O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
¡Ivitvmr 11 . upxnphi 11.1 1-111141» 1›11g1n.11

1.1¡-.1 11.1l.111111ui-~rn-1r.1 111111- [nIHn/ IIÇÚUI. Ii

1 1.1.1.11.11...
TÍIUIU original: Vers une anlhropologie de
rorganlsation

Tradução: Ojãlta de Lanna Seite 757793

   
  
 
  
  
...
x N x ; ' x xxx1 ~xxxxxx xx A
  xxxx xxx 'xxx
“ x " v x xxxxxxx x xwx x x V
_ x x "V xx xx x x ' ' '  4x>1uxUr> xx x
...
'L1

71x

 

. xx xxvx , x xxxxxxxxxxxxxxx

x xxxv xxxxx¡ " W""

v xx-xmxxx . ..xx . x . 
4 | x.xx v xx Mx_ 'TH "a. x4...
.›un1|pof14ncx1lu¡Lh¡mçd

-llàííañseízãsenãsan

    
 
 

_ Nmnxmync¡ n - . 
*nu n 1 nln . m sllcm m lunmLu" p n"" "Nil...
msg¡
. In su¡
'~' Pvlo
Inlclm
nur-n¡
pcráño
nundo
*lu-into
; ltdadg
'OG ! Em

Jofzlo

inch. 

 
 
 
  

üuklvm I'M' Ihvun...
.xxuv

xxx-lx

 

  

x x xxx x, .x
' xxx x, x. x
""'""x. wx xx

”" “lx w › xxxxxxxxxxx

 

xxxxxx, xx. xxxxxx x«. '( . ...
x x . 
x x
'VHUxN ll'lIRll)l1| ' = 
x x _ x
x x x x x x
x xx ' _ x_ x_ _ x x xx r x x x
x x.  _ '
x xxx x

x xx xx x

x x...
xxuxxlxhxarl. : xk' xxwxxxxxxxx. : xLx xxm, x¡, m"_¡. .

11mm
nk-Hvrm x. rmnnxlnr
, _-; ¡'I1¡'Ixx. x~ . xxx xxxxwmu xx

x...
fKHLxd(
mu» 1
d¡ nr. r

rpm»

nun 

 

  

 

I. I'li¡L›(: .¡(› F, .sumo 1)

 

 

 

 

 

V' ›x-, :_m_. --_›. Iu_; ....
rn. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

  

x x x x' ” x . xuxuxxxxxxxx
_ x. xxx x-x x x- x-
xx _ xx xx. x.xx. xx. xxxx. ...
x x x , _ , _xx, ,_, xx. x . xxxxx. xx“xxnxxt~x _xxx. xx xx - xx x x x
_ ' x . x.xxx_xx-xx. x.xxxx_. x.. x.~. xxxx xx ....
'~*'~3., ~

