O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211 (20)

Anúncio

Mais de Sitra the Finnish Innovation Fund (16)

Mais recentes (17)

Anúncio

Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211

 1. 1. Hämeenlinnan osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 2. 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 3. 3. Ohjelma Hämeenlinnan vuorovaikutteinen tilannekuva strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta CEO, Founder Antti Luukkanen, Liikkuva Suomi Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 4. 4. Markku Rimpelä strategiajohtaja Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan vuorovaikutteinen tilannekuva
 5. 5. SWOT Keskeiset ilmiöt Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Hämeenlinna 1 2 3 4
 6. 6. vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat • Kompaktin kokoinen ja kaunis kaupunki edullisemmalla asumisen vaihtoehdolla (Elinvoimainen kaupunkikeskus; kulttuuria ja palveluja) & • Etätyökeskus, työpaikka-alueena Tre – Hki (monipaikkaisuus + E12 + juna) • Monipuolinen ammattikorkeakoulu • RunEU –yhteisön jäsenyys • Avoin kehittämisen ja kehittymisen ilmapiiri • Yhdessä tekemisen kulttuurin puuttuminen • Ulospäin näytämme eripuraisilta • Sirpaleisuus ja vaatimattomuus • Jäykät rakenteet - jokainen toimii tahollaan • Hämäläinen sisäistää asioita vastustamalla • Resurssit • Viestintä • Hämeenlinnan elinkeinorakenteen heikkous on tietointensiivisten työpaikkojen puute • Osaavan työvoiman saatavuus • TKI toiminnan taso tällä hetkellä • Uudistuminen ja innovointikyky • HAMKin pitovoima heikko • Väestön ikärakenne, nuoret osaajat lähtevät • Selkeät keihäänkärjet puuttuvat • HAMK ja Tavastia ja muut oppilaitokset ja yrityselämän yhteistyö • Kiinnostavia harjoittelu- ja työpaikkoja & kontaktipintaa läpi opiskelun + elävä kaupunki, jossa opiskelijat viihtyvät ja haluavat jäädä • HAMKin ja yritysten yhteistyön tiivistäminen edelleen • Kaikki lopputyöt alueen yrityksiin • Opettajien TETit • Etätyö ja monipaikkaisuus, Saavutettavuus • muuttajien juurtuminen vertaisryhmien avulla & järjestöt • Onnistumme valtakunnallisissa infraratkaisuissa (tiet, rautatiet, tietoliikenne) • Panostaminen nuoriin/muuttajien juurruttaminen • Hämeenlinnan kompakti koko / päättäjä- ja vaikuttajaverkostot kasvoilla • Ekosysteemien systemaattinen rakentaminen vahvuuksien ympärille • Parkki/Crazy Town+mahd. kiihdyttämö. • Yritykset, oppilaitokset, kaupunki/julkiset tahot, asukkaat yhteistyö • Kaupungin positiiviset interventiot ja kannustava kokeilukulttuuri; lupa innostua ja uudistaa, jopa yli sektorien • Rohkeat, yritteliäät ja ulospäin suuntautuvat hämäläiset, yrittäjyyskasvatus • Kestävä luontomatkailu kasvava uutta liiketoimintaa kumuloiva trendi • Iittala jne. • Väestönkehitys • erityisesti työikäisten ja nuorten määrän vähentyminen • Osaajat lähtevät • Etäopiskelut HAMK • Nuoret eivät kiinnity Hämeenlinnaan • Yhteistyön heikkeneminen • Yhteinen fokus häviää / yhtä aikaa meneillään olevat samanlaiset projektit • Ei tunnisteta laajasti muutoksen momentumia, jämähdetään ja jäädään kehityksestä • Tulevat infraratkaisut = ohitetaanko tulevissa ratkaisussa Hämeenlinna • Veto-,pito-ja lumovoimaan ei panosteta/resursoida suunnitelmallisesti ja riittävästi. • Investoreiden löytäminen • Negatiiviset mainetekijät • Alueen talouskasvu hiipuu ja kilpailukyky heikkenee • Hämeenlinnasta tulee vain kesäkaupunki
 7. 7. Keskeiset ilmiöt 1.Yhteistyö: Miten tiivistää yhteistyötä niin, että se tukee yritysten menestymistä alueella? - Yhteistyölle tarvitaan konkreettinen alusta-> PARKKI Business Park on uusi tapa toimia ja tehdä yhteistyötä yrityspalveluita tarjoavien toimijoiden, oppilaitoksien ja yritysten välillä - Mitä mahdollisuuksia? Mitä uhkia? 2. Yrityksille apua koko elinkaaren ajalle - Millä tavoin tuetaan entistä paremmin yrityksiä? - Yritysten kehittymiseen selkeät palvelupolut ja kiihdytyskaistat 3. Osaava työvoima - Miten hyvin alueella on oikeanlaista osaamista yrityksille? - Miten varmistaa, että oikeanlaista osaamista syntyy? - Miten kuunnella paremmin yrityksiä ja yritysten tarpeita? - Miten varmistaa, että osaajat jäävät alueelle?
