O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Digital stress eller julfrid?

Detta är bilder från eventet 15e december 2015 som genomfördes av Palorial och Mindworkout.
Fokus låg på hu man kan arbeta strukturerat med den digitala arbetsplatsen och hur nå bättre resultat med mental träning. Vi ställde frågan hur kan du och din organisation skapa digitalt och mentalt välbefinnande? Och förmedlade hur man kan förstå hur ett gott digitalt arbetsklimat kan stärka verksamhetens effektivitet och engagemang. Vi gav tips för att minska digital stress tex att komplettera det obligatoriska systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM med ett digitalt perspektiv. Samt tekniker och metoder för mental träning och vila. Eventet gav också möjlighet att prova på ett mentalt träningspass.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Digital stress eller julfrid?

 1. 1. Digital stress eller julfrid?
 2. 2. Den digitaliserade arbetsplatsen och dess arbetsklimat
 3. 3. Digitalisering 1.0 => utmaningar vg digital arbetsmiljö
 4. 4. http://radar.oreilly.com/2005/10/web-20-compact-definition.html Digitalisering 2.0 => utmaningar vg digital arbetsklimat
 5. 5. Digitaliseringen av arbetet gränslöst arbete, enormt informationsflöde
 6. 6. Kunskapsarbete komplex kollaboration
 7. 7. Digital stress
 8. 8. 0 1 2 3 4 5 6 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Chart Title Serie 3 Serie 2 Serie 1 0% 20% 40% 60% Koppla bort och av Att alltid vara nåbar Fear of missing out Att hinna agera på info Notifieringar Ljudsignaler Överfull epostbox Vad associeras till digital stress?
 9. 9. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Vänner som drabbats Kollegor som drabbats Ja, privat Ja, i arbetet 36% lider av digital stress i arbetet
 10. 10. 0 20 40 60 80 Håller inte alls med Håller delvis med Håller fullständigt med 87% upplever att digital stress är ett hot mot engagemang och effektivitet i arbetet
 11. 11. Individuella strategier för att hantera stress Stressa smart Getting things done (listor) Zero-inbox Pomodorometoden Struktur Sömn Roligt Mindfulness Lean
 12. 12. Lean-minska mängden e-post Källa: https://hbr.org/2013/09/to-reduce-e-mail-start-at-the-top
 13. 13. Kartlägg och åtgärda distraktion
 14. 14. Filtrera
 15. 15. BYOD
 16. 16. Utformning av arbetsplatsen
 17. 17. SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete Organisatorisk och social arbetsmiljö 20160331 Organisatorisk arbetsmiljö Social arbetsmiljö
 18. 18. Inventera det digitala arbetsklimatet Hur engagerad, effektiv och digitalt stressad är din organisation? Många Få Gott digitalt arbetsklimat Digital distraktion Digital stress Digital utmattning
 19. 19. Arbeta strukturerat med den digitaliserade arbetsplatsen-9/2 Vid anmälan idag: pris 2095:- per person. Gå två från samma företag 3095:-. Gå tre från samma företag 4095:-. Ordinarie pris 2695:- per person. Alla priser ex moms.
 20. 20. Minska e-posten - 10/2 Vid anmälan idag: pris 2095:- per person. Gå två från samma företag 3095:-. Gå tre från samma företag 4095:-. Ordinarie pris 2695:- per person. Alla priser ex moms.
 21. 21. Så undviker du digital stress – 11/2 Vid anmälan idag: pris 2095:- per person. Gå två från samma företag 3095:-. Gå tre från samma företag 4095:-. Ordinarie pris 2695:- per person. Alla priser ex moms.
 22. 22. Individuella och organisatoriska strategier
 23. 23. Diskutera – vilka är era utmaningar? @ 1 Epost 2 Infomängd + gränslöshet 3 Digitalt ledarskap 4 Mindfulness 5 It-strul 6 Mental kondition 7 Personligt ledarskap 9 Eller något annat??? 8 Individuella mål och värderingar

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Detta är bilder från eventet 15e december 2015 som genomfördes av Palorial och Mindworkout. Fokus låg på hu man kan arbeta strukturerat med den digitala arbetsplatsen och hur nå bättre resultat med mental träning. Vi ställde frågan hur kan du och din organisation skapa digitalt och mentalt välbefinnande? Och förmedlade hur man kan förstå hur ett gott digitalt arbetsklimat kan stärka verksamhetens effektivitet och engagemang. Vi gav tips för att minska digital stress tex att komplettera det obligatoriska systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM med ett digitalt perspektiv. Samt tekniker och metoder för mental träning och vila. Eventet gav också möjlighet att prova på ett mentalt träningspass.

Vistos

Vistos totais

303

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

4

Ações

Baixados

5

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×