"Es
w. w____ Í
. .L

_mai
5
u. .
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

CHANLAT - DIMENSÃO HUMANA NAS ORGANIOZAÇÕES

736 visualizações

Publicada em

CHANLAT - DIMENSÃO HUMANA NAS ORGANIOZAÇÕES

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

CHANLAT - DIMENSÃO HUMANA NAS ORGANIOZAÇÕES

 1. 1. ¡Ivitvmr 11 . upxnphi 11.1 1-111141» 1›11g1n.11 1.1¡-.1 11.1l.111111ui-~rn-1r.1 111111- [nIHn/ IIÇÚUI. Ii 1 1.1.1.11.11.›111:1=1.11.¡111.›11111n~n1 111111 1.»1›¡11.1111; 11a 011.11.11.11.111111mn11~A11o«131,1111~:1«1111.1 ¡›, -.›/ '¡¡1›¡1› 1l1' , lluin ( 'h/ Inhll. l' Imm ! rum 1m 1 nun/ u¡ A( 111111111 nruuvuux 1.11111, r . _ " z x @QQ Dados lnlemacionais de Catalogama na Publicação (m) . oxmmo 111 WLANA mu» (nnozmuçózs, 2¡ , (Câmara Brasileira do Livro, sp_ Brasil) 011111111111111 nn nrgilmynçár) Ínncnsocs Mquecid .1 / 0T¡ (e tw"" 'h' hm"" w"" “m” 7adora, 1111111111111 e adaptação mm Munm. Rodngucs , r 51m¡ e Em". D"? Times, enem. 73411711 n-impr. rSà1›P:1uiu: /tdas.2()09. V' 'HJ ' rev'sa°'°°'“°'%u 1 - ': ..1~rv111-1< 1-;21111/.11 11m¡ , m1.nnpn11.¡; .,_u¡_“u_. u,, ¡ _ ; i1 x1 -11112111111 1:1~1I~~ 11 m. . ; a Traduzido dc' Iindmdu danx I'or - 1 - › ' ~ R-Inisnnon/ d -- . . _ . "eQw d” ha" Fmwmchñfüal. 1 11_1~ _1 vu ~-: .1;1.1 11.1 11111111141 1 111 1 _1l1111111~¡1_1.|1›1 _n lSBN978~85r224rl367-6 x1 ›111l_1111- l 1:1-1l.11111›11v,1l111mm 111111111111111 lNW Il 1111.1111» 111111~r.1-1lu~1111- I<':111111k11-11vr111›1'Singular. l' ' 1. Componamen( - - . _ , ~ . . , 1, . » “ RodriguesvNakcy Maílãfalrlilizaczonal 2. Psicolngm mdusrrial l, Tôrres. Ofélia deumusml 4 M11 1I1. . ..111-1. 11111 N11 111111 Iu l|1 I<1. -h 1 ' ' a"| a|'J°a"›Fm"V°'5- NN" ll1J111,:1:-1 11111 uiwlv l*.1l.11.1. _"I 910868 lI1'rll11111.11111 11111urtlvllcxviwtwln'Pulxju _m @m1 *Hu ll1.:11.1:11›, 11111 Sci xmhoiiux SU . 1 . . . i e ~ 2 . tl l I d [name P". catálogo sismmáum: ._ 1 1x1, llunLinn 111111511 I, ~p.1x<› Íilmlzaz' ("mm n v . um › . "1ll1.: ,:1.1›1111›-1111-11<›u'»« ›- - 1 duo organizacional : Relações : Psicologil 156.7 ( _ I H 'L 1) l 1I1x11¡›i111.1111|.11Ik' *n z' . Lungs °s DIREITOS RBsFxV/ tnns . 1 . ..me , . . . .. .a
 2. 2. TÍIUIU original: Vers une anlhropologie de rorganlsation Tradução: Ojãlta de Lanna Seite 757793 __ WM , , x, . , . x x-. h-xxrx A_ __ _, __ . x. xx. n». x_ . xx xx q_ N _ wM w_ , mn M¡ ¡xx-xxxx wiw yxwx : .v x' mx m 7/ x IHÍ('IHRI'x'I'MP¡tV _a . _ , xxxxu w! um m. xwxxx x xx x : x xx xxx. .m x HH xl¡ xupnuhnnn-z: mam, ,, ... ... _xx_ . . . x x p< . x much¡ x . x. «xwrah/ .A xxxx-xxx-x um, M xx Nx xwxx xx. xxxx xx . IM xl| ' ww u Ju w www «i» 'JNWWMVVwnñvmq¡ xy, .. xx ['x' 9.1x xlvw~rzx-›l'. lvl: <'x rxx xlxx xz: xi~x: xixxxlz~x: ›xx Ilmznwyn 1mm_ m¡ w7Á¡À'JI^ ¡- rqvvxw vHx xcxm ¡WH! yv-L¡ Hlhalxx/ nxwx -r »um w-: xg pa¡ ¡'¡¡. ¡xg¡ h'. xx'x. xx, _-x. .x «um I'M¡ I. xxx: Ix-~ ¡Wá- Ixx. . VHL¡ xx. ›xIx-nx Nnul m, ; krnun-n mnunrnhx xxx. LUnNvnv rmurr x xxx. JAh-Llr 'nunk' ruulvvux . se urpnu¡ _w xru-qlunx ¡-)"H› hu» x xymxxx/ .uxnm hnnuxrx rxxn nun-w um dm pnnrzpm ¡wm . , m. _mx _m_ . Jcnnnx nlcu-v v: !hmm m' Lnxku_ IU ç pu: mu «c ¡Lmxtunxuuqrn rm obg-n: U4- vxmdn, ¡wqumg ! dhmlnvuit'; vrixlvvrr~ xx axxx-. Lxx x- wgnxxxxxx, mm mr | ur)g. nI. 107%! 'CHI n' dv «Nnur . ..u ¡. 'Í1Hh. .(lxt, l xk' ¡mvuxw ¡nr Uxlrvnunn n1_¡: .|nII. |tÍ, l ¡xxmnu unica-num JÍlHHhlh m : h mnnulnhl u mm: 1' 1mm» mm hHmuhun I*›'x~<~'x› 41.¡vxxr›| xnglxilñ'vrm_l97l nxxncn- l-yxcxllxwg lu" kunnci [um, lnrhJlnhcslL 14m', tuxlc. lwn «Lx ; mm Ixrgm IM lux-m, FNM_ Lu : em m p¡ mm» IlLmh I'M' r, d» uni-mu» da ulmmnv ÍñlgJu Iktxxnl/ c Ubuntu-H I'm_ hnl/ Irrg PVU. c ¡ncxmu ; Lc ; nuupxiogu «Wuncr x- 1,. m. mr. v: hun- 1mm r d. . m. ;mAIIw ljaquuk, I~›< n. 141m1¡ e Nm : lc ncs um¡ Mxmdn_ n-»zn Kvh . lu ncx x- sulla, I'm-n_ cnqmnluqwuunllñ do (vwngxrmunrnísv lumum) n, |~ ¡nmm/ .ngncs u-. nmlcxrmnu-w gradsnnmenlrm um «uma m- cwludn . xcnliÍILn uxpculíru x x-udcl r xukmxn. Ma». ane a al. m* lnrvh 19H'. C4 »opor r Hohrrlvxl 1987) Amphnltnlr duxrunmln pulos' Anglo-axar» c nun cqx-cúmnrnnr pá¡ “Oflu-JMCHCJHKM, cun- Campo mk estudo nlxvucnvulvcu»c ¡mcultncnle à 5mm** Algum dcpxarunwxulcn unncmunu n, ¡vnmwpmlmrmv ns dc psnrnlqa¡ e dr W* uu c. mm numa-menu: pela cunha dc . ulmmmruüo com o nxadnsmo Ú (hérnia: du nmuagumeuu- do ¡ullu d: mnprcu (Ruuxstuu. 198m O fenômeno xe rvpnxm¡ mm uma! ou : In-mr : mplimdr na Iii-Tim¡ a Plin-c Innmumlaados En¡ dnsdgiim. qu: : ¡xnvmm : mma dc nulo. 8° th¡ : tunas aúmnmmuvu. CSM atualmente cm plena expondo. ürxuñ¡¡“”] "WM 'mw mb sua p-mmpwan com a _eficácia ugznmcsonal. na vw** 'WÚÉ-Wwwíüünednmwnnmxmuéuywptnutwmlcpodí ¡Puñlfieusnmmknsi dlmaoqhananv* audadnmslu o *' ' ¡Êñêlãsaa iÊâ¡'íEHâa'
