Anúncio

Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019

Rockwool Fonden
24 de Oct de 2019
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Rockwool Fonden(20)

Último(20)

Anúncio

Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019

 1. BOGLANCERING DEN 7. OKTOBER 2019
 2. UDSATTE UNGE Definition: Andel af de 25-29- årige, der ikke har været under uddannelse eller i beskæftigelse 2 år i træk.
 3. UDSATTE UNGE Definition: Andel af de 25-29- årige, der ikke har været under uddannelse eller i beskæftigelse 2 år i træk.
 4. MULIGE FORKLARINGER Mindst to mulige overordnede forklaringer på stigning: 1. Arbejdsmarkedet har ændret sig – det er blevet sværere for de lidt svagere unge at begå sig. 2. De unge har ændret sig – deres opvækst, baggrund osv.
 5. ARBEJDSMARKEDET • Efterspørgslen efter arbejdskraft med lavt kompetenceniveau er faldet: • I perioden 1999-2015 er andelen af job, der typisk varetages af ufaglærte faldet 25 procent. • Der er mere konkurrence om job, der kun forudsætter et lavt kompetenceniveau: • Andelen af arbejdsstyrken, der er ufaglært er kun faldet 17,5 procent. • Der er flere indvandrere – især ikke-vestlige og østeuropæiske: • I år 2000 udgjorde indvandrere og efterkommere ca. 9 procent af de 25-29-årige i Danmark. • I år 2017 udgør de 24 procent.
 6. UDSATTE UNGE, JOB OG INDVANDRERE Hvis de udsatte unge kommer i job er det til en vis grad i samme type af job som ikke-vestlige indvandrere – i noget mindre grad samme type af job som østeuropæere. Definition: Udsatte unge i job er personer i job, der har været med i gruppen af udsatte unge indenfor de seneste 5 år. Andel i pct. af beskæftigede ikke-vestlige indvandrere Andel i pct. af beskæftigede østeuropæiske indvandrere Andel i pct. af beskæftigede etnisk danske udsatte unge Omsorgsarbejde indenfor sundhed 9 3 11 Salgsarbejde i butik 3 2 6 Undervisning og pædagogisk arbejde 3 1 5 Almindeligt kontorarbejde 2 2 5 Børneomsorgsarbejde og hjælpelærer 3 1 5 Rengøringsarbejde 12 12 3
 7. RISIKOFAKTORER Definition: Andel af de 25-29-årige, der ikke har været under uddannelse eller i beskæftigelse 2 år i træk. Hvad kan være medvirkende til at et ungt menneske bliver udsat i en kortere eller længere periode? Ikke en egentlig formel, men: Forhold, der kan spille direkte ind og forhold, der kan spille indirekte ind på risikoen for at blive udsat ung.
 8. RISIKOFAKTORER – DIREKTE PÅVIRKNING Ressourcer i familien: Skilsmisse
 9. RISIKOFAKTORER – DIREKTE PÅVIRKNING Ressourcer i familien: Mors mentale helbred
 10. RISIKOFAKTORER – DIREKTE PÅVIRKNING Ressourcer i familien: Forældrenes indkomst
 11. RISIKOFAKTORER – INDIREKTE PÅVIRKNING Samfundsmæssige strukturer: mindstelønninger
 12. RISIKOFAKTORER – INDIREKTE PÅVIRKNING Samfundsmæssige strukturer: undervisningstimer
 13. RISIKOFAKTORER Rigtig meget af det, der betyder noget, foregår i familien – så hvad kan vi som samfund gøre, for at hjælpe de udsatte unge?
 14. BOGLANCERING DEN 7. OKTOBER 2019
Anúncio