O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’Activitat Física (PASSSAF)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’Activitat Física (PASSSAF)

Baixar para ler offline

Escola entorn clau per promoure hàbits saludables
Disseny i avaluació de programes escolars de promoció de l’alimentació saludable i l’activitat física, des de l’educació infantil fins a l’ESO (ASPB)
PASSSAF
Currículum alimentari, nutricional i d’activitat física
Treball coordinat a l’escola dels programes d’alimentació i activitat física (educació infantil a ESO)

Escola entorn clau per promoure hàbits saludables
Disseny i avaluació de programes escolars de promoció de l’alimentació saludable i l’activitat física, des de l’educació infantil fins a l’ESO (ASPB)
PASSSAF
Currículum alimentari, nutricional i d’activitat física
Treball coordinat a l’escola dels programes d’alimentació i activitat física (educació infantil a ESO)

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’Activitat Física (PASSSAF)

 1. 1. Francesca Sánchez Martínez Servei de Salut Comunitària Agència de Salut Pública de Barcelona Dimarts, 25 d’octubre de 2022 Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’Activitat Física (PASSSAF)
 2. 2. Escola entorn clau per promoure hàbits saludables Disseny i avaluació de programes escolars de promoció de l’alimentació saludable i l’activitat física, des de l’educació infantil fins a l’ESO (ASPB) PASSSAF Currículum alimentari, nutricional i d’activitat física Treball coordinat a l’escola dels programes d’alimentació i activitat física (educació infantil a ESO) El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’Activitat Física (PASSSAF)
 3. 3. Àrea de DESCOBERTA de l’ENTORN • Exploració de l’entorn • Experimentació i interpretació • Raonament i representació Segon cicle de l’EDUCACIÓ INFANTIL (EI) EDUCACIÓ PRIMÀRIA (EP) Primer cicle de l’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) Àrea de DESCOBERTA d’UN/A MATEIX/A i dels/de les ALTRES • Autoconeixement i gestió de les emocions • Joc i moviment • Relacions afectives i comunicatives • Autonomia personal i relacional Importància dels escenaris o ambients d’aprenentatge, tallers, racons, espais exteriors, menjador, la relació amb la família. “Currículum i Orentacions. Educació infantil. Segon cicle”. Generalitat de Catalunya. Juny 2016. Competència d’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL i EMPRENEDURIA • Coneixement de si mateix/a i autoestima • Creativitat • Autocrítica • Control emocional • Assumir els riscos • Treballar en equip Competència en el CONEIXEMENT i INTERACCIÓ amb el MÖN FÍSIC • Ús responsable dels recursos naturals • Tenir cura del medi ambient • Consum racional i responsable • Protegir la salut • Desenvolupa- ment i aplicació del pensament cientí?c-tècnic Competència SOCIAL i CIUTADANA • Afrontar la convivència i els conflictes • Exercir la ciutadania • Actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cíviques Àmbits clau per a la salut: • Àrea de Coneixement del medi (natural/ social i cultural). • Àrea d’Educació física • Àrea d’Educació en valors socials i cívics “Currículum d’Educació Primària”. Generalitat de Catalunya. Gener 2017. “Valorar críticament els HÀBITS SOCIALS relacionats amb la SALUT, el consum, el medi ambient i contribuir a la seva CONSERVACIÓ i MILLORA” Decret 187/2015 de 25 d’agost. Capítol 1, article 3, objectiu n) Matèries clau per a la salut dels 3 primers cursos: • Ciències de la naturalesa • Ciències socials (Cultura i valors) • Educació física 4 competències de les 15 de l’àmbit científic-tecnològic (12, 13, 14 i 15); 4 competències de les 8 de l’àmbit de l’educació física (1, 2, 5 i 6); 3 competències de les 10 de l’àmbit de cultura i valors (1, 5 i 9) “Currículum de l’Educació Secundària Obligatòria. Generalitat de Catalunya. Agost 2015. El Currículum Educatiu