 3. 3. x N x ; ' x xxx1 ~xxxxxx xx A xxxx xxx 'xxx “ x " v x xxxxxxx x xwx x x V _ x x "V xx xx x x ' ' ' 4x>1uxUr> xx x x' n x _, x _x x 'x xxxlxx>['l, xxxxi, xH xxxxxxx _xxxxx_ x xmx V ' ' xxxuxxzx xxxxxxx x xx. x x1xx. xx, x_ xxxrglxlxx xx x __ xxxx. x xxx _x ' x, _ 'xlvnxl' -xxnxlxxxxx ~4'. x'»ÍxHx_4v _x ›. ;xxr. xxxxxx_x_. _ A17” x lkvwm 1x» Uxfwxzyxx( : ›x. xx›. x.xx x xxx ÉHwN x_ ' ! EMO ()R('. ANI7.-CI(›NAI-lMCAuPu lkwxíx x--xxxxx xxxx. uuwlrxprívlhh: x x xxx : MWM _xx_ x x-x . x _x -H. v1*<'*xkWxxnxxkxíxuxWmw; HJÍ x› ›x ¡wpuüxx _x. xxx. .xx_ xxx_ x. _xxxxxxxx x_ HFTEROC-l-*zton n¡ Drsrwo ' x ' xx . x . x um x_ l“mm"^“” '. H'xwuxrlvttvpxxcuxnxHHHxz" x' . .xxxxxxxxx x 1'vxvvzxxxmt-xqufxl ÍxLxxÍnxTW H1'| IVVA“IZ4Í, ÁÍÍ›WÂ'4)]7Zk›¡[ tmxxçxx_ . xxxxxzxxxxxxx». x-. xxx xxxxunxw. , u: x ~xxxx. xxx -x x n: xx xzxxxxxx xxx. -xxx . vxxxxx xx x, xxx x xx x. 4 ' dx = xxx-x xx. .xx x' xHx~ x. xx xxx x x x1 x x x "*'”“'”"“'-'“'“"*1*'<H-I~xvu-xx» ÍHWY¡ xxxxxx. , xnnxx ; xxxx x. x.1.xxxx-x«. Ku', x x x~x x. Lx x_ xx x. _. _xx ›x . _ xx x x_ _ 'xum: wmpvx-rvuxxv. .n ¡' VL'[| Llh(. |ÍH,1|, ¡| ›x x' xx x1 I w| xx x x xx xx_ 1.1x xxxxx~x. .xxxxxxxx_x_. .x 'x xx'. x x* x HhHlx/ lx “HW/ Í xx xxxxxrx-x "u-uz x x xx_. xx , x x x x'x xx . . x xx ›v xxxx. h** “i, “*““"-x'v| t'lxlx›x vxnmxxuxxx x xxLx w¡ nx. <x~ xxxxxxxrxxxx 1x» x -xxx-. .Ix x. x t* 'x "LCP. xxx1x'xx. x xt: ICM xN xxx x x-xx-x. x . xxx_x x , x N_ x _ «um n ~. ›m. n~ HHHRTAIxnCIY'. rcLxxauxx Í'IHI. |L. ¡x¡tx'ALA' xx-u-x-m 41x Hlmxx xx. x x › 'x xxxx x. .x x-x . xxx . x xxxxxx. x , xxxx _xxx xx xxxxxx x _ x_ x xx rm rqlhmdnnxs prx›l›'xL'1I. |(x| .L' xxnurln ¡xxxxxxcnhxxxxxx [LluwxnjçxxxhwhxxHç x . , x , x xxxxx x: xxxxxx xx| II'x'xx . x xxx x1x'xj| xx gm. , xxzx . xxxx . x UmUqm*x4'pcnxuluwunxnlxl x-Juí-rxx vu xxxxxHxxxxxx-xxxxxxxx. :xírxv-¡xxhzxx 'xxx x- x 'x*'l'*tlW'l'll*›'l4x, I¡É. |x'y~. --xu xxxx. .xxx'. 14m; x xx ' xx- . x xxxuxxxx» . xx xxvxxxxxxx. .t': 'x.1 . .:x› xx x'~. :xx ~'1 w'. x . x xxvvxxxu ~ x _xx _x _m x_ _x__xx__xxx x. x-x__xx__ x_xx. x xxx _ _xxx x. x xx _ x. x xxxx Q QUESHONAMENTO DA FORMAÇAODO ADMINISTRADOR xxx x› xx~xx~x~x xxx›xx vgHH/ xxxxxxmzx xxx. xx-xx - - x. x1( x. xxxxxxxx x ¡WMIW ~xx _ x. _xx_ wxxxxx _xxx_ xxx_ x›__ x xxx__xxxxx_x x. , x x x- . xx . mx. NvrtIHUn. mxwJposllLlllhxxn[Ulalnllndxl I xmdxxxxxx ¡xxyxixxxxx . ruxxxxxxxxxx. x › ›x¡x| ¡.| x-xxlx-x . x Lxx xxx xx. x*'rx 'xvx “v” M' xum rx-. xlxxxrxxnxxxxxxx. xxxxxxxxxxx-xuxxxxxxxxxxxxtx-xxxxxxxx . nxlrliuhxhlu xxwsxxxvx _ __ xnnpawcn¡ «cu ¡nmxx ¡ugu ÍIWCHUI), lllãv (xuxa xx¡ x- ¡gxmx-xx mim xx WW . x, x . x. . . .xxx xxx x x ¡xx xx xxdxx ' "V ›¡. I4› . lu . xxlxxxmmrxxdxxx xu) nxnxunvnlt' xxxxuxw xlm xcx. . xxx x. |«; ,x, x.x» x x . xuxa! xxxx ¡xx- xrxxxxxxxx ÚHIHULMA YP-A H x w rm 1mm Iichrnun x› mx ¡xm : uma ç kkxhlvm x- › x 'xxx, ..xxxxxxLx plnxlugm V_ x x _ q_ _xwxmku _x x _xx ' 'z' ' "” '”""' "'*""'M" x" . .xxx xx x H ixxanLnl mm rexxxxLxxunxxxxxxxr. mas, xxx~uu. :h<n| nh'~ Lxxxxxnxxxxxrxxxnx. xxx. xx*n' " ' ' V” '* " ' 'w 'w' ml' _' x -xxx . .x. x xxxxuxx x-x xx~x . x x x'x IU-«x Dgxxhn WNHIL¡117mmHxahnúkxud mu' ! Mu twL' ¡ÚCNWULA rir' ' x« “ x x “N” 1"* ' N** WW '" '| ..›. .xxx n: x xx-. xxxx -« «W W** 'AxxhvwlrÍx›vul¡'(Í. l1›I¡yu~ tw». xx nvchcwl¡undcnuxtun¡cn1urux~xW"*^ xx ' x - xx› xxx xzxxx x L xxx-x» mk mx IIÍ1›'¡Í7;rx'| xI"! “Lxxxnx x_ , x xuxx. xx. x ~x~x~ * . ..d-x «xmxx xàxx (Wpx x LxIx/ .xxuxx . x nkxxlç¡ x _xxxxxxxxxvxxxx-xxx . xxuxxxx nÂxnxxLnNV* 'x' 3 A A A ' 1' d” ' N m ml_ m ; mL-m [Ííxxxxxxxxxxx xxxhxtn xIx-xx-«Ix 1” W' ' <xxnxnnnLnumrvxu -›<'-«›Iz<-1Iu~uu›x . x unukum x xnhànp, l| ç¡'unx4u. '1x1.I›" x 'W ' . ' '* x x H' rx** xx" “'“ N” xunlrxxxx, x ¡ngs-H xxnxnxxwxxx 7x" l" “Hxx xx : pm n pu. : uxmunxx r xxu num x um 1)[4|K(_¡| ||_¡x . x m) Lu«I¡¡<WV-H"*'“”À" x xx x- x Lx x^¡xxrx<: x1|1›'-“| ;. _x_. x. xx. x.xx¡x xxx , nwgurn xxxx x›x~'x-xx-_-*x* mxxxu mrx . 1 y 1 “u (L: “Hlxxxwxvxlh “w '"“'“'r'“"" ' M! .m x' N** *"“*~'“'1-^*'"^"'-| U4'~I| tu- -xm um» um. , pndcnan¡ vs¡ vnx"*"“ 1'” -'“ ““ NW x- «wL-«x : vrnlux ¡lr xxxxx. . Ixgxxxxx um) . x xnlxugm¡ nhxcnJxLl xxx» mu! x_ x› s. yx~lxr¡4nxÍ¡ . jxx xxx. . xxxx _xxx xxxxxx x x_ _um xÍhnlj' - x . Mx . x . .x. x " m' “ '" " "" mw"" N' Jlmnh . nn-¡lILmI xxuc . x xxxnxlzx l. _xxxx-xxxxx x- -xxwxxxuxsxx-s luicux xuutxnnlx¡ xx-»xx . x cudcm x. . dt' . Alguns : Wluxkh xxax
 4. 4. 'L1 71x . xx xxvx , x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxv xxxxx¡ " W"" v xx-xmxxx . ..xx . x . 4 | x.xx v xx Mx_ 'TH "a. x4 x nau Auim xuxmx_ ""'“”x*^x"v “Nx kxuu-'r Lv 'lí-riu mw “M” v. m» 4.- mai. «x vx xxx x xxx. _.x. x _xxx_ _ xlxxxxxxxxmLÍÉxlÊ-: vulnrxxvvlxunnwllt' ¡| sxhuh/ axau qu: - . U xxxx xxxxx . xx. .. .xxxxxxxx ' xx: x'; _~: :'x*x*; x~v<x: ›:vvmvv'vrírrqgucnu» Í “““'"“. '"' “' _x . x. #mm w _ “MK xxmm Tnnmínlkiu dr Anhm x mvxl xvxxx. . «lux . ›p<'v. n|«-~x vultuvuuínlllncxnilclk Ta “Numb xx x“x xxx xvnxxm V| I<'I<1u| .u| v›~ nun tmxxxaxxxxx U u" Mm” a" »xxxvxu ÍHvÍvJH vx-. . ›_x~x v-x xxxx. xx. .x. _ x x xxxxxx . nv ›x. ¡x mw. . “x'v'<vvxxv «, ,.xxx| .. vxxx ›x'x xl- x<ll, x'x'vxxl. 'xnun¡, - xx xv v . x.xxv. ~.. ,x, _,xx_xx_x_ m › x ~ xx-vxx-x--uxu xx- v x . _. _ xxx-xxüx n? xxx N_ u” 'hm P x uu An xmwmn- ¡crupuu v x x x Íx. . _xxxxxxlxx . IC. Íxxx'x' xllxxâíÍí'. .T; ..3Í'ÍxÉxIIÉÍ'ÍÍ“ ° ' "'““"“ “'”° “' x vx *r vNrvvm-yvln¡ c ¡mr s ¡lvguvns vu nx - v( t ummlh¡rhílcuml› x x x x -- x . x -unux nxxqnwnlc «ahh-cmg os x nx x- . IN: HHHNTCNv| vln'llll. ll| .