Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Destaque(20)

Anúncio

Similar a Hi̇pofi̇z tümörleri̇ne endokri̇n yaklaşim ve preoperati̇f hazirlik-TARK(20)

Anúncio

Hi̇pofi̇z tümörleri̇ne endokri̇n yaklaşim ve preoperati̇f hazirlik-TARK

 1. HİPOFİZ TÜMÖRLERİNE ENDOKRİN YAKLAŞIM VE PREOPERATİF HAZIRLIK Doç. Dr. Şule AKIN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD TARK 2012 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi 7-11 Kasım 2012 K.K.T.C.
 2. ENDOKRİN SİSTEM 1. Epifiz 2. Hipofiz 3. Tiroid/Paratiroid 4. Timus 5. Böbrek üstü bezi 6. Pankreas 7. Over 8. Testis
 3. HİPOFİZ BEZİ - Anatomi HİPOFİZ BEZİ Optik Kiyazma Hipofiz Bezi Sella TursikaSfenoid Sinüs
 4. ÖN HİPOFİZ GH PRL TSH LH/FSH ACTH ARKA HİPOFİZ ADH Oksitosin HİPOFİZ BEZİ - Anatomi 6mm X 13mm X 9mm 0.5-0.6 gr ADENOHİPOFİZ Anterior Lob Büyük Vasküler Pembe NÖROHİPOFİZ Posterior Lob Küçük Gri-beyaz
 5. HİPOFİZ TÜMÖRÜ Hipofiz Bezi Tümörü
 6. HİPOFİZ TÜMÖRÜ - Tarihçe Pierre MARIE (1853-1940)  Fransız nörolog  Endokrinoloji  Hipofiz hastalıklarını ilk tanımlayan  1886 yılında hipofiz bezinin neden olduğu hastalığın bulgularını tanımladı
 7. Adenohipofiz kaynaklı Benign-Karsinoma nadir K:30-40y (), E:40-50y Tanı konulduğunda %50’si <5mm Sık (8-14:100000/yıl) Yavaş büyür Komşu yapılara yayılabilir (kavernöz sinus) HİPOFİZ TÜMÖRÜ
 8. MEN I MEN IIA MEN IIB Paratiroid Hiperplazi Paratiroid Hiperplazi Paratiroid Hiperplazi Pituiter Adenom Medüller Tiroid Karsinoma Medüller Tiroid Karsinoma Pankreatik Adacık Hücre Tümörleri Feokromasitoma Feokromasitoma Mukozal Nöroma/ Nörofibroma/ Gangliyonöromatozis Marfanoid Görünüş HİPOFİZ TÜMÖRÜ MEN I MEN IIA MEN IIB Paratiroid Hiperplazi Paratiroid Hiperplazi Paratiroid Hiperplazi Pituiter Adenom Medüller Tiroid Karsinoma Medüller Tiroid Karsinoma Pankreatik Adacık Hücre Tümörleri Feokromasitoma Feokromasitoma Mukozal Nöroma/ Nörofibroma/ Gangliyonöromatozis Marfanoid Görünüş
 9. HİPOFİZ TÜMÖRÜ SINIFLANDIRMA (Histopatolojisine Göre) ADENOM (BENİGN) İNVAZİV ADENOMA KARSİNOMA
 10. HİPOFİZ TÜMÖRÜ SINIFLANDIRMA (Histopatolojisine Göre) KARSİNOMA İNVAZİV ADENOMA ADENOM (BENİGN)
 11. HİPOFİZ ADENOMLARI SINIFLANDIRMA 1 (Yerleşimine Göre) SELLAR SUPRASELLAR 2 (Boyutuna Göre) MİKROADENOM (< 1cm) MAKROADENOM (> 1 cm) 3 (Aktivitesine Göre) FONKSİYONEL NON- FONKSİYONEL
 12. Anormal endokrin hipofizer fonksiyonun en önemli nedeni ADENOMLAR HÜCRE TİPİ HORMON SENDROM LAKTOTROP PRL HİPOGONADİZM GALAKTORE SOMATOTROP GH AKROMEGALİ JİGANTİZM KORTİKOTROP ACTH “CUSHİNG” HASTALIĞI GONADOTROP FSH/LH HİPOGONADİZM BENiGN  HİPOFİZ TÜMÖRLERİ
 13.  Ön hipofiz hormonlarının bir veya birden fazlasının sekresyonunda aşırı artma  GH ve ACTH salgılayan adenomlar / Prolaktinomalar  Tirotiropin veya FSH ve LH salgılayan adenomlar nadir FONKSİYONEL ADENOMLAR
 14.  Büyük olasılıkla makroadenom  Semptomlar kitle etkisine bağlı  En sık:  Kromofob adenom  Kraniyofarenjiyom  Menenjiyom NON-FONKSİYONEL ADENOMLAR
