Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

FIL 1 WEEK 3.pptx

 1. MGA MAGAGALANG NA PANANALITA
 2. 1.MAGANDANG UMAGA PO 2.MAGANDANG HAPON PO 3.MAGANDANG GABI PO 4.KUMUSTA NA PO KAYO 5.PASENSIYA NA PO KAYO SA NANGYAR 6.MARAMING SALAMAT PO/SALAMAT PO 7.PATAWAD PO 8.MAKIKIRAAN PO
 3. 1.Pakiabot po 2.Mano po 3.Tao po 4.Paumahin po 5.Po at Opo 6.Maari po ba
 4. Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa iba’t ibang sitwasyon.
 5. Kailan natin ginagamit ang pagbating magandang umaga? Kumusta ka? Paalam? at Salamat?
 6. Tandaan natin! Mga Magagalang na Pananalita at pagbati na ginanagamit sa iba’t ibang sitwasyon tulad ng:
 7. Makikiraan po
 8. Makikiraan po
 9. Tao po Mano po
 10. Maraming salamat
 11. Paumanhin po
 12. Magandang umaga po! Magandang umaga din. 1. Pagbati
 13. 2. Paghingi ng Paumanhin - “Pasensya na po kayo sa nangyari.” - “Humihingi po ako ng tawad sa lahat kong kasalan.”
 14. 2. Paghingi ng Paumanhin
 15. 3. Pagtanggap ng Panauhin
 16. 4. Paghingi ng Pahintulot at Pakiusap Sige. Pero sandali lang. Mama, maaari po ba akong maglaro doon?
 17. 5. Pagpapakilala
 18. Pagsasanay 1 Panuto: Isulat sa papel ang mga magagalang na pananalita sa bawat pangungusap. 1. 2. 3.
 19. 4. 5.
 20. Pagsasanay 2
 21. Subukin Natin! Binigyan ka ng iyong ate ng isang regalo . Ano sasabihin mo?
 22. Natapakan mo ang sapatos ang iyong kaklase. Ano ang sasabihin mo?
 23. Dumating ang iyong lolo at lola galing bakasyon? Ano ang sasabihin mo?
 24. Aalis na ang iyong ama upang pumasok sa kanyang trabaho. Ano ang sasabihin
 25. Nakasalubong mo ang iyong guro habang naglalakad ka papasok sa paaralan.Ano ang sasabihin mo?
 26. Pagsasanay Iguhit ang masayang mukha kung nagpapahayag ng magalang at malungkot na mukha naman kung hindi. ______1.Maaari po ba akong makahingi ng tubig.” ______2.Bakit, Lolo? Ano ang nangyari? ______3.Magandang umaga po, Bb. Marissa.” ______4.Paraan nga dyan Gio!” ______5.“Tumabi ka nga dyan.” ______6.“ Pakiabot naman po iyong tinapay.” ______7. “Pakikuha naman ang aking aklat.” ______8.“Maaari nyo po ba akong turuang magluto?” ______9.Gusto ko ng tsokolate.” ______10.“Bayad po.”
 27. Recitation Sabihn kung tama kung magalang at hindi naman kung hindi.
 28. Quiz Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Tuloy po kayo sa aming munting tahanan. a.Pagbati b.pagtanggap ng bisita c.Paghingi ng paumanhin 2. Kumusta na po kayo! a.Paghingi ng paumanhin b.Pagbati c.pagtanggap ng panauhin 3. Paumanhin ko po sa nagawa kong gulo. a.Pagbati b.pagtanggap ng bisita c.Paghingi ng paumanhin
 29. 4. Ako po si Ben, kamag –aral ng anak niyo po. a.pagtanggap ng panauhin b.Paghingi ng pahintulot o pakiusap c.Pagpapakilala 5. Pasensya na po at ngayon lang kami nakarating. a.pagtanggap ng panauhin b.Paghingi ng pahintulot o pakiusap c.Pagpapakilala 6. Magandang gabi po! a.Pagbati b.pagtanggap ng bisita c.Paghingi ng paumanhin
 30. 7.Maari po bang palitan ang binili ko? 9.Magandang umaga po! a.pagtanggap ng bisita a. Pagbati b.Paghingi ng pahintulot o pakiusap b. pagtanggap ng bisita c.Pagpapakilala c. Paghingi ng paumanhin 8. Kayo po pala, pasok po kayo. a.pagtanggap ng panauhin b.Paghingi ng pahintulot o pakiusap c.Pagpapakilala 9. Nais ko pong ipakilala ang aking ina na si Gng. Lucia Santos. a.pagtanggap ng bisita b.Paghingi ng pahintulot o pakiusap
Anúncio