| lv1g. ||'1|I. |(r« . xxxxxxxmucmdm. n: "mm . v~ xx-¡xw xxwxu» rx-uuvxxx Nu rx unmo qunnmluk» nuvuun um mndnnmxo . _,k ~xxx »xmLuxxrxxx dx. mvxnm xxxxxxlxx qm' . u Icnannrnm, m upupamfnlm e a vvv HCHJ xmuu x-wx ; mm . m nmvcnnv dm mms, .vs pcwm L-nqxqudn na x ›x; ,xx-. u_xxxç~ v1.u»f-›r¡n. un~n- um Ulwcln» Em . Algum causos d: acmnccnnmnus ¡H. |vxlx|1n. |n¡v§ Luc-nx unwmvr um mmhun humxuux 'a : nulla das mxtdndtvv x v . x~ . - mnxxuw cmn- . n pcssxux un nuns ¡mpmunres L' mau rulormdls que lã miau n“~ unnç pcxunu x- «Umas »em pnmaiu c ¡mx-md: na uxxúzds' mairrmm xxut , h vrâsgfvcx cnlrc pcsxux ç. .., .m xmxx-. xxxn, mmxmnms às «uma an: : m. .. L' x ovxlx' x Hum( ›n(x n m". uxxxxxx. xuvutvlir Ku** “ W"°““““""' 15x , a pnnaml uns. : da (nu-mw Mm” M* ~u. mhonlnmgan ; m umas: : do¡ of** x ' xxx-aluga' mununnqun- xxmJnI/ Jgnus ¡wdc ~cr . unhunda. mma. .. _ ¡unk- ccxmunuká 'v , x nucrudxxnmx c f¡ raunnx¡ lxxxxxx_ ¡xxlc sc numprvtnxkv melhor por qua m mx_ Mun* m_ x . 11mm AJ zxxxxxxuuuxxxx», xobtL-uvklu m mms ¡*'f= f'“~arx": m1 m, Gm_ xmmgxxsss). xwslns ! um du trabalho lradmm vxmmvu¡ _ e m» Lmuwnv numcum» axu-un numa: nmhunuu lealdade xvmncx x- w Kvbbm, 19948.17- qu( hmm o ¡rullvkluahsnm à- 5"”. _ mu. de uma unwhd" m' “M 3 a a x _Luto_ m : nun-min x-rmxxx . | ¡m¡| |~“'"- um. ; xmxLulrmv m¡ o uhu vn¡ nupcnmlinun bxxxlx biusgrmr. Wo_ (: 1mm nu drmlilhn m» cnnsdcnlizzr elhnlm-lnc FAR* u õcôuemprren¡ xx~ Chun_ . x xx-xxluvuu xl. : mÍUrHLdxIJx xudvx um vUH/ IHI x. u . vs vnuIJIuLuk-s xln- gx-«xxu» qm' w . qnunx HImhHLMl' x4” Irx ›¡~ J-xçm . Lx nmnxnxu-. uvx A UNIDADE FLINDAMENTAL DO SER HUMANO x hcl1|xÍc(II. |ru~p(›gwx, ncnu- ; wlnxmv r mcxxnm nmmqrxpw_ ›giu›_ pxicn›l<'›gn't› nu snvanl(tglcíw c_ m» pLmn nrgunxuntnzl. fnmucnu-nycnu- dcmsmhrxuu cm uma u ¡vnlunm «nun quc sxulmm grand: ruúmcm sk' dmwvmxa hununn O due-io de man rxpluíur . nun-cs de um amam: clcnxliñcu mmcxúar c fcnfnnenn (: II. |Lk'I| .~l›u› d. : Ouvtthdc nmdctm 'run m» ¡mck-uuxnl nim apm-. vcnm (cndúncu . I scr rrgcxvímmxr' (Kuhn. 19'), pluma: hnlmcys_ 198' v Omx . atualmente. m mnhvscunun-nvnx» amnmudvn dm düwuls Iuumums umm nn d. : hnlúrú dJs cnínchs dorm subm- csux Icndênnus c nos ¡vsmuhr cuv. v~l. ¡,~ c . né : rumo npc-num ¡nqxàc-w qunndo n' nhacrvu que . na n ' ~ rimhñm mniculariunlcx nào sã( › nuno. : nculmn c cnmíznm-se nn ! cado meu] d: Cpm"" que . wumcnu (Ivuuuull, HITS_ (Llulnkn. 108". llnllun_ |98|. Vlmk-y, mn 5'¡ : hmm-au c puniculmncnulc vcníícúvd ma úéncus d: .Idn| ¡nL<trJS“àt› uu da¡ “C50 Mudei. 1986. Déry, 19x71. princxpalnnenle nn : um que nos : nu-max: mu* pena - o (ulnpunullwnlo xugxmiza hunum Hama vronunucm, naomi. :va-gundo a : :súmulas externas c ml¡ “ salndade amenmm nào sc qucsnom (lc-u: scr ¡ntcinnncmc uma: «Uni-arm» 1 Mande, 191m. Nan c» eu uma (xmmpçào ultológic¡ um cbn-um e ' 'mui A ; xanax-mão dmmname d? N" 'a das e manu-t a unkm umanincknnzl : sumiu-midi (MW-“n 1997: “milk, 1974; Ounlal tséguln. 1%: Merklc. HBO: Gun. 19H). Scouhcr mdannniodo 'oomporlzmcmu mpmndumr degmdW: mademalsmchxunodasejoeawmudcxkmelhaaraproduvwdfp¡ &Mncmmmbaunmcommmnçàodeammxummnuuwmwf °°"”°'“'°“°'“Vd'°'mmmw›uodommnumuoudznwm*- “mu”. d"“b°°°“ m* FñPfmvu simplista, manias. acabam-nal” “Wwlolunmuednnuanpqndm x-rxnl c . n nxém I. h lmnmmu um pznnmxhr uxuukxr! 101.', x . ulxx ~uhvncl| dn~ . nc U prcwmo . u lux d. : dmwx mlclcuuml do ¡ulmlhxx ç , x cvônnm do «un1pnn. u|1cnln›«ugmu/ .nnvml mu: uuagurm¡ . u um rugm Txn¡ dum. qu du L'1›1hcun1k'nl¡›(urn-pnr u xnvsqnxi-nrnxux 4 (um x u : dm Idomx num nmndn uuclcduzul n-Lu¡ lcndo vguüulvnln' mma umycquérh 1.¡ um: : xmxngcxy¡ lmg| ¡k'r| l.u| .l «ln v: : hunum FMM xonwmàu nl. : ¡x-wm rm ¡xcdaçus prcmxou um duplo ctg-un nx; ;um dnsnplmar. umdunu um» px-«quxxulurçs pclua ununhx» du rrdlluunbmo edu h «n x ! Ruan-t
 5. 5. .›un1|pof14ncx1lu¡Lh¡mçd -llàííañseízãsenãsan _ Nmnxmync¡ n - . *nu n 1 nln . m sllcm m lunmLu" p n"" "Nilo bem camas), "múlt- um; L-nLulcm¡ . nntrnpulngu d¡ ¡NIXN Ilu uLldL' . ul w¡ Iumunu. dexaque . dncrxm uma» dc . lnàluw O lumm . mim no ' cunurlnvgku M» ¡urlmms kl idém de quepéxisilufyannfuujãnfóuhem: “mu” qua' n rsludn ¡lcslu universo singular cunsúru¡ o : Mao manga. , d, nümmaúd: lmnunn que L . n . nnuupulngnn, Por , sugestão da: Maus: ( 1968) e cum¡ na, ou . nnlrupnlowa . u . ser ("nada no campo _ mmnimbnal dae mama: o . nnnmro de conhccmlcnuxs custava-s sobre u sc¡ humano. Anúncio-cu : da: cxxl num¡ dc cnnhccuucntm_ deveriamos perceber melhor a «peituda human cxaxamenue CUIIIU ela e vivenciada no universo orpniucbml. Prepara): :: urban um duplo dcskxunwnlo do objeto de estudo, De uma pane. em lupr d: nm ccmmnnos primordialmente no mudo dc tomar as pessoas mais match¡ : com hum nlcwmpcnho. como faz atualmcntc : n : amu: (modem. no¡ amamentar mma atenção sobre o Ízlu ovganizanñükilnmñif d? dcgç-nvolvidos por todas as lacip ' ' que se ocupam "WW- em lugar dc considerar a mganimfâü “m0 “m kémheuwañdnn' pnxnrarrrrm colocarem cena : Is rthCÕ=3°°'“f7“*¡°”Ú"“"q" alraveasam longitudimlmcnle a da¡ WB¡“"39°”› E” pág', e se. 31m. , sobre certo número de corundcncôü d? WÊMVÉMÉ' lógra : chuvas ao ser humano e : o modo de 61H45' - 91.. ¡mpcri -iu c mxrzihada Purunln. numcmsm MUN* lluk* 'ainda hnjç_ ted. w¡ hununn cm UMHIUHMB n-Llulnrcs c que Ircqllvnlülncnlc tem . l xmpmsgow puma d( u. ; . upunlc I . l xx~i^| x'x. l ; lu x41' llununn. A Rüllllllkk' hunml. : qm- m¡ mm m¡ ¡Irpnmqçunu nAu ¡xnlrrfn Llnuls scr rulu/ ILLI . n um : :squrmn 5g ; uma-pan qua' ¡vnnum . Ipwcnnkr u w¡ hlluLlnu n. : m. : ¡numluludc pod¡ @kd . lpmxunnnr sem. mnxudu_ ymLux n ngm. " n runph-I: ›¡ncnlL- A o m Ilunmnuquc. .lhumm «lc «k-hmr v um ~<'r›zt1|rnmr›. x~aaudnunu 4"¡- sç ¡lcluw pu( pcncmcr . I xwpn