O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Urban renewal organisation for Thailand

356 visualizações

Publicada em

กรอบแนวคิดและตัวอย่างเชิงประจักษ์องค์กรฟื้นฟูเมืองของประเทศไทย

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Urban renewal organisation for Thailand

  1. 1. สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
  2. 2. เมือง พื้นที่รวมกลุ่มทางสังคม แบ่งหน้าที่การทางาน ระบบการปกครอง จัดการที่ดิน
  3. 3. ความหนาแน่น มลภาวะสิ่งแวดล้อม ความต้องการเชิงพื้นที่
  4. 4. สุขภาพชาวเมือง การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ไม่ใช่เทคโนโลยีทางการแพทย์ นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก
  5. 5. สาระ กระบวนการ
  6. 6. Top-down Planning: เชิงระบบ รื้อถอน Bottom-up Planning: องค์กรชุมนหลักดาเนินการ ข้อจากัดโครงการใหญ่ Strategies Planning: การมีส่วนร่วม เจรจาต่อรอง ระดมทรัพยากร
  7. 7. Citizen Participation Stakeholder Analysis Community Organization Partnership
  8. 8. กรรมสิทธิ์ที่ดิน แรงกดดันเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของเมือง ความขัดแย้งนโยบายเชิงพื้นที่ รวมกลุ่ม >> เจรจาต่อรอง

×