 15. ADENOMLAR: KLİNİK HASTALIK VE TIBBİ TEDAVİ Klinik Hastalık Tümör Tarafından Üretilen Hormon Sıklık (%) Medikal Tedavi Prolaktinoma Prolaktin 20-30  Dopamin agonisti (bromokriptin, kabergolin, pergolid) Akromegali GH 5-10 Somatostatin analogu (oktreotid) GH reseptör blokeri “Cushing” Hastalığı ACTH 10-15 Ketokonazol (kortizol sentezini bloke eder) Gonadotrop FSH, LH 5 Yok Boş Hücre Yok 20-25 Yok Tirotropik TSH <3 Somatostatin analogu (oktreotid) Propiltiyourasil Diğer (Mikst hücre adenomlarını içerir) Yok 20 Yok
 16. ADENOMLAR: KLİNİK HASTALIK VE TIBBİ TEDAVİ Klinik Hastalık Tümör Tarafından Üretilen Hormon Sıklık (%) Medikal Tedavi Prolaktinoma Prolaktin 20-30  Dopamin agonisti (bromokriptin, kabergolin, pergolid) Akromegali GH 5-10 Somatostatin analogu (oktreotid) GH reseptör blokeri “Cushing” Hastalığı ACTH 10-15 Ketokonazol (kortizol sentezini bloke eder) Gonadotrop FSH, LH 5 Yok Boş Hücre Yok 20-25 Yok Tirotropik TSH <3 Somatostatin analogu (oktreotid) Propiltiyourasil Diğer (Mikst hücre adenomlarını içerir) Yok 20 Yok
 17. HİPOFİZ TÜMÖRLERİ • Prolaktinoma • Akromegali • “Cushing” hastalığı Hormonal Hipersekresyon Sendromları • Görme bozuklukları • İntrakraniyal basınçta artma bulgularıKitle Etkisi • İnfertilite, başağrısı • Epilepsi • Hipofizer hipofonksiyon Non-spesifik Tesadüfi Saptama • Diğer durumlar görüntülenirken saptanan • Pituiter apopleksi (nadir) Türk Anest Rean Der Dergisi 2004; 32: 167-79
 18. Prolaktinoma Akromegali “Cushing” Hastalığı Hipopituitarizm HİPOFİZ TÜMÖRLERİ
 19. Prolaktinoma Akromegali “Cushing” Hastalığı Hipopituitarizm HİPOFİZ TÜMÖRLERİ
 20.  Hiperfonksiyonel hipofizer tümörler içinde en sık ( %50)  Genellikle mikroadenom (< 1cm), kadınlarda fazla (%90)  Makroadenom (> 1cm) erkeklerde sık  Görme bozukluğu, sekonder amenore, infertilite, galaktore  Ana semptom: Bası etkileri  PRL > 400mU/L PROLAKTİNOMA Journal of Clinical Neuroscience 2006; 13: 413-18
 21. Yakınma (Kadın) Yakınma (Erkek) Galaktore Galaktore Memelerde hassasiyet Jinekomasti Cinsel isteksizlik Cinsel isteksizlik Başağrısı Başağrısı Adet kesilmesi, düzensizliği Ereksiyonda zorluk İnfertilite İnfertilite Görme bozuklukları Görme bozuklukları PROLAKTİNOMA - Klinik Özellikler BÜYÜK KİTLE Başağrısı Uykuya meyil Burun akıntısı Bulantı-kusma Koku alma zorluğu Görme bozuklukları: - Çift görme - Pitozis - Görme alanı defektleri
 22.  Öncelikle medikal tedavi Dopamin Agonisti - Kabergolin (uzun etkili) - Bromokriptin (kısa etkili)  Tedavi başarı şansı %90  PROLAKTİNOMA CERRAHİ  Medikal tedavi ile yanıt alınmadığında  Yan etki  İnvaziv adenom, görmede bozukluk Dopamin Prolaktin
 23. Prolaktinoma Akromegali “Cushing” Hastalığı Hipopituitarizm HİPOFİZ TÜMÖRLERİ
 24. Hipofiz adenomu tarafından GH sekresyonunda artma sonucunda oluşan klinik durum AKROMEGALİ  Mikroadenom   Kadınlar  Erkekler  Erken tanı AKROMEGALİ – Klinik Özellikler