x' hllllhllhl. rush» nurJrluríxncJ~ que qu. uuhuplêmia ~ Ivipçxins. ¡ñrnxllurnltx hnguqgcvn_ líhcntgim ; kn nuusdc, -eg um dc quc ud. : ¡ndivuluu uam-u. ; u wmgu, [um c : mr hlnmulgm. o lbmulo ig d. ; Inunumthdvc, _um_ mic , wr , genérico w cyxJnu annpm cm um xe¡ mu¡ Ivmrnu ou umha-r, .ndulun nu nmngz¡ m¡ uu nmnkln, prníçzxsorou uxccumn_ nu cmuprxitx . Iínunoou nxuknml. k mu¡ cxNL-Iu Ll smgulxxrdu ¡Mnidunmmng que Ihc rank-n- su; cspcuñvnhnlc Ou x11, w n luwncvn . lÍNhllrI cause aq. ” rx-pcvxnugzio c cilqguna mn-kxunul. rm Inara clc . uxarra- vsmpm m Il mxmdnn¡ mhunu mm. n1múvsu nlmçuhr, nunu sílxugxlr: de mu. 12m ma¡ : mim ; m nncanln lmlpu n ; Verri-run c n ¡'~[)L'1'II¡(U ()~ fc-nónvenm qu: st sub] rent-tem : cm amam d: : ¡iúuda um du» (mk-ns d. ; rmlidudc O estuda du humana mu (muumxixa m: › p( x1', ¡xnumu u_ JINEIJFK' : ix-qa dupla drpendémi, l 0 SER HUMANO. UM SER ATIVO B RH-'LEXIVO Um «krslnnçnws caraacrL-sxum d: : czméüc c dc Iodo ser humano e pena! ! › A' rdltxàn e a ação sào du: : das dum-nuas funda nte-mam¡ da humanickú . Negar n : :flexibilidade du humano (- ¡opr o h: :mem m mundo ¡x-¡vlwinm - : anexos amdidmulos excnvrán a
 6. 6. msg¡ . In su¡ '~' Pvlo Inlclm nur-n¡ pcráño nundo *lu-into ; ltdadg 'OG ! Em Jofzlo inch. üuklvm I'M' Ihvunlm¡ um: Tm¡ - ' ' mim'. l m_ mn Ihnulun, mu. , ¡ _umque mlxàmrâcvnwc Lucknum_ 13mm” yyunrblnlpu» ¡umplg . “ML um¡ › líllk- I llllllh mw» Fm n uu ~| l1'1): l1:: ";| (: Éllmnqw** Filth¡ d¡ mu. 5.4.( r<-l. |'.1. | Lm . ldu pcl< n win doem¡ m# ümulrxlcantldhgikdfum¡ “um, .z. .¡. ... .q. um gnu do lllvcnladc. »nhc U quem": _Ífmwabnlaauugu -¡1*l*'*l”v' PJHM P-"J“T1&g| l|rl0lx›phnouxtll »maxi mu. . *u* . p. hllllpl»¡-| |l]lll'('[)lK| L'UIÍVCHJILIOllk1fYl0lCl1lpucq-; Ie“m ~ much ç mu . mudadc ALI mlk-x¡ . ~ . - . u ¡uL . untrnu u mundo nvmciuk, d¡ hnmnkhà lHÚlÍULÍ O SER HUMANO. UM SB¡ DE PALAVRA A uxmmçuu du malxhldt' r . Ls . agiu-s que pode emprmrdcro ser hurmnurln qu Llbllclfhlkhs »cm . sc rcouncr a uma fama qualquu de linguagem, E ; mansa mnulduk- dc cxprmw em mlavras a nulidade. uma lan-rim quamnenetiunqz v: p¡ xlc . ru-der . ru nrundn das aigmnmçfm. 0 umvcrso do (llsuxmo. da palavra c : h llnmugun lnermwaoauluuw lmmlr rnnLkv: :nun cm um punto-Charm lndkpenxávclã su¡ uruprcerldoülmn- um. 1066; llagéxc. 194m. pnsascm "Mtv-té": para a «tu-naum» MIM-v' lmmnngrm cumunu. um ohiemck- estudo privilegiam: su! “P559” PW? ? "rkanrraclnml é pcrmlux que sc deswndtm 3! WMM** 3' “a5 °"*l Ruluzrr : :mão : n cmrunlcuçilo humana nas CMP mlomuçào. vixáu direumenre lmpindl Pá¡ Ífrquência nos manuais de mmpommcmo : num maú›scrultloedasslgnlñaçoes. ñeül*°e'ç*'°ç°dhn"pf o su¡ HUMANO. UM su( DE »msmo E m2 PUL9Ã0 Cnnlnrnmrvnll' . l mx- qm- ¡unlcnl m . nlgulns ¡xwqururlvwgw cm rui-m. lrunumls. u ~cl luumnn nàn punk' n-«lrmr u* . u um r›rg, rm~nn› suhnwlldn 1 u. luuulxmlcJnu-nrullr- csurrrulusxsluxrru-r 1mm Hu c ! umha-uu um «crdcllcx-, We “n53” m1,- “qua” . ur-. n n^~ da» n-Lrqux quc «lr Illíllllénl (nm u . .um › pa" m. “k. n¡¡n¡_¡¡. ^¡. . 7 "urnspgxpln. prum-uu_ mmslrrrru 1.¡ ck v qnt Flv: i- k¡ dra-cw c . sm CXNÔnUJ lvuulhnldnx m¡ run A nxnlislulc yxml rnul~lrmm. *m »uponc da rcalldank- ¡ssiqxma (uma ruuxlmu Frvud c seus uuncnnrrx, mulrucg, mesmo rcnrpu um turu/ riu_ um : Myrna uma xuxlvrrluçzit- ou um tulnurvirruwm4 [um s A çummurçaru . lc tudo uu Iuunnnu cnqlunlo aurclll' 04"** PU¡ mu¡ rclzçao ¡xohfnnnc mm u nuno . num-s ddr' quc ch: .sc cumuml. w rccnnlmc. ven¡ pnrn-r r: uirlmcnrns, unNÍr/ rm nJn seu» tlvvtlü* t' *m* Wlvãt* O *cr humano Aparvu' . Lwm mm seu urna-ju dc mrlnnJlhluslr: ç dc lrnn runalnladr que w enmn . m nx-. smo ¡cmpo m nda Iulcrrnn r: no nrundn cxtcnur. Lugar por cxrL-lêrxí: do inumnánu, dn rrxnnuwnlc_ dr. - Llelesah. dc ¡wmcn-. wxs (lv Idcnlrflcaçzln, a na psíqulc: rrxcru- um papel lundmwnml no mmporumxmu lrumrno, de mk¡ individual ou coldrva (Bion. 197; Jaques. I972h, lhmhhmn. FND xau da ¡mpnrlânua a 05m ! validade é Lmdcnzlr-. xe a um. : vnszlu mcumpkwa (ln lrurmmçg pode raonduzn a Lxnseqrléndus ¡xuológncas unos exemplos podem . ser armar-r dm m numa anual (Enrlqnez. 1985) c n¡ vrda orgnmzacrzyml (Jaqucs. 1973: Bion 1972; Depurs_ 1%). 1997, 1588. Pit-LS dc Wien: Mlller. 1985). 0 SER HUMANO, UM SB SIMBÓUCD O universo humano (- um mundo (k- sigrm, d: : Imagem. de nrexñfcra. Ú cmblanasdesünbdosxkmkosedcakgomxobklodemmhdaanlmpühÉ d¡ ahahah, da him-m das rellgióes. a: munlogin. das : mes e da ¡amar-J- ñlnaoíiaedasznnlogia. 'oslnbóllcoconfundevscctxnacvoltxçlolmzlàdi' Mutum' (G. Durand. 1904: 130). Todo ser lmnuno e tudu sociedad: hill* Fmduhm “m” "WPRKIZCÃOÓO mundo que lhe mnfcn: slgniñtldl¡ ^ min' Pmnundada uu ¡mdoaummeunnnaeu-N wenaoagmaonmdopawqdoewm- "hpodenptcaadarempüâg @UBA . ' *tm datohduumwihhkoumamnrbimruxaunpzumnçoashbóla alamnnmnavzamndaçoammommxdovàopnmúparú -- d_"""ñ”@lblñümulmrannesaourhmnno. lnagandvd° ' °°'| Él'g°“¡'¡üÍíllllaplelllodec1ltlm. ananhhdzlodl| _ doahiühbumnvmsermrpamamudemasmdaozusemmo : Wii-E &QGEYÉÊBQQGR
