  Lý  Công  Nợ  &  Kế  Toán  Quản  Trị   01   $1,000  à  $500   04   Module  Báo  Cáo  Quản  Trị  (*)   01   $1,000  à  $000   05   Module  Kinh  Doanh  Thông  Minh  (KPI  Dashboard)   0   $1,500   06   Module  Đồng  Dữ  liệu  &  Tích  Hợp  HTKK  (**)   01   $1,000  à  $500   Giải  Pháp  SmartBizPOS  -­‐  Offline  (hỗ  trợ  đến  5  Điểm  Bán  Hàng)     07   SmartBizPOS  Bán  Lẻ:  Cashier  POS  +  POS  Report  (**)   01   $500   Tổng  Chi  Phí     $2,000     Tổng  Cộng  (đã  bao  gồm  0%  VAT  )     $2,000   Lưu  ý:     ● (*)  Module  4:  Buy  (1  +  2  +  3)  :  Get  4  Free   ● (**)  Module  6  &  7:  Buy  1  Get  1  Free.   ● Tỷ  giá  USD  tính  theo  Ngân  Hàng  Techcombank    tại  thời  điểm  ký  hợp  đồng.     ● Giá  trên  được  tính  theo  đơn  vị  các  thiết  bị  dự  trù  (chưa  bao  gồm  chi  phí  thiết  bị  &   lắp   đặt   mạng   LAN/WAN).   Trong   quá   trình   triển   khai,   nếu   có   phát   sinh   thiết   bị   và   được  xác  nhận  bởi  chủ  đầu  tư,  tổng  giá  trị  (  và  các  chi  phí  ),  dự  án  có  thể  thay  đổi   theo  thực  tế.   ● Bảng  giá  trên  là  bảng  giá  sau  cùng,  đã  bao  gồm  các  khoản  chiết  khấu  &  giảm  giá.   IV.2 THANH  TOÁN  &  NGHIỆM  THU  DỰ  ÁN   IV.2.1 THANH  TOÁN  CHIA  THÀNH  2  ĐỢT       Dịch  vụ  triển  khai  &  phần  mềm:     ● Đợt  1:  Thanh  toán  ngay  50%  ($1.000)  ngay  sau  khi  ký  kết  hợp  đồng.   ● Đợt  2:  Thanh  toán  ngay  50%  còn  lại  ($1.000)  ngay  sau  khi  triển  khai  phần  mềm.   ● Ghi   chú:   bảng   giá   dịch   vụ   data-­‐center,   hỗ   trợ   SmartBizDMS,   vui   lòng   tham   khảo:   http://www.slideshare.net/SmartBizVN/hd-­‐thue-­‐server-­‐sunflower-­‐phong-­‐phu     Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   17   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 18. 18. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     IV.2.2 NGHIỆM  THU  DỰ  ÁN   Cơ  sở  nghiệm  thu  dự  án  là  bản  giải  pháp  SmartBizDMS  được  duyệt,  đối  chiếu  với  kết   quả   triển   khai   và   sử   dụng   thực   tế   hệ   thống   SunflowerVN   SmartBizDMS   phiên   bản   demo  online  http://smartbiz.vn:9999/dms_demo  .   V. TRIỂN  KHAI  DỰ  ÁN   V.1 PHƯƠNG  PHÁP  TRIỂN  KHAI   SmartBizDMS  được  triển  khai  dựa  trên  phương  pháp  khảo  sát  và  tư  vấn  trên  nhiều  góc   độ   quản   trị   doanh   nghiệp   và   quản   lý   hệ   thống   thông   tin   nhằm   xác   định   vị   trí   và   định   hướng  phát  triển  mô  hình  kinh  doanh  hợp  lý,  từ  đó  hoạch  định  chính  xác  nền  tảng  phần   mềm  ứng  dụng  và  hạ  tầng  kỹ  thuật  cần  thiết  cho  doanh  nghiệp.       Hình  7:  Kiến  trúc  IT  Master  Plan     Hình  8:  mô  hình  triển  khai  toàn  hệ  thống   Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   18   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 19. 19. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     V.2 PHẠM  VI  &  THỜI  GIAN  TRIỂN  KHAI                Dự  án  triển  khai  SmartBizDMS  được  dự  kiến  như  sau  (vui  lòng  tham  khảo  chi  tiết  tại   http://blog.sunflowervn.vn/2011/11/checklist-­‐triển-­‐khai-­‐smartbizerp-­‐retail-­‐standard-­‐cho-­‐dn-­‐ban-­‐lẻ-­‐vừa-­‐nhỏ/):   TÁC  VỤ   SỐ  NGÀY   KẾT  QUẢ  BÁO  CÁO   v Giai  đoạn  chuẩn  bị       Ø Phân  tích  mô  hình  kinh  doanh     Ø Hợp  đồng   5   Ø Hợp  đồng   Ø Chuẩn  bị  IT  Master  Plan   Ø Business  và  IT  Master  Plan   v Giai  đoạn  triển  khai  SmartBizDMS         Ø Cấu  hình  hệ  thống     Ø Điều  chỉnh  các    quy  trình         (mua  hàng,  bán  hàng,  kho)   20   Ø Các  module  phần  mềm   Ø Nhập  dữ  liệu  thật   Ø Đánh  giá   Ø Đưa  hệ  thống  vào  hoạt  động   v Giai  đoạn  nghiệm  thu     Ø Đánh   giá   và   yêu   cầu   chỉnh       Ø Hoàn  chỉnh  các  gói  phần  mềm     sửa  hoàn  chỉnh   Ø Đào  tạo  quản  trị  hệ  thống   5   Ø Tài   liệu   hướng   dẫn   quản   trị   Ø Đào  tạo  người  dùng   hệ  thống,  hướng  dẫn  sử  dụng   Ø Nghiệm  thu   Ø Biên  bản  nghiệm  thu   Ø Bảo  hành,  bảo  trì  hệ  thống   V.3 BAN  QUẢN  LÝ  DỰ  ÁN   Cơ   cấu,   chức   năng,   nhiệm   vụ   và   quyền   hạn   của   Ban   Quản   Lý   dự   án   theo   chuẩn   triển   khai   dự  án  phần  mềm  SMARTBIZDMS  phiên  bản  trên  thế  giới.  Nhân  sự  ban  quản  lý  dự  án  gồm   các  cấp  quản  lý  dự  án,  chuyên  gia,  người  quản  trị,  sử  dụng  hệ  thống.   TƯ  VẤN  QUẢN  TRỊ   PHÁT  TRIỂN  CÔNG  NGHỆ    NGUYỄN  PHONG  CHÂU   NGUYỄN  NHẤT  THANH   Chuyên  môn:  thạc  sỹ  kinh  tế  phát  triển-­‐ISS  Hà   Chuyên  môn:  thạc  sỹ  khoa  học  –  công  nghệ   Lan,   MBA   –   Trung   Tâm   Pháp   Việt   Đào   Tạo   về   thông   tin   ĐHKHTN   TP.HCM.   Trên   8   năm   Quản  Lý  (CFVG)   kinh  nghiệm  làm  việc  tại  Nhật  &  Mỹ   Kinh  nghiệm:     Kinh  nghiệm:     v Trên  10  năm  kinh  nghiệm  ở  vị  trí  giám  đốc   v 6   năm   kinh   nghiệm   làm   việc   tại   Nhật;   điều   hành,   giám   đốc   kinh   doanh-­‐tiếp   thị,   triển   khai   ERP   &   MES   cho   các   công   ty   cung   ứng,   dự   án,   đầu   tư   tại   các     doanh   hàng   đầu   Nhật   Bản:   Fujitsu   -­‐   nghiệp  hàng  đầu  trong  và  ngoài  nước  như   Toyokanetsu,  Sanyo  -­‐  Yokogawa.   SAT   (quản   lý   dự   án-­‐viễn   thông),   Bourbon   v 2  năm  kinh  nghiệm  triển  khai  hệ  thống   (cung   ứng,   bán   lẻ-­‐siêu   thị   BigC),   FPT-­‐ quản   lí   thông   tin   cho   hãng   truyền   hình   Software   (dịch   vụ-­‐outsourcing),   Trường   Mỹ   Fox   (Fox   News),   Enterpulse   –   Thành   (sản   xuất),   Công   ty   Tài   Chính   –   Enterconnect  –  Oracle  Fusion.   Tổng  Công  ty  Xi  Măng  Việt  Nam  (đầu  tư).     v 3   năm   kinh   nghiệm   phát   triển   và   triển   v 3   năm   kinh   nghiệm   tại   IBM   Business   khai   core   SmartBizDMS,   BI   cho   các   Global  Services:  chuyên  gia  tư  vấn  tích  hợp   doanh   nghiệp   trong   nước:   HappyCook,   Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   19   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 20. 20. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0     hệ   thống,   ứng   dụng   tin   học,   ERP,   core-­‐ Tatung,   Dệt   Phong   Phú,   VLXD   Halo,   banking  tại  Việt  Nam.   Chuỗi  CH  bánhSavouré.   