 25. AKROMEGALİ – Klinik Özellikler Etkilenen Bölge Klinik Özellikler Yüz Kafatasında ve supraorbital yapılarda büyüme; Alt çenede genişleme ; Dişler arasındaki boşluklarda artma; Maloklüzyon El ve Ayaklar Kürek şeklinde; Karpal-Tunnel Sendromu; El ve ayak boyutlarında artma Ağız ve Dil Makroglossi; Prognatizm; Faringeal/laringeal yumuşak dokularda ve periepiglottik katlantıda büyüme; Ses kısıklığı, laringeal stenoz, rekürren sinir hasarı, vokal sinir paralizisi; havayolu anatomisinde değişiklik; Laringeal açıklıkta küçülme; Obstrüktif uyku apnesi Yumuşak Doku Kalın cilt; Avuç içine dokunulduğunda hamura benzer his İskelet Sistemi Vertebralarda büyüme; Osteoporoz; Kifoz Kardiyovasküler Sistem Hipertansiyon (%30); Kardiyomegali; Sol ventrikül fonksiyonunda bozulma Endokrin Sistem Glukoz toleransında bozulma; DM (%25) Diğer Organomegali; Artropati; Proksimal miyopati; Tiroidde büyüme, “trakeal kompresyon” Journal of Clinical Neuroscience 2006; 13: 413-18
 26. AkromegaliJigantizm GH SALGILAYAN TÜMÖRLER
 27. AKROMEGALİ - Tanı  24 saatlik GH düzeyleri  IGF-1 düzeylerinde artma  Oral glukoz tolerans testi Oral glukoz yüklemesinden sonraki 1-2 saatte GH’nin <1G/L’ye süpresyonunda başarısızlık MEDİKAL  Dopamin agonisti Bromokriptin, Kabergolin  Somatostatin Analogu Oktreotid, Lanreotid  GH reseptör antagonisti Pegvisomant CERRAHİ  %70 KÜRATİF  Yumuşak doku şişlikleri iyileşir  GH düzeyi normale döner  IGF-1 düzeyleri normale döner  Komplikasyon: Hipopituitarizm, nüks
 28. Prolaktinoma Akromegali “Cushing” Hastalığı Hipopituitarizm HİPOFİZ TÜMÖRLERİ
 29. Hipofiz adenomu tarafından ACTH sekresyonunda artma sonucunda oluşan klinik durum “CUSHING” HASTALIĞI  Mikroadenom  Kadınlarda   Erken tanı “CUSHING”HASTALIĞI-Klinik Özellikler
 30. “CUSHING”HASTALIĞI-Klinik Özellikler Etkilenen Bölge Klinik Özellikler Görünüm Vücut yağının “ay dede yüzü”, “trunkal obesite” veya “buffalo obesite” şeklinde yeniden dağılımı; Santrapedal obesite Kas-İskelet Sistemi Proksimal miyopati; Osteoporozis ; Vertebral kollaps Yumuşak Doku Kolay morarma ile seyreden cilt frajilitesi; Hirsütizm; Akne; Mor renkte strialar Metabolik/Hematolojik Hipernatremi; Hipokalemi; Alkalozis; Eritrositoz; Eritropeni; Lenfopeni Kardiyovasküler Sistem Hipertansiyon (%85); İskemik kalp hastalığı; Sol ventrikül hipertrofisi; Organomegali Endokrin Sistem DM; Adet düzensizliği Diğer Uyku apnesi; İmmünsüpresyon/Eşlik eden enfeksiyon, Gastroözefageal reflü; Böbrek taşı; Mental problemler Journal of Clinical Neuroscience 2006; 13: 413-18
 31. “Cushing” Hastalığı“Cushing” Sendromu ACTH SALGILAYAN TÜMÖRLER
 32.  İdrarda serbest kortizol  Yüksek doz deksametazon süpresyon testi (2mg 4X1, 48 saat)  CRH Testi; egzajere yanıt  ACTH; Belirsiz…………………..Adrenal tümör 10-100ng/L…………….Hipofize bağımlı >200 ng/L ………………Ektopik ACTH salınımı “CUSHING” Hastalığı - Tedavi MEDİKAL  Metirapon/Ketokonazol - aşırı kortizol etkileri geri çevirir - perioperatif morbiditeyi azaltır CERRAHİ  %80 KÜRATİF “CUSHING” Hastalığı - Tanı
 33. Prolaktinoma Akromegali “Cushing” Hastalığı Hipopituitarizm HİPOFİZ TÜMÖRLERİ