 7. 7. .xxuv xxx-lx x x xxx x, .x ' xxx x, x. x ""'""x. wx xx ”" “lx w › xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx x«. '( . x. . x : xx- -x . xx 'x.1xI. |»_ " xv* x xxx. xx x xxxxx. x. xx_ x xcx x ¡xxx x . x-. xxxx-xx-»xxxxxx-xxxxxxx “Y *-| xxxxxxx›x› [M511 xxx v- xx xxxxnxxx. < x-xxxx . xxx 1~›xx 'ywxltirlix 14 x : x Imxx Inn . tx -- xxx xx x hxxLx x›x xx LH . x¡x. x . x (Wu xxxxxxxx-; xx x ; xxxxx/ .xx xx xxx. xxxxxxx . x [Wxxxk| ~;X'Hxl1Ik| .I«! ( x xx_~x. x . x . xxx : xxxwxxx-x xx-nx (a ¡Hxmxxxlxx Ixu: .xr, xlx-w x 'xx xxx “x um wxxx . ¡›x pxxvm mnhxu v: ' x xxxx x x xx '›x . xx, .xxvx xx >x xx x x| 'xx x xxx 'xr xp-x n! »xxxnlxx x-xx xxxx rx. x1: . hLxxZx ~ x' : xx-xx . xxx ¡x-xxxx-xx ; Mxívnxxn «IÍFCH xx uu «- - 'Qu-mí xxfxlkn' x| x¡ xmx. . ; xxx-x x- 17x¡ xm- l n' »ox m rm um meu x . x xx xuíxx x. xx. n~ x~ Lmhuxx. xxx xx H-vJxÍU x. ›x. -x 'u Lh . x xxxx-xxxxxxxxxx nx uk rxln' Dvs ¡ucnn 1.¡ xa. .. Irglx rs x› x. xx x~ xlnlxsrrlllvx luyulrs xxx. - lx . .Lx ¡mhn| ux› r xxumx um_ " ' 'xx xr: 'xxuxxxxdx' xx x -xxx »xwxxxxxxxtmxx rm¡ ¡xzxxnxnxxxxxxxxix-: axxxxxn-Lx xwnxzmçanrxlcuxvw~ ' w-x' x1 . x z : xx xxluxll: : ! wmv ! Ku-x Ixxg. . cxlgnvruurslu uv uuugrxxxlxxsacxrxtsk* . x x › x -. «nã ' x xx x Í~xvxnlxlx/ .xuu-nlxuNpAuJlpxuk «uxxxxx xxxxnxxxxxxuxnxhxxul x3; x . x, xx xx M. r xx: xx. w! hunuxxxxxxxx um. ;.x›| cunxI. xxlx-x¡xu«naxnlcnlnuwnlumrgiku* " “ " "x “mx x. xx pxxr Hlxux ¡nhllu xuxc um¡ Í' 1" N** ""¡'"¡““ "ripmxe ' -x x. x _ 1 ln nhul nu xxxlx1xvx› . du «bwin 'W x m «xxxx tnnpJlnxn . x mxxxx xm _ d¡ x ' 1 Atum c : naum mas Funk": x. xxmçnltux . xIx-xxm nmvml. pu-Imxmu. f** um* : xe mu” , x x . x n x . AL/ .nnvnlu mm ¡xxu-. sxxmcnum vexxñnmn¡ J_ mk P°r"^'uwm dndccnmmmm "W 11INIIII¡› nlmxxx ¡N! Ilnxxx. , l x t¡¡xH xxx xx. x xx xx x ' ' ' x x xxx¡x y "'* ›-xxxx: x ' " x x "' ' xx x xxxxxxxx x _x “H x x. x ' ""*xx: xxx› - , xxxx x x, xx x xxx. x x xx x › x x . x xx x x , ›- x- x x x . xx xxx_ _x 'W xx _x_ xx_ x x x_x xxxx ' * 'Mxxx _x ›xx xxxx 'x““__'" ' “ x xx xx x x "xxx "x xxx. x x, x_ ' *xx 'x A* l "* xnxhnzxx x xxx. .._x, x - xxxx_ _ "xxxxxxw x_, __ xx x x . xxx x x ' ' Hxx , x '““"-"-xxxu xx . xx y R" “" x xxxxxxx x- 'x. .x_x_xx_x x_ “Wxwxxxxxxxxx ¡. __ ' xx xmx' . x ~ xx x _x _x x Y¡F1xxxvx¡' xx x”-"H-x x___xx x_ x l "-»vxxxxxxxx. .xx_ x _ x xxx. . , xxxxx_ . x xxx. xx xxxxx xxx. xx x _x x- xx. ;x x xxx xxx xx “ 'IN' ›xxxx '4x-xxxxxxxxxxxx~ . "' * xxxxxxx ¡x, __-x 'Nu ~- 4Hl1'xxxwx4x7" xxxx. . xxxllv¡ -4 x xxxxxxxxxxxx_ u . xxx . _ Y x xxxx-x ""“* «^~ | kx~ x-_xxxA A x “xxx x. x.x¡x Aux , xxx ~ ou. .. x . x . xx hxxxx › x «NLIYI . x x ['14 x ~xxx~xx
 8. 8. x x . x x 'VHUxN ll'lIRll)l1| ' = x x _ x x x x x x x x xx ' _ x_ x_ _ x x xx r x x x x x. _ ' x xxx x x xx xx x x x x u x ' x ' _ 'x' ' x _ x x x mx l'. ¡, 'l'| -.()Rl. . N¡'xo¡›o1,(›(. |( A 1›. -s(›R(. .›x1z, ('(E$ *x x . x x x u ' ' x' xx x xxx x x x xx < xx›x x x x x x x xx x-xx x xxx xx _x . w x* xx x x x x xxx ' * x x' x x xx ' ' ' ' x ' x . xxx x , _ . . a 5K' xx xxxxrxx xx ~x ux. x:xxx~-x x, ux'<*"x ~' ¡xxxr . xxx I u x ( um w( 'm nx. -u, ír1'1(. › 1x» rrxõmrzxos x- xxx_ x x. xxx x, | xxx, ._x x xxxxx ¡nxwxt A'lu'! uzu- xx. x xxm” *x* . .xxx ~xx xx›. x xxxx--xx-xx. xxx [xc-»qunm xx xx : xxxxx ¡. xx xmxxxx_ k M_ h _ xWHJÍxÍHJ xx-. xx w xuxxrxxxnx xx: x xx x› . x x _ . x xx xx xu' xxxxx. nnylh »cxcxhulxunns xx: : xxx-x_ ¡unw h xx-Ix x- . _ . . 'WILI "~"¡*'1| l'xxx W . .x_xxa xx x. ¡[4x . .x-xxxx. x. xx xxxx. x.x. x.x. xxxxx. ..xxxx. xxu JI¡ W y < nxxx xxxxxxxx. .. xxxxxxxx x nlnmk '”"' xwxuxx xx x; -' ma, _xx . . . . x-wxxx x. -x- x x x . x, . -. x _x xx xx xxx «x x. xx xx4<¡Yx¡. ›Ix, ,¡› x. x.x. x | x<IHIl . Lx hmwu : Lx H 1 l x xxxxmxxxx ux| xlrtl. u›x . xxx¡ s( x xmnxx un . .nai mn ¡UHÍKJ-¡un uxxlxxwnpmlw¡ n¡ PIJLMJ -4 | x xxx x: 1 w-xxxxx xxL-P xxlxlxxx» lux-nv. mxklwr. lln. tguxunx› . x x x-xxxxxxém” , x lxx/ ¡xxn x. h
 9. 9. xxuxxlxhxarl. : xk' xxwxxxxxxxx. : xLx xxm, x¡, m"_¡. . 11mm nk-Hvrm x. rmnnxlnr , _-; ¡'I1¡'Ixx. x~ . xxx xxxxwmu xx xxxx um» xuxxslzxrn) mxfgfãlnxndivemxvzugmw_ - su: rvnlidnde a pm* *xnpxx . unugxn x- "tuas ~ . .I ÍTJH ' _xgxxxxxxxx xxhhux x xxxxx nuxlndk. ,xxx ". ¡,, ,_¡UÇJ__. “kmuimiülm mina'. o NÍVEL oo [Nnwjnuo xx xnxxxnxxxxxx x~ pur _| x., '¡, ¡¡~_“ _ . _ › › . xxx. x.í: :'x"xx: ;x'"'x: x:: ;'xzxxçüxxxgxxzxxw mw «xxx me ' - x tc. 'x x puk m¡ x nxxxxxxxxxxx ! xl ›1.uÍ. IIxlA'nk^x xxunxlxx um dx» tri-s 'xqknm na rejlxíazk ' : :mea xx xgnx x(. (1 xwdnh xxnrmn Iuxxixggxux “Piupumztws, &Éwkmmhxmc $ . x WH "xx K5* '- l“›"-| -l “lúh . Iwo : Lx «mk-m xndmnlxul. u Lxdocam ¡ndnxíduu 'cmmmn xxxxxxxxxxxxxx c . um dc . ~u. x pnãpmx hmúru c fm: : igwlmcnxc m ! mu-s O buológim xxdx- xxxxlucxxx mr n ¡hlqukux v mesmo n cnmpnvxcnlc SOfIJÍ. i'm exe-mpb, um¡ pcxvu . xxxngxxLx pur uma xwnudugào funuonnl qualquer pod: :na sua podao nxx xmluxhx x, su. l~ . luudJdLís c ums rt-hçtkts manu. O inveno é qnulmmn: verda- xlx-xxxx - xx psíquxcn c u »um podem (cr cnmurquênrus biologicas. Por cuido. xxxm ¡x-wu dc (um uxlxum pule cncanmme em uma süuaçak: pandmul de . Alicnddkk. entrando cm LUnldlU com outra cultura. Em Nanny-lu que Devem¡ xxxuxxfxçx ›u dc acullumç lugúnhcz¡ pod: przwun-. xr. 1h vem. dülumñe: psíquica¡ xruxmínxcnxxlmlnson. l9x . Dcvcmux. 19172). Fala xriplm; compondo está ; xuxa-nte quando ! c emxhm o¡ arms banana¡ n» Irrganngçlkà. N: : estah individualx U 11511108100. 