Với  đội  ngũ  có  kiến  thức,  giàu  kinh  nghiệm  về  quản  trị-­‐công  nghệ  cao,  và  mô  hình  tư   vấn   ứng   dụng   phù   hợp,   SunflowerVN   SmartBiz   đã   triển   khai   thành   công   ứng   dụng   SmartBizDMS,   Business   Intelligence   và   tích   hợp   công   nghệ,   SmartBizDMS     đã   triển   khai  thành  công  cho  các  doanh  nghiệp  tại  Việt  Nam  như:  Happy  Cook,  Tatung,  Halo,  ...       VI. BẢO  HÀNH  &  DỊCH  VỤ  KHÁC   VI.1 BẢO  HÀNH   1. Thiết  bị  phần  cứng  được  bảo  hành  chính  hãng  theo  nhà  sản  xuất.   2. Giải   pháp   SmartBizDMS   phiên   bản   2012   được   bảo   hành,   bảo   trì   01   Năm.     Sau  thời  gian  hết  bảo  hành  sẽ  tính  5%  giá  trị  hợp  đồng  /  1  năm  bảo  trì.   3. Cung  cấp  tài  liệu  hướng  dẫn  sử  dụng  bao  gồm:     a.    Tài  liệu  được  cung  cấp  miễn  phí:   • DVD  chứa  HĐH,  driver,  các  tiện  ích  và  bộ  phần  mềm  SmartBizDMS-­‐2012.   • Tài  liệu  hướng  dẫn  sử  dụng,  hướng  dẫn  cài  đặt  phần  cứng  phần  mềm  và  cấu   hình.   b. Đào  tạo:  Mỗi  phân  hệ  chức  năng  sẽ  được  đào  tạo  tại  chỗ  miễn  phí  trong  3  ngày:   • Quản  lý  mua    bán  hàng   • Quản  lý  kho  vận   • Quản  lý  công  nợ/chi  phí(phải  thu  &  phải  trả)   • Quản  lý  danh  mục  tổng  thể   • Quản  lý  hệ  thống  báo  cáo   • Quản  lý  kế  toán  quản  trị   c.      Chuyển   đổi   dữ   liệu:   dữ   liệu   từ   hệ   thống   cũ   sẽ   được   chuyển   đổi   miễn   phí   1   lần   sang  hệ  thống  mới  và  bảo  đảm  là  dữ  liệu  tương  thích  với  hệ  thống  mới.   d. Giải  quyết  sự  cố:  thời  gian  hỗ  trợ  và  bảo  hành  tham  khảo  mục  Ngân  sách  dự  án.   Đối  với  các  chỉ  dẫn  sử  dụng  và  sự  cố  nhỏ,  khách  hàng  có  thể  gọi  điện  trực  tiếp   hoặc   email   tới   SunflowerVN   để   được   những   nhân   viên   có   nhiều   năm   kinh   nghiệm   sử   dụng   hệ   thống   tư   vấn.   Đối   với   các   sự   cố   lớn,   đội   ngũ   kỹ   thuật   của   SunflowerVN   sẽ   đến   tận   nơi   để   tìm   hiểu   nguyên   nhân   và   xử   lý.   Chi   phí   giải   quyết   sự  cố  ngoài  phạm  vi  bảo  hành  sẽ  được  tính  theo  từng  trường  hợp.   VI.2 DỊCH  VỤ  KHÁC     Công  cụ  gửi  email  quảng  cáo  hàng  loạt  tích  hợp  sẵn  danh  bạ  địa  chỉ  email   dành   cho   nhà   hàng   dễ   dàng   gửi   các   chương   trình   khuyến   mãi,   sự     kiện   Internet  Marketing   đặc  biệt  dành  cho  khách  hàng.   ● Không  cần  cài  đặt   ● Soạn  nội  dung  email  dễ  dàng  và  nhanh  chóng.     ● Sao  chép  danh  bạ  email  và  gởi   Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   20   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          
 21. 21. Mô  tả  chức  năng  SmartBiz  DMS  –  Phần  Mềm  Quản  Lý  Hệ  Thống  Phân  Phối   Version  3.0       Công  cụ  bao  gồm  các  mẫu  được  thiết  kế  sẵn  dành  cho  kế  toán,  thu  ngân       hoặc  người  quản  lý  in  ấn:   Mail  Merge   ● Các  phiếu  thu  ,  chi   ● Phiếu  đề  xuất  thanh  toán   ● Giấy  nhận  nợ   Chi  phí  :    Miễn  phí     CẢM  ƠN  QUÝ  VỊ  ĐÃ  QUAN  TÂM  SỬ  DỤNG  DỊCH  VỤ  CỦA  CHÚNG  TÔI  !     TP.  HCM,  ngày  15/08/2012   Giám  Đốc  Kinh  Doanh         Nguyễn  Nhất  Thanh     Hotline:  0938  20  30  80  |  0918  02  05  08  |  http://www.smartbiz.vn   21   Email:  smartbiz@sunflowervn.vn  |  Thanh@sunflowervn.vn          

×