 8. 8. Keskeiset ilmiöt 4. Yritys- ja oppilaitosrajapinta - Miten hyvin oppilaitosten koulutus- ja muut palvelut tukevat yritysten kehittymistä? - Yrittäjyyskasvatuksen merkitys 5. Yrityslähtöisyys ja yritysmyönteisyys - Mitä voidaan yhdessä tehdä? - Miten saadaan yrityksiä mukaan alusta asti hankkeiden toteutukseen ja suunnitteluun? 6. Katse tulevaisuuteen - Kokeilukulttuurin edistäminen - Osaavan työvoiman varmistaminen vastaamaan työelämän nopeaa muutosta - Tulevaisuudessa päämääränä on, että Parkki on erikokoisten yritysten, osaajien, toimijoiden, oppilaitosten, opiskelijoiden ja tutkijoiden muodostama avoin yhteisö, joka luo uutta ja tukee olemassa olevaa. Parkki tähtää tulevaisuuteen, generoi elinvoimaa ja kasvua maakuntaan. - Mitä toimenpiteitä vaaditaan?
 9. 9. Keskeisimmät tahtotilat Käytännössä tämä tarkoittaa, että... Tahdomme, että... Oppilaitosten ja yrityselämän yhteistyö tiivistyy • HAMKin, Tavastian ja yritysten yhteistyötä tiivistetään edelleen • Ekosysteemien kehittäminen • Yrittäjyyskasvatuksen strategia • Viestintä Hämeenlinnasta tulee yritysmyönteinen ja yrityslähtöisesti toimivia kaupunki • Kaupunkien ja julkisyhteisöjen hankinnat • Päätösten nopeus, luvat ja kaavoituksen jouhevuus • Viestintä Hämeenlinnassa asumisen vaihtoehtoa harkitaan, kun työ- tai opiskelupaikka on jossakin Suomen kasvukäytävällä – etätyö ja monipaikkaisuus • Asumisen markkinointia - kenelle? Tarvitaan lisää etätyöyhteisöjä/paikkoja • Suomen kasvukäytävä –potentiaali • Viestintä Panostamme nuoriin ja heidän mielikuvaansa Hämeenlinnasta sekä helpotamme Hämeenlinnaan muuttavien juurtumista alueen verkostojen ja yhteisöjen kautta • Nuoret mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen ml. viestintä nuoret viestii nuorille • Auttaa uusia hämeenlinnalaisia löytämään alueen verkostot ja yhteisöt juurtumisen helpottamiseksi • HMLssa opiskeleville harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt alueen yrityksistä Hämeenlinna kääntää kompaktin koon vahvuudekseen - meillä päättäjä- ja vaikuttajaverkostot ovat pienet ja helposti kommunikoitavissa • Helppo ja joustava ja nopea asioiden hoito • Viestintä – asiakaspalvelu ratkaisee tyytyväisyyden • Kunnioittava keskustelu ja kuuleminen Ekosysteemejä rakennetaan systemaattisesti vahvuuksiemme ympärille • Päättäjät ja vaikuttajat mukaan ekosysteemityöhön • Päästävä yli organisaatio- ja sektorirajojen; haasteena resurssit ja sitoutuminen yhteiseen visioon • Tavoitteena konkreettisesti mitattavat tulokset • Viestintä • Suositaan kokeilevaa ja uutta luovaa yritteliäisyyttä
 10. 10. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...oppilaitosten ja yrityselämän yhteistyö tiivistyy. ...rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen strategia. ...Hämeenlinnasta tulee yritysmyönteinen ja yrityslähtöisesti toimiva kaupunki. ...yritykset huomioidaan kaupunkien ja julkisyhteisöjen hankinnoissa sekä päätöksenteossa. ...Hämeenlinnassa asumisen vaihtoehtoa harkitaan, kun työ- tai opiskelupaikka on jossakin Suomen kasvukäytävällä. ...Hämeenlinnaa markkinoidaan asumisen vaihtoehtona ja tarjotaan lisää etätyöyhteisöjä/- paikkoja. ...panostamme nuoriin ja heidän mielikuvaansa Hämeenlinnasta sekä helpotamme Hämeenlinnaan muuttavien juurtumista alueen verkostojen ja yhteisöjen kautta. ...osallistetaan ja autetaan uusia hämeenlinnalaisia löytämään alueen verkostot ja yhteisöt juurtumisen helpottamiseksi. ...Hämeenlinna kääntää kompaktin koon vahvuudeksi. ...päättäjät ovat helposti lähestyttäviä ja alueella on kunnioittavan keskustelun ja kuulemisen ilmapiiri. Lisäksi asioiden hoito on helppoa, joustavaa ja nopeaa. ...ekosysteemejä rakennetaan systemaattisesti vahvuuksiemme ympärille. ...päättäjät ja vaikuttajat mukaan kokeilevaan ekosysteemityöhön, jossa tavoitteena konkreettisesti mitattavat tulokset. Hämeenlinnan vuorovaikutteinen tilannekuva Yhteistyön tiivistäminen Osaava työvoima S W O T Tunnistetut ilmiöt Yrityslähtöisyys ja yritys- myönteisyys Katse tulevaisuuteen Yrityksille apua koko elinkaarelle Yritys- ja oppilaitos- rajapinta
 11. 11. Antti Luukkanen CEO, Founder Liikkuva Suomi Yrityksen näkökulma alueen elinvoimaan
 12. 12. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 13. 13. Hämeenlinnan osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!

×