0 WWW¡ t' 0 “n” 59"” um [LIPCÍ mms nu msm» mponanlc segundo o contexto e as gxsuiuenvolvkhs. x Írrxmç. : luiulógku. (n traços dx: caráter. a ! movia pessoal. as alga-andam¡- ux~ dclxam su: marc. : ao sabor dus evenxnn e mnclmas indlviduah. A nulla# humana : dum-ad: ncslc nível. cunilkmmmünuãauhejanmu' l ' cm uma Inn-did¡ P0? qu: em simacàüs m”'¡"h'°' 'wm”: r: çvxuráxx ou : :agido diferenxuncrvre no Pb” ¡”'-"“M“" ' ° °°"l"'mm'x ou n aumdelffüü” Ú” wa** rrmlu. a : culaxçãtxou a uma. I 'Êmãmh #Ande pan: : no : rrabovw . xdmpmvh “and, mgpacxpcdkmhcdnwvendu. xwmux_ que . x nun. : x. x¡u¡ dx' unrnLn ¡llaptnllnxx-x . xxx Axxxpum” m” xxenxxxixxxx-xxxxxxxxlxxxxxxx-. xxx«xx. x' xx cvxxlnn A ÍÍI'IlYI›I7l417I4nIuÍuM¡, - um 49h [su mmhngn «Ix- ¡rrspm | x. x ! mn x num' nu uma ! Lx u- xxhcll' vuuvn ma", qxu- | WVÚL1LT| ||I| L|I| |l*l| | x x-rLx xxxuIxxLx . |~ xoxxxxux xxxxc x . xxLx xnxhx x11.. ., d. u . ls sxxuJçxx-s qxxx- x ¡u- Pxxx hsm x x (wind: x xxx › xxxxhx xxlxxx x n. xx x t' xx xx. xIxxu-xxxx~ x| n dos Uulnw nn vx~ dm”. o NÍVEL m¡ INTERAÇÃO nscr | mIn. ¡nxxn. xxnxx-x-xx¡ x In uxuÍu Imdn, px us (- n. x rclJxJ-»xx-vxx-x xmlm ¡puxquf xxxnqvm . x. I1|t'nd. lLlc c . mun , Iu›n~uhl. l1IxI. Ix| .I xdcnxxxludt' pmsnalx-x_ Jl. (.¡. ¡¡¡¡_“x_¡ um¡ x pr¡ Ann 'IUdJ Idtnhnhtk* rrqucr . x mxszúxu L1 : Ir um mam* algum uulru um uma n-Lxun gnxças x¡ : xxx. xx w . xxxmlx/ .x . x xxlx-xxxuLxxlc de xx' pragm- n ouxru. «uma x. : m uma» í* . m mcsmxx xrxupu um nuxlxxlnx um objeto_ u¡ xxxs/ xvxmçãcxuxx um xxxlxxvwnxx | 'm xux-xlçlxxx qu. |ndn : xmslxlux um nhpcin chain¡ img-au, um nhxx-xu. qmmxh» uwmx dr xmx-axmxx-xxxxx du llpu lxhxdlnAlx lnmfmmn- ; inc cm <Jh| v1u dc . num uu Ódxn_ um. : auqcnuguxu m¡ um . xdxvnxmo. qunú ¡x-nnne ; A unxmxqu dc hgxuuxx (Ir snlkLxxrxx-nhxlc uu dc ¡Khu (mm dcñntbn [Enrique-z ¡IOHS <“x› 'O mxlm nJn cxxsw cnqxunlu mNc . Inn-nn par. : nós. aq¡ SÍMIÍÍICLI que uxvu hmm dc mhuunxaxxxcnxxx - xdvcnxnxix-. nxlxn. xunur. sxhmrurúh hnstilidack: - irklispcns: xxx pxx-x (nnumxr U x xxxxx xxxxx-x que wy¡ xxxxxx n xxxxuxvl iusnnrnxc cm- xxmwm; d. : : :ku-un cum 0 Uulm quc Iundnmcnl: n , scgundorlü d. : : mx-Mx o dz mlunçmu A¡ hxeramcs um¡ u uunn umçcnlnullAc pnnupnlmctlle cm «às alrmül lnichlmmxex pudim¡ nmuwr um um faco : n faco mm um ¡xxpxem número rvhràu 'sx-Ifxxxxxxxx- que x wNIIu n-xxxaxxx soda! meu. é di! " “M” ÚÍWNUBS. ptirwipalumnlrd¡ pslcnlngm social (Mané. F73). Flsdlã'. " '43 mic-'Wrimsia (Gufhmn. um. I-mh. 19cm¡ x~ da ç-trmcmluddosh( kal. 1967: Goulm. WHL Elza [hdem, pur su: xxx-g_ among¡ à gelado . x “ÚVQW Wdcnnucrcmn a nxultiúauéa ntl »ao txumassa. qu: deu x -x "“Í“"°Ú“°°““"“""M(Ic Bon, 1965: mama'. xmusnmneh x "Í°'"à'“'95°WKWImpunumémmmmnroyupo. Bmmlaç-Aoú¡ mhmwnxvâvodanmhcoammuxmomu. nsas›. xxx wd°| °ÚlÍROdIH. |96B, pvuu_|975)eúI Í da u¡ v num md: x xr( xx 1014¡ mu. xvuII . xx xx¡ poll! que . m/ .u xxx-nx 54!» D¡ p( WCV qgn¡ qual¡
 10. 10. fKHLxd( mu» 1 d¡ nr. r rpm» nun I. I'li¡L›(: .¡(› F, .sumo 1) V' ›x-, :_m_. --_›. Iu_; .m. .. ¡41 ' vn x. , »; w.. ¡r¡«. rv w. ww . um- ** : Vw v m uwMHJH-v . ic Nngx-wu- ~ u- ' * " r-; w-wu 'y uLI/ .v u uhlua un myu p¡ Ir mtu : :Mun ~ -wH Iw- -vlHux uumn m. ; ma_ nwhnd: m' prnx. : . . u¡ . uLu r/ n¡. u.. ... n.› Ln1.unluqnrI| -I . n hngu. d' 1.4 r uqux LU_ “WW vlru-«ulnmn ' I um w! Inmunu IunIJnn c “WMM . a null: : w¡ I m vxpmnn m. . . . . M- m». - “mu”. . __. _w . U t m w 11v. . v¡ mm Im m: xLl um m. .nv . 1 : p nun n¡ um JL Hu mum . ..r . .- . um. u . u . (), IL'NI(“A(ZÍ() m_ m »um nr um _, mw ¡Hcmrnzwu »Nm v Iumnn. . I». mn »c A »pm «Numa» r : '<"L, W_ -"t~~l4x1.~, , ' um. 4,. . 4_ mu¡ , w ) n n¡ m Hwmn. , Jr N_ 4 [in , _ n” 'Hu J , ._ um_ . »M , *H* m_ u. , w. .- x. . mw: 4 N. “'“ "x m www. 1V** um _1_ -. , _ “ wv u um¡ a . dv wluuvulvlnl_ h! 'm . _um_ '¡ Hvmnv u-xuvpnryxxsuv* m m** 'lluwr. nv›lx. ,ulnl. lxl' “' p
 11. 11. rn. x x x x' ” x . xuxuxxxxxxxx _ x. xxx x-x x x- x- xx _ xx xx. x.xx. xx. xxxx. x. xx. xxx x x- x *““' x . x , , ¡r! x x xx. x v x. xx. .». x,x . .x x x_ xx_ ! x11 . x xxx_ m- u xxx. : _ _¡_ixxxxy. .lxxixr4lnt' 1 Ix~- -xxuxxxxxxxxxx xxx. xx x m_ xx. .xx. ..xx. ..xx. xx. .. «xxx. xx . x . P47 x x x. xí-u r num x_ xx x-xxxxx y H l›| '|(. l.¡](x IMHNWAIPN" * ¡ »nl : Hs _ u. “Killn xx . .xx. .xx. x H¡ x x" _m ¡x, xx. xx1x. xx N¡ xxxx h . .lar x x ¡nrnlxnlld _Wdvxxxxxxxxgxxxx x x _x xx. xxx v . nxxxxnxr d l * m 'A xngu ¡numwnux xxxxx. . . Ixxxxx xxxxLxxx cl das x__, __xx. ¡. MMM¡ l _xmxx uluh . x . x . .xxmnutl . xuuuml ' ' L4 xxuxxW' . u n . n Lu¡ xxx. xx xxxx. xx xlx x «xxxx wrl~ xxx nx. xx› URHxr xx xx: x x 'x Í. : 7x . zV4'x1*H›. h«. ..xx. m. xx. ›x, x.: . xHmn-«xx xxx_ 11H11 . H, . xxxxxx xxx xr xx. x,, ›xxx; xx xJ . x 4n, x xx Hxxvn . xxxxx. xxxxxx, xx. xx . x x xxxxxxx. xxmlmxnltnlxxxl : xxx x- x xxxxx x. x xx_ Hwllxxwnv x : QHxxrHx w. n~ xlxxíxrzux "kn-MWM xlm xx. xx. : xx- mu. ; 'I'm' v: (nfhlduy . u xiwal. I›. x(›R<. .w1/x( 'm _xxx xx xx xx . x, _, x xx xx x. xxx xxx xx x xx_xx xxx. xx xxx x , x xxx: xxx x . x xx . x xxxxx x xxx xxx xx. . ,xx xx: xxx. x x xxx-xxx x xx x x xx xxx-xx› x- - xx x. x.¡. -x. x __ . xxx x x, x x x x~xx xxxx xx xxxx x xx «x'1x . x xxx xw, 'x xx , x xx xx xx ~x› xx 'Hxr xx, x 'Wxnxxx , x xxx xxxxx›xx~x x", x x v xxx. x~x. xxxx›xxx~x: x xxxx "xxx ~= xx›. =v nx» m x Y''¡<'-x x Ç¡l[x x. , v x 'x xx. x. . xx _ _ _. _. xxMx-uxxxnxxxxxxxxx, 'lxxrlylxxl __ _ xx NW o . .xxx (Írx'/ "(. x,_x ¡<xx_' x. 'v x xx . .xxxxvxxxx xxx. . t' . xx 'x-| H| _, _ _ x. x x ' "<^~IHÍ<! LY'x'xAxLx llxkvyl›xrrxkuyvx * . xxxxxxxxxx. , " “ _ xxx . xxxxxLxxxxxxxxx. x.. ._. .__x xx. xxwx xx 'W “xxtw u xx: xx› x1. 4.» ¡Hxxu ; x Hu: xxxx xx ›x x* x : n x xxxx mm¡ HhW xxxxxxxuxxx. m' m" xxxxxxx--wxx- ¡›x›x ¡Iuvlwn x xx xxxnxxu 1 rNÍHI/ IWxlqxuxnh”x| ~,l¡“x| ¡(. ¡^h(y› xxxx H IH. I~ xxx_ x . x u' _ xx. .xxxxxx xxn/ ¡J/ u . ..xxxxxxxx , v "IHK'. I~'A'x| ¡sq-x x x x . .xxx mu( m -1 V-HHf--HILH x›xxx #Írlnvvvvxxxduu . - - ›-. x.xx Hunt¡ x › Ilmxxnívn . 4 . _ n. , _. ¡xumm “MW vv . ..xx num xx -~ vuxnnnuun hnuhpgnm xmlxhl' 'WMM wx xIm-Luncnur . uma Luíxwi* a wx-xxmx. ,cdxxuw o' . mr¡ x - x JA n qu, à 'hm h. ; 1.x 1. mlmu u Luw n! y- Dur. : a (xrncul luluh c IM" "JM k