 34.  Periferik hormon seviyesinde düşüklük  Pituiter tropik hormonların yükselmesi ile ilişkili değil  Pituiter apopleksi: ani başağrısı, görme kaybı, bilinç kaybı ve panhipopituitarizm; acil cerrahi  Glukokortikoid ve tiroksin replasmanı gerekli  Perioperatif anestezik ajanlara aşırı duyarlılık mevcut; kan basıncının idamesi için vazopressör tedavi gerekli HİPOPİTUİTARİZM Journal of Clinical Neuroscience 2006; 13: 413-18
 35. HİPOPİTUİTARİZM - Etiyoloji  Genetik: “Kallmann” sendromu  Travmatik: Cerrahi, radyasyon, kafa travması  Neoplazm: Pituiter adenom, kraniyofarenjiyom, Rathke kisti, metastaz  İnfiltratuvar/İnflamatuvar: Sarkoidozis  Vasküler: Pituiter apopleksi, “Sheehan” sendromu  Enfeksiyon: Fungal, Parazitik, Tüberküloz, “Pneumocystis carinii”
 36. HİPOPİTUİTARİZM - Tanı LABORATUVAR TANISI HORMON TESTLER “GROWTH” HORMON İNSÜLİN TOLERANS TESTİ, GHRH TESTİ, L-DOPA TESTİ PROLAKTİN TRH TESTİ ACTH İNSÜLİN TOLERANS TESTİ , METİRAPON TESTİ, ACTH STİMÜLASYON TESTİ FSH/LH GnRH TESTİ KOMBİNE ANTERİOR PİTUİTER TEST
 37. EKSİKLİK REPLASMAN ACTH Hidrokortizon Sabah : 10-20mg Akşam : 5-10mg TSH L-Tiroksin 0.075-0.15mg/gün FSH/LH Erkek Kadın Testesteron enantat 200mg (her iki haftada bir) Konjüge östrojen 0.65-125mg 4X1, 25 gün GH Somatotropin 0.1-1.25 mg sc, 4X1 VAZOPRESSİN İntranazal vazopressin 5-20G, 2X1 HİPOPİTUİTARİZM - Tedavi
 38. HİPOFİZ PATOLOJİLERİNDE CERRAHİ ENDİKASYONLAR  Kitle etkisi  Görme kaybı  Akromegali – “Cushing” Hastalığı  Apopleksi  Hipopituitarizm  Tıbbi tedavide başarısızlık  Tıbbi tedavinin tolere edilememesi
 39. KİTLE ETKİSİ
 40. KİTLE ETKİSİ
 41. KİTLE ETKİSİ
 42. Hipofiz Bezi Tümörleri Beyin Neoplazmlarının %10-15’İ Transsfenoidal Rezeksiyon İntrakraniyal Operasyonların %20’si HİPOFİZ TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ Transkraniyal Hipofizektomi Transsfenoidal Hipofizektomi http://www.skullbaseinstitute.com/papers/surgical-management-pituitary-tumors
 43. HİPOFİZ TÜMÖRLERİ PREOPERATİF HAZIRLIK
 44. ANESTEZİST- HİPOFİZ TÜMÖRLERİ  Hipofiz tümörlerinde tanı yöntemleri (MRI)  Hipofiz cerrahisi -Transkraniyal/Transsfenoidal  Radyocerrahi (“Gamma Knife”) ile tedavi  Başka nedenlerle opere olacak hipofiz patolojisi olan hastaların cerrahisi  Yoğun Bakım Üniteleri’nde İzlem - Postoperatif bakım - Hipofiz tümörünün eşlik ettiği kritik hastalar
 45. HİPOFİZ TÜMÖRÜ - Tanı  Fizik Muayene  Kan Tetkikleri - Hormon düzeyleri (Bazal/dinamik stimülasyon testleri)  Beyin BT  Beyin MRI  Görmeye Ait Testler
 46. HİPOFİZ TÜMÖRÜ - Tedavi  Gözlem ve Medikal Tedavi  Cerrahi Tedavi - Transsfenoidal endoskopik tümör cerrahisi - Transkraniyal tümör cerrahisi  Radyoterapi - Stereotaksik radyocerrahi (“Gamma knife”) - Eksternal ışın tedavisi  Hormon Tedavisi
 47. n=51 (%44) Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hipofiz Cerrahisi - Demografik Bulgular Aralık 2006- Ekim 2012 n=65 (%56) n=51 (%44) HİPOFİZ TÜMÖRÜ - Preoperatif Değerlendirme Erkek (n) Kadın (n) Yaş (ort.) Toplam % Transsfenoidal Hipofizektomi 19 32 46.3 ± 13.4 %44 Transkraniyal Hipofizektomi 32 33 52.9 ± 15.6 %56 Toplam (n) 51 65 116 (%100)
 48. ENDOKRİNOLOG - BEYİN CERRAHI - ANESTEZİST