 4. 4. Ens fem grans! Educació infantil (P4, 4-5 anys) Ens fem grans! Objectiu general Promoure la incorporació d’hàbits i coneixements d’alimentació, higiene bucal i activitat física saludables en la població escolar de 3 a 5 anys, per prevenir el sobrepès i l’obesitat
 5. 5. Bon dia, somriu! Educació primària (1r, 6-7 anys) Bon dia, somriu! Objectiu general Promoure l’adquisició d’hàbits saludables en relació a la higiene personal i a la salut bucodental i alimentària
 6. 6. Creixem sans Educació primària (4t, 9-10 anys) Creixem sans Objectiu general Millorar les actituds i habilitats en alimentació, nutrició, activitat física i descans
 7. 7. Creixem més sans Educació primària (6è, 11-12 anys) Creixem més sans Objectiu general Millorar l’alimentació, augmentar l’activitat física i les hores de son, i reduir les hores davant de les pantalles
 8. 8. CANVIS Educació Secundària Obligatòria (ESO) (2n, 13-14 anys) CANVIS Objectiu general Promoure comportaments més sans en relació amb l’alimentació, l’activitat física i el descans, mitjançant la millora de les actituds, els coneixements i les intencions, així com la facilitació de recursos a l’entorn
 9. 9. h"ps://www.aspb.cat/documents/sobirania-seguretat-alimentaries-creixemsans-creixemmessans/ h"ps://www.aspb.cat/documents/sobirania-seguretat-alimentaries-ensfemgrans-bondiasomriu/ Perspectives de sobirania i seguretat alimentàries
 10. 10. Alimentació saludable, segura i sostenible i activitat física en el currículum Segon cicle de l’EDUCACIÓ INFANTIL (EI) EDUCACIÓ PRIMÀRIA (EP) Primer cicle de l’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) Escenari 1. AULA Els aliments i les dents Mòdul d’AULA El RENTAT de MANS Mòdul de treball 1 CREIXEMENT: pes i alçada. Valoració de la IMATGE CORPORAL Mòdul per a tutors i tutores L’ ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA Blocs 1 i 2 CANVIS en l’adolescència i VALORACIÓ PERSONAL P-4 “ENS FEM GRANS!” Escenari 2. Espai de PSICOMOTRICI- TAT i PATI Ens movem, però també parem Escenari 3. MENJADOR i altres espais ESCOLARS Ens cuidem a l’escola Escenari 4. Espai d’activitats EXTRAESCO- LARS Sabem jugar Cicle INICIAL Cicle MITJÀ Cicle SUPERIOR 1r. EP “BON DIA, SOMRIU!” 4t. EP “CREIXEM SANS” 6è. EP “CREIXEM MÉS SANS” 2n.ESO “CANVIS” Mòdul d’AULA Tenir cura de les nostres dents: Els ALIMENTS amb SUCRE Mòdul d’AULA i d’ENTORN L’hàbit del RASPALLAT DENTAL Mòdul de treball 2 ALIMENTACIÓ i NUTRICIÓ Mòdul de treball 2 ACTIVITAT FÍSICA i DESCANS Mòdul per al professorat d’Educació Física L’ACTIVITAT FÍSICA al CAP de SETMANA Mòdul per a les famílies Millorem la SALUT FAMILIAR Bloc 3 Influència de les PANTALLES i XARXES SOCIALS Bloc 4 ALIMENTACIÓ i ACTIVITAT FÍSICA i DESCANS
 11. 11. Menjadors escolars més sans i sostenibles Objectiu general Promoure dietes saludables i sostenibles als menjadors dels centres educatius de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat d’ajudar a combatre l’emergència climàtica i a enfortir l’economia local
 12. 12. Curs 2021/22 Pilot a 10 escoles de la ciutat Factibilitat de la implementació del pla Benefici de treballar coordinadament els programes al llarg de l’escolarització Curs 2022/23 Extensió i difusió del pla a la ciutat Novetats: formació, trobades per compartir experiències Prova pilot i implementació del PASSSAF
 13. 13. Satisfacció amb el PASSSAF 8,2/10 Intenció de continuar el curs 2022/23 en el pla i recomanació a altres escoles Interès en realitzar intercanvis d’experiències entre les escoles participants Itinerari en la seva programació de l’escola i compromís de centre de les direccions El pla ajuda a estimular i consolidar aquest línia de treball als seus centres Valoració prova pilot PASSSAF curs 2021/22
 14. 14. Consolidar un itinerari d’alimentació saludable, segura i sostenible en el currículum escolar de forma integrada i continuada al llarg de tota l’escolarització obligatòria Repte per al futur
 15. 15. Moltes gràcies! fsanchez@aspb.cat Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’Ac<vitat Física (PASSSAF)

×