 12. 12. x x x , _ , _xx, ,_, xx. x . xxxxx. xx“xxnxxt~x _xxx. xx xx - xx x x x _ ' x . x.xxx_xx-xx. x.xxxx_. x.. x.~. xxxx xx . xxxxx x . x _ ' x¡u xxmUlxx-Avx x- uxlxx x x x x'xx x xx . , _ l x . xmxxxxxxx-. xxx. x› xx i x xx x x v” ' ' xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-. xxxxxx 'I4x'›x'“ xx x x x xx ' x | v““xxxxxxxn› -4P"xÍx› xxxxxxxx xxxx › xx - , ' xx '* ' _ xxxxxxxx-xxxxxxx»xxxxxxxxxxxxx- . xxx xx__ x ' - -x . x Nxlqxxxu xxx~xxxxxxxxxxx xxx xx x_ ' x x ' _ x_xx xxx. xxxxxxxxxxxxx. .x›xx. x~»--xxx xxxxxxxxx *: x|x xx xx x ' x . ' , › , x x ' '› x-«xxxxxxxxxx xx IWNHxIWxxxVN(› . x xxxx, x_ " x x x x x _ x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx-xxx. xxxxxxxxxx. . xx x __ ' x . x x x x . Lx | ' xxxxxLxxu x xxx xx-x x xxxxxx- x x xxx x xx xxLx _xx x. _ _4 ' ' ' x x 'x xx_ xxx 'trvixxxx x-xxx x. x . x x " xxx ' IL ü l : u x x. .x x xxhxhxxxx , xx x xyf›¡yx' xx x _ _› l _ _ x . xxx x xx ›x. ~_xxx xxxxxxxx-_xx x. xx , x x x x 'x . x " x x x x x_ I" xxx . x »xxxxxxxxxx xxxxx . np-nn xxx. xx x xx x. __ ' ' ' M x x x. .xx. ..x: xxx, .x «uxxxxxxxxxxx mx_ x _. x_ xx x xx ' x x ~ xxxxxxxxxxxx, xxxxx_xx. _ ' l ""'*"x* xx. ' xx x. xxxxxxxxxx- . |Jx¡I'x›x| xx| xx~ ~x l| fÍY~4'1|x(x. xIunxxxqx¡ um x~x~xx -x _ _v x x x . xxxxx- xxx xxx PAR* hmm: xxxxxx x4* . xwJH A “m” *' "x'^'x“ x A' N " xx _ xxxnlxuxxx . x x. xxxxxx . .x x x, 'tm 'l '""'"' “›' 7x xH . xxx - *~ ~ ~ x xx , ,_ _x m. IN . »xxxxxxxx- xxxxxxxxx xx. . x . ,. x_ xx_ x . x x ~ xxx» x. ~ xx 'Mm' x-xw, x CNM_ x "Nxx *x ' x . x* xxx x x. xxx . › x - <›ÍV| x¡ , x x›. xx ã x_ w A . . x. xx xxx v _x_ É_ . I|| xu1n. IlL| límuhx_ xxxxx; x. _v_ W _ *x H xxx. . x , xx- . ,x x-_ _M_ v' . x x . _ _ A W_ N x x x_xx›x; x_x__n unxxxcrxx lumcu x( x í x . a x xzl: xxx 1mm¡ xxmm . x k xx xx _xx _ x _ x x xx xx x_ Klum_ u/ xu 1m xnrkhxxxxw x_ x xxxxx x , x _ k ' «x x xx . _ N x x x _ ' ' ht T, '”| «4!I1.nr, l*mxx x, .¡ _mx ' 'M"x“xx›xxxx . . x_ ~ x x _x x-xnx . xx . . __ x - axnlmx x- x . x- JN " ' w* N' »x ~x x 4 J ( "u" -xxx x lnxnunnut '"”*"*“'k'¡xxnx1x-xx-xw › VHNH"“'"**-x*x«xxx. x- ~ l~. '' , . ' “ “ A' - v x x›. x.xx. xx * lnxhnk'("H-Inx/ xlkxxxxvu x x' I““'“"**vxxxxxxxxxxxxxx x u* 'x “' x x, x x, '“ 'x x x 'xx x ~-x. xx«. ..x . xx, x . x. “ “' x¡ uxxxmxxx-x xxx-mn x M Al. umN'H(c| «xxxxx›. xx ' “ * xx, _ x -x : _xx: xxxxx-. xxx_ x_ W W N . ›4 sxnxnxiJ 1mm¡ ~ “Rm . x~_. Damn H_ _ -»xxxxxx-›x, _nr_ x x xx _M_ É x x x 4x ~c. x:xxxx. xv . x ; W l , d <xnuxn¡x. x<›nl. ›rr. ¡l¡| ¡xk- ( ¡ '“'“P'*'*~4vtxxxxxxxxxxxxx  x »› : xx. ¡~ -, , H. xxx. xx, x xx í* m¡ y¡“] xx, ' “Kuluxxxxxxx x x x* "*x°' " 'x x* x. .xx. x,xx1. x__, ,. x , x ~x~- x xxxx xlxjyjr (U -Nhlxlgzxxx xxN '-¡' K t' um ; Lux x. xx xx. . x (N, .xxIx. 4› h 4 _ &Lxx-¡Nxxtüulrigxçq nrplcunxmxx- xxxnhm x x ›) x- xxxxmxxx. xx " “'“ ' u. t_ 4 w¡ »k V' h ; l . x xx x x xtxul . x . xx : xxxxxm . xmxhmx (Vhmlum k m. ; ¡nmgcnx ¡lvurlll k x ) K (m dt N” . x xxxxxx. .xx _ x/ ,ãxxuW xLIu Axn xxxxxxxxxcraxnx “m” V h x x_ w . x “rum” _m . x n xmxxxxxxxmx x› xx x x- xx xxxx~xxxx . xxx x Nx x ' “ “ “' n m_ xmuxxx _. _ ›_ v x x x I u. -Lx Vtlxxbm' xxxxxxxxxxxxx-xxu xxwnxm I Unix-nx *mu 4 'm1 ¡l^n1' xxxxx -xxxk-x xx. xxxxxm» “x, › x < . xxx xx- x-xxx : :unu xxxxx» nxgJnIxJ NAN xxuw ¡ÍNWhüdh x4 um "hnxx/ bx. . M¡ ¡ ' mrlhlsx¡ xlu um¡ nx xx l l _m_ xx x z x mxuzn xxx xxxxxxxxnxxxxx- d. : xxx-. ix-rxxxxhx5x~ ~ &n35; d** (wg. ¡nx¡_¡“-; :' “ “V numa-z. : hxddxx | x-x um «W Jr WMA-nd) _ . 'x x w 'xxxv x xxxtxxxpxunxx-Jcllln' xxxxxx -x L¡ xx ~x sx- . r " “Khan . . “ " (tu uucd-_ul _ x «xxmx ¡xxu xxxnx. . 1 _ v_ W m' í n x xxx. nx ¡›~A¡| ¡u1| ¡hqq¡1¡u írscdengualth ! M416 mm* xx (~s| xhl. &| .4 (¡"”_x _um_ _ _ un¡ _ _h ! A . x xxxxx xxxhxxx m. : »xmlnlxxxxxxx. ›,¡npxxxlaxxuxx~ tvLlyñcs «aunque m¡ “um” lk-xcm Chun" m ¡mlux dx. Jxnuxxiuknlu unumk| 4.x. x|: xx "Ars -x. . - - x1: _ x › x_xxx __ _m_ _A _ xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. glupuxxxmwxnxilpxxcm. Isunlnlgxjç . 19s, rum. , _ '^llxh›cxsl. ln . _ p' '““'- x xx ! xx-xx ; unir . _. x *l ) Atum" “WM x . 'WWMLI rx-xaxnxncxxxxxux** M¡ . x V V xxx ugu¡L-. ¡|gu| |.1n. |r. nu'r| ~lh. ~ulltlulmrlbunxum(hahx x '5(K1L-u| “um RR c nxmxxcrx_ N. ; . v 'x í 'a x w” 'MWM | "'"““ 'x*R**lmmuhfikvlhklhh“Klhúnrcntuxuun (Bu - ' um' “Rh-m vn "Ml-Ilmcnlx- Im N um' “Num AJ "m" . x . kadu . x ~ xxxxxxlx. u. - xçxnxxxnxxgx. .u. dum. :und-n dr urxzuuumç. pxgmm_ xx_ um” m' mm-xwmn_ m' l "mu. xnpxmx- xmw / nqjxg¡ ma! " xml: ¡nsuhxx- N: n eqmhhnn c x “um "Mulan" "Wma. “hlk- n) dux x mu¡ dm; um¡ “Pude wrunl J x u . ñn| i3¡“úk- _ x . :pla: :ringue: qu!
 13. 13. '~*'~3., ~ "Es w. w____ Í . .L _mai
 14. 14. 5 u. .

×