 49. HİPOFİZ TÜMÖRÜ - Preoperatif Değerlendirme Hastanın fizik ve psikolojik durumunun belirlenmesi Farmakolojik durumun değerlendirilmesi Anestezi riskinin belirlenmesi Kullanılacak yöntem ve ilaçların kararlaştırılması Premedikasyon verilmesi Laboratuvar incelemeler Yandaş hastalıklar Aldığı ilaçlar/tedaviler Alışkanlıklar/etkileşim ASA sınıflaması Goldmann’ın kardiyak Rİ ? ? http://www.openanesthesia.org/index.phpKayhan Z. Klinik Anestezi Logos Yayıncılık 3. Baskı: 16-36
 50. Hipofiz patolojileri nedeniyle opere olacak hastalar diğer beyin cerrahisi olgularında yapılan rutin incelemeler  HİPOFİZ TÜMÖRÜ - Preoperatif Değerlendirme
 51. Görme fonksiyonu İKB’nin artmasına ait belirti ve bulgular Hiper/Hipoaktif hormon sekresyonunun etkileri Sekonder komorbiditeler (Akromegali, “Cushing” hastalığı) HİPOFİZ TÜMÖRÜ - Preoperatif Değerlendirme Anesth Analg 1978; 57(2): 206-15 Indian J Endocrinol Metab 2011; 15: 22-32
 52.  Makroadenomlarda hipofiz fonksiyon kaybı  Tiroid ve adrenokortikal durum, değerlendirilmeli  Görme kaybı  Bromokriptin yan etkileri, kaydedilmeli Journal of Clinical Neuroscience 2006; 13: 413-18 PROLAKTİNOMA - Preoperatif Değerlendirme
 53. Etkilenen Bölge Klinik Özellikler/Preoperatif Notlar Yüz Maske ventilasyonunda zorluk El ve Ayaklar SpO2 probu kullanımında zorluk, damaryolu problemleri Ağız ve Dil Havayolu anatomisi değişikliği, zor havayolu, zor entübasyon; Mallampati I-II’de dahi %20 zor entübasyon; İnspiratuvar stridor varsa KBB konsültasyonu, indirekt laringoskopi, lateral boyun grafisi (lümen çapı); Trakeostomi gerekebileceği görüşülmeli Yumuşak Doku Zor havayolu (çene ve yumuşak doku tutulumu); Zor laringoskopi Ciltte kalınlaşma; Zor damaryolu İskelet Sistemi Osteoporoz (Pozisyon verirken dikkat), kifoskolyoza bağlı dispne Kardiyovasküler Sistem Kardiyak hastalıklar en önemli morbidite/mortalite nedeni Sol/sağ ventriküler hipertrofi; Sistemik HT; İleti bozuklukları; İKH; KKY; Kardiyomegali Endokrin Sistem DM Diğer Obstrüktif solunumsal sendrom (K:%25, E:%70); Kullanılan ilaçlar AKROMEGALİ - Preoperatif Değerlendirme http://pituitaryadenomas.com/perioerativetreatment.htm
 54. AKROMEGALİ Predicting difficult laryngoscopy in acromegaly: a comparison of upper lip bite test with modified Mallampati classification Sharma D, Prabhakar H, Bithal PK, Ali Z, Singh GP, Rath GP, Dash HH J Neurosurg Anesthesiol 2010; 22(2): 138-43  Üst Dudak Isırma testi - Mallampati Sınıflaması  Akromegalik hasta (n=64), akromegalik olmayan hasta (n=63)  MS III/IV ve ÜDIT III; zor laringoskopi  Akromegalik grupta MS daha sensitif, ÜDIT daha spesifik  Her iki testin sensitivite ve doğruluğu akromegalik hastalarda olmayanlara göre daha düşük
 55. HİPOFİZ TÜMÖRÜ From the Anesthesiologist’s Perspective Retrospective Analysis of Perioperative Complications of Transsphenoidal Pituitary Surgery Gercek A, Konya D, Toktaş Z, Kılıc T, Pamir N Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 19(3): 104-8  82 Hasta  1 Hasta; Cormack-Lehane IV  2 Hasta; Cormack Lehane III 4. deneme, ertelendi 3. deneme, entübasyon
 56. “CUSHING” HASTALIĞI - Preoperatif Değerlendirme Etkilenen Bölge Klinik Özellikler/Preoperatif Notlar Görünüm Obesite (Bariyatrik problemler) Kas-İskelet Sistemi Osteoporoz (pozisyon verirken dikkat) Yumuşak Doku Ekzoftalmi ; Deride incelme ; Zor damaryolu Metabolik/Hematolojik Hipokalemi, metabolik asidoz (Primer hiperaldosteronizm) Kardiyovasküler Sistem HT; İKH; Sol ventrikül hipertrofisi (Uzun QT aralığı, Yüksek voltajlı QRS, Negatif T ), Konjestif kalp yetmezliği Endokrin Sistem DM (Operasyon öncesi kan şekeri 180mg/dl   iv insülin) Diğer Kullanılan ilaçlar http://pituitaryadenomas.com/perioerativetreatment.htm
 57. Airway management in patients with pituitary disease: a review of 746 patients Nemergut EC, Zuo Z J Neurosurg Anesthesiol 2006; 18(1): 73-7  Transsfenoidal cerrahi, 746 hasta, Virginia Üniversitesi (1995-2001)  28 hastada zor entübasyon (%3.8); Cinsiyet ve tümörün büyüklüğü ile ilişkisiz  Akromegalide zor havayolu insidansı fonksiyonsuz hipofiz tümörlerinden 3 kat daha fazla (n=121) (9.1% [5.8-14%] ; 2.6% [1.5-4.5%], p = 0.007)  “Cushing” hastalığı (n=182) ve Prolaktinoması olan (n=87) hastalarda havayolu, non-fonksiyonel tümörlerden zor değil “CUSHING” HASTALIĞI - Preoperatif Değerlendirme
 58. Specific electrocardiographic features associated with Cushing's disease Alexandraki KI, Kaltsas GA, Vouliotis AI, Papaioannou TG, Trisk L, Zilos A, Korbonits M, Besser GM, Anastasakis A, Grossman AB Clin Endocrinol (Oxf) 2011; 74(5): 558-64 “CUSHING” HASTALIĞI - Preoperatif Değerlendirme  79 “Cushing” hastası  HT (%81); Kardiyovasküler hastalık (%21)  Hiperkolesterolemi (%37); Hipertrigliseridemi (%29)  Karbonhidrat metabolizması anormalliği (%41); Disritmi (%2)  EKG’de sol ventrikül hipertrofisinin kanıtı olan QT aralığında uzama “Cushing” hastalığı için spesifik
 59. HİPOPİTUİTARİZM - Preoperatif Değerlendirme  Acil cerrahi  Panhipopituitarizm (Hipokortizolizm, Hipotiroidizm) Su intoksikasyonu Hipoglisemi/hiponatremi SSS depresanlarına (Genel anestezikler) duyarlılık  Hipotansiyon  Glukokortikoid replasmanı gerekli  Tiroksin replasmanı gerekli http://pituitaryadenomas.com/perioerativetreatment.htm
 60. SONUÇLAR Endokrin sistem, anestezistin sürekli ilgi alanında olan düzenleyici bir vücut sistemidir Hipofiz tümörlerinin neden olduğu Prolaktinoma, Akromegali, “Cushing” hastalığı ve Hipopituitarizm özenli preoperatif hazırlık gerektiren tablolardır Rutin hazırlığın yanında görme bozuklukları, İKB artışı bulguları, hormonal değişiklikler ve klinik tablolara ait değişiklikler not edilmelidir Zor havayolu bulguları, diğer anatomik değişiklikler, HT, aritmiler, DM, hormon düzeyleri kaydedilmeli ve preoperatif regülasyonları planlanmalıdır Endokrin sistemin yöneticisi olan hipofiz bezi, son organ etkileri nedeniyle son derece önemli bir organdır
 61. Nadir görülen ancak henüz karşılaşmadığımız hastalıklar ı okumak ZAMAN kaybettirir … Nadir görülen ancak henüz okumadığımız hastalıklarla karşılaşmak HAYAT kaybettirir…
Anúncio